Bazalt küptaş

YÜZEY SERTLEŞTİRİCİLİ ŞAP BİRİM FİYAT ANALİZİ NASIL YAPILIR?

Endüstriyel ( Yüzey Sertleştiricili ) Şap

Endüstriyel – Yüzey Sertleştiricili Şap Birim Fiyat Analizi nasıl yapılır?

Endüstriyel – Yüzey Sertleştiricili  Şap Birim Fiyat Analizi yapılmasının birimi m2 olarak verilir.

Genellikle yüklenici ana firma Endüstriyel – Yüzey Sertleştiricili  Şap işinde kullanılacak malzemelerde hazır betonu kendisi verir. Diğer yüzey sertleştirici, astar, kür, şilte, sarf malzemeyi taşeron firma kendisi alır. Şartnamede hangi malzemenin ana firma yada taşeron tarafından alacağı tarif edilmiştir.

7 cm kalınlığında Endüstriyel – Yüzey Sertleştiricili Şap Birim Fiyat Analizi yapılacaktır. Hazır betonu ana yüklenici firma verecekse şap kalınlığındaki birkaç cm farklılıklar gözardı edilebilir.

Malzeme fiyatlarını ihaleye teklif vereceğiniz zamanki güncel son fiyatlarına göre girmelisiniz. Eğer ihalenin para birimi tl ise malzeme tedarikci firmadan alacağınız güncel fiyatlardan da bir miktar fazla yazabilirsiniz. Çünkü ihaleye girilmesi, ihale sürecindeki pazarlıklar ve işin başlamasına kadar geçen sürede malzeme fiyatlarında değişiklik olabilir. Bazı malzeme kalemlerinde fiyatlar sabitlenebiliyor olsa da özellikle ithal malzemeler olmak üzere çoğu malzemede fiyatlarda zamanla değişiklikler olabiliyor.

Birim fiyat analizine ilk olarak kullanılacak malzemelerden başlıyoruz.

Endüstriyel – Yüzey Sertleştiricili  Şap İle İlgili Malzemeler:

Birim fiyat analizinde malzemelerin açıklamasına, nasıl hesaplandığına geçebiliriz.

Kuvars Agregalı Yüzey Sertleştirici

Kuvars Agregalı Yüzey Sertleştirici
Kuvars Agregalı Yüzey Sertleştirici

Kuvars Agregalı Yüzey Sertleştirici; Hazır beton daha taze iken uygulanır. Çimento, sert kuvars agrega, çeşitli kimyasal katkı, renklendirici pigmenti ve polimer katkılardan oluşur. Betonun tozumasını, darbelere karşı dayanımını, aşınmasını, geçirimsizliğini arttırır. Genellikle otoparklarda, hangar, mekanik atölyelerde, yeraltı geçiti, metro istasyonu gibi yerlerde kullanılabilir. Aşınmaya karşı yoğun kullanılan yerlerde tercih edilir.

Hesaplama Şekli: Malzeme Üretici teknik föyünde 4-8 kg/m2 aralığında kullanılması tavsiye edilmektedir. Kullanılacak miktar arttıkça işçilik daha zorlaşmaktadır. Şartnamede m2 de kaç kg kullanılacağı belirtilmişse, belirtilen miktar kadar birim fiyat analizine girilir. Eğer şartnamede belirtilmemişse 4 kg/m2 alınabilir.

İlginizi Çekebilir:  Epoksi Zemin Kaplama ve Modelleri

Aderans Artırıcı Astar

Aderans Artırıcı Astar ve Beton Katkısı
Aderans Artırıcı Astar ve Beton Katkısı

Akrilik esaslı, aderans arttırıcı astar ve su geçirimsizlik sağlayıcı, şap, sıva ve beton katkısı. Şap içine aderans artırıcı katkı malzemesi olarak kullanılabildiği gibi, beton döşeme yüzeyine de beton ile şap arasında aderans artırıcı olarak da kullanılabilir. Şartnamede ne istendiğinde çok dikkat edilmesi gerekir. Bazı işlerde aderans artırıcı ve katkı malzemesi istemeyebilir. Eğer şartnamede istenmiyorsa analize konulmamalıdır. İstenmeyen bir malzemeyi analize eklemek fiyatın yükselmesine sebep verir.

Hesaplama Şekli: Şartnamede sarfiyat özellikle belirtilmemişse 0,200 kg/m2 olarak alınabilir.

Kimyasal Beton Kürü

Kimyasal Beton Kürü
Kimyasal Beton Kürü

Akrilik  esaslıdır. Taze dökülmüş beton üzerine uygulanır. Beton yüzeyinde film tabakası oluşturarak beton içerisindeki suyun tutulmasına, hızlı bir şekilde kurumamasına etki eder. Şap imalatında rötre çatlaklarını engellemek için kullanılır. Şartnamede kimyasal beton kürü isteniyorsa Endüstriyel – Yüzey Sertleştiricili  Şap Birim Fiyat Analizine girilir. Bazı işlerde kimyasal beton kürü yerine, şapın sulanması, şap üzerine keçe malzemesi serilmesi istenebilir. O yüzden teknik şartnamede bizden istenen malzemeler esas alınır.

Hesaplama Şekli: Şartnamede sarfiyat özellikle belirtilmemişse 0,200 kg/m2 olarak alınabilir.

Polietilen Şilte

Şilte
Şilte

Betonarme kolon, bims – tuğla – gazbeton duvar ile şap arasında kullanılır. Şapın genleşmesinden dolayı oluşabilecek çatlakların önüne geçilmesi için gereklidir. Resimdeki gibi rulo halinde olabilir. Yada istenilen genişliğe göre de kestirilebilir. Şap kalınlığını bir miktar geçecek şekilde kesilmelidir. Bizim örnekteki şap kalınlığımız 7 cm olduğu için 10 cm olarak kesilebilir. Şilte yerine bazı firmalar xps yada benzeri bir malzemede isteyebilir. O yüzden teknik şartnamede istenilen malzeme esas alınmalıdır.

Hesaplama Şekli: Örnek olarak 4 m eni x 4 m boyu = 16 m2 alanı olan bir oda düşünelim. Odanın çevresi 4+4+4+4= 16 m yapar.

16 m2 alanda 16 mt varsa

1 m2 alanda 1 mt olur. 1 mt şap şiltesinin 10 cm sini kullanacağımız için analize girilecek rakam 0,10 m2 olacaktır.

Yani 1 m2 şap işinde 0,10 m2 şilte kullanılacaktır.

Çelik Hasır

Çelik Hasır
Çelik Hasır

Bazı işlerde hazır beton içine çelik hasır kullanılması istenmektedir. Teknik şartnamede çelik hasır istenmişse malzeme ve işçilik fiyatına eklenmelidir. Çelik hasırı ana yüklenici firma alacaksa sadece işçilik fiyatı eklenir.

Bizim örnek şartnamemizde çelik hasır istenmemektedir. Çelik hasır bilgi amaçlı verilmektedir. Eğer ana yüklenici firma çelik hasır istiyorsa çelik hasırın bindirme ve zayiat oranları unutulmamalıdır.

İlginizi Çekebilir:  Beton Parke Taşı

Donatı nedir? Donatı Çeşitleri Nelerdir?

Sarf Malzeme, İşçilik İçin Gerekli Malzemeler

Sarf malzeme ve işçilik için gerekli malzemeler; Ano için kutu profil, perdah makinesi, perdah makinesi yakıtı, kürek, mastar, lazer terazi, eldiven, metre, japon arabası, su jeti vs. malzemeler kullanılır.

Hesaplama Şekli: Toplam kullanılacak malzeme bedeli toplam metraja oranlandığında sarf malzeme ve işçilik için gerekli malzeme fiyatı ortaya çıkacaktır.

Mesela 10.000 tl lik malzeme alalım. Toplam metrajda 20.000 m2 olsun. Birbirine oranlanırsa 10.000 tl / 20.000 m2 = 0,50 tl/m2 çıkacaktır.

İŞÇİLİK – DİĞER GİDERLER – KAR

İşçilik - Kar ve Diğer Giderler
İşçilik – Kar ve Diğer Giderler

İŞÇİLİK

Örnek analizde 4 usta 1 işçi olarak hesaplanmıştır. 1 m2 Endüstriyel – Yüzey Sertleştiricili Şap Birim fiyatı işçiliği 8,75 tl olarak belirlenmiştir. Bu fiyat işin zorluğuna, hazır betonun şap dökülecek alana nasıl getirileceğine göre değişiklik gösterir. Şapın mobil pompa ile şap alanına direk dökülmesiyle, şapın traktörle taşınması veya japon arabaları ile taşınması arasında fark vardır. Şap ekibine yapılacak işin projesi, detayı, malzemenin nasıl taşınacağı, kesilecek – verilecek malzemeleri tam olarak anlatırsak ekip bize daha sağlıklı bir fiyat vermiş olacaktır.

4 usta + 1 işçi 1 günde toplam 80,00 m2 endüstriyel – yüzey sertleştiricili  şap yapacağı öngörülmüştür.

1 m2 şap için 1/80,00 m2 =  0,013 yevmiye/m2 çıkar.

4 usta: 4 x 150 tl = 600 tl

1 işçi: 1 x 100 tl = 100 tl

Toplam: 600 + 100 tl = 700 tl yapar.

Yani 1 m2 endüstriyel – yüzey sertleştiricili  şap 0,013 yevmiye, 700 tl toplam yevmiye bedeli olur.

Tabloda ki 0,013 yevmiye ve 700 rakamları bu şekilde bulunur. Her ikisinin çarpılmasından 1 m2 endüstriyel – yüzey sertleştiricili  şap yapılması bedeli 8,75 tl olarak belirlenir.

SGK

Bir işçinin günlük sgk maliyeti firmanın muhasebe personelinden öğrenilerek şap birim fiyat analizine girilir.

Sgk maliyetinin hesaplanmasında mevcut analize göre;

1 m2 şap 0,013 yevmiye .

4 usta + 1 işçi sgk bedeli = 5 x 25= 125 tl (Bir işçinin sgk günlük maliyeti 25 tl olarak alınmıştır. Şirket muhasebecisinden 1 kişinin günlük sgk maliyeti öğrenilip güncel rakam yazılmalıdır.)

0,013 yevmiye x 125 tl (5 işçinin sgk günlük maliyeti) = 1,56 tl 

Şap birim fiyat analizi ne girilecek fiyat 1,56 tl olacaktır.

İlginizi Çekebilir:  ENDÜSTRİYEL ŞAP (YÜZEY SERTLEŞTİRİCİLİ)

Toplam Sgk’nın hesaplanmasında verimliliğe göre iş kaç yevmiye ile bitecekse, toplam yevmiye x 1 işçinin sgk maliyeti = Toplam sgk maliyetini verecektir.

Verimlilik hesabına göre işin 50.000 yevmiyede biteceğini farzedersek, 50.000 yevmiye x 25 tl (1 işçinin günlük maliyeti) = 1.250.000 tl yapacaktır. Yani hesabımıza göre toplam sgk için ödenecek rakam 1.250.000 tl olacaktır.

KONAKLAMA

Konaklama bedeli olarak şartnamede yüklenici firmanın keseceği kesinti dikkate alınır.

Örnek analizde şantiye konaklama bedeli kişi başı 17,98 tl idi. Bu her firmada değişiklik gösterebilir. Yani bu işte ana firma her işçiden günlük 17,98 tl kesinti yapacaktır.

1 gün 1 yevmiyedir.

işçilik hesabında 1 m2 duvar için 0,013 yevmiye hesaplamıştık.

4 usta + 1 işçi günlük kesilecek miktar: 5 x 17,98 tl= 89,90 tl yapar.

1 m2 şap için kesilecek konaklama bedeli 0,013 x 89,90 tl = 1,12 tl yapar. Yüklenici ana firma 1 m2 şap için 1,12 tl kesinti yapacaktır.

YATAY DÜŞEY TAŞIMA

Şartnamede istenilen, işin yapılması için gerekli olan malzemeye göre yatay – düşey taşıma, makine – ekipman bedeli belirlenir. Bazı firmalar makine – ekipmanı kendisi verebilir hakedişten kesmez, bazı firmalar hakedişten kesebilir. Bazı firmalar tüm makine ekipmanın taşeron firma tarafından tedarik edilmesini isteyebilir. O yüzden şartnamede ne istendiği, nelerin verildiğini nelerin kesildiğini çok iyi okuyup anlamak lazım. İşin yapılmasında şu araç, makine, alet gerekebilir.

Ortalama olarak günlük makine – ekipman – yatay düşey taşıma bedeli  x işin süresi = Toplam araç, makine, ekipman, yatay – düşey taşıma bedelini verecektir.

Toplam maliyeti belirledikten sonra birim fiyat analizlerine uygun oranlarda dağıtılabilir.

VERGİ VE SÖZLEŞME GİDERLERİ

Sözleşme maddelerine bağlı kalınarak firmanın ana muhasebecisinden toplam gider belirlenerek birim fiyat analizlerine uygun oranlarda dağıtılır.

ŞANTİYE – OFİS – KIRTASİYE GİDERLERİ

Şantiye ofis ve kırtasiye giderleri olarak şunları kapsayabilir.

  • Personel Yemek Bedeli
  • Şirket Araç Yakıt ve Bakım Bedeli
  • Telefon ve İnternet Giderleri
  • Personel İş Güvenliği Kişisel Koruyucu Donanım Giderleri
  • İsg Önlemleri İçin Alınacak Malzemeler ve İşçilik Bedelleri
  • Şantiye Ofisi İçin Bilgisayar, Yazıcı ve El Aletleri
  • Şantiye Ofisi İçin Mobilya
  • İdari Ofis Kesintisi veya Şantiye Ofis Kurulum ve İşletme Bedeli
  • Diğer Kesintiler

Toplam işin sonuna kadar harcanacak miktar belirlenerek birim fiyat analizlerine yansıtılır.

KAR

Yapılacak iş ile ilgili ne kadar kar elde etmek planlanıyorsa ona göre birim fiyat analizlerine işlenir.

Birim fiyat analiz örneği yeterli ilgi olmadığı için kaldırılmıştır.

Bu Yazıyı Paylaş!

2 thoughts on “YÜZEY SERTLEŞTİRİCİLİ ŞAP BİRİM FİYAT ANALİZİ NASIL YAPILIR?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir