Bazalt küptaş

BİRİM FİYAT ANALİZİ – İHALELERDE TEKLİF VERME

Birim Fiyat Analizi - İhalelerde Teklif Verme

Özel sektörde yeni birim fiyat analizi ne göre ihalelerde teklif vermenin nasıl yapılacağını, nelere dikkat etmemiz gerektiğini bu sayfada anlatmaya çalışacağım.

Birim fiyat analizine göre teklif vermede, teklifi oluşturacak ana maddeler:

Malzeme, İşçilik, Personel Giderleri, SGK, Konaklama ve Şantiye Katılım Bedelleri,

OSGB hizmeti, Makine – Ekipman, Yatay Düşey Taşıma, Vergi – Sözleşme, Şantiye – Ofis ve Kırtasiye Giderleri, Kar olarak sıralanabilir.

Birim Fiyat Analizi Yapılması

Birim fiyat analizi tablo
Birim fiyat analizi tablo

Malzeme

Birim fiyat analizine göre ihalesine hazırlanılan bir işte idari ve teknik şartname çok iyi okunmalıdır. İstenilen malzemelerin markası, özellikleri, nelerin istendiği çok iyi anlaşılmalıdır. Şartnamede gözden kaçan atlanılan bir malzeme olmaması gerekmektedir. Genel olarak yapılacak işlerdeki birim fiyat pozları belli bir formattadır. Şartnameye göre bazı kısımları değişiklik gösterebilir. Mesela gazbeton duvar pozunda gazbeton, yapıştırma harcı, ankraj laması, gazlı tabanca çivisi, tesviye için kum – çimento, döşeme ile gazbeton arası poliüretan köpük, taş yünü veya mastik kullanılabilir. Gazbeton duvarda murfor donatısı kullanılması istenebilir. Bunu dikkate alarak yapıştırma harcı sarfiyatının artırılması gerekir. Tavan döşeme gazbeton arası boşlukta taş yünü, poliüretan köpük veya mastik istenebilir.

İstenilen malzemeye göre birim fiyat analizi değişecektir. O yüzden teknik şartnamenin çok iyi okunması, istenilen malzemelerin fiyatının ona göre araştırılması gerekir. Güncel malzeme fiyatlarının bilinmesi gerekmektedir. Malzeme tedarikci firmalardan güncel fiyatlar alınarak analiz oluşturulmalıdır. Malzemenin belli bir kısmını yüklenici firma verebilir. Belli bir kısmını taşeron firmanın alması istenebilir. Mesela gazbetonu yüklenici firma verebilir. Diğer yapıştırıcı ve sarf malzemeleri taşeron firmanın alması istenebilir. Her bir poz için birim fiyat analizlerinin nasıl yapıldığını ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini diğer sayfalarda açıklayacağım.

İlginizi Çekebilir:  ÇİMENTO ESASLI MAKİNE SIVASI BİRİM FİYAT ANALİZİ NASIL YAPILIR?

İşçilik Giderleri

   İşçilik için firmaların sürekli çalıştığı, kaliteli işçilik yapan ekipler bulunmalıdır. Her bir iş için farklı ekipler olacaktır. Mesela alçı sıva, seramik, duvar, alçıpan ekibi gibi… Ekiplerle yapılan anlaşmaya göre birim fiyat analizi nde işçilik fiyatı girilir. İşçilik fiyatı alırken işin zorluğu, detayı, yatay düşey taşımanın kime ait olacağı ve nasıl yapılacağı tam olarak anlatılmalıdır. Mesela kat yüksekliğinin değişmesi, malzemenin üst katlara nasıl alınacağı, yapılacak imalatın metrajı, projenin zorluğu v.s. fiyatta etkilidir. Yemeğin kime ait olacağı, kişisel isg koruyucu donanımlarının kesilip kesilmemesi, kullanılacak el aletlerinin ve sarf malzemenin kime ait olacağı İşçilik fiyatında önemlidir.

Personel Giderleri

   İşin başından sonuna kadar çalışacak teknik personel maaş, yemek, kişisel koruyucu donanım hesaplanarak birim fiyat analizine girilir.

birim fiyat analizi personel giderleri
Birim fiyat analizi personel giderleri

Bir işte bulundurulması gereken personel sayısı genelde yüklenici firma idari şartnamesinde belirtilir. Bazı işlerde örnek tabloda verildiği gibi geniş bir kadro istenirken bazı işlerde daha az sayı istenebilir. Bir işin zamanında ve istenilen kalitede yapılabilmesi için yeterli miktarda personele ihtiyaç vardır. Yeterli personelle çalışılmazsa hatalı imalatların düzeltilmesi için harcanan para daha fazla olacaktır.

Sgk Giderleri

Bir işçinin günlük sgk maliyeti firmanın muhasebe personelinden öğrenilerek birim fiyat analizine girilir. Sgk maliyetinin hesaplanmasında örnek verecek olursak;

Mesela 1ustanın 1 günde 10 m2 duvar ördüğünü farzedelim. 1 m2 duvarda 0,10 yevmiye yapar. 0,10 yevmiye x 30 tl (1 işçinin sgk günlük maliyeti) = 3 tl 

Birim fiyat analizine girilecek fiyat 3 tl olacaktır.

Toplam Sgk’nın hesaplanmasında verimliliğe göre iş kaç yevmiye ile bitecekse, toplam yevmiye x 1 işçinin sgk maliyeti = Toplam sgk maliyetini verecektir.

Verimlilik hesabına göre işin 50.000 yevmiyede biteceğini farzedersek, 50.000 yevmiye x 30 tl (1 işçinin günlük maliyeti) = 1.500.000 tl yapacaktır. Yani hesabımıza göre toplam sgk için ödenecek rakam 1.500.000 tl olacaktır.

İlginizi Çekebilir:  YÜZEY SERTLEŞTİRİCİLİ ŞAP BİRİM FİYAT ANALİZİ NASIL YAPILIR?

Konaklama + Şantiye Katılım Bedeli

Konaklama ve şantiye katılım bedeli yüklenici firma idari şartnamesinde yazılıdır. Her firma ayrı bir fiyat belirleyebilir. İdari şartnamede kişi başı kesilecek miktara göre birim fiyat analizine o rakam girilmelidir.

Örnekteki projede yüklenici firma kişi başı günlük şantiye katılım payı ve konaklama bedeli olarak 20 tl kesinti yapıyordu.

Birim fiyat analizinde örnek vermek gerekirse 1ustanın 1 günde 10 m2 duvar ördüğünü farzedelim. 1 m2 duvarda 0,10 yevmiye yapar. 0,10 yevmiye x 20 tl (Yüklenici firmanın hakedişlerden keseceği kişi başı günlük miktar) = 2 tl olur.

Birim fiyat analizine girilecek rakam 2 tl olacaktır. Birim fiyat analizinde her bir iş için ayrı ayrı fiyat girilir.

Osgb Katılım Bedeli

Aynı şekilde osgb iş güvenliği kesintisi hesabı şantiye katılım ve konaklama bedelindekine benzer şekilde hesaplanabilir.

Makina – Ekipman, Yatay – Düşey Taşıma

Makina- ekipman yatay-düşey taşıma için, idari şartnamede istenilen maddelere göre fiyat belirlenmesi gerekir. Yüklenici firma taşeron firmaya (Taşeron nedir? Taşeron İşçi kime denir?) bedelsiz araç verebileceği gibi taşeron firmanın tüm makine – ekipman yatay – düşey taşıma işini de üstlenmesini isteyebilir. Yada bazı araçlarda yatay ve düşey taşımada yardımcı olup bedelini hakedişten kesebilir. Bir işin yapılması için traktör, mobil vinç, traktör kepçe, teleskopik yükleyici, kule vinç, cephe asansörü, tır, kamyonet, forklift gibi araç ve makinelere ihtiyaç duyulabilir. İhtiyaç duyulan araç ve makinelerin günlük bedeli x toplam işin süresi bize makine – ekipman yatay – düşey taşıma maliyetini verecektir.

Toplam rakam belirlendikten sonra, toplam rakamı sağlayacak şekilde, birim fiyat analizlerine makina – ekipman yatay – düşey taşıma bedeli yansıtılır.

7 Farklı Vinç Türü ve Kullanım Alanları Nerelerdir?

İlginizi Çekebilir:  Ankara Çimento Fiyatları: Güncel Çimento Fiyatı Burada

Vergi ve Sözleşme Giderleri

Vergi ve sözleşme giderleri ilgili idari sözleşmeye bağlı olarak belirlenir. Firmanızın muhasebe personelinden yardım alabilirsiniz.

Şantiye – ofis – kırtasiye giderleri

Şantiye ofis ve kırtasiye giderleri olarak şunları kapsayabilir.

  • Personel Yemek Bedeli
  • Şirket Araç Yakıt ve Bakım Bedeli
  • Telefon ve İnternet Giderleri
  • Personel İş Güvenliği Kişel Koruyucu Donanım Giderleri
  • İsg Önlemleri İçin Alınacak Malzemeler ve İşçilik Bedelleri
  • Şantiye Ofisi İçin Bilgisayar, Yazıcı ve El Aletleri
  • Şantiye Ofisi İçin Mobilya
  • İdari Ofis Kesintisi veya Şantiye Ofis Kurulum ve İşletme Bedeli
  • Diğer Kesintiler

Toplam işin sonuna kadar harcanacak miktar belirlenerek birim fiyat analizlerine yansıtılır.

Kar Oranı

İşin sonunda ne kadar kar etmek planlanıyorsa ona göre kar bedeli birim fiyat analizi ne girilir.

Birim fiyat analizleri kategorisinden istediğiniz iş kaleminin fiyat analizini inceleyebilirsiniz.

Bu Yazıyı Paylaş!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir