Çift Kutu Profil Karkaslı Her İki Yüzünde Çift Kat TaşYünülü Alçıpan Bölme Duvar

KUTU PROFİL ALÇIPAN BÖLME DUVAR YAPILMASI BİRİM FİYAT ANALİZİ

Çift Karkas Kutu Profil Konstrüksiyonlu, Taşyünü Dolgulu, Her İki Yüzü  Çift Kat Alçıpan Bölme Duvar Yapılması Analizi nasıl yapılır?

Kutu Profille Bölme Alçıpan Duvar  yapılmasının birimi m2 olarak verilir.

Malzemenin kim tarafından alınacağı şartnamede dikkatli bir şekilde okunması gerekir. Genellikle tüm malzeme taşerona ait olur. Bazı işlerde ise alçıpan, profil gibi  malzemeleri ana yüklenici firma alabilir.

Taşeron Ne Demektir? Taşeronun Görevleri Nelerdir?

Analiz yapılırken dikkat edilecek hususlar;

 • Kutu profilin ebatları
 • Et kalınlığı,
 • Kutu profillerin düşey ve yatay aks aralıkları
 • Çift karkas konstrüksiyon yapılacaksa, karkasların birbirine bağlanma şekli
 • Alçıpanın cinsi (beyaz, yeşil, kırmızı alçıpan v.s.),
 • Kutu profilin betonarme döşeme ve tavana nasıl sabitleneceği,
 • Alçıpanın kaç kat olacağı,
 • Lama ve çelik dübel kullanılıp kullanılmayacağı,
 • Taş yünü olup olmaması
 • UA Güçlendirme Profillerinin Kutu Profil Metrajına Dahil Olup Olmamasına (UA Güçlendirme Profili isteniyorsa ayrı birim fiyatta mt olarak verilebilir.)
 • Ses Yalıtım Bandının Kullanılmasına

Birim fiyat analizine yazılacak malzeme fiyatlarının güncel olmasına dikkat edilmelidir.

Birim fiyat analizine ilk olarak kullanılacak malzemelerden başlıyoruz.

Kutu Profil Konstrüksiyonlu, 5 cm Taşyünü Dolgulu, Her İki Tarafı Çift Kat Alçıpan Yapılması İle İlgili Malzemeler:

 • Kutu Profil
 • Alçıpan
 • Taş Yünü
 • Matkap Uçlu Borkof Vida 25 mm
 • Matkap Uçlu Borkof Vida 38 mm
 • Ses Yalıtım Bandı
 • Çelik Dübel
 • Elektrot, Kutu Profil Kesme Taşı
 • Köşebent L Lama
 • İzopim
 • Rutil Elektrot, Kutu Profil Tranjer Kesme Taşı, Spiral Taşı, Lazer Terazi, Vidalama Makinesi, Kaynak Makinesi ve Diğer El Aletleri
Kutu Profil Karkaslı Çift Yüz Çift Kat Alçıpan Bölme Duvar - Malzeme

Kutu Profil Karkaslı Çift Yüz Çift Kat Alçıpan Bölme Duvar – Malzeme

KUTU PROFİL

Antipas Boyalı Kutu Profil

Antipas Boyalı Kutu Profil

Şartnamede ebadı, et kalınlığı, aks aralığı, birbiri ile bağlantı şekilleri belirtilmiş olması gerekir. Genellikle autocad dosyası olarak kesit, detay ve görünüş verilir. Kullanılacak malzeme paslanmaya karşı önlem olarak boyalı olarak gelir. Malzeme  kapalı bir alanda depolanmalı, yağış ve neme karşı önlem alınmalıdır. Standart boy olarak 6m üretilir. Ama istenilen boyda da özel üretim yapılabilir. Mesela 5 m kat yüksekliği olan bir yerde 6m standart boy kutu profil istemek  mantıklı olmaz. Zayiat çok fazla artacaktır.

Düşey ve yatay aks aralıklarına, çift kutu profil karkaslarından herbirinin birbirine bağlantıları ( Karkaslar birbirine kutu profil ile bağlanır. Malzeme sarfiyatı bağlantı yapılmasından dolayı çok artmaz ama işçiliği etkiler.)

Hesaplama Şekli:  Mutlaka ana yüklenici firmanın vermiş olduğu alçıpan duvar kesit ve görünüşlerine göre sarfiyat hesaplanmalıdır. Bu kesit ve görünüşe göre belli bir alanda kaç kg kutu profil kullanılıyor onun bulunması gerekir. Toplam bulunan kutu profil birimi metreden kilograma çevirilir. Kutu profil miktarı (kg) / Hesaplanan Kutu Profil Alanı= Bize 1 m2’de Kullanılacak Kutu Profil miktarını verir. Çıkan sonuç 1,05 ile çarpılarak zayiat eklenir.

Örnek detay üzerinde hesap yaparsak daha iyi anlaşılacaktır. Öncelikle aşağıdaki linkteki kutu profil bölme duvar detayını indiriniz.

Kutu profil bölme duvar indir

Örnek detayda kutu profil bölme alçıpan duvar metrajı: 6,04 m x 4,10 m = 24,76 m2

Düşey Kutu Profil Metrajı:

Profil: 40x40x1,5  mm

1. Yüz Düşey Kutu Profil Karkas : 11 adet x 4.10 m yükseklik = 45,10 mt

2. Yüz Düşey Kutu Profil Karkas : 11 adet x 4.10 m yükseklik = 45,10 mt

Toplam Düşey Profil = 45,10 mt + 45,10 mt = 90,20 mt

Kilograma çevrilirse: 90,20 x 1,810 = 163,26 kg

Yatay Kutu Profil Metrajı:

Profil: 40x20x1,5  mm

1. Yüz Yatay Kutu Profil Karkas : 4 adet x 6,04 m boy = 24,16 mt

2. Yüz Yatay Kutu Profil Karkas : 4 adet x 4.10 m boy = 24,16 mt

Toplam Yatay Profil: 24,16 + 24,16 = 48,32 mt

Kilograma çevrilirse: 48,32 x 1,340= 64,75 kg

Karkasların Birbirine Bağlantısı:

Profil: 40x40x1,5  mm

Proje üzerinden 15 adet x 0,11 m ( İki karkasın ara mesafesi) = 1,65 mt

Kilograma çevrilirse: 1,65 x 1,810 = 2,99 kg

Toplam: 163,26 kg + 64,75 kg + 2,99 kg = 231 kg

24,76 m2 kutu profil alçıpan bölme duvarda  231 kg kutu profil sarfiyat varsa;

1 m2’de 231 kg / 24,76 = 9,33 kg/m2 olur.

Yüzde 5 zayiatla çarpılırsa 1 m’de kutu profil sarfiyatı 1,05 x 9,33 kg= 9,80 kg olur.

FX BEYAZ ALÇIPAN

Fx Beyaz Alçıpan

Fx Beyaz Alçıpan

Hesaplama Şekli: Çift yüz çift kat alçıpan olduğu için 4,20 m2 alınır. (4 kat + Her katta yüzde 5 zayiat)

 

TAŞ YÜNÜ

Knauf Mineral Plus

Knauf Mineral Plus

Bölme duvarda taş yünü istenilip istenmediğine şartnamede bakılması lazım. Taş yünü isteniyorsa eklenir. Genellikle  knaufun mineral yün – mineral plus IPB037 malzemesi kullanılır.

Hesaplama Şekli: Birim fiyat analizine yüzde 5 zayiat eklenerek yazılır. 1,05 çarpanı ile çarpılır

MATKAP UÇLU BORKOF VİDA

Matkap Uçlu Borkof Vida

Matkap Uçlu Borkof Vida

Matkap uçlu vidanın amacı alçıpan plakaları kutu profile sabitlemektir. Matkap uçlu olduğu için önceden matkapla delik açmaya gerek kalmadan vidalama makinesi ile kolaylıkla vidalanır.

Hesaplama Şekli: 1 m2 kutu profil kontstrüksiyonlu  her iki yüzde çift kat bölme alçıpan duvarda;

Birinci yüz:

İlk kat alçıpana 25’lik vida 8 adet,

İkinci kat alçıpana 35’lik vida 16 adet atılabilir.

İkinci yüz:

İlk kat alçıpana 25’lik vida 8 adet,

İkinci kat alçıpana 35’lik vida 16 adet atılabilir.

Toplamda 25’lik matkap uçlu vida : 16 adet , 35’lik matkap uçlu vida: 32 adet kullanılır.

SES YALITIM BANDI

Ses Yalıtım Bandı

Ses Yalıtım Bandı

Ses yalıtımı amacı ile kullanılır. Kutu profil ile betonarme duvar veya tavan arasına gelir. Kutu profilin ebadına uygun ses yalıtım bandı kullanılmalıdır. Yada kutu profilin ebadına göre kesilebilir. 50, 75, 100 mm gibi farklı ebatlarda bulunabilir.

Hesaplama Şekli: Şartnamede verilen kutu profil bölme duvar kesit, görünüş ve plana göre hesaplanır. Yukarda verdiğimiz örnek üzerinden hesap yapalım.

Kutu profil bölme duvar alanı: 4,10 x 6,04 = 24,76 m2

Karkas kutu profil çevresi:

1. Yüz Kutu Profil Karkas: 6,04 + 4,10 + 6,04 + 4,10 = 20,28 mt yapar.

2. Yüz Kutu Profil Karkas: 6,04 + 4,10 + 6,04 + 4,10 = 20,28 mt yapar.

Toplam: 20,28 mt + 20,28 = 40,56 mt yapar.

Yani 24,76 m2 kutu karkas bölme duvarda 40,56 mt ses yalıtım bandı kullanılacaktır.

1 m2 bölme duvarda 40,56 / 24,76 = 1,64 mt yapar.

Yüzde 5 zayiat eklenirse : 1,05 x 1,64 = 1,72 mt yapar.

ÇELİK DÜBEL

kutu profil giydirme alçıpan - Çelik Klipsli Dübel

Çelik Klipsli Dübel

L köşebent lamayı duvar ve tavan betonarme döşemeye sabitlemekte kullanılır.

Hesaplama Şekli: Her kutu profilin betonarme döşeme ve duvara bağlantısı yukarıda verdiğimiz örnek detaya göre 52 adettir.

24,76 m2’de 52 adet ise;

1 m2’de 52 adet / 24,76 = 2,10 adet olur.

L KÖŞEBENT LAMA

kutu profil giydirme alçıpan - L Köşebent Lama

L Köşebent Lama

l lama kesit

L lamalar istenilen et kalınlığı ve  ölçülere göre kesilir. Mesela ölçüleri 5 cm x 5 cm et kalınlığı 5 mm olabilir. Uzunluk olarak da 5 cm olabilir. Bu ebatlardaki lamalara çelik dübel için delik açılır. Mesela çelik dübel M12 ise 13 mm delik açılabilir. Betonarme döşeme veya tavan matkapla delinir. Lama çelik dübel ile betonarmeye sabitlenir. Daha sonra L köşebent lamaya kutu profil kaynak yapılır. (Bkz. Kaynak Nedir? Kaynak Çeşitleri)

Hesaplama Şekli: Hesap şekli çelik dübel gibi yapılır.

İZOPİM

kutu profil giydirme alçıpan - İzopim

Kutu profil bölme duvar alçıpan – İzopim

Mineral yünün düşey yapı elemanına (mesela betonarme perde ) sabitlenmesinde kullanılır. Bir yüzü yapışkanlı çivili sac levha şeklindedir. Yapışkanlı kısım söküldükten sonra kir,toz, pislik olmayan yüzeye yapıştırılır. Daha sonra mineral yün montajı bittikten sonra pulları vasıtası ile sabitlenir. Mineral yünün her köşesi ve ortasına 1 adet atılabilir. M2 de ortalama 7-8 adet kullanılabilir.

İşçilik için gerekli malzemeler ve sarf malzemeler; Vidalama makinesi, kaynak makinesi, rutil elektrot, metre, lazer, kutu profil tranjer kesme taşı, spiral taşları, iş güvenliği için kaynak maskesi, battaniye, yangın tüpü, kaynakçı yeleği v.s. gibi malzemelerdir. Toplam iş için alınacak malzeme miktarı hesaplanır. Toplam metraja oranlanır. 1 m2 için gidecek miktar tespit edilir.

 

Sürekli tekrar olduğu için İşçilik, sgk,vergi,yatay düşey taşıma, genel giderler, personel gideri ve kar hesabını bu sayfada vermeyeceğim. Benzer olduğu için buradaki linke tıklayarak alçı sıva birim fiyat analizinde nasıl yapıldığını inceleyebilirsiniz.

Çift Karkas Konstrüksiyonlu Her İki Yüzünde Çift Kat Alçıpan Bölme Duvar Yapılması Birim Fiyat Analizini İndirmek İçin Buraya Tıklayınız.

BİR CEVAP YAZIN