Bazalt küptaş

Seramik Nasıl Döşenir? Duvar ve Döşeme Fayansı Nasıl Yapılır?

Duvar döşeme seramik yapılması

Seramik nasıl döşenir? konu başlıklı yazımızda seramik (fayans) imalatı öncesinde ve imalat aşamalarında nelere dikkat edileceğini anlatacağız.

Duvar ve döşeme seramik döşenmesi işleminde yapım aşamaları ve dikkat edilecek hususlar şunlardır.

 • Seramik Öncesi Yüzey Kontrolü
 • Hava Şartlarının İmalat İçin Uygun Olması
 • Yapıştırma Harcı Kullanımı
 • Derz Artısı ve İp Kullanılması
 • Kot Farkına ve Malzeme Kesimlerine Dikkat Edilmesi
 • Geçiş Profili Montajı
 • Islak Hacimlerde Eğim
 • Derz Dolgu Yapılması
 • Seramik Süpürgelik İmalatı
 • İmalatın Kalitesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Yapılan İmalatın Korunması

Duvar ve Döşeme Seramik Döşenmesi

Seramik Döşeme Yapılması Öncesi Yüzey Kontrolü

Yüzeyin düzgünlüğü 2 metrelik bir mastar ile kontrol edilmeli ve seramik döşenmesine mani olabilecek tüm kalıntılar, pürüzler, çukurluklar düzeltilmelidir.

Yüzeyin sağlamlığı gelişigüzel olarak sivri uçlu bir alet kullanılarak yüzeye çizilen çizgilerle kontrol edilmelidir. Sağlam olmayan yüzeylerde tamirat yapılmalıdır.

Uygun Hava Şartları

İmalata başlamadan önce yüzey temizliği yapılıp, yüzey nemlendirilmelidir. Yapıştırma işlemi için ortam sıcaklığının +5 ile +35 °C arasında olmasına dikkat edilir.

Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.

Dış mekanlarda yapılan kaplama işleminde ürün uygulama prospektüsüne bağlı olarak hava koşullarına dikkat edilmelidir.

Yapıştırma Harcı Kullanımı

Fayans Seramik Yapılması Yapıştırma Harcı
Fayans Seramik Yapılması Yapıştırma Harcı

Yapıştırıcı ve derz dolgusu düşük devirli karıştırıcı kullanılarak, topaklanma olmayacak şekilde hazırlanmalıdır.

Seramik ve granit seramik yapıştırıcıları genel teknik kaidelere ve şartnamelere uygun olarak hazırlanmalı ve seramiklerin ebatlarına göre uygun kalınlıkta tarak kullanılarak (min. diş ölçüsü 8x8mm), taraklanmak suretiyle tekniğine uygun olarak uygulanmalıdır.

İlginizi Çekebilir:  ENDÜSTRİYEL ŞAP (YÜZEY SERTLEŞTİRİCİLİ)

Seramik yapılması (fayans) için hazırlanan yapıştırma harcı max. 2 saat içinde tüketilmelidir.

Yapıştırıcı ile kaplama temasının tam olarak sağlanabilmesi için kaplamanın döndürme / kaydırma işlemiyle baskı uygulanarak yapıştırılması gerekmektedir. İyi bir yapıştırma için lastik çekiç yardımıyla kuvvet uygulanarak hava dışarı atılmalıdır.

Zeminde 33×33, duvarda 25×20 ebatlarından daha büyük seramiklerin yapıştırılması için hem yüzeye hem de seramiğe yapıştırıcı sürülmelidir.

Kaplama işlemine başlamadan önce zemin veya duvara aplikasyon yapılmalı oluşabilecek aksaklıklar önceden tespit edilip çözümlenmelidir.

Derz Artısı ve İp Kullanımı

Priz süresi sona ermeden seramiklerinin genel teknik kaidelere ve şartnamelere göre  istenen derz aralığında ve yeterli sıklık / yoğunlukta derz elemanları (derz artıları) kullanılarak çizgilerin birbirini hatasız ve düzgün bir şekilde takip etmesi gerekmektedir. Bunun için mutlak suretle ip kullanılmalıdır.

Kot Farkı ve Malzeme Kesimleri

Duvar ve döşeme seramik (fayans) yapılmasında komşu 4 (dört) adet seramik veya granit arasında kot farkı olmamalıdır.

Fayans ve seramik (fayans) kesimleri, projesine ve yerine uygun olarak yapılmalı, özellikle duvar-taban birleşim noktalarındaki kesimlere dikkat edilmelidir.

Duvar Köşe ve Döşeme Geçiş Profili

Her türlü köşe, bitiş, dönüş ve birleşim detay profilleri ile farklı malzemeler arası geçiş profillerinin montajları düzgün ve şakülünde olmalıdır.

Islak Hacimlerde Eğim

Islak hacimlerde süzgeç giderlerine %2 eğim verilmelidir. Derz dolgu uygulaması bittikten sonra sızdırmazlık kontrolü,  uygulama yapılan katın kendisi ve alt kat tavanında yapılmalıdır.

Derz Dolgu Yapılması

Seramik derz dolgu yapılması
Seramik derz dolgu yapılması

Duvar ve döşeme seramik yapılması işleminde homojen bir kuruma sağlamak amacıyla derz uygulamasından önce, derz aralıklarında bulunabilecek toz, talaş, vb. artıklar fırça ile temizlenmelidir. Özellikle duvarlarda uygulama öncesinde derz boşlukları nemlendirilmelidir.

Derz dolgu işlemine başlamadan önce yapıştırıcının mukavemetini alıp kurumuş olması gerekmektedir. Bu süre min. 24 saattir.

İlginizi Çekebilir:  KARO DÖŞEME, BASAMAK VE SÜPÜRGELİK YAPILMASI

Seramik yapıştırıcının kurumasını takiben derz dolgusu, sert kauçuk uçlu çek pas ile derz boşluklarına doldurulmalıdır. Boşlukların iyice doldurulması için önce paralel sonra çapraz çekilmelidir.

Seramik Yapılması İşleminde Dilatasyon Çıtası Kullanımı

Teras ve kat holü gibi büyük açıklıklarda çatlamayı engellemek amaçlı  dilatasyon çıtası kullanılır.

Uygulama yapılacak zeminde, özellikle geniş kat holleri ve teraslarda her 36m² de bir dilatasyon derzleri bırakılmalıdır. (max. 6m boyunda) Seramikler uygulanmaya başlamadan önce dilatasyon derzlerinin yeri planlanmalıdır. Yerleştirilen profillerin seviyesi mutlaka kontrol edilmelidir.

Malzemenin Korunması

Yüzeydeki fazlalıklar yumuşak nemli bir sünger yardımıyla özenle temizlenmelidir.

Uygulama yapılan mekâna giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanmalı, yeni kaplanan seramik zeminlere basılmamalıdır. Oluklu mukavva ve havalı naylon ile koruma altına alınmalıdır.

Duvar ve Döşeme Seramik Nasıl Döşenir? İmalatın Kalitesi Nasıl Sağlanır?

Seramik Nasıl Döşenir?
Seramik Nasıl Döşenir? Nelere Dikkat Edilir?

Düzgün seramik nasıl döşenir sorusunun cevabını aşağıda vermeye çalışalım ve dikkat edilmesi gereken hususları açıklayalım.

 • Seramik (fayans) kaplanmış yüzeyler gayet düzgün ve şakülünde olmalı; kırık, çatlak olan malzeme kullanılmamalı, ondülasyon, seviye farkı,  renk farkı, renk değişikliği ve bozukluğu olmamalıdır.
 • İmalatı biten yüzeyler derz verilmeden kalite kontrolü ve temizliği yapılmış olması gerekir.
 • Islak hacimlerde su izolasyonu yapılmış mahalde seramik kaplama işlerine azami dikkat gösterilmeli, izolasyona zarar verilmemelidir.
 • Seramik duvar ve zemin kaplama malzemeleri, alt zemin temizlendikten sonra; toz yapıştırıcı sarfiyatı 5,00 – 6,50 kg/m2 olacak şekilde yapıştırıcı ile projesine ve detayına uygun derz bırakılarak döşenmelidir. Gerekmedikçe parça seramikler kullanılmamalıdır. Seramikler projede belirtilen hatlardan tam döşenmeye başlanmalı ve yapıştırma işleminde taraklı mala kullanılmalıdır.
 • Seramikler, diş oluşturmayacak, ondülasyon ve seviye farkı olmayacak ve döşemeler üzerinde su birikintisi kalmayacak şekilde düzgün ve istenilen eğim verilmek suretiyle yerleştirilmelidir. Döşenmiş olan seramiklerde çatlak, sır atması, köşe kırığı vb. istenmeyen durumlar olmamalıdır. Duvar ve döşeme seramik imalatı sırasında hasarlı seramikler kullanılmamalıdır.
 • Süpürgelik veya seramik duvar kaplaması yapılacak alanlarda, seramik döşenmesine duvar dibinde maksimum 5 mm açıklık bırakılacak şekilde başlanılmalıdır. Projesine uygun alanlarda döşemede çatlamaları önlemek için genleşme derz profilleri ve imalat geçişlerinde geçiş profilleri kullanılmalıdır..
 • Derz dolgu malzemeleri, temizlenmiş ve toz vb. gevşek maddelerden arındırılmış derzlere, boşluk ve hava kabarcığı kalmayacak şekilde doldurulmalı, seramik yüzeyleri uygulama sonunda temizlenmelidir.
 • Şap kotları seramik kalınlığına uygun kotta bitirildiği kontrol edilmelidir.
 • Uygulama esnasında kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harç kullanılamaz.
 • Döşenen seramiklerin altında boşluk ve kabarcık kalmaması için her türlü önlem alınmalıdır.
 • Derz aralıklarının uygun artı kullanılarak eşit aralıklarla teşkil edilecektir. Yalnızca döşeme yapılan mahal içinde duvar ve zemin derzlerinin takibi yapılacaktır.
 • Yatay ve düşey derz hatları düzgün olmalıdır. Seramikler Uygulama Çizimlerindeki kotunda ve istenilen eğimlerde döşenmelidir.
 • Seramik yüzeylerinde, uygulamadan sonra aralarında kot farkı olmayacak şekilde uygulama yapılmalıdır.
İlginizi Çekebilir:  KUTU PROFİL GİYDİRME ALÇIPAN DUVAR YAPILMASI - BİRİM FİYAT ANALİZİ

Derz Dolgu

 • Derz dolgusu  genel teknik kaidelere ve şartnamelere uygun olarak uygulanmalıdır.
 • Derz dolgusu sonrası seramik yüzeylerin ve derzlerinin temizlikleri yapılmalıdır.
 • Tüm derzler istenilen genişlikte birbirini takip edecek şekilde ipinde yapılmalıdır. Derz şaşmasına müsaade edilmemelidir.
 • Derz dolgu genişliği genellikle 2 – 3  mm’dir.
 • Kaplama işlemi bitmiş zeminlerde, döşenen malzemenin derz boşlukları arasında bulunabilecek toz, talaş, inşaat çimento artıkları vb. ince bir çubuk kullanılarak temizlenmeli ve nemli bir sünger ile silinmelidir. Derzler döşeme kaplama imalatı tamamlandıktan en az 3 gün sonra doldurulur.

Malzeme Zayiatı

 • Gerekli yer ve hallerde kenar, köşe ve dönüş parçaları uygun kesim yöntemiyle minimum zayiatla kesilmelidir.
 • Köşeler, pencere kenarları, farklı malzeme birleşimleri ve benzeri detay uygulamaları projesine göre yapılır.

Seramik Süpürgelik Yapılması

Seramik süpürgelik malzemeleri, duvar ve zemin döşemeleri tamamlandıktan sonra,  projesine ve detayına uygun derz bırakılarak döşenmelidir. Gerekmedikçe parça süpürgelikler kullanılmamalıdır. Süpürgelikler projede belirtilen hatlardan tam döşenmeye başlanmalıdır.

Süpürgelikler birbirinden taşkınlık göstermeyecek, ondülasyon ve seviye farkı olmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Duvarlarda süpürgeliklerin hizasında döşenmesine engel olacak bozukluklar tespit edilip düzeltilmelidir.

Süpürgelik imalatının üst yüzeylerinde ve tüm dış köşelerde köşe profili kullanılabilir.

Duvar ve döşeme seramik nasıl döşenir ile ilgili hazırlamış olduğumuz içerikten sonra “pvc zemin kaplama” ile ilgili makalemizde ilginizi çekebilir.

Bu Yazıyı Paylaş!

One thought on “Seramik Nasıl Döşenir? Duvar ve Döşeme Fayansı Nasıl Yapılır?

 1. Merhabalar, öncelikle içerik için teşekkür ederim. ‘kaplamanın döndürme / kaydırma işlemiyle baskı uygulanarak yapıştırılması gerekmektedir. İyi bir yapıştırma için lastik çekiç yardımıyla kuvvet uygulanarak hava dışarı atılmalıdır.’ cümlesinden tam olarak ne anlamalıyız?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir