Döşeme Arşiv

ÇİMENTO ESASLI MAKİNE SIVASI BİRİM FİYAT ANALİZİ NASIL YAPILIR?

Çimento Esaslı Makine Sıvası Birim Fiyat Analizi nasıl yapılır? Çimento Esaslı Makine Sıvası Birim Fiyat Analizi yapılmasının birimi m2 olarak verilir. Genellikle yüklenici ana firma çimento esaslı makine sıva malzemesini kendisi almaz. Tüm çimento esaslı sıva, file, köşebent, astar ve sarf malzemeyi taşeron firma alır. 25 mm kalınlığında çimento esaslı makine  sıvası birim fiyat analizi yapılacaktır. Yüklenici ana firma şartnamesinde uygulanacak sıva kalınlığını ve yapım …

MAKİNELİ ALÇI SIVA BİRİM FİYAT ANALİZİ NASIL YAPILIR?

Makineli Alçı Sıva Birim Fiyat Analizi nasıl yapılır? Makineli Alçı Sıva Birim Fiyat Analizi yapılmasının birimi m2 olarak verilir. Genellikle yüklenici ana firma makineli alçı sıva malzemelerini kendisi almaz. Tüm alçı sıva, file, köşebent, astar ve sarf malzemeyi taşeron firma alır. 20 mm kalınlığında makineli alçı sıva birim fiyat analizi yapılacaktır. Makineli alçı sıva üzerine 3 mm kalınlığında karışık alçı sıva yapılacaktır. Yüklenici ana firma …

KARO DÖŞEME, BASAMAK VE SÜPÜRGELİK YAPILMASI

Karo yapılması öncesinde yapılması gerekenler Karo yapılması imalatında, uygulama yapılacak yüzeyler toz, moloz, gevşek malzeme, yağ, her türlü yabancı cisim ve benzerlerinden arındırılmalı ve döşeme tesviye betonu su ile nemlendirilmelidir. Kırık çatlak ve karolar kullanılmamalıdır. 2,5 cm kalınlıktan az olmamak üzere 400 kg dozlu harç kullanılmalıdır. Kullanılacak kum temiz, elenmiş ve maksimum 7 mm tane büyüklüğünde olmalıdır. Karoların altı temizlenmiş ve ıslatılmış olmalıdır. Karo yapılması …

ÇİMENTO ESASLI SU YALITIMI YAPILMASI

UYGULAMA ÖNCESİ Çimento esaslı  su yalıtımı öncesi tamirat yapılması Çimento esaslı su yalıtımı yapılması (sürme izolasyon) öncesinde ıslak hacim içinde yer alan yatay düşey yüzlerin ince tesviyesi ve tamiratı  tamir harcı ile yapılıp, temizlenerek su yalıtımına uygun hale getirilir. Çimento esaslı su yalıtımı boru etrafları Islak hacim içinde yer alan boru etraflarına epoksi yapıştırıcı sürülerek su yalıtımı malzemesinin aderansı için altyapı oluşturulur. Çimento esaslı su …

Seramik Yapılması – Nelere Dikkat Edilir?

SERAMİK ÖNCESİ YÜZEY KONTROLÜ Yüzeyin düzgünlüğü 2 metrelik bir mastar ile kontrol edilmeli ve seramik döşenmesine mani olabilecek tüm kalıntılar, pürüzler, çukurluklar düzeltilmelidir. Yüzeyin sağlamlığı gelişigüzel olarak sivri uçlu bir alet kullanılarak yüzeye çizilen çizgilerle kontrol edilmelidir. Sağlam olmayan yüzeylerde tamirat yapılmalıdır. HAVA ŞARTLARI İmalata başlamadan önce yüzey temizliği yapılıp, yüzey nemlendirilmelidir. Yapıştırma işlemi için ortam sıcaklığının +5 ile +35 °C arasında olmasına dikkat edilir. …