Bazalt küptaş

MAKİNELİ ALÇI SIVA BİRİM FİYAT ANALİZİ NASIL YAPILIR?

Makineli alçı sıva

Makineli Alçı Sıva Birim Fiyat Analizi nasıl yapılır?

Makineli Alçı Sıva Birim Fiyat Analizi yapılmasının birimi m2 olarak verilir.

Genellikle yüklenici ana firma makineli alçı sıva malzemelerini kendisi almaz. Tüm alçı sıva, file, köşebent, astar ve sarf malzemeyi taşeron firma alır.

20 mm kalınlığında makineli alçı sıva birim fiyat analizi yapılacaktır. Makineli alçı sıva üzerine 3 mm kalınlığında karışık alçı sıva yapılacaktır. Yüklenici ana firma şartnamesinde sıva kalınlığını ve yapım metodunu, kullanılacak malzemeleri belirtir. Analiz hazırlanırken bunlara mutlaka dikkat edilmesi gerekir.

Güncel malzeme fiyatlarını alabileceğiniz malzeme tedarikci firmanızın olması gerekir. Her farklı işte güncel malzeme fiyatlarını almak gerekir.

Birim fiyat analizine ilk olarak kullanılacak malzemelerden başlıyoruz.

Makineli Alçı Sıva İle İlgili Malzemeler:

 • Makine Alçı Sıva
 • El Alçısı (Kaba Alçı – Karışık Alçı Sıva İçin)
 • El Alçısı (Saten Alçı – Karışık Alçı Sıva İçin)
 • File
 • Alçı Sıva Köşe Profili
 • Betonarme Yüzeylerde Astar
 • Sarf Malzeme ve İşçilik İçin Gerekli Malzemeler

Birim fiyat analizinin nasıl yapıldığını, kulllanılacak malzemeleri ve sarfiyatlarını tek tek açıklayalım.

MAKİNELİ ALÇI SIVA

Makineli Alçı Sıva

Makineli Alçı Sıva

Alçı Sıva; Tuğla, bims blok, gazbeton, betonarme ve kara sıva yapılmış yüzeylere doğrudan uygulama yapılabilir. Aslında makine alçı sıvası yapılmasında kaliteli bir işçilik olursa karışık alçı sıvaya gerek kalmaz. Ama çoğu firma makineli alçı sıva + karışık alçı sıva + saten alçı olarak imalatın yapılmasını istiyor. Bizim analizimiz de makineli alçı sıva + karışık alçı sıva olarak  alınmıştır. Saten alçı sıva yapılmasını ayrı bir poz olarak ele alacağım.

25 veya 35 kg’lık torbalarda olabilir. Yada şantiyenin uygun bir yerine silo kurulabilir. Silonun avantajı, malzemenin indirilmesi, depolanması ve katlara çekilmesi derdinden kurtarıyor.

Hesaplama Şekli: Her 1 mm kalınlıkta 1 kg alçı sıva analize girilir. Bizim örnek analizimizde 20 mm kalınlıkta alçı sıva istendiği için 20 kg olarak alınmıştır. Ana firmanın şartnamesinde kaç cm olacağı belirtilmiştir. Uygulanacak yüzeyin düzgünlüğüne göre sarfiyat değişir. Betonarme veya gazbeton-tuğla-bims duvarlar terazisinde ve mastarında yapılmışsa sarfiyat daha az olacaktır. Hatalı yapılmış betonarme ve duvarların düzeltilmesi istenirse sarfiyat artacaktır. Alçı sıva imalatında kullanılacak ano çıtasının belli bir kalınlığı vardır. Bunun üzerine hatalı imalatların düzeltilmesinide eklersek sarfiyat daha fazla olacaktır. Benim tavsiyem m2 de ortalama 20 kg’ın altına pek düşülmemesidir.

İlginizi Çekebilir:  ENDÜSTRİYEL ŞAP (YÜZEY SERTLEŞTİRİCİLİ)

KABA  VE SATEN ALÇI

 Makineli alçı sıva üzerine elle perdah yapılarak uygulanır. Kaba alçı ve karışık alçı sıva karıştırılarak yapılır. Bir nevi daha düzgün bir yüzey elde etmek için düzeltme sıvası niteliğindedir. Makineli alçı sıvada olduğu gibi her 1 mm kalınlık için yaklaşık 1 kg olarak alınır. Makineli alçı sıvanın yüzeyinin düzgün olduğunu kabul ederek 3 mm kaba alçı + saten alçı  ( karışık alçı sıva) hesaplanmıştır.

ALKALİ DAYANIMLI SIVA FİLESİ  (75-90 kg/m²) 

Betonarme ile duvar malzemeleri (tuğla, gazbeton, bims vs.) geçişlerinde her iki tarafa da en az 10 cm geçecek şekilde alkali dayanımlı, eni 20cm, minimum 75 gr/m2 ağırlığında ve 3,5*3,5 mm elek aralıklı sıva filesi kullanılabilir. İki farklı malzeme arasında çatlamayı önlemeye yönelik kullanılır.

Analizde ortalama 0,20 m2 olarak alınabilir.

KÖŞE PROFİLİ

Baklava dilimli alçı sıva köşe profili tuğla, beton, brüt beton, bimsblok gibi yüzeylere  yapılan sıvalarda köşe kısımlarının darbe dayanımını artırmak için kullanılır. Galvaniz veya alüminyum olabilir. Şartnamede istenilen malzemeye göre fiyatlandırılır. Alüminyum köşe profili galvanize göre daha pahalı bir malzemedir. 2,70 m standart boyudur. Standart boyun üzerine çıkması durumunda fiyatında da değişiklik olacaktır. Yapılacak alçı sıva yüksekliğini dikkate alarak  fiyatlandırılmalıdır.

Ortalama m2 de 0,20 mt olarak alınabilir.

ASTAR

Betonarme duvar ve  tavanlar için alçı sıvanın beton yüzeye yapışmasını, aderensını arttıran, pürüzsüz düz yüzeylerin pürüzlendirilmesini sağlamaya yarayan sıva astarıdır. (Aderans Nedir? Aderansı Etkileyen Faktörler)

Hesaplama Şekli: Birim fiyat analizinde tek bir poz varsa, yani gazbeton-tuğla-bims ile betonarme yüzeylerde alçı sıva yapılması tek bir pozsa m2 de 0,10 kg/m2 alınabilir.

Birim fiyat analizi ayrılmışsa yani sadece betonarme yüzeyler için birim fiyat isteniyorsa m2 de 0,20 kg/m2 alınabilir. Teknik şartnamede yazılan, istenenlere göre hazırlanmalıdır.

İSKELE

Güvenlikli Mobil İskele
Güvenlikli Mobil İskele

Kat yüksekliği fazla olan ve güvenlikli mobil iskele istenilen yerlerde iskele fiyatı önem arz etmektedir. İşin sonuna kadar kaç tane iskele ihtiyacı olduğu belirlenir. Toplam iskele fiyatı toplam metraja oranlanırsa m2 ‘de iskele birim fiyatını bulmuş oluruz.

İlginizi Çekebilir:  ALÇIPAN ASMA TAVAN YAPILMASI - BİRİM FİYAT ANALİZİ

Örnek olarak işin sonuna kadar tanesi 5000 tl den 10 tane iskele ihtiyacı olduğunu kabul edelim.

10 iskele x 5000 tl = 50.000 tl yapacaktır.

25.000 m2 alçı iş yapılacaksa m2 de 50.000/25.000 = 2 tl/m2 olur.

İskeleyi işin sonunda yarı fiyatına sattığımızı yada başka şantiyelerde kullandığımızı düşünürsek m2 de 1 tl iskele fiyatı yazılabilir.

SARF MALZEME/İŞÇİLİK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Alçı Sıva Küreği
Alçı Sıva Küreği
Alçı Sıva Anosu
Alçı Sıva Anosu
Alçı Sıva Rendesi
Alçı Sıva Rendesi
Alçı Sıva Tirfil Mala
Alçı Sıva Tirfil Mala
Alüminyum Bıçak Mastar
Alüminyum Bıçak Mastar
Alçı Sıva Malası
Alçı Sıva Malası

Sarf malzeme ve işçilik için gerekli malzemeler; ano çıtası, bıçak mastar, kutu mastar, varil, su hortumu, rende, tirfil, terazi, karıştırıcı mikser, sıva küreği, sıva malzemesi, sıva teknesi, metre, aydınlatma kullanılır.

Hesaplama Şekli: İşin sonuna kadar ne kadar sarf malzeme alacaksak toplam rakamı metraja oranlarsak m2 de yazacağımız rakam ortaya çıkacaktır.

İŞÇİLİK – DİĞER GİDERLER – KAR

Makineli Alçı Sıva Yapılması Birim Fiyat Analizi - İşçilik ve Diğer Giderler
Makineli Alçı Sıva Yapılması Birim Fiyat Analizi – İşçilik ve Diğer Giderler

İŞÇİLİK

İşçilik fiyatının belirlenmesinde bir usta günde kaç m2 alçı sıva yapar sorusunun cevabının aranması gerekiyor. Örnek analizde 4 usta 1 işçi olarak hesaplanmıştır. 1 m2 alçı sıva fiyatı işçiliği 7,50 tl olarak belirlenmiştir. Bu fiyat işin zorluğuna, kat yüksekliğine, malzemenin çekilme şekline göre, proje ve detaya göre değişiklik gösterebilir. Alçı sıva işini yapacak ekibe yapılacak işin projesi, detayı, zorluğu, malzeme çekim şekli, verilecek ve kesilecek malzemeler çok iyi anlatılmalıdır. Bu aşamadan sonra alçı sıva ekibi verimliliğe göre işi yapabileceği fiyatı verecektir.

4 usta + 1 işçi 1 günde toplam 93,30 m2 alçı sıva yapacağı öngörülmüştür.

1 m2 alçı sıva için 1/93,30 m2 =  0,011 yevmiye/m2 çıkar.

4 usta: 4 x 150 tl = 600 tl

1 işçi: 1 x 100 tl = 100 tl

Toplam: 600 + 100 tl = 700 tl yapar.

Yani 1 m2 alçı sıva 0,011 yevmiye, 700 tl toplam yevmiye bedeli olur.

Tabloda ki 0,011 yevmiye ve 700 rakamları bu şekilde bulunur. Her ikisinin çarpılmasından 1 m2 alçı sıva işçilik bedeli 7,50 tl olarak belirlenir.

SGK

Bir işçinin günlük sgk maliyeti firmanın muhasebe personelinden öğrenilerek makineli alçı sıva birim fiyat analizine girilir.

Sgk maliyetinin hesaplanmasında mevcut analize göre;

1 m2 alçı sıva 0,011 yevmiye .

4 usta + 1 işçi sgk bedeli = 5 x 25= 125 tl (Bir işçinin sgk günlük maliyeti 25 tl olarak alınmıştır. Şirket muhasebecisinden 1 kişinin günlük sgk maliyeti öğrenilip güncel rakam yazılmalıdır.)

0,011 yevmiye x 125 tl (5 işçinin sgk günlük maliyeti) = 1,34 tl 

Alçı Sıva birim fiyat analizi ne girilecek fiyat 1,34 tl olacaktır.

İlginizi Çekebilir:  BİRİM FİYAT ANALİZİ - İHALELERDE TEKLİF VERME

Toplam Sgk’nın hesaplanmasında verimliliğe göre iş kaç yevmiye ile bitecekse, toplam yevmiye x 1 işçinin sgk maliyeti = Toplam sgk maliyetini verecektir.

Verimlilik hesabına göre işin 50.000 yevmiyede biteceğini farz edersek, 50.000 yevmiye x 25 tl (1 işçinin günlük maliyeti) = 1.250.000 tl yapacaktır. Yani hesabımıza göre toplam sgk için ödenecek rakam 1.250.000 tl olacaktır.

KONAKLAMA

Konaklama bedeli olarak şartnamede yüklenici firmanın keseceği kesinti dikkate alınır.

Örnek analizde şantiye konaklama bedeli kişi başı 17,98 tl idi. Bu her firmada değişiklik gösterebilir. Yani bu işte ana firma her işçiden günlük 17,98 tl kesinti yapacaktır.

1 gün 1 yevmiyedir.

işçilik hesabında 1 m2 duvar için 0,011 yevmiye hesaplamıştık.

4 usta + 1 işçi günlük kesilecek miktar: 5 x 17,98 tl= 89,90 tl yapar.

1 m2 alçı sıva için kesilecek konaklama bedeli 0,011 x 89,90 tl = 0,96 tl yapar. Yüklenici ana firma 1 m2 alçı sıva için 0,96 tl kesinti yapacaktır.

YATAY DÜŞEY TAŞIMA

Makina- ekipman yatay-düşey taşıma için, idari şartnamede istenilen maddelere göre fiyat belirlenmesi gerekir. Yüklenici firma taşeron firmaya bedelsiz araç verebileceği gibi taşeron firmanın tüm makine – ekipman yatay – düşey taşıma işini de üstlenmesini isteyebilir. Yada bazı araçlarda yatay ve düşey taşımada yardımcı olup bedelini hakedişten kesebilir. Bir işin yapılması için traktör, mobil ve kule vinç, traktör kepçe, teleskopik yükleyici,  cephe asansörü, tır, kamyonet, forklift gibi araç ve makinelere ihtiyaç duyulabilir. İhtiyaç duyulan araç ve makinelerin günlük bedeli x toplam işin süresi bize makine – ekipman yatay – düşey taşıma maliyetini verecektir.

Toplam rakam belirlendikten sonra, toplam rakamı sağlayacak şekilde, makineli alçı sıva  birim fiyat analizlerine makina – ekipman yatay – düşey taşıma bedeli yansıtılır.

VERGİ VE SÖZLEŞME GİDERLERİ

Vergi ve sözleşme giderleri ilgili idari sözleşmeye bağlı olarak belirlenir. Firmanın muhasebe personelinden yardım alınabilir.

ŞANTİYE – OFİS – KIRTASİYE GİDERLERİ

Şantiye ofis ve kırtasiye giderleri olarak şunları kapsayabilir.

 • Personel Yemek Bedeli
 • Şirket Araç Yakıt ve Bakım Bedeli
 • Telefon ve İnternet Giderleri
 • Personel İş Güvenliği Kişisel Koruyucu Donanım Giderleri
 • İsg Önlemleri İçin Alınacak Malzemeler ve İşçilik Bedelleri
 • Şantiye Ofisi İçin Bilgisayar, Yazıcı ve El Aletleri
 • Şantiye Ofisi İçin Mobilya
 • İdari Ofis Kesintisi veya Şantiye Ofis Kurulum ve İşletme Bedeli
 • Diğer Kesintiler

Toplam işin sonuna kadar harcanacak miktar belirlenerek birim fiyat analizlerine yansıtılır.

KAR

İşin sonunda ne kadar kar etmek planlanıyorsa ona göre kar bedeli alçı sıva birim fiyat analizi ne girilir.

Makineli Alçı sıva birim fiyat analizi ile ilgili anlamadığınız bir yer olursa yorum kısmından sorabilirsiniz.

Birim fiyat analiz örneği yeterli ilgi olmadığı için kaldırılmıştır.

Bu Yazıyı Paylaş!

4 thoughts on “MAKİNELİ ALÇI SIVA BİRİM FİYAT ANALİZİ NASIL YAPILIR?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir