KARO DÖŞEME, BASAMAK VE SÜPÜRGELİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

İÇ MEKANLARDA KARO DÖŞEME, BASAMAK VE SÜPÜRGELİK YAPILMASI

İÇ MEKANLARDA KARO MOZAİK KAPLAMA YAPILMASI (40x40x2,40 cm. Ölçülerinde)

1. GENEL

1.1. Bu şartname karo mozaik döşeme kaplaması uygulamasının, projeler ve listelenen standartlara uygun olarak yapılmasını açıklamaktadır.

1.2. İmalat aşağıda belirtilen şartnamelere uygun olarak yapılacaktır.

TS EN 197-1 Çimento – Bölüm 1: Genel Çimentolar- Bileşim, Özellikler ve Uygunluk Kriterleri
TS EN 197-2 Çimento – Bölüm 2: Uygunluk Değerlendirmesi
TS 213-1 EN 13748-1 Terrazo Karolar – İç mekânlarda kullanım için
TS 213-2 EN 13748-2 Terrazo karolar – Dış mekânlarda kullanım için
TS 706 EN 12620+A1 Beton agregaları

TS 2717 EN 13139 Agregalar – 2009 Yapıştırıcılar – Karo Yapıştırıcıları – Özellikler, uygunluk değerlendirmesi, sınıflandırma ve gösteriş
TS 2717 EN 13139 Agregalar – Harç yapımı için

1.3. Yüklenici tarafından aşağıda belirtilen dokümanlar hazırlanacaktır.

Yüklenici sorumluluğunda bulunan malzemeler ile ilgili üreticiden temin edeceği sertifikaları onay için sunacaktır.
Yüklenici kullanılacak olan malzemelerin (sorumluluğunda bulunan) numunelerini onay için sunacaktır.
Yüklenici uygulama projeleri esas alınarak hazırlanmış olan imalat çizimlerini (shop drawing) onay için sunacaktır. Bu çizimler onaylanmadıkça imalat başlamayacaktır.
Yüklenici bu bölümde tarif edilen işlerle ilgili uygulama yöntemini teslim edecektir.
Yüklenici tarif edilen işlerle ilgili uygulamaya yönelik iş programını teslim edecektir.

1.4. Tüm İşler, detaylı projelere uygun olarak ehliyetli Yüklenici ekipleri tarafından yapılacaktır.

1.5. Uygulamada kullanılacak ana malzeme (karo mozaik döşeme kaplama malzemesi) haricinde kalan her türlü malzemenin temini (harç malzemeleri, el aletleri vb) nakliyesi, yatay ve düşey taşımaları ve her türlü işçilik Yüklenici sorumluluğunda olup, uygulama yapılacak ya da depolanacak alana yatay ve düşey taşınması Yüklenici’ye aittir.

1.6. Kullanılacak malzemeler İşveren tarafından onaylanmış firma, renk kalınlık gibi özellikleri sağlamalıdır.

1.7. Standartlara uygun olmayan malzemeler kullanılmayacaktır. İşveren tarafından uygunsuz bulunan malzemeler Yüklenici tarafından değiştirilecektir.

1.8. Yüklenici yapacağı işleri sözleşme şartlarında belirtildiği şekilde garanti altına alacaktır.

1.9. Ürünler taşıma esnasında, parlak yüzeyleri birbirine yapıştırılarak taşınmalı ve dikey şekilde istiflenmelidir.

1.10. Paletler direkt yağmur, toz vb. dış etkenlerden korunmalıdır.

1.11. Yüklenici, uygulama yapacağı alanların mevcut durumlarını işe başlamadan önce inceleyecek, imalat için gerekli ölçümleri yerinde yapacak ve bu alanların imalata hazır hale getirilmesi için gerekli düzeltme ve temizliği yapacaktır.

1.12. İmalat yapılacak alanlarda, Yüklenici tarafından imalata başlamadan önce gönye vb. kontrolleri yapılacak, montajı etkileyecek ölçüde çaplık, gönye kaçıklığı vb. durumlar tespit edilir ise, bu durum çözerek imalatı yapacaktır.

1.13. Yüklenici;

betonarme zeminde projede belirtilen harç kalınlığının uygulanamayacağı bir hata var ise, konuyla ilgili İşveren’e başvuracaktır.

1.14. Uygulama yapılacak yüzeyler toz, moloz, gevşek malzeme, yağ, her türlü yabancı cisim ve benzerlerinden arındırılacaktır. Döşemeler su ile nemlendirilecektir. Taşlar sulu kesim makinası kullanılarak kesilecektir. Döşeme harcını karıştırmak için betoniyer kullanılacaktır.
1.15. Zemin kaplamalarında 400 dozlu çimentolu harç kullanılacaktır. Kullanılacak kum temiz, elenmiş ve maksimum 7 mm tane büyüklüğünde olmalıdır.

1.16. Zemine yerleştirilecek harç, çelik mala ile aynı istikamette tarayarak yerleştirilecektir. Boşluk kalmamasına dikkat edilecektir. Düzeltilmiş harcın üzerine ince bir kat çimento dökülecektir. Çimentolu yüzeye az miktarda su serpilecek ve döşeme kaplaması yerleştirilerek uygun seviyeye getirilecektir. Zemine yerleştirilecek malzeme harç üzerine el ile bastırılarak ve gerektiğinde lastik tokmak ile hafifçe vurularak yerleştirilecektir.

1.17. Malzeme yerleştirildikten sonra, döşeme kaplaması yerinden kaldırılmaksızın, gönyeden sapma, derz ve düzlem ayarı vb. problemleri ayarlamak amacı ile düzeltilecektir.

1.18. Montaj sırasında, malzeme yüzey kalitesine, kenar-köşe kırılmalarına azami dikkat gösterilmelidir. Malzeme üzerinde harç artıkları, çimento şerbeti vb. malzeme kalmamalıdır. Montaj sonrası, harç yeterli dayanım ve dayanıklılığa erişinceye kadar zararlı etkenlere karşı korunmalıdır.

1.19. Kaplama işlemi bitmiş zeminlerde, döşenen malzemenin derz boşlukları arasında bulunabilecek toz, talaş, inşaat çimento artıkları vb. ince bir çubuk kullanılarak temizlenmeli ve nemli bir sünger ile silinmelidir.

1.20. Derzler döşeme kaplama imalatı tamamlandıktan en az 3 gün sonra doldurulacaktır.

1.21. Montaj ve taşıma sırasında, malzemenin yüzey cila kalitesi, kenar-köşe düzgünlüğü korunacaktır.

1.22. Malzemenin son durumunu görmek için zemindeki harcın ve derz dolgusunun kuruması beklenmelidir.

1.23. Malzemenin parlak yüzeyi, temizlik amacı ile cila sökücü veya diğer kimyasallar ile aşındırılmamalı, sökülmemeli, bozulmamalıdır.

1.24. Cilalı yüzey korumasında, ahşap talaşı kesinlikle kullanılmamalıdır.

Malzemeler

Karo
Kum/Çimento
Karo Yapıştırıcısı
Derz Dolgu malzemesi

EKİPMAN

Kullanılacak olan bütün ekipmalar kullanım öncesi uygunluğu kontrol edilecek olup belirtilen ekipmanların kalibrasyon ve 90 günlük muayane kontrol raporu bulundurulacaktır.

İp / Mastar
Spiral/Spiral taşı
Terazi, Hortumlu su terazi
Dişli Mala
Karo kesme makinası
Nivo
Betoniyer
Karo cila makinası
Plastik tokmak
Artı derzler
Sünger

2. ESASLAR

2.1. Zemine Karo Döşeme-Lata Kaplama Genel Kurallar

Karo mozaik ve karo simanlar, şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu üzerine döşenmelidir.

2,5 cm kalınlıktan az olmamak üzere 400 kg. dozlu harç kullanılacaktır.

Karoların altı temizlenmiş ve ıslatılmış olmalıdır.

Kırık ve çatlak karolar kullanılmamalıdır.

Parça karo kullanılması gerektiğinde, muntazam şekilde kesilmiş olmalıdır.

Süpürgelik, duvar kaplamasından en çok 1 cm çıkıntılı olmalıdır.

Döşenmiş karolar muayeneden geçirilerek altlarının dolu olup olmadığı kontrol edilmelidir.
Tesviye betonunun üzeri iyice temizlenmeli ve ıslatılmalıdır.

Projesine göre uygun yönde ve yüzdede gidere doğru gerekli eğim verilmelidir.

Aralıkları en fazla 1-2 mm olmak üzere karolar döşenmelidir.

Derz aralıkları iyice temizlenmeli ve İşveren tarafından onaylı derz malzemesi ile doldurulmalıdır.

Karoların üzerindeki kalıntı harçlar iyice temizlenmelidir.

Temizleme işlerinde asitli malzemeler kullanılmamalıdır.

Döşeme imalatı sırasında İşveren’ce belirlenen mahallerde ve aralıklarda karo genleşme ve geçiş profillerinin tedarik edilerek döşenmesi Yüklenici sorumluluğundadır.

Karo döşeme imalatlarında kullanılacak olan genleşme profilleri, ilgili standartlara uygun olacak ve ARFEN / DP0125 ALÜMİNYUM (PRES) + NEOPREN ISIL GENLEŞME DERZ PROFİLİ veya İşverenin onaylaması şartıyla muadili olacak şekilde uygulanacaktır.

Karo döşeme imalatlarında kullanılacak olan geçiş profilleri, ilgili standartlara uygun olacak ve ARFEN / SB07-25 veya İşverenin onaylaması şartıyla muadili olacak şekilde uygulanacaktır.

2.2. Zemine Karo Kaplama Uygulama Adımları

2.2.1. Zeminde Kuru Yerleşim Yapılması: Desenli karolarla yapılacak döşemeler için, karolar zemine kuru döşenerek proje ve krokisine uygun olarak denenecektir. Kuru Döşeme yapılıp aplikasyona İşveren tarafından onay alındıktan uygulamaya devam edilecektir

2.2.2. Kılavuz Karo Yerleştirme: Hazırlanan harç, yüzeyin köşelerine doğru minimum 2,5 cm kalınlıkta serilerek üzerine kılavuz karolar yerleştirilecektir. Kılavuz karolar mastar, su terazisi veya lazer yardımıyla düzlem ayarı yaparak yerleştirilecektir.

2.2.3. İp Çekme ve Gönyeye Getirme: Yerleştirilen kılavuz karolar yardımıyla ip çekilerek, aralara döşenecek karoların doğrultusu bulunacaktır.

2.2.4. Gidere Doğru Eğim Verme: İlgili projesinde eğer var ise, kılavuz karolarının arasına harcın serilmesi esnasında gidere doğru, belirtilen eğim yüzdesinde akıntı verilecektir.

2.3. Karo Mozaik Süpürgelik İmalatı

Süpürgelikler, projesinde belirtilen ölçülerde, tamamlanmış olan döşeme üzerinde duvara yapıştırılarak yapılacaktır. Yapıştırma harcı olarak tek bileşenli, sentetik, polimer takviyeli, çimento esaslı elastik harç Standart : TS EN 12004, Sınıf : C2T (C2 : İlave Özellikli Çimento Esaslı Yapıştırıcı , T : Kayma Özelliği Azaltılmış), Ek Özellik : Flex (Elastik Özellik) (BASF – MasterTile FLX 22 veya İşverenin onaylaması şartıyla muadili) kullanılacaktır. Tabandaki kaplama ile süpürgelik arasında 1mm derz bırakılacaktır. Üstte ve altta kalan boşluklar döşemenin derzleri yapılırken aynı malzeme ile doldurulacaktır. Dik birleşimlerde gönye burun uygulaması yapılarak süpürgelik yerine alıştırılacaktır. Gönye burun imalatının sivri ucu çapak atmayı engelleyecek şekilde pahlanacaktır.

2.4. Karo Mozaik Yüzey İşlemleri

Karoların zemine uygulanmasından sonra, karolar üzerinde yapılan temizleme ve cilalama işlemleri yapılacaktır. Uygulaması yeni bitmiş karolarda silme veya cila makinesi kullanılmayacaktır, makine kullanımı kuru zemin üzerinde olacaktır.
Derz dolgusu işlemi yapmadan önce tüm derz boşlukları fırça, makine vb aletlerle temizlenmiş olacaktır.

Derz Dolgusu Yapılması:

Derz dolgu işlemi için zemin ve derz boşlukları su ile nemlendirilmelidir. Macun homojen bir biçimde su ile karıştırılmalı yüzeye sert kauçuk uçlu bir spatula veya sert kauçuk tabanlı bir mala ile derz boşlukları doldurulmalıdır. Derz Dolgu Malzemesi olarak yukarıdaki standartlarda da belirtildiği üzere Standart : TS EN 13888, Sınıf : CG2WA (CG2:Çimento Esaslı ve Yüksek Performanslı , W : Azaltılmış Su Emilimi , A : Yüksek Aşınma Dayanımı), Ek Özellik : Flex (Elastik Özellik) ve Silikon Katkı (BASF – MasterTile JF 565 veya İşverenin onaylaması şartıyla muadili) özelliklerine sahip bir malzeme kullanılacaktır.

Yayılan macunun zemin üzerindeki fazlası yumuşak kauçuk uçlu bir spatula veya nemlendirilmiş sünger uçlu bir spatula ile sıyrılacaktır.

Sahanlık ve basamak derzleri İŞVEREN’in belirleyeceği genişlikte birbirini takip edecek şekilde ipinde yapılacak, derz şaşmasına müsaade edilmeyecektir.

Kaplama işlemi bitmiş zeminlerde, döşenen malzemenin derz boşlukları arasında bulunabilecek toz, talaş, inşaat çimento artıkları vb. ince bir çubuk kullanılarak temizlenmeli ve nemli bir sünger ile silinmelidir. Derzler döşeme kaplama imalatı tamamlandıktan en az 3 gün sonra doldurulacaktır.

Şerbetleme işlemi için zemin ve derz boşlukları su ile nemlendirilmelidir.

İlk etapta;

Macun karışımı içerisine, zemin rengine göre ÜRETİCİ’nin/İŞVEREN’in belirleyeceği oranda çimento ilave edilerek, uygun kıvama gelene kadar homojen bir biçimde su ile karıştırılmalı yüzeye sert kauçuk uçlu bir spatula veya sert kauçuk tabanlı bir mala ile derz boşlukları doldurulmalıdır. Yayılan macunun zemin üzerindeki fazlası yumuşak kauçuk uçlu bir spatula veya nemlendirilmiş sünger uçlu bir spatula ile sıyrılacaktır.

İkinci Etapta;

Karışım bu kez ayran kıvamına getirildikten sonra işlem tekrar edilerek derzlerin tümüyle dolması sağlanacaktır. Ortam sıcaklığına göre, macunun sökülmeyecek kadar sertleşmesini bekledikten sonra yumuşak ve nemli bir sünger ile silerek, yüzeyde kalabilecek macun tabakası iyice temizlenmelidir. Yeni uygulanmış macun dolgusu toz, güneş, rüzgar ve yağmurdan korunmalıdır. Yüzeyin Temizlenmesi: Karo yüzeylerinin cilalanmasından sonra son işlem olarak arta kalan maddelerin temizlenmesi işlemi yapılır. Temizleme işlerinde asit ve alkaliler kullanılmamalıdır.

Merdiven Basamakları Kaplama İşleri

Basış ve rıht kaplama imalatları onaylı detay çizimlerine göre uygulanacaktır. Tüm merdiven basış ve rıht kısımları hazır lata karo mozaik malzeme ile kaplanacaktır.

Karo mozaik yapıştırma teknikleri aynen uygulanarak yapılacak lata kaplama işlerinde, terazi ve şakül kontrolleri yapılarak imalat tamamlanana kadar korunacaktır.

Basamak taşları, merdiven boşluğuna projesine uygun olarak İşveren’in belirleyeceği kadar taşırılarak konulacaktır.Rıht yükseklikleri aynı merdiven kolunda kesinlikle eşit yükseklikte, basamak genişlikleri ise aynı merdiven kolunda kesinlikle eşit genişlikte olacaktır.

Basamaklar döşeme harcı üzerine bekletilmeden, burun kısmından en fazla 2 mm eğim verilerek lastik tokmaklar kullanılarak yerleştirilecektir. Eğer iki basamak yan yana geliyor ise eğime ve teraziye uyularak 2 mm derz ile montajı gerçekleştirilecektir.

3. GARANTİ

Tamamlanmış imalatlar, her tür imalat hatasına karşın, YÜKLENİCİ garantisi altında olacaktır. Garanti süresi Yüklenici Genel Sözleşmesinde belirtilecektir. Garanti süresi dahilinde, malzeme ve/veya uygulama hatasından doğabilecek kusurların tamiratı veya tamiratın mümkün olmadığı durumlarda imalatın yenilenmesi, YÜKLENİCİ tarafından bedelsiz olarak yapılacaktır.

4. TEMİZLİK

İşin tamamlanmasını takiben, imalatın yapıldığı ve varsa hazırlık amacıyla YÜKLENİCİ tarafından geçici olarak kullanılan tüm mahaller, YÜKLENİCİ tarafından temizlenerek artık malzemeler sahadan uzaklaştırılacaktır.

5. KORUMA

İmalatın İŞVEREN’e tesliminden önce korunmasından YÜKLENİCİ sorumludur.

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir