Bazalt küptaş

ÇİMENTO ESASLI MAKİNE SIVASI BİRİM FİYAT ANALİZİ NASIL YAPILIR?

Çimento Esaslı Hazır Sıva Yapılması - Birim Fiyat Analizi

Çimento Esaslı Makine Sıvası Birim Fiyat Analizi nasıl yapılır?

Çimento Esaslı Makine Sıvası Birim Fiyat Analizi yapılmasının birimi m2 olarak verilir.

Genellikle yüklenici ana firma çimento esaslı makine sıva malzemesini kendisi almaz. Tüm çimento esaslı sıva, file, köşebent, astar ve sarf malzemeyi taşeron firma alır.

25 mm kalınlığında çimento esaslı makine  sıvası birim fiyat analizi yapılacaktır. Yüklenici ana firma şartnamesinde uygulanacak sıva kalınlığını ve yapım metodunu, kullanılacak onaylı malzemeleri belirtir. Analiz yaparken bunlara dikkat edilmesi çok önemlidir.

Son güncel malzeme fiyatını, malzeme tedarikci firmanızdanalmanız gerekmektedir. Hatta aldığınız malzeme fiyatlarının az miktar fazla yazılması daha iyi olur. Çünkü malzemeyi almanızdan işin başlama süresine kadar malzeme fiyatlarına zam gelebilmektedir. Bundan etkilenmemek için bir miktar fazla yazılmalıdır.

Birim fiyat analizine çimento esaslı hazır sıva malzemeleri ile başlayalım.

Çimento Esaslı Makine Sıvası İle İlgili Malzemeler:

 • Çimento Esaslı Hazır Makine Sıvası
 • File
 • Sıva Köşe Profili
 • Betonarme Yüzeylerde Astar
 • Sarf Malzeme ve İşçilik İçin Gerekli Malzemeler

ÇİMENTO ESASLI HAZIR MAKİNE SIVASI

Çimento Esaslı Hazır Sıva
Çimento Esaslı Hazır Sıva

Çimento Esaslı Hazır Sıva; Tuğla, bims, gazbeton, betonarme ve kara sıva yapılmış yüzeylere doğrudan uygulama yapılabilir. Tek kat uygulama yapılarak hem kaba hem ince sıva yapılmış olur. Yüksek yapışma ve dayanım özelliği gösterir. Uygulama yapılacak yüzey temiz olmalı, kir, pislik, yağ, toz v.s. barındırmamalıdır. Betonarme yüzeylerde gerektiği durumlarda yüzey nemlendirilir. Sıva öncesi serpme yapılması çatlamaları önlemede ve yüzeye daha iyi tutunmasında önemli bir faktördür.

(Bkz. Sıva nedir? Sıva çeşitleri nelerdir?)

40 veya 50 kg’lık torbalarda olabilir. Knauf, Baumit, Dalsan, Entegre gibi firmaların çimento esaslı hazır sıvası bulunmaktadır.

Hesaplama Şekli: Her 1 mm kalınlık için 1,4 – 1,5 kg olarak analize girilir.  Bizim örnek analizimizde 25 mm kalınlıkta çimento esaslı hazır  sıva istendiği için 25 x 1,4 kg= 35  kg olarak alınmıştır. Ana firmanın şartnamesinde kaç cm olacağı belirtilmiştir. Uygulanacak yüzeyin düzgünlüğüne göre sarfiyat değişir. Betonarme veya gazbeton – tuğla – bims duvarlar terazisinde ve mastarında yapılmışsa sarfiyat daha az olacaktır. Hatalı yapılmış betonarme ve duvarların düzeltilmesi istenirse sarfiyat artacaktır. Çimento esaslı sıva imalatında kullanılacak ano çıtasının belli bir kalınlığı vardır. Bunun üzerine hatalı imalatların düzeltilmesini de eklersek sarfiyat daha fazla olacaktır. Benim tavsiyem anolu sıva isteniyorsa m2 de ortalama 25 kg’ın altına pek düşülmemesidir.

İlginizi Çekebilir:  Demir Birim Ağırlıkları

ALKALİ DAYANIMLI SIVA FİLESİ  (75-90 kg/m²) 

Betonarme ile duvar malzemeleri (tuğla, gazbeton, bims vs.) geçişlerinde her iki tarafa da en az 10 cm geçecek şekilde alkali dayanımlı, eni 20cm, minimum 75 gr/m2 ağırlığında ve 3,5*3,5 mm elek aralıklı sıva filesi kullanılabilir. İki farklı malzeme arasında çatlamayı önlemeye yönelik kullanılır.

Analizde ortalama 0,20 m2 olarak alınabilir.

KÖŞE PROFİLİ

Baklava dilimli  sıva köşe profili tuğla, beton, brüt beton, bimsblok gibi yüzeylere  yapılan sıvalarda köşe kısımlarının darbe dayanımını artırmak için kullanılır. Galvaniz veya alüminyum olabilir. Şartnamede istenilen malzemeye göre fiyatlandırılır. Alüminyum köşe profili galvanize göre daha pahalı bir malzemedir. 2,70 m standart boyudur. Standart boyun üzerine çıkması durumunda fiyatında da değişiklik olacaktır. Yapılacak  sıva yüksekliğini dikkate alarak  fiyatlandırılmalıdır. Sıva üzerine seramik gelecekse sıva köşe profili konulmaz.

(Bkz. Seramik yapılmasında nelere dikkat edilir?)

Ortalama m2 de 0,20 mt olarak alınabilir.

ASTAR

Betonarme duvar ve  tavanlar için  sıvanın beton yüzeye yapışmasını, aderenasını arttıran, pürüzsüz düz yüzeylerin pürüzlendirilmesini sağlamaya yarayan sıva astarıdır. 

Hesaplama Şekli: Birim fiyat analizinde tek bir poz varsa, yani gazbeton-tuğla-bims ile betonarme yüzeylerde sıva yapılması tek bir pozsa m2 de 0,10 kg/m2 alınabilir.

Birim fiyat analizi ayrılmışsa yani sadece betonarme yüzeyler için birim fiyat isteniyorsa m2 de 0,20 kg/m2 alınabilir. Teknik şartnamede yazılan, istenenlere göre hazırlanmalıdır.

İSKELE

Güvenlikli Mobil İskele
Güvenlikli Mobil İskele

Kat yüksekliği fazla olan ve güvenlikli mobil iskele istenilen yerlerde iskele fiyatı önem arz etmektedir. İşin sonuna kadar kaç tane iskele ihtiyacı olduğu belirlenir. Toplam iskele fiyatı toplam metraja oranlanırsa m2 ‘de iskele birim fiyatını bulmuş oluruz. İskelenin işin satılması veya başka şantiyelerde kullanılması durumunda maliyet daha da azalacaktır.

İlginizi Çekebilir:  Yaya Yürüyüş Yolu Nasıl Yapılır? Yürüyüş Yolu Çeşitleri Nelerdir?

SARF MALZEME/İŞÇİLİK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Sarf malzeme ve işçilik için gerekli malzemeler; Ano çıtası, mastar,  varil, su hortumu, terazi, sıva teknesi, metre, aydınlatma vs. kullanılır.

Hesaplama Şekli: İşin sonuna kadar ne kadar sarf malzeme alacaksak toplam rakamı metraja oranlarsak m2 de yazacağımız rakam ortaya çıkacaktır. Mesela işin sonuna kadar toplam 10.000 tl lik sarf malzeme, el aleti aldığımızı düşünelim. Toplam 20.000 m2 sıva metrajı varsa, birbirine oranlandığında 10.000/20.000= 0,50 tl/m2 yapar.

İŞÇİLİK – DİĞER GİDERLER – KAR

Çimento Esaslı Hazır Sıva Birim Fiyat Analizi - İşçilik Diğer Giderler ve Kar
Çimento Esaslı Hazır Sıva Birim Fiyat Analizi – İşçilik Diğer Giderler ve Kar

İŞÇİLİK

Örnek analizde 4 usta 1 işçi olarak hesaplanmıştır. 1 m2  sıva fiyatı işçiliği 8,00 tl olarak belirlenmiştir. Bu fiyat işin zorluğuna, kat yüksekliğine, malzemenin çekilme şekline göre, proje ve detaya göre değişiklik gösterebilir. Sıva işini yapacak ekibe yapılacak işin projesi, detayı, zorluğu, malzeme çekim şekli, verilecek ve kesilecek malzemeler çok iyi anlatılmalıdır. Bu aşamadan sonra çimento esaslı hazır sıva ekibi verimliliğe göre işi yapabileceği fiyatı verecektir.

4 usta + 1 işçi 1 günde toplam 87,50 m2 çimento esaslı hazır makine sıvası yapacağı öngörülmüştür.

1 m2 çimento esaslı sıva için 1/87,50 m2 =  0,0114 yevmiye/m2 çıkar.

4 usta: 4 x 150 tl = 600 tl

1 işçi: 1 x 100 tl = 100 tl

Toplam: 600 + 100 tl = 700 tl yapar.

Yani 1 m2  sıva 0,0114 yevmiye, 700 tl toplam yevmiye bedeli olur.

Tabloda ki 0,0114 yevmiye ve 700 rakamları bu şekilde bulunur. Her ikisinin çarpılmasından 1 m2 çimento esaslı hazır sıva işçilik bedeli 7,50 tl olarak belirlenir.

SGK

Bir işçinin günlük sgk maliyeti firmanın muhasebe personelinden öğrenilerek makineli  sıva birim fiyat analizine girilir.

Sgk maliyetinin hesaplanmasında mevcut analize göre;

1 m2  sıva 0,0114 yevmiye .

4 usta + 1 işçi sgk bedeli = 5 x 25= 125 tl (Bir işçinin sgk günlük maliyeti 25 tl olarak alınmıştır. Şirket muhasebecisinden 1 kişinin günlük sgk maliyeti öğrenilip güncel rakam yazılmalıdır.)

0,0114 yevmiye x 125 tl (5 işçinin sgk günlük maliyeti) = 1,43 tl 

İlginizi Çekebilir:  Kerpiç Nedir? Yapımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sıva birim fiyat analizi ne girilecek fiyat 1,43 tl olacaktır.

KONAKLAMA

Konaklama bedeli olarak şartnamede yüklenici firmanın keseceği kesinti dikkate alınır.

Örnek analizde şantiye konaklama bedeli kişi başı 17,98 tl idi. Bu her firmada değişiklik gösterebilir. Yani bu işte ana firma her işçiden günlük 17,98 tl kesinti yapacaktır.

1 gün 1 yevmiyedir.

işçilik hesabında 1 m2 duvar için 0,0114 yevmiye hesaplamıştık.

4 usta + 1 işçi günlük kesilecek miktar: 5 x 17,98 tl= 89,90 tl yapar.

1 m2 sıva için kesilecek konaklama bedeli 0,0114 x 89,90 tl = 1,03 tl yapar. Yüklenici ana firma 1 m2  sıva için 1,03 tl kesinti yapacaktır.

YATAY DÜŞEY TAŞIMA

Makina- ekipman yatay-düşey taşıma için, idari şartnamede istenilen maddelere göre fiyat belirlenmesi gerekir. Yüklenici firma taşeron firmaya bedelsiz araç verebileceği gibi taşeron firmanın tüm makine – ekipman yatay – düşey taşıma işini de üstlenmesini isteyebilir. Yada bazı araçlarda yatay ve düşey taşımada yardımcı olup bedelini hakedişten kesebilir. Bir işin yapılması için traktör, mobil vinç, traktör kepçe, teleskopik yükleyici, kule vinç, cephe asansörü, tır, kamyonet, forklift gibi araç ve makinelere ihtiyaç duyulabilir. İhtiyaç duyulan araç ve makinelerin günlük bedeli x toplam işin süresi bize makine – ekipman yatay – düşey taşıma maliyetini verecektir.

Toplam rakam belirlendikten sonra, toplam rakamı sağlayacak şekilde, çimento esaslı hazır sıva  birim fiyat analizlerine makina – ekipman yatay – düşey taşıma bedeli yansıtılır.

7 Farklı Vinç Çeşidi ve Kullanım Alanları

VERGİ VE SÖZLEŞME GİDERLERİ

Vergi ve sözleşme giderleri ilgili idari sözleşmeye bağlı olarak belirlenir. Firmanın muhasebe personelinden yardım alınabilir.

ŞANTİYE – OFİS – KIRTASİYE GİDERLERİ

Şantiye ofis ve kırtasiye giderleri olarak şunları kapsayabilir.

 • Personel Yemek Bedeli
 • Şirket Araç Yakıt ve Bakım Bedeli
 • Telefon ve İnternet Giderleri
 • [Personel İş Güvenliği Kişel Koruyucu Donanım Giderleri
 • İsg Önlemleri İçin Alınacak Malzemeler ve İşçilik Bedelleri
 • Şantiye Ofisi İçin Bilgisayar, Yazıcı ve El Aletleri
 • Şantiye Ofisi İçin Mobilya
 • İdari Ofis Kesintisi veya Şantiye Ofis Kurulum ve İşletme Bedeli
 • Diğer Kesintiler

Toplam işin sonuna kadar harcanacak miktar belirlenerek birim fiyat analizlerine yansıtılır.

KAR

İşin sonunda ne kadar kar etmek planlanıyorsa ona göre kar bedeli  sıva birim fiyat analizi ne girilir.

Çimento esaslı makineli  sıva birim fiyat analizi ile ilgili anlamadığınız bir yer olursa yorum kısmından sorabilirsiniz.

Birim fiyat analiz örneği yeterli ilgi olmadığı için kaldırılmıştır.

Bu Yazıyı Paylaş!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir