Bims Blok Nedir? Çeşitleri, Üretimi ve Genel Özellikleri

bims blok nedir

Bims blok, volkanik olarak oluşmuş doğal pomza taşının, kırma, eleme, boyutlandırma gibi işlemlerden sonra agrega haline getirilmesinden ve bu agrega ile bir çeşit hafif beton yapılmasından üretilir. Belli bir basınç ve vibrasyon ile pomza taşı agregasına çimento ve su ilave edilerek yapılan, gerektiğinde kuvars kumu da eklenerek üretilen hafif beton mamulleridir.

Gözenekli ağırlığı 600 kg/m3 civarı olan bims silikat esaslı, camsı hafif bir yapı elemanıdır. Bimsin hafif ve boşluklu yapısından dolayı inşaat sektöründe kullanımı oldukça yaygındır.

Tarihte bims ilk olarak Nevşehir ve Niğde bölgesindeki (Kapadokya) soğuk hava depolarında kulllanıldığı bilinmektedir. İnşaat alanında kullanımı Romalılar dönemine dayanmaktadır.

Yakın tarihte ise 20. Yüzyılın başından itibaren ABD ve Almanya başta olmak üzere pek çok ülkede kullanılmıştır. Özellikle 2. Dünya Savaşı’ndan sonra büyük çapta tüketilmeye başlanmıştır.

Boyut, Şekil ve Geometrisine Göre Bims Çeşitleri

  • Boşluklu
  • Boşlukları dolgulu
  • Dolu duvar blokları
  • Özel yarıklı dolu duvar blokları
  • Asmolen bloklar

Bims blok Üretim Aşamaları

Bims maden ocaklarından çıkarılan bims taşı, lastik tekerlekli yükleyici ile kazılarak kamyonlara yüklenir ve üretim için fabrikaya nakledilir. Fabrikalarda besleme bunkerine boşaltılan bims taşı çeşitli ölçülerde (8 – 16 mm, 4 – 8 mm, 0 – 4 mm) kırılarak ve elenerek bimsblok yapımı için agrega haline getirilir.

Boyutlandırmaları yapılmış agrega ayrı ayrı farklı silolara alınır. Bilgisayar otomasyonlu bir sistemle, silolardaki agregalar çimento ve su ile homojen bir şekilde karışımı sağlamak için mikserlere alınır. Elde edilen karışım yüksek basınç ve vibrasyon etkisi ile sıkıştırılarak kalıp içerisinde istenilen şekle getirilir.

İlginizi Çekebilir:  Parapet Nedir? Parapet Duvar Çeşitleri

Yaş ürünün ilk prizini alması için, taşıyıcı robotlar aracılığı ile priz kamaralarına stoklanması yapılır. Kurutma odalarında 72 saat kalan bloklar paketleme kısmına taşınır. Paketleme öncesi kırılan blokların temizliği yapılır. Römorklara istiflenen blokların 28 günlük dayanımını elde etmesi için depolara taşınır. Gerekli mukavemeti kazanan bloklar satış kısmına ve oradan da şantiyelere nakledilir.

Bims blokların genel özellikleri

Rötre Çatlağına karşı dayanıklılığı

Bimsbloğun en önemli özelliklerinden birisi rötre çatlağı yapmamasıdır. Laboratuvar şartlarında 24 saat suda bekletildikten sonra kurutulan bimsbloğun boyutlarında 0,05 mm’den daha az değişim olduğu gözlenmiştir. Bimsbloğun volkanik camsı lifli yapısı nedeniyle rötre çatlağı yapmamaktadır.

Nem ve Buhar Geçirgenliği

İyi bir yapı malzemesinden beklenen ısı iletkenliğinin düşük olması, mekandaki nem oranını yoğuşmaya yol açmadan ayarlayabilmesi ve iklim şartlarına göre yapısal özelliklerini değiştirmemesi istenir. Bims mekan içerisinde nem oranı artarsa mevcut nemin bir kısmını bünyesinde tutar. Yapısından dolayı bünyesinde su tutmamaktadır. Mekan içerisinde nem oranı bağıl nem miktarının altına inerse bims bünyesindeki su buharını geri verir. Yani bims ortamdaki nemi dengelemektedir. Bu yüzden buhar geçirgenliği iyi seviyededir.

Ses Yalıtımı

Gürültü, titreşim gibi istenmeyen seslerin kullanıcıya gelmesini engellemek amacıyla yapılan önlemlere ses yalıtımı denilir. Madde içinde sesin yayılımı maddenin birim ağırlığına ve içerdiği hava boşluğu, su gibi ortamlara bağlıdır. Birim hacim ağırlığı arttıkça maddenin ses titreşimlerini daha iyi ilettiği ve sönümleme kabiliyetlerinin azaldığı bilinmektedir. Bu açıdan bakıldığında blok bims hafif yapısı, homojen boşluklu olması ve kristal suyu içermemesinden dolayı ses yalıtımı yönünden oldukça iyi bir malzemedir.

Akustik Olma Özelliği

Akustik karmaşık ve belli oranlar taşımayan rahatsız edici seslerin belli bir düzene getirilmesidir. Bims blokların gözenekli ve esnek yapılarından dolayı sesi sönümlemelerinden dolayı iyi bir akustik malzeme olduğu söylenebilir.

İlginizi Çekebilir:  Vernik Nedir? Çeşitleri ve Kullanım Alanları

Basınç mukavemet değeri

  • Bimsblokların basınç mukavemet değerleri minimum 20 kgf/cm2, ortalama 25 kgf/cm2 veya üzerinde bir değerde olması gerekmektedir.

Isı yalıtımı sağlaması

Yoğunluğun düşük olması ve çok miktarda gözenekli olan yapısından dolayı iyi bir ısı yalıtım malzemesidir. Gözenekleri içindeki durgun havanın ısı iletkenliği azdır.

Hafif ve Sağlam Olması

Birim hacim ağırlığının 600 – 700 kg/m3 olmasından dolayı diğer yapı elemanlarına göre oldukça hafiftir. Yapıya fazla yük bindirmez. Taşıma ve yan yüklere dayanımı fazladır.

Yüzeyi Sıva Tutucudur      

Pürüzlü yapısı ve içeriğinde çimento bulunmasından dolayı iyi bir sıva tutucu yapı elemanıdır. Sıvanın duvar ile aderansı arttığı için sıvanın dökülmesi, çatlaması, kabuk tutup kendini bırakması gibi olumsuz durumların önüne geçilmiş olur.

Yangına Karşı Dayanımı

Yangına karşı dayanıklıdır. A1 sınıfı yapı elemanı olarak sınıflandırılır.

Bu Yazıyı Paylaş!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir