BİRİM FİYAT ANALİZİ – İHALELERDE TEKLİF VERME

Özel sektörde yeni birim fiyat analizi ne göre ihalelerde teklif vermenin nasıl yapılacağını, nelere dikkat etmemiz gerektiğini bu sayfada anlatmaya çalışacağım.

GENEL TABLO

Birim fiyat analizine göre teklif vermede, teklifi oluşturucak ana maddeler: 

BİRİM FİYAT ANALİZİ

MALZEME

   Birim fiyat analizi ne göre ihalesine hazırlanılan bir işte idari ve teknik şartname çok iyi okunmalıdır. İstenilen malzemelerin markası, özellikleri, nelerin istendiği çok iyi anlaşılmalıdır. Şartnamede gözden kaçan atlanılan bir malzeme olmaması gerekmektedir. Genel olarak yapılacak işlerdeki birim fiyat pozları belli bir formattadır. Şartnameye göre bazı kısımları değişiklik gösterebilir. Mesela gazbeton duvar pozunda gazbeton, yapıştırma harcı, ankraj laması, gazlı tabanca çivisi, tesviye için kum – çimento, döşeme ile gazbeton arası poliüretan köpük, taş yünü veya mastik kullanılabilir. Gazbeton duvarda murfor donatısı kullanılması istenebilir. Bunu dikkate alarak yapıştırma harcı sarfiyatının artırılması gerekir. Tavan döşeme gazbeton arası boşlukta taş yünü, poliüretan köpük veya mastik istenebilir.

   İstenilen malzemeye göre birim fiyat analizi değişecektir. O yüzden teknik şartnamenin çok iyi okunması, istenilen malzemelerin fiyatının ona göre araştırılması gerekir. Güncel malzeme fiyatlarının bilinmesi gerekmektedir. Malzeme tedarikci firmalardan güncel fiyatlar alınarak analiz oluşturulmalıdır. Malzemenin belli bir kısmını yüklenici firma verebilir. Belli bir kısmını taşeron firmanın alması istenebilir. Mesela gazbetonu yüklenici firma verebilir. Diğer yapıştırıcı ve sarf malzemeleri taşeron firmanın alması istenebilir. Her bir poz için birim fiyat analizlerinin nasıl yapıldığını ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini diğer sayfalarda açıklayacağım.

BİRİM FİYAT ANALİZİ

İŞÇİLİK

   İşçilik için firmaların sürekli çalıştığı, kaliteli işçilik yapan ekipler bulunmalıdır. Her bir iş için farklı ekipler olacaktır. Mesela alçı sıva, seramik, duvar, alçıpan ekibi gibi… Ekiplerle yapılan anlaşmaya göre birim fiyat analizi nde işçilik fiyatı girilir. İşçilik fiyatı alırken işin zorluğu, detayı, yatay düşey taşımanın kime ait olacağı ve nasıl yapılacağı tam olarak anlatılmalıdır. Mesela kat yüksekliğinin değişmesi, malzemenin üst katlara nasıl alınacağı, yapılacak imalatın metrajı, projenin zorluğu v.s. fiyatta etkilidir. Yemeğin kime ait olacağı, kişisel isg koruyucu donanımlarının kesilip kesilmemesi, kullanılacak el aletlerinin ve sarf malzemenin kime ait olacağı İşçilik fiyatında önemlidir.

BİRİM FİYAT ANALİZİ PERSONEL

   İşin başından sonuna kadar çalışacak teknik personel maaş, yemek, kişisel koruyucu donanım hesaplanarak birim fiyat analizine girilir.

Bir işte bulundurulması gereken personel sayısı genelde yüklenici firma idari şartnamesinde belirtilir. Bazı işlerde örnek tabloda verildiği gibi geniş bir kadro istenirken bazı işlerde daha az sayı istenebilir. Bir işin zamanında ve istenilen kalitede yapılabilmesi için yeterli miktarda personele ihtiyaç vardır. Yeterli personelle çalışılmazsa hatalı imalatların düzeltilmesi için harcanan para daha fazla olacaktır.

SGK

Bir işçinin günlük sgk maliyeti firmanın muhasebe personelinden öğrenilerek birim fiyat analizine girilir. Sgk maliyetinin hesaplanmasında örnek verecek olursak;

Mesela 1ustanın 1 günde 10 m2 duvar ördüğünü farzedelim. 1 m2 duvarda 0,10 yevmiye yapar. 0,10 yevmiye x 30 tl (1 işçinin sgk günlük maliyeti) = 3 tl 

Birim fiyat analizi ne girilecek fiyat 3 tl olacaktır.

Toplam Sgk’nın hesaplanmasında verimliliğe göre iş kaç yevmiye ile bitecekse, toplam yevmiye x x 1 işçinin sgk maliyeti = Toplam sgk maliyetini verecektir.

Verimlilik hesabına göre işin 50.000 yevmiyede biteceğini farzedersek, 50.000 yevmiye x 30 tl (1 işçinin günlük maliyeti) = 1.500.000 tl yapacaktır. Yani hesabımıza göre toplam sgk için ödenecek rakam 1.500.000 tl olacaktır.

KONAKLAMA + ŞANTİYE KATILIM BEDELİ

Konaklama ve şantiye katılım bedeli yüklenici firma idari şartnamesinde yazılıdır. Her firma ayrı bir fiyat belirleyebilir. İdari şartnamede kişi başı kesilecek miktara göre birim fiyat analizi ne o rakam girilmelidir.

Örnekteki projede yüklenici firma kişi başı günlük şantiye katılım payı ve konaklama bedeli olarak 20 tl kesinti yapıyordu.

Birim fiyat analizinde örnek vermek gerekirse 1ustanın 1 günde 10 m2 duvar ördüğünü farzedelim. 1 m2 duvarda 0,10 yevmiye yapar. 0,10 yevmiye x 20 tl (Yüklenici firmanın hakedişlerden keseceği kişi başı günlük miktar) = 2 tl 

Birim fiyat analizi ne girilecek rakam 2 tl olacaktır. Birim fiyat analizi nde her bir iş için ayrı ayrı fiyat girilir.

BİRİM FİYAT ANALİZİ OSGB KATILIM BEDELİ

Aynı şekilde osgb iş güvenliği kesintisi hesabı şantiye katılım ve konaklama bedelindekine benzer şekilde hesaplanabilir.

MAKİNA – EKİPMAN, YATAY – DÜŞEY TAŞIMA

Makina- ekipman yatay-düşey taşıma için, idari şartnamede istenilen maddelere göre fiyat belirlenmesi gerekir. Yüklenici firma taşeron firmaya bedelsiz araç verebileceği gibi taşeron firmanın tüm makine – ekipman yatay – düşey taşıma işini de üstlenmesini isteyebilir. Yada bazı araçlarda yatay ve düşey taşımada yardımcı olup bedelini hakedişten kesebilir. Bir işin yapılması için traktör, mobil vinç, traktör kepçe, teleskopik yükleyici, kule vinç, cephe asansörü, tır, kamyonet, forklift gibi araç ve makinelere ihtiyaç duyulabilir. İhtiyaç duyulan araç ve makinelerin günlük bedeli x toplam işin süresi bize makine – ekipman yatay – düşey taşıma maliyetini verecektir.

Toplam rakam belirlendikten sonra, toplam rakamı sağlayacak şekilde, birim fiyat analizlerine makina – ekipman yatay – düşey taşıma bedeli yansıtılır.

VERGİ VE SÖZLEŞME GİDERLERİ

Vergi ve sözleşme giderleri ilgili idari sözleşmeye bağlı olarak belirlenir. Firmanın muhasebe personelinden yardım alınabilir.

ŞANTİYE – OFİS – KIRTASİYE GİDERLERİ

Şantiye ofis ve kırtasiye giderleri olarak şunları kapsayabilir.

  • Personel Yemek Bedeli
  • Şirket Araç Yakıt ve Bakım Bedeli
  • Telefon ve İnternet Giderleri
  • Personel İş Güvenliği Kişel Koruyucu Donanım Giderleri
  • İsg Önlemleri İçin Alınacak Malzemeler ve İşçilik Bedelleri
  • Şantiye Ofisi İçin Bilgisayar, Yazıcı ve El Aletleri
  • Şantiye Ofisi İçin Mobilya
  • İdari Ofis Kesintisi veya Şantiye Ofis Kurulum ve İşletme Bedeli
  • Diğer Kesintiler

Toplam işin sonuna kadar harcanacak miktar belirlenerek birim fiyat analizlerine yansıtılır.

BİRİM FİYAT ANALİZİ KAR

İşin sonunda ne kadar kar etmek planlanıyorsa ona göre kar bedeli birim fiyat analizi ne girilir.

Paylaşmak Güzeldir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir