DUVAR VE DÖŞEME SERAMİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

DUVAR VE DÖŞEMEDE SERAMİK YAPILMASI

DÜŞEYDE VE YATAYDA YAPIŞTIRMA HARCI İLE, HER EBATTA SERAMİK ve GRANİT SERAMİK KAPLAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

 1.       GENEL BİLGİLER

Projesinde belirtilen ebat, renk ve karolaja uygun seramiklerle, granit seramik, mozaik yer ve duvar kaplama yapılması işidir. Seramik kaplama işlerinde kullanılacak tüm malzemeler (seramik malzeme hariç) altyükleniciye ait olacaktır. Yatay düşey taşımalar, malzeme alım platformları ve iskele vb gibi ekipmanların temini altyüklenici tarafından yapılacaktır.

Seramiklerin teslimi depo sahasında yapılacak olup, depodan imalat alanına taşınması yüklenicinin sorumluluğundadır. İşveren tarafından belirlenecek teknik ve imalat firesi yayınlanacak ve bu firenin üzerindeki sarfiyatlar yükleniciye yansıtılacaktır.

Bu bölüm, aşağıdaki imalat pozlarının yapımı hususunda anlaşmaya varılması için referans alınacak teknik uygulama detaylarını ve diğer poz içeriklerini kapsamaktadır.

 • Seramik Duvar Kaplaması Yapılması (Daire İçi Banyo WC)
 • Seramik Duvar Kaplaması Yapılması (Sığınaklar)
 • Seramik Döşeme Kaplaması Yapılması  (Teras Çatılar)
 • Seramik Döşeme Kaplaması Yapılması (Daire İçi Banyo WC)
 • Seramik Döşeme Kaplaması Yapılması (Sığınak-Depo-Elektrik Odası..)
 • Seramik Döşeme Kaplaması Yapılması (Kat Holü)
 • Seramik Döşeme Kaplaması Yapılması (Daire İçi Giriş Holü-Hol-Mutfak-Balkon-İşlik)
 • Seramik Döşeme Kaplaması Yapılması (Açık Balkonlar)
 • Seramik Süpürgelik (H10 cm) (Kat Holü)
 • Seramik Süpürgelik (H10 cm) (Daire içi Mutfak)
 • Seramik Süpürgelik (H10 cm) (Balkon)
 • Seramik Süpürgelik (H10 cm) (Teras Çatılar)
 • Seramik Süpürgelik (H10 cm) (Sığınak-Depo-Elektrik Odaları..)

2.       UYGULAMA ESASLARI

SU YALITIMI

TAŞERON tarafından duvar seramik kaplaması yapılacak ıslak hacimlerde duvarda sıva, yerde şap uygulaması ve duvara 20cm yere 10cm olacak şekilde su yalıtımı yapılmış olacaktır.

TAŞERON tarafından yer seramik kaplaması yapılacak ıslak hacimlerde duvar seramiği tamamlanmış, su yalıtım testi yapılarak uygulama onayı alınmış olacaktır.

MALZEME ONAYI

TAŞERON tarafından temini yapılacak her türlü malzemenin şantiyeye getirilmeden önce onayı alınacak olup onay alınmayan malzemeler şantiyeye getirilmeyecektir. Uygulamaların tamamında flex özellikli yapıştırıcı ve derz dolgu kullanılacaktır. Kullanılacak duvar bitiş profilleri EviMetal PRF.500 / 400 ya da muadili malzeme olacaktır.

MALZEMENİN TESLİMİ

İŞVEREN tarafından TAŞERON’ yetkilisine depodan teslim fişi ile verilecek olan her ebatta yer ve duvar seramikleri (bordür dâhil) İŞVEREN’ in stok sahası veya deposundan alınarak hasarsız olarak imalat mahalline götürülecektir.

TAŞERON’ un işin tamamını bitirdiğinde veya herhangi bir sebepten dolayı sözleşmenin son bulması hallerinde; depodan alınan seramik malzemelere ait depo fişlerindeki miktarlar toplanacak, bu toplam ile, yaptığı işin tamamının yerinde ölçüm metrajlarının toplamlarına %4 zayiat payı da eklenerek karşılaştırma yapılacaktır. Karşılaştırma sonucunda depodan aldığı malzemenin, yaptığı imalatın toplamına zayiat payı da eklendiğinde çıkan toplama eşit veya az çıkmaması halinde; depodan aldığı toplam malzemeden imalat yaptığı metraj ve zayiat payı eklenerek bulunan toplam çıkarılarak kalan fark TAŞERON hakediş veya teminatından kesilecektir.Nakliye taşerona ait olup nakliye için İŞVEREN in iş makinaları kullanışsız dahi olsa tüm zaiyatlardan YÜKLENİCİ sorunludur.İŞVEREN in sorumluluğu depo çıkışında biter.

SERAMİK ÖNCESİ YÜZEY KONTROLÜ

Yüzeyin düzgünlüğü 2 metrelik bir mastar ile kontrol edilmeli ve seramik döşenmesine mani olabilecek tüm kalıntılar, pürüzler, çukurluklar düzeltilmelidir.

Yüzeyin sağlamlığı gelişigüzel olarak sivri uçlu bir alet kullanılarak yüzeye çizilen çizgilerle kontrol edilmelidir. Sağlam olmayan yüzeylerde tamirat yapılmalıdır.

HAVA ŞARTLARI

İmalata başlamadan önce yüzey temizliği yapılıp, yüzey nemlendirilmelidir. Yapıştırma işlemi için ortam sıcaklığının +5 ile +35 °C arasında olmasına dikkat edilecektir.

Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmayacaktır.

Dış mekânlarda yapılan kaplama işleminde ürün uygulama prospektüsüne bağlı olarak hava koşullarına dikkat edilmelidir.

YAPIŞTIRMA HARCI KULLANIMI

Onaylı seramik ve granit seramik yapıştırıcıları genel teknik kaidelere ve şartnamelere uygun olarak hazırlanacak ve seramiklerin ebatlarına göre uygun kalınlıkta tarak kullanılarak (min. diş ölçüsü 8x8mm), taraklanmak suretiyle tekniğine uygun olarak uygulanacaktır.

Hazırlanan yapıştırma harcı max. 2 saat içinde tüketilmelidir.

Seramik ve Granit Seramik kaplama yapıştırma olarak yapılacaktır. Harçlı imalat yapılmayacaktır.

Yapıştırıcı ile kaplama temasının tam olarak sağlanabilmesi için kaplamanın döndürme / kaydırma işlemiyle baskı uygulanarak yapıştırılması gerekmektedir. İyi bir yapıştırma için lastik çekiç yardımıyla kuvvet uygulanarak hava dışarı atılmalıdır.

Zeminde 33×33, duvarda 25×20 ebatlarından daha büyük seramiklerin yapıştırılması için hem yüzeye hem de seramiğe yapıştırıcı sürülecektir.

Kaplama işlemine başlamadan önce zemin veya duvara aplikasyon yapılmalı oluşabilecek aksaklıklar önceden tespit edilip çözümlenmelidir.

DERZ ARTISI VE İP KULLANIMI

Priz süresi sona ermeden seramiklerinin genel teknik kaidelere ve şartnamelere göre İŞVEREN tarafından istenen derz aralığında ve yeterli sıklık / yoğunlukta derz elemanları (derz artıları) kullanılarak çizgilerin birbirini hatasız ve düzgün bir şekilde takip etmesi gerekmektedir. Bunun için mutlak suretle ip kullanılacaktır.

KOT FARKI VE MALZEME KESİMLERİ

Uygulamada komşu 4 (dört) adet seramik veya granit arasında kot farkı kesinlikle olmayacaktır.

Fayans ve seramik kesimleri, projesine ve yerine uygun olarak yapılacaktır. Özellikle duvar-taban birleşim noktalarındaki kesimlere dikkat edilecektir.

DUVAR KÖŞE VE DÖŞEME GEÇİŞ PROFİLİ

Her türlü köşe, bitiş, dönüş ve birleşim detay profilleri ile farklı malzemeler arası geçiş profilleri malzeme onayı alındıktan sonra temin edilecek, montajları düzgün ve şakulünde olacaktır.

ISLAK HACİMLERDE EĞİM

Islak hacimlerde süzgeç giderlerine %2 eğim verilecek olup derz dolgu uygulaması bittikten sonra sızdırmazlık kontrolü İŞVEREN blok sorumlusu nezaretinde, uygulama yapılan katın kendisi ve alt kat tavanında yapılacaktır. Eğim/akar ve sızdırmazlık testi sonucunda doğacak olumsuzlukların sorumluluğu TAŞERON’ a ait olup, uygunsuzluğun giderilmesi için gerekli olan işçilik ve malzeme bedeli TAŞERON tarafından karşılanacaktır.

DERZ VERİLMESİ

Homojen bir kuruma sağlamak amacıyla derz uygulamasından önce, derz aralıklarında bulunabilecek toz, talaş, vb. artıklar fırça ile temizlenmelidir. Özellikle duvarlarda uygulama öncesinde derz boşlukları nemlendirilmelidir.

Derz dolgu işlemine başlamadan önce yapıştırıcının mukavemetini alıp kurumuş olması gerekmektedir. Bu süre min. 24 saattir.

Seramik yapıştırıcının kurumasını takiben derz dolgusu, sert kauçuk uçlu çek pas ile derz boşluklarına doldurulmalıdır. Boşlukların iyice doldurulması için önce paralel sonra çapraz çekilmelidir.

YAPIŞTIRICI VE DERZİN KARIŞTIRILMASI

Yapıştırıcı ve derz dolgusu düşük devirli karıştırıcı kullanılarak, topaklanma olmayacak şekilde hazırlanmalıdır.

SU ORANI

Malzemeler hazırlanırken sulandırma oranlarına dikkat edilmeli ürün prospektüsü dikkate alınmalıdır.

DİLATASYON ÇITASI

Teraslarda çatlamayı engellemek amaçlı olarak dilatasyon çıtası kullanılacaktır. Ya da alternatif olarak, İşveren onayı ile  teknik açıdan yeterli olacak açıklıklarda mastik dolgu imalatı yapılabilecektir. Tüm bu uygulamalar birim fiyatlara dahil olacaktır.

Uygulama yapılacak zeminde, özellikle geniş kat hollerinde her 36m² de bir dilatasyon derzleri bırakılmalıdır. (max. 6m boyunda) Seramikler uygulanmaya başlamadan önce dilatasyon derzlerinin yeri planlanmalıdır. Yerleştirilen profillerin seviyesi mutlaka kontrol edilmelidir. Uygulamalarda kullanılacak dilatasyon çıtaları fiyata dahildir.

MALZEMENİN KORUNMASI

Yapılan uygulamaların ilk sefer korunması için serilecek karton malzeme idarenin belirlediği şekilde sabitlenecek, malzeme idare tarafından alınarak işçilik yüklenici tarafından yapılacaktır.

Yüzeydeki fazlalıklar yumuşak nemli bir sünger yardımıyla özenle temizlenecektir.

Uygulama yapılan mekâna giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanmalı, yeni kaplanan seramik zeminlere basılmamalıdır. Zemindeki imalatlar İŞVEREN’ in tedarik edeceği oluklu mukavva ve havalı naylon ile koruma altına alınacaktır. İŞVEREN tarafından verilecek olan koruyucu malzemenin serilmesi ve muhafazası TAŞERON’ a aittir.

İMALAT KALİTESİ

Seramik kaplanmış yüzeyler gayet düzgün ve şakülünde olacak; kırık, çatlak olan malzeme kullanılmayacak, ondülasyon, seviye farkı, yesairilik, renk farkı, renk değişikliği ve bozukluğu olmayacaktır.

İmalatı biten yüzeyler derz verilmeden kalite kontrolü ve temizliği yapılmış halde kalite kontrol firması İDARE’ ya teslim edilecektir.

Islak hacimlerde su izolasyonu yapılmış mahalde seramik kaplama işlerine azami dikkat gösterilecektir, izolasyona zarar verilmeyecektir.

Yapılacak tüm işler BAYINDIRLIK ŞARTNAMELERİ’ ne, YAPI İŞLERİ FEN VE SANAT KURALLARI’ na uygun olarak yapılacaktır, bu şartlarda yapılmayan tüm işlerin zararlarından tamamen TAŞERON sorumludur.

FLEKS DERZ DOLGU

İŞVEREN tarafından onaylanan renk ve nitelikteki derz dolgusu (FLEKS-ESNEK DERZ DOLGUSU) TAŞERON tarafından temin edilecek, genel teknik kaidelere ve şartnamelere uygun olarak uygulanacaktır. Derz dolgusu sonrası seramik yüzeylerin ve derzlerinin temizlikleri TAŞERON tarafından yapılacaktır.

MALZEME ZAYİATI

Gerekli yer ve hallerde kenar, köşe ve dönüş parçaları uygun kesim yöntemiyle minimum zayiatla kesilecek, kullanılamaz parça seramikler İŞVEREN’ in göstereceği bir mahalde biriktirilecektir. Köşeler, pencere kenarları, farkı malzeme birleşimleri ve benzeri detay uygulamaları projesine göre yapılacaktır.

SERAMİK – YAPIŞTIRICI – DERZ DOLGU – SARF MALZEME TEMİNİ

İmalatta kullanılacak seramik veya fayans malzemesi İŞVEREN tarafından temin edilecektir. Seramik dışındaki her türlü malzemenin iş yerinde temini, uygulama için gerekli mahallerde iskele veya sehpa kurulması, sökülmesi, her türlü işçilik, sarf malzemesi ve bunların zayiatları, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, özel aletler, el aletleri, sulu kesim aparatları, yardımcı araç ve gereç ( sünger, mastar, şakul, mala, matkap, tarak, karıştırıcı mikser, temini) TAŞERON’ a aittir.

SÜPÜRGELİK

Projesine uygun olarak yapılacak süpürgeliklerin mevcut seramiklerden 10 cm yükseklikte kesilerek, süpürgelik yapıldıktan sonra üst kısmı beyaz yapıştırıcı harcı kullanılarak pahlı bir şekilde doldurulacaktır. Süpürgelik derz aralıkları seramik döşemeye uygun olacaktır. Kesilen seramiklerin üste gelen sırı ince eğe ile düzeltilerek keskin yapı oluşmaması temin edilecektir.

KALİTE VE UYGUNLUK TESTLERİ

Kullanılacak tüm malzemelerin kalite ve uygunluk testleri için yapılacak olan deneyler ve raporların uygun testlerinin tamamı TAŞERON sorumluluğundadır.

İŞ GÜVENLİĞİ

TAŞERON kendisine teslimi yapılan mekanda ilk olarak iş güvenliği tedbirlerini alacak, tüm çalışmalarından önce çalışma sahasının güvenliğini mutlak suretle sağlayacaktır. Çalışmalarının tamamında diğer işlere ve işçilere de zarar vermeyecektir.

MUTFAK TEZGAH ÜSTÜ SERAMİK

Mutfaklarda yapılacak tezgah üstü seramik uygulamalarında; imalat sıralaması olarak duvar seramiklerinin üst dolap montajı sonrası uygulanması ya da üst dolap montajı öncesinde seramik uygulamalarının bitirilmesi yönünde idare karar alabilir. YÜKLENİCİ idare kararına uymakla mükelleftir, herhangi bir ek işçilik bedeli talep edemez.

KALİTE KONTROL AŞAMALARI:

İDARE kalite kontrol aşamaları aşağıdaki gibidir;

Döşeme ve duvar seramik kontrolü derz dolgusu verilmeden yapılacaktır.

Seramik süpürgelik kontrolü imalat tamamlandıktan sonra yapılacaktır.

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir