Seramik Yapılması – Nelere Dikkat Edilir?

SERAMİK ÖNCESİ YÜZEY KONTROLÜ

Yüzeyin düzgünlüğü 2 metrelik bir mastar ile kontrol edilmeli ve seramik döşenmesine mani olabilecek tüm kalıntılar, pürüzler, çukurluklar düzeltilmelidir.

Yüzeyin sağlamlığı gelişigüzel olarak sivri uçlu bir alet kullanılarak yüzeye çizilen çizgilerle kontrol edilmelidir. Sağlam olmayan yüzeylerde tamirat yapılmalıdır.

HAVA ŞARTLARI

İmalata başlamadan önce yüzey temizliği yapılıp, yüzey nemlendirilmelidir. Yapıştırma işlemi için ortam sıcaklığının +5 ile +35 °C arasında olmasına dikkat edilir.

Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.

Dış mekanlarda yapılan kaplama işleminde ürün uygulama prospektüsüne bağlı olarak hava koşullarına dikkat edilmelidir.

YAPIŞTIRMA HARCI KULLANIMI

Onaylı seramik ve granit seramik yapıştırıcıları genel teknik kaidelere ve şartnamelere uygun olarak hazırlanacak ve seramiklerin ebatlarına göre uygun kalınlıkta tarak kullanılarak (min. diş ölçüsü 8x8mm), taraklanmak suretiyle tekniğine uygun olarak uygulanır.

Hazırlanan yapıştırma harcı max. 2 saat içinde tüketilmelidir.

Yapıştırıcı ile kaplama temasının tam olarak sağlanabilmesi için kaplamanın döndürme / kaydırma işlemiyle baskı uygulanarak yapıştırılması gerekmektedir. İyi bir yapıştırma için lastik çekiç yardımıyla kuvvet uygulanarak hava dışarı atılmalıdır.

Zeminde 33×33, duvarda 25×20 ebatlarından daha büyük seramiklerin yapıştırılması için hem yüzeye hem de seramiğe yapıştırıcı sürülmelidir.

Kaplama işlemine başlamadan önce zemin veya duvara aplikasyon yapılmalı oluşabilecek aksaklıklar önceden tespit edilip çözümlenmelidir.

DERZ ARTISI VE İP KULLANIMI

Priz süresi sona ermeden seramiklerinin genel teknik kaidelere ve şartnamelere göre  istenen derz aralığında ve yeterli sıklık / yoğunlukta derz elemanları (derz artıları) kullanılarak çizgilerin birbirini hatasız ve düzgün bir şekilde takip etmesi gerekmektedir. Bunun için mutlak suretle ip kullanılmalıdır.

KOT FARKI VE MALZEME KESİMLERİ

Uygulamada komşu 4 (dört) adet seramik veya granit arasında kot farkı olmamalıdır.

Fayans ve seramik kesimleri, projesine ve yerine uygun olarak yapılmalı, özellikle duvar-taban birleşim noktalarındaki kesimlere dikkat edilmelidir.

DUVAR KÖŞE VE DÖŞEME GEÇİŞ PROFİLİ

Her türlü köşe, bitiş, dönüş ve birleşim detay profilleri ile farklı malzemeler arası geçiş profillerinin montajları düzgün ve şakülünde olmalıdır.

ISLAK HACİMLERDE EĞİM

Islak hacimlerde süzgeç giderlerine %2 eğim verilecek olup derz dolgu uygulaması bittikten sonra sızdırmazlık kontrolü  uygulama yapılan katın kendisi ve alt kat tavanında yapılacaktır. 

DERZ VERİLMESİ

Homojen bir kuruma sağlamak amacıyla derz uygulamasından önce, derz aralıklarında bulunabilecek toz, talaş, vb. artıklar fırça ile temizlenmelidir. Özellikle duvarlarda uygulama öncesinde derz boşlukları nemlendirilmelidir.

Derz dolgu işlemine başlamadan önce yapıştırıcının mukavemetini alıp kurumuş olması gerekmektedir. Bu süre min. 24 saattir.

Seramik yapıştırıcının kurumasını takiben derz dolgusu, sert kauçuk uçlu çek pas ile derz boşluklarına doldurulmalıdır. Boşlukların iyice doldurulması için önce paralel sonra çapraz çekilmelidir.

YAPIŞTIRICI VE DERZİN HAZIRLANMASI

Yapıştırıcı ve derz dolgusu düşük devirli karıştırıcı kullanılarak, topaklanma olmayacak şekilde hazırlanmalıdır.

SU ORANI

Malzemeler hazırlanırken sulandırma oranlarına dikkat edilmeli ürün prospektüsü dikkate alınmalıdır.

DİLATASYON ÇITASI

Teras ve kat holü gibi büyük açıklıklarda çatlamayı engellemek amaçlı  dilatasyon çıtası kullanılır.

Uygulama yapılacak zeminde, özellikle geniş kat holleri ve teraslarda her 36m² de bir dilatasyon derzleri bırakılmalıdır. (max. 6m boyunda) Seramikler uygulanmaya başlamadan önce dilatasyon derzlerinin yeri planlanmalıdır. Yerleştirilen profillerin seviyesi mutlaka kontrol edilmelidir.

MALZEMENİN KORUNMASI

Yüzeydeki fazlalıklar yumuşak nemli bir sünger yardımıyla özenle temizlenmelidir.

Uygulama yapılan mekâna giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanmalı, yeni kaplanan seramik zeminlere basılmamalıdır. Oluklu mukavva ve havalı naylon ile koruma altına alınmalıdır.

İMALAT KALİTESİ

Seramik kaplanmış yüzeyler gayet düzgün ve şakülünde olmalı; kırık, çatlak olan malzeme kullanılmamalı, ondülasyon, seviye farkı,  renk farkı, renk değişikliği ve bozukluğu olmamalıdır.

İmalatı biten yüzeyler derz verilmeden kalite kontrolü ve temizliği yapılmış olması gerekir.

Islak hacimlerde su izolasyonu yapılmış mahalde seramik kaplama işlerine azami dikkat gösterilmeli, izolasyona zarar verilmemelidir.

Seramik duvar ve zemin kaplama malzemeleri, alt zemin temizlendikten sonra, Toz Yapıştırıcı sarfiyatı 5,00 – 6,50 kg/m2 olacak şekilde yapıştırıcı ile projesine ve detayına uygun derz bırakılarak döşenecektir. Gerekmedikçe parça seramikler kullanılmamalıdır. Seramikler projede belirtilen hatlardan tam döşenmeye başlanmalı ve yapıştırma işleminde taraklı mala kullanılmalıdır.

Seramikler, diş oluşturmayacak, ondülasyon ve seviye farkı olmayacak ve döşemeler üzerinde su birikintisi kalmayacak şekilde düzgün ve istenilen eğim verilmek suretiyle yerleştirilir. Döşenmiş olan seramiklerde çatlak, sır atması, köşe kırığı vb. istenmeyen durumlar olmamalıdır. Duvar ve döşeme seramik imalatı sırasında hasarlı seramikler kullanılmayacak ve yenileri ile değiştirilecektir.

Süpürgelik veya seramik duvar kaplaması yapılacak alanlarda, seramik döşenmesine duvar dibinde maksimum 5mm açıklık bırakılacak şekilde başlanılmalıdır. Projesine uygun alanlarda döşemede çatlamaları önlemek için genleşme derz profilleri ve imalat geçişlerinde geçiş profilleri kullanılır.

Derz dolgu malzemeleri, temizlenmiş ve toz vb. gevşek maddelerden arındırılmış derzlere, boşluk ve hava kabarcığı kalmayacak şekilde doldurulacak, seramik yüzeyleri uygulama sonunda temizlenmelidir.

Şap kotları seramik kalınlığına uygun kotta bitirildiği kontrol edilmelidir.

Uygulama esnasında kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harç kullanılamaz.

Döşenen seramiklerin altında boşluk ve kabarcık kalmaması için her türlü önlem alınmalıdır.

Derz aralıklarının uygun artı kullanılarak eşit aralıklarla teşkil edilecektir. Yalnızca döşeme yapılan mahal içinde duvar ve zemin derzlerinin takibi yapılacaktır.

Yatay ve düşey derz hatları düzgün olacaktır. Seramikler Uygulama Çizimleri’ndeki kotunda ve istenilen eğimlerde döşenecektir.

Seramik yüzeylerinde, uygulamadan sonra aralarında kot farkı olmayacak şekilde uygulama yapılacaktır.

DERZ DOLGU

Derz dolgusu  genel teknik kaidelere ve şartnamelere uygun olarak uygulanacaktır.

Derz dolgusu sonrası seramik yüzeylerin ve derzlerinin temizlikleri yapılır.

Tüm Derzler İşveren’in belirleyeceği genişlikte birbirini takip edecek şekilde ipinde yapılacak, derz şaşmasına müsaade edilmeyecektir.

Derz dolgu genişliği genellikle 2 – 3  mm’dir.

Kaplama işlemi bitmiş zeminlerde, döşenen malzemenin derz boşlukları arasında bulunabilecek toz, talaş, inşaat çimento artıkları vb. ince bir çubuk kullanılarak temizlenmeli ve nemli bir sünger ile silinmelidir. Derzler döşeme kaplama imalatı tamamlandıktan en az 3 gün sonra doldurulur.

MALZEME ZAYİATI

Gerekli yer ve hallerde kenar, köşe ve dönüş parçaları uygun kesim yöntemiyle minimum zayiatla kesilmelidir.

Köşeler, pencere kenarları, farklı malzeme birleşimleri ve benzeri detay uygulamaları projesine göre yapılır.

SERAMİK SÜPÜRGELİK YAPILMASI

Seramik süpürgelik malzemeleri, duvar ve zemin döşemeleri tamamlandıktan sonra,  projesine ve detayına uygun derz bırakılarak döşenecektir. Gerekmedikçe parça süpürgelikler kullanılmayacaktır. Süpürgelikler projede belirtilen hatlardan tam döşenmeye başlanacaktır.

Süpürgelikler birbirinden taşkınlık göstermeyecek, ondülasyon ve seviye farkı olmayacak şekilde yerleştirilecektir. Duvarlarda süpürgeliklerin hizasında döşenmesine engel olacak bozukluklar tespit edilip düzeltilecektir.

Süpürgelik imalatının üst yüzeylerinde ve tüm dış köşelerde, İşveren tarafından belirlenen köşe profilleri kullanılacaktır.

Paylaşmak Güzeldir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir