Beton Arşiv

Rötre Nedir? Çeşitleri Nelerdir? Betonun Çatlamasına Etkisi

RÖTRE Betondaki su miktarının, çimento hidratasyonu ve çevresel etkiler nedeniyle, azalması sonucu çimento matrisinde iç gerilmeler oluşur ve beton büzülmeye karşı zorlanır. Betonda su kaybının neden olduğu bu hacimsel değişikliğe “Rötre” denir. Yapıların sadece çimento hamurundan yapılmamasının nedeni; fiyatından başka, yüksek hidratasyon ısısı ve çimento hamurunun bünyesindeki suyu kaybetmesiyle meydana gelen büzülmedir. Betondan ayrılan suyun rötreye neden olması gibi, betona katılan su da bir miktar …

Döşeme nedir? (İnşaat) – Döşeme Çeşitleri Nelerdir?

Döşeme Yapılarda kirişler, duvarlar veya doğrudan kolonlar arasındaki alanı örten iki boyutlu düzlemsel yapı elemanları döşeme olarak adlandırılır. Döşemelerin görevi belirli bir alanı kapatmanın yanı sıra döşeme düzlemine uygulanan düşey yükleri kirişlere veya kirişlerin olmadığı durumlarda doğrudan doğruya kolon, perde, duvar gibi düşey taşıyıcı elemanlara aktarmak ve düşey yüklerin yanı sıra yatay yükleri de diyafram görevi yaparak düşey taşıyıcılara aktarmaktır. Betonarme döşemelerin yangına dayanıklı hatta …

Kiriş nedir? (İnşaat) – Kiriş çeşitleri nelerdir?

Kiriş  Kiriş betonarme taşıyıcı sistemde düşey yüklerin ayrıca deprem ve rüzgar gibi yatay yüklerin de karşılanmasında döşemelere mesnetlik yaparak, yüklerin kolonlar yoluyla temele aktarılmasını sağlar. Bunun yanında kolonları bağlayarak taşıyıcı sistemde çerçeve oluştururlar. Kirişlerde mesnetlenme ve yükleme biçimine bağlı olarak eğilme momenti, kesme kuvveti, burulma momenti ve normal kuvvet meydana gelebilir. Ancak yapısal elemanın TS 500 gereği kiriş olarak boyutlandırılıp, donatılması için hesap eksenel kuvvetinin …

İnşaat Perde Duvar Nedir? Perde Çeşitleri Nelerdir?

Perde Duvar Perde duvar planda uzun kenarının lw, kalınlığına bw oranı en az 7 olan düşey taşıyıcı betonarme elemanlardır. Bir binanın deprem güvenliğine en büyük katkıyı yapan taşıyıcı elemanlar perde duvarlardır. Bunlar yapıya rijitlik, dayanım ve süneklilik sağlarlar. Yüksek bir yapıda bulunan perdeler, yatay yükler altında bir konsol kiriş gibi davranırlar. Konsol perdelerde yatay yüklerden oluşan eğilme momenti yanında, düşey yüklerden meydana gelen eksenel normal …

Etriye Ne Demektir? Etriye Kullanılmasının Faydaları

Etriye Ne Demektir? Betonarme elemanlarda boyuna donatıya dik doğrultuda yerleştirilen donatı enine donatı yada etriye adını alır. Kesme kuvveti etkisiyle oluşan çekme kuvveti genellikle enine donatılarla (etriyelerle) karşılanır. Enine donatıların yerleşimleri, Şekil 4.3’te gösterildiği gibi boyuna donatılara dik doğrultuda olabileceği gibi yatayla 45° ile 60° arasında olup, eğik olarak da düzenlenebilirler. Ancak bu durumda, betonarme elemana gelen yükler yön değiştirmeyecek şekilde olduğu zaman bu eğik …

Boyuna donatı nedir? Pilye, Çekme, Basınç donatısı ne demektir?

Bu yazımızda boyuna donatı hakkında bilgi verilecektir. Betonarme yapılarda donatının düzenli yerleştirilmemesi, yapının mukavemetini ve servis ömrünü azaltır ve yapının yıkılmasında rol oynar. Yapının kullanılmaması için ille de yıkılmasına gerek yoktur. Mesela, geçirimlilik istenmeyen bir su deponun donatı yerleşiminin yanlış yapılması sonucu sızma olması kullanımını engeller ve tekrar kullanılması, ancak ek maliyetlerle birlikte söz konusu olacaktır. Donatı detaylandırılırken, gerilmelerin kesintisiz akışının sağlanmasının önemlidir. Donatı olabildiğince, …

Donatının eklenmesi – Donatı da Ekleme yapılması

Bu yazımızda çelik  donatının eklenmesi, bindirmeli ekler, manşonlu ekler, kaynaklı ekler ve kaynaklı ek türleri hakkında bilgi verilecektir. Donatının Eklenmesi Yapımlarıyla ilgili teknik zorlamalar ve ulaştırmada kolaylık sağlamak amacıyla betonarmede donatı olarak kullanılan çelik çubukların boyları belli sınırları aşmaz. Çoğu zaman düz yüzeyli donatılar 10-12 m boyunda ve firketeler şeklinde bulunurlar. Yüksek dayanımlı aderansı geliştirilmiş çubuklar da en çok 16- 18 m boyuna kadar yapılmaktadır. …