Palplanş Perde Nedir ve Çeşitleri Nelerdir?

Palplanş Perde Nedir ve Çeşitleri Nelerdir?

Haziran 15, 2020 0 Yazar: Gürsoy Yurtalan

Palplanş Perde

Palplanş Perde; toprak tutma ve kazı desteği sağlamak için birbirine kenetli çelik, ahşap veya prefabrik levha kazıkların teker teker yan yana zemine çakılması veya itilmesi ile oluşturulur.

Levha kazıklar, farklı bir yüzey seviyesinin oluşturulacağı toprak istinat yapılarında kullanılır. Palplanş kazıklar, kesintisiz bir duvar oluşturan dikey bir kilitleme sistemine sahip uzun yapısal bölümlerdir. Duvarlar genellikle ya toprağı ya da suyu tutmak için kullanılır. Genellikle istinat duvarları, arazi ıslahı, otopark, bodrum kat, yer altı yapıları, nehir kıyıları, deniz duvarları, batardolar v.b. yerlerde yapılır.

Palplanş perde nedir

Palplanş perde nedir?

Yanal yük taşıma kapasitesi düşük olduğu için çoğunlukla sızdırmazlık perdesi imalatında kullanılır. Diğer perde imalatlarına göre rijitliğinin düşük olmasından ötürü yüksek yanal deplasmana izin verilebilen projeler için uygun olur.

İmalat Esasları

Kullanıldıkları levha kazıkların cinsine göre 3 farklı şekilde imal edilirler.

Bunlar ahşap, hazır betonarme ve çelik palplanş kazıklar olarak sıralanabilir.

Ahşap Palplanş Perde

ahşap palplanş perde

Ahşap palplanş perde

Ahşap palplanş kazıklarla imalatı yapılacak perde sızdırmazlığı sağlayamaz. Bu çeşit perdeler yüksek eğilme momentini taşıyamadıkları için 3m’den daha küçük kazılarda geçici olarak uygulanır. Zeminin sert olduğu yerlerde kazıkların geleceği kısımlara önceden çukur açmak ve kazıkları bu çukurlara yerleştirmek daha uygun olur. Ahşap kazıklar için kullanılacak en uygun ağaçlar taze köknar ve melez ağaçlarıdır. Zeminde bulunan nem kuru kerestenin yapısını bozacağı için kuru kereste kullanılmaması doğru olur. Ahşap kazıklar zemine en az 1.5 m çakılmalıdır. Kullanılacak kazıkların kalınlıkları derinliğe bağlı olarak 6 – 30 cm arasında değişiklik gösterir.

ahşap palplanş çeşitleri

Ahşap palplanş çeşitleri

Palplanş kalaslar yukarıdaki resimde olduğu gibi uç uca , wakefield, lamba zıvanalı veya metal bağlantılı olarak birleştirilirler. Çakılırken ayrılmasını engellemek için uçları eğik olarak kesilir ve uç kısımlarına metal çarık geçirilir.

Ahşap metal çarık

Ahşap metal çarık

Çakılma esnasında kazıkların dik olarak zemine girmeleri için kenarlarına kavrayıcı kiriş ve kılavuz tespit edilir ve bulonlar vasıtası ile birbirine bağlanır. Bu tip imalatlar tekrar kullanılamayacakları için ekonomik olmazlar.Prefabrik betonarme palplanş perde

betonarme palplanş perde

Betonarme palplanş perde

Betonarme kazıklar, çok derin ve büyük güçlendirme işlerinde 50-80 cm genişliğinde ve 15-25 cm kalınlığında yapılırlar. 12 m’ye kadar uzunlukta öngerilmeli beton levha olarak üretilirler.

Prekast betonarme pal. kazık

Prekast betonarme pal. kazık

Genellikle dilli ve oluklu derzlerle birbirine bağlanan prekast beton elemanlar kullanılarak oluşturulur. Çoğunlukla kalıcı nehir setlerinde, kanallarda ve diğer deniz yapılarında kullanılırlar.

Bu tip perdelerin yumuşak zeminlerde kullanılması sonucu taşıma sorunları meydana gelebilir. Yüksek rijitlikte ve eğilme momenti taşıyabilecek şekilde imal edildikleri için kalıcı olarak yanal yükleri taşıyabilirler. Çakmadan dolayı gelecek ek yükleri karşılaması için donatıların ek yerleri ile kazığın üst ve alt kısımlarındaki donatılarda sıkıştırma yapılmalıdır.

betonarme palplanş imalatı yapılması

Betonarme kazık imalatı yapılması

Çelik palplanş perde

Çelik palplanş perde yapılması

Çelik palplanş perde yapılması

Çelik palplanş perde, yüksek itme gerilimlerine karşı iyi bir dirence, mükemmel su geçirmezliğe sahip olduğu ve kaynak veya civatalama ile uzunluğu artırılabildiği için en yaygın kullanım şeklidir. İç içe geçerek bağlanırlar.

Çelik pal. kazık

Çelik pal. kazık

Avantajları 

  • Kazık levhaların çok ağır olmaması,
  • Tekrar tekrar kullanılabilmeleri,
  • Çok sert kayalar hariç her çeşit zemine çakılabilmeleri,
  • Yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu yerlerde de kullanılabilmeleri,
  • Kaynak yapılarak uzunluklarının artırılabilmeleri avantajları arasındadır.

Çeşitlik kesitte şekillerde meydana gelen kazıkların kalınlığı 10 ile 13 mm arasında değişir. Kesit şekillerine göre düz gövdeli, dar kemerli, geniş kemerli ve Z tipi çelik kazıklar bulunur. Düz gövdeli olan çelik imalatların moment direnci azdır.

Birleşim detayı

Birleşim detayı

Çok yüksek momente karşı tasarlanan perdeler H tipi kullanılmalıdır. Yüksek ısıl işlemler neticesi ile meydana getirilmiş, özel biçimlerdeki bağlantı elemanları kazıkların bütünlüğünü sağlar. Bu bağlantılar ile birlikte perde geçirimsiz hale gelir.

Yanal yük taşıma kapasitesine bağlı olarak çalışma şekillerine göre konsol, ankrajlı ve destekli olmak üzere 3 tipi vardır.

kesit şekillerine göre palplanşlar

Kesit şekillerine göre palplanşlar

çelik palplanşların bağlantı noktaları

Bağlantı noktaları

Konsol imalatlar 6m’ye kadar olan kazılar için uygun olur. Daha fazla derinlikte kazılar için 1 ya da 2 kademede ankrajlanmış veya desteklenmiş perdeler kullanılır.

Ankrajlı ve destekli perdelerde gömme derinliği konsol perdelere göre daha düşük olur.

Palplanş Perde Nasıl Yapılılır?

Kazı Kategorisinde Okunması Gereken Diğer Yazılar: