Kaynak Çeşitleri

Kaynak Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Kaynak işlemi, özellikle metallerin ve termoplastik malzemelerin birleştirilmesinde günlük yaşamda sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Bu işlemler geniş bir üretim ve kullanım alanına sahip olması ile bilinir. Bağlantı, ısı ve basıncın tek başına veya aynı anda kullanılmasıyla yapılır. Aynı türden veya aynı veya çok yakın erime sıcaklığına sahip malzemelerin eklenmesi işlemine metal kaynağı denir. Genel olarak kaynaklarda metal olan malzemelerin eritilmesi ve eklenen dolgu malzemeleri ile birleştirilmesi olan bir teknik kullanılmaktadır. Kaynaklar çeşitli uygulamalardan oluşan genel bir işlem türüdür. Farklı malzemelerin mukavemeti ve farklı ergitme standartları, sahadaki özel teknik uygulamalarına göre onları farklı kılar.

19.yüzyılın sonlarına kadar, sadece demircilerin kullanabileceği, metallerin ısıtılarak ve dövülerek birleştirilmesinin kaynak yöntemi biliniyordu. Ark kaynağı ve oksijen kaynağı, bu yüzyılın sonunda geliştirilen ilk yöntemlerdi ve bunu direnç kaynağı izledi. 20. Yüzyılın ilk çeyreğinde (I. Dünya Savaşı ve II. Savaştan sonra), manuel yöntemler (manuel metal ark kaynağı), yarı otomatik ve otomatik yöntemler (gaz metal ark kaynağı vb.) içinde bulunması üzerine muhtelif modern kaynak teknikleri üzerinde araştırmalar yapıldı ve bu noktada müspet manada epey bir mesafe kat edildi. Bu yüzyılın ikinci yarısında lazer ışını kaynaklarının ve elektron ışını kaynaklarının keşfi ile bu gelişme devam etmektedir.

Kaynak Kullanım Alanları Nerelerdir?

Kaynak nerelerde kullanılır

Kaynak nerelerde kullanılır

Kaynaklar, kapalı ortamlar, açık alanlar, su altı ve uzay gibi farklı yerlerde uygulanan ve çeşitli malzemeleri bir araya getirmek adına kullanılan son derece ehemmiyetli bir işlem olmaktadır. Kaynakların kullanım alanı, pek çok farklı teknolojilerin ve yöntemlerin geliştirilmesine yol açmıştır. Kullanılacak yöntem ne olursa olsun, alanında uzman kişiler tarafından ve koruyucu giysi kullanılarak yapılmalıdır. Bu işlem sırasında yüksek ısı, yüksek elektrik, ultraviyole ışınları ve çeşitli zehirli dumanların salınması gibi riskler vardır. Hangi malzeme için hangi kaynağın ve yönteminin kullanılması gerektiğine karar verebilmek için işlem hakkında detaylı bilgiye sahip olmak gerekir.

Görünüşte basit olan kaynak işlemi, yanlış dolgu malzemesi, yanlış yöntem veya teknik kullanılması nedeniyle başarısız olabilir. Bunun için öncelikle kaynaklar nelerdir sorusuna detaylı olarak cevap vermeli ve kaynağın türlerini anlamalıyız. Yanlış yöntem ve tekniklerin kullanılması çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. En uygun malzemelerin en doğru metotlarla birleştirilmesi iktiza etmektedir.

Kaynaklı Ekler ile Donatının Eklenmesi

Kaynak Nasıl Yapılır?

Kaynak işlemi, önce parçaların eritilmesiyle başlar. Eriyen kısma bir dolgu malzemesi eklenir. Daha sonra erime noktası soğutulur ve sertleştirilir. Tüm bu işlemlerin ardından işlem tamamlanmış olur. Bazı kaynaklarda birleştirme işlemi basınç ve ısı altında yapılır. Basınçlı lehimleme ile yapılır. Burada erimeye gerek duyulmaz.

Kaynak Çeşitleri Nelerdir?

Kaynak çeşitleri ve kaynak çeşitleri ile ilgili bilinmesi gerekenler nelerdir, başlıklar halinde sıralayalım:

Örtülü Elektrot Ark Kaynağı Nedir?

Elektrot kaynağı

Elektrot kaynağı

Elektrot ark kaynağı, açık veya kapalı alanlarda yapılabilen manuel bir yöntemdir. Örtülü elektrot ark kaynağı olarak bilinen bir türdür. Kaynağın yapılabilmesi için gerekli olan yüksek ısının bağlanacak malzemelerin birleştiği yerde bir ark oluşturması sebebi ile elde edilir. Bu ark denen yapıyı oluşturmak için elektrotlar kullanılmaktadır. Bu kullanılan yöntem, özellikle metal malzemelerin birleştirilmesinde en yaygın olarak kullanılan yöntemlerin başında gelmektedir. Hafifliği nedeniyle dar ve kısıtlı alanlarda da kullanılabilir.

Oksi Asetilen Kaynağı Nedir?

Oksi Asetilen Kaynağı

Oksi Asetilen Kaynağı

Kullanımı kolay olan kaynaklardandır ve ekonomik donanımı nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktadır. Ortalama olarak 3100°C sıcaklık değerine ulaşan alev, oksijen ve asetilenin beraber bir şekilde yanması sonucu oluşur. Bu yöntem aynı zamanda metal kesmek için de yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak farklı yöntemlerin sürekli gelişmesi nedeniyle endüstriyel alanda kullanım oranı giderek azalmaktadır. Ancak yine de borular ve kanallar için yaygın olarak kullanılan kaynak türüdür.

Gaz Altı Kaynağı Nedir?

Gaz Altı Kaynağı

Gaz Altı Kaynağı

Kullanılan elektrotların yanması sonucu oluşan kaynak ısısı nedeniyle uygulanabilir bir yöntemdir. Aynı zamanda, tükenen elektrot, kaynak için gerekli metali oluşturmak üzere eritilir.

Tıg (Argon) Kaynağı Nedir?

Tıg (Argon) Kaynağı

Tıg (Argon) Kaynağı

Kaynak için lazım olan yüksek ısının tükenmeyen bir elektrot yani tungsten elektrot marifetiyle yapıldığı bir kaynak türü olmaktadır. Kaynaklar hakkında açık bir şekilde cevap verebilmek için farklı kaynakların ve türlerinin olduğunu vurgulamak önem taşımaktadır.

BİR CEVAP YAZIN