KABA VE İNCE KARA SIVA YAPILMASI

KARA SIVA UYGULAMA

KARA SIVA UYGULAMA ÖNCESİ

Uygulamaya başlamadan önce, özellikle beton ve brüt beton yüzeyler üzerindeki çapaklar temizlenmelidir. Bu iş için spiral kullanılabilir. Yüzeydeki toz ve tutunmayı önleyici maddeler fırça ile temizlenmelidir. Kuru ve sıcak yüzeyler, uygulama öncesi ıslatılmalıdır. Bu işlem, fırça yardımıyla yapılabilir. Diğer yöntemde, duvar yüzeyi hortumla sulanır ve suya doyurulur. Kara Sıva harcının yüzeye tutunmasında sorunla karşılaşmamak için yüzeyin, suyu tamamen emmesi beklenir.

Özellikle beton ve brüt beton yüzeyler, tutunmayı azaltıcı kalıp yağından iyice yıkanarak temizlenmelidir.

Sıva uygulaması 28 günlükten daha taze betona yapılmamalıdır.

Uygulama öncesi Kara sıva ile temasta olan bütün metaller korozyona karşı boyanmak suretiyle korunmalıdır.

Konik boşluklar tamir harcıyla kapatılmalıdır.

Tutunmayı artırmak üzere pürüzsüz yüzeyler pürüzlendirilmelidir. Örneğin keser ile çentikleme yapılabilir veya kara sıva ve ilave bağlayıcıların tutunmasını sağlayacak özel astar malzemesi kullanılabilir. Uygulamanın takibini kolaylaştırmak bakımından kendinden renklendirilmiş astarlar tercih edilebilir.

Tutunmayı artırıcı diğer yöntemde ise çimento, su, kumdan hazırlanan karışım, serpme seklinde atılır.

KARA SIVA –  HAVA ŞARTLARI

Uygulama yapılan ortamların sıcaklığı en az +5°C olmalıdır. Uygulama +5°C,+35°C arası sıcaklıkta yapılması önerilir.

HARCIN HAZIRLANMASI

Anolama ve tamir için sıva teknesinde el karışımı ile harç hazırlanır.

FİLE

Bu aşamada duvar yüzeyindeki çatlak ve delikler tamir edilir. Duvarlarda bulunan derzlerde genişlikleri 10mm ye kadar olan bölgelerde 10cm;10mm 50mm arası derzlerde 33cm genişliğinde alkali dayanımlı file (75-90 kg/m²) tatbik edilir.

Farklı malzemelerin birleşim yerlerine, sıva uygulanır. Daha sonra, çatlama riskini azaltmak için 30 cm genişliğinde sıva filesi birleşim yerlerini ortalayacak şekilde harcı üzerine Alkali dayanımlı File (75-90 kg/m²) uygulanır.

Harç, sıva ile ano çıtasının yapıştırılacağı doğrultu boyunca duvar yüzeyine uygulanır. Perdeden- perdeye/Kolondan-kolona mastar ile imalat yapılır. Şaft ve müdahale kapakları için detaylarına uygun varsa kasa ölçülerine yoksa duvar boşluk ölçülerine göre galvaniz veya ahşap şablon kör kasa merkez hazırlanır.

KARA SIVA – ANO ÇITALARI

Yaklaşık 120 – 200 cm aralıklarla ano çıtaları yapıştırılır.

Yapıştırma sırasında çıtalar ipine getirilir ve teraziye alınır. Mutfak, dolap nişleri, sabit mobilya ve seramik v.b gelen özel bölümlerin mastar, terazi, ölçü ve gönyede olmasına dikkat edilir. Bu mahallerin ölçü, gönye, mastar ve terazisinde olması önemlidir.

Yapıştırma için kullanılan harcın sertleşmesi beklenir.

KARA SIVA  – KÖŞE PROFİLİ

Kara Sıva profili, profil makasıyla duvar yüksekliğinde veya istenilen boyutta kesilir. Köşe profilleri kat yüksekliğinde tek profil olarak tatbik edilmelidir. Uç uca ekleme yapılmamalıdır. Kat yüksekliği fazla ise üretici firmalardan özel boy köşebent siparişi verilmelidir.

Duvar köşelerinde ano çıtası işlevi gören sıva profili, harç kullanılarak yerleştirilir.

Su terazisi ile sıva profilinin düşey ve yatay terazisi kontrol edilir.

350 dozlu hazırlanan kaba sıva 1~1,5 cm. kalınlıkta çelik mala ve tahta kürek yardımıyla hızla çarpılarak ano aralarına doldurulur.

MAKSİMUM KARA SIVA KALINLIĞI

Kara Sıva her noktada aynı yoğunlukta olmalıdır. Sıva kalınlığı en fazla 25 mm olmalıdır.

Anahtar-Priz, buat ve sigorta kutuları ile menfez gibi benzer uygulamalarda, duvar ve perdelerde priz kutusu, sigorta kutusu, kâğıt bantlar ile içerisine sıva kaçmayacak şekilde şablon kullanılarak kapatılmalıdır.

Cepheden çıkan her türlü havalandırma menfezi, baca kılıfı ve ya bir başka yapı elemanı kılıfı ile duvar arası boşluklar uygun bir malzeme ile  doldurularak üzeri file çekilerek sıvanır.

KARA SIVA – MASTARLAMA

Ano çıtaları üzerindeki sıva, sıva malasıyla sıyrılarak, ano çıtaları mastarlama için uygun duruma getirilir.

Alüminyum mastar ile aşağıdan yukarıya doğru ano çıtalarına bastırılarak mastarlama yapılır.

Mastarlama sırasında duvar yüzeyi üzerindeki fazla harcı, mastar üzerinde birikecektir.

Mastar üzerindeki fazla harç, sıva malası ile alınarak boşluklar doldurulur.

Duvar yüzeyinde boşluk kalmayacak şekilde mastarlama tamamlanır. 

TİRFİL

Sıva yeterince sertleştiğinde sıva yüzeyi tirfillenir ve nemli bir sünger ile yüzey bitirilir.

KARA SIVA – KATKI KULLANILMASI

+5°C nin altında, + 25°C’ nin üzerindeki sıcaklıklarda katkı malzemeleriyle katkılı sıva yapılmalı, sıcak havalarda bitmiş sıva yüzlerine 3 gün boyunca su kürü uygulanmalıdır.

KARA SIVA – KAPI MERKEZLERİ

Kapı olmayan geçişlerde, terazisinde, mastarında, gönyesinde ve ölçüsünde merkez sıvası yapılarak bitirilmelidir.

SÜRME İZOLASYON YAPILACAK KISIMLAR

Duvar eteklerinde, sürme izolasyon olacak mahallerde için döşemeden 15cm yukarıda olacak şekilde sıva 0,5cm kadar daha ince yapılmalıdır. Sürme izolasyon eteklere döndükten sonra aynı seviyeye getirilerek sıvanır.

Kaba Sıva İmalatları mastar ve merkezlerin düzeltilmesi işlemleri ile son bulacaktır. 

İMALATLARIN KORUNMASI

Elektrik ve Mekanik tesisat ile ilgili rezervasyonların korunmasına özen gösterilmelidir. Tamamlanmış imalatlar varsa özellikle klima bakır borularının zarar görmesi engellenmelidir.

Konu ile ilgili okunmasını tavsiye ettiğimiz diğer içerikler:

Paylaşmak Güzeldir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir