Yalıtım Arşiv

AKUSTİK YALITIM NEDİR? KULLANILAN MALZEMELER

Akustik Yalıtım Akustik, sesin oluşumu, duyulması ve dağılımıyla ilgilenen bir bilim dalıdır. Boş ve kapalı bir mekanda ses duvarlarda yankılanarak hareket etmektedir. Oluşan bu yankılanmadan dolayı ses net bir şekilde duyulmaz. Rahatsız edici gürültü ve yankılanmayı önlemek, herkesin mekandaki  sesten eşit olarak faydalanmasını sağlamak ve içerdeki sesin dışarıdaki kişileri rahatsız etmesini önlemek için yapılan ses yalıtımı (izolasyon) şekline akustik yalıtım (izolasyon) denilir. Sesin yankılanmaması için …

DUVAR SES YALITIMI YAPILMASI VE KULLANILAN MALZEMELER

DUVAR SES YALITIMI Duvarlarda Ses Yalıtımı Duvar ses yalıtımı yaparak, iki daire arasında  komşunuzun gürültüsünü engelleyebilirsiniz. Bu amaçla; duvar elemanlarının üzerine yay vazifesi gören, duvardan geri yansıyan seslerin yutulmasını sağlayan ses yalıtım malzemeleri profiller arasına yerleştirilir veya doğrudan duvar üzerine yapıştırılır ve önlerine kütle oluşturan ikinci bir iç yüzey kaplama malzemesi uygulanır. Böylelikle duvar elemanının “kütle-yay-kütle” prensibi ile ses iletim performansı iyileştirilebilir. Duvarlarda Ses Yalıtım …

ZEMİN SES YALITIMI YAPILMASI VE KULLANILAN MALZEMELER

ZEMİN SES YALITIMI Zemin Ses Yalıtımı Gürültü pek çok sağlık sorununa yol açmaktadır. İnsan gürültüyü zamanla kabullenmiş olsa bile zararları artarak devam edecektir. Üstelik gürültü sonucu oluşan işitme kayıplarının ilaçla veya cerrahi bir müdahale ile tedavisi bulunmamaktadır. Özellikle uzun süreler yüksek gürültüye maruz kalanlarda kalıcı işitme kayıpları (sağırlık) oluşmaktadır. Ayrıca fabrika gibi endüstriyel tesislerde çalışanların verimi düşmekte, dikkatlerinin dağılması sonucunda iş kazaları meydana gelmektedir. Zemin …

ÇATILARDA SU YALITIMI NASIL YAPILIR? İZOLASYON ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

1. EĞİMLİ ÇATILARDA SU YALITIMI 1.1. Eğimli Çatılar Çatılarda su yalıtımı Çatı; bir binayı üstünden etkileyen yağmur, kar, rüzgâr, sıcak ve soğuk gibi dış etkilerden korumak üzere binanın en üstünde inşa edilen yapı elemanıdır. Üzerine gelen suları bekletmeden akıtabilmesi için çatı yüzeyi meyilli olarak yapılır. Bu meyil çatının yapıldığı yerin iklimine, kullanılacak çatı örtü malzemesinin cinsine ve binanın görünüşüne göre değişir. Çatılar yapıldıkları malzemenin cinsine …

BİNALARDA ISI YALITIMI YAPILMASI – KULLANILAN MALZEMELER NELERDİR?

Özet Binalarda ısı yalıtımı, Giderek artan enerji ihtiyacımızı karşılamak için dünyamızı daha fazla kirletmektense enerji tasarrufu yaparak doğayı koruyabilir ve enerji maliyetlerini azaltabiliriz.. En çevreci ve en ekonomik enerji tasarruf edilen enerjidir. Bu yazıda dünyada ve Türkiye’de ısı yalıtımının gelişimi, binalardaki ısı yalıtımı detayları, ısı yalıtım malzemeleri, hesaplama yöntemi incelemesi, konuyla ilgili kanun yönetmelik ve standartların incelenmesi üzerinde durulmaktadır. 1. Dünyada ve Türkiye’de Binalarda Isı …

ISI YALITIMI VE TASARRUF

Dünyadaki enerji kaynakları hızla tükenmektedir. 1973 petrol krizinden sonra enerji fiyatlarının artmasıyla ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu konuları daha da önem kazanmıştır Türkiye’de harcanan enerjinin %40’ı konutlarda tüketilmektedir. Konutlarda tüketilen enerjinin %80’i de ısınma amaçlıdır. Isı kayıplarının engellenmesi ile enerji ve yakıt tasarrufu sağlanır. Bu hem aile hem ülke bütçesi için kazanç demektir. DİE verilerine göre Türkiye’de tüketilen enerjinin %65’ ine yakını ithal edilmektedir. Isınmada …

BAHÇE TERASLARDA SU YALITIMI YAPILMASI

ÖZET Teraslarda su yalıtımı yapılması. Yapıların su yalıtımında kullanılmakta olan çeşitli yalıtım malzemeleri arasında bitümlü su yalıtım örtülerinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Dünya üzerinde su yalıtımı amacıyla en çok kullanılan malzeme olan bitümlü örtüler, zaman içinde değişim ve gelişime uğramıştır. Geçmişin okside bitümlü örtüleri, yerlerini polimer bitümlü su yalıtım örtülerine bırakırken bunların daha işlevsel ve detaya özgü olanları da BTM BOTANİK Bahçe Teraslarda su yalıtımı …