Beton Arşiv

Kenetlenme Nedir? Kenetlenme Çeşitleri, Bindirme Boyları – İnşaat

Kenetlenme Betonarme bir elemanda hesap sonucu artık donatının gerekmediği kesitte donatının kendisindeki etkiyi betona aktarabilmesi için gerekli olan minimum boy kenetlenme boyudur. Bu boydan daha küçük bir boy bırakılırsa, donatı betondan sıyrılıp çıkmakta daha büyük bir boy bırakılması halinde gereksiz yere daha fazla donatı kullanılmış olmaktadır. Kenetlenme boyundan daha büyük boyda artan yükler altında donatının koptuğu, dolayısıyla donatının yük taşıyamayacağı kabul edilmektedir (Doğangün, 2002). Gerekli …

Aderans Nedir? Aderansı Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Bu yazımızda aderans, ankraj aderansı, eğilme aderansı, aderansı oluşturan sebepler, aderansı etkileyen faktörler hakkında bilgi verilecektir. Betonarmenin en önemli özelliklerinden biri, beton ve çeliğin beraber çalışacak yani yük taşıyacak şekilde bir araya gelmesidir. Bu nedenle donatı ile onu saran beton arasında herhangi bir relatif yerdeğiştirmenin kaymanın olmaması gerekir. Donatının betondan sıyrılması veya ayrılması betonarmede çalışmayı önlediği gibi bazı durumlarda elemanın göçmesine sebep olabilir. Bu nedenle …

Temel nedir? Temel Çeşitleri Nelerdir?

Temel ve Temellerin Sınıflandırılması Bir yapının çeşitli bölümlerine etkiyen yükleri zemine aktaran yapı elemanlarına temel adı verilir. Betonarme yapılar betonarme temellere oturtuldukları gibi ahşap ve çelik yapıların temelleri de betonarme olarak yapılır. Temeller taşıdıkları yükün büyüklüğüne, yükün duvar ya da kolonlar aracılığıyla gelmesine ve zeminin türü ile taşıma gücüne göre çeşitli şekillerde yapılabilirler. Burada sayılan etkenlerden en önemlisi zemin olup, temel adı verilen yapı elemanlarının …

Betonarme elemanlarda çekme, basınç, kesme, eğilme, burulma

Bu yazımızda betonarme elemanlarda davranış şekilleri; çekme, basınç, kesme, eğilme, burulma etkisi incelenecektir.  Betonarme elemanlarda davranış şekilleri Çekme Etkisi – Betonarme elemanlarda davranış şekilleri Eğer herhangi bir yapı elemanı, kendi aksına paralel doğrultuda kuvvetler ile zorlanmakta ise bu yapı elemanı çekme etkisi altındadır. Yapılarda basit çekme etkisine genellikle silo ve sıvı depolarında, gergili sistemlerin elemanlarında rastlanmaktadır. En küçük çekme gerilmesinde bile betonarme yapı elemanında, beton …

Derz nedir? Ne işe yarar? Yapım özellikleri nelerdir?

Taşıyıcı sistemlerde derz,  temelde farklı oturmalar, sıcaklık değişmesi, depremde oluşan titreşimlerin zararsız hale getirilmesi, makine seslerinin bölgesel kalmasını sağlamak için yapılır.  Taşıyıcı Sistemlerde Derz Taşıyıcı sistemlerde sürekliliğin yararlı olduğu, temelden çatıya kadar bir bütün olarak davranışın olumlu etkileri tartışılmazdır. Sınırlı büyüklükteki yapılarda, sıcaklık değişmesi, büzülme (rötre), temeldeki farklı oturmaların oluşturduğu etkiler ikinci mertebe kaldıklarından güvenlik katsayıları ile karşılandıkları kabul edilerek hesaplarda göz önüne alınmayabilir. Ancak …

Betonarme Yapı Sistemleri – Perde duvarlı ve çerçeveli betonarme sistemleri

Betonarme yapı sistemleri ve çeşitleri ile ilgili bu makalemizde bilgi vereceğiz. Betonarme Yapı Sistemleri Betonarme olarak inşaatı yapılmış pek çok sayıda binaya rastlamak mümkündür. Taşıyıcı sistemi betonarme olan binalar, köprüler, istinat duvarları, tüneller, sıvı hazneleri bunlardan en çok karşılaştıklarımızdır. Betonarmenin davranışı bilinmeden amaca uygun taşıyıcı sistem geliştirmek ve kesit etkilerinin bulunması için buna bir model karşılık bulmak mümkün değildir. Betonarme taşıyıcı sistemler genellikle üç boyutlu …

Betonarme nedir? Avantajları ve betonarme yapının oluşturulması

Betonarme; Betonun eğilme ve çekme gibi etkilere karşı içerisine çelik eklenmesi ile ortaya çıkan, beton ve çeliğin birlikte çalıştığı dayanıklı yapılar betonarme olarak adlandırılır. Betonarme Betonun yüksek basınç dayanımları yanında çok küçük çekme dayanımları bulunması bunları basınç elemanlarında kullanılacak şekilde sınırlandırmış, eğilmeye çalışan elemanlarda ise hava koşullarında bozulan, yangına karşı emniyetsiz ahşap ve çelik kullanmak zorunda kalınmıştır. Betonarmeyi; beton ve çelik donatı çubuklarının beraber çalışarak, …