çelik ürünleri
Çelik

Çelik Ürünleri Nelerdir?

Çelik ürünleri olarak I, IP, L, Kutu ve boru profiller, yassı, geniş, ince lama çelikleri, düz, kubbeli, silindirik ve oluklu levhalar hakkında bilgi verilecektir.

Çelik, demir elementi ile genellikle %0,2 ila %2,1 oranlarında değişen karbon miktarının bileşiminden meydana gelen bir alaşımdır. Çelik alaşımındaki karbon miktarları çeliğin sınıflandırılmasında etkin rol oynar. Karbon genel olarak demir’in alaşımlayıcı maddesi olsa da demir elementini alaşımlamada magnezyum, krom, vanadyum ve volfram gibi farklı elementler de kullanılabilir. Karbon ve diğer elementler demir atomundaki kristal kafeslerin kayarak birbirini geçmesini engelleyerek sertleşme aracı rolü üstlenirler. Alaşıyımlayıcı elementlerin, çelik içerisindeki, değişen miktarları ve mevcut bulundukları formlar (çözünen elementler, çökelti evresi) oluşan çelikte sertlik, süneklilik ve gerilme noktası gibi özellikleri kontrol eder. Karbon miktarı yüksek olan çelikler demirden daha sert ve güçlü olmasına rağmen daha az sünektirler.

Çelik Ürünleri

Çelik yapılarda kullanılan eleman veya bileşenlerin büyük bir kısmını hadde ürünleri oluşturur. Elemanların profil haline gelmesi için madenlerin sıcak çekme veya soğuk çekme olarak ikiye ayrılan haddeden geçme işlemine tabi tutulmaları gerekir. Sıcak çekme işleminde maden eritildikten sonra haddelenir. Soğuk çekme işleminde ise, çelik eleman sert çelik kalıpların gittikçe küçülen kalıplarından geçirilerek profil haline getirilir. Özellikle çeliğe çekme dayanımı kazandırmak için bu işlem yapılır. Hadde mamüllerini profiller ve dikdörtgen çelikler ve levhalar olarak üç kısımda incelenebilir.

Profil Çelik Ürünleri

I profilleri (putreller): Yükseklikleri 8 ile 60 cm arasında değişir.

IP profilleri (geniş başlıklı putreller): Yükseklikleri 10 ile 100 cm arasında değişir ve başlıkları geniş ve paraleldir.

I profilleri: Geniş başlıklı ve başlıklarının iç yüzeyi %9 eğimlidir ve yükseklikleri 10 ile 18 cm arasında değişir.

[ profilleri: Yükseklikleri 8 ile 40 cm arasında değişir.

L profilleri (köşebentler): Değişken kol boyutlarına sahiptir.

⊥ profilleri: Yüksek gövdeli olursa yüksekleri 1.5 ile 14 cm arasında, geniş ayaklı olursa 6 ile 20 cm arasında değişir.

Kutu profiller: Büyük uzunluklarda üretilebilir, dikdörtgen kesitli ve içi boştur.

Boru profiller: Büyük uzunluklarda üretilebilir, daire kesitli ve içi boştur. (Şekil 2.7)

Şekil 2.7. Çeşitli profil tipleri

Dikdörtgen Çelik Ürünleri (Lama Çelikleri)

Yassı lama çelikleri: Boyları 8 ile 150 mm arasında kalınlıkları ise 3 ile 100 mm arasmda değişir.

Geniş lama çelikleri (üniversal çelikler): boylan 150 ile 1200 mm arasında değişir ve kalınlıklan 5 mm’den fazladır.

İnce lama çelikleri: Boyları 10 ile 500 mm arasında kalınlıkları 0.75 ile 5 mm arasında değişir.

Levhalar

Düz levhalar: Üç farklı şekilde olabilir. Kalınlığı 5 mm’den fazla levhalara kaba levhalar, kalınlıklan 3 ile 5 mm arasında olanlara orta levhalar ve kalınlıkları 3 mm’den küçük levhalara ise ince levhalar denir.

Kubbeli levhalar: Her iki doğrultuda kesitleri kemer şeklinde olan, sehimleri 1/8 ile 1/15 arasında değişen ve plandaki şekilleri serbest olan levhalardır.

Silindirik levhalar: Orta kısımları silindir, uç kısımları ise genellikle kubbeli ve sehimleri kubbeli levhalarla aynıdır.

Oluklu levhalar: Yassı oluklu ve kiriş oluklu olmak üzere iki tipte üretilirler ve üretici firmaya göre çeşitli şekillerde olabilirler. Ayrıca büyük açıklıklar geçilmek istenirse kiriş oluklu levhalar kullanılır.

Paylaşmak Güzeldir

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir