Kazı Arşiv

DERİN TEMEL KAZI YÖNTEMLERİ NELERDİR?

DERİN TEMEL KAZI YÖNTEMLERİ Bu bölümde, derin temel kazıları için kullanılabilecek kazı yöntemleri açıklanacaktır. Bu yöntemlere bağlı iksa sistemlerinin imalat aşamaları belirtilecektir. Açıklanacak derin temel kazı yöntemleri; Serbest şevli kazı, Ankastre mesnetlenmiş perde ile desteklenmiş kazı, Boru destekli perdeli kazı, Öngermeli ankrajlı perde ile desteklenmiş kazı, Zemin çivili kaplama ile desteklenmiş kazı, Bölgesel kazı, Ada kazısı, Top-down inşaat yöntemi ile kazı, Yarı-top-down inşaat yöntemi ile …

Derin kazı ve iksa sisteminde kullanılan ölçme aletleri

İksa Sisteminde Kullanılan Ölçme Aletleri Derin temel kazılarında kullanılan iksa elemanlarının bazı yöntem ve ölçme aletleri ile takip edilmesi önemlidir. Gözlemler yardımı ile, kazı esnasında iksanın performansı ve davranışı yerinde belirlenebilir. İksa sistemlerinde oluşan deplasman hareketlerinin gözlemler ile kontrol altında tutulması, kazı güvenliği ve kazının devam edilebilirliği açısından önemli veri sağlamaktadır. Kritik deplasman değerleri gözlemlenmiş ise, kazı esnasında göçme gerçekleşmeden önlemler alınabilir. Kazı sırasında oluşacak …

Boru Destekler – Derin Temel Kazılarda İksa Perdesinin Desteklenmesi

Boru destekler Derin temel kazılarında iksa perdesinin, kazı sahası içinden desteklenmesi için kullanılan yatay destek elemanlarından biri “boru destekler”dir. Boru destekler, dayandığı iksadan aldığı reaksiyon kuvvetini başka bir iksaya yada yapıya aktararak karşılar. Boru destekler, uygun olmayan zemin koşullarında, ankraj imalatı yapılamıyor ise yatay destek elemanı olarak tercih edilirler. Çelik borulu iksa sistemleri ankraj yapılamayan yada konsol fore kazık yapılamayan alanlarda karşılıklı iki perde arasına …

Zemin Çivisi Nedir? İmalat Aşamaları Nelerdir?

Zemin çivisi Derin temel kazılarında, zemin/kaya kütlesinin yanal yönde desteklenmesinde kullanılan bir diğer yatay eleman “zemin çivisi”dir. Uygulaması, kazı kademesinde zemin/kayaya açılan delgilere yerleştirilen pasif donatı çubuklarının kazı aynasında donatılı shotcrete kaplama ile desteklenmesi şeklindedir. İmalat tekniği olarak ankrajlara benzerlik göstermesine rağmen, çalışma prensibi olarak farklılık gösterir. Bu yöntemde, zeminde yatay olarak yerleştirilen pasif donatı çubuklarına öngerme yükü verilmez. Kazı stabilitesi, düşük deformasyonlar altında pasif …

Zemin Ankrajı Nedir? Ankraj Kısımları, Sınıfları, Tendonlar

Zemin ankrajı Zemin ankrajı, üzerine uygulanan öngerme yükünün kayma yüzeyi gerisinde bulunan taşıyıcı zemine aktarılması prensibi ile çalışmaktadır. Ankrajlar; derin kazıların emniyetli bir şekilde açılabilmesi için kullanılan yatay destek elemanlarından biridir. Kaya veya zemin ortamlarında yapılacak derin kazılarda, kazı sınırında bulunan düşey perde arkasındaki zemin/kayanın stabilitesini arttırmak veya hareketini minimuma indirmek maksadı ile ankraj sistemleri kullanılır. Zemin Ankrajı kısımları Kazı aynasında yatay yada eğimli olarak …

Püskürtme Beton Kaplama – Kazı Düşey Destek Elemanı

Püskürtme beton kaplama Püskürtme beton kaplama, temel çukurunu koruyan düşey destek elemanlarından biridir. Kazı aynasına yerleştirilen çelik hasır donatı üzerine uygulanan püskürtme betonla elde edilen püskürtme betonlu kaplamalar esnek perdelerdir. Bu tip kaplamalar, genellikle zemin çivileri ile birlikte kullanılarak kazının yukarıdan aşağı kademe kademe inmesi sırasında destek görevi görür. Beton hortumu ile yüksek basınçta uygulanan püskürtme betonu, çimento-su-agrega karışımından oluşmaktadır. Püskürtme betonlu kaplamanın en önemli …

Aç-kapa (kademeli) betonarme perde nedir?

Aç-kapa (kademeli) betonarme perde Aç-kapa (kademeli) betonarme perde, kazı çukurunu desteklemekte kullanılan bir diğer düşey destek elemanıdır. Kazıklı perde, diyafram perde, palplanş perde ve betonarme kuyu perde imal edildikten sonra temel çukuru kazısına başlanırken, aç- kapa betonarme perdeler kademeli olarak kazı ile birlikte inşa edilir. Kazı kademesine ait aç-kapa betonarme perdeler, anolar halinde imal edilir. Anoların boyutları zemin cinsine göre belirlenir. Kendini tutabilen zeminlerde veya …