<link rel="stylesheet" id="bwg_fonts-css" href="https://santiyede.com/wp-content/plugins/photo-gallery/css/bwg-fonts/fonts.css?ver=0.0.1" type="text/css" media="all">

Çelik Arşiv

Etriye Ne Demektir? Etriye Kullanılmasının Faydaları

Etriye Ne Demektir? Betonarme elemanlarda boyuna donatıya dik doğrultuda yerleştirilen donatı enine donatı yada etriye adını alır. Kesme kuvveti etkisiyle oluşan çekme kuvveti genellikle enine donatılarla (etriyelerle) karşılanır. Enine donatıların yerleşimleri, Şekil 4.3’te gösterildiği gibi boyuna donatılara dik doğrultuda olabileceği gibi yatayla 45° ile 60° arasında olup, eğik olarak da düzenlenebilirler. Ancak bu durumda, betonarme elemana gelen yükler yön değiştirmeyecek şekilde olduğu zaman bu eğik …

Boyuna donatı nedir? Pilye, Çekme, Basınç donatısı ne demektir?

Bu yazımızda boyuna donatı hakkında bilgi verilecektir. Betonarme yapılarda donatının düzenli yerleştirilmemesi, yapının mukavemetini ve servis ömrünü azaltır ve yapının yıkılmasında rol oynar. Yapının kullanılmaması için ille de yıkılmasına gerek yoktur. Mesela, geçirimlilik istenmeyen bir su deponun donatı yerleşiminin yanlış yapılması sonucu sızma olması kullanımını engeller ve tekrar kullanılması, ancak ek maliyetlerle birlikte söz konusu olacaktır. Donatı detaylandırılırken, gerilmelerin kesintisiz akışının sağlanmasının önemlidir. Donatı olabildiğince, …

Donatının eklenmesi – Donatı da Ekleme yapılması

Bu yazımızda çelik  donatının eklenmesi, bindirmeli ekler, manşonlu ekler, kaynaklı ekler ve kaynaklı ek türleri hakkında bilgi verilecektir. Donatının Eklenmesi Yapımlarıyla ilgili teknik zorlamalar ve ulaştırmada kolaylık sağlamak amacıyla betonarmede donatı olarak kullanılan çelik çubukların boyları belli sınırları aşmaz. Çoğu zaman düz yüzeyli donatılar 10-12 m boyunda ve firketeler şeklinde bulunurlar. Yüksek dayanımlı aderansı geliştirilmiş çubuklar da en çok 16- 18 m boyuna kadar yapılmaktadır. …

Kenetlenme Nedir? Kenetlenme Çeşitleri, Bindirme Boyları – İnşaat

Kenetlenme Betonarme bir elemanda hesap sonucu artık donatının gerekmediği kesitte donatının kendisindeki etkiyi betona aktarabilmesi için gerekli olan minimum boy kenetlenme boyudur. Bu boydan daha küçük bir boy bırakılırsa, donatı betondan sıyrılıp çıkmakta daha büyük bir boy bırakılması halinde gereksiz yere daha fazla donatı kullanılmış olmaktadır. Kenetlenme boyundan daha büyük boyda artan yükler altında donatının koptuğu, dolayısıyla donatının yük taşıyamayacağı kabul edilmektedir (Doğangün, 2002). Gerekli …

DONATI – ÖNEMLİ DONATI ÇEŞİTLERİ VE YERLEŞİMİ

Boyuna Donatı Betonarme bir elemanda elemanın uzunluğu doğrultusunda yerleştirilen boyuna donatı toplam uzunluğu yönetmeliklerde yerleştirilmesi zorunlu olan don. uzunluğundan kısa olmamalıdır. Çekme bölgelerine yerleştirin boyuna donatılar, çekme donatısı; basınç bölgesine yerleştirilen donatılar basınç donatısı olarak adlandırılır. Çekme çatlakları, genellikle mesnetlerde kirişin üst kısımlarında, açıklıkta ise kirişin alt kısmında oluşabilmektedir. Bundan dolayı çekme donatıları çatlakların genişlemesini önlemek amacıyla çatlakların oluşacağı kısımlara yerleştirilmelidir (Doğangün, 2002). Enine Donatı …

Donatı Çeliği Nedir? Mekanik Özellikleri Nelerdir?

Donatı çeliği Taşıyıcı sistemi tasarlanmış ve analizleri yapılmış yapı elemanlarında oluşan iç kuvvetler belirlendikten sonra, kesitler bu yükler altında irdelenir ve donatı çeliği ile donatılır.  Betonarme kesitlerde betonarme çeliğinin rolünü kısaca aşağıdaki gibi özetleyebiliriz. Donatı Çeliği Amaç ve Görevleri Betonarme elemanda çekme dayanımı zayıf olan betonun çatlama nedeni ile kesitte oluşan çekme gerilmeleri betonarme çeliği tarafından karşılanır. Yine kesitlerde oluşan, kayma gerilmelerinin karşılanmasında da betonun …

Çeliğin Avantajları Ve Dezavantajları Nelerdir?

Çeliğin avantajları olarak mimari açısından, mimari özgürlük, narinlik, kullanım fonksiyonelliği, taşıma, hafiflik, sağlamlık, deprem dayanımı, ekonomi, kolay denetim, hızlı yapı üretimi konuları incelenecektir. Çeliğin dezavantajları olarak ise korozyon, yangın dayanımı, ısı ve ses iletkenliği, eleman azlığı, malzemenin üretimi gibi konular işlenecektir. Çelik Yapı Sistemlerinin Avantajları Ülkemizde üniversitelerde bu yönde verilen eğitim yeterli olmasına rağmen, yapı ve taşıyıcı sistem tipi tercihi yapıldıktan sonra seçilen taşıyıcı sistem …