Kategori: Beton

Segregasyon nedir

Segregasyon Nedir? Nasıl Oluşur?

Segregasyon  kelime anlamı olarak ayrışma ve ayrılma anlamlarına gelmektedir ve inşaat işlerinde sıklıkla duyulan bir kavramdır. İnşaat terimi olarak segregasyon en basit açıklaması ile beton içindeki malzemelerin birbirinden ayrışması ve beton içindeki bütünlük özelliğinin kaybedilmesi olarak …
Kendiliğinden Yerleşen Beton

KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETON NEDİR? NERELERDE KULLANILIR?

Kendiliğinden Yerleşen Beton (KYB), çok sıkı donatı aralığı olan yapılarda sadece kendi ağırlığı vasıtası ile kalıbın tamamını doldurabilen, demir donatıyı tamamen sarma özelliğine sahip yüksek dayanımlı bir malzemedir. 1980 yılında Japonya’da geliştirilmiş olup beton teknolojisinin …
Radye Temel

Radye Temel Nedir? Radye Temel Çeşitleri

Yapının ağırlığının fazla olduğu ve zemin taşıma gücünün düşük olduğu yerler de yapının altına tek bir taban yapılmasına radye temel denilir. Radye Temel aşağıdaki nedenlerden dolayı yapılır. Zeminin dolgu olması durumunda, Zemin fazlaca sıkışma özelliği gösteriyorsa Temel …
Betonda tozuma

Betonda Tozuma Nedir?

Bu yazımızda betonda tozuma nedir, sebepleri nelerdir ve buna karşı alınacak önlemler nelerdir gibi sorulara cevap arayacağız. Beton; çimento, su ve agregaların (kum, çakıl vb.) uygun koşullarda karıştırılmasıyla elde edilen önemli bir yapı malzemesidir. Bazı …
Betonda karbonatlaşma

Betonda Karbonatlaşma Nedir?

Betonda karbonatlaşma durumu; betondaki Ca(OH)₂ veya CaO gibi bileşiklerin CO2 ile reaksiyona girerek CaCO3 bileşikleri oluşturmasıdır. Karbonatlaşma olayı nedeniyle betonun pH’ı 12-13’ten 8-9’a düşerek temel özelliklerini zayıflatır. Bu nedenle betondaki çelik donatılar paslanmaya daha yatkındır. …
Saydam beton nedir

Saydam Beton Nedir? Betonda Fiber Optik Kullanımı

Saydam beton, kompozit içine gömülü ve ışık hüzmesi geçirgenliği sebebiyle optik hassaya sahip, çimento muhteviyatlı bir yapı malzemesidir. Özellikle enerji verimliliği ile bina ve kullanım performansı açısından temel dayanım, dayanım, yangına dayanıklılık ve suya dayanıklılık …
Beton vibratörü nedir

Beton Vibratörü Nedir? Ne İşe Yarar?

Beton vibratörü, beton döküm esnasında hava kabarcıklarının giderilmesi için kullanılan titreşim üreten makinelere verilen isimdir. Taze betonun kalıba oturması, sıkışması, boşluk kusurlarının azaltılması ve yoğunluğunun artırılarak içerisinde yer alan hava kabarcıklarının izale edilmesi için kullanılır. …
Ağır beton nedir kullanım yerleri

Ağır Beton Nedir? Nerelerde Kullanılır?

Ağır beton; yapay veya ağır agrega kullanılarak üretimi yapılan, etüv kurusu birim hacim ağırlığı 2600 kg/m3 den fazla olan ve günümüzde daha çok radyasyon etkisine maruz kalınan yerlerde koruyucu olarak kullanılan beton çeşididir. Ağır Beton Nerelerde …
Beton basınç dayanımları ve beton sınıfları

Beton Basınç Dayanımları ve Beton Sınıfları

Beton konusunda yapılmış olan pekçok araştırmaya göre beton basınç dayanımları betonun diğer pekçok özelliği ile ilişkilidir. Beton nedir? sorusuna çimento, agrega, su ve diğer gerekli katkı maddelerinden oluşan, başlangıçta plastik kıvamda olan sonradan çimento hidratasyonu …
beton katkı maddeleri

Beton Katkı Maddeleri Nelerdir?

Beton katkı maddeleri; beton karışımının içine karıştırma yapılmadan önce veya karışım esnasında katılan ve betona çeşitli özellikler kazandıran malzemelere denilir. Beton karışımı agrega (kum, çakıl, kırma taş, mıcır), su, bağlayıcı çimento ve beton katkı maddelerinin …
Ön germe ard germe beton

Ard Germe Beton – Ön Gerilmeli Beton

ARD-GERME BETONARME YAPILAR Bu yazımızda ard germe beton nedir, avantajları ve yapım yöntemi hakkında bilgi vereceğiz. Çelik hem çekmeye hem de basınca dayanıklı bir malzemedir. Betonun ise basınç dayanımı yüksek , çekmeye karşı dayanımı zayıftır. …
Betonda çiçeklenme nedir

Betonda Çiçeklenme Nedir? Çiçeklenme Neden Oluşur?

Betonda Çiçeklenme Nedir? Betonda beyaz lekeler olarak karşımıza çıkan ve inşaat hakkında sıkça aratılan kavramlardan birisi olan betonda çiçeklenme oluşumu, basitçe, beton yüzeyinde çözülebilir tuz birikimidir. Çimentonun hidratasyonuyla birlikte oluşan kalsiyum hidroksitin (Ca(OH)2), betonda bulunan …
Betonda soğuk derz nedir

Soğuk Derz Nedir? Soğuk Derzi Önleme Yolları

Beton Soğuk Derz Nedir? İnşaat kavramları arasında karşımıza en çok çıkanlardan birisi de soğuk derz oluşumudur. Soğuk derz, inşaat yapımı sırasında olan bir uygulama hatasıdır. Betonun farklı aşamalar halinde dökülmesi ile bu birleşim yerlerinde aderans …
Grobeton nedir

Grobeton Nedir? Nerelerde Kullanılır ve Nasıl Dökülür?

Grobeton, hiç şüphesiz inşaat ile ilgili olarak duyulabilecek en yaygın kavramlardan birisidir. Öncelikli olarak dayanımın çok fazla önemli olmadığı yerlerdeki kullanımı ile karşımıza çıkar. Bu yerleri temel altı betonu, tesviye ve dolgu yerleri olarak özetleyebiliriz. …
slump çökme deneyi nasıl yapılır

Slump Deneyi (Çökme) Nedir ve Nasıl Yapılır?

Bu yazımızda slump deneyi (slamp) (çökme) nasıl yapılır ve kullanılan malzemelerin neler olduğu hakkında bilgi vereceğiz. SLUMP (ÇÖKME) DENEYİ Şantiyeci olanlar bilir. Taze beton şantiyeye gelir, döküm işlemi başlar ve hemen peşinden betonun kıvamıyla ilgili …
kiriş nedir çeşitleri

Kiriş nedir? (İnşaat) – Kiriş çeşitleri nelerdir?

Kiriş Kiriş; betonarme taşıyıcı sistemde düşey yüklerin ve deprem, rüzgar gibi yatay yüklerin karşılanmasında döşemelere mesnetlik yaparak, yüklerin düşey taşıyıcı kolonlar vasıtası ile temele iletilmesini sağlayan yapı elemanlarına denilir. Ayrıca kolonları birbirine bağlayarak taşıyıcı sistemde …
Perde duvar nedir

Perde Duvar Nedir? Perde Çeşitleri Nelerdir?

Perde duvar tanımı ile söylenebilecek olan ilk şey deprem yönetmeliğimizde ve TS500’de yer aldığı şekilde planda uzun kenarının lw, kalınlığına bw oranı en az 7 olan düşey taşıyıcı betonarme elemanlardır. Perde duvar elemanlarının birinci görevi …
Etriye nedir faydaları nelerdir

Etriye Nedir? Etriye Kullanılmasının Faydaları

Etriye Nedir? Betonarme elemanlarda boyuna donatıya dik doğrultuda yerleştirilen ve tamamen saran inşaat çeliğinin bükülmesiyle elde edilen donatıya etriye ( veya enine donatı) denilmektedir. Enine donatıların yerleşim şekli aşağıdaki resimde gösterildiği gibi boyuna donatılara 90° …
donatının eklenmesi ekleme türleri

Donatının eklenmesi – Donatı da Ekleme yapılması

Bu yazımızda çelik  donatının eklenmesi, bindirmeli ekler, manşonlu ekler, kaynaklı ekler ve kaynaklı ek türleri hakkında bilgi verilecektir. (Bkz. Kaynak Nedir? Kaynak Çeşitleri) Betonarme yapılarda kullanılan çelik çubuklar, yapımlarındaki teknik zorluklar ve nakliyelerinin kolay olması …
kenetlenme nedir çeşitleri bindirme boyları

Kenetlenme Nedir? Kenetlenme Çeşitleri, Bindirme Boyları – İnşaat

Donatının Kenetlenmesi Yapılan hesaplamalara göre, betonarme taşıyıcı sistem elemanında donatının konulmasının gerekmediği kesitte, donatının çekme ve basınç gerilmelerini güvenle betona aktarabilmesi için gerekli olan minimum uzunluk, donatının kenetlenmesi uzunluğudur. Başka bir ifade ile donatının betonla …
Aderans nedir aderansı etkileyen faktörler

Aderans Nedir? Aderansı Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Bu yazımızda aderans, ankraj aderansı, eğilme aderansı, aderansı oluşturan sebepler, aderansı etkileyen faktörler hakkında bilgi verilecektir. Aderans, kelime anlamı olarak yapışma – tutunma olarak geçmektedir. İnşaatta ise bunu beton ve donatının birbirine kenetlenip tutunarak beraber …
temel nedir çeşitleri sınıfları

Temel nedir? Temel Çeşitleri Nelerdir?

Kolon, perde, duvar gibi taşıyıcı elemanlara gelen yükleri, zemine güvenli bir şekilde aktaran yapı elemanlarına temel denilir. Betonarme yapıların temeli betonarme olduğu gibi, çelik ve ahşap yapıların temelleri de betonarme olarak yapılmaktadır. Üst yapıdan gelen …
dilatasyon derzi nedir

Derz nedir? Ne işe yarar? Yapım özellikleri nelerdir?

Derz nedir, dilatasyon derzi ne işe yarar, nerelerde kullanılır gibi soruların cevabını bu yazımızda vermeye çalışacağız. İnşaat terimlerinden olan ve oldukça önemli bir kavram olan dilatasyon derzi, kelime anlamına bakıldığı zaman genişleme anlamı taşımaktadır. Bilimin …
betonarme nedir

Betonarme nedir? Avantajları ve betonarme yapının oluşturulması

Betonarme; Betonun çekme dayanımının düşük olmasından dolayı, beton içerisine çelik eklenerek beton ve çeliğin birlikte çalıştığı dayanıklı yapılara denilir. Betonun yüksek basınç dayanımı olmasının yanı sıra çekme dayanımının oldukça düşük olmasından dolayı, kullanım şekli basınç …
beton nedir

Beton Nedir? Betonun Özellikleri, Basınç ve Çekme Dayanımı

Beton; Agrega (kum, çakıl, kırma taş, mıcır), su, katkı maddeleri ve bağlayıcı olarak çimentonun uygun oranlarda ve homojen olarak karıştırılıp yoğurulması ile oluşan, oldukça önemli bir yapı malzemesidir. Bahsedilen malzemelerin belli oranlarda karıştırılması sonucu kalıplarda …