Peyzaj mimarlığı
Peyzaj mimarlığı

Peyzaj Mimarlığı Nedir? Peyzaj Mimarı Ne İş Yapar?

Özel mülk, park ve eğlence tesisi veya açık alan arazilerinin doğru şekilde planlaması gibi bilumum işlemler peyzaj mimarlığı ile mümkündür. Peyzaj mimarı, estetik kaygılar güderek ve bilimsel metotları kullanarak, kültürel mirası ve doğal güzellikleri insan yararına göre yontmaktadır.

Bunu yaparken çevreyi, insana olan faydayı, güvenlik konusunu ve ortamdaki biyoçeşitliliği korumayı kendine en birincil görev olarak görür.

Arazilerin tasarımı ve planlaması aşamalarından korunması, tahrip edilen bölgelerin onarımı, denetlenmesi gibi aşamalara kadar cereyan eden süreci titizlikle yönetir. Ekolojik olarak projeleri ele alır. Ülkesel ölçekten kırsal ölçeğe kadar değişik çaplarda projeler üretebilir.

Peyzaj Mimarlığı Nedir? Peyzaj Mimarlığı Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Peyzaj mimarlığı çevresel fayda sağlamakla ve doğal güzellikleri artırmak ile ilgilenir. Peyzaj mimarı bu doğrultudaki park, bahçe rekreasyon alanı gibi projelerde yer alır. Yapı dışında kalan alanlarda gürültü, aydınlatma, enerji, doğal afetler gibi konularda mekânsal tasarımlar sunarak peyzaj projeleri hazırlarlar.

Projelerin başlangıç aşamasında müşteri, inşaat mimarı ve inşaat mühendisi ile görüşme sağlar. Bilgisayar vasıtasıyla gerekli çizimler yapıp, grafik sunumları hazırlar.

Peyzaj için kullanılacak malzemelerin seçimini yapar ve bunların getireceği mali yükü hesaplar. Arazilerin özelliklerini araştırır ve yapısı konusunda bilgi edinir.

Saha denetimleri yapar ve projeleri koordine eder. Çevrenin korunması ile ilişkili konularda danışmanlık hizmeti verir. Arazi koşullarına göre değerlendirmelerde bulunur. Drenaj ve enerji konusunda çalışmalar yürütür. Analizlerde bulunur ve bunları raporlar.

Peyzaj mimarı tasarım aşamasında ofiste çalışır. Uygulama aşamasında ise açık alanların peyzaj tasarımını yaptıkları için daha çok açık alanlarda çalışmaktadırlar. İş ilanlarında genelde pek çok meslekte  olduğu gibi tecrübeli kişiler aranmaktadır. Kendinizi geliştirmeniz durumunda iş bulabileceğiniz zevkli bir meslektir.

İlginizi Çekebilir:  Baraj Nedir? Çeşitleri ve Kullanım Amaçları

Peyzaj Mimarlığı Dersleri Nelerdir?

Çizim ağırlıklı bir bölüm olan peyzaj mimarlığında teknik bilgiler haricinde 3 boyutlu peyzaj tasarımları yapılır.

Peyzaj mimarlığı bölümü okuyan öğrencilerin almış oldukları bazı dersler aşağıda sıralanmıştır.

 • Peyzaj Mühendisliği
 • Tarih Boyunca Kentler
 • Peyzaj Kuramına Giriş
 • Peyzaj Mimarlığı Tarihi
 • Sulama ve Drenaj
 • Bilgisayar Destekli Tasarım
 • Tasarım Prensipleri
 • Bitki Materyali
 • Tasarım Stüdyosu I
 • Toprak Bilgisi
 • Arazi Tasarım Teknikleri
 • Kamusal Alanlar ve Kentsel Mekanlar
 • Bitkisel Tasarım
 • Uygarlık Tarihi
 • Tasarım Stüdyosu II
 • Konstrüksiyon ve Materyaller
 • Kentsel Yeşil Alanların Planlaması
 • Tasarım Stüdyosu III
 • Kent ve Ekoloji
 • Çevresel İmge
 • Peyzaj Uygulama Tekniği
 • Tasarım Stüdyosu IV
 • Modern Peyzaj Yaklaşımları
 • Kırsal Peyzaj Planlama
 • Sürdürülebilir Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım
 • Kentsel Tasarım İlkeleri
 • Tasarım Stüdyosu V
 • Doğa Koruma ve Turizm
 • Keşif, Metraj ve Mesleki Uygulama
 • Peyzaj Bakım Tekniği
 • Peyzaj Estetiği ve Peyzaj Kalitesi
 • Tasarım Stüdyosu VI
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi
 • Çim ve Yer örtücüler
 • Bilgisayar Destekli Sunum Teknikleri
 • İmar Uygulama Kavramları
 • Çevre Sosyolojisi
 • Mimarlar için Bilgi Teknolojisi
 • Mimari Teknik Çizim
 • Kentleşme ve Çevre Sorunları

Bunların haricinde seçmeli dersler de olmaktadır. Maddeler halinde sıraladığımız derslerin içeriğine ve amaçlarına Yeditepe Üniversitesinin Peyzaj Mimarlığı bölümünden ulaşabilirsiniz.

Peyzaj Mimarı Ünvanı

Peyzaj mimarlığı mesleğini yapan kişilerin ünvanları bitirmiş olduğu lisans programına göre değişmektedir. Dört yıllık üniversitelerin lisans programından mezun olanlar peyzaj mimarı olarak ünvan alır. İki yıllık önlisans programından mezun olmuş ise peyzaj teknikeri, yüksek lisans programından mezun olmuş ise yüksek peyzaj mimarı ünvanı almaya hak kazanır.

Peyzaj Mimarlığında Hedeflenenler

Bitki türleri, iklim ve fiziksel faktörler gibi etkilere dikkat etmek ve bunlar arasında bağlantılar kurmak, bu yordam ile projelerin sürekliliğini sağlamak; peyzaj mimarlığı alanında hedeflenen önemli başlıklardır. Peyzaj mimarları, milyonlarca insanın yaşadığı, çalıştığı ve eğlendiği alanların planlanma ve tasarım süreçlerinde rol oynamaktadır.

İlginizi Çekebilir:  İnşaat Mühendisi Ne İş Yapar? Görevleri Nelerdir?

İkinci milenyumda, insanoğlunun en büyük sorunu olan doğal çevrenin bozulması sorununa çözüm konusunda, peyzaj mimarlarına büyük iş düşmektedir.

Doğal afetlere ve felaketlere karşı dirençli alanların oluşturulması, güvenlik, enerji, gürültü, aydınlatma gibi konularda estetik anlayışıyla uygun mekanların planlanması, tasarlanması, inşa edilmesi ve ekolojik açıdan ele alınması gibi noktalarda projeler üretir.

Peyzaj mimarlığı esasında bilim ve teknolojinin birleştiği bir disiplindir. Yapı üretim süreci dışında kalan bütün alanların yapı ruhsat aşamalarından, kırsal ve kentsel olarak ve ülke çapına yayılacak kadar mücavir alanların içinde ve hatta dışında kalan uygulamalarda bilfiil görev alır.

Yapısal tasarımlarla bitkilendirme çalışmaları yürüterek afet ve felaketlere karşı güvenli alanların kurulmasını sağlar. Ülke ekonomisine katkıda bulunur. Sosyal, sağlık ve çevre gibi konularda müspet tesirlerde bulunacak binaların ve yapıların oluşmasına önayak olur.

Peyzaj mimarlığı ile kentsel yerleşimlerin bir bölümünü veyahut tamamını kapsayacak tarzda kentsel tasarım ve yenileme adı altında çalışmalar yürütülür.

Peyzaj mimarı; meydanlar, dinlenme bölgeleri, yaya yolları, botanik bahçeler, oyun parkları ve spor salonları, otoparklar gibi çeşitli alanlarda faaliyet yürütür. Merkum bölgelerin bitkisel ve yapısal anlamda tasarımını yapar.

Uygulama ve bakım işlemlerini tasarlar, yönetir. Hakeza turizm ve dinlenme tesisleri; tarımsal odaklı çiftlik ve hobi bahçeleri; lunapark, aquapark gibi eğlence alanları; üniversite, kampüsler, alışveriş merkezleri ve toplu işyerleri gibi alanların tasarlanması, uygulamaya dökülmesi ve bakım işlemlerinin yapılması gibi konularda çalışır.

Turistik, kentsel ve kırsal düzenlerde oluşan çevre sorunlarını veya olası çevre sorunlarına karşı proaktif çözümlerin üretilmesi konularında çalışmalar peyzaj mimarlığı kapsamında yürütülmektedir.

Peyzaj mimarı; kültürel ve doğal kaynakların korunması ve zamanla oluşan zararların giderilmesi konusunda projelendirmeler yapar.

Dolayısıyla koruma, tadilat, restorasyon ve sürecin yönetilmesi gibi komplike hususları icra eder. Bu konularda meydana gelen sorunları ve olası çevre sorunlarının giderilmesini sağlar ve olası sorunların önlenmesi gibi durumları gözeterek hareket eder.

İlginizi Çekebilir:  Sömel Nedir? Söme Temel Depreme Dayanıklı mı?

Bina dışında kalan bölgelerin mekan ve yüzeyleri konularında mimari standartlar doğrultusunda olmak şartıyla ekonomik, mühendislik, bilimsel ve estetik çözümler üretir.

Bu bağlamda fiziksel projeler üretir, çevre kontrolünü sağlar. Küresel ısınma, aydınlatma, ekonomi, iklim koşulları gibi alanlarda fayda sağlayacak işler yapar. Doğal ve kültürel alanları, insan odaklı ve çevresel uygunluğa muvafık olacak şekilde düzenler.

Peyzaj mimarlığı konusunda bilgi düzleminde aranan başlıca özellikler; mimarlık ve mühendislik disiplinin gereklilikleri; bilim, ekonomi, sanat, teknoloji, botanik, matematik, coğrafya, jeomorfoloji, ekoloji ve toprak ve bilgisayar noktasında hakimiyet olarak sıralanabilir.

Yetenek düzleminde ise; doğa ve kültürel çevreyi süzen, tasarım ve planlama noktalarında istidat, analitik düşünme ve problem çözebilme yetileri, estetik perspektifinden bakabilme, üç boyutlu düşünebilme gibi özellikler gereklilik açısından sıralanabilir.

 

Peyzaj konusunda daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaş!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir