MİMARİDE KULLANILAN CAM ÇEŞİTLERİ

Normal Pencere Camları

Cam çeşitleri olarak normal pencere camları değişik kalınlıklarda ve çekme yöntemi ile üretilen camlardır. Pencerelerde kullanılan camların kalınlıkları 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 mm’dir. Isı yalıtımı sağlamak açısından cam kalınlığını artırmanın rasyonel bir yanı bulunmamaktadır. Cam kalınlığının artması bir yerden sonra pencere doğramasına fazla yük vereceği için özellikle ahşap doğramalarda kanatların sarkmasına yol açabilir. Bu bakımdan kanat büyüklüğünün artması halinde doğrama kesitlerinin buna göre tasarlanmasında yarar vardır.

Ahşap doğramaya ahşap çıta ile cam takılmasında genelde çıtanın dışa gelmesine dikkat etmek gerekir. Burada esas amaç, suyun içeriye girmesine engel olmaktır. Ahşap çıtanın altına bir miktar cam macunu konması suyun girmesini daha iyi önler. Bazı hallerde ahşap çıtanın iç taraftan konması ile de cam takılması mümkündür. Bu durumda “U” profili şeklinde plastik ya da kauçuk bir profilin içine sokularak, çepeçevre ahşap çıta ile bastırılarak ve sarı ahşap vidası kullanılarak tespiti uygundur. “U” profili şeklindeki plastik ya da kauçuk profilin su geçirmezlik açısından sürekliliğini sağlamak için köşolerde birbirine kaynaklanması gerekir. Aksi durumda, bu noktalardan girecek su, doğramanın kısa zamanda çürümesine neden olabilir. Ahşap çıta ile cam takılmasında çıtaların çivilenmesi yerine yuvarlak başlı sarı ahşap vidalarının kullanılması daha iyidir. Metal ya da plastik doğramalarda, cam, dolu kesitli çıta profilleri ile ya da doğramanın kendisine özgü cam çıtası ve yardımcı sızdırmaz!ık profilleri (kauçuk, plastik vb) kullanılarak takılması gerekir.

Normal pencere camları 2-7 mm kalınlıkta üretilir. Ahşap doğramalara normal pencere camları takılması için doğrama profiline camın oturacağı bir cam dişi (lamba) açılır. Bu dişin derinliği, cam kalınlığı +12 mm olmalıdır. Genişliği ise 12 mm dolaylarındadır.

Cam yerine yerteştirildikten sonra macun çekilir. Bunun için yeterli genişlikle bir ıspatula ya da iskarpela kullanılabilir. Camın başlangıçta doğramaya tespitinde kullanılan cam çivisinin asıl görevi macun çekilinceye kadar camın düşmemesini sağlamaktır. Cam macunu çekildikten sonra macun yüzü pencere doğraması ile birlikte boyanmalı, macunun kuruyarak plastikliğini kaybetmesine olanak verilmemelidir.

Pencere camı, arıtılmış silis kumu, kireç taşı tozu, kalsiyum karbonat ya da kalsiyum hidroksit ve sodyum sülfat malzemelerinin bileşiminden oluşur.

Çift Cam / Isıcam

Cam çeşitleri olarak iki veya üç pencere camının ısı transferini azaltmak maksadıyla birbirlerinden vakum veya gaz ile doldurulmuş boşluklarla ayrılarak tek bir cam sistemi olarak birleştirilmeleri neticesinde ortaya çıkan sisteme Isıcam denir.

Isıcam üniteleri birden fazla cam plakasının tek bir sistem oluşturacak şekilde monte edilmesiyle üretilir. Günümüzde üretilen ısıcam sistemlerinde kullanılan cam plaka sayısı artan enerji maliyetlerinin etkisiyle üç plakaya kadar çıkmaktadır.

Isıcam sistemlerinde kullanılan paneller birbirlerinden çıtalarla ayrılırlar. Ayrılan her bölümün içerisinde durağan hava veya gaz bulunur. Birleştirilen bu camlar cam kalınlıklarının tolere edilebilmesi için daha geniş pencere profillerine monte edilirler.

Isıcam ürünleri artırılmış ses yalıtımına ilave olarak ideal bir enerji tasarruf avantajı da sağlarlar. İki cam arasındaki sızdırmaz alan ikincil bir yalıtım ajanı görevi görür. Artırılmış ısıl direnç kışın kaybedilen ısı miktarını azaltarak evinizin daha sıcak kalmasını sağlar.

Isıcamın yaz aylarında istenmeyen ısının eve girmesini engelleyen tam ters bir etkisi vardır. Bu ilave yalıtım klima ve ısıtıcı kullanımına duyulan gereksinimi ciddi ölçüde azaltarak enerji maliyetlerinizi minimize eder.

Pencerelerin yakınında durulduğu zamanlarda yalıtım zafiyeti kaynaklı hava akımları kolayca hissedilir. Hâlbuki ısıcam kullanımı söz konusu olduğunda istenmeyen sıcaklık akımları engellenirken iç kısımda bulunan cam oda sıcaklığına yakın bir derecede kalır.

Çit cam buğulanmayı azaltarak doğrama üzerinde meydana gelebilecek sağlıksız oluşumları engelleyebilir.

Yalıtılmış çift cam insan sesi gibi orta ve yüksek frekanslı gürültünün azaltılmasında etkilidir. İç ve dış cam kalınlıklarındaki farklılık çok daha etkili bir ses yalıtımı sağlar. Çift camlı pencereler tek camlı geleneksel pencerelere göre daha güvenli olmakla birlikte daha da yüksek bir güvenlik sağlamak için temperli ve lamine camların kullanımı tercih edilmelidir.

Reflekte Cam

Güneş ışığını ve ısısını kontrol edebilen cam sınıfında yer alan bu cam cinsi, camın üretim esnasında renklendiricilerin katılması ile hamurundan renkli halde üretilir. Renkli ya da renksiz türevlerine metal oksitlerin kaplanması sonucu oluşur.

Mekaniği ve kimyasal dayanıklılığı üst düzeyde olan bu camlar gümüş, yeşil, füme, bronz ya da mavi renk tonlarında tasarlanabilir. Reflektif özelliğe sahip olan bu cam binaların içine güneşin ısıtıcı ışınlarını almadığı gibi kiriş, parapet duvarı, kolon, asma tavan, tesisat boşluğu gibi gizlenmesi gereken alanları da mükemmel bir şekilde gizler.

Reflektif özellikleri sayesinde ışık yönünde bakıldığında ayna etkisi oluşturur. Bombeleme, lamine ve temperleme işlemleri için uygundur. Renksiz düz cam veya renkli düz cam üzerine pirolitik kaplama tekniği ile üretilir.

Renkli cama göre daha aynalı bir görünüme sahiptir. Kaplaması oldukça dayanıklı olduğu için rodaj, delik, baskı, temper, laminasyon, bombe vb. işlemlerden geçebilir.

Renkli Cam

Cam çeşitleri olarak Boyalı cam binaların dış kısımlarında cephe estetiği içerisinde ise dekoratif amaçlı kullanım için önemli bir mimari enstrümandır. Cam üzerindeki kaplama içeriye transfer edilen ısı ve ışık yoğunluğunu azaltır.

Esasen geleneksel şeffaf düz cam olup düzcamın üretildiği şekilde üretilir. En önemli fark renklendirme ve ısı yayım emilimi özelliklerini kazandırmak için işlem başında eklenen eriyik haldeki renklendiricilerin sürece dahil edilmesidir. Farklı katkı maddeleri ile farklı şekillerde renklendirilmiş camlar üretilebilir.

Emaye Cam

Cam Çeşitleri olarak Emaye boyalı cam temperli veya ısıl işleme tabi tutularak güçlendirilmiş, bir tarafı mineral pigmentlerle kısmen veya tamamen kaplanmış cama denir.

Dekoratif özelliğine ilave olarak aynı zamanda güneş ışık kontrolü sağlar. Emaye cam dış cephelerde ve çatılarda kaplama camı olarak ve giydirme amaçlı kullanılır. Lamine camlarla ve yalıtım camlarıyla kombine edilebilir. Renkli yapı camı birçok renk seçeneği sunan ağır bir cam plakadır. Binaların cephe uygulamalarında, iç mekan camı olarak, ara bölme ve masaüstü camı olarak kullanılır.

Low-E Cam

Cam Çeşitleri olarak Kısaca Low-E olarak tarif edilen Low-E ‘Düşük Emisyonlu’ anlamına gelmektedir. Low-E, kısaca cam yüzeyinin ısıyı yansıtabilme kabiliyetini ifade eder.

Low-E kaplama çok ince olup gözle görülemez. Cam yüzeyinin metal veya metal oksit bir tabaka ile kaplanması ile elde edilir. Low-e kaplamalı cam bir yandan ısı ve ışık yayan kızılötesi enerjiyi yansıtıp ısıyı oluştuğu cephede tutar diğer yandan ışığın geçişine müsaade eder.

Diğer bir deyişle, cam üzerindeki kaplama kızılötesi ışınlarının sıcak olan cephede kalarak soğuk olan tarafa geçmesini bloke ederek pencerenin ‘U Faktör’ değerini aşağıda tutar. Pencerelerin ısı kayıp değerleri ‘U Faktörü’ ile ifade edilir. ‘U Faktörü’ ne kadar düşük olursa pencerenin ısı akışına karşı olan direnci o kadar yüksek olur.

Low-E cam kullanımı kış aylarında içeride oluşan ısının pencereden tekrar içeriye yansıtılmasını yaz aylarında ise güneşten gelen kızılötesi ısı yayımının dışarıda kalarak iç mekânın serin kalmasını sağlayarak pencerelerin verimini önemli ölçüde artırır.

Geleneksel pencerelere nazaran %15 daha pahalı olmakla birlikte cam kaynaklı enerji kaybını %50’ ye varan ölçülerde azaltır.

Temperli Cam

Cam Çeşitleri olarak Temperli cam, normal camlardan daha güvenli ve dayanıklı olan cam çeşididir. Normal camlara göre kırılma, çatlama gibi durumlara karşı oldukça dayanıklı olan temperli camların bir diğer ismi de güçlendirilmiş cam veya güvenlik camıdır. Temperli camları normal camlardan ayıran en önemli özellik kırıldığı anda çevreye zarar vermemesidir. Normal camlar kırıldığı anda keskin parçalara ayrılarak etrafındaki insanlara zarar vermektedir. Ancak temperli cam kırıldığı anda çok küçük ve keskin olmayan parçalara ayrılmaktadır. Böylece etrafa zarar vermemektedir ve yaralanma riskini minimum seviyeye indirmektedir. Isıya da dayanıklı olan temperli camlar normal camlara göre 5 kat daha iyi ısı yalıtımı sağlamaktadır.

Temperli Cam Nasıl Üretilir?

Temperleme işlemi özel makinalarla yapılmaktadır. Bu işlem için camlar 600°C – 650°C arasındaki sıcaklıklara temperli camgetirilerek ani olarak hava ile şok etkisi yaratılarak soğutulur. Sıcaklığın azalması ile cam yüzeyi sertleşir. İlk olarak camın dış tarafı sonra ise iç tarafı soğutulur ve camın yüzeylerinde basınç, iç kısımlarında ise gerilmeler oluşur. Camlar, temperli cam haline geldikten sonra üzerinde hiçbir şekilde taşlama, kesme gibi işlemler yapılmamaktadır.

Temperli Camlar Nerelerde Kullanılır?

Binaların dış cephlerinde
Fırın kapakları ve araç camlarında
Cam balkon sistemlerinde
Giyotin cam sistemlerinde
Kış bahçesi sistemlerinde
Sehpa, masa, vitrin camlarında

Lamine Cam

İki veya daha fazla cam plakasının PVB (Polivinil Butiral) kullanılarak ısı ve basınç yoluyla birleştirilmesi neticesinde elde edilen cama verilen isimdir. PVB kuvvetli bağlanma, optik berraklık, birçok yüzeye yapışabilme, dayanıklılık ve esneklik gibi özel uygulamalar gerektiren alanlarda kullanılan bir çeşit reçinedir.

Aynı zamanda koruyucu bir tabaka olan PVB oldukça esnek bir formdadır ve cam katmanları ile birleştirildiğinde tamamen şeffaf bir görünüm kazanır. Bu polimer tabaka oldukça sağlamdır. Bu sebeple cam kırılsa dahi cam plakaların herhangi biri üzerinde meydana gelen kırılma diğer plakaya etki etmez ve kırılan parçaları üzerinde tutarak düşmesini engeller.

Temel uygulama alanı güvenlik ve otomobil camlarıdır.

Cam ve ara katmanlarda muhtelif renk ve kalınlıklar seçilerek istenilen görünüm elde edilir. Lamine cam genellikle ‘Güvenlik Camı’ olarak da tanınır. Bu özelliğine ilave olarak ses yalıtımı da sağlar. Lamine camlara temperleme işlemi uygulanarak daha yüksek mukavemet sağlanır.

Mağaza vitrinleri, Bina cepheleri, cam zemin ve cam merdivenler gibi yüksek güvenlik ve koruma gerektiren tüm alanlarda kullanılabilirler.

Paylaşmak Güzeldir:


Cevap Bırakın