Genel Arşiv

Duvar Çatlakları Oluşma Nedenleri

Duvar çatlakları Duvar çatlakları oluşturan dört neden vardır. Temel oturması Deprem titreşimleri Çevreden gelen yapay titreşimler  Aşırı sehim Temel Oturmasından Oluşan Çatlaklar Temel oturması, temel altındaki zeminin sıkışmasıdır. Bu sıkışma yapı yüklendiği andaki ani bir sıkışma olduğu gibi, zamana bağlı olarak zamanla gelişen bir konsolidasyon oturması da olabilir. Oturma sonucu oluşan boşluklar duvar tarafından doldurulamayacağından askıda kalan duvarlar çatlar. Oluşan çatlaklar üst katlara doğru gidildikçe …

Beton Çatlakları – Betonda Oluşacak Çatlakların Sebepleri

Beton Çatlakları ve Nedenleri Çatlak Nedir Beton çatlakları; sertleşmeden önce, sertleşme esnasında ve sertleştikten sonra fiziksel, kimyasal, termal, ve yapısal etkenler sonucunda oluşan önce yüzeyde görülebilen, sebeplere göre çeşitli şekiller ve farklı uzunluk, genişlik ve derinliklerde meydana gelen ayrılmalara beton çatlakları denir. Beton Çatlakları Genel Özellikleri Yapılardaki hasarların belirtisi fazla sehim, çatlak ve bazen titreşimdir. Genellikle ilk aşamada aşırı sehim göze çarpar. Bazen aşırı sehimden …

Toprakarme Duvar Yapılması ve Toprakarme Elemanları

Toprakarme Duvar Yapılmasında Kullanılan Elemanlar Toprakarme duvar sisteminin başlıca yapısal bileşenleri aşağıdaki gibidir: Seçilmiş Dolgu Donatı Yüzey Kaplama Elemanları Şerit- Kaplama Bağlantı Elemanları Yapısal elemanlar ile ilgili detaylı açıklamalar aşağıda verilmiştir. Toprakarme Duvar İçin Seçilmiş Dolgu Toprakarme istinat duvarlarının tamamına yakınında geri dolgu malzemesi olarak granüler nitelikte kaba daneli malzeme tercih edilmektedir. Bazı mekanik özellikleri karşılaması şartıyla uçucu kül, cüruf gibi artık malzemeler de dolgu …

Toprakarme İstinat Yapıları Nedir? Tipleri ve Çeşitleri

Toprakarme istinat yapıları yatay olarak serilip sıkıştırılan bir dolgu içerisine gömülü olarak bulunan donatılardan ve seçilen bir yüzey kaplama sisteminden oluşmaktadır. Toprakarme istinat Yapıları  İstinat yapıları, yol, yapı, altyapı tasarımları başta olmak üzere inşaat mühendisliğinin bütün uygulama alanlarında sıkça kullanılmaktadır. Öncelikli olarak yol inşaatlarında topografik koşulların bir sonucu olarak dayanma yapılarının kullanılması bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu noktada alternatif istinat yapılarının tasarım ve kullanımı önem …

Otopark Türleri – Yol kenarı, dışı, çok katlı ve akıllı otopark

Otopark Türleri Otopark türleri “Yol Kenarı Otoparkları”, “Yol Dışı Otoparkları” ve “Katlı Otoparklar” olmak üzere üç ana grupta anılmaktadır. Katlı Otoparklar “Katlı Garajlar” olarak da adlandırılmaktadır. Her iki tanımlama da günceldir. Yol Kenarı Otopark Çözüm üretmekle görevlendirilmiş ilgili kurum ve kuruluşların ihtiyaca en kolay en ucuz yoldan çözüm üretmek için çok sık başvurdukları ve uyguladıkları bir otopark çeşididir. Büyük kentlerde kamuya ait yollarda bu türden …