Kategori: Genel

inşaat mühendisi maaşları

İnşaat Mühendisi Maaşları

2023 inşaat mühendisi maaşları özel sektörde ve kamuda çalışan mühendislere göre farklılık göstermektedir. İnşaat mühendisliği maaşları ayrıca inşaat alanında çalışacak mühendisin çalıştığı firmaya, firma içerisindeki görevine, tecrübesine ve daha pek çok faktöre göre değişiklik gösterecektir.  …
viskozite nedir

Viskozite Nedir? Vizkozite Birimi ve Çeşitleri

Viskozite Nedir? Viskozite, akışkan bir madde hareket halindeyken, akışkanın kesilmeye ( kesme-kayma kuvvetlerine) karşı göstermiş olduğu dirence denir. Doğada bulunan bütün akışkanlarda sürtünme direnci oluşturan viskoziteye sahiptirler. Bu sürtünmenin değeri akışkanın cinsine, fiziksel durumuna ve …
Barbakan nedir

Barbakan Nedir? Barbakan Ne İşe Yarar?

Barbakan, duvar arkasında biriken suyun oluşturacağı basıncı önlemek için istinat duvarında bırakılan küçük açıklıklara verilen addır. Genellikle duvarın alt kısmında olması sağlanır. Duvarın dolgusu fazla ise toprak yüksekliğine kadar tahliye delikleri yapılır. Yağışlı mevsimde topraktaki …
hatıl nedir yatay ve düşey hatıl

Hatıl Nedir? Hatıl Çeşitleri Nelerdir?

Kagir duvarlar örülürken 3 metreden fazla duvarlarda her 150–200 cm yükseklikte, duvar boyunca, çeşitli malzemeler ile yapının yatay yüklere, özellikle deprem etkilerine dayanıklılığını arttırmak ve yükleri yaymak için duvarlarda yatay bağlantılar yapılır. Bu bağlantılara yatay …
ölçek nedir ölçek çeşitleri

Ölçek Nedir? Ölçek Çeşitleri Nelerdir?

Gerçekte olması gereken bir ölçünün harita, proje veya çizimlerdeki küçültme oranına ölçek adı verilir. Ölçek =  haritadaki uzunluk / gerçek uzunluk olarak alınır. Mesela harita da veya plan üzerinde 1 cm uzunluk gerçekte 100 m’ …
süneklik nedir

Süneklik Nedir? Süneklik, Gevreklik, Rijitlik Tanımları

Süneklik, kapasite kaybı olmadan sistemin ya da elemanın taşıma gücünü esneme/şekil değiştirebilme özellikleri göstererek devam ettirmesidir. Bu kırılmaya kadar olan geçici şekil değiştirme kabiliyetine düktilite (ductility) de denir. Malzemenin plastik aşamada göçme, kopma durumuna varmadan …
obruk nedir

Obruk Nedir? Obruk Neden Oluşur? Çeşitleri Nelerdir?

Obruk, yer altı sularının aşındırdığı toprak katmanının çökmesi sonucu oluşan derin çukurlara denir. Yer altı sularıyla doğrudan ilişkilidir. Türkiye’de eksik bir isimlendirme biçiminde tüm karstik çökme şekillerinin ortak adı olarak kullanılan obruk kelimesi, öz Türkçe …
Kadastro nedir çeşitleri nelerdir

Kadastro Nedir? Neden Yapılır? Çeşitleri Nelerdir?

Kadastro, ülkedeki arazi ve mülklerin alanlarının, sınırlarının ve değerlerinin devlet tarafından belirlenmesi ve plana bağlanması işidir. Bir tapu sicili ortaya çıkarmak maksadıyla, bir ülkenin tüm mülk, arsa, arazi yerlerinin alanları, sınırları, değerleri ve hukuksal durumları …
mimari tasarım nedir

Mimari Tasarım Nedir? Mimari Tasarım Aşamaları Nelerdir?

Mimari tasarım yapıları biçim, mekân ve ambiyans yönünden planlama, tasarlama ve inşa sürecidir. Kısaca yapı ve mekân tasarlama da denebilir. Yapı ve mekân ihtiyacı, en temel ihtiyaç olan barınma ihtiyacından doğmaktadır. Barınma ihtiyacının dışında eğitim, eğlence, …
Menfez Nedir Cesitleri

Menfez Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Menfez, daima olarak akan veya yağışların neticesinde meydana gelen suyun veya kablo, boru gibi malzemelerin yolun bir tarafından diğerine aktarılması için inşa edilen tünel benzeri hidrolik yapı sanatlarıdır. Genellikle karayolları veya demiryolları altında inşa edilir. …
iş ahlakı ve iş etiği nedir

İş ahlakı Nedir? İş Ahlakının Önemi

İş ahlakı, kişilerin adalet, güven, dürüstlük, yardımlaşma, saygı gibi temel değerleri içeren kurallar ve ilkeler ışığında hareket etmesidir. Belirli dönemlerde toplumlar tarafından benimsenen, davranış ve ilişkileri şekillendiren töresel ve dini kaynaklar, ilkeleri ve kuralları etkiler. …
Kaba inşaat aşamaları

Kaba İnşaat Nedir? Kaba İnşaat Süreci

Kaba inşaat; beton, demir, çimento, kum, tuğla, bims, gazbeton, kireç, inşaat kalıbı, iskele gibi malzemeler marifetiyle taşıyıcı betonarme ve dolgu duvarların yapılmasıdır. Bir başka deyişle tesisatları döşenen ama henüz iç sıvası bitmeyen ve kapı pencere …
srtüktür nedir

Strüktür Nedir, Çeşitleri Nelerdir?

Strüktür, Latince “structura” kelimesinden alınmadır. İnşaat mühendisliğinde “taşıyıcı sistem, yapı” gibi anlamlarda kullanılır. Strüktürün tanımı kısaca böyle yapılabilir. Bunun dışında “insan eliyle inşa edilmiş her şey” gibi kapsayıcı bir ikincil anlamı da bulunmaktadır. Peki, strüktür …
rölöve nedir

Rölöve Nedir? Rölöve Çeşitleri Nelerdir? Nasıl Yapılır?

Rölöve, bir binanın, yapının veya belirli bir alanın kesit, cephe, plan ve görünüşünü ele alıp ölçerek mimari çizimlerinin yapılmasıdır. Rölöve ile yapıların bütün boyutları ölçülüp plan, kesit ve görünüşleri yeniden çıkarılır. Rölöve çalışması yapıları korumanın …
konkasör nedir

Konkasör Nedir? Kullanım Alanları Nelerdir?

Yazımızda konkasör nedir? sorusuna cevap arayacağız. Kayaları veya maden yapılarını kırmak çok zor ve meşakkatli bir iştir. Bu işlerin tümünü yapmak profesyonel bir çalışma gerektirir. Taş kırma hizmeti veren fabrikaların genel adı konkasör olarak bilinmektedir. …
dilatasyon nedir

Dilatasyon Nedir (İnşaat) ve Nerelerde Uygulanır?

İnşaat sektöründe dilatasyon, genleşme, genişleme, genleşim gibi mânâlara gelmektedir. Fransızca “dilatation” kelimesinden dilimize geçmiştir. İnşaat terimi olarak kullanılan bu kelime, aynı zamanda tıbbi ıstılahta yer almakta ve insan vücudundaki organların bazı nedenlerden dolayı normal hacminin …
Kaynak Çeşitleri

Kaynak Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Kaynak işlemi, özellikle metallerin ve termoplastik malzemelerin birleştirilmesinde günlük yaşamda sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Bu işlemler geniş bir üretim ve kullanım alanına sahip olması ile bilinir. Bağlantı, ısı ve basıncın tek başına veya aynı anda …
Mutfak tezgahı parlatma

Mutfak Tezgahı Parlatma İşlemi

Mutfak tezgahı parlatma işlemi, mutfaklarınızı hijyenik ve güzel göstermenin en etkili yollarındandır. Mutfaklar bir evin en önemli odasıdır. Hem beslenme alanımız hem de zamanımızın büyük bir bölümünü geçirdiğimiz bir odadır. Mutfak denilince ilk akla gelen …
Muvafakatname Nedir

Muvafakatname Nedir? Nereden Alınır?

Muvafakatname, genel olarak muvafakat formu, iznin alındığını gösteren ve birçok konuyu kapsayabilen yazılı bir belgedir. Onay formu resmi bir yazılı belgedir. Düzenlenen konu farklı olabilir. Genel olarak konu belirlenerek ve konunun otoritesi beyan edilerek hazırlanır. …
Drenaj nedir

Drenaj Nedir? Çeşitleri ve Kullanım Alanları

Drenaj nedir; yapıya zararı olan yer altı ve yer üstü sularının yapıdan uzaklaştırılması için yapılan sistem ve çalışmalara verilen addır. Yağmur ve kar gibi yer üstü suları ile yer altı suları yapı için oldukça zararlı …
Bina kimlik sistemi nedir

Bina Kimlik Sistemi Nedir?

Bina kimlik sistemi nedir, yazımızda bu konuda bilgi vereceğiz. Maalesef ülkemiz acı bir şekilde deprem ülkesi olduğunu hatırlatıyor. Elazığ ve İzmir’de meydana gelen son depremlerin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1,5 yıl boyunca çeşitli önlemlerle …
Asma köprü

Asma Köprü Nedir? Gelişimi Nasıl Olmuştur?

Asma köprü, geniş açıklıklara sahip olması ve köprü altı kullanım alanının kolaylık sağlaması bakımından ekonomik mühendislik yapılarıdır. Geniş açıklıkları kolaylık katetmek noktasında önemli avantaja sahip olsa da çok esnek olması ve trafik yükü karşısında büyük …
tretuvar nedir

Tretuvar Nedir? Tretuvar Yüksekliği Ne Kadar Olmalıdır?

Tretuvar, yaya kaldırımı, yürüyüş yolu gibi anlamlara gelen Fransızca kökenli bir kelimedir. İnşaat sektöründe sıklıkla kullanılır. Genel kullanımı araç yolu ile yaya yollarını birbirinden ayırmak şeklinde olsa da aynı terim binalar için de kullanılmaktadır. Bina …
Sömel nedir

Sömel Nedir? Sömelin Yapılma Amacı

Yazımızda sömel nedir sorusuna cevap arayacağız. Yapı zemininin sağlam ve yapı yükünün az olduğu durumlarda tekil temel tercih edilir. Kolonların ve taşıyıcı görevi gören perde duvarların altına tek tek yapılan temeller, sömel (pabuç ya da …
Karot nedir

Karot Nedir? Neden Alınır?

Karot, silindire benzeyen kesici bir makine ile beton donatı sisteminden numune alınma işlemidir. Betonarme sistem silindir şeklinde delinir. Ve silindir içerisinde havuca benzeyen beton donatı parçası çıkar. Bu havuca (ing. carrot) benzeme şeklinden dolayı karot …
hafriyat

Hafriyat Nedir? Nasıl Yapılır?

Hafriyat, bir şantiye alanındaki toprak, taş veya kayalık zeminlerde yapılan tüm kazı işlerini, kazınan malzemenin ve molozun taşınmasını ve müsade edilen belirli alanlara dökülmesi işlerini kapsayan faaliyetlerin tamamına verilen isimdir. Günümüzde modern makinelerle, gerekli güvenlik …