Kentsel Dönüşüm Nedir? Kısaca Riskli Yapı Nedir?

kentsel dönüşüm nedir

Kentsel dönüşüm nedir? kısaca, depremde can ve mal kaybını en aza düşürmek için riskli yapıların yıkılarak yerine zemin yapısına uygun depreme dayanıklı güvenli yapıların inşa edilmesi için yapılan kamusal çalışmalara verilen addır. Kentsel Dönüşüm Kentsel dönüşüm ilk olarak I. Dünya ve II. Dünya Savaşı sonrası ön plana çıkmıştır. Savaşta yıkılan binaların yerine şehrin tarihi ve … Devamını oku…

Depreme Dayanıklı Ev Nasıl Anlaşılır?

depreme dayanıklı ev nasıl anlaşılır

Türkiye’nin deprem kuşağında yer alması ve son yıllarda ardı ardına yaşanan yıkıcı depremler, özellikle bu riski taşıyan bölgede yaşayanların depreme dayanıklı ev nasıl anlaşılır? Sorusuna cevap aramalarına neden olmaktadır. Son 10 yıllık sürenin haricinde maalesef ki ülkemizin birçok yerinde henüz hafızalardaki tazeliğini koruyan depremler, depreme karşı önlem alma zaruretini bizlere hatırlatmaktadır. Bunun temelinde ise öncelikli … Devamını oku…

Çekiçleme Etkisi Nedir? Depremde Binaların Yıkılma Nedenleri

çekiçleme etkisi

Çekiçleme etkisi, birbirine komşu bitişik binalar arasında derz boşluğu bırakılmamasından dolayı deprem titreşimleri sonucu binaların birbirine çarpması sonucu hasar alması durumunu ifade eden bir tabirdir. Eğer bu iki bitişik yapının kat düzeyleri ve dinamik özellikleri de farklıysa çarpışma sonucu komşu kolonlarda oluşan ağır hasarlar ‘çekiçleme’ ya da ‘çarpışma’ hasarı olarak tanımlanmaktadır. Çekiçleme Etkisi Sonucu Binalarda … Devamını oku…

Yumuşak kat nedir? Nasıl oluşur?

depremde yumuşak kat sorunu

Depremde Yumuşak Kat Sorunu Binaların bazı katlarında özellikle zemin katlarda betonarme binaların deprem esnasında yıkılmasının en mühim mimari tasarım hatalarından birisi yumuşak kat meydana gelmesidir. Bir katın yumuşak kat olarak kabul edilmesi için hemen üstündeki katın yanal rijitliğinin % 70’inden az olması gerekir. Yada üstte bulunan üç katın toplam rijitliklerinin % 40’ından az olması lazımdır. … Devamını oku…

Depremde binalar neden yıkılır?

depremde binalar neden yıkılır

Deprem bölgesinde yaşadığımız için “depremde binalar neden yıkılır?” ve “depremde daha az bina yıkılması için ne yapılmalıdır” sorularının cevabını aşağıdaki yazımızda vermeye çalışacağız. Yaşadığımız gezegen üzerinde insanoğlu günlük yaşamda birçok doğa olayı ile karşılaşmaktadır.  Bulunduğumuz yüzyılda insanlar kendi eserleri olan üst yapılarda yaşamaktadır. Peki yaşamayı tercih ettikleri bu yapılar ne kadar güvenli? En sık karşılan … Devamını oku…

Zeminde Sıvılaşma Nedir? Zemin Sıvılaşmasında Önemli Faktörler

Zeminde sıvılaşma

Tanım Zeminde sıvılaşma, doymuş veya kısmen doymuş yeraltı tabakasının taşıma kapasitesi ve mukavemetini kaybederek zeminin katı durumdan viskoz sıvı durumuna geçmesi halidir. Zeminde Sıvılaşma Bir yapıyı inşaa etmeden dikkat edilmesi gereken en önemli husus yapının yapılacağı zeminin özellikleridir. Geoteknik mühendisliği uygulama alanına giren zemin etüdleri ve devamında sahadan alınan örnekler ve yapılan çalışmalar neticesinde elde … Devamını oku…

KISA KOLON NEDİR? NASIL OLUŞUR? NASIL ÖNLEM ALINIR?

kısa kolon nedir

Kısa Kolon Etkisi Nedir? Bir yapıda hesabı yapılan ve dizayn edilen taşıyıcı elemanların çalışma boyları gerçek yapıdaki taşıyıcı elemanların çalışma boyları ile aynı olmalıdır. Ancak mimari hususlardan ötürü taşıyıcı elemanların çalışma boyları uygulama aşamasında tasarım boylarından farklılıklar gösterebilir. Bunun en tipik örneklerinden biri kısa kolondur. Kısa kolon, kolunun boyunun diğer kolonlardan kısa olması değil, yapıdaki … Devamını oku…

Duvar Çatlakları Oluşma Nedenleri

Duvar çatlakları oluşma nedenleri

Duvar Çatlakları Duvar çatlakları oluşmasında zeminin yapısına bağlı olarak temel oturmaları, depremin şiddetine bağlı deprem titreşimleri, yapının içinden veya dışardan gelebilecek çevresel yapay titreşimler, yapı elemanlarında oluşan aşırı sehim olmak üzere 4 ana faktör etkendir. Duvar çatlakları oluşmasına neden olan bu etkenleri inceleyelim. Temel Oturmaları Sonucu Oluşan Duvar Çatlakları Bir yapıdaki taşıyıcı elemanlara gelen yükler … Devamını oku…

DEPREM NEDİR? DEPREME NASIL HAZIRLIK YAPILIR?

Deprem Deprem Tanımı Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzeyini sarsma olayına Deprem denir. Büyük depremler olduktan sonra, bir süre devam eden küçük depremlere artçı depremler denir. Bazen büyük depremler olmadan önce küçük sarsıntılar olur. Bu küçük sarsıntılara da öncü depremler adı verilir. Deprem Çeşitleri … Devamını oku…