zeminde sıvılaşma

Zeminde Sıvılaşma Nedir? Zemin Sıvılaşmasında Önemli Faktörler

Tanım Zeminde sıvılaşma, doymuş veya kısmen doymuş yeraltı tabakasının taşıma kapasitesi ve mukavemetini kaybederek zeminin katı durumdan viskoz sıvı durumuna geçmesi halidir. Zeminde Sıvılaşma Bir yapıyı inşaa etmeden dikkat edilmesi gereken en önemli husus yapının yapılacağı zeminin özellikleridir. Geoteknik mühendisliği uygulama alanına giren zemin etüdleri ve devamında sahadan alınan örnekler …

kısa kolon hasarı nedir deprem

KISA KOLON NEDİR? NASIL OLUŞUR? NASIL ÖNLEM ALINIR?

Kısa Kolon Nedir? Bir yapıda hesabı yapılan ve dizayn edilen taşıyıcı elemanların çalışma boyları gerçek yapıdaki taşıyıcı elemanların çalışma boyları ile aynı olmalıdır. Ancak mimari hususlardan ötürü taşıyıcı elemanların çalışma boyları uygulama aşamasında tasarım boylarından farklılıklar gösterebilir. Bunun en tipik örneklerinden biri kısa kolondur. Kısa kolon, kolunun boyunun diğer kolonlardan …

Deprem Hasarları

DEPREM SONRASI OLUŞAN HASARLARIN NEDENLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER

3. DEPREM SONRASI HASARLAR VE NEDENLERİ Yaşanan deprem ve depremler sonrası binalar üzerinde yapılan incelemeler, bazı gerçekleri tüm çıplaklığıyla sergilemekte ve yapılan hataların ne denli büyük olduğunu gözler önüne sermektedir. Her yıkıcı depremde ortaya çıkan hasar nedenlerinin tekrarlanması üzücüdür. Kuramsal araştırma ve incelemelerle belirlenen hasar ve göçme nedenleri, dünyanın çeşitli  …

DEPREM NEDİR? DEPREME NASIL HAZIRLIK YAPILIR?

Deprem Deprem Tanımı Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzeyini sarsma olayına Deprem denir. Büyük depremler olduktan sonra, bir süre devam eden küçük depremlere artçı depremler denir. Bazen büyük depremler olmadan önce küçük sarsıntılar olur. Bu küçük sarsıntılara da öncü …

Deprem izolatör

DEPREM İZOLATÖR SİSTEMİ – SİSMİK YALITIM

Deprem İzolatör Sistemi Tanımı Deprem izolatör sismik yapı yalıtımı; yapıların deprem etkilerinden korunması amacıyla geliştirilmiş bir sistemdir. Sistemin amacı, bir yapıyı etkileyen deprem yüklerinin azaltılmasıdır. Sismik yalıtım yapının depreme dayanma kapasitesini arttırmak yerine, binaya gelen sismik enerjiyi binaların periyodunu uzatarak azaltma esasına dayanan depreme dayanıklı bir düzenleme yaklaşımıdır.  İnsanoğlu, deprem …

Binalarda Güçlendirme Yapılması

BİNALARDA GÜÇLENDİRME – DEPREME KARŞI YAPILARIN GÜÇLENDİRİLMESİNDE NELER YAPILIR?

BİNALARDA GÜÇLENDİRME YAPILMASI  Binalarda güçlendirme Depremde hasar gören binalar toplumda can kaybı, yaralanmalar, ev ve iş yeri kayıpları toplumsal hayatın kesintiye uğraması gibi yıkıcı ve trajik sonuçlar oluşturulabilir. 1999 Kocaeli ve Düzce depremlerinde zarar gören binaların bir kısmı can güvenliği sağlayacak yeterlilikte değildi. Bu binalar, yıkılarak can kayıpları ve ciddi …