Deprem Arşiv

DEPREM SONRASI OLUŞAN HASARLARIN NEDENLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER

3. DEPREM SONRASI HASARLAR VE NEDENLERİ Yaşanan deprem ve depremler sonrası binalar üzerinde yapılan incelemeler, bazı gerçekleri tüm çıplaklığıyla sergilemekte ve yapılan hataların ne denli büyük olduğunu gözler önüne sermektedir. Her yıkıcı depremde ortaya çıkan hasar nedenlerinin tekrarlanması üzücüdür. Kuramsal araştırma ve incelemelerle belirlenen hasar ve göçme nedenleri, dünyanın çeşitli  yerlerinde meydana gelen can ve mal kayıpları ile çok pahalıya mal olan 1/1 ölçekli deneylerle …

DEPREM NEDİR? DEPREME NASIL HAZIRLIK YAPILIR?

Deprem Deprem Tanımı Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzeyini sarsma olayına Deprem denir. Büyük depremler olduktan sonra, bir süre devam eden küçük depremlere artçı depremler denir. Bazen büyük depremler olmadan önce küçük sarsıntılar olur. Bu küçük sarsıntılara da öncü depremler adı verilir. Deprem Çeşitleri Depremler dört ana gurupta incelenirler: Derinliklerine göre deprem çeşitleri Depremde …

DEPREM İZOLATÖR SİSTEMİ – SİSMİK YALITIM

Deprem İzolatör Sistemi Tanımı Deprem izolatör sismik yapı yalıtımı; yapıların deprem etkilerinden korunması amacıyla geliştirilmiş bir sistemdir. Sistemin amacı, bir yapıyı etkileyen deprem yüklerinin azaltılmasıdır. Sismik yalıtım yapının depreme dayanma kapasitesini arttırmak yerine, binaya gelen sismik enerjiyi binaların periyodunu uzatarak azaltma esasına dayanan depreme dayanıklı bir düzenleme yaklaşımıdır.  İnsanoğlu, deprem etkilerini deneyimlerle her geçen gün daha iyi anlamaktadır. Deprem hareketli yüklerinin; mühendislik yapılarına, köprü ve …

BİNALARDA GÜÇLENDİRME – DEPREME KARŞI YAPILARIN GÜÇLENDİRİLMESİNDE NELER YAPILIR?

BİNALARDA GÜÇLENDİRME YAPILMASI  Binalarda güçlendirme Depremde hasar gören binalar toplumda can kaybı, yaralanmalar, ev ve iş yeri kayıpları toplumsal hayatın kesintiye uğraması gibi yıkıcı ve trajik sonuçlar oluşturulabilir. 1999 Kocaeli ve Düzce depremlerinde zarar gören binaların bir kısmı can güvenliği sağlayacak yeterlilikte değildi. Bu binalar, yıkılarak can kayıpları ve ciddi yaralanmalara sebep oldu. Oysa bu binaların çoğu depremin yıkıcılığı dikkate alınarak iyi tasarlanmış, iyi malzeme …