Kazı

Aç-kapa (kademeli) betonarme perde nedir?


Aç-kapa (kademeli) betonarme perde

Aç-kapa (kademeli) betonarme perde, kazı çukurunu desteklemekte kullanılan bir diğer düşey destek elemanıdır. Kazıklı perde, diyafram perde, palplanş perde ve betonarme kuyu perde imal edildikten sonra temel çukuru kazısına başlanırken, aç- kapa betonarme perdeler kademeli olarak kazı ile birlikte inşa edilir.

Kazı kademesine ait aç-kapa betonarme perdeler, anolar halinde imal edilir. Anoların boyutları zemin cinsine göre belirlenir. Kendini tutabilen zeminlerde veya kaya ortamında anoların boyu ve genişliği büyüktür, hatta tek seferde bir cepheyi kaplayabilir. Kendini tutamayan zeminlerde ise anoların boyutları daha kısa tutulmalıdır.

Aç-kapa betonarme perdeler, kazı tabanı altında konsol uzantısı olmamasından dolayı derin kazılarda destekli yada ankrajlı olarak imal edilmelidir.

Özellikle çok sert zeminlerde yada magmatik kayaçlarda diğer perde türleri elverişli olmayabilir. Bu gibi şantiye şartlarında, diğer perde türleri ertelenip yarım kalmış perde noktaları kazı esnasında aç-kapa betonarme anoları ile tamamlanabilir. Şekil 3.32’de sert kayada yapılmaya çalışılan kuyu perdenin yarım kalması sonucu aç-kapa betonarme perde ile tamamlanmasına örnek verilmiştir.

Aç-kapa (kademeli) betonarme perde
Şekil 3.32 : Yarım kalan kuyu perdenin, aç-kapa perde ile tamamlanması.

İmalat esasları

Aç-kapa betonarme perde imalatı öncesinde; boyutları zemin şartlarına göre belirlenmiş perde anosunun önündeki hafriyat alınır.

Perde anosunun dayanacağı kazı cephesindeki zemin/kaya, excavatör veya havalı tabanca ile tıraşlanır.

Tıraşlanmış zemin/kaya yüzeyinde, anoya ait projeye uygun donatı kafesi bağlanır.

Yan anolar ile sürekliliği sağlamak üzere, donatı kafesinin yan taraflarına bindirme filizleri yerleştirilir.

Alt kademede yapılacak anolar ile sürekliliği sağlayacak bindirme filizi, donatı kafesinin altına yerleştirilir ve kıvrılarak bekletilir. Kıvrılmış bindirme filizinin üzeri kumla örtülmeli. Böylece, alt kademe anosu ile bağlantı esnasında filiz rahat kıvrılır ve daha iyi korunmuş olur.

Donatı kafesi bağlandıktan sonra perde kalıbı yerleştirilir (Şekil 3.33). Kalıp önü, sahadaki hafriyat ile desteklenir. Kalıp ağzından betonlama gerçekleştirilir. Betonun prizini almasından sonra perde önündeki destek hafriyatı kaldırılır ve perde kalıbı sökülür. Böylece bir aç-kapa betonarme perde anosu tamamlanmış olur.

Aç-kapa (kademeli) betonarme perde
Şekil 3.33 : Aç-kapa betonarme perde kalıbı

Anoların yana yana ima edilmesinden sonra oluşan aç-kapa betonarme perde ankrajlar ile yada boru destek ile desteklendikten sonra alt kademe kazısına geçilebilir.

 

Kaynak

Faruk SEFİ

YARI-TOP-DOWN İNŞAAT YÖNTEMİNİN ÇOK SIRA ANKRAJLI İKSA ÜZERİNE ETKİSİ

Paylaşmak Güzeldir

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir