TUĞLA DUVAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

TUĞLA DUVAR İMALATLARI (m²)

Herhangi bir firmaya, idareye fiyat teklifi vermek istediğinizde size verilen sözleşmeyi ve teknik şartnameyi çok iyi incelemelisiniz. Benim daha önceden teklif verdiğim firmalardan size fikir verebilecek teknik şartnameleri bu siteden yayınlayacağım. İlk olarak tuğla duvar teknik şartnamesi ile başlıyoruz. Birim fiyat analizi oluştururken her firmanın istekleri farklı olabilir. Mesela kimisi duvar ile döşeme arasına kama isterken kimisi poliüretan köpük isteyebilir. Başka bir firma başka bir malzeme isteyebilir. Bu yüzden her poz ayrı ayrı değerlendirilmeli ne istenildiği tam olarak anlaşılmalı ve ona göre fiyatlandırılmalıdır. İleriki zamanlarda birim fiyat analizi oluşturmayı ve metraj yapmayıda örnekler vererek yayınlamayı düşünüyorum. Özellikle yeni başlayan arkadaşlar için yararlı olabilir. Tuğla duvar teknik şartnamesi ile ilgili ilk örneğimize geçelim.

TUĞLA DUVAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

   Bu teknik şartname İŞVEREN’ ce kabul edilerek onaylanacak her boyutta ve 1. Sınıf fabrika tuğlasıyla 250 dozlu harç kullanılarak bölme duvar örülmesi işlerini kapsamaktadır. Tuğla duvar işlerinde kullanılacak tüm malzemeler altyükleniciye ait olacaktır. Yatay düşey taşımalar, malzeme alım platformları ve iskele vb gibi ekipmanların temini altyüklenici tarafından yapılacaktır.

   Bu bölüm, aşağıdaki imalat pozlarının yapımı hususunda anlaşmaya varılması için referans alınacak teknik uygulama detaylarını ve diğer poz içeriklerini kapsamaktadır.

 8,5 Luk Tuğla Duvar Örülmesi
13,5 lik Tuğla Duvar Örülmesi
19’luk Tuğla Duvar Örülmesi
Gazbeton Lento Malzeme Temini
Duvar Hatıl Yapılması

Duvar Birim fiyatlarına lento işçilik bedeli dahildir. Lento Malzeme Temini Pozu yalnızca malzeme bedelini karşılamaktadır.

2. MALZEME-UYGULAMA YERİ

2.1. UYGULAMA YERİ

8,5’ luk Tuğla İç Bölme Duvarlarda (Islak Hacim ya da Şaft Etrafı Bölme Duvar Ağırlıklı)

13,5’luk Tuğla İç Bölme Duvarlarda (Dik ya da yatık)

Gerektiğinde cepheye ya da iç mekana hareket katmak ya da mimari çözüm amaçlı daha kalın Tuğla malzeme veya yukarıda belirtilen kalınlıkların kombinasyonu gerçekleştirilebilir.

2.2. MALZEME

İŞVEREN tarafından aksi belirtilmedikçe malzeme- uygulama kombinasyonu aşağıdaki gibidir.

8,5’luk delikli tuğla ile iç bölme duvarlar.(19*19*8,5)

13,5’luk delikli tuğla ile dik ve yatık örülmüş iç bölme duvarlar (19*19*13,5)

2.2.1. Kum, çimento (P.Ç.32,5), su, katkı malzemesi, her boyutta blok tuğla, gaz beton kiriş/lento, ankraj malzemesi, poliüretan köpük ve benzeri malzemelerin temini YÜKLENİCİ’ ye aittir. Tuğlalar ve gazbeton lentolar ile diğer malzemeler TSE belgeli olacak, İŞVEREN’ ce uygun görülen ve onaylanan iyi pişmiş, ebatları gönyeli kesim, ölçüleri tam, 1. sınıf kalitede tuğla malzemesi kullanılacaktır.

İŞVEREN’ ce uygun bulunmayan tuğla malzemesi kesinlikle kullanılamaz, şantiyeye sokulamaz varsa şantiyeye gelmiş olan uygun olmayan malzeme araç üzerinde veya inmiş de olsa geri gönderilir. YÜKLENİCİ araçtaki tuğlanın tamamının kalitesinden sorumlu olup araç boşaltılırken alt sıralarda kalitesiz ürün çıkması durumda irsaliyeye kabul gören miktar kadar adet yazılıp onaylanacağını bilmektedir.

2.2.2. Bulundurulması Gereken Alet Edevat Listesi:

Küçük (El tipi) spiral motoru

Çırpı ipi

Harç teknesi (1/2 varil-Her ekibin yanında bulunacak)

Terazi

Şakul

Metre (5 mt, 10 mt)

Mastar (Alüminyum)-2 Adet 2,60 mt-2 Adet 4,0 mt

Kırmızı kurşun kalem/renkli tebeşir

Beton çivisi

Alet çantası

Lazer Terazi

2.2.3. Ambalajla temin:

Gazbeton lento ve tuğlaların ambalajlanarak temin edilmesi halinde; Malzeme sayısı ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalıdır. Aşağıda işaretleme adı altında belirtilen bilgiler paket üzerinde yer almalıdır.

-İşaretleme:

Yapımcı firmanın ticaret unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası

Malzemenin sınıfını ve tipini göstermek üzere olması gereken işaretler

İlgili standardın işaret ve numarası (TS 4563 şeklinde)

Örnek vermek gerekirse hacim ağırlığı 900 kg/m³, basınç dayanımı 50 kgf/cm² olan, alın yüzü harçlanan, dona dayanıklı bir yatay delikli tuğla 0,9/50-NC / TS4563 şeklinde

-Uygunluk belgesi:

YÜKLENİCİ bu standarda uygun olarak imal edildiğini beyan ettiği ürünler için; Sürekli aynı yerden temin etmesi halinde uygunluk beyannamesini bir defaya mahsus İŞVEREN’ ne teslim edecektir. Üzerindeki tarihin / vizenin temin edildiği yılı kapsaması esastır. Farklı yerlerden temin etmesi halinde uygunluk beyannamesini ayrı ayrı ve temin ettiği süreleri kapsayacak şekilde temin edecektir. Bu beyannamede temin edilen ürünün; Standardın öngördüğü muayene ve deneylerin yapılarak uygun sonuç alınmış bulunduğu’ nun belirtilmesi gerekir.

Örnek: Tuğla için;

Biçim ve görünüş

Tuğladaki delikler

Dona dayanıklılık

Boyutlar ve boyut farkları

Zararlı kireç ve manyezi

Hacim ağırlığı

İşaretleme

3. UYGULAMA

Duvar imalatları işine ait uygulama yapılacak yerler ve uygulama detayları aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

3.1. Bütün imalatlar proje ölçülerine uygun imal edilecektir.

YÜKLENİCİ’ nin imalata başlamadan önce imalat yapılacak yerleri İŞVEREN tarafından kendisine teslim edilen projeler ile kontrol etmesiyle ve her türlü kontur, tesisat şaftı vs. kaba yapıya ait imalatı bir nevi teslim almasıyla gerek şart sağlanır.

3.2. Duvar Örgü Kuralları:

1 Sıra Duvar Örülmesi (Taksimat Yapılması)

3.2.1. Tüm katlarda YÜKLENİCİ önce duvar yapılacak olan yere şakul ipleri tavana çakılı olduğu halde 1 sıra duvar örecek ve plandaki yer kontrolü yönünden kabulünden sonra imalatın kalanına devam edecektir. 1 sıra duvar örüldükten sonra kalan duvar imalatı en az 24 saat sonra devam edecektir.(imalatı yapılacak duvar taksimatı 1 gün önce taksim edilecektir.)

3.2.2. Her türlü daire/mahal tipi ile ilgili numune kat uygulaması yapılacak İŞVEREN yetkilisi ile YÜKLENİCİ mühendisi/mimarı de olduğu halde numune uygulama yerinde teslim alınacak varsa öneriler, sorunlar ilk uygulama birlikte ertesi gün yazılı olarak karara bağlanacaktır.

3.2.3. İçerisine elektrik tesisat panosu yerleştirilen duvarlar 13,5 luk tuğla duvar olacaktır.

3.2.4. PVC/Alüminyum kapı ve pencere boşlukları duvar merkezi ankraj akslarında boşlukları çimento harcı ile doldurulmuş duvar blokları ya da tuğla ebatında hazırlanmış beton bloklar kullanılacaktır.

Ankraj Tespiti

3.2.5. H=3.00mt yüksekliğe kadar duvar yüksekliğinin taban tavan arası 4 eşit mesafeye bölünecek şekilde 3 noktadan;

3.2.6. H= 6.50mt yüksekliğe kadar duvar yüksekliğinin taban tavan arası hatıl haricinde 6 eşit mesafeye bölünecek şekilde 5 noktadan; olmak üzere betona ankraj lamasıyla tespit edilecektir.Kontrol sırasında ankraj laması olmayan duvarlar tekrar imal edilecektir.
Ankraj laması perdeye HİLTİ ÇİVİSİ ile tutturulacaktır.

Şakül İpi ve Terazi İpi Kullanılması

3.2.7. İmalat yapılacak yerde, duvar uzunluğuna göre maksimum 2 m aralıklarla, her açılı dönüşe bir ip ilave edilmek üzere yeteri kadar şakul ipi tavana çakılacaktır.

3.2.8. Her sıra duvar imalatında terazi ipi kullanılacaktır.

Tuğlaların Temizlenmesi

3.2.9. Tuğlalar örülmeden önce su ile ıslatılacak, tozsuz ve temiz olmaları sağlanacaktır

İlk Sıra Altına Tesviye Harcı

3.2.10. Tuğlanın oturacağı ilk sıra altına yatay tesviyeyi sağlayacak harç serilerek “tesviye harcının yüksekliğine göre gerektiğinde harç içine 1 nolu agrega katılarak harcın tuğla ağırlığı altında oturması önlenecektir.” Bunun üzerine tuğlalar toz ve topraktan temizlenmiş ve su ile yıkanarak ıslatılmış olarak konacak ve her tarafından harç dışarı fışkıracak surette tuğlaların üzerine vurularak iyice oturtulacaktır. Yerine konma esnasında kırılan veya yarılan tuğlalar yerine yenileri konacaktır.

Ahşap Kama ve Poliüretan Köpük

3.2.11. Son sıra duvar imalatı ile duvar üzerine öncelikle ziftli ahşap kamalama yapılacak ve 1 m ara ile duvar kalınlığı içinde kalacak şekilde sıkıştırılacaktır. Sonrasında dış cepheye bakan tüm duvarlar her iki yönden iç cephe duvarları en az bir yönden poliüretan köpüğü ile doldurularak homojen sıkıştırma sağlanacaktır.

Tuğla Duvarda Şaşırtma

3.2.12. Tuğla inşaat derzleri üst, üste gelmeyecek şekilde şaşırtmalı olacak, muntazam ve düzgün bir yüzey teşkil edecektir.

Derz Aralıkları

3.2.13. Bütün derzler yatay ve düşey olacak, aralıkları eşit ve 1 cm olacaktır.

Yatay ve Dikey Betonarme Hatıl

3.2.14. Yük taşıyan duvarlar, yüksekliği 3mt’ den fazla duvarlarda duvar seviyesinin orta kotunda duvar genişliğince ve yüksekliği de 20cm olacak şekilde bir betonarme hatıl kuşatılacaktır. Benzer şekilde yatayda uzunluğu 6 mt’yi geçen duvarlarda dikey hatıllar teşkil edilecektir. 1998 deprem yönetmeliği ilgili hükümleri bu maddeyi tamamlayıcı unsurdur. Hatıl Kalıp Malzemesi dışındaki malzemeler işverene aittir.

Tuğla Duvarın Örülmesi

3.2.15. Örgüye duvarın iki ucundan başlanır. Bu uçlar istenilen noktaya kadar örüldükten sonra arada kalan kısım derzler yatay olacak şekilde örülerek doldurulur. İki uçları teşkil eden tabakalar su terazisi yardımıyla yatay tabakalar teşkil edecek şekilde örülmüş olduğundan her derz sırası için ip çekmek suretiyle arada kalan örgüler kolaylıkla kontrol edilir.

3.2.16. Tuğla aralarına yeterince harç konacak ve tuğlanın üzerine basılarak boşlukların alınması ve tuğlanın terazi ipine gelmesi sağlanacaktır.

3.2.17. Yatay delikli tuğlaların delikleri duvar düzlemine paralel olmalı duvar düzlemine dik tuğla deliği görülmeyecektir. (Gönye dönüş noktaları hariç)

3.2.18. Duvar örülmesinde her iki yüzün şakulde olmasına dikkat edilmeli imalat yapılacak yerde duvar uzunluğuna bağlı olmakla birlikte uygun aralıkta şakul ipi tavana çakılacaktır.

3.2.19. Son sıra duvar imalatı üzerinde başta ortada ve sonda ahşap kamalama yapılacaktır. Kamaların dışta uçları daha sonra kesilecektir. (Kamalar YÜKLENİCİ tarafından tedarik edilecektir.)

3.2.20. Tuğla duvar üzerlerinde harç ile kısmi sıvama yapılmayacak bu durum hatalı olan tuğla parçasının gizlenmesi anlamı çıkaracaktır.

3.2.21. Duvar elemanlarının oluşturduğu sıralar birbirlerine paralel ve yatay olması sağlanacaktır.

3.2.22. Üst üste konulan iki sıranın dik derzleri duvarın hiçbir yerinde aynı doğrultuya getirilmeyecektir. Duvarın örgüsüne göre çeyrek veya yarım tuğla kaydırılmalı ve bağlantı sağlanmalıdır. Yatay derzlerin paralel düşey derzlerin 1/2tuğla min 5cm şaşırtmalı olacaktır.

3.2.23. Duvarın köşesi düz bitirilecekse örgüde bağlantı köşeden itibaren sağlanmalı sonradan devam ettirilecek sıralar için duvar dişi bırakılmalıdır.

3.2.24. Duvar aralarından gün ışığının görülmemesi sağlanacaktır.

3.2.25. Yarım tuğla kullanılması gerektiği zamanlarda tuğlanın dış kısma bakan boşlukları gözükmeyecek şekilde içi harç ile doldurulacak, dolu tuğla şeklinde kullanılacaktır.

Duvar birleşimleri:


3.2.26. Köşelerde ve diğer tüm duvar birleşim noktalarında örgü kurallarına riayet edilecektir.

Dik açılı köşe birleşimleri:

3.2.27. Aralarında 90°lik açı ile birleşen duvarlardır. Dik açılı köşe birleştirmeler yapılırken aşağıdaki 3 kurala dikkat edilmelidir.

3.2.28. Duvarlardan birinin, genellikle daha ince olanın birinci sıraya köşeye kadar devam ettirilir. Buna devam eden sıra denir. Diğer duvarın aynı sırası yanaştırılır ve buna yanaşan sıra denir.

3.2.29. Bir tuğla veya daha kalın olan duvarlarda devam eden sıranın sonuna duvar kalınlığı kaç yarım tuğla ise o kadar düz üç-çeyrek tuğla konur ve düz dişi devam ettirilir. Diğer duvar sırası kilit dizi ile yanaştırılır. Dik açılı köşe birleştirmelerine önden ve yandan bakıldığında aynı sırada biri düz dizi diğeri kilit dizi olarak görülür. Yarım tuğla kalınlığındaki duvarların köşe birleşmelerine devam eden sıra tam tuğla ile başlayarak devam eder. Diğer duvarın sırası da düz dizilere yanaştırılır.

3.2.30. Devam eden sıranın içteki ilk dik derzi iç köşelerden itibaren çeyrek veya üç çeyrek tuğla ileride olmalıdır. Bkz. Detay çizimleri

Dar açılı köşe birleşmeleri:

Tuğla duvarlarda dar açılı köşe birleşmeleri aşağıdaki kurallara uygun olarak örülür.

3.2.31. Duvarlardan birinin birinci sırasında yalnız dışındaki düz dizisi köşeye kadar devam ettirilir. Diğer duvarın aynı sırası bu düz diziye yaklaştırılır.

3.2.32. Devam eden sıranın iç köşesindeki ilk dik derzi çeyrek veya üççeyrek tuğla ileride olur ve yanaşan sıranın ilk derzi köşeden geçer. Yarım tuğla kalınlığındaki duvarda devam eden sıranın ilk dik derzi yarım tuğla ileride olmalıdır.

3.2.33. Devam eden sıranın sonuna konulan düz tuğlanın uzunluğu (a) ve genişliği (b) arasında; a=b+1/4 T veya a=b-1/4 T bağıntısı olmalıdır.

Tuğla duvarların saplanmaları:

3.2.34. Dik saplanan tuğla duvarlar:

Dik saplanan tuğla duvar örülürken aşağıdaki 3 kurala uyulması gerekir.

3.2.34.1. Birinci sırada saplanan duvar düz dizi ile devam ettirilir sonuna duvar kalınlığı kaç yarım tuğla ise o kadar düz üç çeyrek tuğla konur. Diğer duvarların aynı sırası kilit dizilerle yanaştırılır.

3.2.34.2. İkinci sırada, birinci sırada yanaştırılan esas duvar düz dizi ile devam eder
ve saplanan duvar kilit dizi ile yanaştırılır.

3.2.34.3. Saplamanın iç köşesinde devam eden sıraların ilk dik derzi çeyrek veya üç çeyrek tuğla ileride olur.

3.2.35. Eğik saplanan tuğla duvarlar:

Eğik saplanan tuğla duvarlar örülürken aşağıdaki 3 kurala uyulması gerekir.

1. Birinci sırada esas duvar kilit dizilerle devam ettirilir ve eğik saplanan duvar düz dizi ile yanaştırılır.

2. İkinci sırada esas duvarın dışındaki düz sırası devam ettirilir ve eğik saplanan duvar kilit dizi ile esas duvarın düz sırasına yanaştırılır.

3. Devam eden sıraların iç köşedeki ilk dik derzleri çeyrek veya üççeyrek tuğla ileride olur. Yarım tuğla kalınlığındaki duvar düz sıra ile yapılır.

3.2.36. Geniş açılı köşe birleşmeleri:

Geniş açılı köşe birleşmelerinde birleşen duvar kalınlıkları ile teşkil ettikleri geniş açı belirtilir. Aşağıdaki 3 kurala uyularak yapılırlar.

1. Duvarlardan birinin birinci sırası düz dizi ile devam ettirilir. Diğer duvarın aynı sırası kilit dizi ile yanaştırılır.

2. Devam eden sıranın sonuna konan tuğlanın uzunluğu (a) ve genişliği (b) arasında; a=b+1/4 T veya a=b-1/4 T bağıntısı olmalıdır.

3. Devam eden sıranın iç köşesindeki ilk dik derzi çeyrek veya üç çeyrek tuğla ileride olur ve yanaşan sıranın ilk dik derzi köşeden geçer. Yarım tuğla kalınlığındaki duvarlarda devam eden sıranın ilk dik derzi, yarım tuğla ileride olmalıdır.

3.2.37. Dik ve eğik kesişmeler:

Binaların iç duvarları bölümleri meydana getirilirken birbirlerini genellikle dik ve bazen de eğik kesebilirler. Kesen duvarlar kalınlıklarına ve aralarında teşkil ettikleri açılara göre isim alırlar. Kesişen duvar yapılırken aşağıdaki örgü kuralları uygulanır.

1. Birinci sırada kesişen duvarlardan biri düz dizelerle devam ettirilir diğer duvarın aynı sırası kilit dişi ile yanaştırılır.

2. İkinci sıranın teşkilinde, birinci sırada yanaşan duvar düz dizilerle devam ettirilir ve diğer duvar kilit dizi ile yanaştırılır.

3. Devam eden sıraların iç köşelerindeki ilk dik derzleri çeyrek veya üççeyrek tuğla ileride olur.

3.3. Kot Verilmesi:

3.3.1. Pencere ve kapıların lento montajı YÜKLENİCİ tarafından kat holünde verilen +1.00 kotlarından elektronik lazer terazi ile taşınacaktır. Kesinlikle döşemeden veya tabliyeden kot taşınmayacak, lento yerleştirilmeyecektir. Katlara dağıtılan +1.00 kotları şahit kot olarak doğrama montajı bitinceye kadar muhafaza edilecektir.

3.3.2.+1.00 kotu verilmemiş mahal görülmesi durumunda imalata devam edilmeyecek YÜKLENİCİ tarafından kotun verilmesi ve İŞVEREN’ in onayına müteakip imalata başlanacaktır.

3.4. İmalat yapılacak yer;

3.4.1. Çalışmayı engelleyen ve kaza riskini artıran her türlü inşaat artığından temizlenmiş olacaktır.

3.4.2. Harç ile tuğla malzemesinin aderansını engelleyen tozdan arındırılmış olacaktır.

3.4.3. Tuğlayı zemine bağlayan harcın aderansını engelleyen ve priz için ihtiyacı olan suyu erken kaybettiren zemin temiz su ile yıkanmış ve nemlendirilmiş olacaktır.

3.4.4. Betonarme yüzeylerden başlayan tuğla duvar imalatlarında, beton yüzeyinde aderansı arttırmak amacı ile beton yüzey homojen aralıklarla çekiç veya betonarme perdeye zarar vermeyecek büyüklükte HİLTİ tabanca ile çentiklenecektir.

3.4.5. Kullanılacak çimento harcı 250 doz olacak ve tekniğine göre üretimi yapılacaktır.

3.4.6. Harcın içine aderans arttırıcı malzeme olarak İŞVEREN’ ce onaylı katkı malzemeleri kullanılacaktır. Kullanılacak aderans arttırıcı malzemenin karışım ağırlık oranı, paket üzerinde yazan değer muteber olmakla birlikte çimento ağırlığının ortalama %1,5’ i kadar olacaktır.

3.4.7. İşin bitirildiği bölümlerde malzeme artıkları, ambalaj artıklarından oluşan moloz YÜKLENİCİ tarafından temizlenerek şantiye sahasındaki döküm yerlerine atılacaktır. İşin bitirildiği bölümler temiz olarak teslim edilecektir.Temizliği teslim edilmeyen katlar imalat teslimi kabul edilmedi şeklinde değerlendirilerek hakkedişte oran verilmeyecektir.

LENTOLAR

Ebatlar : b h L

Kapılar : 13,5/8,5 x 10 x (Kapı gen. + 2×15) cm
Pencereler : Değişken x (a,b,c) x (Penc. gen. + 2×25) cm

250- 350 cm ve üzeri uzunluklar için lento yüksekliği 25 cm
150–250 cm arası olan uzunluklar için 20 cm
0–150 cm arası olan uzunluklar için 10 cm

Lentolar donatılı GAZBETON olacaktır. İhtiyaç durumunda, İŞVEREN’ in onayına tabi olmak üzere, sadece iç kapılarda donatılı beton lento kullanılabilir. Her durumda, lento içlerine alt ve üste 2×2= 4Ø12 demir konacak, Ø8/20 etriye ile sarılacak ve düz donatının ara mesafesi korunacaktır.30mm paspayı kullanılarak donatı ile lento yüzeyi arasında 15mm pas oluşumunu önleyici beton zarf oluşturulacaktır. Donatı açıkta görülen lentolar kesinlikle kullanılmayacaktır.

Kapı boşlukları projesine göre imal edilecek ve lento geçmeleri 25 cm altına düşmeyecektir. Bu mesafenin altına zorunlu olarak düşülen yerlerde;

Betonarmede bırakılmış rezervasyonlarda kullanılacak büyük açıklıklı lentolarda tünel kalıp aşamasında lento kritik binme noktaları için tabliyede tünel perde koniği rezervasyon bırakılacak. Lento montajı esnasında lentonun döşemeye bağlantısı sağlanacaktır.

Betonarmede bırakılmış rezervasyonlarda kullanılacak küçük açıklıklı lentolarda beton perdeye L ankraj monte edilerek lento üzerine yerleştirilecektir.

3.6. Soğuk Havalarda İmalat

Çok soğuk havalarda (7° nin altı) harcın donarak özelliğini yitirmesi nedeniyle duvar örülmeyecektir. Pratik olarak insan elinin üşümesi durumunda duvar örme işlemi yapılmayacak şantiyeye (yetkili kontrol elemanına) danışılacak koordinasyon gereği İŞVEREN güncel kararları dikkate alınacaktır.

Ürün Markaları:

İmalat için kullanılacak tuğlalar, KİLSAN MARKA veya muadili paletli ve paketli ,TSE ve CE sertifikalı ürünler olacaktır. Gazbeton lento YTONG, AKG veya NUH GAZBETON marka olacaktır.

KALİTE KONTROL AŞAMALARI:

İDARE kalite kontrol aşamaları aşağıdaki gibidir;

Taksimat (ilk sıra örüm) sonrası teslimatı,

Tuğla duvar imalatı tamamlandıktan sonra,

Temizlik sonrası,

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir