ZEMİN SERAMİK YAPILMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ZEMİNDE SERAMİK YAPILMASI

ZEMİNDE SERAMİK KAPLAMA İMALATI YAPILMASI (Muhtelif Ölçü ve Kalınlıklarda)
1. GENEL

Bu şartname, “Seramik Zemin Kaplaması” işlerini tarif etmekte, kullanılacak malzemeler ile uygulama yöntem ve detaylarını içermektedir.

Aşağıdaki standart, yönetmelik ve projeler, işin yapımına ait genel esasları tariflemekte olup, bu şartnamenin maddeleri ile aralarında çelişki olması halinde, daha bağlayıcı olan esas alınacaktır ve aşağıda belirtilmemiş olsa da imalatlarla ilgili tüm standartlara uyulacaktır.

TS EN 14411(ISO 13006) Seramik karolar – Tarifler, sınıflandırma, özellikler ve işaretleme

TS EN ISO 11600 Bina inşaatı – Derz malzemeleri – Sızdırmazlık malzemeleri için sınıflandırma ve gerekli şartlar

TS EN 12002 (İngilizce Metin) Yapıştırıcılar – Karolar İçin – Çimento Esaslı Yapıştırıcılar ve Derz Dolgu Malzemelerinde Enine Şekil Değiştirmenin Tayini

TS EN 12003 (İngilizce Metin) Yapıştırıcılar Karo Yapıştırıcıları – Reaksiyon Reçine Yapıştırıcıları – Kayma Yapışma Mukavemetinin Tayini

TS EN 12004: 2009 Yapıştırıcılar – Karo yapıştırıcıları – Özellikler, uygunluk değerlendirmesi, sınıflandırma ve gösteriliş – Sınıf: C2T (C2 :İlave Özellikli Çimento Esaslı Yapıştırıcı , T : Kayma Özelliği Azaltılmış) – Ek Özellik : Flex (Elastik Özellik)

TS EN 12808-1 (İngilizce Metin) Yapıştırıcılar ve Sıvalar – Seramik Karolar İçin – Bölüm 1: Reaksiyon Reçine Harçlarının Kimyasal Mukavemetinin Tayini

TS EN 12808-2 (İngilizce Metin) Harçlar – Seramik Karolar İçin – Bölüm 2: Aşınma Direncinin Tayini

TS EN 12808-3 (İngilizce Metin) Harçlar – Seramik Karolar İçin – Bölüm 3: Eğilme ve Basınç Dayanımı Tayini

TS EN 12808-4 (İngilizce Metin) Harçlar – Seramik Karolar İçin – Bölüm 4: Büzülme Tayini

TS EN 13888 Karolar için derz dolgu malzemesi – Gerekler, uygunluk değerlendirmesi, sınıflandırma ve gösteriliş – Sınıf :CG2WA (CG2:Çimento Esaslı ve Yüksek Performanslı ,W : Azaltılmış Su Emilimi , A : Yüksek Aşınma Dayanımı) – Ek Özellik : Flex (Elastik Özellik) ve Silikon Katkı

ISO 10545 Ceramic tiles

TS EN 12020-1 Alüminyum ve Alüminyum Alaşımları-EN AW-6060 ve EN AW 6063 Alaşımlarından Ekstrüzyon İle İmal Edilmiş Hassas Profiller-Bölüm 1: Teknik Muayene ve Teslim Şartları

İşveren Tarafından Sağlanan Uygulama ve Detay Projeleri

İşin yapımıyla ilgili hususlardan bu şartnamede bahsedilmiyor olması veya uygulama detaylarının ve malzemelerin İşveren tarafından onaylanmış olması, Yüklenici’yi kullanılan malzemenin ve yapılan imalatın sorumluluğundan kurtarmaz.

Her türlü dokümantasyon ve kayıt işlemlerinin düzenli yürütülmesi, tasarım ve çizimlerin kontrolü Yüklenici’nin sorumluluğundadır.

1.1 Belgeler-Sertifikalar

Aşağıda listelenen dokümanlar, Yüklenici tarafından İşveren onayına sunulacaktır;

Sertifikalar: Yüklenici kullanacağı tüm malzemeler ile ilgili üreticiden temin edeceği sertifikaları onay için sunacaktır.

Numune/Örnek İmalat Onay Belgesi: İşveren’in göstereceği mahalde, Yüklenici tarafından örnek uygulama yapılacak ve örnek uygulama için onay belgesi düzenlenecektir. Örnek uygulama talep edilmediği takdirde malzeme numuneleri sunulacaktır.

İş Programı: Yüklenici bu bölümde tarif edilen işlerle ilgili uygulamaya yönelik iş programını İşveren’e teslim edecektir.

Projeler: Yüklenici bu bölümde tarif edilen işlerle ilgili uygulamaya yönelik çizimlerini (Shop Drawing) ve uygulama sonrasındaki çizimlerini (As-Built) İşveren’e teslim edecektir.

İmalat sadece hava koşullarının uygulamaya elverişli olduğu durumlarda yapılacaktır. Değişik hava koşullarında imalat yapılmasına İşveren tarafından izin verilmiş olması, Yüklenici’yi yapılan imalatın sorumluluğundan kurtarmaz.

1.2 Malzemenin İnşaat Sahasına Nakliyesi, Depolanması ve Taşınması

Nakliye: Yüklenici tarafından temin edilecek her türlü malzemenin uygulama yapılacak ya da depolanacak alana yatay ve düşey taşınması da yine Yüklenici’ye aittir. Malzemeler şantiyeye hasar görmemiş orijinal paletlerinde, naylonla sarılmış halde ulaştırılacaktır. İşveren bu şartlara uymayan malzemeyi reddetme hakkına sahiptir.

Paletler istiflenirken malzemeler zarar görmeyecek şekilde konulmalı ve tüm malzemeler zarar görmeyecek şekilde istiflenmelidir.

Depolama: Kullanılacak malzemeler, kuru, yeterli havalandırması olan, değişken hava koşullarından etkilenmeyecek şartlarda saklanacaktır. Depolama bölgesinde, malzemede kimyasal bozulmaya yol açabilecek sülfat, kül vb. maddelerin bulunmaması sağlanacaktır. Hasarlı, su içinde kalmış veya rutubet almış malzemeler kullanılmayacaktır. Kullanılamayacak nitelikteki malzemeler bir tutanakla tespit edilip depolama alanından çıkarılacaktır. Boşaltma elle ya da uygun makineler ile yapılacak, gerektiğinde uygun nitelikte kaldırma düzeneği, makine ve ekipman Yüklenici tarafından temin edilecektir.

Saha içi taşıma: Malzemenin taşınması sırasında zarar görmemesine dikkat edilecek, kullanılmayan malzemeler açıkta bırakılmayacaktır. Malzemenin sahaya ve uygulama yapılacak alana her tür yatay ve düşey taşınması Yüklenici’nin sorumluluğundadır. Yüklenici’nin yatay ve düşey taşıma için İşveren’den talep edeceği ekipmanları; saat ücretlerini Yüklenici’nin hakedişinden kesmek suretiyle; İşveren, uygunluk durumuna göre temin edebilir.

2. MALZEME

2.1. Seramik Zemin – Kaplamaları ve Süpürgelikler

Yüklenici; ilgili onaylı projesine uygun olarak İşveren tarafından belirlenmiş ve tedarik edilmiş marka zemin kaplama ve süpürgelik seramik malzemeleri kullanacaktır. Malzemelerin depolanması ve korunması Yüklenici’ ye aittir.

Seramik malzeme haricinde kalan her türlü malzemenin temin, tedarik, nakliye sorumluluğu ile seramik dahil tüm malzemelerin yatay-düşey taşıma sorumlulukları Yüklenici’ de olacaktır

2.2. Yapıştırıcılar

Yapıştırma harcı olarak yukarıdaki ilgili standartlarda da belirtildiği üzere Standart : TS EN 12004, Sınıf : C2T (C2 : İlave Özellikli Çimento Esaslı Yapıştırıcı , T : Kayma Özelliği Azaltılmış), Ek Özellik : Flex (Elastik Özellik) özelliklerine sahip İşveren tarafından onaylanmış malzemeleri kullanılacaktır.

2.3. Derz Dolgusu

Derz Dolgu Malzemesi olarak yukarıdaki ilgili standartlarda da belirtildiği üzere Standart : TS EN 13888, Sınıf : CG2WA (CG2:Çimento Esaslı ve Yüksek Performanslı , W : Azaltılmış Su Emilimi , A : Yüksek Aşınma Dayanımı), Ek Özellik : Flex (Elastik Özellik) ve Silikon Katkı özelliklerine sahip bir malzeme kullanılacaktır.

İşveren’in talebi doğrultusunda istemiş olduğu bazı mahallerde derz dolgusu; Epoksi Esaslı, İki Bileșenli, Kimyasallara ve Bakterilere Dayanıklı Derz Dolgusu olarak ilgili standartlara uygun olacak şekilde uygulanabilecektir. Epoksi derz dolgusunun uygulanması istenen mahallerde, epoksi derz dolgusundan kaynaklı fiyat farkı İşveren tarafından ayrıca ödenecektir.

3. UYGULAMA

Tüm İşler, detaylı projelere uygun olarak ehliyetli Yüklenici ekipleri tarafından yapılacaktır.
Tüm İşler, Sözleşme hükümlerine, teknik ve sanat kurallarına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yürürlükteki Şartnamelerine, Türk Standartlarına, İşveren tarafından verilecek proje ve teknik şartnamelere göre yapılarak tam ve kusursuz İşveren’e teslim edilecektir. İşveren, projelerde her aşamada değişiklik yapabilir.

Tüm imalatlar projesine ve İşveren tarafından onaylanmış kotlara uygun olarak yapılacaktır.
Yüklenici İşler’ i en iyi kalitede 1.sınıf işçilikle yaparak İşveren’ e teslim edecektir.

Yüklenici, uygulama yapacağı alanların mevcut durumlarını işe başlamadan önce inceleyecek, imalat için gerekli ölçümleri yerinde yapacak ve bu alanların imalata hazır hale getirilmesi için gerekli düzeltme ve temizliği, İşveren’ in onayını takiben yapacaktır.

Yüklenici, yanlış veya eksik uygulamadan, İşler’ in yapımında ortaya çıkabilecek olası uygunsuzluklardan mesuldür. Bunun için projelerin zamanında etüdünü, gerekli detay çalışmalarını yapacak, imalata başlamadan evvel gördüğü proje uygunsuzluklarının, eksikliklerinin telafisi için İşveren’e müracaat edecektir.

Söz konusu imalatın yapılacağı alanlarda, Yüklenici tarafından imalata başlanmadan önce gönye vb. kontrolleri yapılacak, kasa ve/veya kapı montajını etkileyecek ölçüde çaplık, gönye kaçıklığı vb. durumlar tespit edilir ise, çözüm önerisi ile beraber İşveren’e bilgi verilecek ve İşveren talimatları doğrultusunda hareket edilecektir.

3.1. Hazırlık

Uygulama yapılacak yüzeyler toz, moloz, gevşek malzeme, yağ, her türlü yabancı cisim ve benzerlerinden arındırılacaktır. Döşemeler su ile nemlendirilecektir. ,

Seramikler sulu kesim makinası kullanılarak kesilecektir. Kesimler yapılırken malzeme yüzeyi bozulmayacak, kesim yerlerinde sır atmasına müsaade edilmeyecektir.

Montaj sırasında, malzeme yüzey kalitesine, kenar-köşe kırılmalarına azami dikkat gösterilmelidir. Malzeme üzerinde harç artıkları, çimento şerbeti vb. malzeme kalmamalıdır.

Montaj sonrası, harç yeterli dayanım ve dayanıklılığa erişinceye kadar aşağıda belirtilen zararlı etkenlere karşı korunmalıdır.

Sağanak halinde yağış
Şiddetli rüzgâr
Aşırı soğuk
Aşırı sıcaklık yükselmesi
Harç yapısını tehlikeye düşürebilecek titreşimler
Zararlı kimyasal etkiler
Mekanik etkiler

3.2 Seramik Zemin Kaplaması Yapılması

  Seramik zemin kaplama malzemeleri, betonarme veya şap betonu temizlendikten sonra, Toz Yapıştırıcı sarfiyatı en az 6,50 kg/m2 olacak şekilde yapıştırıcı ile projesine ve detayına uygun derz bırakılarak döşenecektir. Gerekmedikçe parça seramikler kullanılmayacaktır. Seramikler projede belirtilen hatlardan tam döşenmeye başlanacaktır. Yapıştırma işleminde taraklı mala kullanılacaktır.

  Yüklenici kesimlerde spiral ya da benzeri yüzeyi bozabilecek ekipmanlar kullanmayacaktır.

  Seramikler, diş oluşturmayacak, ondülasyon ve seviye farkı olmayacak ve döşemeler üzerinde su birikintisi kalmayacak şekilde düzgün ve istenilen eğim verilmek suretiyle takoz kullanılmadan yerleştirilecektir. Döşenmiş olan seramiklerde çatlak, sır atması, köşe kırığı vb. istenmeyen durumlar olmayacaktır. Döşeme sırasında hasarlı seramikler kullanılmayacak ve yenileri ile değiştirilecektir.

  Süpürgelik veya seramik duvar kaplaması yapılacak alanlarda, seramik döşenmesine duvar dibinde maksimum 5mm açıklık bırakılacak şekilde başlanılacaktır. Projesine uygun alanlarda döşemede çatlamaları önlemek için genleşme derz profilleri ve imalat geçişlerinde geçiş profilleri kullanılacaktır.

İ  İşveren tarafından belirlenecek renkte derz dolgu malzemeleri, temizlenmiş ve toz vb. gevşek maddelerden arındırılmış derzlere, boşluk ve hava kabarcığı kalmayacak şekilde ve Toz Sarfiyatı 350 gr/m2 olacak şekilde doldurulacak, seramik yüzeyleri uygulama sonunda temizlenecektir.
Şap kotları seramik kalınlığına uygun kotta bitirtildiği kontrol edilmelidir.

Uygulama esnasında kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harç kullanılamaz.

Döşenen seramiklerin altında boşluk ve kabarcık kalmaması için her türlü önlem alınacaktır.

Kaplama işlemi yapıştırma ve Uygulama Çizimleri’ne göre belirlenmiş kalınlıkta derzli yapılacaktır.

Derz aralıklarının uygun artı kullanılarak eşit aralıklarla teşkil edilecektir. Yalnızca döşeme yapılan mahal içinde duvar ve zemin derzlerinin takibi yapılacaktır.

Yatay ve düşey derz hatları düzgün olacaktır. Seramikler Uygulama Çizimleri’ndeki kotunda ve istenilen eğimlerde döşenecektir.

Seramik yüzeylerinde, uygulamadan sonra aralarında kot farkı olmayacak şekilde uygulama yapılacaktır.

Seramik kesimleri kesinlikle seramik kesme makinesi ile yapılacaktır, el aletleri kullanılmayacaktır.

Betonarme ve çelik konstrüksiyon imalatlarda bırakılan dilatasyonların tekniğine göre teşkili ve dilatasyon profillerinin temini fiyata dahildir.

Kılavuz Seramik Uygulaması

Seramiklerin yerleştirilmesi ve gönyeye getirilmesi ilk basamak olduğundan yapılacak hata işin bütününü etkileyecektir. Bu nedenle kılavuz seramiklerin yerleştirilmesinde aşağıdaki konulara dikkat edilmelidir:

Kılavuz seramik karo yerleştirilirken birbiriyle kesişen iki kenar belirlenmiş olmalıdır.

Kılavuz seramik karo yerleştirilecek zeminde duvar köşeleri 90 derece olmayabilir. Bu durumda duvarlara uyulmadan seramikler 90 derece olarak döşenmelidir.

Kılavuz seramik karo yerleştirildikten sonra meyil ve yüzey tesviyesi kontrol edilmelidir.

“L” Hattının Oluşturulması: L hattının oluşturulmasında aşağıdaki işlem basamakları uygulanmalıdır:

Kılavuz seramik karo yerleştirilecek, birbiriyle kesişen iki kenar belirlenir.

Belirlenen bu kenar sonlarına ve kenar kesişim noktasına birer adet seramik karo yerleştirilir

Seramik karoların boşta kalan köşelerinden diğer seramik karolara boyalı çırpı ipi kullanılarak
hat çekilecektir. Tüm köşeler takoz kullanmak suretiyle aynı yüzde diş yapmadan birleşecektir.

Boyalı çırpı ipleri ile çekilen hatta kılavuz seramik karoları döşenerek 3 – 4 – 5 dik üçgen
kuralına (pisagor) göre diklik kontrolü yapılır.

Özellikle birbirine komşu iki duvar arasında gönyesizlik var ise “L” hattı oluşturulurken duvar
dibine denk gelen ilk sıra seramik karolar atlanarak (kaplanmadan) ikinci sırada hat
oluşturulmalıdır.

– “+” Hattının Oluşturulması:

Mahalin duvarlarında bir gönyesizlik var ise yani karşılıklı duvar uzunlukları birbirine eşit değil
veya kaplama alanı 80 m²’ den fazla ise “+” hattı oluşturularak kaplama yapılır.

“+” hattının oluşturulmasında aşağıdaki işlem basamakları uygulanmalıdır:

Kaplama yapılacak mahal zemininin kenar orta noktaları bulunur.

Bulunan kenar orta noktalarına bir adet seramik karo konur

Seramik karoların boşta kalan köşelerinden diğer seramik karolara boyalı çırpı ipi kullanılarak
hat çekilir

Boyalı çırpı ipleri ile çekilen hatta kılavuz seramik karoları döşenerek 3 – 4 – 5 dik üçgen kuralına
(pisagor) göre diklik kontrolü yapılır.

Kaplama alanı çok daha büyük olması durumunda birden fazla ”+” hattı oluşturulmalıdır.

– Diyagonal (45 derece) Hattının Oluşturulması;

Diyagonal (çapraz) şeklindeki döşemelerde, baz alınacak köşeden, mahalin büyüklüğüne göre
kenarları dik olan bir kare teşkil edilerek başlanacaktır. Çırpı ipi ile diyagonal hat belirlenerek ve
gerekli yerlerde diklik kontrolü yapılarak kaplama yapılacaktır.

Seramikler sulu kesim makinası ve/veya seramik kesme aleti kullanılarak kesilecektir. Kesimler yapılırken malzeme yüzeyi bozulmayacak, kesim yerlerinde sır atması olan seramikler kullanılmayacaktır. Montaj sırasında, malzeme yüzey kalitesine, kenar-köşe kırılmalarına azami dikkat gösterilmelidir. Malzeme üzerinde harç artıkları, çimento şerbeti vb. malzeme kalmamalıdır. Montaj sonrası, harç yeterli dayanım ve dayanıklılığa erişinceye kadar zararlı etkenlere karşı korunmalıdır.

Seramik zemin kaplaması yapılırken kılavuz seramik karo yerleştirilecek birbiriyle kesişen iki kenar belirlenir. Kılavuz seramik karo yerleştirilecek kenarlar belirlenirken duvarlardaki girinti ve çıkıntılar, seramiklerin görünürlüğü, üzerine eşya gelip gelmeyeceği ve açılacak tesisat delikleri gibi ölçütler dikkate alınmalıdır.

Yapıştırma harcı, ürün teknik bilgi föyüne göre yeterli miktarda su ile karıştırılır. Yaklaşık 10 dakika dinlendirildikten sonra tekrar karıştırılarak kullanıma hazır hale getirilir. Hazırlanan harç miktarının, 1-2 saat içinde kullanılacak kadar olmasına dikkat edilir. Toz Yapıştırıcı sarfiyatı en az 6,50 kg/m2 olacak şekilde yapıştırıcı ile projesine ve detayına uygun derz bırakılarak döşenecektir.

Kılavuz seramik karolarının birbiriyle 90ºlik açı oluşturması, ip ile oluşturulan dik üçgenlerden yararlanılarak sağlanır. Bunun için 3, 4, 5 metrelik iplerin alt ve üst katlarından oluşturulmuş üçgenlerden faydalanılır (3-4-5 metodu). Kılavuz seramik karoları arasındaki eğim, su terazisi veya hortumlu su terazisi ile kontrol edilecektir. Kılavuz seramik karoları arasına düz bir mastar yerleştirilerek yüzey tesviyesi kontrol edilecektir. Yapıştırma harcı ile kılavuz seramikler yerleştirilirken yüzey tesviyesi veya eğimin tesviye betonu ile sağlanmış olması gerekir.
Süpürgelik veya seramik duvar kaplaması yapılacak alanlarda, seramik döşenmesine duvar dibinde maksimum 5mm açıklık bırakılacak şekilde başlanılacaktır. Projesine uygun alanlarda döşemede çatlamaları önlemek için genleşme derz profilleri ve imalat geçişlerinde bitiş profilleri kullanılacaktır.

Seramikler, diş oluşturmayacak, ondülasyon ve seviye farkı olmayacak ve döşemeler üzerinde su birikintisi kalmayacak şekilde düzgün ve istenilen eğim verilmek suretiyle takoz kullanılarak yerleştirilecektir.

Döşenmiş olan seramiklerde çatlak, sır atması, köşe kırığı vb. istenmeyen durumlar olmayacaktır. Döşeme sırasında hasarlı seramikler kullanılmayacak ve yenileri ile değiştirilecektir. Seramik kesimlerinde yüzeyi bozabilecek ekipmanlar kullanılmayacaktır.

3.3 Seramik Süpürgelik Yapılması

Seramik süpürgelik malzemeleri, duvar ve zemin döşemeleri tamamlandıktan sonra, Toz Yapıştırıcı Sarfiyatı 6,50 kg/m2 olacak şekilde yapıştırıcı ile projesine ve detayına uygun derz bırakılarak döşenecektir. Gerekmedikçe parça süpürgelikler kullanılmayacaktır. Süpürgelikler projede belirtilen hatlardan tam döşenmeye başlanacaktır.

Süpürgelikler birbirinden taşkınlık göstermeyecek, ondülasyon ve seviye farkı olmayacak şekilde yerleştirilecektir. Duvarlarda süpürgeliklerin hizasında döşenmesine engel olacak bozukluklar Yüklenici tarafından tespit edilerek İşveren’e bildirilecek, gereken düzeltmeler yapılmadan süpürgelik imalatına devam edilmeyecektir.

Süpürgelik imalatının üst yüzeylerinde ve tüm dış köşelerde, İşveren tarafından belirlenen köşe profilleri kullanılacaktır.

İşveren tarafından belirlenecek renkte derz dolgu malzemeleri, temizlenmiş ve toz vb. gevşek maddelerden arındırılmış derzlere, boşluk ve hava kabarcığı kalmayacak şekilde ve Toz Sarfiyatı 350 gr/m2 olacak şekilde doldurulacak, seramik yüzeyleri uygulama sonunda temizlenecektir.

3.4 Derz Dolgu Uygulaması

Derz Dolgu Malzemesi olarak yukarıdaki standartlarda da belirtildiği üzere Standart : TS EN 13888, Sınıf : CG2WA (CG2:Çimento Esaslı ve Yüksek Performanslı , W : Azaltılmış Su Emilimi , A : Yüksek Aşınma Dayanımı), Ek Özellik : Flex (Elastik Özellik) ve Silikon Katkılı özellikte ve İşveren’in onaylayacağı malzeme kullanılacaktır.

İşveren tarafından belirlenecek renkte derz dolgu malzemeleri, temizlenmiş ve toz vb. gevşek maddelerden arındırılmış derzlere, boşluk ve hava kabarcığı kalmayacak şekilde ve Toz Sarfiyatı 350 gr/m2 olacak şekilde doldurulacak, seramik yüzeyleri uygulama sonunda temizlenecektir.
İşveren’in talebi doğrultusunda istemiş olduğu bazı mahallerde uygulanacak olan derz dolgusu; Epoksi Esaslı, İki Bileșenli, Kimyasallara ve Bakterilere Dayanıklı Derz Dolgusu olarak ilgili standartlara uygun olacak ve İşveren’in onaylaması şartıyla uygulanacaktır.

Tüm Derzler İşveren’in belirleyeceği genişlikte birbirini takip edecek şekilde ipinde yapılacak, derz şaşmasına müsaade edilmeyecektir.

Derz dolgu genişliği 2 mm’dir

Kaplama işlemi bitmiş zeminlerde, döşenen malzemenin derz boşlukları arasında bulunabilecek toz, talaş, inşaat çimento artıkları vb. ince bir çubuk kullanılarak temizlenmeli ve nemli bir sünger ile silinmelidir. Derzler döşeme kaplama imalatı tamamlandıktan en az 3 gün sonra doldurulacaktır.

Şerbetleme işlemi için zemin ve derz boşlukları su ile nemlendirilmelidir.
İlk etapta; Macun karışımı, zemin rengine göre İşveren’in belirleyeceği renge getirilerek, uygun kıvama gelene kadar homojen bir biçimde su ile karıştırılmalı yüzeye sert kauçuk uçlu bir spatula veya sert kauçuk tabanlı bir mala ile derz boşlukları doldurulmalıdır. Yayılan macunun zemin üzerindeki fazlası yumuşak kauçuk uçlu bir spatula veya nemlendirilmiş sünger uçlu bir spatula ile sıyrılacaktır.

İkinci Etapta; Karışım bu kez ayran kıvamına getirildikten sonra işlem tekrar edilerek derzlerin tümüyle dolması sağlanacaktır. Ortam sıcaklığına göre, macunun sökülmeyecek kadar sertleşmesini bekledikten sonra yumuşak ve nemli bir sünger ile silerek, yüzeyde kalabilecek macun tabakası iyice temizlenmelidir. Yeni uygulanmış macun dolgusu toz, güneş, rüzgar ve yağmurdan korunmalıdır.

4. GARANTİ

Tamamlanmış imalatlar, her tür imalat hatasına karşın, kesin kabulden itibaren 2 yıl Yüklenici garantisi altında olacaktır. Garanti süresi dâhilinde, malzeme ve/veya uygulama hatasından doğabilecek kusurların tamiratı veya tamiratın mümkün olmadığı durumlarda imalatın yenilenmesi, Yüklenici tarafından bedelsiz olarak yapılacaktır.

5. TEMİZLİK

Uygulama tamamlandıktan sonra, yüzeylerdeki kir ve lekeler temizlenecektir. Temizleme işinde, üretici firma tarafından aksi belirtilmediği takdirde, tuz ruhu veya benzeri asit veya alkali malzemeler kullanılmayacaktır.
İşin tamamlanmasını takiben, imalatın yapıldığı ve varsa hazırlık amacıyla Yüklenici tarafından geçici olarak kullanılan tüm mahaller, Yüklenici tarafından temizlenerek artık malzemeler sahadan uzaklaştırılacaktır.

6. KORUMA

Montaj ve taşıma sırasında, malzemenin yüzey cila kalitesi, kenar-köşe düzgünlüğü korunacaktır.

Malzemenin son durumunu görmek için zemindeki harcın ve derz dolgusunun kuruması beklenmelidir.

Malzemenin parlak yüzeyi, temizlik amacı ile cila sökücü veya diğer kimyasallar ile aşındırılmamalı, sökülmemeli, bozulmamalıdır.

Yüklenici, imalat süresince, malzemelerini ve imalatlarını korumakla yükümlüdür.

İmalatın İşveren’e tesliminden önce korunmasından Yüklenici sorumludur. Alınan tedbirler ve kullanılan tüm koruyucu malzemeler İşveren’in onayı ile kaldırılacaktır.

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir