Pladeck kalıp nedir özellikleri nelerdir
Malzeme

Pladeck Nedir? Pladeck Kalıbının Özellikleri ve Kullanılan Profiller

Bu yazımızda pladeck olarak bilinen polimer vinil esaslı kalıp malzemesi hakkında bilgi vereceğiz.

Polime Esaslı Kalıp Yüzeyleri (Pladeck )

Pladeck olarak da bilinen bu kalıp elemanları hem geleneksel kalıplarda hem endüstriyel kalıplarda sehim hesapları dikkate alınarak ahşap kontraplaklar yerine de kullanılabilmektedir.

Son bir kaç yıldır kalıp teknolojisine girmiş, polimer vinil, titanyum ve kalsit hammaddeli plastik kalıp yüzeyleridir.

Hammaddesi polimer vinil, titanyum ve kalsitten oluşan plastik kalıp yüzeyleridir. Kesitinde bulunan şerit profiller malzeme dayanımını arttırıcı etki göstermektedir.

Pladeck kalıbın başlıca özellikleri

 • Malzemenin kesitinde bulunan kafes formundaki konstrüktif profillerle taşıma gücü arttırılmıştır.
 • Boşluklu olduğundan hafiftir. Söküm ve montajda kolaylık sağlamaktadır.
 • Brüt beton elde edilir, sıva gerektirmez.
 • Kalıp yağı kullanılmasına gerek kalmaz.
 • Çivi, matkap darbelerine kesmeye karşı dayanıklıdır.
 • Su, nem ve hava şartlarından etkilenmez. Alev almaz.
 • Geri dönüşümlüdür.
 • Projeye yönelik özel üretim yapılabilir.
 • Hafif olduğu için taşınması kolaydır.
 • Uzun ömürlü bir kalıp malzemesidir.
 • Geri dönüşümü olduğu için çevre dostu bir malzemedir.
 • Kontrplaklarda olduğu gibi suyu emmemesi için yüzeyinde herhangi bir kimyasal işlem yapılmasına gerek kalmaz.
 • Söküm sırasında betondan ayrılması daha kolaydır.
 • Hammaddesi polimer vinil, titanyum ve kalsit hammaddeli plastik kalıptır.

Pladeck Ebatı – Ölçüleri

Pladeck kalıp ölçüleri
Pladeck kalıp ölçüleri

Standart ebatlar : 2500x625x18 mm

Ağırlığı

Pladeck’in  ağırlığı ortalama 8,24 kg/m2’dir.

Polimer kalıpların yapının deprem davranışına etkisi

Polymer esaslı kalıp elemanlarının en önemli iki özelliği beton suyunu emmemesi ve kalıp yağı gerektirmemesidir. Bu özellikler yapının inşaatı sırasında mevcut taşıyıcı sisteminin mukavemetini doğrudan etkilemektedir.

 • Kalıp Yağı Gerektirmemesi

Yapıların deprem kuvvetleri altında en çok kolon-kiriş birleşim bölgeleri zorlanır. Birleşim bölgelerinde beton dökümü yapılırken özellikle kiriş ve döşemelerde donatı işçiliği, önceden hazırlanan iskele veya yatak kalıbının üzerinde yapılmaktadır. Ahşap kalıp kullanılması halinde bu yatak kalıplarının önceden yağlanması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bu da yağın doğrudan üzerindeki donatılara bulaşmasına ve çok ciddi aderans kayıplarına neden olabilmektedir. Donatı yoğunluğunun çok fazla olduğu birleşim bölgelerinde ise bu durum yapının deprem kuvvetleri altında donatıların birbirinden sıyrılmasını ve betondan ayrılmasını kolaylaştıracaktır.

 • Beton Suyunu Emmemesi

Ahşap kalıplarla teşkil edilen kolon – perde duvar gibi düşey taşıyıcı elemanların dökümünde en sık rastlanan durum kalıp yağının aşırı kullanılmasından ötürü beton suyunun akmasıdır. Kalıp sökümü yapıldığında bu durum çıplak gözle rahatlıkla görülebilmektedir. Kalıp işçiliğinin iyi yapılamaması ve ahşap kalıpların beton suyunu emme eğilimi göstermesinden dolayı beton içindek hidratasyon reaksiyonu tam olarak gerçekleşememekte ve sızan suyun hidrate edeceği parçacıklar ise reaksiyona girmediğinden yapı elemanının mukavemetini önemli ölçüde düşürmektedir.

Bu özellikleriyle polimer kalıpların ahşap kalıplara nazaran yapıların depremselliğine doğrudan fark edilmese de son derece önemli katkılarda bulundukları bir gerçektir.

Montaj ve Köşe Birleşimlerinden Kullanılan Profiller

Pladeck kalıplarının montajında ve köşe birleşimlerinde bazı yardımcı profiller kullanılmaktadır. Bunlar;

a) Beton basıncı altında kalıpta en narin kısımlar birleşim bölgeleridir. Bu bölümlerdeki kalıpların açmaması için köşe birleşimleri şekil 4.9’daki profillerle teşkil edilmelidir (ölçüler mm cinsindendir).

Pladeck ile köse teskili ve profil elemanı
Şekil 4.9 : Pladeck ile köşe teşkili ve profil elemanı

b) Keskin köşe bitişlerinin istenmediği durumlarda hazır pahlı profil çıtaları da kullanılabilmektedir (ölçüler mm cinsindendir) (Şekil 4.10).

pladeck Pahlı köse profili
Şekil 4.10 : Pahlı köşe profili

c) Panel birleşimlerinde derz çizgilerinin oluşmasını engelleyen profildir (ölçüler mm cinsindendir) (Şekil 4.11).

T profili
Şekil 4.11 : T profili

d) Kurulumda açıkta kalan alınların kaplaması için kullanılan ve betonun dökümü esnasında betonun kalıp içerisine dolmasını engeller (ölçüler mm cinsindendir)

blank
Sekil 4.12 : Profilli ve bantlı kapama elemanları

 

Kaynak
İnş. Müh. Boran ALPASLAN
BETONARME ELEMANLARDA ENDÜSTRİYEL KALIP TEKNOLOJİSİ VE PROJELENDİRME ESASLARI

Paylaşmak Güzeldir

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız?

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir