KURU ŞAP TEKNİK ŞARTNAMESİ

300 DOZ ŞAP VE ŞAP ALTI POLİETİLEN ŞİLTE

300 DOZ ŞAP ve ŞAP ALTINA ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN ŞİLTE (XPE SERME YAPIŞTIRMA) ISI YALITIMI YAPIMI ŞARTNAMESİ

 1.      KAPSAM

 Bu teknik şartname İŞVEREN’ ce kabul edilerek onaylanan/cak malzemeler ile ŞAP işlerini kapsamaktadır.

Numuneler, muayene ve deney metotları, malzeme temin şekli ve ilgili standartlar ile sonradan yürürlüğe girebilecek konu ile ilgili standartlar bu teknik şartnamenin vazgeçilmez / ayrılmaz bir parçasıdır. Kullanılacak tüm malzemeler (yalıtım malzemesi dahil) altyükleniciye ait olacaktır. Yatay düşey taşımalar, malzeme alım platformları ve iskele vb gibi ekipmanların temini altyüklenici tarafından yapılacaktır.

Bu bölüm, aşağıdaki imalat pozlarının yapımı hususunda anlaşmaya varılması için referans alınacak teknik uygulama detaylarını ve diğer poz içeriklerini kapsamaktadır.

  • Zemine 2 cm Kalınlığında Çapraz bağlı Polietilen Köpük ile Isı Ve Ses Yalıtım
  • 6 cm kalınlığında 300 doz Şap Atılması

 2. MALZEMELER ve UYGULANACAĞI YERLER

2.1. Genel Açıklama:

Bu şartnamede belirtilmiş olan markalar ve muadilleri (*) tüm malzemeler ve uygulamacıları İŞVEREN ‘ce onaylanarak kullanılabilir. Uygulamacının referansları da onay talebinde İŞVEREN ne sunulacaktır.

Şapın içeriğinde olacak malzemelere ait Muadil Markalar aşağıda belirtildiği şekilde olmalıdır

  1. KİMYASAL BAĞLAYICI KATKI (LATEKS – POLİPROPİLEN FİBER) : BOSTİK (İşveren tarafından istenildiği taktirde yeni birim fiyat analizi ile uygulanacaktır)
  2. XPE (çapraz bağlı polietilen köpük) : BERKOSAN, DURFOAM
  3. ÇİMENTO (P.Ç.42,5): AKÇANSA, NUH ÇİMENTO, LAFARGE

İşin Yapımında Kullanılan Araçlar:

Şap makinası ve taşıyıcı boruları, perdah makinası, alüminyum mastar,elektronik lazer terazi, ano çekme elemanı, el arabası, kürek, çekiç, murç, tahta ve çelik mala.

İşin Yapımında Kullanılan Malzemeler :

Çimento (P.Ç.42,5), su, kum, elyaf,gerekiyorsa priz ve aderans artırıcı katkı maddeleri, XPE yalıtım malzemesi.

İMALAT MALZEMELERİ:

Kumun Özellikleri: Şap kaba elenmiş dere kumundan ( %60-80 0-3 mm, %20-40 3-7 mm  ) yapılacaktır. 0,2 mm elekten geçen kum oranı “içindeki zararlı madde dahil” %15 i geçmeyecektir. Kum sert, avuç içinde sıkıldığında top halinde kalmamalıdır. İçinde silt, kil, mil vs. varsa top halinde kalacaktır. İlave olarak avuç içinde kil den bir tabaka kalmamalıdır.

Karma suyu Özellikleri: Harç yapımında kullanılacak su temiz, berrak olacak içinde kil, çamur ve har hangi bir kimyasal madde-alkali ve asit gibi bulunmayacaktır. Su içinde %3 ten fazla sülfat ve litresinde 100 mg’ dan fazla magnezyum oksit bulunmayacaktır.

Çimento Özellikleri: PÇ 42.5 çimento olacaktır. Kullanılacak çimento nem den korunmuş, kullanım zamanı geçmemiş ve yanlış istifleme kaynaklı özelliğini kaybetmemiş olacaktır.

PE Köpük Özellikleri: Çapraz bağlı polietilen köpük 30kg/m³ yoğunluğunda, 2cm kalınlığında olacaktır. İdarece onaylı polietilen köpük markaları BERKOSAN ve DURFOAM’ dur.

3.  UYGULAMA

Yüzey Düzeltme İşlemleri:

Son yüzey düzeltme işlemi döşeme yüzeyinin kullanılabilir bir yüzey haline getirilmesi işlemidir. Bunlar;

  Mastarlama: Taze Şap yüzeyin yatay hale getirilmesidir. Şap ın yerleştirilmesinden hemen sonra başlanmalıdır.

  Perdahlama: iki amacı vardır.

  • Mastarlama sonrası yüzeyde kalan pürüzleri ve boşlukları düzeltmek
  • Yüzeyi sıkılaştırmak

Hava Şartları

Dış mekânlarda hiçbir zaman +5°C  altındaki hava şartlarında ş ap yapılmayacaktır.

POLİTETİLEN ŞİLTE

  Daire içlerinde (banyolar hariç) döşemelerde 20mm kalınlığında çapraz bağlı polietilen (PE) köpük şilte ile yalıtım yapılacaktır.

  PE köpük şilte malzemesi idarece onaylı olacaktır.

  PE köpük şilte uygulanmadan önce zemin hazırlanacak olup, tüm pislikler temizlenecektir. Temizlik için ek bedel talep edilmeyecek.

  PE köpük seriminde diğer imalatlara zarar verilmeyecektir.

  PE köpük şilte serimi binisiz olacak ve aralık kalmaksızın yapılacaktır. Şilteler birbirlerine özel bant ile yapıştıracaktır.

  Duvar diplerinde özel bant ile dönülecek, böylelikle şapın duvarla bağlantısı kesilmiş olacaktır

  PE köpük döşemeye sabitlenecek olup şantiye onayından sonra ş ap imalatına başlanacaktır.

  Serilen PE köpük şiltelerin üzerinde temiz olacak, tekrar temizlenmesi durumunda ek bedel talep edilmeyecektir.

KOT VE KONTROLLER

  Her mahal içine şap kotları verilir. Ş ap kotu daire giriş kapısında işveren tarafından, diğer mahallere kot yüklenici tarafından verilir. Her mahalde (oda) en az 4 adet kot olacaktır.

  Şap atılacak döşeme betonunun kot tarama kontrolleri yapılacak.

  Zeminde yapılan kontrollerde tolerans dışı hatalar var ise ve bunlar tadilat görmüşse tadilat gören yerlerdeki okuma değerlerinin kabul edilebilirliğinin tespiti ve bunların işverenin verdiği kararlara göre hareket edilecek

KULLANILACAK MALZEME VE MİKTARLARI

  Kaba dişli elenmiş, yıkanmış temiz kum, 300 kg çimento, 100 lt su, aderans artırıcı ve cam elyaf katılarak şap makinasında karıştırılarak koşuluyla harç elde edilir.

  Şap kuru kıvamda olduğu için Şap pompasının yukarda belirtilen dozajda Şapı basmakta zorlanması durumunda  dozaj ile oynanmayacaktır.

ANO YAPILMASI

  Şap dökülecek mahal içinde kuru harç ile kotunda, terazisinde anolar yapılır.

  Anoların çok düzgün olmasına dikkat edilir (Anolar kotunda yerleştirilmiş galvaniz borudan olabilir).

HARÇ YÜZEYİNİN MASTAR VE PERDAHI

  Harç yüzü mastarlanır.

  Mastar altı boşlukları doldurularak tahta mala ile düzeltilir.

  Şap harcı dökülmüş, mastarlanmış ve tahta mala ile düzeltilmiş şap yüzeyine bölge bölge makinalı perdah yapılır. Makinalı perdah seramik döşeme vb. yüzeylerde kullanılmayacak sadece mala ile düzeltme yapılacaktır.

ŞAPIN KESİLMESİ

  Her mekânın kapı girişinde kesme işlemi yapılacaktır.

  Köşelerde kalan fazla harçlar toplanır, 10 m2’yi aşan alanlarda gereğinde şap derzi kesilir. Kesim mastarla düzgün bir hat oluşturacak şekilde yapılacaktır.

TESİSAT BORULARININ KORUNMASI

  Tesisat boruları şap içinden geçiyorsa, hasar görmemesine itina gösterilecek, Hasar görmesi durumunda doğacak tüm masraflar YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır.Rabis teli YÜKLENİCİ tarafından temin edilecek.

  Şap içerisinde kalacak yoğun tesisat geçiş bölgelerinde, çatlamaları önlemek amacı ile rabiz teli kullanılacaktır.

  Perdah sırasında kuru yüzeylere çimento şerbeti dökülür.

ŞAPIN KORUNMASI

  Şap dökülme işi bittikten sonra, dökülen mahale giriş-çıkışı engelleyici önlemler YÜKLENİCİ tarafından alınarak yüzeyin bozulmaması sağlanır. Bozulması halinde bedelsiz olarak YÜKLENİCİ tarafından düzeltilir.

SULAMA

  Bir sonraki günden başlayarak şap yüzeyi yedi gün süresince sabah akşam YÜKLENİCİ tarafından sulanır.

  Sulama işi yavaş ve şap yüzeyi suya doyuncaya kadar yapılır.

İMALATTA ÇATLAKLAR

  Şap imalatında meydana gelecek her türlü çatlamalar yüklenici tarafından bedel talep etmeksizin yapılacaktır.

  Oluşan çatlaklıklar kırılıp temizlendikten sonra işveren tarafından belirlenecek tamir harcı ile tamir edecektir

KALINLIĞIN ARTMASI

  Şilte serilmeyen mahallerde şapın kalınlığının artması nedeni ile fark ödenmeyecek, mimari projedeki kotların gereği uygulanacaktır.

TERS PAH YAPILMASI

  Banyo duvar diplerinde ekli detay çiziminde görülen şekilde, izolasyon öncesi ters pah yapılacaktır.

 İMALAT KONTROLÜ

  Şap İmalatı işinin kontrolü imalat tamamlandıktan sonra İŞVEREN tarafından görevlendirilen blok sorumlusunun ilk kontrolü sonrasında yapılacak taleple İDARE kalite tarafından yapılacaktır.

  Şap yüzeyinde 3m’lik mastar koyarak yüzeyde bozukluklar varsa tespit edilecektir.

  Şap yüzeyinde her 1m² alanda kot taraması yapılacaktır. Kot taramasında ±2mm kot farklılığı kabul edilebilir sınırlar içerisindedir.

  Kot farklılığının çok olması durumlarda yüklenici firma tarafından gerekli düzeltmeler ek bedel istemeksizin yapılacaktır.

KALİTE KONTROL AŞAMALARI:

İDARE kalite kontrol aşamaları aşağıdaki gibidir;

  Şilte öncesi temizlik

  Şap imalatı tamamlandıktan sonra.

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir