KABA VE İNCE KARA SIVA TEKNİK ŞARTNAMESİ

KABA VE İNCE KARA SIVA YAPILMASI

1. KAPSAM

Bu şartname, “Çimento esaslı kaba kara sıva” işini tarif etmekte ve uygulama detaylarını içermektedir. Uygulama detaylarının veya Malzemelerin İŞVEREN tarafından onaylanmış olması, İşinin ehli olması gerektiği nedeniyle YÜKLENİCİ’ yi kullanılan malzemenin ve yapılan imalatın sorumluluğundan kurtarmaz. Sıva işlerinde kullanılacak tüm malzemeler (yalıtım malzemesi dahil) altyükleniciye ait olacaktır. Yatay düşey taşımalar, vinç ve malzeme alım platformları ve iskele vb gibi ekipmanların temini altyüklenici tarafından yapılacaktır. İşverence temin edilen ekipmanların bedeli hakkedişlere yansıtılacaktır.

Bu bölüm, aşağıdaki imalat pozlarının yapımı hususunda anlaşmaya varılması için referans alınacak teknik uygulama detaylarını ve diğer poz içeriklerini kapsamaktadır.
Seramik Altı Kaba Sıva Yapılması
  Çimento Esaslı Kaba + İnce Sıva Yapılması
Şaft İçlerinin Beyaz Çimento Malz. İle Sıvanması

1. MALZEME

Malzeme Teknik Bilgileri ve Kalite Belgeleri: İmalatta kullanılacak her türlü malzemenin teknik ve uygulama bilgileri, test sertifikaları, garanti belgeleri ve İŞVEREN tarafından özel olarak talep edilen diğer kontrol belgeleri sunulacaktır. Aşağıda tarif edilen veya edilmeyen tüm malzemeler ve ekipmanlar için İŞVEREN onayı alınacaktır.

Testler: İŞVEREN dilerse YÜKLENİCİ’ nin temin ettiği ürünlerin testlerini yeterliliği bilinen kuruluşlara yaptırabilir. Olumsuzluk olması durumunda YÜKLENİCİ tedarikçisini değiştirecektir.
YÜKLENİCİ kullandığı malzemelerin varsa sertifikalarını İŞVEREN ne teslim edecektir.

Karma suyu Özellikleri: Harç yapımında kullanılacak su temiz, berrak olacak içinde kil, çamur ve har hangi bir kimyasal madde-alkali ve asit vb. bulunmayacaktır. Su içinde %3 ten fazla sülfat ve litresinde 100 mg dan fazla magnezyum oksit bulunmayacaktır.

Çimento Özellikleri: Kaba Yapı şartnamesinde de açıklandığı gibi TSE EN 197-1 standartlarına uygun PÇ. 42.5 çimento olacaktır. Kullanılacak çimento nem den korunmuş, kullanım zamanı geçmemiş ve yanlış istifleme kaynaklı özelliğini kaybetmemiş olacaktır.
Aderans artırıcı astar markaları BASF, SIKA, WEBER, RİGİPS vb. olacaktır.

Kireç: Kullanılmayacaktır.

Kumun Özellikleri: Uygulamada dere kumu kullanılacaktır.

Kumlar ve dane çapları

1mm elekten geçen kum ince kum
3mm elekten geçen 1mm elekten geçmeyen orta kum
7 mm elekten geçen 3 mm elekten geçmeyen iri kum olarak adlandırılır.
0.2 mm elekten geçen kum oranı “içindeki zararlı madde dâhil %15 i geçmeyecektir. Kum sert ve avuç içinde sıkıldığında top halinde ve kil den bir tabaka kalmamalıdır. İçinde” silt, kil, mil vs. varsa top halinde kalacaktır.

2. UYGULAMA

UYGULAMA ÖNCESİ

3.1.Uygulamaya başlamadan önce, özellikle beton ve brüt beton yüzeyler üzerindeki çapaklar temizlenmelidir. Bu iş için spiral kullanılabilir. Yüzeydeki toz ve tutunmayı önleyici maddeler fırça ile temizlenmelidir Kuru ve sıcak yüzeyler, uygulama öncesi ıslatılmalıdır. Bu işlem, fırça yardımıyla yapılabilir. Diğer yöntemde, duvar yüzeyi hortumla sulanır ve suya doyurulur. Sıva harcının yüzeye tutunmasında sorunla karşılaşmamak için yüzeyin, suyu tamamen emmesi beklenir.

3.2.Özellikle beton ve brüt beton yüzeyler, tutunmayı azaltıcı kalıp yağından iyice yıkanarak temizlenmelidir. Sıva uygulaması 28 günlükten daha taze betona yapılmayacaktır.

3.3.Uygulama öncesi sıva ile temasta olan bütün metaller korozyona karşı boyanmak suretiyle korunacaktır. YÜKLENİCİ ek bedel talep etmeyecektir.

3.4.Konik boşluklar tamir harcıyla kapatılacaktır. YÜKLENİCİ ek bedel talep etmeyecektir.

3.5.Tutunmayı artırmak üzere pürüzsüz yüzeyler pürüzlendirilmelidir. Örneğin keser ile çentiklime yapılabilir veya sıva ve ilave bağlayıcıların tutunmasını sağlayacak özel astar malzemesi kullanılacaktır. Uygulamanın takibini kolaylaştırmak bakımından kendinden renklendirilmiş astarlar tercih edilecektir.

3.6.Tutunmayı artırıcı diğer yöntemde ise çimento, su, kumdan hazırlanan karışım, serpme seklinde atılır.

HAVA ŞARTLARI

3.7.Uygulama yapılan ortamların sıcaklığı en az +5°C olmalıdır. Uygulama +5°C,+35°C arası sıcaklıkta yapılması önerilir

HARCIN HAZIRLANMASI

3.8.Anolama ve tamir için sıva teknesinde el karışımı ile harç hazırlanır.

FİLE

3.9.Bu aşamada duvar yüzeyindeki çatlak ve delikler tamir edilir. Duvarlarda bulunan derzlerde genişlikleri 10mm ye kadar olan bölgelerde 10cm;10mm 50mm arası derzlerde 33cm genişliğinde alkali dayanımlı file (75-90 kg/m²) tatbik edilecektir.(Elektrik borulamasından kaynaklanan yerler de dahil) YÜKLENİCİ tamirat için herhangi bir bedel talep etmeyecektir.

3.10.Farklı malzemelerin birleşim yerlerine, sıva uygulanır. Daha sonra, çatlama riskini azaltmak için 30 cm genişliğinde sıva filesi birleşim yerlerini ortalayacak şekilde harcı üzerine Alkali dayanımlı File (75-90 kg/m²) uygulanır.

3.11.Harç, sıva ile ano çıtasının yapıştırılacağı doğrultu boyunca duvar yüzeyine uygulanır. Perdeden- perdeye/Kolondan-kolona mastar ile imalat yapılacaktır. Şaft ve müdahale kapakları için detaylarına uygun varsa kasa ölçülerine yoksa duvar boşluk ölçülerine göre galvaniz veya ahşap şablon kör kasa merkez hazırlanacaktır.

ANO ÇITALARI

3.12.Yaklaşık 120 – 200 cm aralıklarla ano çıtaları yapıştırılır.

3.13.Yapıştırma sırasında çıtalar ipine getirilir ve teraziye alınır. Mutfak, dolap nişleri, sabit mobilya ve seramik v.b gelen özel bölümlerde mastar uygulamasına ilave terazi ve gönye aranacaktır. Yapıştırma için kullanılanı harcının sertleşmesi beklenir.

KÖŞE PROFİLİ

3.14.Sıva profili, profil makasıyla duvar yüksekliğinde veya istenilen boyutta kesilir.. Köşe profilleri kat yüksekliğinde tek profil olarak tatbik edilecek, ucu ucuna eklenmeyecektir

3.15.Duvar köşelerinde ano çıtası işlevi gören sıva profili, harç kullanılarak yerleştirilir.

3.16.Su terazisi ile sıva profilinin düşey ve yatay terazisi kontrol edilir.

3.17.350 dozlu hazırlanan kaba sıva 1~1,5 cm. kalınlıkta çelik mala ve tahta kürek yardımıyla hızla çarpılarak ano aralarına doldurulur.

MAKSİMUM SIVA KALINLIĞI

3.18.Sıva her noktada aynı yoğunlukta olmalıdır. Sıva kalınlığı max 25mm olmalıdır.

3.19.Uygulamaya duvar yüzeyi boyunca devam edilir. Yüzeylerde 30mm kalınlığı geçmeyecek şekilde olacaktır. Anahtar-Priz, buat ve sigorta kutuları ile menfez gibi benzer uygulamalarda, duvar ve perdelerde priz kutusu, sigorta kutusu, kâğıt bantlar ile içerisine sıva kaçmayacak şekilde şablon kullanılarak kapatılacaktır. Cepheden çıkan her türlü havalandırma menfezi, baca kılıfı ve ya bir başka yapı elemanı kılıfı ile duvar arası boşluklar İŞVEREN ’in onay verdiği malzeme ile doldurulacak ve üzeri file çekilerek sıvanacaktır.

MASTARLAMA

3.20.Ano çıtaları üzerindeki sıva, sıva malasıyla sıyrılarak, ano çıtaları mastarlama için uygun duruma getirilir

3.21.Alüminyum mastar ile aşağıdan yukarıya doğru ano çıtalarına bastırılarak mastarlama yapılır.

3.22.Mastarlama sırasında duvar yüzeyi üzerindeki fazla harcı, mastar üzerinde birikecektir.

3.23.Mastar üzerindeki fazla harç, sıva malası ile alınarak boşluklar doldurulur.

3.24.Duvar yüzeyinde boşluk kalmayacak şekilde mastarlama tamamlanır. Tavan duvar ve duvar döşeme birleşimlerinde 50 cm genişliğindeki kısmına mastar ve terazisizinde uygulama yapılacaktır. Arada kalan bölüm ise kendi içinde mastar ve terazi alınır.

TİRFİL

3.25.Sıva yeterince sertleştiğinde sıva yüzeyi tirfiillenir ve nemli bir sünger ile yüzey bitirilir.

KATKI

3.26.+5°C nin altında, + 25°C’ nin üzerindeki sıcaklıklarda işverenin gerekli gördüğü takdirde yüklenici katkı malzemeleriyle katkılı sıva yapacak, sıcak havalarda bitmiş sıva yüzlerine 3 gün boyunca su kürü uygulanacaktır

KAPI MERKEZLERİ

3.27. Kapı olmayan geçişlerde, terazisinde, mastarında, gönyesinde ve ölçüsünde merkez sıvası yapılacaktır, birim fiyata dahil olacaktır.

SÜRME İZOLASYON YAPILACAK KISIMLAR

3.28.Duvar eteklerinde, sürme izolasyon olacak mahallerde için döşemeden 15cm yukarıda olacak şekilde sıva 0,5cm kadar daha ince yapılacaktır. Sürme izolasyon eteklere döndükten sonra aynı seviyeye getirilerek sıvanır.

3.29.Kaba Sıva İmalatları mastar ve merkezlerin düzeltilmesi işlemleri ile son bulacaktır. Kaba+ İnce pozu için devam eden maddelerdeki uygulamalar yapılacaktır.

İMALATLARIN KORUNMASI

3.30.Elektrik ve Mekanik tesisat ile ilgili rezervasyonların korunmasına özen gösterilecek.Tamamlanmış imalatlar varsa özellikle klima bakır borularının zarar görmesi engellenecek ayrıca pvc ve havalandırma temizliği yapılacak.

ŞAFT İÇLERİNDE UYGULAMA

NOT: Şaft içlerinde beyaz çimento ile yapılacak uygulamalar, yukarıda bahsi geçen uygulama prosedürüne tabi olmayıp, tek kat serpme sıva ve mala ile düzeltme şeklinde olacaktır. Kalınlığı min 1,5 – 2 cm olacak ve yüzeyin bitmiş hali işveren tarafından numune imalat üzerinden onaylandığı şekilde olacaktır.

KALİTE KONTROL AŞAMALARI:

İDARE kalite kontrol aşamaları aşağıdaki gibidir;

Ano ve Yüzey Teslimi
Sıva imalatı tamamlandıktan sonra.
Ölçü
Gönye
Terazi konrolü
Temizlik teslimi

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir