<link rel="stylesheet" id="bwg_fonts-css" href="https://santiyede.com/wp-content/plugins/photo-gallery/css/bwg-fonts/fonts.css?ver=0.0.1" type="text/css" media="all">

İŞ GÜVENLİĞİ Arşiv

Güvenlik Önlemleri – Risk Faktörlerinin Belirlenmesi

Kaza Tiplerine Göre Alınacak Temel Güvenlik Önlemleri ( Risk Faktörlerinin Belirlenmesi) Kaza tiplerine göre alınacak işçi sağlığı ve güvenlik önlemleri (risk faktörlerinin belirlenmesi) aşağıda sıralanmıştır. İnsan Düşmesine Yönelik Güvenlik Önlemleri Yapı alanındaki tehlikeli kısımların açıkça sınırlandırılması ve buralara görünür şekilde yazılmış uyarı levhaları konulması İskelelerin taşıyabilecekleri maksimum ağırlığın tespit edilmesi ve iskele üzerine bu sınır ağırlığın rahatça görülecek şekilde levhalarla asılması Yüksekliği tabandan itibaren 3 …

Osha İş Güvenliği Sistemi Yönetim ve Organizasyonu

Osha İş Güvenliği Sistemi – İş Sağlığı ve Güvenliği Planı OSHA İş Güvenliği Yönetim Sistemi ve Organizasyonuna (OSHA: ABD İş Güvenliği ve Sağlığı İdaresi) göre, her firmanın kendine özgü bir yönetim politikası ve organizasyon şekli vardır. Bu doğrultuda, yapılan işin zamanında bitmesi, istenilen maliyette olması ve istenilen sürede tamamlanması için belirli bir plan ve program dahilinde çalışmalarını sürdürürler. İş güvenliği uygulamaları da bir plan ve …

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği – Şantiyede Alınması Gereken Önlemler

İnşaatta alınması gereken önlemler İnşaatta alınması gereken işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri konusunda bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Bu yüzden burada bazı kavramların tanıtımı ve alınması gereken önlemler hakkında detaylar anlatılacaktır. Fenni Sorumlu: Her işveren, yapı işlerini, fenni yeterliği bulunan kişilerin, teknik gözetimi ve sorumluluğu altında yürütecektir. Bu sorumlu kişi ya da kişiler ilgi alanlarına giren işlerin yapıldığı zamanlarda inşaat sahasında bulunmak ve işi yönlendirmek …

İŞ KAZALARININ NEDENLERİ NELERDİR?

İŞ KAZALARININ TEMEL NEDENLERİ Genel olarak iş kazalarının nedenleri, bireysel nedenler ve çevresel nedenler olarak iki grupta toplayabiliriz. Detaylara inildiğinde ise çok yönlü etkenlerin de var olduğu görülmektedir. Planlama, yönetim, uygulama, denetim ile ilgili nedenler biçiminde gruplandırmaların yanı sıra teknik, sosyal, psikolojik, ekonomik v.b nedenler olarak da gruplandırmalar yapılabilmektedir. İş kazalarının nedenleri bu yönden bir kalıba oturtulamaz. Alman araştırmacı Chossy’nin aşağıda yer alan gruplandırması, iş …