İÇ CEPHE BOYA TEKNİK ŞARTNAMESİ

İÇ CEPHE BOYA YAPILMASI

BOYA UYGULAMASI

9.1. Her türlü malzeme ve her türlü yatay-düşey taşıma, yardımcı ve sarf malzemeler ile işçilik Yüklenici’ye aittir.

9.2. Proje Şartları

1. Uygun hava koşulları ve yüzey sıcaklığının sağlanamaması durumunda imalata başlanmayacaktır.

2. Mevcut koşullardan dolayı boya işlerinin devamlılığının sağlanamadığı durumlarda ek havalandırma ve ısıtma sistemleri kullanılacaktır.

3. Çevresel Gereksinimler:

– Uygulama esnasında ortam sıcaklığı 10°C – 30°C arasında olmalıdır.

UYGULAMA METODLARI

TOZ – YAĞ VE YABANCI CİSİMLERİN TEMİZLENMESİ

9.3. İmalat  yapılacak yüzeyler toz, yağ, her türlü yabancı cisim ve benzerlerinden arındırılacaktır.

9.4. Saten alçısı tamamlanmış yüzey kontrol edildikten sonra gerekirse tekrar zımparalandıktan sonra silinerek temizlenecek, temizliği tamamlanmış yüzeye, fırça veya rulo ile bir kat astar sürülecektir. Üretici kataloglarında belirtilen kuruma süresince, astarın herhangi bir dış olumsuz etkene maruz kalmaması sağlanacaktır. İç mekan boyası yapılması işine başlamadan önce, boya altında kalacak her tür ankastre tesis ve imalât hazırlanmış ve yerine monte edilmiş, genel kontrol ve testleri yapılmış ve boya işlerine zarar vermeyecek şekilde tedbirleri alınmış (antipas, galvaniz vb.) olacaktır. Boya yapılacak yüzeyler tam kurumuş olacak ve iyice temizlenecektir.

ASTAR+ 2 KAT BOYA

9.5. Astarın kurumasının ardından boyanın 1. katı, kurumasını tamamlamış 1. kat boyanın üzerine 2. katı, üretici firma tarafından belirtilen oranda su ile inceltilerek fırça veya rulo ile sürülecektir. Üretici kataloglarında belirtilen kuruma süresince herhangi bir dış olumsuz etmene maruz kalmaması sağlanacaktır. 2. kat boya yapılmasına rağmen istenilen nitelikte kapama sağlanmamış, dalgalanma, renk tonu farklılığı gibi istenmeyen durumlar oluşmuş ise, bunların giderilmesi amacıyla 3. veya daha fazla kat boya yapılacak ve/veya bu hataların giderilmesi için imalat tekrarlanacaktır. Son kat boya, diğer imalatlarla koordine edilerek İşveren onayını takiben yapılacaktır.

KESTİRME VE MASKELEME BANDI

9.6. Tavan, duvarlarda boya ve renkli sıva uygulamalarında, kestirmelerin kusursuz olması sağlanacaktır. Doğrama, kapı vb. elemanlara boya ve sıva bulaştırılmayacak ve farklı malzemelerle oluşacak kesişim çizgilerinin düzgün ve terazisinde olması sağlanacak, bu amaçla maskeleme bandı kullanılacaktır. Bu bantların 48 saatten fazla yüzeyde bulunmasına izin verilmeyecektir.

DALGALANMA

9.7. Uygulama, boyada her türlü dalgalanma, gönyesizlik ve kusurlara olanak vermeyecek şekilde gerçekleştirilecektir.

MALZEMELERİN SAHAYA GELİŞ ŞEKLİ

9.8. Malzemeler, şantiyeye açılmamış orijinal ambalajları içinde cins, renk ve kalite standardı etiketlenmiş olarak getirilmelidir.

FIRÇALARIN SUDA BEKLETİLMESİ

9.9. Su bazlı boyaların uygulanmasında kullanılacak olan fırçalar boyaya başlamadan 2 saat önce suya bırakılmalıdır.

İMALATIN KALİTESİ

9.10. Boyanmış yüzeyler, çizgilerden, damarlardan, satıhta görülebilecek engebelerden, fırça izlerinden, renk ve doku farklılıklarından arındırılmış olmalıdır.

9.11. Bitmiş yüzeylerin üzerinde bulunan her bir boya tabakası kendi içinde düzgün bir kalınlıkta olmalıdır. Kenar, köşe, yarık, çatlak ve ek yerleri de dahil olmak üzere tüm yüzeye sürülen boyanın kalınlık olarak yan yüzeyle aynı olması gerekmektedir.

9.12. İyi boyanmış yüzeylerin düzgün bir şekilde kurumaları için belirli bir zaman geçmelidir. Bu süre hava şartlarının müsait olmadığı zamanlarda değiştirilmelidir.

9.13. Uygulanan tüm boyalar, düzgün ve pürüzsüz bir tabaka halinde olmalıdır. Boya iyice karıştırılmalı ve uygulanması esnasında kıvamında bir değişme olmamalıdır.

9.14. Boyama işleminde, daima aynı sisteme/markaya ait ürünler kullanılacaktır.

9.15. Malzeme seçildikten sonra ona en uyumlu uygulama sistemi seçilmeli ve tatbik edilmelidir.

9.16. Uygulamada boyanın fırça ile tatbikinde iz kalmamasına özen gösterilmelidir.

ASTAR YAPILMASI

9.17. Temizlenmiş ve boyaya hazırlanmış yüzeyler astarlanmalıdır.

BANTLAMA – TEMİZLİK

9.18. Boyanacak yüzeylerdeki ya da komşu yüzeylerdeki boyanmayacak malzeme, yüzey hazırlığı ve boya uygulamasından önce örtülecek / bantlanacaktır. Eğer boya olan yer varsa lekeler temizlenmeli ve iş yapılan yer temiz ve kabul edilebilir bir şekilde teslim edilmelidir.

10.GARANTİ

10.1. Tamamlanmış imalatlar, her tür imalat hatasına karşın garanti süresi boyunca Yüklenici garantisi altında olacaktır.

10.2. Garanti süresi boyunca, uygulama hatasından kaynaklanan kusurların tamiratı veya gerektiğinde yenilenmesi, Yüklenici tarafından bedelsiz olarak yapılacaktır.

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir