bitkilendirme çeşitleri
Peyzaj

Bitkilendirme çeşitleri – Soliter, Monotip, Grup ve Çalı Kitleleri ile Biçimlendirme

Genel Bitkilendirme Çeşitleri

Bitkilendirme çeşitleri birçok sınıfa ayrılsa da , genel olarak 4 çeşit bitkilendirmeden söz etmek mümkündür. Bunlar şu şekilde sıralanabilir;

  1. Soliter (tek-yalnız) bitkilendirme
  2. Monotip (tektip) bitkilendirme
  3. Grup bitkilendirme
  4. Çalı kitleleri biçiminde bitkilendirme (Ayaşlıgil, 2001).

Soliter bitkilendirme çeşitleri

Bir ağaç veya çalının yalnız, tek başına kullanılmasıyla gerçekleşir. Bu bir dekoratif, ilginç görünümlü ağaç ya da çalı olabilir. Bu bitkinin etrafında, onun kadar baskın başka bir bitki bulunmamaktadır. Bunlarla birlikte, bitkinin çevresi çim yahut yerörtücü alanlarla çevrili olabilir (Şekil 4.66).

Soliter bitki, tasarımda dikkat çekmek amacıyla kullanılır. Herhangi bir açık çim alanda tek başına olabilir ya da bir çalı kitlesi içinde özel ilgi çekmek amacıyla kullanılan eleman olabilir. Soliter tür, kitle halinde yapılmış bitkilendirmenin bir parçası ise bu durumda ya bir çalı ya da küçük bir ağaç kullanılabilir.

soliter bitkilendirme çeşitleri
Şekil 4.66 : Soliter bitki örnekleri 

Monotip bitkilendirme

Tek bir türden oluşan bitki grubu veya aynı türdeki ağaç ve çalılardan meydana getirilen dizi, hat, bordür, çit ya da perdelerle temsil edilmektedir. Tasarlanan bitki gruplarının içinde tek bir tür bulunur (Şekil 4.67).

monotip bitkilendirme çeşitleri
Şekil 4.67 : Monotip bitkilendirme örnekleri (Leszczynski, 1999; Uffelen, 2009).

Grup bitkilendirme

Değişik türdeki bitkilerin grup halinde birarada kullanılmalarıyla gerçekleşir. Bu grupta iki-üç tür bitki yer alabileceği gibi, daha fazla sayıda bitki türleri de bir araya gelebilir. Grup halinde, birden fazla bir arada kullanılan bitkilerin 3,5,7,9 gibi tek sayılarla kullanımları algılanma açısından daha uygundur. Maksimum etkiyi yaratabilmeleri için bitkiler belirli mesafelerde dikilmelidir. Bitkilerin genel olarak, olgun haldeki çaplarının 1/4’ü ile 1/8’i oranında olgunlaştıklarında girişim yapacak yani, birbirlerinin içine geçebilecek biçimde dikilmeleri tercih edilmelidir (Şekil 4.68) (Öztan, 1968).

blank
Şekil 4.68 : Grup şeklinde düzenlenen bitki kompozisyonları

Çalı kitleleri biçiminde bitkilendirme

Birçok farklı bitkiyi bir araya getirerek tasarım ünitesi oluşturur. Çalı kitlesi iki farklı bitkiden ya da çok büyük ölçekli durumlarda yirmi ya da otuz farklı tür ve varyeteden oluşabilir. Çalı kitlesini grup bitkilendirmesinden ayıran özellik, bitkilerin arajmanı, yani dizilişidir. Çalı kitlesinde, tüm bitkiler birbirine temas edip birbirilerini örterler ve tek bir tasarım ifadesi içinde kaybolurlar (Şekil 4.63). Gerek bu işlem gerçekleştirilirken, gerekse, bariyer, çit, perde gibi tasarıma yardımcı elemanlar oluşturulurken bitkiler olgunlaştıklarında birbirleri içine  girişim yapacak biçimde dikilmelidirler (Ayaşlıgil, 2001).

blank
Şekil 4.69 : Çalı kitlesi şeklinde yapılan bitkilendirme örnekleri (Lam, 2007).

 

Kaynak
Özgün ARIN
BİTKİSEL TASARIMIN GÖRSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: BURSA SOĞANLI BOTANİK PARKI ÖRNEĞİ

Paylaşmak Güzeldir

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız?

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir