BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) Nedir? BIM Ne İçin Kullanılır?

BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) Nedir? BIM Ne İçin Kullanılır?

Ekim 14, 2020 0 Yazar: Gürsoy Yurtalan

Günümüzde tüm yaşamımız ve tüm sektörler teknoloji ile iç içe bir hale gelmiştir. BIM, ingilizce ismi ile Building Information Modelling, en özet ve basit haliyle bir yapının fiziksel ve fonksiyonel özelliklerinin temsil edildiği dijital bir modelin oluşturulma ve yönetilme sürecidir. BIM  nedir? Sorusunun belki de en iyi cevabı olarak BIM, bir yapıyı iki kere inşa etmemizi sağlar diyebiliriz. Birincisinde model olarak sanal ortamda tasarlanan yapımız, ikinci defada sahada gerçek ortamda yapılmaktadır. Son zamanlarda sıklıkla karşımıza çıkan BIM Yapı Bilgi Modellemesi, sektörde büyük bir öneme sahiptir çünkü olası koşulları dijital ortamda simule etmemizi sağlar ve doğabilecek sonuçların tahmini için de büyük önem taşır.

Eskiden karşılaşılan çizim problemleri ve hesap hatalarının getirdiği ekstra maliyetlerin yerini BIM Yapı Bilgi Modellemesi ‘nin kullanıldığı çağdaş  ve kusursuza yakın sistemler aldı. Bu yazımızda BIM nedir? Hangi alanlarda kullanılır? Avantajları nelerdir? Gibi sorulara cevap sunacağız.

BIM Nedir?

Building information modelling, tek bir elemandan oluşmaz. Birden fazla elemanın birleşerek oluşturduğu bir süreçtir. Yapıların tasarım ve inşaat süreçlerinde rol alan herkesin yararlanabileceği bir bilgi paylaşım sürecidir de denebilir. Yapı bilgi modellemesi, kullanılan ortak yazılım çözümleri ile yapının projesinde farklı alanlarda görevli pek çok paydaşın, projenin güncel verilerine hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlar. Özellikle Avrupa ülkelerinde uzun yıllardır inşaat sektöründe kullanılan BIM süreci, Türkiye’de de hızla yaygınlaşmaktadır ve bu süreçte sıklıkla kullanılan yazılım REVIT’tir.

(Bkz. Revit Nedir?)

Yapı bilgi modellemesi sayesinde koordine çalışma şekli projenin ilk safhalarından en sonuna kadar başarı ile sürdürülebilir. Bu koordine çalışma şekli ile birlikte olası hatalar da en aza indirgenmiş olur. BIM yalnızca yapının statik ya da mimari proje detaylarının takibini değil; finansal ya da zamansal gibi farklı faktörlerinin de takibini kolaylaştırır ve olası kılar.

İnşaat Mühendisinin Bilmesi Gereken Programlar

Yapı bilgi modellemesinin Avantajları Nelerdir?

Yapı bilgi modellemesi, yenilikçi ve sürdürülebilir yaklaşımı ile yapı sektörünü büyük hatalardan kurtaran bir süreçtir.

BIM sayesinde;

  • Daha iyi bina modellemesi yapılabilir, oluşabilecek aksaklıkların önceden görülmesi ile inşaat safhasındaki çıkmazlar sanal model üzerinden erkenden çözülmüş olur, yapım aşamasına geçildiğinde proje içindeki herkesin işi çok daha kolaylaşmış olur.
  • Proje içindeki tüm paydaşların koordine çalışmasına zemin hazırlar, iletişim eksikliği sonucu oluşabilecek hataları minimuma indirir.
  • Verileri saklayabildiği için aynı kontrollerin ve çözümlerin tekrar tekrar yapılmasının önüne geçer, zamandan tasarruf sağlar.
  • Proje sürecinde tüm paydaşların verilere kesintisiz ulaşabilmesini sağlar.
  • Revit yardımı ile projenin daha görünür ve hayal edilebilir olmasına zemin hazırlar. Böylelikle proje hakkındaki sorun çözme aşamaları daha rahat yürütülür.
  • Maliyet ve zaman üzerinde tam kontrol sağlar, bu sayede gecikmelerin ve fazla maliyetlerin de önüne geçmiş olur.