ALÇIPAN ASMA TAVAN TEKNİK ŞARTNAMESİ

U-C Galvaniz Profillerle Alçıpan Asma Tavan Yapılması
U-C Galvaniz Profillerle Alçıpan Asma Tavan Yapılması

U-C GALVANİZ PROFİLLERLE ASMA TAVAN YAPILMASI

ALÇIPAN ASMA TAVAN İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KAPSAM

Bu teknik şartname İŞVEREN’ ce kabul edilerek onaylanan/cak detay, sistem bütününü oluşturan elemanlar işçilikler ve gerekli malzemeler ile Alçı Plaka asma Tavan yapılması işlerini kapsamaktadır. Asma tavan işlerinde kullanılacak tüm malzemeler altyükleniciye ait olacaktır. Yatay düşey taşımalar, malzeme alım platformları ve iskele vb gibi ekipmanların temini altyüklenici tarafından yapılacaktır.

Bu bölüm, aşağıdaki imalat pozlarının yapımı hususunda anlaşmaya varılması için referans alınacak teknik uygulama detaylarını ve diğer poz içeriklerini kapsamaktadır.

Yeşil Alçıpan Asma Tavan Yapılması
Beyaz Alçıpan Asma Tavan Yapılması
Asma Tavan Alın Yapılması (30 cm’e kadar)
Asma Tavan Gizli Işıklık Yapılması
Asma Tavan Müdahale Kapağı Yapılması

*35 cm üzerindeki ölçülere sahip imalatlar m2 birim fiyat üzerinden ödenecektir.

2. MALZEMELER ve UYGULANACAĞI YERLER

Genel Açıklama:

Bu şartnamede belirtilmiş olan markalar ve muadilleri (*) tüm malzemeler ve uygulamacıları İŞVEREN ’ce onaylanarak kullanılabilir. Uygulamacının referansları da onay talebinde İŞVEREN’ ne sunulacaktır.

İmalatlarda kutu profil kullanılması durumunda marka onayı İŞVEREN tarafından verilecektir. Duvar ve Tavanda metal konstrüksiyon kurulmasında kullanılan profiller TS EN 14195 Alçı levha sistemlerinde kullanılan metal çerçeve bileşenleri standartlarına uygunluğu belgelenecek , minimum 50 mm. Et kalınlığında olacaktır, tüm metal aksesuarlar kullanılan alçıpan levha markası ile aynı olacaktır. Kullanılacak alçıpan levha markaları aşağıdaki gibidir.

ONAYLI ALÇIPAN MALZEMELERİ

KNAUF
RİGİPS
ENTEGRE
LAFARGE DALSAN
ABS

(*) muadil; PROJE YÖNETİMİ n in muadil ürün kullanımı ile ilgili yönergesi aşağıdaki hususları kapsar. Belirtilen tüm talepler yerine gelmeden muadil bir ürün kullanımına izin verilmez. Herhangi bir şekilde PROJE YÖNETİMİ oluru olmadan kullanılmış dahi olsa ödemesi/hak edişi yapılmaz, varsa getirebileceği riskleri PROJE YÖNETİMİ değerlendirerek gerekli kararı verir. YÜKLENİCİ’ nin buna itirazı olmayacağını şimdiden kabul eder.

Muadil ürün kullanımının sözleşme imzalanıp işin devamı sırasında gündeme gelmesi durumu:

– Aynı marka içinden tercih durumlarında; Üreticiden temin edilecek gerekçe yazısı resmi belgeleriyle alınacaktır. Üretici den yazı alınamaması durumunda gerekçeli bir yazı ile İŞVEREN’ ni bilgilendirir. Örn; ürünün üretiminin durdurulması, ithalatta sorun olması, temininin zaman alması… Bu durumda YÜKLENİCİ bu durum sebebiyle her ne nam adı altında olursa olsun; İŞVEREN’ den ilave bir bedel talebinde bulunmayacağını kabul eder.

– Kullanılacak muadil ürün hiçbir şekilde sözleşmede onaylı ürünlerin aşağısı performansta olmayacaktır. Öyle ki garanti verilmesi maddesi ile dahi bu hüküm yumuşatılmayacaktır. Ancak bir üst segmentte ürün kullanımına mevcut paketle uyumluluğu yönünden Yetkili Bayii yazılı oluru ile izin verilebilecektir.

– Muadil ürünle ilgili teknik speklerin İŞVEREN’ ne sunulması ve akabinde İŞVEREN’ nin belirlediği bölgede yapılan uygulamanın İŞVEREN’ ce hak ediş eki olarak kullanılacak bilgilendirme/ onay yazısına mukabil uygulama geçerlilik kazanır.

Sonuç olumsuz olursa İŞVEREN sözleşmeden kaynaklı haklarını kullanır. Genelde olumlu olurda kısmen rehabilite gerektiren unsurlar olursa bu durumda ortaya çıkacak ilave harcamalar için her ne nam adı altında olursa olsun ilave bedel ödemesi yapılmaz. Bu durum İŞVEREN’ ce hakediş eki olarak kullanılacak bilgilendirme/onay yazısına mukabil geçerlilik kazanır

ALÇIPAN MALZEMELERİ:

İmalat Malzemeleri

 • Alçıdan imal edilmiş iki tarafı kağıt kaplı olan normal Alçı Plaka
 • Yeşil Alçı Plaka
 • Galvaniz C profilleri, (0,55 – 0,60 mm olacaktır)
 • Galvaniz U profilleri, (0,55 – 0,60 mm olacaktır)
 • Tavan askı elemanları
 • Çelik Dübel (detay projesine göre)
 • Ankraj elemanları(detay projesine göre)
 • Kutu Profil (detay projesine göre)
 • Paslanmaz vida
 • Derz bandı
 • Alkali dayanımlı donatı filesi
 • Alüminyum köşe profili
 • Antipas

3. UYGULAMA

NUMUNE UYGULAMALARI:

YÜKLENİCİ her tip imalat cinsinden örnek bir uygulama yapacaktır. Bunun için uygulama/montaj mahallinde ölçü taraması yaparak Üretim-montaj toleransları yönünden İŞVEREN’ in yazılı onayını alacaktır.

İmalat mahallindeki ölçüler YÜKLENİCİ tarafından alınacaktır, üretim gerektiren malzeme imalat ve toleransları YÜKLENİCİ sorumluluğundadır. Mimari projede her ne kadar imalat ölçüleri açıklanmış olsa da uygulama örnekleri için numune bir binada farklı tiplerde numune çalışması yapılacak ve uygulama prensipleri netleştirilecektir. Uygulama prensipleri ve üretici firma detayları, YÜKLENİCİ ve İŞVEREN arasında imzalaşılmasına müteakip üretim başlayabilir. Aksi takdirde doğabilecek tüm aksama ve mali kayıplardan YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır.

3.1. C-U GALVANİZ PROFİL KONSTRÜKSİYONLU ALÇIPAN ASMA TAVAN:

Kullanılan malzeme tanımlamaları:

ALÇIPAN YAPILMASINDA KULLANILAN MALZEMELER
ALÇIPAN YAPILMASINDA KULLANILAN MALZEMELER

Alçıpan Yapılması

ALÇIPAN ANA VE TALİ TAŞIYICI ARALIKLARI
ALÇIPAN ANA VE TALİ TAŞIYICI ARALIKLARI

UYGULAMA AŞAMALARI:

1. ALÇIPAN ASMA TAVAN KOTUNUN BELİRLENMESİ

İşveren tarafından verilen asma tavan bitiş kotuna göre alçı levha kalınlığı da göz önüne alınarak, tavan U-profillerin alt kotu duvar yüzeyine işaretlenir. Bu kot diğer duvarlara lazer ile taşınır ve sabitleme hattı lazer yardımıyla tüm duvarlar üzerine çizilir.

ALÇIPAN ASMA TAVAN KOTUNUN BELİRLENMESİ
ALÇIPAN ASMA TAVAN KOTUNUN BELİRLENMESİ

2. ALÇIPAN PROFİLLERİNİN SABİTLENMESİ

Tavan U profilleri, bu çizginin üzerine matkap kullanılarak dübel-vida-pul ile sabitlenir. Vida aralıkları 60 cm olmalıdır. Seramik vb yüzeylere uygulanırken diğer imalatlara zarar verilmemeye dikkat edilmeli verildiği takdirde gerekli tamiratlar yapılmadan devam edilmemelidir.

ALÇIPAN TAVAN U PROFİLLERİN SABİTLENMESİ
ALÇIPAN TAVAN U PROFİLLERİN SABİTLENMESİ

3. ALÇIPAN ASKI ÇUBUKLARININ KONUMU

Uygulamaya başlanacak köşedeki askı çubuğunun her iki duvara uzaklığı, 10 cm olmalıdır. Askı çubukları, ANA profilleri (üst C-profilleri) taşıyacağı için, ANA profilin, odanın hangi duvarına paralel olacağı belirlenmelidir.

ALÇIPAN ASKI ÇUBUKLARININ KONUMU
ALÇIPAN ASKI ÇUBUKLARININ KONUMU

ASKI ÇUBUKLARININ KONUMU

Askı çubuklarının konumları belirlenirken tavan ile asma tavan arasında yer alan ya da uygulama tamamlanmadan yapılacak elektrik, ses, iklimlendirme, havalandırma ve yangın önleme tesisatlarının konumları göz önüne alınmalıdır. Yüklenici tarafından işverenden asma tavan projesi istenecek projeye göre profillerin yerini belirlenecektir.

4. ALÇIPAN ÇELİK DÜBEL YERLERİ

Yukarıdaki çizimde, ANA-profiller odanın uzun duvarına (a-eksenine) paralel düşünülmüştür. A-ekseni doğrultusunda en fazla 90 cm aralıklarla, çelik dübel yerleri işaretlenir. Diğer ANA profil B-eksenleri 90-110 cm aralıklarla, çırpı ipi yardımıyla tavana çizilir. Çizilen ANA-profil eksenleri üzerine, aralıkları en fazla 90 cm olacak şekilde çelik dübel yerleri işaretlenir.
ANA-profillerin ek yerlerinde ekleme parçası kullanılır. Birbirine komşu ANA-profil eksenlerinin ek yerleri şaşırtılmalıdır.

Askı çubukları ve ANA profillerin söz konusu tesisatlarla çakışmaması için, gereken yerlerde ek askı çubuğu kullanılır ya da askı çubukları ve profiller sınır değerler arasında kaydırılır.
Belirlenen yerler matkapla delinir. Çelik dübeller çekiçle deliklere çakılır ve altlarında bulunan somun yardımıyla sıkılır. Askı çubukları çelik dübeller üzerindeki L-demirin içinden geçirilerek asılır. T-askı maşası kullanılıyorsa, ANA profiller maşa dişlerinden geçirilerek takılır. C-askı maşası kullanılıyorsa, ANA profil maşaya yaklaştırılır ve maşa ANA-profili kilitleyene kadar döndürülür.

Asma tavan uygulamalarında idarece onaylanacak konstrüksiyon planı esas alınacak (spot/fan vb cihaz montajları için) ve yüklenici tarafından tip mahaller için ön onay sunumu yapılacaktır.
Yaşam mahallerinde avize gelecek lokasyonlarda, avize vb aydınlatma armatürlerini taşıyabilecek ilave güçlendirici konstrüksiyon uygulanacaktır. Bunun için ek bir bedel talep edilmeyecektir.

5. ALÇIPAN TALİ PROFİLLERİN ARALIKLARI

Tali profil aralıkları 40 cm olmalıdır. (Alçıpan vidalama yönüne göre 60cmde olabilir)

ALÇIPAN TALİ PROFİLLERİN KONUMU
ALÇIPAN TALİ PROFİLLERİN KONUMU

6. ALÇIPAN TALİ PROFİLLERİN KONUMU

İlk tali profilin mevcut ya da giydirme duvara uzaklığı 10 cm olmalıdır.

7. ALÇIPAN TALİ PROFİLLERİN SABİTLENMESİ

Tali profiller (alt C-profiller), ANA-profillere dik doğrultuda tavan U-profillerinin içine geçirilir. Tali profiller ANA profillere, kesişme noktalarında iki adet klips kullanılarak sabitlenir
Duvarlar birbirine dikse, alçı levha Tali profillere dik açı yapacak şekilde duvar köşesine yanaştırılır. Alçı levhanın kısa kenarları TALİ-profillerin kanatlarını ortalamalıdır. Alçı levhalar, profil eksenleri doğrultusunda TALİ-profillere 25 mm’ lik borazan vidalarla sabitlenir.

8. VİDALAMA

Vida aralıkları en fazla 30 cm olmalıdır. Vida başları, alçı levha yüzeyine gömülmeli, ancak kartonun zedelenmemesine dikkat edilmelidir.

ALÇIPAN VİDALAMA YAPILMASI
ALÇIPAN VİDALAMA YAPILMASI

Kapama sürecinde alçıpan levhalar cephe ışığına paralel olacak şekilde monte edilecektir.
Asma tavan kapama sürecinde, idarece verilecek elektrik / tavan süperpoze planında gösterilen dedektör/avize vb gibi spot yeri açılmaksızın yalnızca kablonun kapama öncesi tavan dışarısına alınmasını gerektiren kısımlarda, asma tavan ekipleri verilen ölçülere göre delme / çıkarma işlemini yapacaktır. Verilen plan dahilinde sorumluluk asma tavan ekiplerine aittir.
İmalat sonrası Alçıpan Asma Tavan Üzerinde Fan ve Armatür Yerlerinin açılması işleri Asma Tavan uygulama fiyatına dahildir.

Derz Dolgu İşlemi:

Alçı plaka imalatlarda, mukavemetli, çatlaklardan arınmış, düzgün yüzeyler elde etmek için, Derz ve dolgu işlemleri, aşağıdaki tarif edildiği şekilde doğru uygulanması sağlanacaktır.

Derz Dolgu İşlemi Öncesi Hazırlık:

Alçı plaka derz dolgu işlemleri, montaj yapılan mekândaki nem ve ısı değişikliklerinden kaynaklanan genleşme ve büzülmelerin beklenmediği zaman yapılacaktır. Derz işlemlerinden sonra mekânın ani ısıtılmasından kaçınılacaktır. Derz dolgu işlemleri sonrasında, aydınlatma vb. aksesuarlara yer açmak için kesim ve kırım işi yapılmayacak, derzlerde çatlaklar meydana gelmemesi için, bu tür işlemler önceden tamamlanmış olacaktır.

Derz işlemi sırasında mekan sıcaklığı 5 °C’ nin altında olmayacak ve ısı derz işleminin iki gün öncesinden başlayarak, iki gün sonrasına kadar olabildiğince sabit tutulacaktır. Nem unsuru, kurumayı önlediği ve derz dolgu alçısının kuruma süresini arttırdığı için, mekandaki zemin şap işlemi vb. ıslak döşeme imalatları tamamlanmış olacaktır. Derz işlemi öncesi Alçı plakalar kontrol edilecek, sağlam vidalanıp vidalanmadıklarına bakılacak ve vida başlarının tamamen gömülü olduğundan emin olunacaktır. Kesilmiş Alçı plakaların kenarları macunlama işlemi öncesi gönyelenerek rendelenecek ve görünen yüzeydeki kağıdın kesik kısmı zımparalanacaktır.

Derzler tozdan arındırılacak, küçük delikler ve çatlaklar Derz Dolgu Alçısı ya da Derz Dolgu Macunu ile tamir edilecektir. Alçı plakaların duvar ve tavan birleşim yerlerinde 3 mm’ den fazla boşluk var ise Alçı plaka olmayan duvara ayırıcı bir bant yerleştirilecek ve yüzey sıfırlanana kadar ön dolgu yapılmayacaktır. Uygulama yapılacak yüzeyler toz, yağ vb. faktörlerden temizlenecektir.

Alçıpan Derz Dolgu İşlemi:

Alçı plakaların birleşim yerlerine derz dolgu işlemi aşağıdaki gibi uygulanacaktır:
Alçı plakaların kısa kenarları küt kenar olduğundan, bu kenarlara ilk olarak suni pah açılacaktır. Derz dolgu alçısı torbanın üzerinde tarif edildiği gibi hazırlanacaktır. Kendinden yapışkanlı file derz bandı kullanılıyorsa, bant derze düzgün olarak yapıştırılacak ve ilk kat alçı, bandın üzerine bolca çekilecektir. Yapışma özelliği olmayan fiber veya tekstil derz bandı kullanılıyorsa, önce derzin üzerine ince bir şerit halinde alçı uygulanacaktır. Gereken uzunlukta derz bandı kesildikten sonra spatula ile derzin üzerine bastırılarak alçıya gömülmesi sağlanacaktır. En az iki saat bekledikten sonra, ikinci kat alçı 20 cm genişliğinde uygulanacak, nemli bir süngerle kenarındaki fazlalıklar alınacaktır.

İkinci katın prizini almasını takiben üçüncü kat alçı yaklaşık 30 cm genişliğinde ve çok ince bir tabaka halinde uygulanacaktır. Yine nemli bir süngerle kenardaki fazlalıklar alınacaktır. Son kat kuruduktan sonra hafifçe zımparalanarak boyaya hazır hale getirilecektir.

3.2. ALÇIPAN GİZLİ IŞIK ASMATAVAN İMALATI:

ALÇIPAN GİZLİ IŞIK DETAYI
ALÇIPAN GİZLİ IŞIK DETAYI

3.3. ALÇIPAN ALIN İMALATI:

ALÇIPAN ALIN DETAYI
ALÇIPAN ALIN DETAYI

3.4. ALÇIPAN ASMA TAVAN MÜDAHALE KAPAĞI

Asma Tavan Müdahale Kapağı 40*40 Ebatlarında, Switch Menteşeli olacaktır.
Müdahale kapağı montajı için gerekli ilave konstrüksiyon ve altyapı hazırlığı için ilave bir bedel ödenmeyecektir.

Ral Kodu idarece belirlenecektir.
Ekli görsel ya da muadili malzeme idareye onaylattırılarak kullanılacaktır.
Malzeme, işçilik, nakliye, sarf ve tüm giderler dahildir.

MÜDAHELE KAPAĞI
MÜDAHELE KAPAĞI

KALİTE KONTROL AŞAMALARI:

İDARE kalite kontrol aşamaları aşağıdaki gibidir;

1. Asma tavan konstrüksiyon imalatı tamamlandıktan sonra.
2. Alçıpan kapama sonrası derz bandı çekilmeden; müdahale kapağı, menfez, spot vb. montajları öncesi.
3. Aksesuar montajları sonrası.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*