ALÇI SIVA TEKNİK ŞARTNAMESİ

ALÇI SIVA İMALATLARI

   Alçı Sıva Nasıl Yapılır – Teknik Şartname – Uygulama Detayları

  1.      KAPSAM

Bu teknik şartname İŞVEREN’ ce kabul edilerek onaylanacak malzemeler ile ALÇI SIVA yapılması işlerini kapsamaktadır.

Numuneler, muayene ve deney metotları, malzeme temin şekli ve ilgili standartlar ile sonradan yürürlüğe girebilecek konu ile ilgili standartlar bu teknik şartnamenin vazgeçilmez / ayrılmaz bir parçasıdır. Sıva işlerinde kullanılacak tüm malzemeler (yalıtım malzemesi dahil) alt yükleniciye ait olacaktır. Yatay düşey taşımalar, malzeme alım platformları ve iskele vb gibi ekipmanların temini alt yüklenici tarafından yapılacaktır.

Bu bölüm, aşağıdaki imalat pozlarının yapımı hususunda anlaşmaya varılması için referans alınacak teknik uygulama detaylarını ve diğer poz içeriklerini kapsamaktadır.

Duvar Alçı Sıva Yapılması

Tavan Alçı Sıva Yapılması

Saten Alçı Yapılması

   2.      MALZEMELER ve UYGULANACAĞI YERLER

YÜKLENİCİ firma kullandığı ürünlerin ” Astar, Alçı ve türevleri ile bu işler için gerekli her türlü sarf malzemesi ve ürünleri için iş bu şartnamenin imzası ile 5 yıl içinde çıkabilecek” müşterisinden ve/veya üçüncü şahıslardan kaynaklı sorunlarda dahil garanti verecektir.

İŞVEREN’ e YÜKLENİCİ tarafından temini sağlanan ürünler, ÜRETİCİ FİRMA ürünlerinde çıkacak kusur ve hatalara karşı, ÜRETİCİ FİRMA’ nın güncel ve yürürlükte olduğunu gösterir sigortalandığını belgeleyen evrakları teklif sırasında İŞVEREN’ e teslim edecektir.

GENEL AÇIKLAMA

Bu şartnamede belirtilmiş olan markalar ve muadilleri (*) tüm malzemeler ve ALT TAŞERON’ ları İŞVEREN ‘nce onaylanarak kullanılabilir. ALT TAŞERON’ un referansları da onay talebinde İŞVEREN’ e sunulacaktır.

Muadil Markalar aşağıda belirtildiği şekilde olmalıdır

 1. LAFARGE
 2. RİGİPS
 3. KNAUF
 4. ABS

(*) muadil; İŞVEREN’ in muadil ürün kullanımı ile ilgili yönergesi aşağıdaki hususları kapsar. Belirtilen tüm talepler yerine gelmeden muadil bir ürün kullanımına izin verilmez. Herhangi bir şekilde İŞVEREN oluru olmadan kullanılmış dahi olsa ödemesi/hakedişi yapılmaz, varsa getirebileceği riskleri İŞVEREN değerlendirerek gerekli kararı verir. YÜKLENİCİ’ nin buna itirazı olmayacağını şimdiden kabul eder.

Muadil ürün kullanımının sözleşme imzalanıp işin devamı sırasında gündeme gelmesi durumu:

Aynı marka içinden tercih durumlarında; Üreticiden temin edilecek gerekçe yazısı alınacaktır. Üreticiden yazı alınamaması durumunda gerekçeli bir yazı ile İŞVEREN’ i bilgilendirir. Örn.; ürünün üretiminin durdurulması, ithalatta sorun olması, temininin zaman alması… Bu durumda YÜKLENİCİ bu durum sebebiyle her ne nam adı altında olursa olsun; İŞVEREN den ilave bir bedel talebinde bulunmayacağını kabul eder.

Kullanılacak muadil ürün hiçbir şekilde sözleşmede onaylı ürünlerin aşağısı performansta olmayacaktır. Öyle ki garanti verilmesi maddesi ile dahi bu hüküm yumuşatılmayacaktır. Ancak bir üst segmentte ürün kullanımına mevcut paketle uyumluluğu yönünden Yetkili Bayii yazılı oluru ile izin verilebilecektir.

Muadil ürünle ilgili teknik şartnamelerin İŞVEREN’ ne sunulması ve akabinde İŞVEREN’ in belirlediği bölgede yapılan uygulamanın İŞVEREN’ nce hakediş eki olarak kullanılacak bilgilendirme/ onay yazısına mukabil uygulama geçerlilik kazanır.

Sonuç olumsuz olursa İŞVEREN sözleşmeden kaynaklı haklarını kullanır. Genelde olumlu olurda kısmen rehabilite gerektiren unsurlar olursa bu durumda ortaya çıkacak ilave harcamalar için her ne nam adı altında olursa olsun ilave bedel ödemesi yapılmaz. Bu durum İŞVEREN’ ce hakediş eki olarak kullanılacak bilgilendirme/onay yazısına mukabil geçerlilik kazanır.

Uygulama şap üst kotunun 3 cm altından, asma tavan içerisinde ise, tavan alt kotunun 5 cm üzerinden olacak şekilde ölçülendirilecek, metraj buna göre hesaplanacaktır.

İMALAT MALZEMELERİ

Örnek uygulamalar:

Aşağıdaki uygulama maddelerinde açıklanan alçı kalınlıkları, mastar ve terazi uygulamaları, sarfiyat ve aşamaları, ve teknik uygulama kapsamın da olan tüm aşamalar ilgili YÜKLENİCİ firma temsilcileri de olduğu halde, referans olmak üzere firma tarafından farklı yapı tipinden daireler üzerinde uygulama yapılacaktır. Örnekleme ile iş bu şartnamede açıklanan teknik şartname gerekleri yerinde kesinleştirilerek YÜKLENİCİ tarafından da kalan imalatların benzer kalitede yapılacağı taahhüt edilecektir. İhtilaf durumunda sırasıyla teknik şartname ve örnek uygulamalar dikkate alınacaktır.

Alçı Sıva Astarlar

Beton Yüzeylerde Alçı Sıva Astarı:

Özellikle beton üstünde sadece gözenek kapama özelliklerinde kalmayacak alçı sıva ve ilave bağlayıcıların tutunmasını sağlayacak özel astar malzemesi kullanılacaktır. Uygulamanın takibini kolaylaştırmak bakımından kendinden renklendirilmiş astarlar tercih edilecektir. İnsan ve çevre sağlığına zararlı etkileri bulunmayan ürünler tercih edilecektir.

Ürün teknik şartnameleri/ dokümanları teklif sırasında İŞVEREN’ ne teslim edecek ve onay alınacaktır.

Duvar Yüzeylerde Alçı Sıva Astarı:

Beton olmayan duvarlarda ayrıca astar kullanılmayacaktır. Buna mukabil bu tür yüzeyler porozif bir yüzeye sahip olduğu için alçı sıvanın hidrat suyunu emmesine ve Aderans kaybına neden olacaktır. Beton olmayan duvarların yüzeyleri portatif basınçlı su makinesi ile sprey şeklinde su püskürtülerek yazın 12 saat öncesinden nemlendirilecektir.

Kullanılacak makinenin ürün teknik şartnameleri/dokümanları teklif sırasında İŞVEREN’ ne teslim edecektir.

Alçılar

Sıva alçısı,

Saten alçısı,

Özel alçı yapıştırma harcı,

Alkali dayanımlı File (75-90 kg/m²)

Köşe Profili

El ile alçı sıva imalatına uygun, yuvarlak delikli, alüminyum Alçı Köşe Profili. Alüminyum Alçı Köşe Profilin et kalınlığı 0,40mm olacaktır.

Makine ile alçı sıva imalatına uygun, kara delikli, alüminyum Alçı Köşe Profili. Alüminyum Alçı Köşe Profilin et kalınlığı 0,40mm olacaktır.

   3.      UYGULAMA

YER TESLİMİ ALINMASI

Alt Yüzey hazırlığı kapsamında yukarıda açıklanan genel imalat durumuna bağlı olarak alçı işlerini yapacak sorumlular İŞVEREN’ den bina ve daire numara listesi ile beraber yer teslimi talebinde bulunur. Yer teslimi alınmasına müteakip tablo 1 ‘de açıklanan kıstaslara uygun alt yüzey hazırlığı çalışmaları başlatılır. Yüzey hazırlığı tamamlanan bölümlerde aynı form ile ikinci mahal teslimi için İŞVEREN’ e başvurulur. Yapılan kontrollerde alt yüzey hazırlıklarının sağlandığı tespit edilmesine müteakip alçı uygulamasının başlatılması anlamına gelen ikinci mahal teslimi karşılıklı imza altına alınır.

ALÇI SIVA ALT YÜZEY KONTROLÜ

Raporlama

YÜKLENİCİ ilk önce uygulama yapacağı binada bulunan tüm dairelerdeki duvar, perde, cephe doğraması, cephe Mantolama işleri gibi iç alçı imalatlarını etkileyen imalat durumunu inceler. Kendisi için engel teşkil edecek ve uygulamanın kalite, maliyet ve süresine etki edeceğini düşündüğü olumsuzlukları İŞVEREN’ e mahal bazlı bir liste formatında raporlar.

Alçı Sıva Alt Yüzeyin Hazırlanması

Perde ve duvarlarda yüzey kontrollerine müteakip yer teslim alımına müteakip ideal uygulama şartları için gerekli alt yüzey hazırlığını başlatır.

Alçı sıva uygulaması yapılacak yüzey üzerinde yapışmış yabancı maddeler, gevşek ve gevrek kısımlar öncelikle göz ile kontrolü yapılacaktır. Raspa, tel fırça yardımıyla yabancı maddeler, gevşek kısımlar ve ayrışmalar uzaklaştırılacaktır. Sıva zemini ıspatula, mala gibi aletlerle kazıma yöntemi ile de kontrol edilecektir. Yüzey üzeri toz ve kirden arındırılacak, kalıp yağı gibi tabaka oluşturan malzemeler yüzeyden kazınacaktır.

Sıva Yapılacak Yüzeyin Düzgünlüğü

Sıva uygulanacak yüzeyin yatay ve düşey düzgünlüğü ip çekilerek kontrol edildikten sonra minimum malzeme sarfiyatı ile uygulama yapılacaktır.

Uygulama Sıcaklığı

Sıva uygulaması +5 C’nin altında yapılmayacaktır.

Betonarme Yüzeylerde Uygulama Esasları

Alçı sıva uygulaması 28 günlükten daha taze betona yapılmayacaktır.

Beton yüzeyde nemlenme düşük olacak, gözle incelemede nem esmerliği görünmeyecektir.

Alçı sıva uygulaması iç ortam neminin devamlı yüksek olduğu yapı bölümlerinde kullanılmayacaktır.

Alçı sıva uygulaması öncesi sıvanacak zeminin birkaç yerinde ıslatma kontrolü yapılacak, iyice ıslatılmış bir tavan fırçası ile yüzeye temiz su sürülecek; su damlacıklarının birkaç dakika içinde emilip emilmediği gözlenecektir. Aksi takdirde yüzey temizliği tekrar yapılacaktır.

Metallerin Korozyona Karşı Boyanması

Alçı sıva uygulaması öncesi sıva ile temasta olan bütün metaller korozyona karşı boyanmak veya galvanizlenmek suretiyle korunacak, açıkta gözüken betonarme demirlerine kumlama yapılacaktır. Çimento karışımlı bir koruma tabakası kesinlikle uygulanmayacaktır.

 

Mahal Alt yüzey durumu Alınacak tedbirler
Duvar yapısı: Tozlu Süpürülmelidir
Bims

Gazbeton

Tuğla

Harç artıkları ve çapak Kırılarak atılmalı
Münferit yerlerin düz olmaması eksik yerler 1) Alt hazırlık çalışması ile sıva yapılması veya taşlama ile fazlalıkların alınması (bekleme sürelerine riayet!)
Nemli 2) Kurumasını bekleyin
Kabarcıklar Kuru bir fırça ile fırçalama ve süpürme
Taşıyıcı özelliği olmayan gevşek parçalar Kırma, taşlama, değiştirme, tekrar yapma (Bekleme sürelerine riayet!)
Kirli, yağlı Yüksek basınçlı su 3) ve uygun temizleme maddesi ile püskürtme, temiz su ile yıkama ve kurumaya bırakma
Yapı Strüktürü: Tozlu Süpürülmelidir
Tünel betonu

Konvansiyonel beton

Prekast Beton

Sinter tabakası Taşlama, süpürme
Kalıp artıkları ve diğer ayırıcı maddeler Yüksek basınçlı su 3) ve uygun temizleme maddesi ile püskürtme, temiz su ile yıkama ve kurumaya bırakma
Kabarcıklar 1} Kuru bir fırça ile fırçalama ve süpürme
Kirli, yağlı Yüksek basınçlı su 3) ve uygun temizleme maddesi ile püskürtme, temiz su ile yıkama ve kurumaya bırakma
Harç artıkları ve çapak Kırılarak atılmalı
Münferit yerlerin düz olmaması eksik yerler 1) Alt hazırlık çalışması ile sıva yapılması veya taşlama ile fazlalıkların alınması (bekleme sürelerine uyunuz)
Taşıyıcı özelliği olmayan gevşek parçalar Kırma, taşlama, değiştirme, tekrar yapma (Bekleme sürelerine uyun)
Nemli 2) Kurumasını bekleyin

Tablo 1

 1. Kalın alt tabakalarda ve/veya sıva sertleştiricilerinde uygun ilave tedbirler.
 2. Nem artışı varsa nedenleri bulunacak ve giderilecek.
 3. Max 200 bar basınçla “alt yüzey” hazırlığı ve temizliği yapılacaktır.

 3.1. ASTAR UYGULAMASI

Beton Yüzeylerde

Ürün teknik dokümanlarına uygun astar uygulaması yapılmasına dikkat edilecektir. Astar uygulaması esnasında iklim koşulları ve yüzey şartlarının uygunluğu konusunda ürün teknik şartnamelerine aykırı olası hatalardan dolayı YÜKLENİCİ firma 1. dereceden sorumludur. Astarlama işlemi esnasında, ilk kontrollerde kabul işlemine rağmen daha sonradan oluşma ihtimali de dahil olmak üzere tablo 1 de açıklanan kıstaslardan herhangi biri mevcut ise İŞVEREN bilgilendirilecektir. Gerekli düzeltmeler yapılmadan alçı tatbikine başlanmayacaktır. Çalışma akışına/STEP ŞEMASI na uygun olarak YÜKLENİCİ astar uygulamasını gerçekleştirmek ve kontrol onayına sunmak durumundadır. Bu gerçekleşmemiş olması halinde astar uygulaması yapılmamış kabul edilir, bu durumda alçı uygulaması için hak ediş yapılmayacağını ve itirazda bulunmayacağını YÜKLENİCİ peşinen kabul eder. Astar uygulaması alçı sıva uygulamasından en fazla 2 gün  en az 1 gün önce yapılmalıdır.

Bims, Gazbeton  ve Tuğla Duvar Yüzeylerde

Beton yüzeyler için geçerli olan kıstaslar duvar yüzeyler için de geçerlidir, ancak farklı olarak duvar yüzeylerde alçının ihtiyaç duydu gerekli hidrasyonunu sağlayacak şekilde nemlendirilecektir, özellikle sıcak yaz günlerinde gerekli önlemlerin alınmış olması şarttır. Aşırı sıcak hava şartlarında gerekirse öğle saatleri dışında sabah ve akşam saatleri çalışma yapılacak şekilde organize olması YÜKLENİCİ den talep edilebilir. Bu durumda dahi şartlar yeterli olmazsa gerekirse uygun şartlar oluşuncaya kadar çalışmaya ara verilecektir. Bu durum Şantiye faaliyet raporlarıyla belgelenecektir. Konu idari değil tekniktir.

Asma tavan ile kapanmış tavanlarda alçı sıva yapılmayacak olup, bu noktalarda bitümlü astar uygulanacaktır. Astar malzemesi BASF,SİKA gibi bilinen ve İDARE Kalite Kontrol biriminin onayından geçebilecek bir marka olacaktır.

 3.2 DERZLERDE ALÇI UYGULAMASI

Derzlerde bu işe uygun derz dolgu alçıları kullanılarak uygulama gerçekleştirilecektir. Derz genişliğine bağlı olarak camyünü ve file birlikte kullanılacaktır.

Duvarlarda bulunan derzlerde genişlikleri 10mm ye kadar olan bölgelerde 10cm; 10mm 50mm arası derzlerde 33cm genişliğinde alkali dayanımlı file (75-90 kg/m²) tatbik edilecektir.

  3.3. BETONARME YÜZEYLERE ALÇI SIVA UYGULAMASI

Betonarme tavan ve duvar yüzeylerde kullanılacak olan sarfiyat miktarları aşağıda belirtilmiştir. Belirlenen sarfiyat miktarları uygulanacak yüzeyin asgari olduğu şartlarda standart miktarlardır. Bunun dışında tatbik edilecek yüzeyden kaynaklı alçı sıva sarfiyatları BA yüzeylerde 30mm kalınlığı geçmeyecek şekilde olacaktır. Belirtilen alçı sıva kalınlığının geçileceği durumlarda, alçı sıva uygulanacak yüzey diğer yüzey hazırlık işlemleri ile istenilen sarfiyat miktarlarını aşmayacak şekilde alçı sıvaya uygun hale getirilecektir.

Betonarme Duvarlar Alçı sıvaları

Konik boşlukları doldurulmadan alçı sıvaya geçilmeyecektir. Dolgu işlemi aşağıda tarif edildiği şekilde yapılacaktır.

Konik deliği çapına uygun polietilen dolgu fitili (bkz. resim-1) ile doldurulur.

 

Delik bulunan beton yüzeyi, 15x15cm boyutlarında 160 gr/m² file kullanılarak tamir harcı ile kapatılır.

Beton yüzeylerde ön hazırlık basınçlı makine ile yıkama, temizlik renkli astar tatbiki ve yer teslimine müteakip, betonarme perde yüzeyinde normların dışında bir hareketlilik söz konusu değil ise ortalama 8mm (7mm perlitli kaba sıva ve 1mm perlitli + saten alçı) sıva kalınlığına yetecek miktarda alçı kullanılacaktır. Tüm brüt yüzeylerde alçı mastarında yapılacaktır, Mutfak ve dolap nişleri vb. özel bölümlerde mastar uygulamasına ilave terazi aranacaktır.

Islak hacimlerde duvar kağıdı altına yapılacak alçı sıva uygulamalarında, izolasyon etek dönüşleri için, şap üst kotundan 20 cm yukarıda uygulama kesilecek, izolasyon sonrası yüzeyin bütünlüğünü sağlayacak şekilde devam ettirilecektir.

Mutfaklarda tezgah seramik uygulaması yapılacak alanlarda, idarece alçı sıva üzeri seramik uıygulaması yapılması kararı alındığı taktirde, alçı sıva üzeri çiping işlemi yapılacak ve sonrasında idarece onaylanacak aderans arttırıcı ile yüzey hazırlığı tamamlanacaktır.

Betonarme Tavan Alçı sıvaları:

Tavan uygulamasına başlamadan önce alt yüzey kontrolleri yapılacaktır. Alt yüzey pürüz, toz, yağ, rutubet, artıklar ve benzeri etkenlerden arındırılacak astar uygulamasına hazır hale getirilecektir.

10mm (9mm perlitli kaba sıva ve 1mm perlitli + saten alçı) sıva kalınlığına yetecek miktarda alçı kullanılacaktır. Özel durumlar çıkması halinde yer teslim tutanağına müracaat edilecektir. Nihai noktada İŞVEREN kararı uygulanacaktır.

Tünel İmalatlarda:

Tavan duvar birleşimlerinde 30 cm genişliğindeki kısma mastar ve terazisizinde perlitli uygulama yapılacaktır. Arada kalan bölüm ise oda merkezine kadar (Tünel kalıp ek izi örnek uygulamada tariflenmiştir.) kendi içinde mastara alınır. Terazi özelliği aranmaksızın arada kalan bölüm kendi içinde mastara alınarak alçı sıva uygulanacaktır.

Konvansiyonel İmalatlarda:

Yüzeyde sıva kalınlığına etkisi olabilecek beton artıkları dişler kazınacaktır. Tavan mastar çalışmasında sıva kalınlığına etki edecek olan yükselti noktalarında perlitli alçı tatbikatı en fazla 3mm’ e düşebilir. Perdeden- perdeye/Kolondan-kolona mastar ile imalat yapılacaktır.

* Açıkta kalmayacak boşlukların merkez dönüşleri (Menfez ve kapak altı gibi uygulamalarda) net ölçüde temiz olarak teslim edilecektir.

* Özellikle Kartonpiyer yapılacak tavanlarda, kaba yapıda verilen döşeme seğimlerinin bozuk bir görüntü oluşturmaması için, tavanın tamamen terazisine getirilmesi gerekmektedir. Bu alanlarda sarfiyatlar için ekstra bir talepte bulunulamaz.

 3.4. BİMS , GAZBETON VE  TUĞLA DUVAR YÜZEYLER ÜZERİ ALÇI SIVA UYGULAMALARI

Maksimum Sarfiyat Kalınlığı

Bims, gazbeton ve tuğla duvar yüzeylerde kullanılacak olan sarfiyat miktarları aşağıda belirtilmiştir. Belirlenen sarfiyat miktarları uygulanacak yüzeyin asgari olduğu şartlarda standart miktarlardır. Bunun dışında tatbik edilecek yüzeyden kaynaklı alçı sıva sarfiyatları bims tuğla yüzeylerde 40mm kalınlığı geçmeyecek şekilde olacaktır. Belirtilen alçı sıva kalınlığının geçileceği durumlarda, alçı sıva uygulanacak yüzey diğer yüzey hazırlık işlemleri ile istenilen sarfiyat miktarlarını aşmayacak şekilde alçı sıvaya uygun hale getirilecektir.

Şaft ve Müdahele Kapağı Merkezleri

Şaft ve müdahale kapakları için detaylarına uygun varsa kasa ölçülerine yoksa duvar boşluk ölçülerine göre merkez hazırlanacaktır. Proje boşluk ölçüsüne göre galvaniz şablon körkasa hazırlanarak İŞVEREN oluruna istinaden şablon konularak uygulamaya geçilecektir.

Kapı Boşlukları

Daire kapısı ve iç kapı merkezlerinde, kapı net boşluk ölçülerine göre çıkartılmasını sağlayacak galvaniz profilden şablon kapı kasaları kullanılacaktır. Kapı net boşluk ölçüleri proje ve numune yapımı sonrasında teyidi alınarak gerçekleştirilecektir. Çelik kapılar için 2 Katta aynı anda alçı sıva imalatı gerçekleştirilirken yetecek sayıda şablon hazır halde bulundurulacaktır.

Alçı Sıva Kalınlığı

Yüzey hazırlığı uygulamasına müteakip, ortalama 15mm ortalama (14mm perlitli kaba sıva ve 1mm perlitli +saten alçı) sıva kalınlığına yetecek miktarda alçı kullanılacaktır.

File

Betonarme ile duvar malzemeleri (tuğla, gazbeton, bims vs.) geçişlerinde her iki tarafa da en az 10 cm geçecek şekilde alkali dayanımlı, eni 20cm, minimum 75 gr/m2 ağırlığında ve 3,5*3,5 mm elek aralıklı sıva filesi kullanılacaktır.

Kapı ve pencere boşluklarına ait köşelerinde 45 derece açıyla çapraz camyünü file tatbik edilecektir. 20cm genişliğinde ve 40 cm uzunluğundaki alkali dayanımlı file boşluk alçısını güçlendirmek üzere uygulanacaktır.

Köşe Profili

Köşelerde el ile alçı sıva imalatına uygun her iki kenarı minimum 3,5 cm genişliğinde 40mm. kalınlığında el ile alçı sıvaya uygun yuvarlak delikli alüminyum köşe profilleri kullanılacaktır.

Alçı Sıva Çatlakları

Alçı uygulaması sonrasında uygulama ve malzemeden kaynaklı olası sıva çatlaklarında YÜKLENİCİ 1. dereceden sorumludur. Çatlak derz müdahaleleri vb. her ne nam altında olursa olsun ilave bir bedel ödenmez.

Elektrik Tesisatı Tamiratı

Elektrik tesisat inişlerindeki yapılan çalışmalardan dolayı duvarlarda bulunan çatlak genişlikleri 10mm ye kadar olan bölgelerde 10cm; 10mm-50mm arası çatlaklar/kanallar(*) 33cm genişliğinde fileli tamir uygulaması yapılacaktır. 50mm- 100mm arası çatlaklar/kanallar(*) özel tamir harcı ile doldurularak 50cm genişliğinde fileli tamirat yapılacaktır. İhtiyaca göre tespiti yapılan duvarlarda tam yüzeyli file kullanılır.(Bkz. Alt yüzey hazırlığı-Tablo1)

Açıkta kalmayacak boşlukların merkez dönüşleri (Menfez ve kapak altı gibi uygulamalarda) net ölçüde temiz olarak teslim edilecektir.

Seramik Olan Mahaller

Mutfaklarda tezgah seramik uygulaması yapılacak alanlarda, iaderece alçı sıva üzeri seramik uıygulaması yapılması kararı alındığı taktirde, alçı sıva üzeri çiping işlemi yapılacak ve sonrasında idarece onaylanacak aderans arttırıcı ile yüzey hazırlığı tamamlanacaktır.

Ürün Teknik Şartnamesine Uygunluk

Ürün teknik şartnamelerinde açıklanan şartlarda çalışma yapılacaktır.

 3.5. MAKİNALI ALÇI SIVA UYGULAMALARI

Brüt beton yüzeyler temizlendikten sonra yüzeye mutlaka aderans arttırıcı (Rigiprim veya muadili) sürülecektir.

Betonarme ile duvar malzemeleri (tuğla, gazbeton, bims vs.) geçişlerinde her iki tarafa da en az 10 cm geçecek şekilde alkali dayanımlı, eni 20cm, minimum 75 gr/m2 ağırlığında ve 3,5*3,5 mm elek aralıklı sıva filesi kullanılacaktır.

Köşelerde makinalı alçı sıva imalatına uygun her iki kenarı minimum 3,5 cm genişliğinde 0,40mm. kalınlığında makinalı alçı sıvaya uygun kara delikli alüminyum köşe profilleri kullanılacaktır.

Uygulamada 1,20 m. aks aralığını aşmayacak şekilde alüminyum çıtalardan anolar oluşturulacak ve müteakip gün anolar prizini aldıktan sonra makinalı alçı sıva uygulanmasına başlanacaktır. Ano çıtaları kesinlike sıva içerisinde bırakılmayacaktır.

Makinalı alçı sıva, anolar arasına alçı sıva makinaları ile yatay şeritler halinde ve aşağıdan yukarıya doğru püskürtülecektir.

Sıva makinasının su ayarı her 10 kg. makine Alçısı için 6 lt. su kullanılacak şekilde ayarlanılacaktır.

Mastarlama işlemi özel alüminyum mastarlar ile yapılacaktır.

Havanın nem ve ısı durumuna göre mastarlama işlerinden 40-70 dakika sonra spatula ile yüzey düzeltme işlemi yapılacaktır. Bu işlemden 40 dakika sonra yüzeye hafif su püskürtülerek özel alçı süngeri ile tirfil yapılacaktır. Tirfilden yaklaşık 15 dakika sonra çelik perdah malası ile perdahlama yapılacaktır.

Uygulama tek kat olarak yapılacaktır. Kalınlık iki kat uygulamayı gerektiriyorsa, ikinci kat mutlaka birinci kat kurumadan yapılacaktır. Minimum tek kat uygulama kalınlığı 10mm. olacaktır.

Kapılarda kör kasa veya kapı ölçüsüne göre hareketli sıva bitiş kasası yapılacaktır.

İŞVEREN tarafından kabul edilmeyen tüm imalatlar YÜKLENİCİ tarafından bilabedel yeniden yapılacaktır.

* Açıkta kalmayacak boşlukların merkez dönüşleri (Menfez ve kapak altı gibi uygulamalarda) net ölçüde temiz olarak teslim edilecektir.

 3.6.  ASMOLEN DÖŞEMELERDE 12 MM. ALÇI SIVA YAPILMASI

Astar uygulaması yapılmış yüzeyde, tavan sıva kalınlığına etkisi olabilecek beton artık dişleri kazınacaktır. Tavan mastar çalışmasında sıva kalınlığına etki edecek olan pürüzler ortadan kaldırılacaktır. Perdeden-perdeye/Kolondan-kolona mastar ile imalat yapılacaktır. 12mm (11mm perlitli kaba sıva ve 1mm perlitli +saten alçı) sıva kalınlığına yetecek miktarda alçı kullanılacaktır.

2 şekilde 90 gr/m² yoğunluklu alçı sıva filesi uygulanacaktır.

 1. Alçı sıva imalatından önce komple tavana uygulanacaktır.
 2. Betonarme işleri esnasında kalıp imalatında donatı montajından önce kalıp yüzeyine uygulanacaktır.

 3.7. DUVAR PERDE KÖŞELERİNDE ALÇI KÖŞE PROFİLİ UYGULAMASI

Duvar ve perde yüzeyindeki sıva kalınlığına uygun file ve alüminyum köşebent kullanılacaktır. Köşebent ve file uygulamalarında perlit alçısı kullanılacaktır.

Köşe profili kenarları alçı sıvanın içerisinde kalması için gerekli özen gösterilecektir. Filenin yüzeyde dokusu görülmeyecek şekilde sıva içerisine gömülmesi sağlanacaktır.

Köşe profilleri kat yüksekliğinde tek profil olarak tatbik edilecek, ucu ucuna eklenmeyecektir. Bina kat yükseklikleri, bina ortak mahalleri ve Daire içlerinde olmak üzere ürün temin edilmeden önce proje üzerinden etüt edilecek, temini bina kat yüksekliklerine uygun olacak şekilde en az fire ile gerçekleştirilecektir.

Dış köşe Perde veya duvarlarda kullanılacak fileli alüminyum köşebent ve file ürün ve teknik dokümanları teklif ile birlikte İŞVEREN onayına sunulacaktır.

El ile alçı sıva imalatında et kalınlığı 0,40mm olan yuvarlak delikli, alüminyum alçı Köşe Profili kullanılacaktır. Makine ile alçı sıva imalatında et kalınlığı 0,40mm olan kara delikli, alüminyum alçı Köşe Profili kullanılacaktır.

3.8. SATEN ALÇI SIVA YAPILMASI

Mastar ve terazi kontrol kriterleri kapsamında kabul edilmiş, perlitli alçılı yüzey üzerine 2mm kalınlığında, 2kg/m2 sarfiyatla uygulanacaktır. İki katman çekilerek yüzey yeterli parlaklığı elde edilecek şekilde yoklama zımparası yapılarak boyamaya hazır halde teslim edilecektir. Ürün teknik şartnamelerinde açıklanan şartlarda çalışma yapılacaktır.

PRİZ, BUAT, SİGORTA KUTULARI, MENFEZLER, KONİK DELİKLERİ VE MÜDAHALE KAPAKLARI

Anahtar-Priz, buat ve sigorta kutuları ile menfez gibi benzer uygulamalarda, duvar ve perdelerde priz kutusu, sigorta kutusu, kâğıt bantlar ile içerisine alçı kaçmayacak şekilde şablon kullanılarak kapatılacaktır. Şablon ile uygulama yapılacaktır.

Sigorta, elektrik, TV, internet, kolektör ve benzeri ihtiyaçlara ait varsa kasa montajı, yoksa gerekli duvar boşluğu merkezlenerek hazır hale getirilecektir. Bunun için her bir tip üründen bir adet numune uygulamada hatalı merkez dönmemesi için tutanakla işin sorumlusuna teslim edilecektir.

Tesisat firmaları ile alçı sıvama işleri detay mutabakatlı olarak gerçekleştirilecektir.

Cepheden çıkan her türlü havalandırma menfezi, baca kılıfı ve ya bir başka yapı elemanı kılıfı ile duvar arası boşluklar İŞVEREN’ in onay verdiği malzeme ile doldurulacak ve üzeri filelenip sıvanacaktır.

Bir önceki maddede belirtilen kılıflar içerden dışarı doğru İŞVEREN’ in istediği mertebede eğimli yapılacak, içeriye yağmur ve kar suyu taşımayacaktır. Eğer kılıf içerisinden kombi bacası geçiyor ise baca aksı bozulmadan kılıf ile baca arası poliüretan köpük ile kapatılacaktır.

PENCERE-KAPI MERKEZLERİNİN İÇTEN KÖRKASA DOLGUSUNUN XPS İLE YAPILMASI

PVC kapı ve doğrama merkezlerinde içten doğrama körkasa profili ile boşluğun arasını kapatacak şekilde max. 40mm. kalınlığında fileli köşe profili montajı ile alçı sıva uygulamasına hazır hale getirilecektir. Detaylara uygun XPS yalıtım levhası kullanılacaktır. XPS yalıtım levhası montajında özel yalıtım levhası yapıştırıcısı kullanılacaktır. En fazla 40mm kalınlığındaki XPS levhaların kesilerek merkezlere yapıştırılması üzerine duvar alçısı 8mm (7mm perlitli kaba sıva ve 1mm perlitli + saten alçı) uygulaması ile tamamlanacaktır. PVC kapı ve pencere doğrama merkezlerinde fileli alüminyum köşebent kullanılacaktır. Saten alçı ve boyaya hazır halde bırakılacaktır. Bu imalat alçı sıva işleri kapsamındadır, ilave bedel/metraj ödenmeyecektir.

* Açıkta kalmayacak boşlukların merkez dönüşleri (Menfez ve kapak altı gibi uygulamalarda) net ölçüde temiz olarak teslim edilecektir.

 3.9. DUVAR KAĞIDI ALTI  ÖZEL UYGULAMA

Saten sonrası bitmiş yüzeye Puzolan ya da muadili bağlayıcı malzeme uygulaması yapılarak, yüzey duvar kağıdı uygulamasına hazır hale getirilecektir. Bu işlem saten alçı birim fiyatına dahil olup, sadece ıslak hacimlerde uygulanacaktır.

KONTROL KRİTERLERİ

Yapı Toleransları: DIN 18202 ve 18203 açıklamaları yapı toleranslarını açıklamaktadır. Tünel kalıp kullanılan yapılarda yapı iç toleransları daha düşük tutulmuş, konvansiyonel kalıp işlerinde ise normlar çerçevesinde açıklanmıştır.

Süpürgelik kotundaki yüzeyler ve kapı kasa pervaz yüzeyleri öncelikli olmak üzere, alçı sıva yüzey kontrolleri 3m’lik kenarı açılı alüminyum mastarla “Bıçaklı mastar” ile yapılacaktır. Brüt beton yüzeylerinde benzer şekilde mastar, brüt üzerinde özel bölümlerde ise mastar ve terazisinde uygulama aranacak, tolerans kabul edilmeyecektir. Bunun üstündeki değerler hak ediş raporlarına eklenmeyecektir.

Alçı sıva yapılan yüzeyde gözle yapılan kontrolde yüzey düz, pürüzsüz ve homojen bir yapıya sahip olacaktır.

Alçı sıva yapılan yüzeyin kabarma, çatlama, ufalanma, çiçeklenme, lekelenme, patlama, yüzey ıslaklığı, pas lekeleri, yumuşama ve tozuma gibi kusurları bulunmayacaktır.

Alçı sıvanın zayıflayarak dağılmasına meydan vermemek için, prizini aldıktan sonra çok rutubetli ortamda bırakılmayacak ve uygulama yüzeyleri hava akımından korunacaktır.

Yerel düzgünlük: Sıva yüzeyinde 20 cm’lik bir cetvel ile her doğrultuda hareket ettirildiğinde herhangi bir durumda girinti, çıkıntılar arasındaki fark 1 mm.’yi geçmeyecektir.

Genel düzgünlük : Sıva yüzeyinde 2 metrelik bir mastarın gezdirilmesinden yüksek ve en düşük noktalar arasındaki fark; enine doğrultuda 2 mm, boyuna doğrultuda 3 mm.’yi geçmeyecektir.

Makine ile alçı sıva uygulamalarında sıva kalınlığı muayenesi her 10 duvarda bir yapılacak ve sıva kalınlığı 10 mm.’ in altında olmayacaktır.

Bütün Kapılar net ölçüsüne getirilmiş bir şekilde, kapı boşluğunun alınlarındaki alçı sıva kalıntıları temizlenerek teslim edilecektir.

İDARE  kalite kontrol aşamaları aşağıdaki gibidir.

 1. Karışık alçı sıva tamamlandıktan sonra
 2. Saten alçı, zımpara ve ilk kat boya tamamlandıktan sonra
Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir