2020 yılı inşaat birim fiyatları

İçerik Tablosu

2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI

Poz No Eski Poz No Tanım Ölçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL

TENEKECİLİK İŞLERİ

Düşey yağmur borusu yapılması ve yerine tespiti

15.310.1001 24.001 12 no’lu çinko levhadan 150 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine
tespiti.
m 93,11
15.310.1002 24.002 12 no’lu çinko levhadan 120 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine
tespiti.
m 81,39
15.310.1003 24.003 12 no’lu çinko levhadan 100 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine
tespiti.
m 73,61
15.310.1004 24.004 10 no’lu çinko levhadan 100 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine
tespiti.
m 65,09
15.310.1005 24.005 10 no’lu çinko levhadan 80 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine
tespiti.
m 60,55
15.310.1006 24.006 12 no’lu çinko levhadan 80 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine
tespiti.
m 67,84
15.310.1007 24.007 10 no’lu çinko levhadan 75 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine
tespiti.
m 57,53
15.310.1008 24.008 10 no’lu çinko levhadan 70 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine
tespiti.
m 53,31

Yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti

15.310.1101 24.010 14 no’lu çinko levhadan 240 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti. m 188,09
15.310.1102 24.011 12 no’lu çinko levhadan 185 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti. m 147,96
15.310.1103 24.012 12 no’lu çinko levhadan 155 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti. m 135,00
15.310.1104 24.013 12 no’lu çinko levhadan 130 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti. m 122,19
15.310.1105 24.014 12 no’lu çinko levhadan 110 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti. m 114,90
15.310.1106 24.015 12 no’lu çinko levhadan 90 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti. m 105,23

Diğer tenekecilik işleri

15.310.1201 24.016 14 no.lu çinko levhadan eğimli çatı deresi yapılması ve yerine konulması m 123,38
15.310.1202 24.017 14 no.lu çinko levhadan oluk halinde yatay çatı deresi yapılması ve yerine
konulması
m 233,18
15.310.1203 24.018 12 no.lu çinko levhadan 30x40x30 cm ebadında yağmur suyu haznesi yapılması ve
yerine konulması
Ad 221,29
15.310.1204 24.019 14 no.lu çinko levhadan atika duvar arkası için çatı deresi yapılması ve yerine
konulması
m 255,71
15.310.1205 24.020 12 No.lu çinko levhadan sıva eteği, baca kenarı, çatı muayene pencereleri ve çatı
fenerleri dipleri yapılması ve yerine konulması
m 90,96
15.310.1206 24.021 12 No.lu çinko levhadan atika duvarları üst ve yanlarına kaplama yapılması ve
yerine konulması
175,93
15.310.1207 24.023 12 no.lu çinko levhadan pencere denizliği yapılması ve yerine konulması m 81,90
15.310.1208 24.025 12 no.lu çinko levhadan baca temizleme kutusu yapılması ve yerine konulması Ad 48,43
15.310.1209 24.026 12 no.lu çinko levhadan soba deliği ağızlığı ve kapağı yapılması ve yerine
konulması
Ad 34,60

Bakır boru, oluk vb. imalat

15.310.1301 24.051 0.50 mm bakır levhadan 125 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine
tespiti
m 142,46
15.310.1302 24.052 0,50 mm bakır levhadan 155 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti
(yuvarlak veya köşeli kesitte)
m 221,21
15.310.1303 24.053 0,50 mm bakır levhadan çatı deresi yapılması ve yerine tesbiti m 230,85
15.310.1304 24.054 0,50 mm bakır levhadan oluk halinde çatı deresi yapılması ve yerine tespiti m 399,29
15.310.1305 24.055 0,50 mm bakır levhadan 30x40x30 cm ebadında yağmur suyu haznesi yapılması ve
yerine tespiti
Ad 338,45
15.310.1306 24.056 0,50 mm bakır levhadan atika duvarı arkasına çatı deresi yapılması ve yerine
konulması
m 421,29
15.310.1307 24.057 0,50 mm bakır levhadan sıva eteği, baca kenarı, çatı muayene pencereleri ve çatı
feneri dipleri yapılması ve yerine konulması.
m 161,90
15.310.1308 24.058 0,50 mm bakır levhadan atika duvarları üst ve yanlarına kaplama yapılması ve
yerine konulması
336,26
15.310.1309 24.059 0,50 mm bakır levhadan pencere denizliği yapılması ve yerine konulması m 142,29

PVC Yağmursuyu Borusu, Oluğu vb.

15.315.1001 24.060 Ø 70 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti m 17,88
15.315.1002 24.061 Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti m 25,93
15.315.1003 24.062 Ø 125 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti m 29,68
15.315.1004 24.063 Ø 100 mm çapında sert PVC yağmur oluğu temini ve yerine tesbiti m 32,80
15.315.1005 24.064 Ø 150 mm çapında sert PVC yağmur oluğu temini ve yerine tesbiti m 41,29

Eksiz Yağmur Oluğu

15.315.1101 Y.24.065 0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan eksiz oluk
yapılması ve yerine montajı (Sac genişiliği toplam 30 cm)
m 27,18

YALITIMLI ÇATI CEPHE PANELİ İŞLERİ

15.320.1001 Y.18.210/100B Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 50 mm poliüretan yalıtımlı
(üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac ve altı 0.40 mm kalınlıkta boyalı
galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması.
139,26
15.320.1002 Y.18.210/102B Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 50 mm poliüretan yalıtımlı
(üstü 1.20 mm kalınlıkta PVC membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli
sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması.
197,64
15.320.1003 Y.18.210/103B Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 50 mm poliüretan yalıtımlı
(üstü 1.20 mm kalınlıkta TPO membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli
sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması.
203,64
15.320.1004 Y.18.210/200B Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 50 mm poliizosiyanurat
yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac ve altı 0.40 mm kalınlıkta
boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması.
149,76
15.320.1005 Y.18.210/202B Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 50 mm poliizosiyanurat
yalıtımlı (üstü 1.20 mm kalınlıkta PVC membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı
galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması.
212,64
15.320.1006 Y.18.210/203B Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 50 mm poliizosiyanurat
yalıtımlı (üstü 1.20 mm kalınlıkta TPO membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı
galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması.
217,14
15.320.1007 Y.18.210/300C Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 60 mm polistren yalıtımlı (üstü
0.70 mm kalınlıkta, altı 0.50 mm kalınlıkta naturel, gofrajlı alüminyum) çatı paneli
ile çatı örtüsü yapılması.
173,76
15.320.1008 Y.18.210/302C Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 60 mm polistren yalıtımlı (üstü
0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac, altı 0.40 mm kalınlıkta boyalı galvanizli
sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması.
143,76
15.320.1009 Y.18.210/303C Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 60 mm polistren yalıtımlı (üstü
0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac, altı 0.40 mm kalınlıkta, naturel, gofrajlı
alüminyum) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması.
155,76
15.320.1010 Y.18.210/400B Mevcut çelik aşıklar üzerine, 60 mm taşyünü yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta
boyalı galvanizli sac ve altı 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile
çatı örtüsü yapılması.
177,45
15.320.1011 Y.18.210/402B Mevcut çelik aşıklar üzerine, 60 mm taşyünü yalıtımlı (üstü 1.20 mm kalınlıkta
PVC membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı
örtüsü yapılması.
233,98
15.320.1012 Y.18.210/403B Mevcut çelik aşıklar üzerine, 60 mm taşyünü yalıtımlı (üstü 1.20 mm kalınlıkta
TPO membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı
örtüsü yapılması.
239,98
15.320.1013 Y.18.210/404B Mevcut çelik aşıklar üzerine, 60 mm taşyünü yalıtımlı (üstü 1.50 mm kalınlıkta
TPO membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı
örtüsü yapılması.
242,98
15.320.1014 Y.18.210/420A Mevcut çelik aşıklar üzerine, 50 mm taşyünü + 25 mm poliüretan yalıtımlı (üstü
1.20 mm kalınlıkta PVC membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac)
çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması.
253,48
15.320.1015 Y.18.210/430A Mevcut çelik aşıklar üzerine, 50 mm taşyünü + 25 mm poliüretan yalıtımlı (üstü
1.20 mm kalınlıkta TPO membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac)
çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması.
257,98

ÇİNKO, BAKIR, ALÜMİNYUM VE SAC ÇATI ÖRTÜSÜ İŞLERİ

15.325.1001 18.232 Ahşap çatı üzerine 0,50 mm kalınlıkta 10 nolu çinkodan çatı örtüsü yapılması 195,44
15.325.1002 18.233 Ahşap çatı üzerine 0,50 mm kalınlıkta bakır levhadan çatı örtüsü yapılması 400,45
15.325.1003 18.233/A Ahşap çatı üzerine 0,66 mm bakır levhadan çatı örtüsü yapılması 499,43
15.325.1004 18.233/1 Ahşap çatı üzerine 0,70 mm kalınlıkta düz alüminyum levha (EN AW 3003 Al-
Mn1 Cu) ile çatı örtüsü yapılması
158,26
15.325.1005 18.233/5A Mevcut ahşap, çelik ,betonarme kiriş veya aşıklı çatı üzerinde 0.70 mm kalınlığında
trapezoidal alüminyum levhalar (EN AW 3003 Al-Mn1 Cu) ile çatı örtüsü
yapılması.
92,94
15.325.1006 18.233/5B Mevcut ahşap, çelik ,betonarme kiriş veya aşıklı çatı üzerinde 0.70 mm kalınlığında
trapezoidal alüminyum levhalar (EN AW 1050A, Al 99,5) ile çatı örtüsü yapılması.
90,54
15.325.1007 18.233/7 Mevcut betonarme, ön yapımlı hazır beton plak veya kaplama tahtalı ahşap çatı
döşemesi üzerine 0.70 mm kalınlığında trapezoidal alüminyum levhalar (EN AW
3003 Al-Mn1 Cu) ile çatı örtüsü yapılması
108,68
15.325.1008 18.234 Ahsap çatı üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli düz sac ile çatı
örtüsü yapılması.
105,21
15.325.1009 18.241 Ahşap çatı üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac
ile çatı örtüsü yapılması.
55,69

DİĞER ÇATI ÖRTÜSÜ İŞLERİ

15.325.1101 18.247 Ahşap çatı üzerine elyaf takviyeli çimentodan yapılmış oluklu levhalarla çatı
örtüsü yapılması
50,76
15.325.1102 18.247/1A Ahşap çatı üzerine her renkte oluklu bitümlü levhalarla çatı örtüsü yapılması
(KATEGORİ R≥1400 N/M2) (Yangın Sınıfı Broof)
47,70
15.325.1103 18.252 Betonarme veya techizatlı hazır (hafif veya normal agrega ile) Beton plaklarla
yapılmış mevcut çatı döşemesi üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma
galvanizli, oluklu/trapez sac ile çatı örtüsü yapılması.
58,10
15.325.1104 18.253 Betonarme veya teçhizatlı hazır (hafif veya normal agrega ile) beton plaklarla
yapılmış mevcut çatı döşemesi üzerine elyaflı çimentodan yapılmış oluklu
levhalarla çatı örtüsü yapılması
56,04
15.325.1105 18.253/1A Betonarme veya teçhizatlı hazır (hafif veya normal agrega ile) beton plaklarla
yapılmış mevcut çatı döşemesi üzerine her renkte oluklu bitümlü levhalarla çatı
örtüsü yapılması
(KATEGORİ R≥1400 N/M²) (Yangın Sınıfı Broof)
55,68
15.325.1106 18.253/3A Çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine her renkte oluklu bitümlü levhalarla
çatı örtüsü yapılması
(KATEGORİ R≥ 1400N/M²)(Yangın Sınıfı Broof)
53,70
15.325.1107 18.254 Betonarme çatı üzerine kurşun levha ile çatı örtüsü yapılması. Kg 21,43
15.325.1108 18.256 Techizatlı hazır beton plakla yapılmış mevcut döşemesi üzerine 0.50 mm kalınlıkta
sıcak daldırma galvanizli düz sac ile çatı örtüsü yapılması.
68,11
15.325.1109 18.257 Çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma
galvanizli oluklu/trapez sac ile çatı örtüsü yapılması.
53,10
15.325.1110 18.258 Çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine elyaflı çimentolu oluklu levhalarla
çatı örtüsü yapılması
51,04

ÇATI ÖRTÜLERİ ALTINA SU YALITIMI YAPILMASI

15.330.1001 Y.18.245/001 Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, minimum 1 mm kalınlıkta iki yüzü polietilen
film kaplı cam tülü taşıyıcılı laminesiz polimer bitümlü örtü ile su yalıtımı
yapılması
19,36
15.330.1002 Y.18.245/002 Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, minimum 0,60 mm kalınlıkta iki yüzü polietilen
film kaplı polyester keçe taşıyıcılı laminesiz polimer bitümlü örtü ile su yalıtımı
yapılması
20,74
15.330.1003 Y.18.245/003 Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü ile su
yalıtımı yapılması
17,11
15.330.1004 Y.18.245/004 Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı, cam tülü
taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-10 °C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması
26,55
15.330.1005 Y.18.245/005 Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı, polyester keçe
taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-10 °C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması
29,03
15.330.1006 Y.18.245/006 Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı, cam tülü
taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-20 °C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması
28,34
15.330.1007 Y.18.245/007 Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı, polyester keçe
taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-20 °C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması
32,05
15.330.1008 Y.18.245/008 Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı, cam tülü
taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-5 °C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması
25,86
15.330.1009 Y.18.245/009 Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı, polyester keçe
taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-5 °C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması
28,06
15.330.1010 Y.18.245/010 Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, organik lifli bitüm emdirilmiş kiremit altı su
yalıtım levhası ile su yalıtımı yapılması (Mevcut ahşap kaplama üzerine)
36,05
15.330.1011 Y.18.245/011 Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, organik lifli bitüm emdirilmiş kiremit altı su
yalıtım levhası ile su yalıtımı yapılması (Betonarme çatılarda)
44,90

XPS ve EPS KÖPÜK MALZEMELER İLE ISI YALITIMI YAPILMASI

XPS ile Mantolama

15.335.1001 Y.19.055/001 3 cm kalınlıkta yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü kanallı extrüde polistren levhalar
(XPS – 200 kPa basınç dayanımlı) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı
yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)
71,36
15.335.1002 Y.19.055/002 4 cm kalınlıkta yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü kanallı extrüde polistren levhalar
(XPS – 200 kPa basınç dayanımlı) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı
yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)
75,50
15.335.1003 Y.19.055/003 5 cm kalınlıkta yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü kanallı extrüde polistren levhalar
(XPS – 200 kPa basınç dayanımlı) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı
yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)
79,64
15.335.1004 Y.19.055/004 6 cm kalınlıkta yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü kanallı extrüde polistren levhalar
(XPS – 200 kPa basınç dayanımlı) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı
yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)
83,78
15.335.1005 Y.19.055/005 7 cm kalınlıkta yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü kanallı extrüde polistren levhalar
(XPS – 200 kPa basınç dayanımlı) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı
yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)
87,90
15.335.1006 Y.19.055/006 8 cm kalınlıkta yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü kanallı extrüde polistren levhalar
(XPS – 200 kPa basınç dayanımlı) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı
yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)
92,04

EPS ile Mantolama

15.335.1101 Y.19.055/021 3 cm kalınlıkta expande polistren levhalar (EPS – 16 kg/m³ yoğunlukta) ile dış
duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)
65,85
15.335.1102 Y.19.055/022 4 cm kalınlıkta expande polistren levhalar (EPS – 16 kg/m³ yoğunlukta) ile dış
duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)
68,15
15.335.1103 Y.19.055/023 5 cm kalınlıkta expande polistren levhalar (EPS – 16 kg/m³ yoğunlukta) ile dış
duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)
70,45
15.335.1104 Y.19.055/024 6 cm kalınlıkta expande polistren levhalar (EPS – 16 kg/m³ yoğunlukta) ile dış
duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)
72,75
15.335.1105 Y.19.055/025 7 cm kalınlıkta expande polistren levhalar (EPS – 16 kg/m³ yoğunlukta) ile dış
duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)
75,04
15.335.1106 Y.19.055/026 8 cm kalınlıkta expande polistren levhalar (EPS – 16 kg/m³ yoğunlukta) ile dış
duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)
77,34

Karbonlu EPS ile Mantolama

15.335.1201 Y.19.055/041 3 cm kalınlıkta karbon siyahı – grafit esaslı expande polistren levhalar (EPS – 16
kg/m³ yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası
yapılması (Mantolama)
66,84
15.335.1202 Y.19.055/042 4 cm kalınlıkta karbon siyahı – grafit esaslı expande polistren levhalar (EPS – 16
kg/m³ yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası
yapılması (Mantolama)
69,46
15.335.1203 Y.19.055/043 5 cm kalınlıkta karbon siyahı – grafit esaslı expande polistren levhalar (EPS – 16
kg/m³ yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası
yapılması (Mantolama)
72,09
15.335.1204 Y.19.055/044 6 cm kalınlıkta karbon siyahı – grafit esaslı expande polistren levhalar (EPS – 16
kg/m³ yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası
yapılması (Mantolama)
74,71
15.335.1205 Y.19.055/045 7 cm kalınlıkta karbon siyahı – grafit esaslı expande polistren levhalar (EPS – 16
kg/m³ yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası
yapılması (Mantolama)
77,34
15.335.1206 Y.19.055/046 8 cm kalınlıkta karbon siyahı – grafit esaslı expande polistren levhalar (EPS – 16
kg/m³ yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası
yapılması (Mantolama)
79,96

XPS ile Bodrum Perdelerinde Isı Yalıtımı

15.335.1301 Y.19.056/001 3 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS – 300 Kpa basınç dayanımlı) ile
bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılması
19,91
15.335.1302 Y.19.056/002 4 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS – 300 Kpa basınç dayanımlı) ile
bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılması
24,48
15.335.1303 Y.19.056/003 5 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS – 300 Kpa basınç dayanımlı) ile
bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılması
28,74

EPS ile Bodrum Perdelerinde Isı Yalıtımı

15.335.1401 Y.19.056/011 3 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS – 30 kg/m³ yoğunluğunda) ile
bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılması
19,33
15.335.1402 Y.19.056/012 4 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS – 30 kg/m³ yoğunluğunda) ile
bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılması
23,69
15.335.1403 Y.19.056/013 5 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS – 30 kg/m³ yoğunluğunda) ile
bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılması
27,76

XPS ile Zemine Oturan (toprak temaslı) Döşemelerde veya Ters Teras Çatılarda Isı Yalıtımı

15.335.1501 Y.19.057/001 3 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS – 300 Kpa basınç dayanımlı) ile
yatayda (zemine oturan (toprak temaslı) döşemelerde veya ters teras çatılarda) ısı
yalıtımı yapılması
15,38
15.335.1502 Y.19.057/002 4 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS – 300 Kpa basınç dayanımlı) ile
yatayda (zemine oturan (toprak temaslı) döşemelerde veya ters teras çatılarda vb.)
ısı yalıtımı yapılması
19,64
15.335.1503 Y.19.057/003 5 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS – 300 Kpa basınç dayanımlı) ile
yatayda (zemine oturan (toprak temaslı) döşemelerde veya ters teras çatılarda) ısı
yalıtımı yapılması
23,90
15.335.1504 Y.19.057/004 6 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS – 300 Kpa basınç dayanımlı) ile
yatayda (zemine oturan (toprak temaslı) döşemelerde veya ters teras çatılarda) ısı
yalıtımı yapılması
28,18
15.335.1505 Y.19.057/005 7 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS – 300 Kpa basınç dayanımlı) ile
yatayda (zemine oturan (toprak temaslı) döşemelerde veya ters teras çatılarda) ısı
yalıtımı yapılması
32,44
15.335.1506 Y.19.057/006 8 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS – 300 Kpa basınç dayanımlı) ile
yatayda (zemine oturan (toprak temaslı) döşemelerde veya ters teras çatılarda) ısı
yalıtımı yapılması
36,70
15.335.1507 Y.19.057/007 10 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS – 300 Kpa basınç dayanımlı) ile
yatayda (zemine oturan (toprak temaslı) döşemelerde veya ters teras çatılarda) ısı
yalıtımı yapılması
45,24

XPS ile Zemin yada Arakat Döşeme Betonu Üzerinde Isı Yalıtımı

15.335.1601 Y.19.058/001 3 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS – 200 Kpa basınç dayanımlı) ile
yatayda (zemin yada arakat döşeme betonu üzerinde vb.) ısı yalıtımı yapılması
14,79
15.335.1602 Y.19.058/002 4 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS – 200 Kpa basınç dayanımlı) ile
yatayda (zemin yada arakat döşeme betonu üzerinde vb.) ısı yalıtımı yapılması
18,85
15.335.1603 Y.19.058/003 5 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS – 200 Kpa basınç dayanımlı) ile
yatayda (zemin yada arakat döşeme betonu üzerinde vb.) ısı yalıtımı yapılması
22,93

EPS ile Zemin yada Arakat Döşeme Betonu Üzerinde Isı Yalıtımı

15.335.1701 Y.19.058/011 3 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS – 30 kg/m³ yoğunlukta) ile yatayda
(zemin yada arakat döşeme betonu üzerinde vb.) ısı yalıtımı yapılması
14,79
15.335.1702 Y.19.058/012 4 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS – 30 kg/m³ yoğunlukta) ile yatayda
(zemin yada arakat döşeme betonu üzerinde vb.) ısı yalıtımı yapılması
18,85
15.335.1703 Y.19.058/013 5 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS – 30 kg/m³ yoğunlukta) ile yatayda
(zemin yada arakat döşeme betonu üzerinde vb.) ısı yalıtımı yapılması
22,93

EPS ile Geleneksel Gezilebilir Teras Çatılarda Isı Yalıtımı

15.335.1801 Y.19.059/001 3 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS – 30 kg/m³ yoğunlukta) ile yatayda
(geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması
14,39
15.335.1802 Y.19.059/002 4 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS – 30 kg/m³ yoğunlukta) ile yatayda
(geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması
18,33
15.335.1803 Y.19.059/003 5 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS – 30 kg/m³ yoğunlukta) ile yatayda
(geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması
22,26
15.335.1804 Y.19.059/004 6 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS – 30 kg/m³ yoğunlukta) ile yatayda
(geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması
26,20
15.335.1805 Y.19.059/005 7 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS – 30 kg/m³ yoğunlukta) ile yatayda
(geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması
30,14
15.335.1806 Y.19.059/006 8 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS – 30 kg/m³ yoğunlukta) ile yatayda
(geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması
34,08
15.335.1807 Y.19.059/007 10 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS – 30 kg/m³ yoğunlukta) ile
yatayda (geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması
41,95

EPS ile İki Duvar Arasında (sandviç sistem) Isı Yalıtımı

15.335.1901 Y.19.060/001 2,5 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS – 15 kg/m³ yoğunlukta) ile iki
duvar arasında ısı yalıtımı yapılması (sandviç sistem)
7,15
15.335.1902 Y.19.060/002 3 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS – 15 kg/m³ yoğunlukta) ile iki
duvar arasında ısı yalıtımı yapılması (sandviç sistem)
8,23
15.335.1903 Y.19.060/003 4 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS – 15 kg/m³ yoğunlukta) ile iki
duvar arasında ısı yalıtımı yapılması (sandviç sistem)
10,39
15.335.1904 Y.19.060/004 5 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS – 15 kg/m³ yoğunlukta) ile iki
duvar arasında ısı yalıtımı yapılması (sandviç sistem)
12,55
15.335.1905 Y.19.060/005 6 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS – 15 kg/m³ yoğunlukta) ile iki
duvar arasında ısı yalıtımı yapılması (sandviç sistem)
14,73
15.335.1906 Y.19.060/006 7 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS – 15 kg/m³ yoğunlukta) ile iki
duvar arasında ısı yalıtımı yapılması (sandviç sistem)
16,89
15.335.1907 Y.19.060/007 8 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS – 15 kg/m³ yoğunlukta) ile iki
duvar arasında ısı yalıtımı yapılması (sandviç sistem)
19,05
15.335.1908 Y.19.060/008 10 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS – 15 kg/m³ yoğunlukta) ile iki
duvar arasında ısı yalıtımı yapılması (sandviç sistem)
23,39

Paylaşmak Güzeldir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Yorum Bırakın