2020 yılı inşaat birim fiyatları
Birim Fiyat Analizleri

2020 yılı inşaat birim fiyatları

2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI – POZ NO – TANIM – RAYİÇ FİYATI

Poz No Eski Poz No Tanım Ölçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
MALZEMELERİN YÜKLEME , BOŞALTMA VE İSTİFİ

(Taşımalar Hariç)

15.100.1001 Y.09.001/1 1 ton her cins çimento ve kirecin taşıtlara yükleme, boşaltma ve istifi
(Fabrikadan alınan malzemeden yükleme bedeli düşülür.)
Ton 16,88
15.100.1002 Y.09.003/1 1 m³ kum, çakıl, tuvenan, stabilize, kırmataş, hafif agrega ve mermer pirinci
taşıtlara yükleme, boşaltma ve figüresi
3,38
15.100.1003 Y.09.005/1 1 m³ her nevi taşın taşıtlara yükleme boşaltma ve figüresi 3,69
15.100.1004 Y.09.012/1 1 ton her cins betonarme demiri, profil ve lama demiri ile sacların taşıtlara yükleme,
boşaltma ve istifi
(Fabrikadan alınan malzemeden yükleme bedeli düşülür.)
Ton 14,66
15.100.1005 Y.09.014/1 1 ton çelik borunun taşıtlara yükleme, boşaltma ve istifi Ton 29,34
15.100.1006 Y.09.016/1 1 ton her cins ve ölçüde PE, HDPE ve PVC esaslı borunun taşıtlara yükleme,
boşaltma ve istifi
Ton 44,00
15.100.1007 Y.09.017/1 Normal, cephe, modüler dolu veya delikli tuğlalar ve oluklu kiremidin taşıtlara
yükleme, boşaltma ve istifi
1000
Ad
18,13
15.100.1008 Y.09.021/1 Her cins hafif gazbeton malzemesi, genleştirilmiş perlit agregası ve bu agrega ile
yapılmış (tuğla, pano, hazır kuru harç ve benzeri) malzemenin taşıtlara yükleme,
boşaltma ve istifi
5,18
KAZI ALANINDAKİ FUNDALIK-AĞAÇLARIN KESİLMESİ,

SÖKÜLMESİ VE TEMİZLENMESİ

15.105.1001 14.021 Kazı alanı içine rastlayan fundaların gerekli el aletleri kullanarak kesilmesi ve
temizlenmesi
100 m² 421,88
15.105.1002 14.021/1 Kazı ve dolgu alanında makine ile temizleme ve sökme işi yapılması 100 m² 50,59
Ağaç Kesilmesi ve Sökme İşi:
15.105.1101 14.022/1 El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 5-10 cm
(10 cm dahil) beher ağaç için
Ad 8,44
15.105.1102 14.022/2 El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 11-20 cm
(20cm dahil) beher ağaç için
Ad 16,88
15.105.1103 14.022/3 El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 21-30 cm
(30 cm dahil) beher ağaç için
Ad 33,75
15.105.1104 14.022/4 El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 31-40 cm
(40 cm dahil) beher ağaç için
Ad 50,63
15.105.1105 14.022/5 El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 41-50 cm
(50 cm dahil) beher ağaç için
Ad 67,50
15.105.1106 14.022/6 El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 51-60 cm
(60 cm dahil) beher ağaç için
Ad 101,25
15.105.1107 14.022/7 El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 61-70 cm
(70 cm dahil) beher ağaç için
Ad 151,88
15.105.1108 14.022/8 El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 71-80 cm
(80 cm dahil) beher ağaç için
Ad 202,50
15.105.1109 14.022/9 El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 81 cm
den büyük olan beher ağaç için
Ad 337,50
KAZILARDA DERİNLİK ZAMMI FORMÜLLERİ:
15.110.1001 14.040/1 Her cins zeminde el ile yapılan (geniş-dar) derin kazılara derinlik zammı (iksasız
kazılarda) F=8,438 x H – 16,876
(%25 müteahhit karı ve genel giderler dahil)
15.110.1002 14.040/2 Her cins zeminde el ile yapılan (geniş-dar) derin kazılara derinlik zammı
(karşılıklı, aralıklı, sık kaplamalı ve tam kaplamalı iksalı) F=16,876 x H – 33,752
(%25 müteahhit karı ve genel giderler dahil)
Not : H: Serbest kazının bittiği , dar kazının başladığı kot ile derin kazı taban kotları
arasındaki fark (derin kazı derinliği) mt. olarak
A)EL İLE YAPILAN SERBEST KAZILAR:
15.115.1001 14.001 El ile yumuşak toprak kazılması
(gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum ve benzeri zeminler)
33,76
15.115.1002 14.002 El ile sert toprak kazılması
(kil, siltli, kumlu ve gevşek kil, killi kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve
benzeri zeminler)
43,89
15.115.1003 14.003 El ile yumuşak küskülük kazılması
(sert kil, yumuşak marn ve tüf, sıkışık gravye, parçalanıp el ile atılabilen 0,100 m3
e kadar büyüklükteki her cins blok taşlar, kazı güçlüğü benzerliğinden dolayı çamur
ve benzeri zeminler)
54,85
15.115.1004 14.004 El ile sert küskülük kazılması
(ayrışmış ve çatlaklı kaya, ayrışmış yapıdaki gre, şist, taşlaşmış marn ve kil, 0,100-
0,400 m³ büyüklükte parçalanıp el ile atılabilen her cins blok taşlar ve benzeri
zeminler)
63,29
15.115.1005 14.005 El veya kompresör ile patlayıcı madde kullanarak yumuşak kaya kazılması
(tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı taşı,
volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç), 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve
benzeri zeminler)
50,64
15.115.1006 14.006 El veya kompresörle patlayıcı madde kullanarak sert kaya kazılması
(kalın tabaka ve kitle halinde sert gre, betonlaşmış konglomera, kesif kalker,
mermer, ayrışmamış serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri, 0,400 m³ den büyük
aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler)
61,36
15.115.1007 14.007 El veya kompresörle patlayıcı madde kullanarak çok sert kaya kazılması
(ayrışmamış granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 m³ den büyük aynı cins
blok taşlar ve benzeri zeminler)
74,43
15.115.1008 14.008 El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan yumuşak kaya kazılması
(tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı taşı,
volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç) 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve
benzeri zeminler)
83,71
15.115.1009 14.009 El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan sert kaya kazılması
(sert gre, betonlaşmış konglomera, kesif kalker, mermer, ayrışmamış serpantin,
andezit, trakit bazalt tüfleri ve 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri
zeminler)
114,26
15.115.1010 14.010 El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan çok sert kaya kazılması
(ayrışmamış granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 m³ den büyük aynı cins
blok taşlar ve benzeri zeminler)
172,26
15.115.1011 14.011 El ile batak ve balçığın kazılması
(su muhtevası yüksek olan ve bu suyu kolay bırakmayan akıcı ve yapışkan
nitelikteki zeminler)
101,26
B) EL İLE YAPILAN DERİN KAZILAR

(Derinliği 2.00 metre den fazla olan derin kazılara ayrıca Poz No : 14.040’daki

derinlik zammı fiyatı uygulanır.)

15.115.1201 14.012/1 El ile her derinlikte yumuşak ve sert toprakta geniş derin kazı yapılması
(gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum, kil, siltli, kumlu ve gevşek kil, killi
kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler)
63,30
15.115.1202 14.012/2 El ile her derinlikte yumuşak ve sert toprakta dar derin kazı yapılması
(gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum, kil, siltli, kumlu ve gevşek kil, killi
kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler)
69,63
15.115.1203 14.013/1 El ile her derinlikte yumuşak ve sert küskülük zeminde geniş derin kazı yapılması
(sert kil, yumuşak marn ve tüf , sıkışık gravye, kazı güçlüğü benzerliğinden dolayı
çamur, ayrışmış ve çatlaklı kaya, ayrışmış yapıdaki gre, şist, taşlaşmış marn ve kil,
0-0,400 m³ büyüklükte parçalanabilen her cins blok taşlar ve benzeri zeminler)
91,15
15.115.1204 14.013/2 El ile her derinlikte yumuşak ve sert küskülük zeminde dar derin kazı yapılması
(sert kil, yumuşak marn ve tüf , sıkışık gravye, kazı güçlüğü benzerliğinden dolayı
çamur, ayrışmış ve çatlaklı kaya, ayrışmış yapıdaki gre, şist, taşlaşmış marn ve kil,
0-0,400 m³ büyüklükte parçalanabilen her cins blok taşlar ve benzeri zeminler)
100,26
15.115.1205 14.014/1 El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanarak her derinlikte yumuşak, sert,
çok sert kayada geniş derin kazı yapılması
(tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı taşı,
volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç) sert gre, betonlaşmış konglomera, kesif kalker,
mermer, ayrışmamış serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri, ayrışmamış granit ve
benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri
zeminler)
110,48
15.115.1206 14.014/2 El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanarak her derinlikte yumuşak, sert,
çok sert kayada dar derin kazı yapılması
(tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı taşı ,
volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç) sert gre , betonlaşmış konglomera, kesif kalker,
mermer, ayrışmamış serpantin , andezit , trakit bazalt tüfleri, ayrışmamış granit ve
benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri
zeminler)
121,53
15.115.1207 14.015/1 El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte yumuşak
kayada geniş derin kazı yapılması
(tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı taşı,
volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç), 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve
benzeri zeminler)
120,39
15.115.1208 14.015/2 El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte yumuşak
kayada dar derin kazı yapılması
(tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı taşı,
volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç), 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve
benzeri zeminler)
132,43
15.115.1209 14.016/1 El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte sert kayada
geniş derin kazı yapılması
(kalın tabaka ve kitle halinde sert gre, betonlaşmış konglomera, kesif kalker,
mermer, ayrışmamış serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri, 0,400 m³ den büyük
aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler)
150,93
15.115.1210 14.016/2 El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte sert kayada dar
derin kazı yapılması
(kalın tabaka ve kitle halinde sert gre, betonlaşmış konglomera, kesif kalker,
mermer, ayrışmamış serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri, 0,400 m³ den büyük
aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler)
166,01
15.115.1211 14.017/1 El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte çok sert kayada
geniş derin kazı yapılması
(ayrışmamış granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 m³ den büyük aynı cins
blok taşlar ve benzeri zeminler)
212,03
15.115.1212 14.017/2 El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte çok sert kayada
dar derin kazı yapılması
(ayrışmamış granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 m³ den büyük aynı cins
blok taşlar ve benzeri zeminler)
233,23
15.115.1213 14.018 Dolguya gelmiş serilmiş her cins kazının (kaya zeminler hariç) elle tokmaklanarak
tabaka tabaka sıkıştırılması
17,98
15.115.1214 14.019 Dolgu altının sürülmesi 1000 m² 64,69
15.115.1215 14.020/1 El ile her derinlikte geniş derin batak ve balçık kazılması
(su muhtevası yüksek olan ve bu suyu kolay bırakmayan akıcı ve yapışkan
nitelikteki zeminler)
152,74
15.115.1216 14.020/2 El ile her derinlikte dar derin batak ve balçık kazılması
(su muhtevası yüksek olan ve bu suyu kolay bırakmayan akıcı ve yapışkan
nitelikteki zeminler)
168,01
BİNA İNŞAATLARINDAKİ MAKİNALI KAZILAR
A- Makina ile yapılan serbest kazılar:
15.120.1001 Y.15.001/1A Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması
(Serbest kazı)
5,46
15.120.1002 Y.15.006/1A Makine ile yumuşak ve sert küskülük kazılması
(serbest kazı)
7,28
15.120.1003 Y.15.008/1A Makine ile batak ve balçık kazılması
(serbest kazı)
10,74
15.120.1004 Y.15.010/1A Makine ile patlayıcı madde kullanılarak yumuşak kaya kazılması
(Serbest kazı)
16,96
15.120.1005 Y.15.010/2A Makine ile patlayıcı madde kullanmadan yumuşak kaya kazılması
(Serbest kazı)
12,33
15.120.1006 Y.15.014/1A Makine ile patlayıcı madde kullanılarak sert kaya kazılması
(Serbest kazı)
22,11
15.120.1007 Y.15.014/4A Makine ile patlayıcı madde kullanmadan sert kaya kazılması
(Serbest kazı)
28,26
Poz No Eski Poz No Tanım Ölçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.120.1008 Y.15.018/1A Makine ile patlayıcı madde kullanılarak çok sert kaya kazılması
(Serbest kazı)
28,73
15.120.1009 Y.15.018/4A Makine ile patlayıcı madde kullanmadan çok sert kaya kazılması
(Serbest kazı)
38,23
B-Makina ile yapılan derin kazılar:
15.120.1101 Y.15.001/2B Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması
(Derin kazı)
6,29
15.120.1102 Y.15.006/2B Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması
(Derin kazı)
9,25
15.120.1103 Y.15.008/2B Makine ile her derinlik ve her genişlikte batak ve balçık kazılması
(Derin kazı)
14,69
15.120.1104 Y.15.010/3B Makine ile patlayıcı madde kullanılarak her derinlik ve her genişlikte yumuşak kaya
kazılması
(Derin kazı)
23,85
15.120.1105 Y.15.010/4B Makine ile patlayıcı madde kullanmadan her derinlik ve her genişlikte yumuşak
kaya kazılması
(Derin kazı)
15,38
15.120.1106 Y.15.014/2B Makine ile patlayıcı madde kullanılarak her derinlik ve her genişlikte sert kaya
kazılması
(Derin kazı)
28,79
15.120.1107 Y.15.014/5B Makine ile patlayıcı madde kullanmadan her derinlik ve her genişlikte sert kaya
kazılması
(Derin kazı)
36,71
15.120.1108 Y.15.018/2B Makine ile patlayıcı madde kullanılarak her derinlik ve her genişlikte çok sert kaya
kazılması
(Derin kazı)
37,10
15.120.1109 Y.15.018/5B Makine ile patlayıcı madde kullanmadan her derinlik ve her genişlikte çok sert kaya
kazılması
(Derin kazı)
45,96
DOLGU İŞLERİ
15.125.1001 Y.15.140/01 Kum temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması 42,48
15.125.1002 Y.15.140/02 Çakıl temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması 42,48
15.125.1003 Y.15.140/03 Kum temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması 22,21
15.125.1004 Y.15.140/04 Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması 22,21
15.125.1005 Y.15.140/05 Kum temin edilerek, drenaj yapılması 64,38
15.125.1006 Y.15.140/06 Çakıl temin edilerek, drenaj yapılması 64,38
15.125.1007 Y.15.140/07 32mm’ye kadar kırmataş temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma
yapılması
80,60
15.125.1008 Y.15.140/08 32mm’ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma
yapılması
60,34
15.125.1009 Y.15.140/09 63mm’ye kadar kırmataş temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma
yapılması
75,60
15.125.1010 Y.15.140/10 63mm’ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma
yapılması
55,34
15.125.1011 Y.15.140/15 Hafif agrega (elenmiş kömür curufu) ile dolgu yapılması 11,56
İKSA İŞLERİ:
15.130.1002 14.023/1 Kazılara tam ahşap kaplamalı iksa yapılması 82,95
15.130.1003 14.023/2 Kazılara sık aralıklı ahşap iksa yapılması 58,06
15.130.1004 14.023/3 Kazılara aralıklı ahşap kaplamalı iksa yapılması 41,48
JET GROUT İŞLERİ
15.135.1001 Y.16.072/02 Her uzunluk, her açı ve her türlü zeminde Ø 60 cm jet grout kolonu imalatı
yapılması (jet1 yöntemi ile) (delgi dahil)
m 101,94
15.135.1002 Y.16.072/03 Her uzunluk, her açı ve her türlü zeminde Ø 80 cm jet grout kolonu imalatı
yapılması (jet1 yöntemi ile) (delgi dahil)
m 118,04
15.135.1003 Y.16.072/04 Her uzunluk, her açı ve her türlü zeminde Ø 60 cm jet grout kolonu imalatı
yapılması (jet2 yöntemi ile) (delgi dahil)
m 119,74
2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI
Poz No Eski Poz No Tanım Ölçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.135.1004 Y.16.072/05 Her uzunluk, her açı ve her türlü zeminde Ø 80 cm jet grout kolonu imalatı
yapılması (jet2 yöntemi ile) (delgi dahil)
m 138,21
15.135.1005 Y.16.072/06 Her uzunluk, her açı ve her türlü zeminde Ø 100 cm jet grout kolonu imalatı
yapılması (jet2 yöntemi ile) (delgi dahil)
m 165,03
FORE KAZIK İŞLERİ

(forej ve beton bedeli dahil , demir bedeli hariç)

C 20 / 25 başınç dayanımlı hazır beton ile
15.140.1001 Y.16.060/02 Ø 30 cm çapında, her boyda, C 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme
betonarme fore kazık yapılması
m 127,09
15.140.1002 Y.16.060/03 Ø 45 cm çapında, her boyda, C 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme
betonarme fore kazık yapılması
m 164,01
15.140.1003 Y.16.060/04 Ø 65 cm çapında, C 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık
yapılması
(0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)
m 276,55
15.140.1004 Y.16.060/05 Ø 65 cm çapında, C 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık
yapılması
(18,01 m ile 36,00m arası, 36,00m dahil )
m 299,79
15.140.1005 Y.16.060/06 Ø 80 cm çapında, C 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık
yapılması
(0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)
m 360,19
15.140.1006 Y.16.060/07 Ø 80 cm çapında, C 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık
yapılması
(18,01 m ile 36,00 m arası, 36,00 m dahil )
m 398,93
15.140.1007 Y.16.060/08 Ø 100 cm çapında, C 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore
kazık yapılması
(0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)
m 539,49
15.140.1008 Y.16.060/09 Ø 100 cm çapında, C 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore
kazık yapılması
(18,01 m ile 36,00 m arası, 36,00 m dahil )
m 608,69
15.140.1009 Y.16.060/10 Ø 120 cm çapında, C 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore
kazık yapılması
(0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)
m 741,54
15.140.1010 Y.16.060/11 Ø 120 cm çapında, C 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore
kazık yapılması
(18,01 m ile 36,00 m arası, 36,00 m dahil )
m 840,39
15.140.1011 Y.16.060/12 Ø 165 cm çapında, C 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore
kazık yapılması
(0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)
m 1.221,34
15.140.1012 Y.16.060/13 Ø 165 cm çapında, C 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore
kazık yapılması
(18,01 m ile 36,00 m arası, 36,00 m dahil )
m 1.419,04
C 25/30 basınç dayanımlı hazır beton ile
15.140.1101 Y.16.061/02 Ø 30 cm çapında, her boyda, C 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme
betonarme fore kazık yapılması
m 127,79
15.140.1102 Y.16.061/03 Ø 45 cm çapında, her boyda, C 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme
betonarme fore kazık yapılması
m 165,50
15.140.1103 Y.16.061/04 Ø 65 cm çapında, C 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık
yapılması
(0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)
m 279,70
15.140.1104 Y.16.061/05 Ø 65 cm çapında, C 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık
yapılması
(18,01 m ile 36,00 m arası, 36,00 m dahil )
m 302,94
15.140.1105 Y.16.061/06 Ø 80 cm çapında, C 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık
yapılması
(0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)
m 365,00
15.140.1106 Y.16.061/07 Ø 80 cm çapında, C 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık
yapılması
(18,01 m ile 36,00 m arası, 36,00 m dahil )
m 403,74
2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI
Poz No Eski Poz No Tanım Ölçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.140.1107 Y.16.061/08 Ø 100 cm çapında, C 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore
kazık yapılması
(0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)
m 547,01
15.140.1108 Y.16.061/09 Ø 100 cm çapında, C 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore
kazık yapılması
(18,01 m ile 36,00 m arası, 36,00 m dahil )
m 616,21
15.140.1109 Y.16.061/10 Ø 120 cm çapında, C 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore
kazık yapılması
(0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)
m 752,39
15.140.1110 Y.16.061/11 Ø 120 cm çapında, C 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore
kazık yapılması
(18,01 m ile 36,00 m arası, 36,00 m dahil )
m 851,24
15.140.1111 Y.16.061/12 Ø 165 cm çapında, C 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore
kazık yapılması
(0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)
m 1.241,90
15.140.1112 Y.16.061/13 Ø 165 cm çapında, C 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore
kazık yapılması
(18,01 m ile 36,00 m arası, 36,00 m dahil )
m 1.439,60
C 30/37 basınç dayanımlı hazır beton ile
15.140.1201 Y.16.062/02 Ø 30 cm çapında, her boyda, C 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme
betonarme fore kazık yapılması
m 128,49
15.140.1202 Y.16.062/03 Ø 45 cm çapında, her boyda, C 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme
betonarme fore kazık yapılması
m 166,99
15.140.1203 Y.16.062/04 Ø 65 cm çapında, C 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık
yapılması
(0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)
m 282,85
15.140.1204 Y.16.062/05 Ø 65 cm çapında, C 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık
yapılması
(18,01 m ile 36,00 m arası, 36,00 m dahil )
m 306,09
15.140.1205 Y.16.062/06 Ø 80 cm çapında, C 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık
yapılması
(0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)
m 369,81
15.140.1206 Y.16.062/07 Ø 80 cm çapında, C 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık
yapılması
(18,01 m ile 36,00 m arası, 36,00 m dahil )
m 408,55
15.140.1207 Y.16.062/08 Ø 100 cm çapında, C 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore
kazık yapılması
(0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)
m 554,54
15.140.1208 Y.16.062/09 Ø 100 cm çapında, C 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore
kazık yapılması
(18,01 m ile 36,00 m arası, 36,00 m dahil )
m 623,74
15.140.1209 Y.16.062/10 Ø 120 cm çapında, C 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore
kazık yapılması
(0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)
m 763,24
15.140.1210 Y.16.062/11 Ø 120 cm çapında, C 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore
kazık yapılması
(18,01 m ile 36,00 m arası, 36,00 m dahil )
m 862,09
15.140.1211 Y.16.062/12 Ø 165 cm çapında, C 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore
kazık yapılması
(0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)
m 1.262,46
15.140.1212 Y.16.062/13 Ø 165 cm çapında, C 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore
kazık yapılması
(18,01 m ile 36,00 m arası, 36,00 m dahil )
m 1.460,16
HAZIR BETONLAR (GRI RENKTE, NORMAL)
15.150.1001 Y.16.050/11 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 8/10
basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli
dahil)
215,55
15.150.1002 Y.16.050/12 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 12/15
basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli
dahil)
230,55
2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI
Poz No Eski Poz No Tanım Ölçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.150.1003 Y.16.050/13 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20
basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli
dahil)
239,88
15.150.1004 Y.16.050/14 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25
basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli
dahil)
244,88
15.150.1005 Y.16.050/15 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30
basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli
dahil)
253,63
15.150.1006 Y.16.050/16 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37
basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli
dahil)
262,38
15.150.1007 Y.16.050/17 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 35/45
basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli
dahil)
278,63
15.150.1008 Y.16.050/18 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 40/50
basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli
dahil)
293,63
15.150.1009 Y.16.050/19 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 45/55
basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli
dahil)
299,88
15.150.1010 Y.16.050/20 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 50/60
basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli
dahil)
307,38
HAZIR BETONLAR (BEYAZ RENKTE, NORMAL)
15.150.1101 Y.16.050/21 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 8/10
basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli
dahil)
265,55
15.150.1102 Y.16.050/22 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 12/15
basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli
dahil)
273,05
15.150.1103 Y.16.050/23 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20
basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli
dahil)
289,88
15.150.1104 Y.16.050/24 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25
basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli
dahil)
304,88
15.150.1105 Y.16.050/25 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30
basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli
dahil)
319,88
15.150.1106 Y.16.050/26 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37
basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli
dahil)
341,13
15.150.1107 Y.16.050/27 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 35/45
basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli
dahil)
363,63
15.150.1108 Y.16.050/28 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 40/50
basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli
dahil)
393,63
15.150.1109 Y.16.050/29 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 45/55
basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli
dahil)
416,13
15.150.1110 Y.16.050/30 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 50/60
basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli
dahil)
438,63
SİLİNDİR İLE SIKIŞTIRILMIŞ BETON YOL İMALATI
15.150.5001 Silindir ile Sıkıştırılmış Beton Yollar için hazırlanan beton harcının temini, finişer
ile serilmesi, silindirler ile sıkıştırılması
338,35
BETON PREFABRİK İMALAT
2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI
Poz No Eski Poz No Tanım Ölçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.155.1001 Y.30.001 12 cm kalınlığında önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu, taşıyıcı beton döşeme
elemanları ile döşeme yapılması.
169,55
15.155.1002 Y.30.002 16 cm kalınlığında önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu, taşıyıcı beton döşeme
elemanları ile döşeme yapılması.
175,28
15.155.1003 Y.30.003 20 cm kalınlığında önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu, taşıyıcı beton döşeme
elemanları ile döşeme yapılması.
184,99
15.155.1004 Y.30.003/A 20 cm kalınlığında önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu, ağır taşıyıcı beton döşeme
elemanları ile döşeme yapılması.
220,69
15.155.1005 Y.30.004 24 cm kalınlığında önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu taşıyıcı beton döşeme
elemanları ile döşeme yapılması.
239,25
15.155.1006 Y.30.004/A 24 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu ağır taşıyıcı beton döşeme
elemanları ile döşeme yapılması.
272,40
15.155.1007 30.100 12 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu beton bölme (duvar) elemanları
ile duvar yapılması.
156,80
15.155.1008 30.101 16 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu beton bölme (duvar) elemanları
ile duvar yapılması.
173,38
BETON ÇELİK ÇUBUKLARININ İŞLENMESİ-MANŞONLA EKLENMESİ
15.160.1001 Y.23.010 Nervürlü çelik hasırın yerine konulması
1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil)
Ton 4.745,00
15.160.1002 Y.23.011 Nervürlü çelik hasırın yerine konulması
3,001-10,000 kg/m² (10,000 kg/m² dahil)
Ton 4.646,88
15.160.1003 Y.23.014 Ø 8 – Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve
yerine konulması
Ton 4.444,21
15.160.1004 Y.23.015 Ø 14 – Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve
yerine konulması.
Ton 4.362,90
15.160.1005 Y.23.016 Ø 28 mm den büyük nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi
ve yerine konulması.
Ton 4.305,78
DEMİR İNŞAAT:
15.165.1001 Y.23.071 Her türlü profil demirlerin münferit veya birleşik olarak hazırlanması ve yerine
tespit edilmesi
(aşık olarak yapılan mertekler, hurdi döşemeler, mütemadi kirişler, basit olarak
kullanılan münferit çatı aşıkları ve mertekleri, lentolar, hurdi döşemeler, köşe
takviye demirleri, kolonlar, dikmeli kolonların bağlanmasında kullanılan hatıllar ve
benzeri imalatlar)
Ton 7.695,99
15.165.1002 Y.23.081 Profil demirlerinden çatı makası yapılması ve yerine konulması. Ton 8.203,44
15.165.1003 Y.23.101 Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması,
yerine tespiti
(yapı karkası, köprülerde profil demirlerinden kirişler, başlıklar, bağlantılar ve
benzeri imalatlar)
Ton 7.727,91
KALIP
15.180.1001 Y.21.001/01 Ahşaptan seri kalıp yapılması 24,68
15.180.1002 Y.21.001/02 Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması 63,98
15.180.1003 Y.21.001/03 Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması 67,20
15.180.1004 Y.21.001/04 Sac ile eğri yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması 70,21
15.180.1005 Y.21.040 Tünel kalıp sistemi ile betonarme kalıp yapılması 77,96
KALIP VE İŞ İSKELELERİ
15.185.1001 Y.21.050/C11 Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası) 9,15
15.185.1002 Y.21.050/C12 Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (4,01-6,00 m arası) 10,73
15.185.1003 Y.21.050/C13 Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (6,01-8,00m arası) 12,26
15.185.1004 Y.21.050/C14 Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (8,01-10,00m arası) 13,84
15.185.1011 Y.21.051/C11 Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması.
(0,00-51,50 m arası)
15,08
15.185.1012 Y.21.051/C13 Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, tavanlar için iş iskelesi yapılması.
(0,00-21,50 m arası)
12,20
ÇEŞİTLİ YAPI KİMYASALI UYGULAMALARI
15.190.1001 Y.19.090/001A Bazalt agregalı (gri) yüzey sertlestirici ve kür uygulaması (taze betonda) 12,31
2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI
Poz No Eski Poz No Tanım Ölçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.190.1002 Y.19.090/001B Kuvars agregalı (gri) yüzey sertlestirici ve kür uygulaması (taze betonda) 12,63
15.190.1003 Y.19.090/001C Kuvars-Korund agregalı (gri) yüzey sertlestirici ve kür uygulaması (taze betonda) 13,56
15.190.1004 Y.19.090/001D Korund agregalı (gri) yüzey sertlestirici ve kür uygulaması (taze betonda) 14,81
15.190.1005 Y.19.090/002 4mm genislik ve 40 mm derinlikte derz kesimi yapılması ve polietilen fitil ve
poliüretan derz mastigi ile doldurulması (Saha Betonu)
m 7,96
15.190.1006 Y.19.090/003 Yeni beton yüzeylere kür yapılması (Saha Betonu) 2,53
15.190.1007 Y.19.090/004 Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm
kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması
15,01
15.190.1008 Silindir ile Sıkıştrılmış Beton Yollarda Parafinik Esaslı Kür Malzemesi ile Kür
Yapılması
4,04
15.190.1009 Silindir ile Sıkıştrılmış Beton Yollarda Akrilik Esaslı Kür Malzemesi ile Kür
Yapılması
4,26
15.190.1010 Silindir ile Sıkıştrılmış Beton Yollarda Su ile Kür Yapılması 1000 m² 69,01
15.190.1011 Silindir ile Sıkıştrılmış Beton Yollarda Beton Kalınlığının 1/3 – 1/4 ü oranında Derz
Kesilmesi
m 2,30
15.190.1012 2,5 mm kalınlıkta, self leveling Poliüretan esaslı zemin kaplaması yapılması 168,45
15.190.1013 2,5 mm kalınlıkta, self leveling Poliüretan esaslı, zemin kaplaması yapılması (ESD
yüzey (statik elektriği yüzeyde tutmayıp, toprağa ileten yüzey) istenen zeminlere)
209,79
15.190.1014 2,5 mm kalınlıkta self leveling Epoksi esaslı zemin kaplaması yapılması 119,74
15.190.1015 Poliüretan esaslı zemin kaplaması üzerine su bazlı, solventsiz, düşük emisyonlu,
bakteriostatik, iki bileşenli, poliüretan esaslı, şeffaf veya pigmentli, mat yüzey
bitişli son kat kaplama malzemesi ile kaplama yapılması
18,68
15.190.1016 Poliüretan esaslı – ESD yüzey (statik elektriği yüzeyde tutmayıp, toprağa ileten
yüzey) zemin uygulaması üzerine, anti-statik, iki bileşenli, poliüretan esaslı, mat, su
bazlı ve düşük emisyonlu, ESD özellikli, mat yüzey bitişli son kat kaplama
malzemesi ile kaplama yapılması
38,88
15.190.1017 Epoksi esaslı zemin kaplamalar üzeri poliüretan esaslı, UV dayanımlı, renkli,
elastik, mat görünümlü, iki bileşenli son kat kaplama malzemesi ile kaplama
yapılması
17,31
15.190.1018 Poliürea esaslı zemin kaplaması üzerine, poliüretan esaslı, tek bileşenli, solventli,
UV dayanımlı, koruyucu son kat kaplama malzemesi ile kaplama yapılması
26,69
15.190.1019 Alçı esaslı kendiliğinden yerleşen harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi
yapılması
13,58
BETON/BETONARME BORU DÖŞENMESİ
15.195.1001 Y.18.450/02 Ø200 mm iç çaplı 30-40 mm kalınlığında 1500 mm uzunluğunda entegre contalı
beton boru döşenmesi
m 61,25
15.195.1002 Y.18.450/03 Ø300 mm iç çaplı 45-50 mm kalınlığında 1500 mm uzunluğunda entegre contalı
beton boru döşenmesi
m 77,70
15.195.1003 Y.18.450/04 Ø400 mm iç çaplı 45-55 mm kalınlığında 1500 mm uzunluğunda entegre contalı
beton boru döşenmesi
m 101,76
15.195.1004 Y.18.450/10 Ø1000 mm iç çaplı 110-115 mm kalınlığında 2000 mm uzunluğunda entegre
contalı betonarme boru döşenmesi
m 471,89
DRENAJ LEVHASI DÖŞENMESİ
15.200.1001 Y.18.462/021 Bodrum perdelerinde su yalıtımı ve izolasyon pimi ile uygulanmış ısı yalıtımı
üzerine HDPE esaslı drenaj ve koruma levhası temini ve yerine döşenmesi
(150≤basınç dayanımı<200 KN/m²)
8,99
15.200.1002 Y.18.462/022 Bodrum perdelerinde su yalıtımı ve izolasyon pimi ile uygulanmış ısı yalıtımı
üzerine HDPE esaslı drenaj ve koruma levhası temini ve yerine döşenmesi
(200≤basınç dayanımı<250 KN/m²)
10,16
15.200.1003 Y.18.462/023 Bodrum perdelerinde su yalıtımı ve izolasyon pimi ile uygulanmış ısı yalıtımı
üzerine HDPE esaslı drenaj ve koruma levhası temini ve yerine döşenmesi
(250≤basınç dayanımı<350 KN/m²)
11,94
15.200.1004 Y.18.462/031 Bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine HDPE esaslı drenaj ve koruma levhası
temini ve yerine döşenmesi
(150≤basınç dayanımı<200 KN/m²)
10,73
2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI
Poz No Eski Poz No Tanım Ölçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.200.1005 Y.18.462/032 Bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine HDPE esaslı drenaj ve koruma levhası
temini ve yerine döşenmesi
(200≤basınç dayanımı<250 KN/m²)
11,90
15.200.1006 Y.18.462/033 Bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine HDPE esaslı drenaj ve koruma levhası
temini ve yerine döşenmesi
(250≤basınç dayanımı<350 KN/m²)
13,68
PVC ESASLI, KORUGE DRENAJ BORULARI İLE DRENAJ YAPILMASI
15.205.1001 Y.18.460/21 Ø 100 mm anma çaplı, PVC esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine
dösenmesi
m 5,40
15.205.1002 Y.18.460/22 Ø 125 mm anma çaplı, PVC esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine
dösenmesi
m 8,53
15.205.1003 Y.18.460/23 Ø 160 mm anma çaplı, PVC esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine
dösenmesi
m 12,78
15.205.1004 Y.18.460/24 Ø 200 mm anma çaplı, PVC esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine
dösenmesi
m 17,53
TAŞ İŞLERİ:
15.210.1001 Y.17.001 Ocak taşı ile kuru duvar inşaat yapılması 109,40
15.210.1002 Y.17.002/A Ocak taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması 173,69
15.210.1003 Y.17.031/A Ocaktan çaplanmış moloz taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması 260,73
15.210.1004 Y.17.136 Ocak taşı ile blokaj yapılması 102,69
TUĞLA İŞLERİ
Yatay delikli tuğla duvar yapılması (LD birim)
15.220.1001 Y.18.001/C11 85 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 85 x 190 mm) ile duvar yapılması 48,21
15.220.1002 Y.18.001/C12 100 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (200 x 100 x 200 mm) ile duvar yapılması 49,54
15.220.1003 Y.18.001/C13 120 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (250 x 120 x 200 mm) ile duvar yapılması 51,96
15.220.1004 Y.18.001/C14 135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapılması 54,03
15.220.1005 Y.18.001/C15 190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması 62,54
15.220.1006 Y.18.001/C16 200 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (250 x 200 x 250 mm) ile duvar yapılması 65,75
15.220.1007 Y.18.001/C17 240 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (235 x 240 x 135 mm) ile duvar yapılması 73,78
15.220.1008 Y.18.001/C18 250 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (240 x 250 x 190 mm) ile duvar yapılması 75,20
Düşey delikli tuğla duvar yapılması (LD birim) (W Sınıfı – 700 kg/m3)
15.220.1101 Y.18.001/F11 115 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 115 x 235 mm) ile duvar yapılması
(W Sınıfı – 700 kg/m³)
56,43
15.220.1102 Y.18.001/F12 145 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 145 x 235 mm) ile duvar yapılması
(W Sınıfı – 700 kg/m³)
63,05
15.220.1103 Y.18.001/F13 175 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 175 x 235 mm) ile duvar yapılması
(W Sınıfı – 700 kg/m³)
70,10
15.220.1104 Y.18.001/F14 190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 235 mm) ile duvar yapılması
(W Sınıfı – 700 kg/m³)
72,88
15.220.1105 Y.18.001/F15 240 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 240 x 235 mm) ile duvar yapılması
(W Sınıfı – 700 kg/m³)
84,40
15.220.1106 Y.18.001/F16 250 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 250 x 235 mm) ile duvar yapılması
(W Sınıfı – 700 kg/m³)
86,65
15.220.1107 Y.18.001/F17 300 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 300 x 235 mm) ile duvar yapılması
(W Sınıfı – 700 kg/m³)
97,56
Düşey delikli tuğla duvar yapılması (LD birim) (AB Sınıfı – 650 kg/m3)
15.220.1201 Y.18.001/K11 190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması
(AB Sınıfı – 650 kg/m³)
69,64
15.220.1202 Y.18.001/K12 240 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 240 x 190 mm) ile duvar yapılması
(AB Sınıfı – 650 kg/m³)
77,80
15.220.1203 Y.18.001/K13 290 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 290 x 190 mm) ile duvar yapılması
(AB Sınıfı – 650 kg/m³)
89,44
15.220.1204 Y.18.001/K14 390 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (190 x 390 x 190 mm) ile duvar yapılması
(AB Sınıfı – 650 kg/m³)
107,98
Düşey delikli dış cephe tuğlası ile duvar yapılması (HD birim)
2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI
Poz No Eski Poz No Tanım Ölçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.220.1301 Y.18.001/N11 90 mm kalınlığında düşey delikli dış cephe tuğlası (190 x 90 x 50 mm) ile duvar
yapılması
135,05
15.220.1302 Y.18.001/N12 102 mm kalınlığında düşey delikli dış cephe tuğlası (215 x 102 x 65 mm) ile duvar
yapılması
173,26
Düşey delikli tuğla duvar yapılması (HD birim)
15.220.1401 Y.18.001/N13 190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması 77,14
15.220.1402 Y.18.001/N14 290 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (190 x 290 x 135 mm) ile duvar yapılması 99,31
Harman tuğlası ile duvar yapılması
15.220.1451 Y.18.001/P11 90 mm kalınlığında dolu harman tuğlası (190 x 90 x 50 mm) ile duvar yapılması 83,55
15.220.1452 Y.18.001/P12 90 mm kalınlığında delikli harman tuğlası (190 x 90 x 50 mm) ile duvar yapılması 83,55
Asmolen döşeme dolgu tuğlası ile asmolen döşeme yapılması
15.220.1501 Y.18.001/R01 200 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (200 x 200 x 400 mm) ile asmolen
döşeme yapılması
54,18
15.220.1502 Y.18.001/R02 225 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (225 x 200 x 400 mm) ile asmolen
döşeme yapılması
60,45
15.220.1503 Y.18.001/R03 250 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (250 x 200 x 400 mm) ile asmolen
döşeme yapılması
66,41
15.220.1504 Y.18.001/R04 275 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (275 x 200 x 400 mm) ile asmolen
döşeme yapılması
72,36
15.220.1505 Y.18.001/R05 300 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (300 x 200 x 400 mm) ile asmolen
döşeme yapılması
78,50
15.220.1506 Y.18.001/R06 325 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (325 x 200 x 400 mm) ile asmolen
döşeme yapılması
84,45
15.220.1507 Y.18.001/R07 350 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (350 x 200 x 400 mm) ile asmolen
döşeme yapılması
90,40
Teçhizatlı Tuğla Lento Temini ve Yerine Konulması
15.220.1602 12 cm – 13,5 cm kalınlıklar arasında teçhizatlı tuğla lentonun temini ve yerine
konulması
m 91,90
15.220.1603 14,5 cm – 16 cm kalınlıklar arasında teçhizatlı tuğla lentonun temini ve yerine
konulması
m 95,83
15.220.1604 18,5 cm – 20 cm kalınlıklar arasında teçhizatlı tuğla lentonun temini ve yerine
konulması
m 106,50
15.220.1605 23,5 cm – 25 cm kalınlıklar arasında teçhizatlı tuğla lentonun temini ve yerine
konulması
m 118,18
GAZBETON İŞLERİ
Techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
15.225.1001 Y.18.110/01C01 7,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
43,26
15.225.1002 Y.18.110/01C02 8,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
46,24
15.225.1003 Y.18.110/01C03 9 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
47,91
15.225.1004 Y.18.110/01C04 10 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
50,89
15.225.1005 Y.18.110/01C05 12,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
58,13
15.225.1006 Y.18.110/01C06 13,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
61,10
2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI
Poz No Eski Poz No Tanım Ölçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.225.1007 Y.18.110/01C07 15 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
65,35
15.225.1008 Y.18.110/01C08 17,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
72,59
15.225.1009 Y.18.110/01C09 19 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
77,25
15.225.1010 Y.18.110/01C10 20 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
80,61
15.225.1011 Y.18.110/01C11 22,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
87,85
15.225.1012 Y.18.110/01C12 25 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
95,08
15.225.1013 27,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
102,50
15.225.1014 Y.18.110/01C13 30 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
109,93
15.225.1015 32,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
117,36
15.225.1016 Y.18.110/01C14 35 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
124,79
Techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile) (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
15.225.1051 Y.18.110/01D01 7,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
46,51
15.225.1052 Y.18.110/01D02 8,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
49,65
15.225.1053 Y.18.110/01D03 9 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
51,43
15.225.1054 Y.18.110/01D04 10 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
54,56
15.225.1055 Y.18.110/01D05 12,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
62,21
15.225.1056 Y.18.110/01D06 13,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
65,35
15.225.1057 Y.18.110/01D07 15 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
69,85
15.225.1058 Y.18.110/01D08 17,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
77,50
15.225.1059 Y.18.110/01D09 19 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
82,41
2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI
Poz No Eski Poz No Tanım Ölçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.225.1060 Y.18.110/01D10 20 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
85,95
15.225.1061 Y.18.110/01D11 22,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
93,60
15.225.1062 Y.18.110/01D12 25 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
101,25
15.225.1063 27,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
109,10
15.225.1064 Y.18.110/01D13 30 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
116,95
15.225.1065 32,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
124,79
15.225.1066 Y.18.110/01D14 35 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
132,64
Techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile) (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
15.225.1101 Y.18.110/01E01 7,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
49,48
15.225.1102 Y.18.110/01E02 8,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
52,75
15.225.1103 Y.18.110/01E03 9 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
54,58
15.225.1104 Y.18.110/01E04 10 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
57,85
15.225.1105 Y.18.110/01E05 12,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
65,83
15.225.1106 Y.18.110/01E06 13,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
69,08
15.225.1107 Y.18.110/01E07 15 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
73,80
15.225.1108 Y.18.110/01E08 17,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
81,76
15.225.1109 Y.18.110/01E09 19 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
86,86
15.225.1110 Y.18.110/01E10 20 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
90,53
15.225.1111 Y.18.110/01E11 22,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
98,50
15.225.1112 Y.18.110/01E12 25 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
106,48
2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI
Poz No Eski Poz No Tanım Ölçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.225.1113 27,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
114,63
15.225.1114 Y.18.110/01E13 30 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
122,80
15.225.1115 32,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
130,99
15.225.1116 Y.18.110/01E14 35 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
139,16
Techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile) (≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³)
15.225.1151 7,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³)
43,55
15.225.1152 8,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³)
46,55
15.225.1153 9 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³)
48,26
15.225.1154 10 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³)
51,28
15.225.1155 12,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³)
58,60
15.225.1156 13,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³)
61,61
15.225.1157 15 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³)
65,94
15.225.1158 17,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³)
73,26
15.225.1159 19 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³)
77,98
15.225.1160 20 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³)
81,39
15.225.1161 22,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³)
88,71
15.225.1162 25 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³)
96,05
15.225.1163 27,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³)
103,56
15.225.1164 30 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³)
111,09
15.225.1165 32,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³)
118,61
2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI
Poz No Eski Poz No Tanım Ölçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.225.1166 35 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³)
126,15
Gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması
(2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
15.225.1301 Y.18.110/02C01 15 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması
(2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
60,14
15.225.1302 Y.18.110/02C02 17,5 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması
(2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
69,20
15.225.1303 Y.18.110/02C03 20 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması
(2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
78,29
15.225.1304 Y.18.110/02C04 22,5 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması
(2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
87,36
15.225.1305 Y.18.110/02C05 25 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması
(2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
96,44
15.225.1306 Y.18.110/02C06 27,5 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması
(2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
105,50
15.225.1307 Y.18.110/02C07 30 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması
(2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
114,59
Teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
15.225.1401 Y.18.110/03D01 7,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
65,63
15.225.1402 Y.18.110/03D02 8,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
73,06
15.225.1403 Y.18.110/03D03 9 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
77,06
15.225.1404 Y.18.110/03D04 10 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
84,49
15.225.1405 Y.18.110/03D05 12,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
102,78
15.225.1406 Y.18.110/03D06 13,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
110,20
15.225.1407 Y.18.110/03D07 15 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
121,63
15.225.1408 Y.18.110/03D08 17,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
139,89
15.225.1409 Y.18.110/03D09 19 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
151,33
15.225.1410 Y.18.110/03D10 20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
159,31
15.225.1411 Y.18.110/03D11 22,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
177,59
15.225.1412 Y.18.110/03D12 25 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
195,88
15.225.1413 27,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
214,43
15.225.1414 Y.18.110/03D13 30 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
233,00
15.225.1415 32,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
251,59
15.225.1416 Y.18.110/03D14 35 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
270,15
Teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
15.225.1451 Y.18.110/03E01 7,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
70,41
2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI
Poz No Eski Poz No Tanım Ölçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.225.1452 Y.18.110/03E02 8,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
78,09
15.225.1453 Y.18.110/03E03 9 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
82,23
15.225.1454 Y.18.110/03E04 10 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
89,90
15.225.1455 Y.18.110/03E05 12,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
108,83
15.225.1456 Y.18.110/03E06 13,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
116,51
15.225.1457 Y.18.110/03E07 15 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
128,33
15.225.1458 Y.18.110/03E08 17,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
147,24
15.225.1459 Y.18.110/03E09 19 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
159,06
15.225.1460 Y.18.110/03E10 20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
167,30
15.225.1461 Y.18.110/03E11 22,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
186,23
15.225.1462 Y.18.110/03E12 25 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
205,16
15.225.1463 27,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
224,36
15.225.1464 Y.18.110/03E13 30 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
243,56
15.225.1465 32,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
262,78
15.225.1466 Y.18.110/03E14 35 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
281,99
Teçhizatlı gazbeton döşeme elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı döşeme
yapılması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
15.225.1601 Y.18.110/04E11 10 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton döşeme elemanları ile vinç kullanılarak
taşıyıcı döşeme yapılması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
92,85
15.225.1602 Y.18.110/04E12 12,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton döşeme elemanları ile vinç kullanılarak
taşıyıcı döşeme yapılması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
111,23
15.225.1603 Y.18.110/04E13 15 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton döşeme elemanları ile vinç kullanılarak
taşıyıcı döşeme yapılması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
129,61
15.225.1604 Y.18.110/04E14 17,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton döşeme elemanları ile vinç kullanılarak
taşıyıcı döşeme yapılması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
147,99
15.225.1605 Y.18.110/04E15 20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton döşeme elemanları ile vinç kullanılarak
taşıyıcı döşeme yapılması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
166,38
15.225.1606 Y.18.110/04E16 22,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton döşeme elemanları ile vinç kullanılarak
taşıyıcı döşeme yapılması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
184,76
15.225.1607 Y.18.110/04E17 25 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton döşeme elemanları ile vinç kullanılarak
taşıyıcı döşeme yapılması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
203,15
15.225.1608 Y.18.110/04E18 27,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton döşeme elemanları ile vinç kullanılarak
taşıyıcı döşeme yapılması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
221,53
Teçhizatlı gazbeton çatı elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı çatı yapılması
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI
Poz No Eski Poz No Tanım Ölçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.225.1701 Y.18.110/05D11 10 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı
çatı yapılması
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
80,79
15.225.1702 Y.18.110/05D12 12,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı elemanları ile vinç kullanılarak
taşıyıcı çatı yapılması
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
96,93
15.225.1703 Y.18.110/05D13 15 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı
çatı yapılması
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
113,05
15.225.1704 Y.18.110/05D14 17,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı elemanları ile vinç kullanılarak
taşıyıcı çatı yapılması
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
129,19
15.225.1705 Y.18.110/05D15 20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı
çatı yapılması
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
145,31
Teçhizatlı gazbeton çatı elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı çatı yapılması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
15.225.1801 Y.18.110/05E11 10 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı
çatı yapılması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
92,85
15.225.1802 Y.18.110/05E12 12,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı elemanları ile vinç kullanılarak
taşıyıcı çatı yapılması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
111,23
15.225.1803 Y.18.110/05E13 15 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı
çatı yapılması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
129,61
15.225.1804 Y.18.110/05E14 17,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı elemanları ile vinç kullanılarak
taşıyıcı çatı yapılması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
147,99
15.225.1805 Y.18.110/05E15 20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı
çatı yapılması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
166,38
Teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar yapılması (3,50
N/mm² ve 500 kg/m³)
15.225.1901 Y.18.110/06D01 10 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar
yapılması
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
92,41
15.225.1902 Y.18.110/06D02 12,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak
duvar yapılması
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
109,44
15.225.1903 Y.18.110/06D03 15 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar
yapılması
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
126,49
15.225.1904 Y.18.110/06D04 17,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak
duvar yapılması
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
143,53
15.225.1905 Y.18.110/06D05 20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar
yapılması
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
160,56
15.225.1906 Y.18.110/06D06 22,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak
duvar yapılması
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
177,60
15.225.1907 Y.18.110/06D07 25 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar
yapılması
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
194,65
15.225.1908 Y.18.110/06D08 27,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak
duvar yapılması
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
211,69
2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI
Poz No Eski Poz No Tanım Ölçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.225.1909 Y.18.110/06D09 30 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar
yapılması
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
228,73
Teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar yapılması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
15.225.2001 Y.18.110/06E01 10 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar
yapılması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
106,15
15.225.2002 Y.18.110/06E02 12,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak
duvar yapılması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
125,90
15.225.2003 Y.18.110/06E03 15 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar
yapılması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
145,65
15.225.2004 Y.18.110/06E04 17,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak
duvar yapılması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
165,40
15.225.2005 Y.18.110/06E05 20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar
yapılması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
185,14
15.225.2006 Y.18.110/06E06 22,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak
duvar yapılması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
204,88
15.225.2007 Y.18.110/06E07 25 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar
yapılması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
224,63
15.225.2008 Y.18.110/06E08 27,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak
duvar yapılması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
244,38
15.225.2009 Y.18.110/06E09 30 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar
yapılması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
264,10
Teçhizatsız gazbeton izolasyon plakları ile çatı ve döşemelerde ısı yalıtımı
yapılması
(2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
15.225.2101 Y.18.110/07C01 5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton izolasyon plakları ile çatı ve döşemelerde
ısı yalıtımı yapılması
(2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
19,05
15.225.2102 Y.18.110/07C02 7,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton izolasyon plakları ile çatı ve döşemelerde
ısı yalıtımı yapılması
(2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
26,88
15.225.2103 Y.18.110/07C03 8,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton izolasyon plakları ile çatı ve döşemelerde
ısı yalıtımı yapılması
(2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
31,01
15.225.2104 Y.18.110/07C04 10 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton izolasyon plakları ile çatı ve döşemelerde
ısı yalıtımı yapılması
(2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
36,39
15.225.2105 Y.18.110/07C05 12,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton izolasyon plakları ile çatı ve
döşemelerde ısı yalıtımı yapılması
(2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
44,21
15.225.2106 Y.18.110/07C06 15 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton izolasyon plakları ile çatı ve döşemelerde
ısı yalıtımı yapılması
(2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
52,04
15.225.2107 Y.18.110/07C07 17,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton izolasyon plakları ile çatı ve
döşemelerde ısı yalıtımı yapılması
(2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
59,86
15.225.2108 Y.18.110/07C08 20 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton izolasyon plakları ile çatı ve döşemelerde
ısı yalıtımı yapılması
(2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
67,68
BİMSBETON İŞLERİ
Poz No Eski Poz No Tanım Ölçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
Taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(bimsbeton tutkalı ile)
(min.1.50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/ m³ hariç)
15.230.1001 Y.18.110/20C01 9 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(bimsbeton tutkalı ile)
(min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç)
34,30
15.230.1002 Y.18.110/20C02 10 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(bimsbeton tutkalı ile)
(min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç)
35,98
15.230.1003 Y.18.110/20C03 13,5 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar
yapılması (bimsbeton tutkalı ile)
(min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç)
40,80
15.230.1004 Y.18.110/20C04 15 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(bimsbeton tutkalı ile)
(min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç)
43,31
15.230.1005 Y.18.110/20C05 17,5 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar
yapılması (bimsbeton tutkalı ile)
(min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç)
46,59
15.230.1006 Y.18.110/20C06 19 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(bimsbeton tutkalı ile)
(min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç)
49,24
15.230.1007 Y.18.110/20C07 25 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(bimsbeton tutkalı ile)
(min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç)
57,85
15.230.1008 Y.18.110/20C08 30 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(bimsbeton tutkalı ile)
(min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç)
64,54
Taşıyıcı bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(bimsbeton tutkalı ile) (min. 5 N/mm² ve min.900 kg/m³)
15.230.1101 Y.18.110/21C01 10 cm kalınlığındaki taşıyıcı bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(bimsbeton tutkalı ile)
(min. 5 N/mm² ve min. 900 kg/m³)
41,51
15.230.1102 Y.18.110/21C02 15 cm kalınlığındaki taşıyıcı bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(bimsbeton tutkalı ile)
(min. 5 N/mm² ve min. 900 kg/m³)
49,24
15.230.1103 Y.18.110/21C03 19 cm kalınlığındaki taşıyıcı bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(bimsbeton tutkalı ile)
(min. 5 N/mm² ve min. 900 kg/m³)
55,15
Bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması
(min. 400 kg/m³)
15.230.1201 Y.18.110/22C01 20 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması
(min. 400 kg/m³)
44,56
15.230.1202 Y.18.110/22C02 22 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması
(min. 400 kg/m³)
48,40
15.230.1203 Y.18.110/22C03 23 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması
(min. 400 kg/m³)
50,33
15.230.1204 Y.18.110/22C04 25 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması
(min. 400 kg/m³)
54,44
15.230.1205 Y.18.110/22C05 28 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması
(min. 400 kg/m³)
60,21
15.230.1206 Y.18.110/22C06 30 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması
(min. 400 kg/m³)
64,19
15.230.1207 Y.18.110/22C07 32 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması
(min. 400 kg/m³)
68,60
15.230.1208 Y.18.110/22C08 35 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması
(min. 400 kg/m³)
73,94
Teçhizatlı bimsbeton lento temini ve yerine konulması
15.230.1301 Y.18.110/23C01 10 cm kalınlığındaki teçhizatlı bimsbeton lento temini ve yerine konulması 58,00
15.230.1302 Y.18.110/23C02 13,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı bimsbeton lento temini ve yerine konulması 75,88
2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI
Poz No Eski Poz No Tanım Ölçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.230.1303 Y.18.110/23C03 15 cm kalınlığındaki teçhizatlı bimsbeton lento temini ve yerine konulması 83,49
15.230.1304 Y.18.110/23C04 19 cm kalınlığındaki teçhizatlı bimsbeton lento temini ve yerine konulması 102,59
YALITIM TABAKALI SANDVİÇ HAFİF KARGİR BİRİMLER
15.235.1001 Y.18.110/51 14 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 5,5 cm, basınç dayanımı 2.5 N/mm²
olan yalıtım tabakalı sandviç hafif kargir birimler ile duvar yapılması
109,09
15.235.1002 Y.18.110/52 15 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 6 cm, basınç dayanımı 0.9 N/mm² olan
yalıtım tabakalı sandviç hafif kargir birimler ile duvar yapılması
68,41
15.235.1003 Y.18.110/53 19 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 6 cm, basınç dayanımı 0.9 N/mm² olan
yalıtım tabakalı sandviç hafif kargir birimler ile duvar yapılması
73,05
15.235.1004 Y.18.110/54 19.5 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 8,5 cm, basınç dayanımı 2.5 N/mm²
olan yalıtım tabakalı sandviç hafif kargir birimler ile duvar yapılması
123,06
15.235.1005 Y.18.110/55 20 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 6 cm, basınç dayanımı 1 N/mm² olan
yalıtım tabakalı sandviç hafif kargir birimler ile duvar yapılması
75,25
EPS KATKILI BETON BLOK İŞLERİ
Duvar İmalatları
15.235.1024 10 cm kalınlığındaki EPS katkılı bloklar ile duvar yapılması
(EPS katkılı beton blok tutkalı ile)
64,05
15.235.1025 12 cm kalınlığındaki EPS katkılı bloklar ile duvar yapılması
(EPS katkılı beton blok tutkalı ile)
72,76
15.235.1027 15 cm kalınlığındaki EPS katkılı bloklar ile duvar yapılması
(EPS katkılı beton blok tutkalı ile)
85,28
15.235.1028 17,5 cm kalınlığındaki EPS katkılı bloklar ile duvar yapılması
(EPS katkılı beton blok tutkalı ile)
95,53
15.235.1031 20 cm kalınlığındaki EPS katkılı bloklar ile duvar yapılması
(EPS katkılı beton blok tutkalı ile)
106,94
15.235.1032 22,5 cm kalınlığındaki EPS katkılı bloklar ile duvar yapılması
(EPS katkılı beton blok tutkalı ile)
117,54
15.235.1033 25 cm kalınlığındaki EPS katkılı bloklar ile duvar yapılması
(EPS katkılı beton blok tutkalı ile)
128,16
15.235.1034 27,5 cm kalınlığındaki EPS katkılı bloklar ile duvar yapılması
(EPS katkılı beton blok tutkalı ile)
138,60
15.235.1035 30 cm kalınlığındaki EPS katkılı bloklar ile duvar yapılması
(EPS katkılı beton blok tutkalı ile)
149,40
15.235.1036 32,5 cm kalınlığındaki EPS katkılı bloklar ile duvar yapılması
(EPS katkılı beton blok tutkalı ile)
160,21
15.235.1037 35 cm kalınlığındaki EPS katkılı bloklar ile duvar yapılması
(EPS katkılı beton blok tutkalı ile)
171,04
15.235.1038 37,5 cm kalınlığındaki EPS katkılı bloklar ile duvar yapılması
(EPS katkılı beton blok tutkalı ile)
181,48
15.235.1039 40 cm kalınlığındaki EPS katkılı bloklar ile duvar yapılması
(EPS katkılı beton blok tutkalı ile)
192,28
15.235.1043 50 cm kalınlığındaki EPS katkılı bloklar ile duvar yapılması
(EPS katkılı beton blok tutkalı ile)
235,16
15.235.1047 60 cm kalınlığındaki EPS katkılı bloklar ile duvar yapılması
(EPS katkılı beton blok tutkalı ile)
276,91
Asmolen Döşeme İmalatları
15.235.1051 15 cm yüksekliğindeki EPS katkılı bloklar ile asmolen döşeme yapılması 79,21
15.235.1052 17,5 cm yüksekliğindeki EPS katkılı bloklar ile asmolen döşeme yapılması 89,91
15.235.1053 20 cm yüksekliğindeki EPS katkılı bloklar ile asmolen döşeme yapılması 103,49
15.235.1054 22,5 cm yüksekliğindeki EPS katkılı bloklar ile asmolen döşeme yapılması 115,63
15.235.1055 25 cm yüksekliğindeki EPS katkılı bloklar ile asmolen döşeme yapılması 128,11
15.235.1056 27,5 cm yüksekliğindeki EPS katkılı bloklar ile asmolen döşeme yapılması 140,24
15.235.1057 30 cm yüksekliğindeki EPS katkılı bloklar ile asmolen döşeme yapılması 152,39
15.235.1058 32,5 cm yüksekliğindeki EPS katkılı bloklar ile asmolen döşeme yapılması 164,53
15.235.1059 35 cm yüksekliğindeki EPS katkılı bloklar ile asmolen döşeme yapılması 177,01
2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI
Poz No Eski Poz No Tanım Ölçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.235.1060 37,5 cm yüksekliğindeki EPS katkılı bloklar ile asmolen döşeme yapılması 189,14
15.235.1061 40 cm yüksekliğindeki EPS katkılı bloklar ile asmolen döşeme yapılması 201,29
KİREÇ KUMTAŞI İLE DUVAR İŞLERİ
15.240.1001 Y.18.111/01 (37,5×11,5×19 cm) ebadında kireç kum taşı ile 11,5 cm kalınlıkta duvar yapılması
(tutkallı uygulama)
44,05
15.240.1002 Y.18.111/02 (37,5x19x19 cm) ebadında kireç kum taşı ile 19 cm kalınlıkta duvar yapılması
(tutkallı uygulama)
58,08
15.240.1003 Y.18.111/03 (37,5x24x19 cm) ebadında kireç kum taşı ile 24 cm kalınlıkta duvar yapılması
(tutkallı uygulama)
65,13
GEOTEKSTİL KEÇE SERİLMESİ
15.245.1001 Y.18.461/041 150 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi 4,00
15.245.1002 Y.18.461/042 250 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi 4,79
15.245.1003 Y.18.461/045 500 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi 7,00
TESVİYE İŞLERİ
15.250.1001 Y.27.581 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması 21,60
ŞAP İŞLERİ
15.250.1101 Y.27.583 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması 30,43
15.250.1102 Y.27.584 2.5 cm kalınlığında 450 kg çimento dozlu şap yapılması 30,58
15.250.1103 Y.27.585 2.5 cm kalınlığında 500 kg çimento dozlu şap yapılması 31,18
15.250.1104 Makina ile ortalama 2,5 cm kalınlıkta alçı esaslı şap yapılması 33,05
POLİMER BİTÜMLÜ ÖRTÜLER İLE SU YALITIMI YAPILMASI
15.255.1001 Y.18.461/001 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3
mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı
polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması
43,60
15.255.1002 Y.18.461/002 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve
3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe
taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması
45,31
15.255.1003 Y.18.461/003 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3
mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı
polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması
50,35
15.255.1004 Y.18.461/004 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı
polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması
45,90
15.255.1005 Y.18.461/005 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe
taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması
47,90
15.255.1006 Y.18.461/006 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe
taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması
54,23
15.255.1007 Y.18.461/007 3 mm ve 4 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe
taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması
48,78
15.255.1008 Y.18.461/008 3 mm ve 4 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) polyester
keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması
50,93
15.255.1009 Y.18.461/009 3 mm ve 4 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester
keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması
57,54
15.255.1010 Y.18.461/010 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve
3,3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe
taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı
yapılması
46,48
15.255.1011 Y.18.461/011 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve
3,3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe
taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı
yapılması
48,34
15.255.1012 Y.18.461/012 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve
3,3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe
taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı
yapılması
53,23
2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI
Poz No Eski Poz No Tanım Ölçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.255.1013 Y.18.461/013 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı
ve 3,3 mm kalınlıkta plastomer esaslı(-5 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe
taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı
yapılması
48,78
15.255.1014 Y.18.461/014 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe
taşıyıcılı ve 3,3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli)
polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su
yalıtımı yapılması
50,93
15.255.1015 Y.18.461/015 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe
taşıyıcılı ve 3,3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli)
polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su
yalıtımı yapılması
57,10
15.255.1016 Y.18.461/021 4,3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe
taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtü ile tek kat su yalıtımı
yapılması
30,48
15.255.1017 Y.18.461/022 4,3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe
taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtü ile tek kat su yalıtımı
yapılması
31,63
15.255.1018 Y.18.461/023 4,3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe
taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtü ile tek kat su yalıtımı
yapılması
35,21
15.255.1019 Y.18.461/024 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe
taşıyıcılı bir yüzü metal folyo kaplı polimer bitümlü örtü ile tek kat su yalıtımı
yapılması
31,63
15.255.1020 Y.18.461/025 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe
taşıyıcılı bir yüzü metal folyo kaplı polimer bitümlü örtü ile tek kat su yalıtımı
yapılması
37,80
15.255.1021 Y.18.461/026 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı
polimer bitümlü örtü ile tek kat yalıtım yapılması
22,71
15.255.1022 Y.18.461/027 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı
polimer bitümlü örtü ile tek kat yalıtım yapılması
25,01
15.255.1023 Y.18.461/028 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı
polimer bitümlü örtü ile tek kat yalıtım yapılması
23,43
15.255.1024 Y.18.461/029 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe
taşıyıcılı polimer bitümlü örtü ile tek kat yalıtım yapılması
26,01
15.255.1025 Y.18.461/030 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı
polimer bitümlü örtü ile tek kat yalıtım yapılması
25,30
15.255.1026 Y.18.461/031 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe
taşıyıcılı polimer bitümlü örtü ile tek kat yalıtım yapılması
29,18
BİNA İNŞAATLARINDA JEOMEMBRANLAR İLE SU YALITIMI YAPILMASI
15.260.1001 Y.18.461/051A 1,5 mm kalınlıkta, PVC esaslı, (düz tip yada sinyal tabakalı) jeomembran ile su
yalıtımı yapılması
33,66
15.260.1002 Y.18.461/051B 2 mm kalınlıkta, PVC esaslı, (düz tip yada sinyal tabakalı) jeomembran ile su
yalıtımı yapılması
40,61
15.260.1003 Y.18.461/052A 1,5 mm kalınlıkta, PVC esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su yalıtımı
yapılması
35,63
15.260.1004 Y.18.461/052B 2 mm kalınlıkta, PVC esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su yalıtımı
yapılması
43,38
15.260.1005 Y.18.461/053A 1,5 mm kalınlıkta, HDPE esaslı, (düz tip yada sinyal tabakalı) jeomembran ile su
yalıtımı yapılması
29,59
15.260.1006 Y.18.461/053B 2 mm kalınlıkta, HDPE esaslı, (düz tip yada sinyal tabakalı) jeomembran ile su
yalıtımı yapılması
35,24
15.260.1007 Y.18.461/054A 1,5 mm kalınlıkta, HDPE esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su
yalıtımı yapılması
31,83
15.260.1008 Y.18.461/054B 2 mm kalınlıkta, HDPE esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su yalıtımı
yapılması
38,13
15.260.1009 Y.18.461/055A 1,5 mm kalınlıkta, LDPE esaslı, (düz tip yada sinyal tabakalı) jeomembran ile su
yalıtımı yapılması
29,59
2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI
Poz No Eski Poz No Tanım Ölçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.260.1010 Y.18.461/055B 2 mm kalınlıkta, LDPE esaslı, (düz tip yada sinyal tabakalı) jeomembran ile su
yalıtımı yapılması
35,24
15.260.1011 Y.18.461/057A 1,5 mm kalınlıkta, EPDM esaslı, (düz tip yada sinyal tabakalı) jeomembran ile su
yalıtımı yapılması
57,15
15.260.1012 Y.18.461/057B 2 mm kalınlıkta, EPDM esaslı, (düz tip yada sinyal tabakalı) jeomembran ile su
yalıtımı yapılması
72,38
15.260.1013 Y.18.461/059A 1,5 mm kalınlıkta, TPO esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su yalıtımı
yapılması
42,98
15.260.1014 Y.18.461/059B 2 mm kalınlıkta, TPO esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su yalıtımı
yapılması
52,95
HDPE ve PP LEVHALAR İLE SU YALITIMI YAPILMASI
15.265.1001 Y.18.462/001 3 mm kalınlıkta, HDPE levhalarla, su yalıtımı yapılması 58,28
15.265.1002 Y.18.462/002 4 mm kalınlıkta, HDPE levhalarla, su yalıtımı yapılması 73,55
15.265.1003 Y.18.462/003 5 mm kalınlıkta, HDPE levhalarla, su yalıtımı yapılması 88,83
15.265.1004 Y.18.462/011 3 mm kalınlıkta, PP levhalarla, su yalıtımı yapılması 55,24
15.265.1005 Y.18.462/012 4 mm kalınlıkta, PP levhalarla, su yalıtımı yapılması 70,50
15.265.1006 Y.18.462/013 5 mm kalınlıkta, PP levhalarla, su yalıtımı yapılması 85,78
SÜRME VE PÜSKÜRTME ESASLI MALZEMELER İLE SU YALITIMI YAPILMASI
15.270.1001 Y.19.085/021 Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile 2 kat halinde toplam 1
mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması
41,34
15.270.1002 Y.19.085/022 Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile file takviyeli olarak, 2
kat halinde toplam 1 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması
44,41
15.270.1003 Y.19.085/023 Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile 3 kat halinde toplam
1,5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması
54,08
15.270.1004 Y.19.085/024 Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile file takviyeli olarak, 3
kat halinde toplam 1,5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması
57,15
15.270.1005 Y.19.085/025 Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile 2
kat halinde toplam 1.5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması
36,18
15.270.1006 Y.19.085/026 Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bilesenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile file
takviyeli olarak, 2 kat halinde toplam 1.5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması
39,25
15.270.1007 Y.19.085/027 Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bilesenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile 3
kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması
44,00
15.270.1008 Y.19.085/028 Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bilesenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile file
takviyeli olarak, 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması
47,08
15.270.1009 Y.19.085/029 Çimento esaslı tek bilesenli kristalize su yalıtım harcı ile 2 kat halinde toplam 1.5
mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması
32,44
15.270.1010 Y.19.085/030 Çimento esaslı tek bilesenli kristalize su yalıtım harcı ile file takviyeli olarak, 2 kat
halinde toplam 1.5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması
35,51
15.270.1011 Y.19.085/031 Çimento esaslı tek bilesenli kristalize su yalıtım harcı ile 3 kat halinde toplam 2 mm
kalınlıkta su yalıtımı yapılması
39,03
15.270.1012 Y.19.085/032 Çimento esaslı tek bilesenli kristalize su yalıtım harcı ile file takviyeli olarak, 3 kat
halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması
42,10
15.270.1101 Hibrit Poliürea bazlı iki bileşenli su yalıtım malzemesi ile 2 mm kalınlıkta su
yalıtımı yapılması
118,50
15.270.1111 % 100 Saf Poliürea bazlı iki bileşenli su yalıtım malzemesi ile 2 mm kalınlıkta su
yalıtımı yapılması
187,25
DERZ YAPILMASI
15.275.1001 Y.27.101/01 Taş duvar yüzeylerine gömme oluklu derz yapılması 17,31
15.275.1002 Y.27.101/02 Taş duvar yüzeylerine kabartma derz yapılması 18,86
SIVA YAPILMASI
15.275.1101 Y.27.501/01 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) 46,90
15.275.1102 Y.27.501/02 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe
sıvası)
42,31
15.275.1103 Y.27.501/03 250/350 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (tavan sıvası) 43,79
15.275.1104 Y.27.501/04 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla serpme (çarpma) sıva yapılması 33,64
2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI
Poz No Eski Poz No Tanım Ölçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.275.1105 Y.27.501/08 350 kg çimento dozlu harçla tek kat ince sıva yapılması 30,80
15.275.1106 250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması 28,23
15.275.1107 Çimento Kireç karşımı harç ile kaba sıva yapılması (iç cephe) 29,31
METAL KAPI KASA ARKASI DOLGUSU
15.275.9991 Y.27.504/01 Metal kapı kasa arkalarının beton harcı ile doldurulması 39,60
ALÇI SIVA VE KAPLAMA İŞLERİ
15.280.1009 Perlitli sıva alçısı ve saten alçı ile kaplama yapılması (Beton, tuğla duvar vb.
yüzeylere)
45,13
15.280.1010 Perlitli sıva alçısı ve saten alçı harçlarının karışımı ile ortalama 5 mm kalınlıkta
düzeltme sıvası yapılması (Kaba sıva, brüt beton yüzeyler, perlitli alçı yüzeyler vb.
yüzeylere)
15,83
15.280.1011 Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık) 8,96
15.280.1012 Makina alçısı ile tavanlara 15 mm kalınlığında tek kat alçı sıva yapılması 31,85
15.280.1013 Makina alçısı ile duvarlara 20 mm kalınlığında tek kat alçı sıva yapılması (Beton,
tuğla vb. yüzeylere)
35,24
YALITIM SIVALARI İLE SIVA YAPILMASI
15.285.1001 Y.27.562/010 Hazır (fabrikasyon) kaba/ince sıva harcı (TI, WI, CSI) ile iç veya dış yüzeylere 2
cm kalınlıkta sıva yapılması
54,51
15.285.1002 Y.27.562/011 Hazır (fabrikasyon) kaba/ince sıva harcı (TI, WI, CSI) ile iç veya dış yüzeylere 3
cm kalınlıkta sıva yapılması
75,48
15.285.1003 Y.27.562/012 Hazır (fabrikasyon) kaba/ince sıva harcı (TI, WI, CSI) ile iç veya dış yüzeylere 4
cm kalınlıkta sıva yapılması
96,43
15.285.1011 Y.27.562/013 Hazır (fabrikasyon) kaba/ince sıva harcı (TI, WI, CSII) ile iç veya dış yüzeylere 2
cm kalınlıkta sıva yapılması
56,00
15.285.1012 Y.27.562/014 Hazır (fabrikasyon) kaba/ince sıva harcı (TI, WI, CSII) ile iç veya dış yüzeylere 3
cm kalınlıkta sıva yapılması
77,70
15.285.1013 Y.27.562/015 Hazır (fabrikasyon) kaba/ince sıva harcı (TI, WI, CSII) ile iç veya dış yüzeylere 4
cm kalınlıkta sıva yapılması
99,40
AHŞAP ÇATI
15.300.1001 Y.21.101/01 Ahşaptan oturtma çatı yapılması
(çatı örtüsü altı tahta kaplamalı)
129,90
15.300.1002 Y.21.101/02 Ahşaptan oturtma çatı yapılması
(çatı örtüsünün altı OSB/3 kaplamalı)
129,78
15.300.1003 Y.21.101/03 Ahşaptan makaslı çatı yapılması 2.698,26
15.300.1004 Y.21.101/04 Rendeli ahşaptan makaslı çatı yapılması 2.793,25
15.300.1005 Y.21.101/05 Çatı üzerine tahta kaplama yapılması 57,90
15.300.1006 Y.21.101/06 Çatı üzerine OSB/3 kaplama yapılması 49,76
15.300.1007 Y.21.101/07 Rendeli ahşaptan saçak altı ve alın kaplaması yapılması 96,89
KİL KİREMİT ÇATI İŞLERİ
15.305.1001 Y.18.201/A101 Üst ve alt kiremit (alaturka) ile çatı örtüsü yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1)
(150 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) (3 Latalı sistem)
137,94
15.305.1002 Y.18.201/A102 Üst ve alt kiremit (alaturka) ile çatı örtüsü yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1)
(90 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) (3 Latalı sistem)
132,03
15.305.1003 Y.18.201/A105 Yan ve üst kenarından kenetlenebilen kiremit ile çatı örtüsü yapılması
(Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (150 donma-çözülme çevrimine dayanıklı)
(2 Latalı sistem)
84,36
15.305.1004 Y.18.201/A106 Yan ve üst kenarından kenetlenebilen kiremit ile çatı örtüsü yapılması
(Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (90 donma-çözülme çevrimine dayanıklı)
(2 Latalı sistem)
81,09
15.305.1005 Y.18.201/B101 Mahya kiremitleri ile mahya yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (150 donma-
çözülme çevrimine dayanıklı)
m 64,39
15.305.1006 Y.18.201/B102 Mahya kiremitleri ile mahya yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (90 donma-
çözülme çevrimine dayanıklı)
m 61,18
BETON/PERLİTLİ BETON KİREMİT ÇATI İŞLERİ
15.305.1201 Y.18.202/A01 Renksiz beton kiremitler ile çatı örtüsü yapılması
(çift latalı sistem)
78,91
2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI
Poz No Eski Poz No Tanım Ölçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.305.1202 Y.18.202/A02 Demir oksit boyalı beton kiremitler ile çatı örtüsü yapılması (çift latalı sistem) 84,69
15.305.1203 Y.18.202/A03 Demir oksit boyalı üzeri renkli sırla kaplanmış beton kiremitler ile çatı örtüsü
yapılması (çift latalı sistem)
90,66
15.305.1204 Y.18.202/A10 Renksiz beton mahya kiremitleri ile mahya yapılması m 68,75
15.305.1205 Y.18.202/A11 Demir oksit boyalı beton mahya kiremitleri ile mahya yapılması m 73,41
15.305.1206 Y.18.202/A12 Demir oksit boyalı üzeri renkli sırla kaplanmış beton mahya kiremitleri ile mahya
yapılması
m 78,40
15.305.1207 Y.18.202/B01 Renksiz perlitli beton kiremitler ile çatı örtüsü yapılması (çift latalı sistem) 74,13
15.305.1208 Y.18.202/B02 Demir oksit boyalı perlitli beton kiremitler ile çatı örtüsü yapılması (çift latalı
sistem)
78,91
15.305.1209 Y.18.202/B03 Demir oksit boyalı üzeri renkli sırla kaplanmış perlitli beton kiremitler ile çatı
örtüsü yapılması (çift latalı sistem)
84,43
15.305.1210 Y.18.202/B10 Renksiz perlitli beton mahya kiremitleri ile mahya yapılması m 66,65
15.305.1211 Y.18.202/B11 Demir oksit boyalı perlitli beton mahya kiremitleri ile mahya yapılması m 69,15
15.305.1212 Y.18.202/B12 Demir oksit boyalı üzeri renkli sırla kaplanmış beton mahya kiremitleri ile mahya
yapılması
m 76,04
15.305.1213 Y.18.202/C01 Alüminyum ile güçlendirilmiş polibitülen/vulkanize termoplastik (tpv) kaplı,
kendinden yapışkanlı, UV dayanımlı duvar baca dibi bandı ile duvar, baca dibi vb.
yerlerde su yalıtımı yapılması (Toplam 25-40 cm genişlikte)
m 63,66
15.305.1214 Y.18.202/C02 Alüminyum baskı çıtası ve poliüretan mastik ile yalıtım bitişlerinde sızdırmazlık
sağlanması
m 24,80
15.305.1215 Y.18.202/C03 PVC esaslı, kendinden kanallı, UV dayanımlı, kanatlı oluk/vadidere su yalıtımı
(min.50 cm genişlikte) ile çatı deresi yapılması
m 53,33
TENEKECİLİK İŞLERİ
Düşey yağmur borusu yapılması ve yerine tespiti
15.310.1001 24.001 12 no’lu çinko levhadan 150 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine
tespiti.
m 93,11
15.310.1002 24.002 12 no’lu çinko levhadan 120 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine
tespiti.
m 81,39
15.310.1003 24.003 12 no’lu çinko levhadan 100 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine
tespiti.
m 73,61
15.310.1004 24.004 10 no’lu çinko levhadan 100 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine
tespiti.
m 65,09
15.310.1005 24.005 10 no’lu çinko levhadan 80 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine
tespiti.
m 60,55
15.310.1006 24.006 12 no’lu çinko levhadan 80 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine
tespiti.
m 67,84
15.310.1007 24.007 10 no’lu çinko levhadan 75 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine
tespiti.
m 57,53
15.310.1008 24.008 10 no’lu çinko levhadan 70 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine
tespiti.
m 53,31
Yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti
15.310.1101 24.010 14 no’lu çinko levhadan 240 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti. m 188,09
15.310.1102 24.011 12 no’lu çinko levhadan 185 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti. m 147,96
15.310.1103 24.012 12 no’lu çinko levhadan 155 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti. m 135,00
15.310.1104 24.013 12 no’lu çinko levhadan 130 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti. m 122,19
15.310.1105 24.014 12 no’lu çinko levhadan 110 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti. m 114,90
15.310.1106 24.015 12 no’lu çinko levhadan 90 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti. m 105,23
Diğer tenekecilik işleri
15.310.1201 24.016 14 no.lu çinko levhadan eğimli çatı deresi yapılması ve yerine konulması m 123,38
15.310.1202 24.017 14 no.lu çinko levhadan oluk halinde yatay çatı deresi yapılması ve yerine
konulması
m 233,18
15.310.1203 24.018 12 no.lu çinko levhadan 30x40x30 cm ebadında yağmur suyu haznesi yapılması ve
yerine konulması
Ad 221,29
2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI
Poz No Eski Poz No Tanım Ölçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.310.1204 24.019 14 no.lu çinko levhadan atika duvar arkası için çatı deresi yapılması ve yerine
konulması
m 255,71
15.310.1205 24.020 12 No.lu çinko levhadan sıva eteği, baca kenarı, çatı muayene pencereleri ve çatı
fenerleri dipleri yapılması ve yerine konulması
m 90,96
15.310.1206 24.021 12 No.lu çinko levhadan atika duvarları üst ve yanlarına kaplama yapılması ve
yerine konulması
175,93
15.310.1207 24.023 12 no.lu çinko levhadan pencere denizliği yapılması ve yerine konulması m 81,90
15.310.1208 24.025 12 no.lu çinko levhadan baca temizleme kutusu yapılması ve yerine konulması Ad 48,43
15.310.1209 24.026 12 no.lu çinko levhadan soba deliği ağızlığı ve kapağı yapılması ve yerine
konulması
Ad 34,60
Bakır boru, oluk vb. imalat
15.310.1301 24.051 0.50 mm bakır levhadan 125 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine
tespiti
m 142,46
15.310.1302 24.052 0,50 mm bakır levhadan 155 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti
(yuvarlak veya köşeli kesitte)
m 221,21
15.310.1303 24.053 0,50 mm bakır levhadan çatı deresi yapılması ve yerine tesbiti m 230,85
15.310.1304 24.054 0,50 mm bakır levhadan oluk halinde çatı deresi yapılması ve yerine tespiti m 399,29
15.310.1305 24.055 0,50 mm bakır levhadan 30x40x30 cm ebadında yağmur suyu haznesi yapılması ve
yerine tespiti
Ad 338,45
15.310.1306 24.056 0,50 mm bakır levhadan atika duvarı arkasına çatı deresi yapılması ve yerine
konulması
m 421,29
15.310.1307 24.057 0,50 mm bakır levhadan sıva eteği, baca kenarı, çatı muayene pencereleri ve çatı
feneri dipleri yapılması ve yerine konulması.
m 161,90
15.310.1308 24.058 0,50 mm bakır levhadan atika duvarları üst ve yanlarına kaplama yapılması ve
yerine konulması
336,26
15.310.1309 24.059 0,50 mm bakır levhadan pencere denizliği yapılması ve yerine konulması m 142,29
PVC Yağmursuyu Borusu, Oluğu vb.
15.315.1001 24.060 Ø 70 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti m 17,88
15.315.1002 24.061 Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti m 25,93
15.315.1003 24.062 Ø 125 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti m 29,68
15.315.1004 24.063 Ø 100 mm çapında sert PVC yağmur oluğu temini ve yerine tesbiti m 32,80
15.315.1005 24.064 Ø 150 mm çapında sert PVC yağmur oluğu temini ve yerine tesbiti m 41,29
Eksiz Yağmur Oluğu
15.315.1101 Y.24.065 0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan eksiz oluk
yapılması ve yerine montajı (Sac genişiliği toplam 30 cm)
m 27,18
YALITIMLI ÇATI CEPHE PANELİ İŞLERİ
15.320.1001 Y.18.210/100B Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 50 mm poliüretan yalıtımlı
(üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac ve altı 0.40 mm kalınlıkta boyalı
galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması.
139,26
15.320.1002 Y.18.210/102B Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 50 mm poliüretan yalıtımlı
(üstü 1.20 mm kalınlıkta PVC membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli
sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması.
197,64
15.320.1003 Y.18.210/103B Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 50 mm poliüretan yalıtımlı
(üstü 1.20 mm kalınlıkta TPO membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli
sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması.
203,64
15.320.1004 Y.18.210/200B Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 50 mm poliizosiyanurat
yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac ve altı 0.40 mm kalınlıkta
boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması.
149,76
15.320.1005 Y.18.210/202B Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 50 mm poliizosiyanurat
yalıtımlı (üstü 1.20 mm kalınlıkta PVC membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı
galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması.
212,64
15.320.1006 Y.18.210/203B Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 50 mm poliizosiyanurat
yalıtımlı (üstü 1.20 mm kalınlıkta TPO membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı
galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması.
217,14
15.320.1007 Y.18.210/300C Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 60 mm polistren yalıtımlı (üstü
0.70 mm kalınlıkta, altı 0.50 mm kalınlıkta naturel, gofrajlı alüminyum) çatı paneli
ile çatı örtüsü yapılması.
173,76
2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI
Poz No Eski Poz No Tanım Ölçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.320.1008 Y.18.210/302C Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 60 mm polistren yalıtımlı (üstü
0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac, altı 0.40 mm kalınlıkta boyalı galvanizli
sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması.
143,76
15.320.1009 Y.18.210/303C Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 60 mm polistren yalıtımlı (üstü
0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac, altı 0.40 mm kalınlıkta, naturel, gofrajlı
alüminyum) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması.
155,76
15.320.1010 Y.18.210/400B Mevcut çelik aşıklar üzerine, 60 mm taşyünü yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta
boyalı galvanizli sac ve altı 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile
çatı örtüsü yapılması.
177,45
15.320.1011 Y.18.210/402B Mevcut çelik aşıklar üzerine, 60 mm taşyünü yalıtımlı (üstü 1.20 mm kalınlıkta
PVC membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı
örtüsü yapılması.
233,98
15.320.1012 Y.18.210/403B Mevcut çelik aşıklar üzerine, 60 mm taşyünü yalıtımlı (üstü 1.20 mm kalınlıkta
TPO membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı
örtüsü yapılması.
239,98
15.320.1013 Y.18.210/404B Mevcut çelik aşıklar üzerine, 60 mm taşyünü yalıtımlı (üstü 1.50 mm kalınlıkta
TPO membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı
örtüsü yapılması.
242,98
15.320.1014 Y.18.210/420A Mevcut çelik aşıklar üzerine, 50 mm taşyünü + 25 mm poliüretan yalıtımlı (üstü
1.20 mm kalınlıkta PVC membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac)
çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması.
253,48
15.320.1015 Y.18.210/430A Mevcut çelik aşıklar üzerine, 50 mm taşyünü + 25 mm poliüretan yalıtımlı (üstü
1.20 mm kalınlıkta TPO membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac)
çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması.
257,98
ÇİNKO, BAKIR, ALÜMİNYUM VE SAC ÇATI ÖRTÜSÜ İŞLERİ
15.325.1001 18.232 Ahşap çatı üzerine 0,50 mm kalınlıkta 10 nolu çinkodan çatı örtüsü yapılması 195,44
15.325.1002 18.233 Ahşap çatı üzerine 0,50 mm kalınlıkta bakır levhadan çatı örtüsü yapılması 400,45
15.325.1003 18.233/A Ahşap çatı üzerine 0,66 mm bakır levhadan çatı örtüsü yapılması 499,43
15.325.1004 18.233/1 Ahşap çatı üzerine 0,70 mm kalınlıkta düz alüminyum levha (EN AW 3003 Al-
Mn1 Cu) ile çatı örtüsü yapılması
158,26
15.325.1005 18.233/5A Mevcut ahşap, çelik ,betonarme kiriş veya aşıklı çatı üzerinde 0.70 mm kalınlığında
trapezoidal alüminyum levhalar (EN AW 3003 Al-Mn1 Cu) ile çatı örtüsü
yapılması.
92,94
15.325.1006 18.233/5B Mevcut ahşap, çelik ,betonarme kiriş veya aşıklı çatı üzerinde 0.70 mm kalınlığında
trapezoidal alüminyum levhalar (EN AW 1050A, Al 99,5) ile çatı örtüsü yapılması.
90,54
15.325.1007 18.233/7 Mevcut betonarme, ön yapımlı hazır beton plak veya kaplama tahtalı ahşap çatı
döşemesi üzerine 0.70 mm kalınlığında trapezoidal alüminyum levhalar (EN AW
3003 Al-Mn1 Cu) ile çatı örtüsü yapılması
108,68
15.325.1008 18.234 Ahsap çatı üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli düz sac ile çatı
örtüsü yapılması.
105,21
15.325.1009 18.241 Ahşap çatı üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac
ile çatı örtüsü yapılması.
55,69
DİĞER ÇATI ÖRTÜSÜ İŞLERİ
15.325.1101 18.247 Ahşap çatı üzerine elyaf takviyeli çimentodan yapılmış oluklu levhalarla çatı
örtüsü yapılması
50,76
15.325.1102 18.247/1A Ahşap çatı üzerine her renkte oluklu bitümlü levhalarla çatı örtüsü yapılması
(KATEGORİ R≥1400 N/M2) (Yangın Sınıfı Broof)
47,70
15.325.1103 18.252 Betonarme veya techizatlı hazır (hafif veya normal agrega ile) Beton plaklarla
yapılmış mevcut çatı döşemesi üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma
galvanizli, oluklu/trapez sac ile çatı örtüsü yapılması.
58,10
15.325.1104 18.253 Betonarme veya teçhizatlı hazır (hafif veya normal agrega ile) beton plaklarla
yapılmış mevcut çatı döşemesi üzerine elyaflı çimentodan yapılmış oluklu
levhalarla çatı örtüsü yapılması
56,04
15.325.1105 18.253/1A Betonarme veya teçhizatlı hazır (hafif veya normal agrega ile) beton plaklarla
yapılmış mevcut çatı döşemesi üzerine her renkte oluklu bitümlü levhalarla çatı
örtüsü yapılması
(KATEGORİ R≥1400 N/M²) (Yangın Sınıfı Broof)
55,68
2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI
Poz No Eski Poz No Tanım Ölçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.325.1106 18.253/3A Çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine her renkte oluklu bitümlü levhalarla
çatı örtüsü yapılması
(KATEGORİ R≥ 1400N/M²)(Yangın Sınıfı Broof)
53,70
15.325.1107 18.254 Betonarme çatı üzerine kurşun levha ile çatı örtüsü yapılması. Kg 21,43
15.325.1108 18.256 Techizatlı hazır beton plakla yapılmış mevcut döşemesi üzerine 0.50 mm kalınlıkta
sıcak daldırma galvanizli düz sac ile çatı örtüsü yapılması.
68,11
15.325.1109 18.257 Çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma
galvanizli oluklu/trapez sac ile çatı örtüsü yapılması.
53,10
15.325.1110 18.258 Çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine elyaflı çimentolu oluklu levhalarla
çatı örtüsü yapılması
51,04
ÇATI ÖRTÜLERİ ALTINA SU YALITIMI YAPILMASI
15.330.1001 Y.18.245/001 Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, minimum 1 mm kalınlıkta iki yüzü polietilen
film kaplı cam tülü taşıyıcılı laminesiz polimer bitümlü örtü ile su yalıtımı
yapılması
19,36
15.330.1002 Y.18.245/002 Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, minimum 0,60 mm kalınlıkta iki yüzü polietilen
film kaplı polyester keçe taşıyıcılı laminesiz polimer bitümlü örtü ile su yalıtımı
yapılması
20,74
15.330.1003 Y.18.245/003 Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü ile su
yalıtımı yapılması
17,11
15.330.1004 Y.18.245/004 Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı, cam tülü
taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-10 °C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması
26,55
15.330.1005 Y.18.245/005 Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı, polyester keçe
taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-10 °C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması
29,03
15.330.1006 Y.18.245/006 Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı, cam tülü
taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-20 °C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması
28,34
15.330.1007 Y.18.245/007 Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı, polyester keçe
taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-20 °C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması
32,05
15.330.1008 Y.18.245/008 Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı, cam tülü
taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-5 °C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması
25,86
15.330.1009 Y.18.245/009 Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı, polyester keçe
taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-5 °C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması
28,06
15.330.1010 Y.18.245/010 Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, organik lifli bitüm emdirilmiş kiremit altı su
yalıtım levhası ile su yalıtımı yapılması (Mevcut ahşap kaplama üzerine)
36,05
15.330.1011 Y.18.245/011 Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, organik lifli bitüm emdirilmiş kiremit altı su
yalıtım levhası ile su yalıtımı yapılması (Betonarme çatılarda)
44,90
XPS ve EPS KÖPÜK MALZEMELER İLE ISI YALITIMI YAPILMASI
XPS ile Mantolama
15.335.1001 Y.19.055/001 3 cm kalınlıkta yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü kanallı extrüde polistren levhalar
(XPS – 200 kPa basınç dayanımlı) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı
yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)
71,36
15.335.1002 Y.19.055/002 4 cm kalınlıkta yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü kanallı extrüde polistren levhalar
(XPS – 200 kPa basınç dayanımlı) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı
yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)
75,50
15.335.1003 Y.19.055/003 5 cm kalınlıkta yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü kanallı extrüde polistren levhalar
(XPS – 200 kPa basınç dayanımlı) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı
yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)
79,64
15.335.1004 Y.19.055/004 6 cm kalınlıkta yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü kanallı extrüde polistren levhalar
(XPS – 200 kPa basınç dayanımlı) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı
yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)
83,78
15.335.1005 Y.19.055/005 7 cm kalınlıkta yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü kanallı extrüde polistren levhalar
(XPS – 200 kPa basınç dayanımlı) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı
yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)
87,90
15.335.1006 Y.19.055/006 8 cm kalınlıkta yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü kanallı extrüde polistren levhalar
(XPS – 200 kPa basınç dayanımlı) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı
yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)
92,04
EPS ile Mantolama
15.335.1101 Y.19.055/021 3 cm kalınlıkta expande polistren levhalar (EPS – 16 kg/m³ yoğunlukta) ile dış
duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)
65,85
2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI
Poz No Eski Poz No Tanım Ölçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.335.1102 Y.19.055/022 4 cm kalınlıkta expande polistren levhalar (EPS – 16 kg/m³ yoğunlukta) ile dış
duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)
68,15
15.335.1103 Y.19.055/023 5 cm kalınlıkta expande polistren levhalar (EPS – 16 kg/m³ yoğunlukta) ile dış
duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)
70,45
15.335.1104 Y.19.055/024 6 cm kalınlıkta expande polistren levhalar (EPS – 16 kg/m³ yoğunlukta) ile dış
duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)
72,75
15.335.1105 Y.19.055/025 7 cm kalınlıkta expande polistren levhalar (EPS – 16 kg/m³ yoğunlukta) ile dış
duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)
75,04
15.335.1106 Y.19.055/026 8 cm kalınlıkta expande polistren levhalar (EPS – 16 kg/m³ yoğunlukta) ile dış
duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)
77,34
Karbonlu EPS ile Mantolama
15.335.1201 Y.19.055/041 3 cm kalınlıkta karbon siyahı – grafit esaslı expande polistren levhalar (EPS – 16
kg/m³ yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası
yapılması (Mantolama)
66,84
15.335.1202 Y.19.055/042 4 cm kalınlıkta karbon siyahı – grafit esaslı expande polistren levhalar (EPS – 16
kg/m³ yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası
yapılması (Mantolama)
69,46
15.335.1203 Y.19.055/043 5 cm kalınlıkta karbon siyahı – grafit esaslı expande polistren levhalar (EPS – 16
kg/m³ yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası
yapılması (Mantolama)
72,09
15.335.1204 Y.19.055/044 6 cm kalınlıkta karbon siyahı – grafit esaslı expande polistren levhalar (EPS – 16
kg/m³ yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası
yapılması (Mantolama)
74,71
15.335.1205 Y.19.055/045 7 cm kalınlıkta karbon siyahı – grafit esaslı expande polistren levhalar (EPS – 16
kg/m³ yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası
yapılması (Mantolama)
77,34
15.335.1206 Y.19.055/046 8 cm kalınlıkta karbon siyahı – grafit esaslı expande polistren levhalar (EPS – 16
kg/m³ yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası
yapılması (Mantolama)
79,96
XPS ile Bodrum Perdelerinde Isı Yalıtımı
15.335.1301 Y.19.056/001 3 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS – 300 Kpa basınç dayanımlı) ile
bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılması
19,91
15.335.1302 Y.19.056/002 4 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS – 300 Kpa basınç dayanımlı) ile
bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılması
24,48
15.335.1303 Y.19.056/003 5 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS – 300 Kpa basınç dayanımlı) ile
bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılması
28,74
EPS ile Bodrum Perdelerinde Isı Yalıtımı
15.335.1401 Y.19.056/011 3 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS – 30 kg/m³ yoğunluğunda) ile
bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılması
19,33
15.335.1402 Y.19.056/012 4 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS – 30 kg/m³ yoğunluğunda) ile
bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılması
23,69
15.335.1403 Y.19.056/013 5 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS – 30 kg/m³ yoğunluğunda) ile
bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılması
27,76
XPS ile Zemine Oturan (toprak temaslı) Döşemelerde veya Ters Teras
Çatılarda Isı Yalıtımı
15.335.1501 Y.19.057/001 3 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS – 300 Kpa basınç dayanımlı) ile
yatayda (zemine oturan (toprak temaslı) döşemelerde veya ters teras çatılarda) ısı
yalıtımı yapılması
15,38
15.335.1502 Y.19.057/002 4 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS – 300 Kpa basınç dayanımlı) ile
yatayda (zemine oturan (toprak temaslı) döşemelerde veya ters teras çatılarda vb.)
ısı yalıtımı yapılması
19,64
15.335.1503 Y.19.057/003 5 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS – 300 Kpa basınç dayanımlı) ile
yatayda (zemine oturan (toprak temaslı) döşemelerde veya ters teras çatılarda) ısı
yalıtımı yapılması
23,90
15.335.1504 Y.19.057/004 6 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS – 300 Kpa basınç dayanımlı) ile
yatayda (zemine oturan (toprak temaslı) döşemelerde veya ters teras çatılarda) ısı
yalıtımı yapılması
28,18
2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI
Poz No Eski Poz No Tanım Ölçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.335.1505 Y.19.057/005 7 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS – 300 Kpa basınç dayanımlı) ile
yatayda (zemine oturan (toprak temaslı) döşemelerde veya ters teras çatılarda) ısı
yalıtımı yapılması
32,44
15.335.1506 Y.19.057/006 8 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS – 300 Kpa basınç dayanımlı) ile
yatayda (zemine oturan (toprak temaslı) döşemelerde veya ters teras çatılarda) ısı
yalıtımı yapılması
36,70
15.335.1507 Y.19.057/007 10 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS – 300 Kpa basınç dayanımlı) ile
yatayda (zemine oturan (toprak temaslı) döşemelerde veya ters teras çatılarda) ısı
yalıtımı yapılması
45,24
XPS ile Zemin yada Arakat Döşeme Betonu Üzerinde Isı Yalıtımı
15.335.1601 Y.19.058/001 3 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS – 200 Kpa basınç dayanımlı) ile
yatayda (zemin yada arakat döşeme betonu üzerinde vb.) ısı yalıtımı yapılması
14,79
15.335.1602 Y.19.058/002 4 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS – 200 Kpa basınç dayanımlı) ile
yatayda (zemin yada arakat döşeme betonu üzerinde vb.) ısı yalıtımı yapılması
18,85
15.335.1603 Y.19.058/003 5 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS – 200 Kpa basınç dayanımlı) ile
yatayda (zemin yada arakat döşeme betonu üzerinde vb.) ısı yalıtımı yapılması
22,93
EPS ile Zemin yada Arakat Döşeme Betonu Üzerinde Isı Yalıtımı
15.335.1701 Y.19.058/011 3 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS – 30 kg/m³ yoğunlukta) ile yatayda
(zemin yada arakat döşeme betonu üzerinde vb.) ısı yalıtımı yapılması
14,79
15.335.1702 Y.19.058/012 4 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS – 30 kg/m³ yoğunlukta) ile yatayda
(zemin yada arakat döşeme betonu üzerinde vb.) ısı yalıtımı yapılması
18,85
15.335.1703 Y.19.058/013 5 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS – 30 kg/m³ yoğunlukta) ile yatayda
(zemin yada arakat döşeme betonu üzerinde vb.) ısı yalıtımı yapılması
22,93
EPS ile Geleneksel Gezilebilir Teras Çatılarda Isı Yalıtımı
15.335.1801 Y.19.059/001 3 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS – 30 kg/m³ yoğunlukta) ile yatayda
(geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması
14,39
15.335.1802 Y.19.059/002 4 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS – 30 kg/m³ yoğunlukta) ile yatayda
(geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması
18,33
15.335.1803 Y.19.059/003 5 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS – 30 kg/m³ yoğunlukta) ile yatayda
(geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması
22,26
15.335.1804 Y.19.059/004 6 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS – 30 kg/m³ yoğunlukta) ile yatayda
(geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması
26,20
15.335.1805 Y.19.059/005 7 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS – 30 kg/m³ yoğunlukta) ile yatayda
(geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması
30,14
15.335.1806 Y.19.059/006 8 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS – 30 kg/m³ yoğunlukta) ile yatayda
(geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması
34,08
15.335.1807 Y.19.059/007 10 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS – 30 kg/m³ yoğunlukta) ile
yatayda (geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması
41,95
EPS ile İki Duvar Arasında (sandviç sistem) Isı Yalıtımı
15.335.1901 Y.19.060/001 2,5 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS – 15 kg/m³ yoğunlukta) ile iki
duvar arasında ısı yalıtımı yapılması (sandviç sistem)
7,15
15.335.1902 Y.19.060/002 3 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS – 15 kg/m³ yoğunlukta) ile iki
duvar arasında ısı yalıtımı yapılması (sandviç sistem)
8,23
15.335.1903 Y.19.060/003 4 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS – 15 kg/m³ yoğunlukta) ile iki
duvar arasında ısı yalıtımı yapılması (sandviç sistem)
10,39
15.335.1904 Y.19.060/004 5 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS – 15 kg/m³ yoğunlukta) ile iki
duvar arasında ısı yalıtımı yapılması (sandviç sistem)
12,55
15.335.1905 Y.19.060/005 6 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS – 15 kg/m³ yoğunlukta) ile iki
duvar arasında ısı yalıtımı yapılması (sandviç sistem)
14,73
15.335.1906 Y.19.060/006 7 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS – 15 kg/m³ yoğunlukta) ile iki
duvar arasında ısı yalıtımı yapılması (sandviç sistem)
16,89
15.335.1907 Y.19.060/007 8 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS – 15 kg/m³ yoğunlukta) ile iki
duvar arasında ısı yalıtımı yapılması (sandviç sistem)
19,05
15.335.1908 Y.19.060/008 10 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS – 15 kg/m³ yoğunlukta) ile iki
duvar arasında ısı yalıtımı yapılması (sandviç sistem)
23,39
TAŞYÜNÜ VE CAMYÜNÜ MALZEMELER İLE ISI VE SES YALITIMI YAPILMASI
2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI
Poz No Eski Poz No Tanım Ölçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
Taşyünü ile Mantolama
15.340.1001 Y.19.055/051 3 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (min. 120 kg/m³ yoğunlukta) ile dış duvarlarda
dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)
81,35
15.340.1002 Y.19.055/052 4 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (min. 120 kg/m³ yoğunlukta) ile dış duvarlarda
dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)
85,81
15.340.1003 Y.19.055/053 5 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (min. 120 kg/m³ yoğunlukta) ile dış duvarlarda
dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)
90,14
15.340.1004 Y.19.055/054 6 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (min. 120 kg/m³ yoğunlukta) ile dış duvarlarda
dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)
94,60
15.340.1005 Y.19.055/055 7 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (min. 120 kg/m³ yoğunlukta) ile dış duvarlarda
dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)
100,38
15.340.1006 Y.19.055/056 8 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (min. 120 kg/m³ yoğunlukta) ile dış duvarlarda
dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)
103,40
Taşyünü ile zemin yada arakat döşeme betonu üzerine ısı ve ses yalıtımı
15.340.1101 Y.19.058/051 2,5 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (Taşyünü – 110 kg/m³ yoğunlukta – yüklenebilen)
ile yatayda (zemin yada arakat döşeme betonu üzerinde vb.) ısı ve ses yalıtımı
yapılması
13,21
15.340.1102 Y.19.058/052 3 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (Taşyünü – 110 kg/m³ yoğunlukta – yüklenebilen)
ile yatayda (zemin yada arakat döşeme betonu üzerinde vb.) ısı ve ses yalıtımı
yapılması
15,44
15.340.1103 Y.19.058/053 3,5 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (Taşyünü – 110 kg/m³ yoğunlukta – yüklenebilen)
ile yatayda (zemin yada arakat döşeme betonu üzerinde vb.) ısı ve ses yalıtımı
yapılması
17,54
Taşyünü ile Geleneksel Gezilebilir Teras Çatılarda Isı Yalıtımı
15.340.1201 Y.19.059/051 3 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (Taşyünü – 150 kg/m³ yoğunlukta-yüklenebilen) ile
yatayda (geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması
17,94
15.340.1202 Y.19.059/052 4 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (Taşyünü – 150 kg/m³ yoğunlukta-yüklenebilen) ile
yatayda (geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması
22,40
15.340.1203 Y.19.059/053 5 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (Taşyünü – 150 kg/m³ yoğunlukta-yüklenebilen) ile
yatayda (geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması
26,73
15.340.1204 Y.19.059/054 6 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (Taşyünü – 150 kg/m³ yoğunlukta-yüklenebilen) ile
yatayda (geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması
31,71
15.340.1205 Y.19.059/055 8 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (Taşyünü – 150 kg/m³ yoğunlukta-yüklenebilen) ile
yatayda (geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması
39,99
15.340.1206 Y.19.059/056 10 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (Taşyünü – 150 kg/m³ yoğunlukta-yüklenebilen)
ile yatayda (geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması
48,71
Camyünü ile İki Duvar Arasında (sandviç sistem) Isı ve Ses Yalıtımı
15.340.1301 Y.19.060/051 3 cm kalınlıkta camyünü levhalar (Camyünü levha, 20-22 kg/m³ yoğunlukta –
yüklenemeyen – slikonlu) ile iki duvar arasında ısı ve ses yalıtımı yapılması
(sandviç sistem)
7,04
15.340.1302 Y.19.060/052 4 cm kalınlıkta camyünü levhalar (Camyünü levha, 20-22 kg/m³ yoğunlukta –
yüklenemeyen – slikonlu) ile iki duvar arasında ısı ve ses yalıtımı yapılması
(sandviç sistem)
8,41
15.340.1303 Y.19.060/053 5 cm kalınlıkta camyünü levhalar (Camyünü levha, 20-22 kg/m³ yoğunlukta –
yüklenemeyen – slikonlu) ile iki duvar arasında ısı ve ses yalıtımı yapılması
(sandviç sistem)
9,86
15.340.1304 Y.19.060/054 6 cm kalınlıkta camyünü levhalar (Camyünü levha, 20-22 kg/m³ yoğunlukta –
yüklenemeyen – slikonlu) ile iki duvar arasında ısı ve ses yalıtımı yapılması
(sandviç sistem)
11,38
15.340.1305 Y.19.060/055 8 cm kalınlıkta camyünü levhalar (Camyünü levha, 20-22 kg/m³ yoğunlukta –
yüklenemeyen – slikonlu) ile iki duvar arasında ısı ve ses yalıtımı yapılması
(sandviç sistem)
14,06
15.340.1306 Y.19.060/056 10 cm kalınlıkta camyünü levhalar (Camyünü levha, 20-22 kg/m³ yoğunlukta –
yüklenemeyen – slikonlu) ile iki duvar arasında ısı ve ses yalıtımı yapılması
(sandviç sistem)
18,26
Çatı Arası Döşeme Betonu Üzerine Camyünü/Taşyünü Serilmesi
15.340.1401 Y.19.061/001 Çatı arasına döşeme üzerine, 6 cm kalınlıkta camyünü şilte (Camyünü şilte – 18
kg/m³ yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi
17,59
2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI
Poz No Eski Poz No Tanım Ölçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.340.1402 Y.19.061/002 Çatı arasına döşeme üzerine, 8 cm kalınlıkta camyünü şilte (Camyünü şilte – 18
kg/m³ yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi
20,41
15.340.1403 Y.19.061/003 Çatı arasına döşeme üzerine, 10 cm kalınlıkta camyünü şilte (Camyünü şilte – 18
kg/m³ yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi
22,45
15.340.1404 Y.19.061/004 Çatı arasına döşeme üzerine, 12 cm kalınlıkta camyünü şilte (Camyünü şilte – 18
kg/m³ yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi
24,41
15.340.1405 Y.19.061/005 Çatı arasına döşeme üzerine, 14 cm kalınlıkta camyünü şilte (Camyünü şilte – 18
kg/m³ yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi
26,45
15.340.1406 Y.19.061/006 Çatı arasına döşeme üzerine, 6 cm kalınlıkta taşyünü şilte (Taşyünü şilte – 50 kg/m³
yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi
22,31
15.340.1407 Y.19.061/007 Çatı arasına döşeme üzerine, 8 cm kalınlıkta taşyünü şilte (Taşyünü şilte – 50 kg/m³
yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi
24,94
15.340.1408 Y.19.061/008 Çatı arasına döşeme üzerine, 10 cm kalınlıkta taşyünü şilte (Taşyünü şilte – 50
kg/m³ yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi
27,50
15.340.1409 Y.19.061/009 Çatı arasına döşeme üzerine, 12 cm kalınlıkta taşyünü şilte (Taşyünü şilte – 50
kg/m³ yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi
30,06
15.340.1410 Y.19.061/010 Çatı arasına döşeme üzerine, 14 cm kalınlıkta taşyünü şilte (Taşyünü şilte – 50
kg/m³ yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi
32,55
POLİETİLEN KÖPÜK ŞİLTELERLE YATAYDA ISI VE SES YALITIMI YAPILMASI
15.340.9951 2 mm kalınlıkta, polietilen köpüğünden mamul düz şilte (min.90 kg/m³ yoğunlukta)
ile yatayda (zemin yada ara kat döşeme betonu üzerinde vb.) ısı ve ses yalıtımı
yapılması
6,51
15.340.9952 5 mm kalınlıkta, polietilen köpüğünden mamul düz şilte (min.90 kg/m³ yoğunlukta)
ile yatayda (zemin yada ara kat döşeme betonu üzerinde vb.) ısı ve ses yalıtımı
yapılması
12,43
15.340.9953 8 mm kalınlıkta, polietilen köpüğünden mamul düz şilte (min.90 kg/m³ yoğunlukta)
ile yatayda (zemin yada ara kat döşeme betonu üzerinde vb.) ısı ve ses yalıtımı
yapılması
18,33
15.340.9961 2 mm kalınlıkta, polietilen köpüğünden mamul delikli şilte (min.90 kg/m³
yoğunlukta) ile yatayda (şap betonu üzerine vb.) ısı ve ses yalıtımı yapılması
10,45
15.340.9962 2,5 mm kalınlıkta, polietilen köpüğünden mamul delikli şilte (min.90 kg/m³
yoğunlukta) ile yatayda (şap betonu üzerine vb.) ısı ve ses yalıtımı yapılması
12,81
15.340.9963 5 mm kalınlıkta, polietilen köpüğünden mamul delikli şilte (min.90 kg/m³
yoğunlukta) ile yatayda (şap betonu üzerine vb.) ısı ve ses yalıtımı yapılması
18,33
GAZBETON ISI YALITIM LEVHALARI İLE MANTOLAMA YAPILMASI İŞLERİ
Gazbeton Isı Yalıtım Levhaları İle Mantolama
15.345.1001 Y.18.110/19A01 5 cm kalınlıkta gazbeton ısı yalıtım levhası ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve
üzerine gazbeton ısı yalıtım levha sıvası yapılması (Mantolama)
88,90
15.345.1002 Y.18.110/19A02 6 cm kalınlıkta gazbeton ısı yalıtım levhası ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve
üzerine gazbeton ısı yalıtım levha sıvası yapılması (Mantolama)
93,23
15.345.1003 Y.18.110/19A03 7 cm kalınlıkta gazbeton ısı yalıtım levhası ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve
üzerine gazbeton ısı yalıtım levha sıvası yapılması (Mantolama)
97,56
15.345.1004 Y.18.110/19A04 8 cm kalınlıkta gazbeton ısı yalıtım levhası ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve
üzerine gazbeton ısı yalıtım levha sıvası yapılması (Mantolama)
101,89
15.345.1005 Y.18.110/19A05 9 cm kalınlıkta gazbeton ısı yalıtım levhası ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve
üzerine gazbeton ısı yalıtım levha sıvası yapılması (Mantolama)
106,23
15.345.1006 Y.18.110/19A06 10 cm kalınlıkta gazbeton ısı yalıtım levhası ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve
üzerine gazbeton ısı yalıtım levha sıvası yapılması (Mantolama)
110,55
Gazbeton Isı Yalıtım Levhaları Tavanlarda Isı Yalıtımı
15.345.1101 Y.18.110/19B01 5 cm kalınlıkta gazbeton ısı yalıtım levhaları ile betonarme tavanlarda ısı yalıtımı
yapılması (Sıvasız uygulama)
49,49
15.345.1102 Y.18.110/19B02 6 cm kalınlıkta gazbeton ısı yalıtım levhaları ile betonarme tavanlarda ısı yalıtımı
yapılması (Sıvasız uygulama)
53,81
15.345.1103 Y.18.110/19B03 7 cm kalınlıkta gazbeton ısı yalıtım levhaları ile betonarme tavanlarda ısı yalıtımı
yapılması (Sıvasız uygulama)
58,15
2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI
Poz No Eski Poz No Tanım Ölçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.345.1104 Y.18.110/19B04 8 cm kalınlıkta gazbeton ısı yalıtım levhaları ile betonarme tavanlarda ısı yalıtımı
yapılması (Sıvasız uygulama)
62,48
15.345.1105 Y.18.110/19B05 9 cm kalınlıkta gazbeton ısı yalıtım levhaları ile betonarme tavanlarda ısı yalıtımı
yapılması (Sıvasız uygulama)
66,81
15.345.1106 Y.18.110/19B06 10 cm kalınlıkta gazbeton ısı yalıtım levhaları ile betonarme tavanlarda ısı yalıtımı
yapılması (Sıvasız uygulama)
71,14
MANTOLAMA YARDIMCI PROFİLLERİ
15.360.1001 Y.23.242/03 Alüminyum köse profilinin (fileli) temini ve yerine tesbiti m 4,30
15.360.1002 Y.23.242/04 PVC köse profilinin (fileli) temini ve yerine tespiti m 3,58
15.360.1003 Y.23.242/07 Alüminyum damlalıklı köşe profilinin (fileli) temini ve yerine tespiti m 6,60
15.360.1004 Y.23.242/08 PVC damlalıklı köşe profilinin (fileli) temini ve yerine tespiti m 4,43
15.360.1005 Y.23.242/09 3 cm ile 5 cm arası mantolama kalınlıkları için alüminyum su basman profilinin
temini ve yerine tespit edilmesi
m 9,98
15.360.1006 Y.23.242/13 3 cm ile 5 cm (5 cm dahil) arası dilatasyon açıklıkları için kauçuk nem bariyerli pvc
esaslı dilatasyon profilinin (fileli) temini ve yerine tespit edilmesi
m 25,63
15.360.1007 Y.23.242/16 Kendinden yapışkanlı fileli PVC Pencere ve Kapı Bağlantı (doğrama bitiş profili)
Profilinin temini ve yerine tespit edilmesi
m 7,78
PVC ESASLI YER DÖŞEME KAPLAMALARI
15.365.1001 Y.25.116/A03 Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm
kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2 mm kalınlıkta PVC esaslı yer
döseme malzemeleri ile döseme kaplaması yapılması
homojen – Grup P)
94,94
15.365.1002 Y.25.116/A04 Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm
kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2mm kalınlıkta PVC esaslı yer
döseme kaplaması yapılması
(heterojen – Grup T)
84,44
15.365.1003 Y.25.116/A05 Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm
kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2 mm kalınlıkta Pvc esaslı yer
döseme malzemeleri ile döseme kaplaması yapılması
(heterojen – Grup T)
93,63
15.365.1004 Y.25.116/A06 Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm
kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2 mm kalınlıkta PVC esaslı karo yer
döseme malzemeleri ile döseme kaplaması yapılması
(homojen – Grup P)
121,28
15.365.1005 Y.25.116/A07 Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm
kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2 mm kalınlıkta Pvc esaslı yer
döseme malzemeleri ile döseme kaplaması yapılması
(heterojen – Grup T)
97,56
15.365.1006 Y.25.116/A08 Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm
kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2 mm kalınlıkta Pvc esaslı yer
döseme malzemeleri ile döseme kaplaması yapılması
(heterojen – Grup T)
113,31
15.365.1007 Y.25.116/A09 Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm
kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 3 mm kalınlıkta Pvc esaslı yer
döseme malzemeleri ile döseme kaplamas yapılması
(heterojen – Grup T)
105,44
15.365.1008 Y.25.116/A10 Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm
kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2mm kalınlıkda PVC esaslı yer
döseme kaplaması yapılması
(homojen – Grup T)
110,69
15.365.1009 Y.25.116/A11 Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm
kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2mm kalınlıkda PVC esaslı karo yer
döseme kaplaması yapılması
(homojen – Grup T)
136,36
PVC ESASLI KAPALI SPOR ZEMİN KAPLAMALARI
15.365.1101 Y.25.116/S11 Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm
kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine PVC esaslı spor zemin malzemeleri
ile kapalı spor zeminlerde döşeme kaplaması yapılması (P1)
198,80
2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI
Poz No Eski Poz No Tanım Ölçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.365.1102 Y.25.116/S12 Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm
kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine PVC esaslı spor zemin malzemeleri
ile kapalı spor zeminlerde döşeme kaplaması yapılması (P2)
243,43
15.365.1103 Y.25.116/S13 Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm
kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine PVC esaslı spor zemin malzemeleri
ile kapalı spor zeminlerde döşeme kaplaması yapılması (P3)
315,61
LİNOLYUM ZEMİN DÖŞEME KAPLAMALARI
15.365.1501 Y.25.126/01 Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm
kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2 mm kalınlıkta Linolyum zemin
kaplaması yapılması (Sınıf 32-41)
116,59
15.365.1502 Y.25.126/02 Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm
kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2,5 mm kalınlıkta Linolyum zemin
kaplaması yapılması (Sınıf 34-43)
127,09
15.365.1503 Y.25.126/03 Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm
kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 3,2 mm kalınlıkta Linolyum zemin
kaplaması yapılması (Sınıf 34-43)
159,90
PVC SÜPÜRGELİK
15.365.1701 Y.25.117 PVC esaslı esnek süpürgelik temini ve yerine tespit edilmesi. m 7,24
15.365.1702 Y.25.117/1 PVC esaslı kendinden dönüşlü kepli süpürgelik temini ve yerine tespit edilmesi. m 10,13
GEÇİŞ PROFİLLERİ
15.365.1751 Y.25.118/01 PVC esaslı geçiş profili (4 cm genişliğinde) temini ve yerine monte edilmesi. m 12,03
15.365.1752 Y.25.118/02 Alüminyum esaslı geçiş profili (4 cm genişliğinde) temini ve yerine monte
edilmesi.
m 19,18
SERAMİK KAROLAR İLE DÖŞEME VE DUVAR KAPLAMALARI
Seramik Yer Karoları İle Döşeme Kaplaması Yapılması İşleri
15.375.1002 Y.26.005/302 (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey
özelliğinde, I.kalite, beyaz seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme
kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
52,69
15.375.1003 Y.26.005/303 40 x 40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz
seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo
yapıştırıcısı ile)
57,35
15.375.1004 Y.26.005/304 (42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey
özelliğinde, I.kalite, beyaz seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme
kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
58,01
15.375.1052 Y.26.005/402 (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey
özelliğinde, I.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme
kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
54,00
15.375.1053 Y.26.005/403 40 x 40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli
seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo
yapıştırıcısı ile)
59,34
15.375.1054 Y.26.005/404 (42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey
özelliğinde, I.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme
kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
60,00
Seramik Duvar Karoları ile Duvar Kaplaması Yapılması İşleri
15.380.1003 Y.26.006/303 (20 x 25 cm) veya (20 x 30 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey
özelliğinde, I.kalite, beyaz seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar
kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
60,90
15.380.1005 Y.26.006/305 (25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey
özelliğinde, I.kalite, beyaz seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar
kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
57,63
15.380.1006 Y.26.006/306 (20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında, her türlü
desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz seramik duvar karoları ile 3 mm derz
aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
70,93
15.380.1007 Y.26.006/307 (20 x 50 cm) veya (25 x 50 cm) veya (30 x 45 cm) veya (33 x 45 cm) anma
ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz seramik duvar
karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
60,06
15.380.1053 Y.26.006/403 (20 x 25 cm) veya (20 x 30 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey
özelliğinde, I.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar
kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
63,53
2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI
Poz No Eski Poz No Tanım Ölçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.380.1055 Y.26.006/405 (25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey
özelliğinde, I.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar
kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
59,59
15.380.1056 Y.26.006/406 (20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında, her türlü
desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz
aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
72,91
15.380.1057 Y.26.006/407 (20 x 50 cm) veya (25 x 50 cm) veya (30 x 45 cm) veya (33 x 45 cm) anma
ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik duvar
karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
62,03
Sırlı Porselen Karolar ile Döşeme ve Duvar Kaplaması Yapılması İşleri
15.385.1004 Y.26.007/304A (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey
özelliğinde, I.kalite, beyaz, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme
kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
69,76
15.385.1005 Y.26.007/305A 40 x 40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz,
sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo
yapıştırıcısı ile)
72,13
15.385.1006 Y.26.007/306A (42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey
özelliğinde, I.kalite, beyaz, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme
kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
72,13
15.385.1008 Y.26.007/308A 60 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz,
sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo
yapıştırıcısı ile)
81,40
15.385.1009 15 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz,
sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo
yapıştırıcısı ile)
89,35
15.385.1010 Y.26.007/310A 30 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz,
sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo
yapıştırıcısı ile)
82,73
15.385.1024 Y.26.007/404A (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey
özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme
kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
71,73
15.385.1025 Y.26.007/405A 40 x 40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli,
sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo
yapıştırıcısı ile)
74,11
15.385.1026 Y.26.007/406A (42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey
özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme
kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
74,11
15.385.1028 Y.26.007/408A 60 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli,
sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo
yapıştırıcısı ile)
82,73
15.385.1029 15 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli,
sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo
yapıştırıcısı ile)
92,00
15.385.1030 Y.26.007/410A 30 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli,
sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo
yapıştırıcısı ile)
85,38
15.385.1043 Y.26.007/303B 20 x 20 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz,
sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo
yapıştırıcısı ile)
76,01
15.385.1044 Y.26.007/304B (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey
özelliğinde, I.kalite, beyaz, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe
kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
72,08
15.385.1045 Y.26.007/305B 40 x 40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz,
sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo
yapıştırıcısı ile)
74,44
15.385.1046 Y.26.007/306B (42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey
özelliğinde, I.kalite, beyaz, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe
kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
74,44
2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI
Poz No Eski Poz No Tanım Ölçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.385.1049 15 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz,
sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo
yapıştırıcısı ile)
91,66
15.385.1050 Y.26.007/310B 30 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz,
sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo
yapıştırıcısı ile)
85,04
15.385.1063 Y.26.007/403B 20 x 20 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli,
sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo
yapıştırıcısı ile)
79,95
15.385.1064 Y.26.007/404B (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey
özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe
kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
74,04
15.385.1065 Y.26.007/405B 40 x 40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli,
sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo
yapıştırıcısı ile)
76,43
15.385.1066 Y.26.007/406B (42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey
özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe
kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
76,43
15.385.1069 15 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli,
sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo
yapıştırıcısı ile)
94,31
15.385.1070 Y.26.007/410B 30 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli,
sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo
yapıştırıcısı ile)
87,69
Sırsız Porselen Karolar ile Döşeme ve Duvar Kaplaması Yapılması İşleri
15.390.1004 Y.26.008/304A (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü renk, desen ve yüzey
özelliğinde, I.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme
kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
75,01
15.390.1005 Y.26.008/305A 40 x 40 cm anma ebatlarında, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite,
mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo
yapıştırıcısı ile)
79,41
15.390.1006 Y.26.008/306A (42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk,
desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı
döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
89,35
15.390.1008 Y.26.008/308A 60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde,
I.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması
(karo yapıştırıcısı ile)
99,29
15.390.1009 15 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey
özelliğinde, I.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme
kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
99,95
15.390.1010 Y.26.008/310A 30 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey
özelliğinde, I.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme
kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
100,61
15.390.1024 Y.26.008/404A (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen
ve yüzey özelliğinde, I.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı
döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
88,79
15.390.1025 Y.26.008/405A 40 x 40 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde,
I.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması
yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
93,99
15.390.1026 Y.26.008/406A (42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk,
desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz
aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
108,56
15.390.1028 Y.26.008/408A 60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde,
I.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması
yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
117,84
15.390.1029 15 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey
özelliğinde, I.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme
kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
118,50
2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI
Poz No Eski Poz No Tanım Ölçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.390.1030 Y.26.008/410A 30 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey
özelliğinde, I.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme
kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
123,80
15.390.1043 Y.26.008/303B 20 x 20 cm anma ebatlarında, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite,
mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması
(karo yapıştırıcısı ile)
83,23
15.390.1044 Y.26.008/304B (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü renk, desen ve yüzey
özelliğinde, I.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe
kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
77,33
15.390.1045 Y.26.008/305B 40 x 40 cm anma ebatlarında, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite,
mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması
(karo yapıştırıcısı ile)
81,73
15.390.1046 Y.26.008/306B (42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk,
desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı
duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
91,66
15.390.1049 15 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde,
I.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması
yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
102,26
15.390.1050 Y.26.008/310B 30 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde,
I.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması
yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
102,93
15.390.1063 Y.26.008/403B 20 x 20 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde,
I.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması
yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
98,33
15.390.1064 Y.26.008/404B (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen
ve yüzey özelliğinde, I.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı
duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
91,10
15.390.1065 Y.26.008/405B 40 x 40 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde,
I.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması
yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
96,30
15.390.1066 Y.26.008/406B (42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk,
desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz
aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
110,88
15.390.1069 15 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde,
I.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması
yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
120,81
15.390.1070 Y.26.008/410B 30 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde,
I.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması
yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
126,11
TERRAZO DÖŞEME KAPLAMALARI (İÇ MEKAN)
Mermer Agregalı (İç Mekan)
15.400.1001 Y.26.015/001 Mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı ≤ 1100cm² ebatlarda, honlu veya cilalı)
110,81
15.400.1002 Y.26.015/002 Mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı > 1100cm² ebatlarda, honlu veya cilalı)
115,40
15.400.1003 Y.26.015/003 Mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Yükü Şartları (Sınıf 2) Yüzey alanı ≤ 1100cm² ebatlarda ve kırılma dayanımı >
2,5kN, honlu veya cilalı)
114,09
15.400.1004 Y.26.015/004 Mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Yükü Şartları (Sınıf 3) 1100 < Yüzey alanı < 1800 cm² ebatlarda ve kırılma
dayanımı > 3 kN, honlu veya cilalı)
117,38
15.400.1005 Y.26.015/005 Mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Yükü Şartları (Sınıf 3) Yüzey alanı ≥ 1800cm² ebatlarda ve kırılma dayanımı > 3
kN, honlu veya cilalı)
131,81
Granit Agregalı (İç Mekan)
15.400.1101 Y.26.015/011 Granit agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı ≤ 1100cm² ebatlarda, honlu veya cilalı)
125,90
15.400.1102 Y.26.015/012 Granit agregalı terrazo karo ile iç mekan döseme kaplaması yapılması (Kırılma
Yükü Sartları (Sınıf 1) Yüzey alanı > 1100cm² ebatlarda, honlu veya cilalı)
129,19
2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI
Poz No Eski Poz No Tanım Ölçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.400.1103 Y.26.015/013 Granit agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Yükü Şartları (Sınıf 2) Yüzey alanı ≤ 1100cm² ebatlarda ve kırılma dayanımı > 2,5
kN, honlu veya cilalı)
128,53
15.400.1104 Y.26.015/014 Granit agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Yükü Şartları (Sınıf 3) 1100 < Yüzey alanı < 1800 cm² ebatlarda ve kırılma
dayanımı > 3 kN, honlu veya cilalı)
131,81
15.400.1105 Y.26.015/015 Granit agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Yükü Şartları (Sınıf 3) Yüzey alanı ≥ 1800cm² ebatlarda ve kırılma dayanımı > 3
kN, honlu veya cilalı)
141,65
Kuvars-Silis + Mermer Agregalı (İç Mekan)
15.400.1201 Y.26.015/021 Kuvars-silis + mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması
yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı ≤ 1100cm² ebatlarda, honlu
veya cilalı)
125,90
15.400.1202 Y.26.015/022 Kuvars-silis + mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması
yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı > 1100cm² ebatlarda, honlu
veya cilalı)
129,19
15.400.1203 Y.26.015/023 Kuvars-silis + mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması
yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 2) Yüzey alanı ≤ 1100cm² ebatlarda ve
kırılma dayanımı > 2,5 kN, honlu veya cilalı)
128,53
15.400.1204 Y.26.015/024 Kuvars-silis + mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması
yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 3) 1100 < Yüzey alanı < 1800 cm²
ebatlarda ve kırılma dayanımı > 3 kN, honlu veya cilalı)
131,81
15.400.1205 Y.26.015/025 Kuvars-silis + mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması
yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 3) Yüzey alanı ≥ 1800cm² ebatlarda ve
kırılma dayanımı > 3 kN, honlu veya cilalı)
141,65
Kuvars-Silis Agregalı (İç Mekan)
15.400.1301 Y.26.015/031 Kuvars-silis agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması
(Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı ≤ 1100cm² ebatlarda, honlu veya
cilalı)
177,09
15.400.1302 Y.26.015/032 Kuvars-silis agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması
(Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı > 1100cm² ebatlarda, honlu veya
cilalı)
183,00
15.400.1303 Y.26.015/033 Kuvars-silis agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması
(Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 2) Yüzey alanı ≤ 1100cm² ebatlarda ve kırılma
dayanımı > 2,5 kN, honlu veya cilalı)
183,00
15.400.1304 Y.26.015/034 Kuvars-silis agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması
(Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 3) 1100 < Yüzey alanı < 1800 cm² ebatlarda ve
kırılma dayanımı > 3 kN, honlu veya cilalı)
188,90
15.400.1305 Y.26.015/035 Kuvars-silis agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması
(Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 3) Yüzey alanı ≥ 1800cm² ebatlarda ve kırılma
dayanımı > 3 kN, honlu veya cilalı)
200,71
TERRAZO DÖŞEME KAPLAMALARI (DIŞ MEKAN)
Karosiman (Dış Mekan)
15.405.1001 Y.26.015/051 Karosiman terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa, Aşınma direnç
sınıfı (2-G), Yüzey alanı ≤ 1600 cm² , yivli-yivsiz, her renkte)
108,84
15.405.1002 Y.26.015/052 Karosiman terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç
sınıfı (2-G), 1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm², yivli-yivsiz, her renkte)
115,40
15.405.1003 Y.26.015/053 Karosiman terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç
sınıfı (3-H), Yüzey alanı ≤ 1600 cm², yivli-yivsiz, her renkte)
114,09
15.405.1004 Y.26.015/054 Karosiman terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç
sınıfı (3-H),1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm², yivli-yivsiz, her renkte)
123,28
15.405.1005 Y.26.015/055 Karosiman terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç
sınıfı (4-I), Yüzey alanı ≤ 1600 cm², yivli-yivsiz, her renkte)
121,96
2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI
Poz No Eski Poz No Tanım Ölçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.405.1006 Y.26.015/056 Karosiman terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç
sınıfı (4-I), 1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm², yivli-yivsiz, her renkte)
131,15
Mermer Agregalı (Dış mekan)
15.405.1101 Y.26.015/061 Mermer agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç
sınıfı (2-G), Yüzey alanı ≤ 1600 cm², her türlü yüzey işlemli)
114,09
15.405.1102 Y.26.015/062 Mermer agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç
sınıfı (2-G), 1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm², her türlü yüzey işlemli)
120,65
15.405.1103 Y.26.015/063 Mermer agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç
sınıfı (3-H), Yüzey alanı ≤ 1600 cm², her türlü yüzey işlemli)
120,65
15.405.1104 Y.26.015/064 Mermer agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç
sınıfı (3-H),1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm², her türlü yüzey işlemli)
129,84
15.405.1105 Y.26.015/065 Mermer agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç
sınıfı (4-I), Yüzey alanı ≤ 1600 cm², her türlü yüzey işlemli)
128,53
15.405.1106 Y.26.015/066 Mermer agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç
sınıfı (4-I), 1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm², her türlü yüzey işlemli)
137,71
Granit Agregalı (Dış mekan)
15.405.1201 Y.26.015/071 Granit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç
sınıfı (2-G), Yüzey alanı ≤ 1600 cm², her türlü yüzey işlemli)
123,28
15.405.1202 Y.26.015/072 Granit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç
sınıfı (2-G), 1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm², her türlü yüzey işlemli)
129,84
15.405.1203 Y.26.015/073 Granit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç
sınıfı (3-H), Yüzey alanı ≤ 1600 cm², her türlü yüzey işlemli)
129,84
15.405.1204 Y.26.015/074 Granit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç
sınıfı (3-H),1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm², her türlü yüzey işlemli)
139,03
15.405.1205 Y.26.015/075 Granit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç
sınıfı (4-I), Yüzey alanı ≤ 1600 cm², her türlü yüzey işlemli)
137,71
15.405.1206 Y.26.015/076 Granit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç
sınıfı (4-I), 1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm², her türlü yüzey işlemli)
146,90
Andezit Agregalı (Dış mekan)
15.405.1301 Y.26.015/081 Andezit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç
sınıfı (2-G), Yüzey alanı ≤ 1600 cm², her türlü yüzey işlemli)
120,65
15.405.1302 Y.26.015/082 Andezit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç
sınıfı (2-G), 1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm², her türlü yüzey işlemli)
128,53
15.405.1303 Y.26.015/083 Andezit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç
sınıfı (3-H), Yüzey alanı ≤ 1600 cm², her türlü yüzey işlemli)
124,59
15.405.1304 Y.26.015/084 Andezit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç
sınıfı (3-H),1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm², her türlü yüzey işlemli)
133,78
15.405.1305 Y.26.015/085 Andezit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç
sınıfı (4-I), Yüzey alanı ≤ 1600 cm², her türlü yüzey işlemli)
132,46
15.405.1306 Y.26.015/086 Andezit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç
sınıfı (4-I), 1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm², her türlü yüzey işlemli)
141,65
2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI
Poz No Eski Poz No Tanım Ölçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
Bazalt Agregalı (Dış mekan)
15.405.1401 Y.26.015/091 Bazalt agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç
sınıfı (2-G), Yüzey alanı ≤ 1600 cm², her türlü yüzey işlemli)
116,71
15.405.1402 Y.26.015/092 Bazalt agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç
sınıfı (2-G), 1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm², her türlü yüzey işlemli)
123,28
15.405.1403 Y.26.015/093 Bazalt agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç
sınıfı (3-H), Yüzey alanı ≤ 1600 cm², her türlü yüzey işlemli)
124,59
15.405.1404 Y.26.015/094 Bazalt agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç
sınıfı (3-H),1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm², her türlü yüzey işlemli)
133,78
15.405.1405 Y.26.015/095 Bazalt agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç
sınıfı (4-I), Yüzey alanı ≤ 1600 cm², her türlü yüzey işlemli)
131,15
15.405.1406 Y.26.015/096 Bazalt agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç
sınıfı (4-I), 1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm², her türlü yüzey işlemli)
140,34
Kuvars – Silis Agregalı (Dış mekan)
15.405.1501 Y.26.015/101 Kuvars-silis agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması
(Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma
direnç sınıfı (2-G), Yüzey alanı ≤ 1600 cm², her türlü yüzey işlemli)
135,09
15.405.1502 Y.26.015/102 Kuvars-silis agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması
(Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma
direnç sınıfı (2-G), 1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm², her türlü yüzey işlemli)
141,65
15.405.1503 Y.26.015/103 Kuvars-silis agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması
(Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma
direnç sınıfı (3-H), Yüzey alanı ≤ 1600 cm², her türlü yüzey işlemli)
141,65
15.405.1504 Y.26.015/104 Kuvars-silis agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması
(Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma
direnç sınıfı (3-H),1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm², her türlü yüzey işlemli)
148,21
15.405.1505 Y.26.015/105 Kuvars-silis agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması
(Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma
direnç sınıfı (4-I), Yüzey alanı ≤ 1600 cm², her türlü yüzey işlemli)
148,21
15.405.1506 Y.26.015/106 Kuvars-silis agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması
(Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma
direnç sınıfı (4-I), 1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm², her türlü yüzey işlemli)
154,78
Washbeton (Dış mekan)
15.405.1601 Y.26.015/111 Washbeton yüzey işlemli terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması
(Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma
direnç sınıfı (2-G), Yüzey alanı ≤ 1600 cm²)
112,78
15.405.1602 Y.26.015/112 Washbeton yüzey islemli terrazo karo ile dıs mekan döseme kaplaması yapılması
(Kırılma Dayanımı Sartları (Sınıf 1) Egilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Asınma
direnç sınıfı (2-G), 1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm²)
120,65
15.405.1603 Y.26.015/113 Washbeton yüzey işlemli terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması
(Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma
direnç sınıfı (3-H), Yüzey alanı ≤ 1600 cm²)
128,53
15.405.1604 Y.26.015/114 Washbeton yüzey işlemli terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması
(Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma
direnç sınıfı (3-H),1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm²)
133,13
15.405.1605 Y.26.015/115 Washbeton yüzey işlemli terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması
(Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma
direnç sınıfı (4-I), Yüzey alanı ≤ 1600 cm²)
131,15
15.405.1606 Y.26.015/116 Washbeton yüzey işlemli terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması
(Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma
direnç sınıfı (4-I), 1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm²)
139,03
Terrazo Süpürgelik
2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI
Poz No Eski Poz No Tanım Ölçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.405.1701 Y.26.015/150 Terrazo karodan süpürgelik yapılması yerine konulması, 6-10cm yüksekliğinde, her
kalınlıkta, (Her türlü yüzey işlemli)
m 19,64
MERMER KAPLAMA İŞLERİ
Beyaz mermer levha ile döşeme kaplaması
15.410.1001 Y.26.020/001A 2 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (2cmx30-
40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
162,59
15.410.1002 Y.26.020/001B 2 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (2cmx30-
40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
182,94
15.410.1003 Y.26.020/002A 3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-
40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
176,06
15.410.1004 Y.26.020/002B 3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-
40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
196,41
15.410.1005 Y.26.020/003A 4 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (4cmx30-
40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
185,86
15.410.1006 Y.26.020/003B 4 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (4cmx30-
40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
206,21
15.410.1007 Y.26.020/004A 5 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (5cmx30-
40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
193,83
15.410.1008 Y.26.020/004B 5 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (5cmx30-
40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
214,18
Renkli mermer levha ile döşeme kaplaması
15.410.1101 Y.26.020/011A 2 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (2cmx30-
40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
175,71
15.410.1102 Y.26.020/011B 2 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (2cmx30-
40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
196,06
15.410.1103 Y.26.020/012A 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-
40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
191,94
15.410.1104 Y.26.020/012B 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-
40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
212,29
15.410.1105 Y.26.020/013A 4 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (4cmx30-
40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
203,74
15.410.1106 Y.26.020/013B 4 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (4cmx30-
40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
224,09
15.410.1107 Y.26.020/014A 5 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (5cmx30-
40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
213,33
15.410.1108 Y.26.020/014B 5 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (5cmx30-
40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
233,68
Mermer levha ile duvar kaplaması
15.410.1201 Y.26.020/021A 2 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile duvar kaplaması yapılması (2cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
181,59
15.410.1202 Y.26.020/021B 2 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile duvar kaplaması yapılması (2cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
201,94
15.410.1203 Y.26.020/022A 2 cm kalınlığında renkli mermer levha ile duvar kaplaması yapılması (2cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
194,71
15.410.1204 Y.26.020/022B 2 cm kalınlığında renkli mermer levha ile duvar kaplaması yapılması (2cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
215,06
Mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması
15.410.1301 Y.26.020/031A Beyaz mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm,
rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı)
m 100,51
15.410.1302 Y.26.020/031B Beyaz mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm,
rıht 2 cm kalınlığında) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
m 110,79
15.410.1303 Y.26.020/032A Renkli mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm,
rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı)
m 108,18
15.410.1304 Y.26.020/032B Renkli mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm,
rıht 2 cm kalınlığında) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
m 118,45
Mermer levha ile dış denizlik yapılması
2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI
Poz No Eski Poz No Tanım Ölçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.410.1401 Y.26.020/041A 3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
260,35
15.410.1402 Y.26.020/041B 3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
280,70
15.410.1403 Y.26.020/042A 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
276,23
15.410.1404 Y.26.020/042B 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
296,58
Mermer levha ile parapet yapılması
15.410.1501 Y.26.020/051A 3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
271,88
15.410.1502 Y.26.020/051B 3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
292,23
15.410.1503 Y.26.020/052A 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
287,75
15.410.1504 Y.26.020/052B 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
308,10
Mermer levha ile harpuşta yapılması
15.410.1601 Y.26.020/061A 3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile harpuşta yapılması (3cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
284,33
15.410.1602 Y.26.020/061B 3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile harpuşta yapılması (3cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
304,68
15.410.1603 Y.26.020/062A 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile harpuşta yapılması (3cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
300,20
15.410.1604 Y.26.020/062B 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile harpuşta yapılması (3cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
309,01
Mermer levha ile söve yapılması
15.410.1701 Y.26.020/071A 2 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile söve yapılması (2cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
236,15
15.410.1702 Y.26.020/071B 2 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile söve yapılması (2cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
256,50
15.410.1703 Y.26.020/072A 2 cm kalınlığında renkli mermer levha ile söve yapılması (2cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
249,28
15.410.1704 Y.26.020/072B 2 cm kalınlığında renkli mermer levha ile söve yapılması (2cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
269,63
TRAVERTEN KAPLAMA İŞLERİ
Açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması
15.415.1001 Y.26.020/101A 2 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması
(2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
183,59
15.415.1002 Y.26.020/101B 2 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması
(2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
203,94
15.415.1003 Y.26.020/102A 3 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması
(3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
201,46
15.415.1004 Y.26.020/102B 3 cm kalınlığında açık renkli traverten levhalar ile döşeme kaplaması yapılması
(3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
221,81
15.415.1005 Y.26.020/103A 4 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması
(4cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
214,46
15.415.1006 Y.26.020/103B 4 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması
(4cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
234,81
15.415.1007 Y.26.020/104A 5 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması
(5cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
225,03
15.415.1008 Y.26.020/104B 5 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması
(5cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
245,38
Koyu renkli traverten levha ile döşeme kaplaması
15.415.1101 Y.26.020/111A 2 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması
(2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
169,15
2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI
Poz No Eski Poz No Tanım Ölçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.415.1102 Y.26.020/111B 2 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması
(2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
189,50
15.415.1103 Y.26.020/112A 3 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması
(3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
184,00
15.415.1104 Y.26.020/112B 3 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması
(3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
204,35
15.415.1105 Y.26.020/113A 4 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması
(4cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
194,80
15.415.1106 Y.26.020/113B 4 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması
(4cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
215,15
15.415.1107 Y.26.020/114A 5 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması
(5cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
203,58
15.415.1108 Y.26.020/114B 5 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması
(5cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
223,93
Traverten levha ile duvar kaplaması
15.415.1201 Y.26.020/121A 2 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile duvar kaplaması yapılması
(2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
202,59
15.415.1202 Y.26.020/121B 2 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile duvar kaplaması yapılması
(2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
222,94
15.415.1203 Y.26.020/122A 2 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile duvar kaplaması yapılması
(2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
188,15
15.415.1204 Y.26.020/122B 2 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile duvar kaplaması yapılması
(2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
208,50
Traverten levha ile merdiven basamağı kaplaması
15.415.1301 Y.26.020/131A Açık renkli traverten levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3
cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı)
m 112,78
15.415.1302 Y.26.020/131B Açık renkli traverten levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3
cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
m 123,05
15.415.1303 Y.26.020/132A Koyu renkli traverten levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3
cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı)
m 104,34
15.415.1304 Y.26.020/132B Koyu renkli traverten levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3
cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
m 114,61
Traverten levha ile dış denizlik yapılması
15.415.1401 Y.26.020/141A 3 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
285,75
15.415.1402 Y.26.020/141B 3 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
306,10
15.415.1403 Y.26.020/142A 3 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-
40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
268,29
15.415.1404 Y.26.020/142B 3 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-
40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
288,64
Traverten levha ile parapet yapılması
15.415.1501 Y.26.020/151A 3 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
297,28
15.415.1502 Y.26.020/151B 3 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
317,63
15.415.1503 Y.26.020/152A 3 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
279,81
15.415.1504 Y.26.020/152B 3 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
300,16
Traverten levha ile harpuşta yapılması
15.415.1601 Y.26.020/161A 3 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile harpuşta yapılması (3cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
309,73
15.415.1602 Y.26.020/161B 3 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile harpuşta yapılması (3cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
330,08
15.415.1603 Y.26.020/162A 3 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile harpuşta yapılması (3cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
292,26
2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI
Poz No Eski Poz No Tanım Ölçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.415.1604 Y.26.020/162B 3 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile harpuşta yapılması (3cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
301,08
Traverten levha ile söve yapılması
15.415.1701 Y.26.020/171A 2 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile söve yapılması (2cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
257,15
15.415.1702 Y.26.020/171B 2 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile söve yapılması (2cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
277,50
15.415.1703 Y.26.020/172A 2 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile söve yapılması (2cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
242,71
15.415.1704 Y.26.020/172B 2 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile söve yapılması (2cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
263,06
ANDEZİT KAPLAMA
Andezit Döşeme Kaplaması
15.420.1001 Y.26.020/305A 4 cm kalınlığında andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30cmxserbest
boy)
167,15
15.420.1002 Y.26.020/311A 4 cm kalınlığında mucartalı andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması
(30cmxserbest boy)
201,75
Andezit duvar kaplaması
15.420.1101 Y.26.020/325 3 cm kalınlığında andezit levha ile duvar kaplaması yapılması (30cmxserbest boy) 176,34
Andezit söve yapılması
15.420.1201 Y.26.020/345 3 cm kalınlığında andezit levha ile söve yapılması 179,08
BETONDAN YAPILMIŞ HAZIR TEÇHİZATLI/TEÇHİZATSIZ

MERDİVEN BASAMAKLARI, SÜPÜRGELİK, LİMONLUK, DENİZLİK,

PARAPET, HARPUŞTA VB. İŞLER

Düz basamaklar (basamak+rıht ayrı iki parça)
15.430.1001 Y.26.015/201 Mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, düz merdiven basamağı temini
ve yerine montajı (her türlü yüzey işlemli)
m 154,05
15.430.1002 Y.26.015/202 Granit agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, düz merdiven basamağı temini
ve yerine montajı (her türlü yüzey işlemli)
m 162,00
15.430.1003 Y.26.015/203 Andezit veya bazalt agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, düz merdiven
basamağı temini ve yerine montajı (her türlü yüzey işlemli)
m 162,00
15.430.1004 Y.26.015/204 Kuvars-silis + mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, düz merdiven
basamağı temini ve yerine montajı (her türlü yüzey işlemli)
m 170,61
15.430.1005 Y.26.015/205 Kuvars-silis agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, düz merdiven basamağı
temini ve yerine montajı (her türlü yüzey işlemli)
m 201,09
Gönye şeklinde (L) basamaklar (tek parça)
15.430.1101 Y.26.015/221 Mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (L) merdiven basamağı temini
ve yerine montajı (her türlü yüzey işlemli)
m 165,98
15.430.1102 Y.26.015/222 Granit agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (L) merdiven basamağı temini
ve yerine montajı (her türlü yüzey işlemli)
m 175,91
15.430.1103 Y.26.015/223 Andezit veya bazalt agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (L) merdiven
basamağı temini ve yerine montajı (her türlü yüzey işlemli)
m 175,91
15.430.1104 Y.26.015/224 Kuvars-silis + mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (L) merdiven
basamağı temini ve yerine montajı (her türlü yüzey işlemli)
m 181,88
15.430.1105 Y.26.015/225 Kuvars-silis agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (L) merdiven basamağı
temini ve yerine montajı (her türlü yüzey işlemli)
m 215,66
Süpürgelik ve Limonluk
15.430.1201 Y.26.015/241 Betondan yapılmış hazır (L) merdiven süpürgeliği temini ve yerine montajı (her
ebat ve kalınlıkta) (her türlü yüzey işlemli)
m 27,51
15.430.1202 Y.26.015/245 Betondan yapılmış hazır (L) merdiven limonluğu temini ve yerine montajı (her ebat
ve kalınlıkta) (her türlü yüzey işlemli)
m 29,49
Düz denizlik, parapet veya harpuşta
15.430.1301 Y.26.015/251 Mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, düz levha ile denizlik, parapet
veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli)
248,19
15.430.1302 Y.26.015/252 Granit agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, düz levha ile denizlik, parapet
veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli)
267,88
2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI
Poz No Eski Poz No Tanım Ölçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.430.1303 Y.26.015/253 Kuvars-silis + mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, düz levha ile
denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli)
275,75
15.430.1304 Y.26.015/254 Kuvars-silis agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, düz levha ile denizlik,
parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli)
317,75
(L) şeklinde denizlik, parapet veya harpuşta
15.430.1401 Y.26.015/261 Mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (L) şeklinde levha ile denizlik,
parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli)
261,31
15.430.1402 Y.26.015/262 Granit agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (L) şeklinde levha ile denizlik,
parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli)
267,88
15.430.1403 Y.26.015/263 Kuvars-silis + mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (L) şeklinde
levha ile denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli)
296,75
15.430.1404 Y.26.015/264 Kuvars-silis agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (L) şeklinde levha ile
denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli)
317,75
(U) şeklinde denizlik, parapet veya harpuşta
15.430.1501 Y.26.015/271 Mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (U) şeklinde levha ile denizlik,
parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli)
296,75
15.430.1502 Y.26.015/272 Granit agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (U) şeklinde levha ile denizlik,
parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli)
312,50
15.430.1503 Y.26.015/273 Kuvars-silis + mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (U) şeklinde
levha ile denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli)
334,81
15.430.1504 Y.26.015/274 Kuvars-silis agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (U) şeklinde levha ile
denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli)
353,19
DOĞAL/BETON PARKE TAŞI, ÇİM TAŞI, OLUK TAŞI, BORDÜR İŞLERİ
Beton parke taşı temini ve yerine döşenmesi
15.435.1001 Y.26.017/021 6 cm yüksekliğinde beyaz çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme
kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)
59,29
15.435.1002 Y.26.017/022 8 cm yüksekliğinde beyaz çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme
kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)
61,51
15.435.1003 Y.26.017/023 10 cm yüksekliğinde beyaz çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme
kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)
63,61
15.435.1004 Y.26.017/031 6 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme
kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)
57,19
15.435.1005 Y.26.017/032 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme
kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)
59,29
15.435.1006 Y.26.017/033 10 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme
kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)
61,51
Beton çim taşı temini ve yerine döşenmesi
15.435.1101 Y.26.017/041 8 cm yüksekliğinde beyaz çimentolu buhar kürlü beton çim taşı ile döşeme
kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)
67,95
15.435.1102 Y.26.017/042 10 cm yüksekliğinde beyaz çimentolu buhar kürlü beton çim taşı ile döşeme
kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)
71,63
15.435.1103 Y.26.017/045 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton çim taşı ile döşeme
kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)
65,85
15.435.1104 Y.26.017/046 10 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton çim taşı ile döşeme
kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)
69,39
Bordür temini ve yerine döşenmesi
15.435.1201 Y.26.017/061 50 x 20 x 10 cm boyutlarında beyaz çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi
(pahlı, her renk)
m 26,63
15.435.1202 Y.26.017/063 75 x 30 x 15 cm boyutlarında beyaz çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi
(pahlı, her renk)
m 28,59
15.435.1203 Y.26.017/065 50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür
döşenmesi (pahlı, her renk)
m 24,39
15.435.1204 Y.26.017/067 75 x 30 x 15 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür
döşenmesi (pahlı, her renk)
m 26,63
15.435.1205 Y.26.017/101 10x15x50 cm boyutlarında andezit bordür temini ve yerine döşenmesi m 56,68
15.435.1206 Y.26.017/102 10x20x50 cm boyutlarında andezit bordür temini ve yerine döşenmesi m 62,19
2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI
Poz No Eski Poz No Tanım Ölçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.435.1207 Y.26.017/105 10x20x70 cm boyutlarında andezit bordür temini ve yerine döşenmesi m 61,96
Oluk taşı temini ve yerine döşenmesi
15.435.1301 Y.26.017/125 30 x 10 x serbestboy cm boyutlarında beyaz çimentolu buhar kürlü beton oluk taşı
döşenmesi ( her renk)
m 32,93
15.435.1302 Y.26.017/128 30 x 10 x serbestboy cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton oluk taşı
döşenmesi ( her renk)
m 30,83
15.435.1303 Y.26.017/135 50 x 20 cm boyutlarında andezit oluk tası döşenmesi m 71,90
Doğal parke taşı temini ve yerine döşenmesi
15.435.7001 Y.26.017/200B Doğal andezit parke taşı (10 x 10 cm) ile döşeme kaplaması yapılması
(yol, meydan, park, kaldırım ve benzeri yerlerde)
75,06
15.435.7002 Y.26.017/300B Doğal granit parke taşı (10 x 10 cm) ile döşeme kaplaması yapılması
(yol, meydan, park, kaldırım ve benzeri yerlerde)
81,19
15.435.7003 Y.26.017/400B Doğal bazalt parke taşı (10 x 10 cm) ile döşeme kaplaması yapılması
(yol, meydan, park, kaldırım ve benzeri yerlerde)
99,06
DÖŞEME, DUVAR VE CEPHELERDE DİLATASYON İŞLERİ
15.440.1001 Y.18.350/001 120 mm genislikte, min. 1,3 mm et kalınlıgında eloksallı alüminyum kapak
profilleri ile duvar, tavan ve cephelerde kaplama üstü dilatasyon fugası yapılması
(50 mm genislikte dilatasyonlar için)
m 36,09
15.440.1002 Y.18.350/002 Kaplama üstü dilatasyon profili ile (kauçuk fitilli, alüminyum et kalınlıgı min.1,5
mm, +/- 4 mm hareket kapasiteli, profil yüksekligi min. 13mm, kanat genisligi
min.45 mm) duvar ve tavanlarda dilatasyon fugası yapılması (50 mm genislikte
dilatasyonlar için)
m 47,95
15.440.1003 Y.18.350/003 120 mm genislikte, min. 2,2 mm et kalınlıgında eloksallı alüminyum kapak
profilleri ile zeminlerde kaplama üstü dilatasyon fugası yapılması (50 mm
genislikte dilatasyonlar için) (yaya yüküne dayanıklı)
m 45,61
15.440.1004 Y.18.350/004 Kaplama altı dilatasyon profili ile (kauçuk fitilli, alüminyum et kalınlıgı min.2 mm,
+/- 4 mm hareket kapasiteli, profil yüksekligi min. 35 mm, kanat genisligi min.
45mm) zeminde dilatasyon fugası yapılması (50 mm genislikte dilatasyonlar için)
(yaya yüküne dayanıklı)
m 79,31
15.440.1005 Y.18.350/005 Kaplama altı dilatasyon profili ile (kauçuk ve alüminyumdan mamul seritli fitilli,
alüminyum et kalınlıgı min.2,5 mm, +/- 4 mm hareket kapasiteli, profil yüksekligi
min. 40 mm, kanat genisligi min. 45mm, fitilin yerlestirildigi mesnetler arası ilave
elemanlarla güçlendirilmis) zeminde dilatasyon fugası yapılması (50 mm genislikte
dilatasyonlar için) (yaya yüküne dayanıklı)
m 124,91
15.440.1006 Y.18.350/006 Kaplama üstü dilatasyon profili ile (kauçuk fitilli, alüminyum et kalınlıgı min.1,5
mm, +/- 4 mm hareket kapasiteli, profil yüksekligi min. 15 mm, kanat genisligi
min. 45mm) zeminde dilatasyon fugası yapılması (50 mm genislikte dilatasyonlar
için) (yaya yüküne dayanıklı)
m 69,31
15.440.1007 Y.18.350/007 Kaplama üstü dilatasyon profili ile (kauçuk ve alüminyumdan mamul seritli fitilli,
alüminyum et kalınlıgı min.2 mm, +/- 4 mm hareket kapasiteli, profil yüksekligi
min. 20 mm, kanat genisligi min. 45mm, fitilin yerlestirildigi mesnetler arası ilave
elemanlarla güçlendirilmis) zeminde dilatasyon fugası yapılması (50 mm genislikte
dilatasyonlar için) (yaya yüküne dayanıklı)
m 79,61
15.440.1008 Y.18.350/020 30 cm genislikte, min. 1 mm kalınlıkta dilatasyon yalıtım bantları ile
dilatasyonlarda su yalıtımı yapılması.
m 64,83
CAM, SERAMİK, DOĞALTAŞ MOZAİK KAPLAMALARI
15.445.1001 Y.26.800/01 Her renk, boyut, şekil ve desende, fileli (file üzerine dizilmiş) cam mozaikler ile
duvar ve cephe kaplaması yapılması.
106,04
15.445.1002 Y.26.800/02 Her renk, boyut, şekil ve desende fileli (file üzerine dizilmiş) seramik mozaikler
(sırlı/sırsız porselen) ile duvar ve cephe kaplaması yapılması.
128,58
15.445.1003 Y.26.800/03 Her renk, boyut, şekil ve desende fileli (file üzerine dizilmiş) doğal taş mozaikler
(derzsiz – patlatma yüzeyli) ile derzsiz duvar ve cephe kaplaması yapılması.
176,66
15.445.1004 Y.26.800/04 Her renk, boyut, şekil ve desende fileli (file üzerine dizilmiş) doğal taş mozaikler
(derzli – düz yüzeyli) ile derzli duvar ve cephe kaplaması yapılması.
189,73
MOZAYİK DENİZLİK, PARAPET VE HARPUŞTA İŞLERİ
15.450.1001 Y.27.571 Mozayik denizlik yapılması (normal çimentolu) 351,70
15.450.1002 Y.27.572/A Mozayik denizlik yapılması (beyaz çimentolu) 356,11
15.450.1003 Y.27.576 Mozayik parapet yapılması (normal çimentolu) 349,15
2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI
Poz No Eski Poz No Tanım Ölçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.450.1004 Y.27.577/A Mozaik parapet yapılması (beyaz çimentolu) 352,84
15.450.1005 Y.27.578 Her genişlikte kargir duvar üzerine mozayik kaplı beton harpuşta yapılması (normal
çimentolu)
257,68
15.450.1006 Y.27.579/A Her genişlikte kargir duvar üzerine mozayik kaplı beton harpuşta yapılması (beyaz
çimentolu)
261,36
PVC DOĞRAMA
15.455.1001 Y.23.241 Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC doğrama
profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat)
Not: Tüm ana profiller ile ilave profiller, pencere kapalı iken görülmeyen ve dikkat
çekmeyen
bir yerde, en az 1 m aralıklarla okunaklı ve görünür şekilde profil uzunluğu
boyunca işaretlenmelidir.
Ana profiller ile ilave profillerin işaretlenmesi en az aşağıdaki bilgileri içermelidir.
– İmalatçının adı veya ticari markası,
– Bu standardın işaret ve numarası (TS EN 12608-1 şeklinde),
– Et kalınlığı sınıfı,
– İzlenebilirliği sağlamak için yeterli olabilecek imalat kodu (örneğin; tarih vb.)
Kg 17,78
ALÜMİNYUM DOĞRAMA
15.460.1001 Y.23.244/A Naturel-mat eloksallı profillerle ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı
yapılması ve yerine konulması
Kg 40,94
15.460.1002 Y.23.244/B Naturel-parlak veya kumlanmış veya satinajlı ve eloksallı ısı yalıtımsız alüminyum
doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması
Kg 41,55
15.460.1003 Y.23.244/C Renkli-mat eloksallı ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine
konulması
Kg 41,81
15.460.1004 Y.23.244/D Renkli-parlak veya kumlanmış veya satinajlı ve eloksallı ısı yalıtımsız alüminyum
doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması
Kg 42,28
15.460.1005 Y.23.244/E Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve
yerine konulması
Kg 42,41
15.460.1006 Y.23.244/F Naturel-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve
yerine konulması
Kg 43,29
15.460.1007 Y.23.244/G Naturel-parlak veya kumlanmış ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama
imalatı yapılması ve yerine konulması
Kg 44,03
15.460.1008 Y.23.244/H Renkli-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve
yerine konulması
Kg 44,35
15.460.1009 Y.23.244/K Renkli-parlak kumlanmış ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı
yapılması ve yerine konulması
Kg 44,49
15.460.1010 Y.23.244/L Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve
yerine konulması
Kg 45,09
DOĞRAMA MADENİ AKSAMLARI
Kapı Doğramaları Madeni Aksam Birim Fiyatı
(Ahşap, Metal, Plastik)
15.465.1001 A01 Gömme iç kapı kilidinin yerine takılması
(Geniş Tip)
Ad 19,88
15.465.1002 A02 Gömme iç kapı kilidinin yerine takılması
(Dar Tip)
Ad 19,88
15.465.1003 A03 Gömme makaralı iç kapı kilidinin yerine
takılması (Geniş ve dar tip)
Ad 31,75
15.465.1004 A04 Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine
takılması (Geniş ve dar tip)
Ad 52,38
15.465.1005 A05 Gömme makaralı silindirli iç ve dış kapı kilidinin
yerine takılması (Geniş ve dar tip)
Ad 52,38
15.465.1006 A06 Gömme makaralı silindirli iç ve dış kapı kilidinin
yerine takılması (Dar tip)
Ad 52,38
15.465.1007 A07 Silindirli traşlı dış kapı kilidinin yerine takılması Ad 58,00
15.465.1008 A08 Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (Kromajlı) Ad 20,63
15.465.1009 A09 Lastik başlı tamponun yerine takılması Ad 3,50
15.465.1010 A10 Menteşenin yerine takılması Ad 3,38
2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI
Poz No Eski Poz No Tanım Ölçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.465.1011 A11 Yaylı menteşenin yerine takılması Ad 32,75
15.465.1012 A12 Sürgünün yerine takılması (Düşey tespit takımı) Ad 4,38
15.465.1013 A13 Stopun yerine takılması (Nikelajlı) Ad 16,13
Pencere Doğramaları Madeni Aksam Birim Fiyatı(Ahşap, Metal, Plastik)
15.465.1101 B01 İspanyolet takımının yerine takılması
(Kol, demir ve teferruatlı)
Ad 17,50
15.465.1102 B02 Vasistas takımının yerine takılması (Basit Makas) Ad 5,00
15.465.1103 B03 Vasistas takımının yerine takılması
(Çelik makas, kromaj kol tutanak)
Ad 13,75
15.465.1104 B04 Mandalın yerine takılması (İspanyolet kolu ve damak)
Sarı pirinç montevet vidası
Ad 11,25
15.465.1105 B05 Sürgünün yerine takılması Ad 3,75
15.465.1106 B06 Lastik başlı tamponun yerine takılması Ad 4,13
15.465.1107 B07 Yaylı tespit mandalının yerine takılması Ad 5,25
15.465.1108 B08 Kontrpua takımının yerine takılması
(Pik, tel, sarıdan makara, örme, tel yuvaları ile komple)
Kg 5,25
15.465.1109 B09 Sürme kanat tutamağının yerine takılması Ad 15,88
15.465.1110 B10 Kavramalı ispanyolet takımının yerine takılması
(Kol dahil 80 cm.lik) (2 kavramalı) (Ahşap için)
Ad 15,88
15.465.1111 B11 Kavramalı ispanyolet takımının yerine takılması
(Kol dahil 100 cm.lik) (3 kavramalı) (Ahşap için)
Ad 18,75
15.465.1112 B12 Kavramalı ispanyolet takımının yerine takılması
(Kol dahil 120 cm.lik) (3 kavramalı) (Ahşap için)
Ad 22,38
15.465.1113 B13 Kavramalı ispanyolet takımının yerine takılması
(Kol dahil 140 cm.lik) (3 kavramalı) (Ahşap için)
Ad 22,38
15.465.1114 B14 Kavramalı ispanyolet takımının yerine takılması
(Kol dahil 160 cm.lik) (3 kavramalı) (Ahşap için)
Ad 24,25
15.465.1115 B15 Kavramalı ispanyolet takımının yerine takılması
(Kol dahil 180 cm.lik) (4 kavramalı) (Ahşap için)
Ad 26,13
15.465.1116 B16 Menteşenin yerine takılması Ad 4,13
15.465.1117 B17 Boy menteşenin yerine takılması m 6,38
15.465.1118 B18 Ayarlı menteşe (çift) plastik kaplamalının yerine takılması Ad 15,88
Pencere Doğramaları Madeni Aksam Birim Fiyatı
(Ahşap, Metal ve Plastik)
(İdarenin yazılı izni ile uygulanır.)
15.465.1201 C01 İspanyolet takımının yerine takılması (kol dahil)
100 cm’e kadar, 2 kavramalı
Ad 56,13
15.465.1202 C02 İspanyolet takımının yerine takılması (kol dahil)
180 cm’e kadar, 3 kavramalı
Ad 69,00
15.465.1203 C03 İspanyolet takımının yerine takılması (kol dahil)
180 cm’den büyük, 4 kavramalı
Ad 69,00
15.465.1204 C04 Vasistas ispanyolet takımının yerine takılması
(Kol, makas dahil)
Ad 56,13
AHŞAP, PVC ve ALÜMİNYUM DOĞRAMAYA ÇİFT CAMLI PENCERE

ÜNİTESİ TAKILMASI

15.470.1001 Y.28.645/A01 Ahşap doğramaya çıta ile 3+3 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere
ünitesi takılması
140,48
15.470.1002 Y.28.645/A02 Ahşap doğramaya çıta ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere
ünitesi takılması
154,91
15.470.1003 Y.28.645/A03 Ahşap doğramaya çıta ile 5+5 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere
ünitesi takılması
177,23
15.470.1004 Y.28.645/A04 Ahşap doğramaya çıta ile 6+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere
ünitesi takılması
190,35
15.470.1005 Y.28.645/A05 Ahşap doğramaya çıta ile 3+3 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu çift camlı pencere
ünitesi takılması
157,54
2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI
Poz No Eski Poz No Tanım Ölçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.470.1006 Y.28.645/A06 Ahşap doğramaya çıta ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu çift camlı pencere
ünitesi takılması
171,98
15.470.1007 Y.28.645/A07 Ahşap doğramaya çıta ile 5+5 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu çift camlı pencere
ünitesi takılması
192,98
15.470.1008 Y.28.645/A08 Ahşap doğramaya çıta ile 6+6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu çift camlı pencere
ünitesi takılması
207,41
15.470.1009 Y.28.645/C01 PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 3+3 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu
çift camlı pencere ünitesi takılması
115,14
15.470.1010 Y.28.645/C02 PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu
çift camlı pencere ünitesi takılması
129,58
15.470.1011 Y.28.645/C03 PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 5+5 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu
çift camlı pencere ünitesi takılması
151,89
15.470.1012 Y.28.645/C04 PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 6+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu
çift camlı pencere ünitesi takılması
165,01
15.470.1013 Y.28.645/C05 PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 3+3 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu
çift camlı pencere ünitesi takılması
132,20
15.470.1014 Y.28.645/C06 PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu
çift camlı pencere ünitesi takılması
146,64
15.470.1015 Y.28.645/C07 PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 5+5 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu
çift camlı pencere ünitesi takılması
167,64
15.470.1016 Y.28.645/C08 PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 6+6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu
çift camlı pencere ünitesi takılması
182,08
AHŞAP, PVC ve ALÜMİNYUM DOĞRAMAYA ÇİFT CAMLI PENCERE

ÜNİTESİ TAKILMASI (ISI KONTROL KAPLAMALI)

15.470.1201 Y.28.645/A21 Ahşap doğramaya çıta ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı ısı
kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
173,29
15.470.1202 Y.28.645/A22 Ahşap doğramaya çıta ile 4+5 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı ısı
kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
186,41
15.470.1203 Y.28.645/A23 Ahşap doğramaya çıta ile 4+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı ısı
kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
189,04
15.470.1204 Y.28.645/A24 Ahşap doğramaya çıta ile 6+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı ısı
kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
211,35
15.470.1205 Y.28.645/A25 Ahşap doğramaya çıta ile 6+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı ısı
kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
189,04
15.470.1206 Y.28.645/A26 Ahşap doğramaya çıta ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı ısı
kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
175,91
15.470.1207 Y.28.645/A27 Ahşap doğramaya çıta ile 4+5 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı ısı
kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
186,41
15.470.1208 Y.28.645/A28 Ahşap doğramaya çıta ile 4+6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı ısı
kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
196,91
15.470.1209 Y.28.645/A29 Ahşap doğramaya çıta ile 6+6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı ısı
kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
215,29
15.470.1210 Y.28.645/A30 Ahşap doğramaya çıta ile 6+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı ısı
kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
196,91
15.470.1211 Y.28.645/C21 PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk
camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
147,95
15.470.1212 Y.28.645/C22 PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+5 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk
camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
161,08
15.470.1213 Y.28.645/C23 PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk
camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
163,70
15.470.1214 Y.28.645/C24 PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 6+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk
camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
186,01
15.470.1215 Y.28.645/C25 PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 6+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk
camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
163,70
15.470.1216 Y.28.645/C26 PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk
camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
150,58
2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI
Poz No Eski Poz No Tanım Ölçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.470.1217 Y.28.645/C27 PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+5 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk
camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
161,08
15.470.1218 Y.28.645/C28 PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk
camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
171,58
15.470.1219 Y.28.645/C29 PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 6+6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk
camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
189,95
15.470.1220 Y.28.645/C30 PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 6+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk
camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
171,58
AHŞAP, PVC ve ALÜMİNYUM DOĞRAMAYA ÇİFT CAMLI PENCERE

ÜNİTESİ TAKILMASI (GÜNEŞ VE ISI KONTROL KAPLAMALI)

15.470.1401 Y.28.645/A41 Ahşap doğramaya çıta ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve
ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
194,29
15.470.1402 Y.28.645/A42 Ahşap doğramaya çıta ile 4+5 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve
ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
204,79
15.470.1403 Y.28.645/A43 Ahşap doğramaya çıta ile 4+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve
ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
207,41
15.470.1404 Y.28.645/A44 Ahşap doğramaya çıta ile 6+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve
ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
207,41
15.470.1405 Y.28.645/A45 Ahşap doğramaya çıta ile 6+5 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve
ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
219,23
15.470.1406 Y.28.645/A46 Ahşap doğramaya çıta ile 6+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve
ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
229,73
15.470.1407 Y.28.645/A47 Ahşap doğramaya çıta ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve
ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
199,54
15.470.1408 Y.28.645/A48 Ahşap doğramaya çıta ile 4+5 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve
ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
223,16
15.470.1409 Y.28.645/A49 Ahşap doğramaya çıta ile 4+6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve
ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
216,60
15.470.1410 Y.28.645/A50 Ahşap doğramaya çıta ile 6+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve
ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
216,60
15.470.1411 Y.28.645/A51 Ahşap doğramaya çıta ile 6+5 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve
ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
229,73
15.470.1412 Y.28.645/A52 Ahşap doğramaya çıta ile 6+6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve
ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
237,60
15.470.1413 Y.28.645/C41 PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk
camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
168,95
15.470.1414 Y.28.645/C42 PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+5 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk
camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
179,45
15.470.1415 Y.28.645/C43 PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk
camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
182,08
15.470.1416 Y.28.645/C44 PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 6+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk
camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
182,08
15.470.1417 Y.28.645/C45 PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 6+5 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk
camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
193,89
15.470.1418 Y.28.645/C46 PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 6+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk
camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
204,39
15.470.1419 Y.28.645/C47 PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk
camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
174,20
15.470.1420 Y.28.645/C48 PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+5 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk
camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
197,83
15.470.1421 Y.28.645/C49 PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk
camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
191,26
15.470.1422 Y.28.645/C50 PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 6+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk
camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
191,26
15.470.1423 Y.28.645/C51 PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 6+5 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk
camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
204,39
2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI
Poz No Eski Poz No Tanım Ölçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.470.1424 Y.28.645/C52 PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 6+6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk
camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
212,26
AHŞAP DÖŞEME
15.475.1001 Y.21.261/01 Kadronlu ahşap döşeme yapılması 136,61
15.475.1002 Y.21.261/02 Mevcut kadronlar üzerine ahşap döşeme yapılması 114,95
AHŞAP PARKE
15.480.1001 Y.21.270/01 Beton zemin üzerine kadronlu 15-16 mm kalınlıkta I.sınıf meşe parke kaplama
yapılması
237,21
15.480.1002 Y.21.270/02 Beton zemin üzerine yapıştırma suretiyle 15-16 mm kalınlığında I.sınıf meşe parke
kaplama yapılması
191,56
LAMİNE PARKE
15.485.1001 Y.21.275/01 Lamine parke döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik dahil) 157,64
LAMİNAT PARKE
15.490.1001 Y.21.280/01 Laminat parke döşeme kaplaması yapılması (AC1 Sınıf 21) (süpürgelik dahil) 43,13
15.490.1002 Y.21.280/02 Laminat parke döşeme kaplaması yapılması (AC3 Sınıf 23-31) (süpürgelik dahil) 49,98
15.490.1003 Y.21.280/03 Laminat parke döşeme kaplaması yapılması (AC4 Sınıf 32) (süpürgelik dahil) 55,50
AHŞAP SÜPÜRGELİK
15.495.1001 Y.21.290/01 Ahşaptan süpürgelik yapılması ve yerine konulması m 16,39
AHŞAP KÜPEŞTE
15.500.1001 Y.21.301/01 Düz merdiven küpeştesi yapılması ve yerine konulması m 87,99
15.500.1002 Y.21.301/02 Eğri merdiven küpeştesi yapılması ve yerine konulması m 171,95
AHŞAP LAMBRİ
15.505.1001 Y.21.311/01 Ahşaptan lambri yapılması 345,96
AHŞAP KAPI KASASI VE PERVAZI
15.510.1001 Y.22.001/01 Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması 195,69
15.510.1002 Y.22.001/02 Ahşaptan masif tablalı dış kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması 278,44
AHŞAP KAPI KANADI
15.510.1101 Y.22.009/01 Ahşaptan masif tablalı iç kapı kanadı yapılması ve yerine konulması 180,66
15.510.1102 Y.22.009/02 Ahşaptan masif tablalı dış kapı kanadı yapılması ve yerine konulması 251,15
15.510.1103 Y.22.009/03 Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft
dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması
255,33
15.510.1104 Y.22.009/04 Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, delikli
yonga levhalarla dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması
235,26
15.510.1105 Y.22.009/05 Ahşaptan camlı çarpma iç kapı kanadı yapılması ve yerine konulması 169,18
KAPİTONE
15.510.9991 Y.22.011/01 Mevcut kapılara suni deri ile kapitone kaplama yapılması 185,19
AHŞAP PENCERE
15.515.1001 Y.22.051/01 Ahşaptan kasa ve pervazlı tek satıhlı pencere yapılması ve yerine konulması 218,50
AHŞAP CAMEKAN
15.515.1101 Y.22.061/01 Ahşaptan iç camekan yapılması ve yerine konulması 156,76
TİP AHŞAP DOLAPLAR
15.520.1001 22.080 Tip ahşap gömme dolap yapılması ve yerine monte edilmesi
(2,50×1,80)=4,50m²
380,54
15.520.1002 22.081 Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı yapılması ve yerine monte edilmesi.
(1,68×0,85)=1,43m²
709,79
15.520.1003 22.082 Tip ahşap mutfak tezgah üstü dolabı yapılması ve yerine monte edilmesi
(3,04×0,80)=2,46m²
556,21
SİNEKLİK
15.525.1001 Y.22.071/01 Ahşap çerçeveli, plastik telden sineklik yapılması ve yerine konulması (takılır-
sökülür)
105,35
15.525.1002 Y.22.071/02 Alüminyum çerçeveli, plastik telden sineklik yapılması ve yerine konulması
(takılır-sökülür)
85,25
2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI
Poz No Eski Poz No Tanım Ölçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.525.1003 Y.22.071/03 Pvc çerçeveli, plastik telden sineklik yapılması ve yerine konulması (takılır-
sökülür)
77,05
ALÇI LEVHALAR İLE YAPILAN KURU DUVAR SİSTEMLERİ VE ASMA

TAVANLAR

Dış Cephe Giydirme Duvar ve Dış Cephe Duvarı İmalatları
(Aşağıda yer alan bölme ve giydirme duvar imalat analizlerinde yalıtım malzemesi
bulunmamaktadır. Şartnamede istenilen performans gereklerini sağlayan, TS EN
13162 standardına uygun, levha tipi yalıtım malzemesi analiz içine eklenecektir.)
15.530.1151 12,5 mm kalınlıkta, her iki yüzü cam elyaf şilte kaplı, yangına dayanımı artırılmış,
su emme oranı azaltılmış, kırılma dayanımı artırılmış alçı levhalar ile mevcut duvar
üzeri, 60 cm aks aralıklı T profil ile giydirme duvar yapılması
141,10
15.530.1152 12,5 mm kalınlıkta, her iki yüzü cam elyaf şilte kaplı, yangına dayanımı artırılmış,
su emme oranı azaltılmış, kırılma dayanımı artırılmış alçı levhalar ile mevcut duvar
üzeri, 60 cm aks aralıklı DC profil ile giydirme duvar yapılması
141,29
15.530.1201 Her iki yüzü cam elyaf şilte kaplı, lifler ile güçlendirilmiş alçı levhalar ile tek
iskeletli dış cephe duvarı yapılması ( Tek Duvar C 100 profili-60 cm aks aralığı)
(dış yüzeyde tek kat 12,5 mm cam elyaf şilte kaplı levha, iç yüzünde tek kat 12,5
mm alçı levha ve tek kat 12,5 mm cam elyaf şilte kaplı levha)
165,43
15.530.1202 Her iki yüzü cam elyaf şilte kaplı, lifler ile güçlendirilmiş alçı levhalar ile tek
iskeletli dış cephe duvarı yapılması ( Tek Duvar C 100 profili-40 cm aks aralığı)
(dış yüzeyde tek kat 12,5 mm cam elyaf şilte kaplı levha, iç yüzünde tek kat 12,5
mm alçı levha ve tek kat 12,5 mm cam elyaf şilte kaplı levha)
178,06
15.530.1203 Her iki yüzü cam elyaf şilte kaplı, lifler ile güçlendirilmiş alçı levhalar ile çift
iskeletli (bağlantılı) dış cephe duvarı yapılması (Çift Duvar C 75 profili-60 cm aks
aralığı) (dış yüzeyde tek kat 12,5 mm cam elyaf şilte kaplı levha, iç yüzünde tek kat
12,5 mm alçı levha ve tek kat 12,5 mm cam elyaf şilte kaplı levha)
193,98
Bölme Duvar İmalatları (Tek İskelet – 12,5 mm Tek Kat Alçı Levha ile)
(Aşağıda yer alan bölme ve giydirme duvar imalat analizlerinde yalıtım malzemesi
bulunmamaktadır. Şartnamede istenilen performans gereklerini sağlayan, TS EN
13162 standardına uygun, levha tipi yalıtım malzemesi analiz içine eklenecektir.)
15.530.1251 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 50 profil – 60 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde tek kat 12,5 mm standart alçı levha ile)
77,55
15.530.1252 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 50 profil – 60 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde tek kat 12,5 mm su emme oranı azaltılmış alçı levha ile)
82,80
15.530.1253 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 50 profil – 60 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde tek kat 12,5 mm yangına dayanımı artırılmış alçı levha ile)
82,28
15.530.1254 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 50 profil – 60 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde tek kat 12,5 mm su emme oranı azaltılmış, yangına
dayanımı artırılmış alçı levha ile)
88,31
15.530.1255 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 50 profil – 40 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde tek kat 12,5 mm standart alçı levha ile)
88,19
15.530.1256 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 50 profil – 40 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde tek kat 12,5 mm su emme oranı azaltılmış alçı levha ile)
93,44
15.530.1257 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 50 profil – 40 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde tek kat 12,5 mm yangına dayanımı artırılmış alçı levha ile)
92,91
15.530.1258 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 50 profil – 40 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde tek kat 12,5 mm su emme oranı azaltılmış, yangına
dayanımı artırılmış alçı levha ile)
98,95
15.530.1259 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 75 profil – 60 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde tek kat 12,5 mm standart alçı levha ile)
80,60
15.530.1260 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 75 profil – 60 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde tek kat 12,5 mm su emme oranı azaltılmış alçı levha ile)
85,85
15.530.1261 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 75 profil – 60 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde tek kat 12,5 mm yangına dayanımı artırılmış alçı levha ile)
85,33
15.530.1262 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 75 profil – 60 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde tek kat 12,5 mm su emme oranı azaltılmış, yangına
dayanımı artırılmış alçı levha ile)
91,36
15.530.1263 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 75 profil – 40 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde tek kat 12,5 mm standart alçı levha ile)
91,96
Poz No Eski Poz No Tanım Ölçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.530.1264 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 75 profil – 40 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde tek kat 12,5 mm su emme oranı azaltılmış alçı levha ile)
97,21
15.530.1265 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 75 profil – 40 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde tek kat 12,5 mm yangına dayanımı artırılmış alçı levha ile)
96,69
15.530.1266 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 75 profil – 40 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde tek kat 12,5 mm su emme oranı azaltılmış, yangına
dayanımı artırılmış alçı levha ile)
102,73
15.530.1267 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 100 profil – 60 cm
aks aralığı) (her iki yüzünde tek kat 12,5 mm standart alçı levha ile)
83,34
15.530.1268 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 100 profil – 60 cm
aks aralığı) (her iki yüzünde tek kat 12,5 mm su emme oranı azaltılmış alçı levha
ile)
88,59
15.530.1269 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 100 profil – 60 cm
aks aralığı) (her iki yüzünde tek kat 12,5 mm yangına dayanımı artırılmış alçı levha
ile)
88,06
15.530.1270 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 100 profil – 60 cm
aks aralığı) (her iki yüzünde tek kat 12,5 mm su emme oranı azaltılmış, yangına
dayanımı artırılmış alçı levha ile)
94,10
15.530.1271 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 100 profil – 40 cm
aks aralığı) (her iki yüzünde tek kat 12,5 mm standart alçı levha ile)
95,35
15.530.1272 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 100 profil – 40 cm
aks aralığı) (her iki yüzünde tek kat 12,5 mm su emme oranı azaltılmış alçı levha
ile)
100,60
15.530.1273 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 100 profil – 40 cm
aks aralığı) (her iki yüzünde tek kat 12,5 mm yangına dayanımı artırılmış alçı levha
ile)
100,08
15.530.1274 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 100 profil – 40 cm
aks aralığı) (her iki yüzünde tek kat 12,5 mm su emme oranı azaltılmış, yangına
dayanımı artırılmış alçı levha ile)
106,11
Bölme Duvar İmalatları (Tek İskelet – 15 mm Tek Kat Alçı Levha ile)
(Aşağıda yer alan bölme ve giydirme duvar imalat analizlerinde yalıtım malzemesi
bulunmamaktadır. Şartnamede istenilen performans gereklerini sağlayan, TS EN
13162 standardına uygun, levha tipi yalıtım malzemesi analiz içine eklenecektir.)
15.530.1301 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 50 profil – 60 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde tek kat 15 mm standart alçı levha ile)
81,36
15.530.1302 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 50 profil – 60 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde tek kat 15 mm su emme oranı azaltılmış alçı levha ile)
87,53
15.530.1303 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 50 profil – 60 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde tek kat 15 mm yangına dayanımı artırılmış alçı levha ile)
85,95
15.530.1304 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 50 profil – 60 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde tek kat 15 mm su emme oranı azaltılmış, yangına dayanımı
artırılmış alçı levha ile)
91,99
15.530.1305 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 50 profil – 40 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde tek kat 15 mm standart alçı levha ile)
92,00
15.530.1306 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 50 profil – 40 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde tek kat 15 mm su emme oranı azaltılmış alçı levha ile)
98,16
15.530.1307 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 50 profil – 40 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde tek kat 15 mm yangına dayanımı artırılmış alçı levha ile)
96,59
15.530.1308 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 50 profil – 40 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde tek kat 15 mm su emme oranı azaltılmış, yangına dayanımı
artırılmış alçı levha ile)
102,63
15.530.1309 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 75 profil – 60 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde tek kat 15 mm standart alçı levha ile)
84,41
15.530.1310 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 75 profil – 60 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde tek kat 15 mm su emme oranı azaltılmış alçı levha ile)
90,58
15.530.1311 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 75 profil – 60 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde tek kat 15 mm yangına dayanımı artırılmış alçı levha ile)
89,00
Poz No Eski Poz No Tanım Ölçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.530.1312 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 75 profil – 60 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde tek kat 15 mm su emme oranı azaltılmış, yangına dayanımı
artırılmış alçı levha ile)
95,04
15.530.1313 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 75 profil – 40 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde tek kat 15 mm standart alçı levha ile)
95,78
15.530.1314 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 75 profil – 40 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde tek kat 15 mm su emme oranı azaltılmış alçı levha ile)
101,94
15.530.1315 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 75 profil – 40 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde tek kat 15 mm yangına dayanımı artırılmış alçı levha ile)
100,36
15.530.1316 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 75 profil – 40 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde tek kat 15 mm su emme oranı azaltılmış, yangına dayanımı
artırılmış alçı levha ile)
106,40
15.530.1317 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 100 profil – 60 cm
aks aralığı) (her iki yüzünde tek kat 15 mm standart alçı levha ile)
87,15
15.530.1318 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 100 profil – 60 cm
aks aralığı) (her iki yüzünde tek kat 15 mm su emme oranı azaltılmış alçı levha ile)
93,31
15.530.1319 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 100 profil – 60 cm
aks aralığı) (her iki yüzünde tek kat 15 mm yangına dayanımı artırılmış alçı levha
ile)
91,74
15.530.1320 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 100 profil – 60 cm
aks aralığı) (her iki yüzünde tek kat 15 mm su emme oranı azaltılmış, yangına
dayanımı artırılmış alçı levha ile)
97,78
15.530.1321 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 100 profil – 40 cm
aks aralığı) (her iki yüzünde tek kat 15 mm standart alçı levha ile)
99,16
15.530.1322 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 100 profil – 40 cm
aks aralığı) (her iki yüzünde tek kat 15 mm su emme oranı azaltılmış alçı levha ile)
105,33
15.530.1323 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 100 profil – 40 cm
aks aralığı) (her iki yüzünde tek kat 15 mm yangına dayanımı artırılmış alçı levha
ile)
103,75
15.530.1324 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 100 profil – 40 cm
aks aralığı) (her iki yüzünde tek kat 15 mm su emme oranı azaltılmış, yangına
dayanımı artırılmış alçı levha ile)
109,79
Bölme Duvar İmalatları (Tek İskelet – 12,5 mm Çift Kat Alçı Levha ile)
(Aşağıda yer alan bölme ve giydirme duvar imalat analizlerinde yalıtım malzemesi
bulunmamaktadır. Şartnamede istenilen performans gereklerini sağlayan, TS EN
13162 standardına uygun, levha tipi yalıtım malzemesi analiz içine eklenecektir.)
15.530.1351 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 50 profil – 60 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde çift kat 12,5 mm standart alçı levha ile)
97,83
15.530.1352 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 50 profil – 60 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde çift kat 12,5 mm su emme oranı azaltılmış alçı levha ile)
108,33
15.530.1353 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 50 profil – 60 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde çift kat 12,5 mm yangına dayanımı artırılmış alçı levha ile)
107,28
15.530.1354 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 50 profil – 60 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde çift kat 12,5 mm su emme oranı azaltılmış, yangına
dayanımı artırılmış alçı levha ile)
119,35
15.530.1355 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 50 profil – 40 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde çift kat 12,5 mm standart alçı levha ile)
108,74
15.530.1356 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 50 profil – 40 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde çift kat 12,5 mm su emme oranı azaltılmış alçı levha ile)
119,24
15.530.1357 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 50 profil – 40 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde çift kat 12,5 mm yangına dayanımı artırılmış alçı levha ile)
118,19
15.530.1358 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 50 profil – 40 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde çift kat 12,5 mm su emme oranı azaltılmış, yangına
dayanımı artırılmış alçı levha ile)
130,26
15.530.1359 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 75 profil – 60 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde çift kat 12,5 mm standart alçı levha ile)
100,88
15.530.1360 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 75 profil – 60 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde çift kat 12,5 mm su emme oranı azaltılmış alçı levha ile)
111,38
Poz No Eski Poz No Tanım Ölçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.530.1361 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 75 profil – 60 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde çift kat 12,5 mm yangına dayanımı artırılmış alçı levha ile)
110,33
15.530.1362 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 75 profil – 60 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde çift kat 12,5 mm su emme oranı azaltılmış, yangına
dayanımı artırılmış alçı levha ile)
122,40
15.530.1363 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 75 profil – 40 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde çift kat 12,5 mm standart alçı levha ile)
112,51
15.530.1364 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 75 profil – 40 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde çift kat 12,5 mm su emme oranı azaltılmış alçı levha ile)
123,01
15.530.1365 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 75 profil – 40 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde çift kat 12,5 mm yangına dayanımı artırılmış alçı levha ile)
121,96
15.530.1366 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 75 profil – 40 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde çift kat 12,5 mm su emme oranı azaltılmış, yangına
dayanımı artırılmış alçı levha ile)
134,04
15.530.1367 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 100 profil – 60 cm
aks aralığı) (her iki yüzünde çift kat 12,5 mm standart alçı levha ile)
103,61
15.530.1368 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 100 profil – 60 cm
aks aralığı) (her iki yüzünde çift kat 12,5 mm su emme oranı azaltılmış alçı levha
ile)
114,11
15.530.1369 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 100 profil – 60 cm
aks aralığı) (her iki yüzünde çift kat 12,5 mm yangına dayanımı artırılmış alçı levha
ile)
113,06
15.530.1370 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 100 profil – 60 cm
aks aralığı) (her iki yüzünde çift kat 12,5 mm su emme oranı azaltılmış, yangına
dayanımı artırılmış alçı levha ile)
125,14
15.530.1371 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 100 profil – 40 cm
aks aralığı) (her iki yüzünde çift kat 12,5 mm standart alçı levha ile)
115,90
15.530.1372 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 100 profil – 40 cm
aks aralığı) (her iki yüzünde çift kat 12,5 mm su emme oranı azaltılmış alçı levha
ile)
126,40
15.530.1373 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 100 profil – 40 cm
aks aralığı) (her iki yüzünde çift kat 12,5 mm yangına dayanımı artırılmış alçı levha
ile)
125,35
15.530.1374 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 100 profil – 40 cm
aks aralığı) (her iki yüzünde çift kat 12,5 mm su emme oranı azaltılmış, yangına
dayanımı artırılmış alçı levha ile)
137,43
Bölme Duvar İmalatları (Tek İskelet – 15 mm Çift Kat Alçı Levha ile)
(Aşağıda yer alan bölme ve giydirme duvar imalat analizlerinde yalıtım malzemesi
bulunmamaktadır. Şartnamede istenilen performans gereklerini sağlayan, TS EN
13162 standardına uygun, levha tipi yalıtım malzemesi analiz içine eklenecektir.)
15.530.1401 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 50 profil – 60 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde çift kat 15 mm standart alçı levha ile)
105,44
15.530.1402 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 50 profil – 60 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde çift kat 15 mm su emme oranı azaltılmış alçı levha ile)
117,78
15.530.1403 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 50 profil – 60 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde çift kat 15 mm yangına dayanımı artırılmış alçı levha ile)
114,63
15.530.1404 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 50 profil – 60 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde çift kat 15 mm su emme oranı azaltılmış, yangına
dayanımı artırılmış alçı levha ile)
126,70
15.530.1405 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 50 profil – 40 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde çift kat 15 mm standart alçı levha ile)
116,35
15.530.1406 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 50 profil – 40 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde çift kat 15 mm su emme oranı azaltılmış alçı levha ile)
128,69
15.530.1407 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 50 profil – 40 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde çift kat 15 mm yangına dayanımı artırılmış alçı levha ile)
125,54
15.530.1408 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 50 profil – 40 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde çift kat 15 mm su emme oranı azaltılmış, yangına
dayanımı artırılmış alçı levha ile)
137,61
Poz No Eski Poz No Tanım Ölçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.530.1409 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 75 profil – 60 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde çift kat 15 mm standart alçı levha ile)
108,49
15.530.1410 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 75 profil – 60 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde çift kat 15 mm su emme oranı azaltılmış alçı levha ile)
120,83
15.530.1411 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 75 profil – 60 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde çift kat 15 mm yangına dayanımı artırılmış alçı levha ile)
117,68
15.530.1412 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 75 profil – 60 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde çift kat 15 mm su emme oranı azaltılmış, yangına
dayanımı artırılmış alçı levha ile)
129,75
15.530.1413 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 75 profil – 40 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde çift kat 15 mm standart alçı levha ile)
120,13
15.530.1414 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 75 profil – 40 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde çift kat 15 mm su emme oranı azaltılmış alçı levha ile)
132,46
15.530.1415 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 75 profil – 40 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde çift kat 15 mm yangına dayanımı artırılmış alçı levha ile)
129,31
15.530.1416 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 75 profil – 40 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde çift kat 15 mm su emme oranı azaltılmış, yangına
dayanımı artırılmış alçı levha ile)
141,39
15.530.1417 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 100 profil – 60 cm
aks aralığı) (her iki yüzünde çift kat 15 mm standart alçı levha ile)
111,23
15.530.1418 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 100 profil – 60 cm
aks aralığı) (her iki yüzünde çift kat 15 mm su emme oranı azaltılmış alçı levha ile)
123,56
15.530.1419 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 100 profil – 60 cm
aks aralığı) (her iki yüzünde çift kat 15 mm yangına dayanımı artırılmış alçı levha
ile)
120,41
15.530.1420 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 100 profil – 60 cm
aks aralığı) (her iki yüzünde çift kat 15 mm su emme oranı azaltılmış, yangına
dayanımı artırılmış alçı levha ile)
132,49
15.530.1421 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 100 profil – 40 cm
aks aralığı) (her iki yüzünde çift kat 15 mm standart alçı levha ile)
123,51
15.530.1422 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 100 profil – 40 cm
aks aralığı) (her iki yüzünde çift kat 15 mm su emme oranı azaltılmış alçı levha ile)
135,85
15.530.1423 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 100 profil – 40 cm
aks aralığı) (her iki yüzünde çift kat 15 mm yangına dayanımı artırılmış alçı levha
ile)
132,70
15.530.1424 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 100 profil – 40 cm
aks aralığı) (her iki yüzünde çift kat 15 mm su emme oranı azaltılmış, yangına
dayanımı artırılmış alçı levha ile)
144,78
Bölme Duvar İmalatları (Tek İskelet – 12,5 mm Üç Kat Alçı Levha ile)
(Aşağıda yer alan bölme ve giydirme duvar imalat analizlerinde yalıtım malzemesi
bulunmamaktadır. Şartnamede istenilen performans gereklerini sağlayan, TS EN
13162 standardına uygun, levha tipi yalıtım malzemesi analiz içine eklenecektir.)
15.530.1451 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 50 profil – 60 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde üç kat 12,5 mm standart alçı levha ile)
118,24
15.530.1452 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 50 profil – 60 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde üç kat 12,5 mm su emme oranı azaltılmış alçı levha ile)
133,99
15.530.1453 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 50 profil – 60 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde üç kat 12,5 mm yangına dayanımı artırılmış alçı levha ile)
132,41
15.530.1454 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 50 profil – 60 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde üç kat 12,5 mm su emme oranı azaltılmış, yangına
dayanımı artırılmış alçı levha ile)
150,53
15.530.1455 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 75 profil – 60 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde üç kat 12,5 mm standart alçı levha ile)
121,29
15.530.1456 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 75 profil – 60 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde üç kat 12,5 mm su emme oranı azaltılmış alçı levha ile)
137,04
15.530.1457 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 75 profil – 60 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde üç kat 12,5 mm yangına dayanımı artırılmış alçı levha ile)
135,46
Poz No Eski Poz No Tanım Ölçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.530.1458 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 75 profil – 60 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde üç kat 12,5 mm su emme oranı azaltılmış, yangına
dayanımı artırılmış alçı levha ile)
153,58
15.530.1459 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 100 profil – 60 cm
aks aralığı) (her iki yüzünde üç kat 12,5 mm standart alçı levha ile)
124,03
15.530.1460 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 100 profil – 60 cm
aks aralığı) (her iki yüzünde üç kat 12,5 mm su emme oranı azaltılmış alçı levha ile)
139,78
15.530.1461 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 100 profil – 60 cm
aks aralığı) (her iki yüzünde üç kat 12,5 mm yangına dayanımı artırılmış alçı levha
ile)
138,20
15.530.1462 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 100 profil – 60 cm
aks aralığı) (her iki yüzünde üç kat 12,5 mm su emme oranı azaltılmış, yangına
dayanımı artırılmış alçı levha ile)
156,31
Bölme Duvar İmalatları (Çift İskelet – 12,5 mm İki Kat Alçı Levha ile)
(Aşağıda yer alan bölme ve giydirme duvar imalat analizlerinde yalıtım malzemesi
bulunmamaktadır. Şartnamede istenilen performans gereklerini sağlayan, TS EN
13162 standardına uygun, levha tipi yalıtım malzemesi analiz içine eklenecektir.)
15.530.1501 Alçı levhalar ile çift iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 50 profil – 60 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde iki kat 12,5 mm standart alçı levha ile)
132,24
15.530.1502 Alçı levhalar ile çift iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 50 profil – 60 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde iki kat 12,5 mm su emme oranı azaltılmış alçı levha ile)
142,74
15.530.1503 Alçı levhalar ile çift iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 50 profil – 60 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde iki kat 12,5 mm yangına dayanımı artırılmış alçı levha ile)
141,69
15.530.1504 Alçı levhalar ile çift iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 50 profil – 60 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde iki kat 12,5 mm su emme oranı azaltılmış, yangına
dayanımı artırılmış alçı levha ile)
153,76
15.530.1505 Alçı levhalar ile çift iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 50 profil – 60 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde iki kat 15 mm standart alçı levha ile)
139,85
15.530.1506 Alçı levhalar ile çift iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 50 profil – 60 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde iki kat 15 mm su emme oranı azaltılmış alçı levha ile)
152,19
15.530.1507 Alçı levhalar ile çift iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 50 profil – 60 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde iki kat 15 mm yangına dayanımı artırılmış alçı levha ile)
149,04
15.530.1508 Alçı levhalar ile çift iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 50 profil – 60 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde iki kat 15 mm su emme oranı azaltılmış, yangına dayanımı
artırılmış alçı levha ile)
161,11
15.530.1509 Alçı levhalar ile çift iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 75 profil – 60 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde iki kat 12,5 mm standart alçı levha ile)
138,33
15.530.1510 Alçı levhalar ile çift iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 75 profil – 60 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde iki kat 12,5 mm su emme oranı azaltılmış alçı levha ile)
148,83
15.530.1511 Alçı levhalar ile çift iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 75 profil – 60 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde iki kat 12,5 mm yangına dayanımı artırılmış alçı levha ile)
147,78
15.530.1512 Alçı levhalar ile çift iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 75 profil – 60 cm aks
aralığı) (her iki yüzünde iki kat 12,5 mm su emme oranı azaltılmış, yangına
dayanımı artırılmış alçı levha ile)
159,85
Bölme Duvar İmalatları (Çift İskelet – Birbirine Alçı Levha Şerit ile
Bağlanmış)
(Aşağıda yer alan bölme ve giydirme duvar imalat analizlerinde yalıtım malzemesi
bulunmamaktadır. Şartnamede istenilen performans gereklerini sağlayan, TS EN
13162 standardına uygun, levha tipi yalıtım malzemesi analiz içine eklenecektir.)
15.530.1551 Alçı levhalar ile çift iskeletli (birbirine alçı levha şeritlerle bağlanmış) bölme duvar
yapılması (Duvar C 50 profil – 60 cm aks aralığı) (her iki yüzünde iki kat 12,5 mm
standart alçı levha ile)
147,01
15.530.1552 Alçı levhalar ile çift iskeletli (birbirine alçı levha şeritlerle bağlanmış) bölme duvar
yapılması (Duvar C 50 profil – 60 cm aks aralığı) (her iki yüzünde iki kat 12,5 mm
su emme oranı azaltılmış alçı levha ile)
157,76
15.530.1553 Alçı levhalar ile çift iskeletli (birbirine alçı levha şeritlerle bağlanmış) bölme duvar
yapılması (Duvar C 50 profil – 60 cm aks aralığı) (her iki yüzünde iki kat 12,5 mm
yangına dayanımı artırılmış alçı levha ile)
156,69
Poz No Eski Poz No Tanım Ölçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.530.1554 Alçı levhalar ile çift iskeletli (birbirine alçı levha şeritlerle bağlanmış) bölme duvar
yapılması (Duvar C 50 profil – 60 cm aks aralığı) (her iki yüzünde iki kat 12,5 mm
su emme oranı azaltılmış, yangına dayanımı artırılmış alçı levha ile)
169,05
15.530.1555 Alçı levhalar ile çift iskeletli (birbirine alçı levha şeritlerle bağlanmış) bölme duvar
yapılması (Duvar C 50 profil – 60 cm aks aralığı) (her iki yüzünde iki kat 15 mm
standart alçı levha ile)
154,81
15.530.1556 Alçı levhalar ile çift iskeletli (birbirine alçı levha şeritlerle bağlanmış) bölme duvar
yapılması (Duvar C 50 profil – 60 cm aks aralığı) (her iki yüzünde iki kat 15 mm su
emme oranı azaltılmış alçı levha ile)
167,44
15.530.1557 Alçı levhalar ile çift iskeletli (birbirine alçı levha şeritlerle bağlanmış) bölme duvar
yapılması (Duvar C 50 profil – 60 cm aks aralığı) (her iki yüzünde iki kat 15 mm
yangına dayanımı artırılmış alçı levha ile)
164,21
15.530.1558 Alçı levhalar ile çift iskeletli (birbirine alçı levha şeritlerle bağlanmış) bölme duvar
yapılması (Duvar C 50 profil – 60 cm aks aralığı) (her iki yüzünde iki kat 15 mm su
emme oranı azaltılmış, yangına dayanımı artırılmış alçı levha ile)
176,58
15.530.1559 Alçı levhalar ile çift iskeletli (birbirine alçı levha şeritlerle bağlanmış) bölme duvar
yapılması (Duvar C 75 profil – 60 cm aks aralığı) (her iki yüzünde iki kat 12,5 mm
standart alçı levha ile)
153,10
15.530.1560 Alçı levhalar ile çift iskeletli (birbirine alçı levha şeritlerle bağlanmış) bölme duvar
yapılması (Duvar C 75 profil – 60 cm aks aralığı) (her iki yüzünde iki kat 12,5 mm
su emme oranı azaltılmış alçı levha ile)
163,85
15.530.1561 Alçı levhalar ile çift iskeletli (birbirine alçı levha şeritlerle bağlanmış) bölme duvar
yapılması (Duvar C 75 profil – 60 cm aks aralığı) (her iki yüzünde iki kat 12,5 mm
yangına dayanımı artırılmış alçı levha ile)
162,78
15.530.1562 Alçı levhalar ile çift iskeletli (birbirine alçı levha şeritlerle bağlanmış) bölme duvar
yapılması (Duvar C 75 profil – 60 cm aks aralığı) (her iki yüzünde iki kat 12,5 mm
su emme oranı azaltılmış, yangına dayanımı artırılmış alçı levha ile)
175,14
Giydirme Duvar İmalatları (Yapıştırma)
15.530.1701 Alçı levhalar ile yapıştırma yöntemiyle giydirme duvar yapılması (12,5mm tek kat
standart alçı levha ile)
59,20
15.530.1702 Alçı levhalar ile yapıştırma yöntemiyle giydirme duvar yapılması (12,5mm tek kat
su emme oranı azaltılmış alçı levha ile)
61,83
15.530.1703 Alçı levhalar ile yapıştırma yöntemiyle giydirme duvar yapılması (12,5mm tek kat
yangına dayanımı artırılmış alçı levha ile)
61,56
15.530.1704 Alçı levhalar ile yapıştırma yöntemiyle giydirme duvar yapılması (12,5mm tek kat
su emme oranı azaltılmış, yangına dayanımı artırılmış alçı levha ile)
64,58
Giydirme Duvar İmalatları (Tek iskelet – 12,5 mm Tek Kat Alçı Levha ile)
(Aşağıda yer alan bölme ve giydirme duvar imalat analizlerinde yalıtım malzemesi
bulunmamaktadır. Şartnamede istenilen performans gereklerini sağlayan, TS EN
13162 standardına uygun, levha tipi yalıtım malzemesi analiz içine eklenecektir.)
15.530.1726 Alçı levha ile tek iskeletli giydirme duvar yapılması (Tek Tavan C 60 profil – 60 cm
aks aralığı) (12,5 mm tek kat standart alçı levha ile)
49,06
15.530.1727 Alçı levha ile tek iskeletli giydirme duvar yapılması (Tek Tavan C 60 profil – 60 cm
aks aralığı) (12,5 mm tek kat su emme oranı azaltılmış alçı levha ile)
51,69
15.530.1728 Alçı levha ile tek iskeletli giydirme duvar yapılması (Tek Tavan C 60 profil – 60 cm
aks aralığı) (12,5 mm tek kat yangına dayanımı artırılmış alçı levha ile)
51,43
15.530.1729 Alçı levha ile tek iskeletli giydirme duvar yapılması (Tek Tavan C 60 profil – 60 cm
aks aralığı) (12,5 mm tek kat yangına dayanımı artırılmış alçı levha ile)
54,44
15.530.1730 Alçı levha ile tek iskeletli giydirme duvar yapılması (Tek Tavan C 60 profil – 60 cm
aks aralığı) (15 mm tek kat standart alçı levha ile)
50,96
15.530.1731 Alçı levha ile tek iskeletli giydirme duvar yapılması (Tek Tavan C 60 profil – 60 cm
aks aralığı) (15 mm tek kat su emme oranı azaltılmış alçı levha ile)
54,05
15.530.1732 Alçı levha ile tek iskeletli giydirme duvar yapılması (Tek Tavan C 60 profil – 60 cm
aks aralığı) (15 mm tek kat yangına dayanımı artırılmış alçı levha ile)
53,26
15.530.1733 Alçı levha ile tek iskeletli giydirme duvar yapılması (Tek Tavan C 60 profil – 60 cm
aks aralığı) (15 mm tek kat yangına dayanımı artırılmış alçı levha ile)
56,28
15.530.1751 Alçı levha ile tek iskeletli giydirme duvar yapılması (Tek Tavan C 60 profil – 60 cm
aks aralığı) (12,5 mm çift kat standart alçı levha ile)
63,23
Poz No Eski Poz No Tanım Ölçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.530.1752 Alçı levha ile tek iskeletli giydirme duvar yapılması (Tek Tavan C 60 profil – 60 cm
aks aralığı) (12,5 mm çift kat su emme oranı azaltılmış alçı levha ile)
68,48
15.530.1753 Alçı levha ile tek iskeletli giydirme duvar yapılması (Tek Tavan C 60 profil – 60 cm
aks aralığı) (12,5 mm çift kat yangına dayanımı artırılmış alçı levha ile)
67,95
15.530.1754 Alçı levha ile tek iskeletli giydirme duvar yapılması (Tek Tavan C 60 profil – 60 cm
aks aralığı) (12,5 mm çift kat su emme oranı azaltılmış, yangına dayanımı artırılmış
alçı levha ile)
73,99
15.530.1776 Alçı levha ile tek iskeletli giydirme duvar yapılması (Tek Duvar C 50 profil – 60 cm
aks aralığı) (12,5 mm tek kat standart alçı levha ile)
62,73
15.530.1777 Alçı levha ile tek iskeletli giydirme duvar yapılması (Tek Duvar C 50 profil – 60 cm
aks aralığı) (12,5 mm tek kat su emme oranı azaltılmış alçı levha ile)
65,35
15.530.1778 Alçı levha ile tek iskeletli giydirme duvar yapılması (Tek Duvar C 50 profil – 60 cm
aks aralığı) (12,5 mm tek kat yangına dayanımı artırılmış alçı levha ile)
65,09
15.530.1779 Alçı levha ile tek iskeletli giydirme duvar yapılması (Tek Duvar C 50 profil – 60 cm
aks aralığı) (12,5 mm tek kat su emme oranı azaltılmış, yangına dayanımı artırılmış
alçı levha ile)
68,10
15.530.1780 Alçı levha ile tek iskeletli giydirme duvar yapılması (Tek Duvar C 50 profil – 40 cm
aks aralığı) (12,5 mm tek kat standart alçı levha ile)
75,25
15.530.1781 Alçı levha ile tek iskeletli giydirme duvar yapılması (Tek Duvar C 50 profil – 40 cm
aks aralığı) (12,5 mm tek kat su emme oranı azaltılmış alçı levha ile)
77,88
15.530.1782 Alçı levha ile tek iskeletli giydirme duvar yapılması (Tek Duvar C 50 profil – 40 cm
aks aralığı) (12,5 mm tek kat yangına dayanımı artırılmış alçı levha ile)
77,61
15.530.1783 Alçı levha ile tek iskeletli giydirme duvar yapılması (Tek Duvar C 50 profil – 40 cm
aks aralığı) (12,5 mm tek kat su emme oranı azaltılmış, yangına dayanımı artırılmış
alçı levha ile)
80,63
15.530.1784 Alçı levha ile tek iskeletli giydirme duvar yapılması (Tek Duvar C 75 profil – 60 cm
aks aralığı) (12,5 mm tek kat standart alçı levha ile)
65,78
15.530.1785 Alçı levha ile tek iskeletli giydirme duvar yapılması (Tek Duvar C 75 profil – 60 cm
aks aralığı) (12,5 mm tek kat su emme oranı azaltılmış alçı levha ile)
68,40
15.530.1786 Alçı levha ile tek iskeletli giydirme duvar yapılması (Tek Duvar C 75 profil – 60 cm
aks aralığı) (12,5 mm tek kat yangına dayanımı artırılmış alçı levha ile)
68,14
15.530.1787 Alçı levha ile tek iskeletli giydirme duvar yapılması (Tek Duvar C 75 profil – 60 cm
aks aralığı) (12,5 mm tek kat su emme oranı azaltılmış, yangına dayanımı artırılmış
alçı levha ile)
71,15
15.530.1788 Alçı levha ile tek iskeletli giydirme duvar yapılması (Tek Duvar C 75 profil – 40 cm
aks aralığı) (12,5 mm tek kat standart alçı levha ile)
79,03
15.530.1789 Alçı levha ile tek iskeletli giydirme duvar yapılması (Tek Duvar C 75 profil – 40 cm
aks aralığı) (12,5 mm tek kat su emme oranı azaltılmış alçı levha ile)
81,65
15.530.1790 Alçı levha ile tek iskeletli giydirme duvar yapılması (Tek Duvar C 75 profil – 40 cm
aks aralığı) (12,5 mm tek kat yangına dayanımı artırılmış alçı levha ile)
81,39
15.530.1791 Alçı levha ile tek iskeletli giydirme duvar yapılması (Tek Duvar C 75 profil – 40 cm
aks aralığı) (12,5 mm tek kat su emme oranı azaltılmış, yangına dayanımı artırılmış
alçı levha ile)
84,40
15.530.1792 Alçı levha ile tek iskeletli giydirme duvar yapılması (Tek Duvar C 50 profil – 60 cm
aks aralığı) (15 mm tek kat standart alçı levha ile)
64,63
15.530.1793 Alçı levha ile tek iskeletli giydirme duvar yapılması (Tek Duvar C 50 profil – 60 cm
aks aralığı) (15 mm tek kat su emme oranı azaltılmış alçı levha ile)
72,05
15.530.1794 Alçı levha ile tek iskeletli giydirme duvar yapılması (Tek Duvar C 50 profil – 60 cm
aks aralığı) (15 mm tek kat yangına dayanımı artırılmış alçı levha ile)
66,93
15.530.1795 Alçı levha ile tek iskeletli giydirme duvar yapılması (Tek Duvar C 50 profil – 60 cm
aks aralığı) (15 mm tek kat su emme oranı azaltılmış, yangına dayanımı artırılmış
alçı levha ile)
69,94
15.530.1796 Alçı levha ile tek iskeletli giydirme duvar yapılması (Tek Duvar C 50 profil – 40 cm
aks aralığı) (15 mm tek kat standart alçı levha ile)
77,15
15.530.1797 Alçı levha ile tek iskeletli giydirme duvar yapılması (Tek Duvar C 50 profil – 40 cm
aks aralığı) (15 mm tek kat su emme oranı azaltılmış alçı levha ile)
80,24
15.530.1798 Alçı levha ile tek iskeletli giydirme duvar yapılması (Tek Duvar C 50 profil – 40 cm
aks aralığı) (15 mm tek kat yangına dayanımı artırılmış alçı levha ile)
79,45
Poz No Eski Poz No Tanım Ölçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.530.1799 Alçı levha ile tek iskeletli giydirme duvar yapılması (Tek Duvar C 50 profil – 40 cm
aks aralığı) (15 mm tek kat su emme oranı azaltılmış, yangına dayanımı artırılmış
alçı levha ile)
82,46
15.530.1800 Alçı levha ile tek iskeletli giydirme duvar yapılması (Tek Duvar C 75 profil – 60 cm
aks aralığı) (15 mm tek kat standart alçı levha ile)
67,68
15.530.1801 Alçı levha ile tek iskeletli giydirme duvar yapılması (Tek Duvar C 75 profil – 60 cm
aks aralığı) (15 mm tek kat su emme oranı azaltılmış alçı levha ile)
70,76
15.530.1802 Alçı levha ile tek iskeletli giydirme duvar yapılması (Tek Duvar C 75 profil – 60 cm
aks aralığı) (15 mm tek kat yangına dayanımı artırılmış alçı levha ile)
69,98
15.530.1803 Alçı levha ile tek iskeletli giydirme duvar yapılması (Tek Duvar C 75 profil – 60 cm
aks aralığı) (15 mm tek kat su emme oranı azaltılmış, yangına dayanımı artırılmış
alçı levha ile)
72,99
15.530.1804 Alçı levha ile tek iskeletli giydirme duvar yapılması (Tek Duvar C 75 profil – 40 cm
aks aralığı) (15 mm tek kat standart alçı levha ile)
80,93
15.530.1805 Alçı levha ile tek iskeletli giydirme duvar yapılması (Tek Duvar C 75 profil – 40 cm
aks aralığı) (15 mm tek kat su emme oranı azaltılmış alçı levha ile)
84,01
15.530.1806 Alçı levha ile tek iskeletli giydirme duvar yapılması (Tek Duvar C 75 profil – 40 cm
aks aralığı) (15 mm tek kat yangına dayanımı artırılmış alçı levha ile)
83,23
15.530.1807 Alçı levha ile tek iskeletli giydirme duvar yapılması (Tek Duvar C 75 profil – 40 cm
aks aralığı) (15 mm tek kat su emme oranı azaltılmış, yangına dayanımı artırılmış
alçı levha ile)
86,24
15.530.1826 Alçı levha ile tek iskeletli giydirme duvar yapılması (Tek Duvar C 50 profil – 60 cm
aks aralığı) (12,5 mm çift kat standart alçı levha ile)
76,89
15.530.1827 Alçı levha ile tek iskeletli giydirme duvar yapılması (Tek Duvar C 50 profil – 60 cm
aks aralığı) (12,5 mm çift kat su emme oranı azaltılmış alçı levha ile)
82,14
15.530.1828 Alçı levha ile tek iskeletli giydirme duvar yapılması (Tek Duvar C 50 profil – 60 cm
aks aralığı) (12,5 mm çift kat yangına dayanımı artırılmış alçı levha ile)
81,61
15.530.1829 Alçı levha ile tek iskeletli giydirme duvar yapılması (Tek Duvar C 50 profil – 60 cm
aks aralığı) (12,5 mm çift kat su emme oranı azaltılmış, yangına dayanımı artırılmış
alçı levha ile)
87,65
15.530.1830 Alçı levha ile tek iskeletli giydirme duvar yapılması (Tek Duvar C 50 profil – 40 cm
aks aralığı) (12,5 mm çift kat standart alçı levha ile)
81,50
15.530.1831 Alçı levha ile tek iskeletli giydirme duvar yapılması (Tek Duvar C 50 profil – 40 cm
aks aralığı) (12,5 mm çift kat su emme oranı azaltılmış alçı levha ile)
86,75
15.530.1832 Alçı levha ile tek iskeletli giydirme duvar yapılması (Tek Duvar C 50 profil – 40 cm
aks aralığı) (12,5 mm çift kat yangına dayanımı artırılmış alçı levha ile)
86,23
15.530.1833 Alçı levha ile tek iskeletli giydirme duvar yapılması (Tek Duvar C 50 profil – 40 cm
aks aralığı) (12,5 mm çift kat su emme oranı azaltılmış, yangına dayanımı artırılmış
alçı levha ile)
92,26
Asma Tavan İmalatları
15.530.1901 Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (Agraf mesafesi
aynı yönde 900 mm, ana taşıyıcı profil mesafesi 1000 mm, tali taşıyıcı profil
mesafesi 500 mm aks aralıkları ile) (12,5 mm tek kat standart alçı levha ile)
89,40
15.530.1902 Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (Agraf mesafesi
aynı yönde 900 mm, ana taşıyıcı profil mesafesi 1000 mm, tali taşıyıcı profil
mesafesi 500 mm aks aralıkları ile) (12,5 mm tek kat su emme oranı azaltılmış alçı
duvar levhası ile)
92,03
15.530.1903 Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (Agraf mesafesi
aynı yönde 900 mm, ana taşıyıcı profil mesafesi 1000 mm, tali taşıyıcı profil
mesafesi 500 mm aks aralıkları ile) (12,5 mm tek kat yangına dayanımı artırılmış
alçı duvar levhası ile)
91,76
15.530.1904 Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (Agraf mesafesi
aynı yönde 900 mm, ana taşıyıcı profil mesafesi 1000 mm, tali taşıyıcı profil
mesafesi 500 mm aks aralıkları ile) (12,5 mm tek kat su emme oranı azaltılmış,
yangına dayanımı artırılmış alçı duvar levhası ile)
94,78
15.530.1905 Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (Askı çubuğu
mesafesi aynı yönde 900 mm, ana taşıyıcı profil mesafesi 1000 mm, tali taşıyıcı
profil mesafesi 500 mm aks aralıkları ile) (12,5 mm tek kat standart alçı levha ile)
90,43
Poz No Eski Poz No Tanım Ölçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.530.1906 Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (Askı çubuğu
mesafesi aynı yönde 900 mm, ana taşıyıcı profil mesafesi 1000 mm, tali taşıyıcı
profil mesafesi 500 mm aks aralıkları ile) (12,5 mm tek kat su emme oranı
azaltılmış alçı levha ile)
93,05
15.530.1907 Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (Askı çubuğu
mesafesi aynı yönde 900 mm, ana taşıyıcı profil mesafesi 1000 mm, tali taşıyıcı
profil mesafesi 500 mm aks aralıkları ile) (12,5 mm tek kat yangına dayanımı
artırılmış alçı levha ile)
92,79
15.530.1908 Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (Askı çubuğu
mesafesi aynı yönde 900 mm, ana taşıyıcı profil mesafesi 1000 mm, tali taşıyıcı
profil mesafesi 500 mm aks aralıkları ile) (12,5 mm tek kat su emme oranı
azaltılmış, yangına dayanımı artırılmış alçı levha ile)
95,80
15.530.1928 Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (Askı çubuğu
mesafesi aynı yönde 750 mm, ana taşıyıcı profil mesafesi 800 mm, tali taşıyıcı
profil mesafesi 500 mm aks aralıkları ile) (12,5 mm çift kat yangına dayanımı
arttırılmış alçı levha ile)
108,83
15.530.1929 Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (Askı çubuğu
mesafesi aynı yönde 750 mm, ana taşıyıcı profil mesafesi 800 mm, tali taşıyıcı
profil mesafesi 500 mm aks aralıkları ile)(12,5 mm çift kat su emme oranı
azaltılmış, yangına dayanımı arttırılmış alçı levha ile)
114,86
15.530.1932 Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (Askı çubuğu
mesafesi aynı yönde 750 mm, ana taşıyıcı profil mesafesi 800 mm, tali taşıyıcı
profil mesafesi 500 mm aks aralıkları ile)(12,5 mm çift kat yangına dayanımı
artırılmış alçı levha ile)
112,20
15.530.1933 Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (Askı çubuğu
mesafesi aynı yönde 750 mm, ana taşıyıcı profil mesafesi 800 mm, tali taşıyıcı
profil mesafesi 500 mm aks aralıkları ile)(12,5 mm çift kat su emme oranı
azaltılmış, yangına dayanımı artırılmış alçı levha ile)
118,24
METAL VE PVC ASMA TAVAN
15.535.1001 23.243/ 1 60x60cm ebadında 0,70mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz
boyalı (polyester esaslı) deliksiz alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi)
oturmalı sistem asma tavan yapılması
95,29
15.535.1002 23.243/ 2 60x60cm ebadında 0,70mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz
boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmalı
sistem asma tavan yapılması
97,91
15.535.1003 23.243/ 3 60x60cm ebadında 0,70mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz
boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alüminyum plakadan
(EN AW 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması
106,45
15.535.1004 23.243/ 4 30x30cm ebadında 0,50mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz
boyalı (polyester esaslı) deliksiz alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi)
oturmalı sistem asma tavan yapılması
131,50
15.535.1005 23.243/4A 30x30cm ebadında 0,70mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz
boyalı (polyester esaslı) deliksiz alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi)
oturmalı sistem asma tavan yapılması
134,13
15.535.1006 23.243/ 5 30x30cm ebadında 0,50mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz
boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmalı
sistem asma tavan yapılması
132,81
15.535.1007 23.243/5A 30x30cm ebadında 0,70mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz
boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmalı
sistem asma tavan yapılması
134,13
15.535.1008 23.243/ 6 30x30cm ebadında 0,50mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz
boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alüminyum plakadan
(EN AW 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması
134,13
15.535.1009 23.243/6A 30x30cm ebadında 0,70mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz
boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alüminyum plakadan
(EN AW 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması
136,75
15.535.1010 23.243/ 7 60x60cm ebadında 0,50mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz
boyalı (polyester esaslı) deliksiz sıcak daldırma galvanize sac plakadan oturmalı
sistem asma tavan yapılması
91,35
Poz No Eski Poz No Tanım Ölçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.535.1011 23.243/ 8 60x60cm ebadında 0,50mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz
boyalı (polyester esaslı) delikli sıcak daldırma galvanize sac plakadan oturmalı
sistem asma tavan yapılması
93,98
15.535.1012 23.243/ 9 60x60cm ebadında 0,50mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz
boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli sıcak daldırma
galvanize sac plakadan oturmalı sistem asma tavan yapılması
95,29
15.535.1013 23.243/10 60x60cm ebadında 0,70mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz
boyalı (polyester esaslı) deliksiz alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi)
sarkmalı sistem asma tavan yapılması
96,24
15.535.1014 23.243/11 60x60cm ebadında 0,70mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz
boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi)
sarkmalı sistem asma tavan yapılması
98,86
15.535.1015 23.243/12 60x60cm ebadında 0,70mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz
boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alüminyum plakadan
(EN AW 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması
104,78
15.535.1016 23.243/13 30x30cm ebadında 0,50mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz
boyalı (polyester esaslı) deliksiz alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi)
sarkmalı sistem asma tavan yapılması
132,45
15.535.1017 23.243/13A 30x30cm ebadında 0,70mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz
boyalı (polyester esaslı) deliksiz alüminyum plakadan (EN AW 3000 SERISI)
sarkmalı sistem asma tavan yapılması
133,76
15.535.1018 23.243/14 30x30cm ebadında 0,50mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz
boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) sarkmalı
sistem asma tavan yapılması
132,45
15.535.1019 23.243/14A 30x30cm ebadında 0,70mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz
boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) sarkmalı
sistem asma tavan yapılması
135,08
15.535.1020 23.243/15 30X30cm ebadında 0,50mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz
boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alüminyum plakadan
(EN AW 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması
137,70
15.535.1021 23.243/15A 30x30cm ebadında 0,70mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz
boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alüminyum plakadan
(EN AW 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması
137,70
15.535.1022 23.243/16 60x60cm ebadında 0,50mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz
boyalı (polyester esaslı) deliksiz sıcak daldırma galvanize sac plakadan sarkmalı
sistem asma tavan yapılması
86,40
15.535.1023 23.243/17 60x60cm ebadında 0,50mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz
boyalı (polyester esaslı) delikli sıcak daldırma galvanize sac plakadan sarkmalı
sistem asma tavan yapılması
90,34
15.535.1024 23.243/18 60x60cm ebadında 0,50mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz
boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli sıcak daldırma
galvanize sac plakadan sarkmalı sistem asma tavan yapılması
96,24
15.535.1025 23.243/19 60x60cm ebadında 0,70mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz
boyalı (polyester esaslı) deliksiz alümünyum plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli
taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması
107,18
15.535.1026 23.243/20 60x60cm ebadında 0,70mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz
boyalı (polyester esaslı) delikli alümünyum plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli
taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması
113,09
15.535.1027 23.243/21 60x60cm ebadında 0,70mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz
boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alümünyum plakadan
(EN AW 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması
121,61
15.535.1028 23.243/22 30x30cm ebadında 0,50mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz
boyalı (polyester esaslı) deliksiz alümünyum plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli
taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması
128,15
15.535.1029 23.243/22A 30x30cm ebadında 0,70mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz
boyalı (polyester esaslı) deliksiz alümünyum plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli
taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması
136,68
15.535.1030 23.243/23 30x30cm ebadında 0,50mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz
boyalı (polyester esaslı) delikli alümünyum plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli
taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması
129,46
Poz No Eski Poz No Tanım Ölçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.535.1031 23.243/23A 30x30cm ebadında 0,70mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz
boyalı (polyester esaslı) delikli alümünyum plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli
taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması
139,30
15.535.1032 23.243/24 30x30cm ebadında 0,50mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz
boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alümünyum
plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması
130,78
15.535.1033 23.243/25 60x60cm ebadında 0,50mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz
boyalı (polyester esaslı) deliksiz sıcak daldırma galvanize sac plakadan gizli
taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması
94,20
15.535.1034 23.243/26 60x60cm ebadında 0,50mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz
boyalı (polyester esaslı) delikli sıcak daldırma galvanize sac plakadan gizli taşıyıcılı
sistem asma tavan yapılması
95,51
15.535.1035 23.243/27 60x60cm ebadında 0,50mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz
boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli sıcak daldırma
galvaniz sac plakadan gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması
100,76
15.535.1036 23.243/34 85 mm eninde 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron polyester esaslı rulo
boyama sistemi ile boyanmış alüminyum lameller ile 15 mm derz çıtalı asma tavan
yapılması
101,48
15.535.1037 23.243/35 85 mm eninde 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron polyester esaslı rulo
boyama sistemi ile boyanmış delikli alüminyum lameller ile 20 mm derz çıtalı asma
tavan yapılması
111,60
15.535.1038 23.243/36 100 mm eninde 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron polyester esaslı rulo
boyama sistemi ile boyanmış alüminyum lameller ile 20 mm derz çıtalı asma tavan
yapılması
94,26
15.535.1039 23.243/37 100 mm eninde 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron polyester esaslı rulo
boyama sistemi ile boyanmış delikli alüminyum lameller ile 20 mm derz çıtalı asma
tavan yapılması
104,05
15.535.1051 23.243/38 60 x 60 cm ebatlarında sert PVC den yapılmış her renk ve desende asma tavan
karoları ile asma tavan yapılması
63,79
BOYA VE KAPLAMA İŞLERİ
Ahşap Yüzeyler
15.540.1001 Y.25.001/01 Ahşap yüzeylere bir kat sentetik boya yapılması 33,51
15.540.1002 Y.25.001/02 Ahşap yüzeylere iki kat sentetik boya yapılması 41,06
15.540.1003 Y.25.001/03 Ahşap dış yüzeylere iki kat subazlı boya yapılması
(ahşap kapı, pencere, camekan doğramaları vb hariç)
38,13
15.540.1004 Y.25.001/04 Ahşap yüzeylerin verniklenmesi 30,58
15.540.1005 Y.25.001/05 Ahşap yüzeylerin vernikli ahşap koruyucu ile verniklenmesi 25,03
15.540.1006 Y.25.001/06 Ahşap yüzeylerin renkli ahşap koruyucu ile korunması 19,55
15.540.1007 Y.25.001/07 Her cins ahşap parkenin cilalanması 48,56
Demir-Metal Yüzeyler
15.540.1101 Y.25.002/01 Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat boya yapılması 19,10
15.540.1102 Y.25.002/02 Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması 31,96
15.540.1103 Y.25.002/03 Demir yüzeylere iki kat solvent bazlı epoksi boya yapılması 37,46
İç Cephe Boyası
15.540.1201 Y.25.003/01 Brüt beton yüzeylerin alçı veya sıvaya hazırlanması
(iç cephe)
20,98
15.540.1202 Y.25.003/02 Lekeli ve isli duvar yüzeylerin boya işlemine hazır hale getirilmesi
(iç cephe)
27,30
15.540.1203 Y.25.003/03 Eski boyalı yüzeylere üç kat beyaz kireç badana yapılması
(iç cephe)
12,21
15.540.1204 Y.25.003/04 Eski boyalı yüzeylere üç kat renkli kireç badana yapılması
(iç cephe)
12,94
15.540.1205 Y.25.003/05 Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması
(iç cephe)
28,70
15.540.1206 Y.25.003/06 Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmat boya yapılması
(iç cephe)
30,28
Poz No Eski Poz No Tanım Ölçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.540.1207 Y.25.003/07 Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması
(iç cephe)
30,03
15.540.1208 Y.25.003/08 Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat antibakteriyel boya
yapılması
(iç cephe)
34,58
15.540.1209 Y.25.003/09 Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat antibakteriyel boya
yapılması
(iç cephe)
34,58
15.540.1210 Y.25.003/10 Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat sentetik boya yapılması
(iç cephe)
32,21
15.540.1211 Y.25.003/11 Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı hybrid teknolojili boya
yapılması
(iç cephe)
31,60
15.540.1212 Y.25.003/12 Yeni sıva yüzeylere üç kat beyaz kireç badana yapılması
(iç cephe)
5,81
15.540.1213 Y.25.003/13 Yeni sıva yüzeylere üç kat renkli kireç badana yapılması
(iç cephe)
6,54
15.540.1214 Y.25.003/14 Yeni sıva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması
(iç cephe)
33,08
15.540.1215 Y.25.003/15 Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması
(iç cephe)
27,39
15.540.1216 Y.25.003/16 Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya
yapılması
(iç cephe)
19,56
15.540.1217 Y.25.003/17 Yeni sıva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmat boya
yapılması
(iç cephe)
34,65
15.540.1218 Y.25.003/18 Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmat boya yapılması
(iç cephe)
28,96
15.540.1219 Y.25.003/19 Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmat boya
yapılması
(iç cephe)
21,14
15.540.1220 Y.25.003/20 Yeni sıva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya
yapılması
(iç cephe)
34,40
15.540.1221 Y.25.003/21 Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması
(iç cephe)
28,71
15.540.1222 Y.25.003/22 Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya
yapılması
(iç cephe)
20,89
15.540.1223 Y.25.003/23 Yeni sıva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat su bazlı mat antibakteriyel
boya yapılması
(iç cephe)
35,63
15.540.1224 Y.25.003/24 Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat antibakteriyel boya
yapılması
(iç cephe)
29,30
15.540.1225 Y.25.003/25 Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat
antibakteriyel boya yapılması
(iç cephe)
22,11
15.540.1226 Y.25.003/26 Yeni sıva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat
antibakteriyel boya yapılması
(iç cephe)
35,63
15.540.1227 Y.25.003/27 Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat antibakteriyel boya
yapılması
(iç cephe)
29,30
15.540.1228 Y.25.003/28 Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat
antibakteriyel boya yapılması
(iç cephe)
22,11
Poz No Eski Poz No Tanım Ölçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.540.1229 Y.25.003/29 Yeni sıva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat sentetik boya yapılması
(iç cephe)
37,33
15.540.1230 Y.25.003/30 Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat sentetik boya yapılması
(iç cephe)
30,26
15.540.1231 Y.25.003/31 Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat sentetik boya yapılması
(iç cephe)
23,08
15.540.1232 Y.25.003/32 Yeni sıva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat su bazlı hybrid teknolojili
boya yapılması
(iç cephe)
35,98
15.540.1233 Y.25.003/33 Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı hybrid teknolojili boya
yapılması
(iç cephe)
29,65
15.540.1234 Y.25.003/34 Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı hybrid
teknolojili boya yapılması
(iç cephe)
22,46
Dış Cephe Boyası
15.540.1301 Y.25.004/01 Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak akrilik esaslı su
bazlı boya yapılması
(dış cephe)
33,64
15.540.1302 Y.25.004/02 Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak akrilik esaslı su
bazlı grenli/tekstürlü kaplama yapılması
(dış cephe)
33,16
15.540.1303 Y.25.004/03 Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak saf akrilik esaslı su
bazlı boya yapılması
(dış cephe)
35,63
15.540.1304 Y.25.004/04 Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su
bazlı boya yapılması
(dış cephe)
35,73
15.540.1305 Y.25.004/05 Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı
grenli/tekstürlü kaplama yapılması
(dış cephe)
35,56
15.540.1306 Y.25.004/06 Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak termoplastik reçine
esaslı boya yapılması
(dış cephe)
36,11
15.540.1307 Y.25.004/07 Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak termoplastik reçine
esaslı grenli/tekstürlü kaplama yapılması
(dış cephe)
38,84
15.540.1308 Y.25.004/08 Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak elastomerik reçine
esaslı boya yapılması
(dış cephe)
35,80
15.540.1309 Y.25.004/09 Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak fotokatalitik
özellikli boya yapılması
(dış cephe)
37,30
15.540.1310 Y.25.004/10 Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak ısı yansıtma
özellikli boya yapılması
(dış cephe)
36,41
15.540.1311 Y.25.004/11 Brüt beton veya sıvalı yüzeylere, koruma amaçlı su bazlı şeffaf UV dayanımlı
koruyucu yapılması
(dış cephe)
28,93
15.540.1312 Y.25.004/12 Doğal taş ve pres tuğla yüzeylere, koruma amaçlı siloksan esaslı UV dayanımlı
şeffaf koruyucu yapılması
(dış cephe)
29,34
15.540.1313 Y.25.004/13 Sıvasız gazbeton üzerine akrilik esaslı su bazlı grenli/tekstürlü kaplama yapılması
(dış cephe)
32,49
Dış Cephe Kaplamaları
15.540.1401 Y.25.005/01 Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 1,5 mm kalınlıkta akrilik esaslı renkli kaplama
yapılması
25,76
Poz No Eski Poz No Tanım Ölçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.540.1403 Y.25.005/03 Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 3 mm kalınlıkta akrilik esaslı renkli kaplama
yapılması
36,60
15.540.1404 Y.25.005/04 Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 1,5 mm kalınlıkta silikon katkılı akrilik esaslı
renkli kaplama yapılması
30,16
15.540.1405 Y.25.005/05 Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 2 mm kalınlıkta silikon katkılı akrilik esaslı renkli
kaplama yapılması
37,41
15.540.1406 Y.25.005/06 Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 3 mm kalınlıkta silikon katkılı akrilik esaslı renkli
kaplama yapılması
44,60
15.540.1407 Y.25.005/07 Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 1,5 mm kalınlıkta çimento esaslı kaplama
yapılması
19,88
15.540.1408 Y.25.005/08 Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 2 mm kalınlıkta çimento esaslı kaplama yapılması 22,44
15.540.1409 Y.25.005/09 Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 3 mm kalınlıkta çimento esaslı kaplama yapılması 25,90
DEMİR KAPI VE PENCERELER:
15.550.1001 Y.23.152 Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması Kg 14,69
15.550.1002 Y.23.153 1,50 mm kalınlığında sıcak haddelenmiş sacdan bükme kapı kasası yapılması ve
yerine konulması
Kg 16,36
15.550.1003 Y.23.155 2,00 mm kalınlığında sıcak haddelenmiş sacdan bükme kapı kasası yapılması ve
yerine konulması
Kg 16,14
15.550.1004 Y.23.157 1,50 mm kalınlığında düz siyah sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine
konulması
Kg 16,01
15.550.1005 Y.23.159 2,00 mm kalınlığında düz siyah sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine
konulması
Kg 15,83
ÇEŞİTLİ DEMİR İMALAT
15.550.1201 Y.23.167 Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması ve yerine
konulması (su depoları ve benzeri)
Kg 12,80
15.550.1202 Y.23.176 Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması Kg 13,49
15.550.1203 Y.23.220 Demir borudan kaynakla korkuluk yapılması, yerine konulması Kg 12,79
15.550.1204 Y.23.231 Baklava desenli sacla döşeme yapılması ve yerine konulması (mevcut kiriş, bölme,
merdiven ve taşıyıcı üzerine)
Kg 11,85
PANEL ÇİT İŞLERİ
15.555.1001 Y.17.301/01 1,00 m yükseklikte, Ø 4,5 mm çapında 50 x 150 mm göz aralıklı min. 2 bükümlü
sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit
yapılması (Direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar üzeri uygulama)
m 59,31
15.555.1002 Y.17.301/02 1,20 m yükseklikte Ø 4,5 mm çapında 50 x 150 mm göz aralıklı min. 2 bükümlü
sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit
yapılması (Direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar üzeri uygulama)
m 69,75
15.555.1003 Y.17.301/03 1,50 m yükseklikte Ø 4,5 mm çapında 50 x 150 mm göz aralıklı min. 3 bükümlü
sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit
yapılması (Direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar üzeri uygulama)
m 79,25
RÖGAR KAPAĞI VE IZGARA
15.560.1001 23.255 Fonttan ızgara, kapak, garguy yapılması ve yerine konulması Kg 8,44
15.560.1002 23.256 Cam elyaf takviyeli kompozit rögar kapağı temini ve yerine konulması
(kapak net açıklığı minumum 600 mm)
Ad 479,55
15.560.1003 23.256/01 Betonarme kompozit rögar kapağı temini ve yerine konulması
(kapak net açıklığı minumum 600 mm)
Ad 392,05
15.560.1004 23.256/02 Çelik donatılı polimer esaslı kompozit rögar kapağı temini ve yerine konulması
(kapak net açıklığı minumum 600 mm)
Ad 367,05
BAHÇE VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞLERİ
15.560.2001 Kazıdan çıkan toprağın ortalama 30 cm yükseklikte el ile serilmesi (Bahçe ve çevre
düzenleme işlerinde)
10,13

 

Paylaşmak Güzeldir

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız?

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir