2020 yılı inşaat birim fiyatları

2020 yılı inşaat birim fiyatları

2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI – POZ NO – TANIM – RAYİÇ FİYATI

İçerik Tablosu

2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI

Poz No Eski Poz No Tanım Ölçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL

MALZEMELERİN YÜKLEME, BOŞALTMA VE İSTİFİ

(Taşımalar Hariç)

15.100.1001 Y.09.001/1 1 ton her cins çimento ve kirecin taşıtlara yükleme, boşaltma ve istifi
(Fabrikadan alınan malzemeden yükleme bedeli düşülür.)
Ton 16,88
15.100.1002 Y.09.003/1 1 m³ kum, çakıl, tuvenan, stabilize, kırmataş, hafif agrega ve mermer pirinci
taşıtlara yükleme, boşaltma ve figüresi
3,38
15.100.1003 Y.09.005/1 1 m³ her nevi taşın taşıtlara yükleme boşaltma ve figüresi 3,69
15.100.1004 Y.09.012/1 1 ton her cins betonarme demiri, profil ve lama demiri ile sacların taşıtlara yükleme,
boşaltma ve istifi
(Fabrikadan alınan malzemeden yükleme bedeli düşülür.)
Ton 14,66
15.100.1005 Y.09.014/1 1 ton çelik borunun taşıtlara yükleme, boşaltma ve istifi Ton 29,34
15.100.1006 Y.09.016/1 1 ton her cins ve ölçüde PE, HDPE ve PVC esaslı borunun taşıtlara yükleme,
boşaltma ve istifi
Ton 44,00
15.100.1007 Y.09.017/1 Normal, cephe, modüler dolu veya delikli tuğlalar ve oluklu kiremidin taşıtlara
yükleme, boşaltma ve istifi
1000
Ad
18,13
15.100.1008 Y.09.021/1 Her cins hafif gazbeton malzemesi, genleştirilmiş perlit agregası ve bu agrega ile
yapılmış (tuğla, pano, hazır kuru harç ve benzeri) malzemenin taşıtlara yükleme,
boşaltma ve istifi
5,18

KAZI ALANINDAKİ FUNDALIK-AĞAÇLARIN KESİLMESİ,   SÖKÜLMESİ VE TEMİZLENMESİ

15.105.1001 14.021 Kazı alanı içine rastlayan fundaların gerekli el aletleri kullanarak kesilmesi ve
temizlenmesi
100 m² 421,88
15.105.1002 14.021/1 Kazı ve dolgu alanında makine ile temizleme ve sökme işi yapılması 100 m² 50,59

Ağaç Kesilmesi ve Sökme İşi:

15.105.1101 14.022/1 El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 5-10 cm
(10 cm dahil) beher ağaç için
Ad 8,44
15.105.1102 14.022/2 El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 11-20 cm
(20cm dahil) beher ağaç için
Ad 16,88
15.105.1103 14.022/3 El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 21-30 cm
(30 cm dahil) beher ağaç için
Ad 33,75
15.105.1104 14.022/4 El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 31-40 cm
(40 cm dahil) beher ağaç için
Ad 50,63
15.105.1105 14.022/5 El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 41-50 cm
(50 cm dahil) beher ağaç için
Ad 67,50
15.105.1106 14.022/6 El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 51-60 cm
(60 cm dahil) beher ağaç için
Ad 101,25
15.105.1107 14.022/7 El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 61-70 cm
(70 cm dahil) beher ağaç için
Ad 151,88
15.105.1108 14.022/8 El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 71-80 cm
(80 cm dahil) beher ağaç için
Ad 202,50
15.105.1109 14.022/9 El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 81 cm
den büyük olan beher ağaç için
Ad 337,50

KAZILARDA DERİNLİK ZAMMI FORMÜLLERİ:

15.110.1001 14.040/1 Her cins zeminde el ile yapılan (geniş-dar) derin kazılara derinlik zammı (iksasız
kazılarda) F=8,438 x H – 16,876
(%25 müteahhit karı ve genel giderler dahil)
15.110.1002 14.040/2 Her cins zeminde el ile yapılan (geniş-dar) derin kazılara derinlik zammı
(karşılıklı, aralıklı, sık kaplamalı ve tam kaplamalı iksalı) F=16,876 x H – 33,752
(%25 müteahhit karı ve genel giderler dahil)
Not : H: Serbest kazının bittiği , dar kazının başladığı kot ile derin kazı taban kotları
arasındaki fark (derin kazı derinliği) mt. olarak

A)EL İLE YAPILAN SERBEST KAZILAR:

15.115.1001 14.001 El ile yumuşak toprak kazılması
(gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum ve benzeri zeminler)
33,76
15.115.1002 14.002 El ile sert toprak kazılması
(kil, siltli, kumlu ve gevşek kil, killi kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve
benzeri zeminler)
43,89
15.115.1003 14.003 El ile yumuşak küskülük kazılması
(sert kil, yumuşak marn ve tüf, sıkışık gravye, parçalanıp el ile atılabilen 0,100 m3
e kadar büyüklükteki her cins blok taşlar, kazı güçlüğü benzerliğinden dolayı çamur
ve benzeri zeminler)
54,85
15.115.1004 14.004 El ile sert küskülük kazılması
(ayrışmış ve çatlaklı kaya, ayrışmış yapıdaki gre, şist, taşlaşmış marn ve kil, 0,100-
0,400 m³ büyüklükte parçalanıp el ile atılabilen her cins blok taşlar ve benzeri
zeminler)
63,29
15.115.1005 14.005 El veya kompresör ile patlayıcı madde kullanarak yumuşak kaya kazılması
(tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı taşı,
volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç), 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve
benzeri zeminler)
50,64
15.115.1006 14.006 El veya kompresörle patlayıcı madde kullanarak sert kaya kazılması
(kalın tabaka ve kitle halinde sert gre, betonlaşmış konglomera, kesif kalker,
mermer, ayrışmamış serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri, 0,400 m³ den büyük
aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler)
61,36
15.115.1007 14.007 El veya kompresörle patlayıcı madde kullanarak çok sert kaya kazılması
(ayrışmamış granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 m³ den büyük aynı cins
blok taşlar ve benzeri zeminler)
74,43
15.115.1008 14.008 El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan yumuşak kaya kazılması
(tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı taşı,
volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç) 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve
benzeri zeminler)
83,71
15.115.1009 14.009 El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan sert kaya kazılması
(sert gre, betonlaşmış konglomera, kesif kalker, mermer, ayrışmamış serpantin,
andezit, trakit bazalt tüfleri ve 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri
zeminler)
114,26
15.115.1010 14.010 El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan çok sert kaya kazılması
(ayrışmamış granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 m³ den büyük aynı cins
blok taşlar ve benzeri zeminler)
172,26
15.115.1011 14.011 El ile batak ve balçığın kazılması
(su muhtevası yüksek olan ve bu suyu kolay bırakmayan akıcı ve yapışkan
nitelikteki zeminler)
101,26

B) EL İLE YAPILAN DERİN KAZILAR 

(Derinliği 2.00 metre den fazla olan derin kazılara ayrıca Poz No : 14.040’daki derinlik zammı fiyatı uygulanır.)

15.115.1201 14.012/1 El ile her derinlikte yumuşak ve sert toprakta geniş derin kazı yapılması
(gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum, kil, siltli, kumlu ve gevşek kil, killi
kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler)
63,30
15.115.1202 14.012/2 El ile her derinlikte yumuşak ve sert toprakta dar derin kazı yapılması
(gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum, kil, siltli, kumlu ve gevşek kil, killi
kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler)
69,63
15.115.1203 14.013/1 El ile her derinlikte yumuşak ve sert küskülük zeminde geniş derin kazı yapılması
(sert kil, yumuşak marn ve tüf , sıkışık gravye, kazı güçlüğü benzerliğinden dolayı
çamur, ayrışmış ve çatlaklı kaya, ayrışmış yapıdaki gre, şist, taşlaşmış marn ve kil,
0-0,400 m³ büyüklükte parçalanabilen her cins blok taşlar ve benzeri zeminler)
91,15
15.115.1204 14.013/2 El ile her derinlikte yumuşak ve sert küskülük zeminde dar derin kazı yapılması
(sert kil, yumuşak marn ve tüf , sıkışık gravye, kazı güçlüğü benzerliğinden dolayı
çamur, ayrışmış ve çatlaklı kaya, ayrışmış yapıdaki gre, şist, taşlaşmış marn ve kil,
0-0,400 m³ büyüklükte parçalanabilen her cins blok taşlar ve benzeri zeminler)
100,26
15.115.1205 14.014/1 El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanarak her derinlikte yumuşak, sert,
çok sert kayada geniş derin kazı yapılması
(tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı taşı,
volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç) sert gre, betonlaşmış konglomera, kesif kalker,
mermer, ayrışmamış serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri, ayrışmamış granit ve
benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri
zeminler)
110,48
15.115.1206 14.014/2 El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanarak her derinlikte yumuşak, sert,
çok sert kayada dar derin kazı yapılması
(tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı taşı ,
volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç) sert gre , betonlaşmış konglomera, kesif kalker,
mermer, ayrışmamış serpantin , andezit , trakit bazalt tüfleri, ayrışmamış granit ve
benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri
zeminler)
121,53
15.115.1207 14.015/1 El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte yumuşak
kayada geniş derin kazı yapılması
(tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı taşı,
volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç), 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve
benzeri zeminler)
120,39
15.115.1208 14.015/2 El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte yumuşak
kayada dar derin kazı yapılması
(tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı taşı,
volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç), 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve
benzeri zeminler)
132,43
15.115.1209 14.016/1 El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte sert kayada
geniş derin kazı yapılması
(kalın tabaka ve kitle halinde sert gre, betonlaşmış konglomera, kesif kalker,
mermer, ayrışmamış serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri, 0,400 m³ den büyük
aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler)
150,93
15.115.1210 14.016/2 El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte sert kayada dar
derin kazı yapılması
(kalın tabaka ve kitle halinde sert gre, betonlaşmış konglomera, kesif kalker,
mermer, ayrışmamış serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri, 0,400 m³ den büyük
aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler)
166,01
15.115.1211 14.017/1 El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte çok sert kayada
geniş derin kazı yapılması
(ayrışmamış granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 m³ den büyük aynı cins
blok taşlar ve benzeri zeminler)
212,03
15.115.1212 14.017/2 El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte çok sert kayada
dar derin kazı yapılması
(ayrışmamış granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 m³ den büyük aynı cins
blok taşlar ve benzeri zeminler)
233,23
15.115.1213 14.018 Dolguya gelmiş serilmiş her cins kazının (kaya zeminler hariç) elle tokmaklanarak
tabaka tabaka sıkıştırılması
17,98
15.115.1214 14.019 Dolgu altının sürülmesi 1000 m² 64,69
15.115.1215 14.020/1 El ile her derinlikte geniş derin batak ve balçık kazılması
(su muhtevası yüksek olan ve bu suyu kolay bırakmayan akıcı ve yapışkan
nitelikteki zeminler)
152,74
15.115.1216 14.020/2 El ile her derinlikte dar derin batak ve balçık kazılması
(su muhtevası yüksek olan ve bu suyu kolay bırakmayan akıcı ve yapışkan
nitelikteki zeminler)
168,01

BİNA İNŞAATLARINDAKİ MAKİNALI KAZILAR

A- Makina ile yapılan serbest kazılar:

15.120.1001 Y.15.001/1A Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması
(Serbest kazı)
5,46
15.120.1002 Y.15.006/1A Makine ile yumuşak ve sert küskülük kazılması
(serbest kazı)
7,28
15.120.1003 Y.15.008/1A Makine ile batak ve balçık kazılması
(serbest kazı)
10,74
15.120.1004 Y.15.010/1A Makine ile patlayıcı madde kullanılarak yumuşak kaya kazılması
(Serbest kazı)
16,96
15.120.1005 Y.15.010/2A Makine ile patlayıcı madde kullanmadan yumuşak kaya kazılması
(Serbest kazı)
12,33
15.120.1006 Y.15.014/1A Makine ile patlayıcı madde kullanılarak sert kaya kazılması
(Serbest kazı)
22,11
15.120.1007 Y.15.014/4A Makine ile patlayıcı madde kullanmadan sert kaya kazılması
(Serbest kazı)
28,26
Poz No Eski Poz No Tanım Ölçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.120.1008 Y.15.018/1A Makine ile patlayıcı madde kullanılarak çok sert kaya kazılması
(Serbest kazı)
28,73
15.120.1009 Y.15.018/4A Makine ile patlayıcı madde kullanmadan çok sert kaya kazılması
(Serbest kazı)
38,23

B-Makina ile yapılan derin kazılar:

15.120.1101 Y.15.001/2B Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması
(Derin kazı)
6,29
15.120.1102 Y.15.006/2B Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması
(Derin kazı)
9,25
15.120.1103 Y.15.008/2B Makine ile her derinlik ve her genişlikte batak ve balçık kazılması
(Derin kazı)
14,69
15.120.1104 Y.15.010/3B Makine ile patlayıcı madde kullanılarak her derinlik ve her genişlikte yumuşak kaya
kazılması
(Derin kazı)
23,85
15.120.1105 Y.15.010/4B Makine ile patlayıcı madde kullanmadan her derinlik ve her genişlikte yumuşak
kaya kazılması
(Derin kazı)
15,38
15.120.1106 Y.15.014/2B Makine ile patlayıcı madde kullanılarak her derinlik ve her genişlikte sert kaya
kazılması
(Derin kazı)
28,79
15.120.1107 Y.15.014/5B Makine ile patlayıcı madde kullanmadan her derinlik ve her genişlikte sert kaya
kazılması
(Derin kazı)
36,71
15.120.1108 Y.15.018/2B Makine ile patlayıcı madde kullanılarak her derinlik ve her genişlikte çok sert kaya
kazılması
(Derin kazı)
37,10
15.120.1109 Y.15.018/5B Makine ile patlayıcı madde kullanmadan her derinlik ve her genişlikte çok sert kaya
kazılması
(Derin kazı)
45,96

DOLGU İŞLERİ

15.125.1001 Y.15.140/01 Kum temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması 42,48
15.125.1002 Y.15.140/02 Çakıl temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması 42,48
15.125.1003 Y.15.140/03 Kum temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması 22,21
15.125.1004 Y.15.140/04 Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması 22,21
15.125.1005 Y.15.140/05 Kum temin edilerek, drenaj yapılması 64,38
15.125.1006 Y.15.140/06 Çakıl temin edilerek, drenaj yapılması 64,38
15.125.1007 Y.15.140/07 32mm’ye kadar kırmataş temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma
yapılması
80,60
15.125.1008 Y.15.140/08 32mm’ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma
yapılması
60,34
15.125.1009 Y.15.140/09 63mm’ye kadar kırmataş temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma
yapılması
75,60
15.125.1010 Y.15.140/10 63mm’ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma
yapılması
55,34
15.125.1011 Y.15.140/15 Hafif agrega (elenmiş kömür curufu) ile dolgu yapılması 11,56

İKSA İŞLERİ:

15.130.1002 14.023/1 Kazılara tam ahşap kaplamalı iksa yapılması 82,95
15.130.1003 14.023/2 Kazılara sık aralıklı ahşap iksa yapılması 58,06
15.130.1004 14.023/3 Kazılara aralıklı ahşap kaplamalı iksa yapılması 41,48

JET GROUT İŞLERİ

15.135.1001 Y.16.072/02 Her uzunluk, her açı ve her türlü zeminde Ø 60 cm jet grout kolonu imalatı
yapılması (jet1 yöntemi ile) (delgi dahil)
m 101,94
15.135.1002 Y.16.072/03 Her uzunluk, her açı ve her türlü zeminde Ø 80 cm jet grout kolonu imalatı
yapılması (jet1 yöntemi ile) (delgi dahil)
m 118,04
15.135.1003 Y.16.072/04 Her uzunluk, her açı ve her türlü zeminde Ø 60 cm jet grout kolonu imalatı
yapılması (jet2 yöntemi ile) (delgi dahil)
m 119,74
15.135.1004 Y.16.072/05 Her uzunluk, her açı ve her türlü zeminde Ø 80 cm jet grout kolonu imalatı
yapılması (jet2 yöntemi ile) (delgi dahil)
m 138,21
15.135.1005 Y.16.072/06 Her uzunluk, her açı ve her türlü zeminde Ø 100 cm jet grout kolonu imalatı
yapılması (jet2 yöntemi ile) (delgi dahil)
m 165,03

FORE KAZIK İŞLERİ 

(forej ve beton bedeli dahil , demir bedeli hariç)

C 20 / 25 başınç dayanımlı hazır beton ile
15.140.1001 Y.16.060/02 Ø 30 cm çapında, her boyda, C 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme
betonarme fore kazık yapılması
m 127,09
15.140.1002 Y.16.060/03 Ø 45 cm çapında, her boyda, C 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme
betonarme fore kazık yapılması
m 164,01
15.140.1003 Y.16.060/04 Ø 65 cm çapında, C 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık
yapılması
(0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)
m 276,55
15.140.1004 Y.16.060/05 Ø 65 cm çapında, C 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık
yapılması
(18,01 m ile 36,00m arası, 36,00m dahil )
m 299,79
15.140.1005 Y.16.060/06 Ø 80 cm çapında, C 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık
yapılması
(0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)
m 360,19
15.140.1006 Y.16.060/07 Ø 80 cm çapında, C 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık
yapılması
(18,01 m ile 36,00 m arası, 36,00 m dahil )
m 398,93
15.140.1007 Y.16.060/08 Ø 100 cm çapında, C 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore
kazık yapılması
(0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)
m 539,49
15.140.1008 Y.16.060/09 Ø 100 cm çapında, C 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore
kazık yapılması
(18,01 m ile 36,00 m arası, 36,00 m dahil )
m 608,69
15.140.1009 Y.16.060/10 Ø 120 cm çapında, C 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore
kazık yapılması
(0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)
m 741,54
15.140.1010 Y.16.060/11 Ø 120 cm çapında, C 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore
kazık yapılması
(18,01 m ile 36,00 m arası, 36,00 m dahil )
m 840,39
15.140.1011 Y.16.060/12 Ø 165 cm çapında, C 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore
kazık yapılması
(0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)
m 1.221,34
15.140.1012 Y.16.060/13 Ø 165 cm çapında, C 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore
kazık yapılması
(18,01 m ile 36,00 m arası, 36,00 m dahil )
m 1.419,04

C 25/30 basınç dayanımlı hazır beton ile

15.140.1101 Y.16.061/02 Ø 30 cm çapında, her boyda, C 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme
betonarme fore kazık yapılması
m 127,79
15.140.1102 Y.16.061/03 Ø 45 cm çapında, her boyda, C 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme
betonarme fore kazık yapılması
m 165,50
15.140.1103 Y.16.061/04 Ø 65 cm çapında, C 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık
yapılması
(0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)
m 279,70
15.140.1104 Y.16.061/05 Ø 65 cm çapında, C 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık
yapılması
(18,01 m ile 36,00 m arası, 36,00 m dahil )
m 302,94
15.140.1105 Y.16.061/06 Ø 80 cm çapında, C 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık
yapılması
(0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)
m 365,00
15.140.1106 Y.16.061/07 Ø 80 cm çapında, C 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık
yapılması
(18,01 m ile 36,00 m arası, 36,00 m dahil )
m 403,74
15.140.1107 Y.16.061/08 Ø 100 cm çapında, C 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore
kazık yapılması
(0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)
m 547,01
15.140.1108 Y.16.061/09 Ø 100 cm çapında, C 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore
kazık yapılması
(18,01 m ile 36,00 m arası, 36,00 m dahil )
m 616,21
15.140.1109 Y.16.061/10 Ø 120 cm çapında, C 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore
kazık yapılması
(0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)
m 752,39
15.140.1110 Y.16.061/11 Ø 120 cm çapında, C 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore
kazık yapılması
(18,01 m ile 36,00 m arası, 36,00 m dahil )
m 851,24
15.140.1111 Y.16.061/12 Ø 165 cm çapında, C 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore
kazık yapılması
(0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)
m 1.241,90
15.140.1112 Y.16.061/13 Ø 165 cm çapında, C 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore
kazık yapılması
(18,01 m ile 36,00 m arası, 36,00 m dahil )
m 1.439,60

C 30/37 basınç dayanımlı hazır beton ile

15.140.1201 Y.16.062/02 Ø 30 cm çapında, her boyda, C 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme
betonarme fore kazık yapılması
m 128,49
15.140.1202 Y.16.062/03 Ø 45 cm çapında, her boyda, C 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme
betonarme fore kazık yapılması
m 166,99
15.140.1203 Y.16.062/04 Ø 65 cm çapında, C 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık
yapılması
(0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)
m 282,85
15.140.1204 Y.16.062/05 Ø 65 cm çapında, C 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık
yapılması
(18,01 m ile 36,00 m arası, 36,00 m dahil )
m 306,09
15.140.1205 Y.16.062/06 Ø 80 cm çapında, C 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık
yapılması
(0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)
m 369,81
15.140.1206 Y.16.062/07 Ø 80 cm çapında, C 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık
yapılması
(18,01 m ile 36,00 m arası, 36,00 m dahil )
m 408,55
15.140.1207 Y.16.062/08 Ø 100 cm çapında, C 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore
kazık yapılması
(0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)
m 554,54
15.140.1208 Y.16.062/09 Ø 100 cm çapında, C 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore
kazık yapılması
(18,01 m ile 36,00 m arası, 36,00 m dahil )
m 623,74
15.140.1209 Y.16.062/10 Ø 120 cm çapında, C 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore
kazık yapılması
(0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)
m 763,24
15.140.1210 Y.16.062/11 Ø 120 cm çapında, C 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore
kazık yapılması
(18,01 m ile 36,00 m arası, 36,00 m dahil )
m 862,09
15.140.1211 Y.16.062/12 Ø 165 cm çapında, C 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore
kazık yapılması
(0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)
m 1.262,46
15.140.1212 Y.16.062/13 Ø 165 cm çapında, C 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore
kazık yapılması
(18,01 m ile 36,00 m arası, 36,00 m dahil )
m 1.460,16

BİR CEVAP YAZIN