<link rel="stylesheet" id="bwg_fonts-css" href="https://santiyede.com/wp-content/plugins/photo-gallery/css/bwg-fonts/fonts.css?ver=0.0.1" type="text/css" media="all">

2020 yılı inşaat birim fiyatları

İçerik Tablosu

2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI – POZ NO – TANIM – RAYİÇ FİYATIPoz NoEski Poz NoTanımÖlçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL

MALZEMELERİN YÜKLEME , BOŞALTMA VE İSTİFİ

(Taşımalar Hariç)

15.100.1001Y.09.001/11 ton her cins çimento ve kirecin taşıtlara yükleme, boşaltma ve istifi
(Fabrikadan alınan malzemeden yükleme bedeli düşülür.)
Ton16,88
15.100.1002Y.09.003/11 m³ kum, çakıl, tuvenan, stabilize, kırmataş, hafif agrega ve mermer pirinci
taşıtlara yükleme, boşaltma ve figüresi
3,38
15.100.1003Y.09.005/11 m³ her nevi taşın taşıtlara yükleme boşaltma ve figüresi3,69
15.100.1004Y.09.012/11 ton her cins betonarme demiri, profil ve lama demiri ile sacların taşıtlara yükleme,
boşaltma ve istifi
(Fabrikadan alınan malzemeden yükleme bedeli düşülür.)
Ton14,66
15.100.1005Y.09.014/11 ton çelik borunun taşıtlara yükleme, boşaltma ve istifiTon29,34
15.100.1006Y.09.016/11 ton her cins ve ölçüde PE, HDPE ve PVC esaslı borunun taşıtlara yükleme,
boşaltma ve istifi
Ton44,00
15.100.1007Y.09.017/1Normal, cephe, modüler dolu veya delikli tuğlalar ve oluklu kiremidin taşıtlara
yükleme, boşaltma ve istifi
1000
Ad
18,13
15.100.1008Y.09.021/1Her cins hafif gazbeton malzemesi, genleştirilmiş perlit agregası ve bu agrega ile
yapılmış (tuğla, pano, hazır kuru harç ve benzeri) malzemenin taşıtlara yükleme,
boşaltma ve istifi
5,18

KAZI ALANINDAKİ FUNDALIK-AĞAÇLARIN KESİLMESİ,

SÖKÜLMESİ VE TEMİZLENMESİ

15.105.100114.021Kazı alanı içine rastlayan fundaların gerekli el aletleri kullanarak kesilmesi ve
temizlenmesi
100 m²421,88
15.105.100214.021/1Kazı ve dolgu alanında makine ile temizleme ve sökme işi yapılması100 m²50,59
Ağaç Kesilmesi ve Sökme İşi:
15.105.110114.022/1El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 5-10 cm
(10 cm dahil) beher ağaç için
Ad8,44
15.105.110214.022/2El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 11-20 cm
(20cm dahil) beher ağaç için
Ad16,88
15.105.110314.022/3El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 21-30 cm
(30 cm dahil) beher ağaç için
Ad33,75
15.105.110414.022/4El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 31-40 cm
(40 cm dahil) beher ağaç için
Ad50,63
15.105.110514.022/5El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 41-50 cm
(50 cm dahil) beher ağaç için
Ad67,50
15.105.110614.022/6El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 51-60 cm
(60 cm dahil) beher ağaç için
Ad101,25
15.105.110714.022/7El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 61-70 cm
(70 cm dahil) beher ağaç için
Ad151,88
15.105.110814.022/8El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 71-80 cm
(80 cm dahil) beher ağaç için
Ad202,50
15.105.110914.022/9El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 81 cm
den büyük olan beher ağaç için
Ad337,50

KAZILARDA DERİNLİK ZAMMI FORMÜLLERİ:

15.110.100114.040/1Her cins zeminde el ile yapılan (geniş-dar) derin kazılara derinlik zammı (iksasız
kazılarda) F=8,438 x H – 16,876
(%25 müteahhit karı ve genel giderler dahil)
 
15.110.100214.040/2Her cins zeminde el ile yapılan (geniş-dar) derin kazılara derinlik zammı
(karşılıklı, aralıklı, sık kaplamalı ve tam kaplamalı iksalı) F=16,876 x H – 33,752
(%25 müteahhit karı ve genel giderler dahil)
 
 Not : H: Serbest kazının bittiği , dar kazının başladığı kot ile derin kazı taban kotları
arasındaki fark (derin kazı derinliği) mt. olarak
 

A)EL İLE YAPILAN SERBEST KAZILAR:

15.115.100114.001El ile yumuşak toprak kazılması
(gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum ve benzeri zeminler)
33,76
15.115.100214.002El ile sert toprak kazılması
(kil, siltli, kumlu ve gevşek kil, killi kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve
benzeri zeminler)
43,89
15.115.100314.003El ile yumuşak küskülük kazılması
(sert kil, yumuşak marn ve tüf, sıkışık gravye, parçalanıp el ile atılabilen 0,100 m3
e kadar büyüklükteki her cins blok taşlar, kazı güçlüğü benzerliğinden dolayı çamur
ve benzeri zeminler)
54,85
15.115.100414.004El ile sert küskülük kazılması
(ayrışmış ve çatlaklı kaya, ayrışmış yapıdaki gre, şist, taşlaşmış marn ve kil, 0,100-
0,400 m³ büyüklükte parçalanıp el ile atılabilen her cins blok taşlar ve benzeri
zeminler)
63,29
15.115.100514.005El veya kompresör ile patlayıcı madde kullanarak yumuşak kaya kazılması
(tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı taşı,
volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç), 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve
benzeri zeminler)
50,64
15.115.100614.006El veya kompresörle patlayıcı madde kullanarak sert kaya kazılması
(kalın tabaka ve kitle halinde sert gre, betonlaşmış konglomera, kesif kalker,
mermer, ayrışmamış serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri, 0,400 m³ den büyük
aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler)
61,36
15.115.100714.007El veya kompresörle patlayıcı madde kullanarak çok sert kaya kazılması
(ayrışmamış granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 m³ den büyük aynı cins
blok taşlar ve benzeri zeminler)
74,43
15.115.100814.008El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan yumuşak kaya kazılması
(tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı taşı,
volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç) 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve
benzeri zeminler)
83,71
15.115.100914.009El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan sert kaya kazılması
(sert gre, betonlaşmış konglomera, kesif kalker, mermer, ayrışmamış serpantin,
andezit, trakit bazalt tüfleri ve 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri
zeminler)
114,26
15.115.101014.010El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan çok sert kaya kazılması
(ayrışmamış granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 m³ den büyük aynı cins
blok taşlar ve benzeri zeminler)
172,26
15.115.101114.011El ile batak ve balçığın kazılması
(su muhtevası yüksek olan ve bu suyu kolay bırakmayan akıcı ve yapışkan
nitelikteki zeminler)
101,26

B) EL İLE YAPILAN DERİN KAZILAR

(Derinliği 2.00 metre den fazla olan derin kazılara ayrıca Poz No : 14.040’daki

derinlik zammı fiyatı uygulanır.)

15.115.120114.012/1El ile her derinlikte yumuşak ve sert toprakta geniş derin kazı yapılması
(gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum, kil, siltli, kumlu ve gevşek kil, killi
kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler)
63,30
15.115.120214.012/2El ile her derinlikte yumuşak ve sert toprakta dar derin kazı yapılması
(gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum, kil, siltli, kumlu ve gevşek kil, killi
kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler)
69,63
15.115.120314.013/1El ile her derinlikte yumuşak ve sert küskülük zeminde geniş derin kazı yapılması
(sert kil, yumuşak marn ve tüf , sıkışık gravye, kazı güçlüğü benzerliğinden dolayı
çamur, ayrışmış ve çatlaklı kaya, ayrışmış yapıdaki gre, şist, taşlaşmış marn ve kil,
0-0,400 m³ büyüklükte parçalanabilen her cins blok taşlar ve benzeri zeminler)
91,15
15.115.120414.013/2El ile her derinlikte yumuşak ve sert küskülük zeminde dar derin kazı yapılması
(sert kil, yumuşak marn ve tüf , sıkışık gravye, kazı güçlüğü benzerliğinden dolayı
çamur, ayrışmış ve çatlaklı kaya, ayrışmış yapıdaki gre, şist, taşlaşmış marn ve kil,
0-0,400 m³ büyüklükte parçalanabilen her cins blok taşlar ve benzeri zeminler)
100,26
15.115.120514.014/1El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanarak her derinlikte yumuşak, sert,
çok sert kayada geniş derin kazı yapılması
(tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı taşı,
volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç) sert gre, betonlaşmış konglomera, kesif kalker,
mermer, ayrışmamış serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri, ayrışmamış granit ve
benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri
zeminler)
110,48
15.115.120614.014/2El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanarak her derinlikte yumuşak, sert,
çok sert kayada dar derin kazı yapılması
(tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı taşı ,
volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç) sert gre , betonlaşmış konglomera, kesif kalker,
mermer, ayrışmamış serpantin , andezit , trakit bazalt tüfleri, ayrışmamış granit ve
benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri
zeminler)
121,53
15.115.120714.015/1El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte yumuşak
kayada geniş derin kazı yapılması
(tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı taşı,
volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç), 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve
benzeri zeminler)
120,39
15.115.120814.015/2El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte yumuşak
kayada dar derin kazı yapılması
(tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı taşı,
volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç), 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve
benzeri zeminler)
132,43
15.115.120914.016/1El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte sert kayada
geniş derin kazı yapılması
(kalın tabaka ve kitle halinde sert gre, betonlaşmış konglomera, kesif kalker,
mermer, ayrışmamış serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri, 0,400 m³ den büyük
aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler)
150,93
15.115.121014.016/2El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte sert kayada dar
derin kazı yapılması
(kalın tabaka ve kitle halinde sert gre, betonlaşmış konglomera, kesif kalker,
mermer, ayrışmamış serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri, 0,400 m³ den büyük
aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler)
166,01
15.115.121114.017/1El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte çok sert kayada
geniş derin kazı yapılması
(ayrışmamış granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 m³ den büyük aynı cins
blok taşlar ve benzeri zeminler)
212,03
15.115.121214.017/2El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte çok sert kayada
dar derin kazı yapılması
(ayrışmamış granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 m³ den büyük aynı cins
blok taşlar ve benzeri zeminler)
233,23
15.115.121314.018Dolguya gelmiş serilmiş her cins kazının (kaya zeminler hariç) elle tokmaklanarak
tabaka tabaka sıkıştırılması
17,98
15.115.121414.019Dolgu altının sürülmesi1000 m²64,69
15.115.121514.020/1El ile her derinlikte geniş derin batak ve balçık kazılması
(su muhtevası yüksek olan ve bu suyu kolay bırakmayan akıcı ve yapışkan
nitelikteki zeminler)
152,74
15.115.121614.020/2El ile her derinlikte dar derin batak ve balçık kazılması
(su muhtevası yüksek olan ve bu suyu kolay bırakmayan akıcı ve yapışkan
nitelikteki zeminler)
168,01

BİNA İNŞAATLARINDAKİ MAKİNALI KAZILAR

A- Makina ile yapılan serbest kazılar:

15.120.1001Y.15.001/1AMakine ile yumuşak ve sert toprak kazılması
(Serbest kazı)
5,46
15.120.1002Y.15.006/1AMakine ile yumuşak ve sert küskülük kazılması
(serbest kazı)
7,28
15.120.1003Y.15.008/1AMakine ile batak ve balçık kazılması
(serbest kazı)
10,74
15.120.1004Y.15.010/1AMakine ile patlayıcı madde kullanılarak yumuşak kaya kazılması
(Serbest kazı)
16,96
15.120.1005Y.15.010/2AMakine ile patlayıcı madde kullanmadan yumuşak kaya kazılması
(Serbest kazı)
12,33
15.120.1006Y.15.014/1AMakine ile patlayıcı madde kullanılarak sert kaya kazılması
(Serbest kazı)
22,11
15.120.1007Y.15.014/4AMakine ile patlayıcı madde kullanmadan sert kaya kazılması
(Serbest kazı)
28,26
Poz NoEski Poz NoTanımÖlçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.120.1008Y.15.018/1AMakine ile patlayıcı madde kullanılarak çok sert kaya kazılması
(Serbest kazı)
28,73
15.120.1009Y.15.018/4AMakine ile patlayıcı madde kullanmadan çok sert kaya kazılması
(Serbest kazı)
38,23

B-Makina ile yapılan derin kazılar:

15.120.1101Y.15.001/2BMakine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması
(Derin kazı)
6,29
15.120.1102Y.15.006/2BMakine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması
(Derin kazı)
9,25
15.120.1103Y.15.008/2BMakine ile her derinlik ve her genişlikte batak ve balçık kazılması
(Derin kazı)
14,69
15.120.1104Y.15.010/3BMakine ile patlayıcı madde kullanılarak her derinlik ve her genişlikte yumuşak kaya
kazılması
(Derin kazı)
23,85
15.120.1105Y.15.010/4BMakine ile patlayıcı madde kullanmadan her derinlik ve her genişlikte yumuşak
kaya kazılması
(Derin kazı)
15,38
15.120.1106Y.15.014/2BMakine ile patlayıcı madde kullanılarak her derinlik ve her genişlikte sert kaya
kazılması
(Derin kazı)
28,79
15.120.1107Y.15.014/5BMakine ile patlayıcı madde kullanmadan her derinlik ve her genişlikte sert kaya
kazılması
(Derin kazı)
36,71
15.120.1108Y.15.018/2BMakine ile patlayıcı madde kullanılarak her derinlik ve her genişlikte çok sert kaya
kazılması
(Derin kazı)
37,10
15.120.1109Y.15.018/5BMakine ile patlayıcı madde kullanmadan her derinlik ve her genişlikte çok sert kaya
kazılması
(Derin kazı)
45,96

DOLGU İŞLERİ

15.125.1001Y.15.140/01Kum temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması42,48
15.125.1002Y.15.140/02Çakıl temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması42,48
15.125.1003Y.15.140/03Kum temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması22,21
15.125.1004Y.15.140/04Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması22,21
15.125.1005Y.15.140/05Kum temin edilerek, drenaj yapılması64,38
15.125.1006Y.15.140/06Çakıl temin edilerek, drenaj yapılması64,38
15.125.1007Y.15.140/0732mm’ye kadar kırmataş temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma
yapılması
80,60
15.125.1008Y.15.140/0832mm’ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma
yapılması
60,34
15.125.1009Y.15.140/0963mm’ye kadar kırmataş temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma
yapılması
75,60
15.125.1010Y.15.140/1063mm’ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma
yapılması
55,34
15.125.1011Y.15.140/15Hafif agrega (elenmiş kömür curufu) ile dolgu yapılması11,56

İKSA İŞLERİ:

15.130.100214.023/1Kazılara tam ahşap kaplamalı iksa yapılması82,95
15.130.100314.023/2Kazılara sık aralıklı ahşap iksa yapılması58,06
15.130.100414.023/3Kazılara aralıklı ahşap kaplamalı iksa yapılması41,48

JET GROUT İŞLERİ

15.135.1001Y.16.072/02Her uzunluk, her açı ve her türlü zeminde Ø 60 cm jet grout kolonu imalatı
yapılması (jet1 yöntemi ile) (delgi dahil)
m101,94
15.135.1002Y.16.072/03Her uzunluk, her açı ve her türlü zeminde Ø 80 cm jet grout kolonu imalatı
yapılması (jet1 yöntemi ile) (delgi dahil)
m118,04
15.135.1003Y.16.072/04Her uzunluk, her açı ve her türlü zeminde Ø 60 cm jet grout kolonu imalatı
yapılması (jet2 yöntemi ile) (delgi dahil)
m119,74
  2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI   
Poz NoEski Poz NoTanımÖlçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.135.1004Y.16.072/05Her uzunluk, her açı ve her türlü zeminde Ø 80 cm jet grout kolonu imalatı
yapılması (jet2 yöntemi ile) (delgi dahil)
m138,21
15.135.1005Y.16.072/06Her uzunluk, her açı ve her türlü zeminde Ø 100 cm jet grout kolonu imalatı
yapılması (jet2 yöntemi ile) (delgi dahil)
m165,03

FORE KAZIK İŞLERİ

(forej ve beton bedeli dahil , demir bedeli hariç)

C 20 / 25 başınç dayanımlı hazır beton ile
15.140.1001Y.16.060/02Ø 30 cm çapında, her boyda, C 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme
betonarme fore kazık yapılması
m127,09
15.140.1002Y.16.060/03Ø 45 cm çapında, her boyda, C 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme
betonarme fore kazık yapılması
m164,01
15.140.1003Y.16.060/04Ø 65 cm çapında, C 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık
yapılması
(0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)
m276,55
15.140.1004Y.16.060/05Ø 65 cm çapında, C 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık
yapılması
(18,01 m ile 36,00m arası, 36,00m dahil )
m299,79
15.140.1005Y.16.060/06Ø 80 cm çapında, C 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık
yapılması
(0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)
m360,19
15.140.1006Y.16.060/07Ø 80 cm çapında, C 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık
yapılması
(18,01 m ile 36,00 m arası, 36,00 m dahil )
m398,93
15.140.1007Y.16.060/08Ø 100 cm çapında, C 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore
kazık yapılması
(0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)
m539,49
15.140.1008Y.16.060/09Ø 100 cm çapında, C 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore
kazık yapılması
(18,01 m ile 36,00 m arası, 36,00 m dahil )
m608,69
15.140.1009Y.16.060/10Ø 120 cm çapında, C 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore
kazık yapılması
(0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)
m741,54
15.140.1010Y.16.060/11Ø 120 cm çapında, C 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore
kazık yapılması
(18,01 m ile 36,00 m arası, 36,00 m dahil )
m840,39
15.140.1011Y.16.060/12Ø 165 cm çapında, C 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore
kazık yapılması
(0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)
m1.221,34
15.140.1012Y.16.060/13Ø 165 cm çapında, C 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore
kazık yapılması
(18,01 m ile 36,00 m arası, 36,00 m dahil )
m1.419,04
C 25/30 basınç dayanımlı hazır beton ile
15.140.1101Y.16.061/02Ø 30 cm çapında, her boyda, C 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme
betonarme fore kazık yapılması
m127,79
15.140.1102Y.16.061/03Ø 45 cm çapında, her boyda, C 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme
betonarme fore kazık yapılması
m165,50
15.140.1103Y.16.061/04Ø 65 cm çapında, C 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık
yapılması
(0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)
m279,70
15.140.1104Y.16.061/05Ø 65 cm çapında, C 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık
yapılması
(18,01 m ile 36,00 m arası, 36,00 m dahil )
m302,94
15.140.1105Y.16.061/06Ø 80 cm çapında, C 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık
yapılması
(0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)
m365,00
15.140.1106Y.16.061/07Ø 80 cm çapında, C 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık
yapılması
(18,01 m ile 36,00 m arası, 36,00 m dahil )
m403,74
  2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI   
Poz NoEski Poz NoTanımÖlçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.140.1107Y.16.061/08Ø 100 cm çapında, C 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore
kazık yapılması
(0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)
m547,01
15.140.1108Y.16.061/09Ø 100 cm çapında, C 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore
kazık yapılması
(18,01 m ile 36,00 m arası, 36,00 m dahil )
m616,21
15.140.1109Y.16.061/10Ø 120 cm çapında, C 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore
kazık yapılması
(0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)
m752,39
15.140.1110Y.16.061/11Ø 120 cm çapında, C 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore
kazık yapılması
(18,01 m ile 36,00 m arası, 36,00 m dahil )
m851,24
15.140.1111Y.16.061/12Ø 165 cm çapında, C 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore
kazık yapılması
(0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)
m1.241,90
15.140.1112Y.16.061/13Ø 165 cm çapında, C 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore
kazık yapılması
(18,01 m ile 36,00 m arası, 36,00 m dahil )
m1.439,60
C 30/37 basınç dayanımlı hazır beton ile
15.140.1201Y.16.062/02Ø 30 cm çapında, her boyda, C 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme
betonarme fore kazık yapılması
m128,49
15.140.1202Y.16.062/03Ø 45 cm çapında, her boyda, C 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme
betonarme fore kazık yapılması
m166,99
15.140.1203Y.16.062/04Ø 65 cm çapında, C 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık
yapılması
(0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)
m282,85
15.140.1204Y.16.062/05Ø 65 cm çapında, C 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık
yapılması
(18,01 m ile 36,00 m arası, 36,00 m dahil )
m306,09
15.140.1205Y.16.062/06Ø 80 cm çapında, C 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık
yapılması
(0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)
m369,81
15.140.1206Y.16.062/07Ø 80 cm çapında, C 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık
yapılması
(18,01 m ile 36,00 m arası, 36,00 m dahil )
m408,55
15.140.1207Y.16.062/08Ø 100 cm çapında, C 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore
kazık yapılması
(0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)
m554,54
15.140.1208Y.16.062/09Ø 100 cm çapında, C 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore
kazık yapılması
(18,01 m ile 36,00 m arası, 36,00 m dahil )
m623,74
15.140.1209Y.16.062/10Ø 120 cm çapında, C 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore
kazık yapılması
(0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)
m763,24
15.140.1210Y.16.062/11Ø 120 cm çapında, C 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore
kazık yapılması
(18,01 m ile 36,00 m arası, 36,00 m dahil )
m862,09
15.140.1211Y.16.062/12Ø 165 cm çapında, C 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore
kazık yapılması
(0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)
m1.262,46
15.140.1212Y.16.062/13Ø 165 cm çapında, C 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore
kazık yapılması
(18,01 m ile 36,00 m arası, 36,00 m dahil )
m1.460,16

HAZIR BETONLAR (GRI RENKTE, NORMAL)

15.150.1001Y.16.050/11Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 8/10
basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli
dahil)
215,55
15.150.1002Y.16.050/12Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 12/15
basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli
dahil)
230,55
  2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI   
Poz NoEski Poz NoTanımÖlçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.150.1003Y.16.050/13Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20
basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli
dahil)
239,88
15.150.1004Y.16.050/14Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25
basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli
dahil)
244,88
15.150.1005Y.16.050/15Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30
basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli
dahil)
253,63
15.150.1006Y.16.050/16Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37
basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli
dahil)
262,38
15.150.1007Y.16.050/17Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 35/45
basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli
dahil)
278,63
15.150.1008Y.16.050/18Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 40/50
basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli
dahil)
293,63
15.150.1009Y.16.050/19Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 45/55
basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli
dahil)
299,88
15.150.1010Y.16.050/20Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 50/60
basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli
dahil)
307,38

HAZIR BETONLAR (BEYAZ RENKTE, NORMAL)

15.150.1101Y.16.050/21Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 8/10
basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli
dahil)
265,55
15.150.1102Y.16.050/22Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 12/15
basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli
dahil)
273,05
15.150.1103Y.16.050/23Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20
basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli
dahil)
289,88
15.150.1104Y.16.050/24Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25
basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli
dahil)
304,88
15.150.1105Y.16.050/25Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30
basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli
dahil)
319,88
15.150.1106Y.16.050/26Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37
basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli
dahil)
341,13
15.150.1107Y.16.050/27Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 35/45
basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli
dahil)
363,63
15.150.1108Y.16.050/28Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 40/50
basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli
dahil)
393,63
15.150.1109Y.16.050/29Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 45/55
basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli
dahil)
416,13
15.150.1110Y.16.050/30Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 50/60
basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli
dahil)
438,63

SİLİNDİR İLE SIKIŞTIRILMIŞ BETON YOL İMALATI

15.150.5001 Silindir ile Sıkıştırılmış Beton Yollar için hazırlanan beton harcının temini, finişer
ile serilmesi, silindirler ile sıkıştırılması
338,35

BETON PREFABRİK İMALAT

  2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI   
Poz NoEski Poz NoTanımÖlçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.155.1001Y.30.00112 cm kalınlığında önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu, taşıyıcı beton döşeme
elemanları ile döşeme yapılması.
169,55
15.155.1002Y.30.00216 cm kalınlığında önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu, taşıyıcı beton döşeme
elemanları ile döşeme yapılması.
175,28
15.155.1003Y.30.00320 cm kalınlığında önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu, taşıyıcı beton döşeme
elemanları ile döşeme yapılması.
184,99
15.155.1004Y.30.003/A20 cm kalınlığında önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu, ağır taşıyıcı beton döşeme
elemanları ile döşeme yapılması.
220,69
15.155.1005Y.30.00424 cm kalınlığında önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu taşıyıcı beton döşeme
elemanları ile döşeme yapılması.
239,25
15.155.1006Y.30.004/A24 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu ağır taşıyıcı beton döşeme
elemanları ile döşeme yapılması.
272,40
15.155.100730.10012 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu beton bölme (duvar) elemanları
ile duvar yapılması.
156,80
15.155.100830.10116 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu beton bölme (duvar) elemanları
ile duvar yapılması.
173,38

BETON ÇELİK ÇUBUKLARININ İŞLENMESİ-MANŞONLA EKLENMESİ

15.160.1001Y.23.010Nervürlü çelik hasırın yerine konulması
1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil)
Ton4.745,00
15.160.1002Y.23.011Nervürlü çelik hasırın yerine konulması
3,001-10,000 kg/m² (10,000 kg/m² dahil)
Ton4.646,88
15.160.1003Y.23.014Ø 8 – Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve
yerine konulması
Ton4.444,21
15.160.1004Y.23.015Ø 14 – Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve
yerine konulması.
Ton4.362,90
15.160.1005Y.23.016Ø 28 mm den büyük nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi
ve yerine konulması.
Ton4.305,78

DEMİR İNŞAAT:

15.165.1001Y.23.071Her türlü profil demirlerin münferit veya birleşik olarak hazırlanması ve yerine
tespit edilmesi
(aşık olarak yapılan mertekler, hurdi döşemeler, mütemadi kirişler, basit olarak
kullanılan münferit çatı aşıkları ve mertekleri, lentolar, hurdi döşemeler, köşe
takviye demirleri, kolonlar, dikmeli kolonların bağlanmasında kullanılan hatıllar ve
benzeri imalatlar)
Ton7.695,99
15.165.1002Y.23.081Profil demirlerinden çatı makası yapılması ve yerine konulması.Ton8.203,44
15.165.1003Y.23.101Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması,
yerine tespiti
(yapı karkası, köprülerde profil demirlerinden kirişler, başlıklar, bağlantılar ve
benzeri imalatlar)
Ton7.727,91

KALIP

15.180.1001Y.21.001/01Ahşaptan seri kalıp yapılması24,68
15.180.1002Y.21.001/02Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması63,98
15.180.1003Y.21.001/03Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması67,20
15.180.1004Y.21.001/04Sac ile eğri yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması70,21
15.180.1005Y.21.040Tünel kalıp sistemi ile betonarme kalıp yapılması77,96

KALIP VE İŞ İSKELELERİ

15.185.1001Y.21.050/C11Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası)9,15
15.185.1002Y.21.050/C12Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (4,01-6,00 m arası)10,73
15.185.1003Y.21.050/C13Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (6,01-8,00m arası)12,26
15.185.1004Y.21.050/C14Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (8,01-10,00m arası)13,84
15.185.1011Y.21.051/C11Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması.
(0,00-51,50 m arası)
15,08
15.185.1012Y.21.051/C13Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, tavanlar için iş iskelesi yapılması.
(0,00-21,50 m arası)
12,20

ÇEŞİTLİ YAPI KİMYASALI UYGULAMALARI

15.190.1001Y.19.090/001ABazalt agregalı (gri) yüzey sertlestirici ve kür uygulaması (taze betonda)12,31
  2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI   
Poz NoEski Poz NoTanımÖlçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.190.1002Y.19.090/001BKuvars agregalı (gri) yüzey sertlestirici ve kür uygulaması (taze betonda)12,63
15.190.1003Y.19.090/001CKuvars-Korund agregalı (gri) yüzey sertlestirici ve kür uygulaması (taze betonda)13,56
15.190.1004Y.19.090/001DKorund agregalı (gri) yüzey sertlestirici ve kür uygulaması (taze betonda)14,81
15.190.1005Y.19.090/0024mm genislik ve 40 mm derinlikte derz kesimi yapılması ve polietilen fitil ve
poliüretan derz mastigi ile doldurulması (Saha Betonu)
m7,96
15.190.1006Y.19.090/003Yeni beton yüzeylere kür yapılması (Saha Betonu)2,53
15.190.1007Y.19.090/004Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm
kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması
15,01
15.190.1008 Silindir ile Sıkıştrılmış Beton Yollarda Parafinik Esaslı Kür Malzemesi ile Kür
Yapılması
4,04
15.190.1009 Silindir ile Sıkıştrılmış Beton Yollarda Akrilik Esaslı Kür Malzemesi ile Kür
Yapılması
4,26
15.190.1010 Silindir ile Sıkıştrılmış Beton Yollarda Su ile Kür Yapılması1000 m²69,01
15.190.1011 Silindir ile Sıkıştrılmış Beton Yollarda Beton Kalınlığının 1/3 – 1/4 ü oranında Derz
Kesilmesi
m2,30
15.190.1012 2,5 mm kalınlıkta, self leveling Poliüretan esaslı zemin kaplaması yapılması168,45
15.190.1013 2,5 mm kalınlıkta, self leveling Poliüretan esaslı, zemin kaplaması yapılması (ESD
yüzey (statik elektriği yüzeyde tutmayıp, toprağa ileten yüzey) istenen zeminlere)
209,79
15.190.1014 2,5 mm kalınlıkta self leveling Epoksi esaslı zemin kaplaması yapılması119,74
15.190.1015 Poliüretan esaslı zemin kaplaması üzerine su bazlı, solventsiz, düşük emisyonlu,
bakteriostatik, iki bileşenli, poliüretan esaslı, şeffaf veya pigmentli, mat yüzey
bitişli son kat kaplama malzemesi ile kaplama yapılması
18,68
15.190.1016 Poliüretan esaslı – ESD yüzey (statik elektriği yüzeyde tutmayıp, toprağa ileten
yüzey) zemin uygulaması üzerine, anti-statik, iki bileşenli, poliüretan esaslı, mat, su
bazlı ve düşük emisyonlu, ESD özellikli, mat yüzey bitişli son kat kaplama
malzemesi ile kaplama yapılması
38,88
15.190.1017 Epoksi esaslı zemin kaplamalar üzeri poliüretan esaslı, UV dayanımlı, renkli,
elastik, mat görünümlü, iki bileşenli son kat kaplama malzemesi ile kaplama
yapılması
17,31
15.190.1018 Poliürea esaslı zemin kaplaması üzerine, poliüretan esaslı, tek bileşenli, solventli,
UV dayanımlı, koruyucu son kat kaplama malzemesi ile kaplama yapılması
26,69
15.190.1019 Alçı esaslı kendiliğinden yerleşen harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi
yapılması
13,58

BETON/BETONARME BORU DÖŞENMESİ

15.195.1001Y.18.450/02Ø200 mm iç çaplı 30-40 mm kalınlığında 1500 mm uzunluğunda entegre contalı
beton boru döşenmesi
m61,25
15.195.1002Y.18.450/03Ø300 mm iç çaplı 45-50 mm kalınlığında 1500 mm uzunluğunda entegre contalı
beton boru döşenmesi
m77,70
15.195.1003Y.18.450/04Ø400 mm iç çaplı 45-55 mm kalınlığında 1500 mm uzunluğunda entegre contalı
beton boru döşenmesi
m101,76
15.195.1004Y.18.450/10Ø1000 mm iç çaplı 110-115 mm kalınlığında 2000 mm uzunluğunda entegre
contalı betonarme boru döşenmesi
m471,89

DRENAJ LEVHASI DÖŞENMESİ

15.200.1001Y.18.462/021Bodrum perdelerinde su yalıtımı ve izolasyon pimi ile uygulanmış ısı yalıtımı
üzerine HDPE esaslı drenaj ve koruma levhası temini ve yerine döşenmesi
(150≤basınç dayanımı<200 KN/m²)
8,99
15.200.1002Y.18.462/022Bodrum perdelerinde su yalıtımı ve izolasyon pimi ile uygulanmış ısı yalıtımı
üzerine HDPE esaslı drenaj ve koruma levhası temini ve yerine döşenmesi
(200≤basınç dayanımı<250 KN/m²)
10,16
15.200.1003Y.18.462/023Bodrum perdelerinde su yalıtımı ve izolasyon pimi ile uygulanmış ısı yalıtımı
üzerine HDPE esaslı drenaj ve koruma levhası temini ve yerine döşenmesi
(250≤basınç dayanımı<350 KN/m²)
11,94
15.200.1004Y.18.462/031Bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine HDPE esaslı drenaj ve koruma levhası
temini ve yerine döşenmesi
(150≤basınç dayanımı<200 KN/m²)
10,73
  2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI   
Poz NoEski Poz NoTanımÖlçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.200.1005Y.18.462/032Bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine HDPE esaslı drenaj ve koruma levhası
temini ve yerine döşenmesi
(200≤basınç dayanımı<250 KN/m²)
11,90
15.200.1006Y.18.462/033Bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine HDPE esaslı drenaj ve koruma levhası
temini ve yerine döşenmesi
(250≤basınç dayanımı<350 KN/m²)
13,68

PVC ESASLI, KORUGE DRENAJ BORULARI İLE DRENAJ YAPILMASI

15.205.1001Y.18.460/21Ø 100 mm anma çaplı, PVC esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine
dösenmesi
m5,40
15.205.1002Y.18.460/22Ø 125 mm anma çaplı, PVC esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine
dösenmesi
m8,53
15.205.1003Y.18.460/23Ø 160 mm anma çaplı, PVC esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine
dösenmesi
m12,78
15.205.1004Y.18.460/24Ø 200 mm anma çaplı, PVC esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine
dösenmesi
m17,53

TAŞ İŞLERİ:

15.210.1001Y.17.001Ocak taşı ile kuru duvar inşaat yapılması109,40
15.210.1002Y.17.002/AOcak taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması173,69
15.210.1003Y.17.031/AOcaktan çaplanmış moloz taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması260,73
15.210.1004Y.17.136Ocak taşı ile blokaj yapılması102,69

TUĞLA İŞLERİ

Yatay delikli tuğla duvar yapılması (LD birim)
15.220.1001Y.18.001/C1185 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 85 x 190 mm) ile duvar yapılması48,21
15.220.1002Y.18.001/C12100 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (200 x 100 x 200 mm) ile duvar yapılması49,54
15.220.1003Y.18.001/C13120 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (250 x 120 x 200 mm) ile duvar yapılması51,96
15.220.1004Y.18.001/C14135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapılması54,03
15.220.1005Y.18.001/C15190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması62,54
15.220.1006Y.18.001/C16200 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (250 x 200 x 250 mm) ile duvar yapılması65,75
15.220.1007Y.18.001/C17240 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (235 x 240 x 135 mm) ile duvar yapılması73,78
15.220.1008Y.18.001/C18250 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (240 x 250 x 190 mm) ile duvar yapılması75,20
Düşey delikli tuğla duvar yapılması (LD birim) (W Sınıfı – 700 kg/m3)
15.220.1101Y.18.001/F11115 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 115 x 235 mm) ile duvar yapılması
(W Sınıfı – 700 kg/m³)
56,43
15.220.1102Y.18.001/F12145 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 145 x 235 mm) ile duvar yapılması
(W Sınıfı – 700 kg/m³)
63,05
15.220.1103Y.18.001/F13175 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 175 x 235 mm) ile duvar yapılması
(W Sınıfı – 700 kg/m³)
70,10
15.220.1104Y.18.001/F14190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 235 mm) ile duvar yapılması
(W Sınıfı – 700 kg/m³)
72,88
15.220.1105Y.18.001/F15240 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 240 x 235 mm) ile duvar yapılması
(W Sınıfı – 700 kg/m³)
84,40
15.220.1106Y.18.001/F16250 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 250 x 235 mm) ile duvar yapılması
(W Sınıfı – 700 kg/m³)
86,65
15.220.1107Y.18.001/F17300 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 300 x 235 mm) ile duvar yapılması
(W Sınıfı – 700 kg/m³)
97,56
Düşey delikli tuğla duvar yapılması (LD birim) (AB Sınıfı – 650 kg/m3)
15.220.1201Y.18.001/K11190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması
(AB Sınıfı – 650 kg/m³)
69,64
15.220.1202Y.18.001/K12240 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 240 x 190 mm) ile duvar yapılması
(AB Sınıfı – 650 kg/m³)
77,80
15.220.1203Y.18.001/K13290 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 290 x 190 mm) ile duvar yapılması
(AB Sınıfı – 650 kg/m³)
89,44
15.220.1204Y.18.001/K14390 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (190 x 390 x 190 mm) ile duvar yapılması
(AB Sınıfı – 650 kg/m³)
107,98
Düşey delikli dış cephe tuğlası ile duvar yapılması (HD birim)
  2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI   
Poz NoEski Poz NoTanımÖlçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.220.1301Y.18.001/N1190 mm kalınlığında düşey delikli dış cephe tuğlası (190 x 90 x 50 mm) ile duvar
yapılması
135,05
15.220.1302Y.18.001/N12102 mm kalınlığında düşey delikli dış cephe tuğlası (215 x 102 x 65 mm) ile duvar
yapılması
173,26
Düşey delikli tuğla duvar yapılması (HD birim)
15.220.1401Y.18.001/N13190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması77,14
15.220.1402Y.18.001/N14290 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (190 x 290 x 135 mm) ile duvar yapılması99,31
Harman tuğlası ile duvar yapılması
15.220.1451Y.18.001/P1190 mm kalınlığında dolu harman tuğlası (190 x 90 x 50 mm) ile duvar yapılması83,55
15.220.1452Y.18.001/P1290 mm kalınlığında delikli harman tuğlası (190 x 90 x 50 mm) ile duvar yapılması83,55
Asmolen döşeme dolgu tuğlası ile asmolen döşeme yapılması
15.220.1501Y.18.001/R01200 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (200 x 200 x 400 mm) ile asmolen
döşeme yapılması
54,18
15.220.1502Y.18.001/R02225 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (225 x 200 x 400 mm) ile asmolen
döşeme yapılması
60,45
15.220.1503Y.18.001/R03250 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (250 x 200 x 400 mm) ile asmolen
döşeme yapılması
66,41
15.220.1504Y.18.001/R04275 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (275 x 200 x 400 mm) ile asmolen
döşeme yapılması
72,36
15.220.1505Y.18.001/R05300 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (300 x 200 x 400 mm) ile asmolen
döşeme yapılması
78,50
15.220.1506Y.18.001/R06325 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (325 x 200 x 400 mm) ile asmolen
döşeme yapılması
84,45
15.220.1507Y.18.001/R07350 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (350 x 200 x 400 mm) ile asmolen
döşeme yapılması
90,40
Teçhizatlı Tuğla Lento Temini ve Yerine Konulması
15.220.1602 12 cm – 13,5 cm kalınlıklar arasında teçhizatlı tuğla lentonun temini ve yerine
konulması
m91,90
15.220.1603 14,5 cm – 16 cm kalınlıklar arasında teçhizatlı tuğla lentonun temini ve yerine
konulması
m95,83
15.220.1604 18,5 cm – 20 cm kalınlıklar arasında teçhizatlı tuğla lentonun temini ve yerine
konulması
m106,50
15.220.1605 23,5 cm – 25 cm kalınlıklar arasında teçhizatlı tuğla lentonun temini ve yerine
konulması
m118,18

GAZBETON İŞLERİ

Techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
15.225.1001Y.18.110/01C017,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
43,26
15.225.1002Y.18.110/01C028,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
46,24
15.225.1003Y.18.110/01C039 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
47,91
15.225.1004Y.18.110/01C0410 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
50,89
15.225.1005Y.18.110/01C0512,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
58,13
15.225.1006Y.18.110/01C0613,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
61,10
  2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI   
Poz NoEski Poz NoTanımÖlçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.225.1007Y.18.110/01C0715 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
65,35
15.225.1008Y.18.110/01C0817,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
72,59
15.225.1009Y.18.110/01C0919 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
77,25
15.225.1010Y.18.110/01C1020 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
80,61
15.225.1011Y.18.110/01C1122,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
87,85
15.225.1012Y.18.110/01C1225 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
95,08
15.225.1013 27,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
102,50
15.225.1014Y.18.110/01C1330 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
109,93
15.225.1015 32,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
117,36
15.225.1016Y.18.110/01C1435 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
124,79
Techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile) (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
15.225.1051Y.18.110/01D017,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
46,51
15.225.1052Y.18.110/01D028,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
49,65
15.225.1053Y.18.110/01D039 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
51,43
15.225.1054Y.18.110/01D0410 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
54,56
15.225.1055Y.18.110/01D0512,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
62,21
15.225.1056Y.18.110/01D0613,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
65,35
15.225.1057Y.18.110/01D0715 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
69,85
15.225.1058Y.18.110/01D0817,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
77,50
15.225.1059Y.18.110/01D0919 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
82,41
  2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI   
Poz NoEski Poz NoTanımÖlçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.225.1060Y.18.110/01D1020 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
85,95
15.225.1061Y.18.110/01D1122,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
93,60
15.225.1062Y.18.110/01D1225 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
101,25
15.225.1063 27,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
109,10
15.225.1064Y.18.110/01D1330 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
116,95
15.225.1065 32,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
124,79
15.225.1066Y.18.110/01D1435 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
132,64
Techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile) (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
15.225.1101Y.18.110/01E017,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
49,48
15.225.1102Y.18.110/01E028,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
52,75
15.225.1103Y.18.110/01E039 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
54,58
15.225.1104Y.18.110/01E0410 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
57,85
15.225.1105Y.18.110/01E0512,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
65,83
15.225.1106Y.18.110/01E0613,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
69,08
15.225.1107Y.18.110/01E0715 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
73,80
15.225.1108Y.18.110/01E0817,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
81,76
15.225.1109Y.18.110/01E0919 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
86,86
15.225.1110Y.18.110/01E1020 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
90,53
15.225.1111Y.18.110/01E1122,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
98,50
15.225.1112Y.18.110/01E1225 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
106,48
  2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI   
Poz NoEski Poz NoTanımÖlçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.225.1113 27,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
114,63
15.225.1114Y.18.110/01E1330 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
122,80
15.225.1115 32,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
130,99
15.225.1116Y.18.110/01E1435 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
139,16
Techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile) (≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³)
15.225.1151 7,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³)
43,55
15.225.1152 8,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³)
46,55
15.225.1153 9 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³)
48,26
15.225.1154 10 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³)
51,28
15.225.1155 12,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³)
58,60
15.225.1156 13,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³)
61,61
15.225.1157 15 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³)
65,94
15.225.1158 17,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³)
73,26
15.225.1159 19 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³)
77,98
15.225.1160 20 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³)
81,39
15.225.1161 22,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³)
88,71
15.225.1162 25 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³)
96,05
15.225.1163 27,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³)
103,56
15.225.1164 30 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³)
111,09
15.225.1165 32,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³)
118,61
  2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI   
Poz NoEski Poz NoTanımÖlçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.225.1166 35 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(gazbeton tutkalı ile)
(≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³)
126,15
Gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması
(2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
15.225.1301Y.18.110/02C0115 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması
(2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
60,14
15.225.1302Y.18.110/02C0217,5 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması
(2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
69,20
15.225.1303Y.18.110/02C0320 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması
(2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
78,29
15.225.1304Y.18.110/02C0422,5 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması
(2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
87,36
15.225.1305Y.18.110/02C0525 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması
(2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
96,44
15.225.1306Y.18.110/02C0627,5 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması
(2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
105,50
15.225.1307Y.18.110/02C0730 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması
(2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
114,59
Teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
15.225.1401Y.18.110/03D017,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
65,63
15.225.1402Y.18.110/03D028,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
73,06
15.225.1403Y.18.110/03D039 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
77,06
15.225.1404Y.18.110/03D0410 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
84,49
15.225.1405Y.18.110/03D0512,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
102,78
15.225.1406Y.18.110/03D0613,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
110,20
15.225.1407Y.18.110/03D0715 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
121,63
15.225.1408Y.18.110/03D0817,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
139,89
15.225.1409Y.18.110/03D0919 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
151,33
15.225.1410Y.18.110/03D1020 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
159,31
15.225.1411Y.18.110/03D1122,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
177,59
15.225.1412Y.18.110/03D1225 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
195,88
15.225.1413 27,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
214,43
15.225.1414Y.18.110/03D1330 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
233,00
15.225.1415 32,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
251,59
15.225.1416Y.18.110/03D1435 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
270,15
Teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
15.225.1451Y.18.110/03E017,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
70,41
  2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI   
Poz NoEski Poz NoTanımÖlçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.225.1452Y.18.110/03E028,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
78,09
15.225.1453Y.18.110/03E039 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
82,23
15.225.1454Y.18.110/03E0410 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
89,90
15.225.1455Y.18.110/03E0512,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
108,83
15.225.1456Y.18.110/03E0613,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
116,51
15.225.1457Y.18.110/03E0715 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
128,33
15.225.1458Y.18.110/03E0817,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
147,24
15.225.1459Y.18.110/03E0919 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
159,06
15.225.1460Y.18.110/03E1020 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
167,30
15.225.1461Y.18.110/03E1122,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
186,23
15.225.1462Y.18.110/03E1225 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
205,16
15.225.1463 27,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
224,36
15.225.1464Y.18.110/03E1330 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
243,56
15.225.1465 32,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
262,78
15.225.1466Y.18.110/03E1435 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
281,99
Teçhizatlı gazbeton döşeme elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı döşeme
yapılması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
15.225.1601Y.18.110/04E1110 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton döşeme elemanları ile vinç kullanılarak
taşıyıcı döşeme yapılması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
92,85
15.225.1602Y.18.110/04E1212,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton döşeme elemanları ile vinç kullanılarak
taşıyıcı döşeme yapılması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
111,23
15.225.1603Y.18.110/04E1315 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton döşeme elemanları ile vinç kullanılarak
taşıyıcı döşeme yapılması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
129,61
15.225.1604Y.18.110/04E1417,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton döşeme elemanları ile vinç kullanılarak
taşıyıcı döşeme yapılması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
147,99
15.225.1605Y.18.110/04E1520 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton döşeme elemanları ile vinç kullanılarak
taşıyıcı döşeme yapılması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
166,38
15.225.1606Y.18.110/04E1622,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton döşeme elemanları ile vinç kullanılarak
taşıyıcı döşeme yapılması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
184,76
15.225.1607Y.18.110/04E1725 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton döşeme elemanları ile vinç kullanılarak
taşıyıcı döşeme yapılması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
203,15
15.225.1608Y.18.110/04E1827,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton döşeme elemanları ile vinç kullanılarak
taşıyıcı döşeme yapılması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
221,53
Teçhizatlı gazbeton çatı elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı çatı yapılması
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
  2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI   
Poz NoEski Poz NoTanımÖlçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.225.1701Y.18.110/05D1110 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı
çatı yapılması
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
80,79
15.225.1702Y.18.110/05D1212,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı elemanları ile vinç kullanılarak
taşıyıcı çatı yapılması
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
96,93
15.225.1703Y.18.110/05D1315 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı
çatı yapılması
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
113,05
15.225.1704Y.18.110/05D1417,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı elemanları ile vinç kullanılarak
taşıyıcı çatı yapılması
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
129,19
15.225.1705Y.18.110/05D1520 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı
çatı yapılması
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
145,31
Teçhizatlı gazbeton çatı elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı çatı yapılması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
15.225.1801Y.18.110/05E1110 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı
çatı yapılması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
92,85
15.225.1802Y.18.110/05E1212,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı elemanları ile vinç kullanılarak
taşıyıcı çatı yapılması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
111,23
15.225.1803Y.18.110/05E1315 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı
çatı yapılması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
129,61
15.225.1804Y.18.110/05E1417,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı elemanları ile vinç kullanılarak
taşıyıcı çatı yapılması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
147,99
15.225.1805Y.18.110/05E1520 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı
çatı yapılması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
166,38
Teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar yapılması (3,50
N/mm² ve 500 kg/m³)
15.225.1901Y.18.110/06D0110 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar
yapılması
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
92,41
15.225.1902Y.18.110/06D0212,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak
duvar yapılması
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
109,44
15.225.1903Y.18.110/06D0315 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar
yapılması
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
126,49
15.225.1904Y.18.110/06D0417,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak
duvar yapılması
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
143,53
15.225.1905Y.18.110/06D0520 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar
yapılması
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
160,56
15.225.1906Y.18.110/06D0622,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak
duvar yapılması
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
177,60
15.225.1907Y.18.110/06D0725 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar
yapılması
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
194,65
15.225.1908Y.18.110/06D0827,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak
duvar yapılması
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
211,69
  2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI   
Poz NoEski Poz NoTanımÖlçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.225.1909Y.18.110/06D0930 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar
yapılması
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
228,73
Teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar yapılması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
15.225.2001Y.18.110/06E0110 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar
yapılması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
106,15
15.225.2002Y.18.110/06E0212,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak
duvar yapılması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
125,90
15.225.2003Y.18.110/06E0315 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar
yapılması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
145,65
15.225.2004Y.18.110/06E0417,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak
duvar yapılması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
165,40
15.225.2005Y.18.110/06E0520 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar
yapılması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
185,14
15.225.2006Y.18.110/06E0622,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak
duvar yapılması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
204,88
15.225.2007Y.18.110/06E0725 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar
yapılması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
224,63
15.225.2008Y.18.110/06E0827,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak
duvar yapılması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
244,38
15.225.2009Y.18.110/06E0930 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar
yapılması
(5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
264,10
Teçhizatsız gazbeton izolasyon plakları ile çatı ve döşemelerde ısı yalıtımı
yapılması
(2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
15.225.2101Y.18.110/07C015 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton izolasyon plakları ile çatı ve döşemelerde
ısı yalıtımı yapılması
(2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
19,05
15.225.2102Y.18.110/07C027,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton izolasyon plakları ile çatı ve döşemelerde
ısı yalıtımı yapılması
(2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
26,88
15.225.2103Y.18.110/07C038,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton izolasyon plakları ile çatı ve döşemelerde
ısı yalıtımı yapılması
(2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
31,01
15.225.2104Y.18.110/07C0410 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton izolasyon plakları ile çatı ve döşemelerde
ısı yalıtımı yapılması
(2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
36,39
15.225.2105Y.18.110/07C0512,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton izolasyon plakları ile çatı ve
döşemelerde ısı yalıtımı yapılması
(2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
44,21
15.225.2106Y.18.110/07C0615 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton izolasyon plakları ile çatı ve döşemelerde
ısı yalıtımı yapılması
(2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
52,04
15.225.2107Y.18.110/07C0717,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton izolasyon plakları ile çatı ve
döşemelerde ısı yalıtımı yapılması
(2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
59,86
15.225.2108Y.18.110/07C0820 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton izolasyon plakları ile çatı ve döşemelerde
ısı yalıtımı yapılması
(2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
67,68

BİMSBETON İŞLERİ

Poz NoEski Poz NoTanımÖlçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
Taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(bimsbeton tutkalı ile)
(min.1.50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/ m³ hariç)
15.230.1001Y.18.110/20C019 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(bimsbeton tutkalı ile)
(min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç)
34,30
15.230.1002Y.18.110/20C0210 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(bimsbeton tutkalı ile)
(min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç)
35,98
15.230.1003Y.18.110/20C0313,5 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar
yapılması (bimsbeton tutkalı ile)
(min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç)
40,80
15.230.1004Y.18.110/20C0415 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(bimsbeton tutkalı ile)
(min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç)
43,31
15.230.1005Y.18.110/20C0517,5 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar
yapılması (bimsbeton tutkalı ile)
(min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç)
46,59
15.230.1006Y.18.110/20C0619 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(bimsbeton tutkalı ile)
(min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç)
49,24
15.230.1007Y.18.110/20C0725 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(bimsbeton tutkalı ile)
(min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç)
57,85
15.230.1008Y.18.110/20C0830 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(bimsbeton tutkalı ile)
(min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç)
64,54
Taşıyıcı bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(bimsbeton tutkalı ile) (min. 5 N/mm² ve min.900 kg/m³)
15.230.1101Y.18.110/21C0110 cm kalınlığındaki taşıyıcı bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(bimsbeton tutkalı ile)
(min. 5 N/mm² ve min. 900 kg/m³)
41,51
15.230.1102Y.18.110/21C0215 cm kalınlığındaki taşıyıcı bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(bimsbeton tutkalı ile)
(min. 5 N/mm² ve min. 900 kg/m³)
49,24
15.230.1103Y.18.110/21C0319 cm kalınlığındaki taşıyıcı bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması
(bimsbeton tutkalı ile)
(min. 5 N/mm² ve min. 900 kg/m³)
55,15
Bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması
(min. 400 kg/m³)
15.230.1201Y.18.110/22C0120 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması
(min. 400 kg/m³)
44,56
15.230.1202Y.18.110/22C0222 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması
(min. 400 kg/m³)
48,40
15.230.1203Y.18.110/22C0323 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması
(min. 400 kg/m³)
50,33
15.230.1204Y.18.110/22C0425 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması
(min. 400 kg/m³)
54,44
15.230.1205Y.18.110/22C0528 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması
(min. 400 kg/m³)
60,21
15.230.1206Y.18.110/22C0630 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması
(min. 400 kg/m³)
64,19
15.230.1207Y.18.110/22C0732 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması
(min. 400 kg/m³)
68,60
15.230.1208Y.18.110/22C0835 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması
(min. 400 kg/m³)
73,94
Teçhizatlı bimsbeton lento temini ve yerine konulması
15.230.1301Y.18.110/23C0110 cm kalınlığındaki teçhizatlı bimsbeton lento temini ve yerine konulması58,00
15.230.1302Y.18.110/23C0213,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı bimsbeton lento temini ve yerine konulması75,88
  2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI   
Poz NoEski Poz NoTanımÖlçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.230.1303Y.18.110/23C0315 cm kalınlığındaki teçhizatlı bimsbeton lento temini ve yerine konulması83,49
15.230.1304Y.18.110/23C0419 cm kalınlığındaki teçhizatlı bimsbeton lento temini ve yerine konulması102,59

YALITIM TABAKALI SANDVİÇ HAFİF KARGİR BİRİMLER

15.235.1001Y.18.110/5114 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 5,5 cm, basınç dayanımı 2.5 N/mm²
olan yalıtım tabakalı sandviç hafif kargir birimler ile duvar yapılması
109,09
15.235.1002Y.18.110/5215 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 6 cm, basınç dayanımı 0.9 N/mm² olan
yalıtım tabakalı sandviç hafif kargir birimler ile duvar yapılması
68,41
15.235.1003Y.18.110/5319 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 6 cm, basınç dayanımı 0.9 N/mm² olan
yalıtım tabakalı sandviç hafif kargir birimler ile duvar yapılması
73,05
15.235.1004Y.18.110/5419.5 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 8,5 cm, basınç dayanımı 2.5 N/mm²
olan yalıtım tabakalı sandviç hafif kargir birimler ile duvar yapılması
123,06
15.235.1005Y.18.110/5520 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 6 cm, basınç dayanımı 1 N/mm² olan
yalıtım tabakalı sandviç hafif kargir birimler ile duvar yapılması
75,25

EPS KATKILI BETON BLOK İŞLERİ

Duvar İmalatları
15.235.1024 10 cm kalınlığındaki EPS katkılı bloklar ile duvar yapılması
(EPS katkılı beton blok tutkalı ile)
64,05
15.235.1025 12 cm kalınlığındaki EPS katkılı bloklar ile duvar yapılması
(EPS katkılı beton blok tutkalı ile)
72,76
15.235.1027 15 cm kalınlığındaki EPS katkılı bloklar ile duvar yapılması
(EPS katkılı beton blok tutkalı ile)
85,28
15.235.1028 17,5 cm kalınlığındaki EPS katkılı bloklar ile duvar yapılması
(EPS katkılı beton blok tutkalı ile)
95,53
15.235.1031 20 cm kalınlığındaki EPS katkılı bloklar ile duvar yapılması
(EPS katkılı beton blok tutkalı ile)
106,94
15.235.1032 22,5 cm kalınlığındaki EPS katkılı bloklar ile duvar yapılması
(EPS katkılı beton blok tutkalı ile)
117,54
15.235.1033 25 cm kalınlığındaki EPS katkılı bloklar ile duvar yapılması
(EPS katkılı beton blok tutkalı ile)
128,16
15.235.1034 27,5 cm kalınlığındaki EPS katkılı bloklar ile duvar yapılması
(EPS katkılı beton blok tutkalı ile)
138,60
15.235.1035 30 cm kalınlığındaki EPS katkılı bloklar ile duvar yapılması
(EPS katkılı beton blok tutkalı ile)
149,40
15.235.1036 32,5 cm kalınlığındaki EPS katkılı bloklar ile duvar yapılması
(EPS katkılı beton blok tutkalı ile)
160,21
15.235.1037 35 cm kalınlığındaki EPS katkılı bloklar ile duvar yapılması
(EPS katkılı beton blok tutkalı ile)
171,04
15.235.1038 37,5 cm kalınlığındaki EPS katkılı bloklar ile duvar yapılması
(EPS katkılı beton blok tutkalı ile)
181,48
15.235.1039 40 cm kalınlığındaki EPS katkılı bloklar ile duvar yapılması
(EPS katkılı beton blok tutkalı ile)
192,28
15.235.1043 50 cm kalınlığındaki EPS katkılı bloklar ile duvar yapılması
(EPS katkılı beton blok tutkalı ile)
235,16
15.235.1047 60 cm kalınlığındaki EPS katkılı bloklar ile duvar yapılması
(EPS katkılı beton blok tutkalı ile)
276,91
Asmolen Döşeme İmalatları
15.235.1051 15 cm yüksekliğindeki EPS katkılı bloklar ile asmolen döşeme yapılması79,21
15.235.1052 17,5 cm yüksekliğindeki EPS katkılı bloklar ile asmolen döşeme yapılması89,91
15.235.1053 20 cm yüksekliğindeki EPS katkılı bloklar ile asmolen döşeme yapılması103,49
15.235.1054 22,5 cm yüksekliğindeki EPS katkılı bloklar ile asmolen döşeme yapılması115,63
15.235.1055 25 cm yüksekliğindeki EPS katkılı bloklar ile asmolen döşeme yapılması128,11
15.235.1056 27,5 cm yüksekliğindeki EPS katkılı bloklar ile asmolen döşeme yapılması140,24
15.235.1057 30 cm yüksekliğindeki EPS katkılı bloklar ile asmolen döşeme yapılması152,39
15.235.1058 32,5 cm yüksekliğindeki EPS katkılı bloklar ile asmolen döşeme yapılması164,53
15.235.1059 35 cm yüksekliğindeki EPS katkılı bloklar ile asmolen döşeme yapılması177,01
  2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI   
Poz NoEski Poz NoTanımÖlçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.235.1060 37,5 cm yüksekliğindeki EPS katkılı bloklar ile asmolen döşeme yapılması189,14
15.235.1061 40 cm yüksekliğindeki EPS katkılı bloklar ile asmolen döşeme yapılması201,29

KİREÇ KUMTAŞI İLE DUVAR İŞLERİ

15.240.1001Y.18.111/01(37,5×11,5×19 cm) ebadında kireç kum taşı ile 11,5 cm kalınlıkta duvar yapılması
(tutkallı uygulama)
44,05
15.240.1002Y.18.111/02(37,5x19x19 cm) ebadında kireç kum taşı ile 19 cm kalınlıkta duvar yapılması
(tutkallı uygulama)
58,08
15.240.1003Y.18.111/03(37,5x24x19 cm) ebadında kireç kum taşı ile 24 cm kalınlıkta duvar yapılması
(tutkallı uygulama)
65,13

GEOTEKSTİL KEÇE SERİLMESİ

15.245.1001Y.18.461/041150 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi4,00
15.245.1002Y.18.461/042250 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi4,79
15.245.1003Y.18.461/045500 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi7,00

TESVİYE İŞLERİ

15.250.1001Y.27.581200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması21,60

ŞAP İŞLERİ

15.250.1101Y.27.5832.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması30,43
15.250.1102Y.27.5842.5 cm kalınlığında 450 kg çimento dozlu şap yapılması30,58
15.250.1103Y.27.5852.5 cm kalınlığında 500 kg çimento dozlu şap yapılması31,18
15.250.1104 Makina ile ortalama 2,5 cm kalınlıkta alçı esaslı şap yapılması33,05

POLİMER BİTÜMLÜ ÖRTÜLER İLE SU YALITIMI YAPILMASI

15.255.1001Y.18.461/0013 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3
mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı
polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması
43,60
15.255.1002Y.18.461/0023 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve
3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe
taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması
45,31
15.255.1003Y.18.461/0033 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3
mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı
polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması
50,35
15.255.1004Y.18.461/0043 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı
polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması
45,90
15.255.1005Y.18.461/0053 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe
taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması
47,90
15.255.1006Y.18.461/0063 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe
taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması
54,23
15.255.1007Y.18.461/0073 mm ve 4 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe
taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması
48,78
15.255.1008Y.18.461/0083 mm ve 4 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) polyester
keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması
50,93
15.255.1009Y.18.461/0093 mm ve 4 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester
keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması
57,54
15.255.1010Y.18.461/0103 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve
3,3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe
taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı
yapılması
46,48
15.255.1011Y.18.461/0113 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve
3,3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe
taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı
yapılması
48,34
15.255.1012Y.18.461/0123 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve
3,3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe
taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı
yapılması
53,23
  2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI   
Poz NoEski Poz NoTanımÖlçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.255.1013Y.18.461/0133 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı
ve 3,3 mm kalınlıkta plastomer esaslı(-5 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe
taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı
yapılması
48,78
15.255.1014Y.18.461/0143 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe
taşıyıcılı ve 3,3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli)
polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su
yalıtımı yapılması
50,93
15.255.1015Y.18.461/0153 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe
taşıyıcılı ve 3,3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli)
polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su
yalıtımı yapılması
57,10
15.255.1016Y.18.461/0214,3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe
taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtü ile tek kat su yalıtımı
yapılması
30,48
15.255.1017Y.18.461/0224,3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe
taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtü ile tek kat su yalıtımı
yapılması
31,63
15.255.1018Y.18.461/0234,3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe
taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtü ile tek kat su yalıtımı
yapılması
35,21
15.255.1019Y.18.461/0243 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe
taşıyıcılı bir yüzü metal folyo kaplı polimer bitümlü örtü ile tek kat su yalıtımı
yapılması
31,63
15.255.1020Y.18.461/0253 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe
taşıyıcılı bir yüzü metal folyo kaplı polimer bitümlü örtü ile tek kat su yalıtımı
yapılması
37,80
15.255.1021Y.18.461/0263 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı
polimer bitümlü örtü ile tek kat yalıtım yapılması
22,71
15.255.1022Y.18.461/0273 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı
polimer bitümlü örtü ile tek kat yalıtım yapılması
25,01
15.255.1023Y.18.461/0283 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı
polimer bitümlü örtü ile tek kat yalıtım yapılması
23,43
15.255.1024Y.18.461/0293 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe
taşıyıcılı polimer bitümlü örtü ile tek kat yalıtım yapılması
26,01
15.255.1025Y.18.461/0303 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı
polimer bitümlü örtü ile tek kat yalıtım yapılması
25,30
15.255.1026Y.18.461/0313 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe
taşıyıcılı polimer bitümlü örtü ile tek kat yalıtım yapılması
29,18

BİNA İNŞAATLARINDA JEOMEMBRANLAR İLE SU YALITIMI YAPILMASI

15.260.1001Y.18.461/051A1,5 mm kalınlıkta, PVC esaslı, (düz tip yada sinyal tabakalı) jeomembran ile su
yalıtımı yapılması
33,66
15.260.1002Y.18.461/051B2 mm kalınlıkta, PVC esaslı, (düz tip yada sinyal tabakalı) jeomembran ile su
yalıtımı yapılması
40,61
15.260.1003Y.18.461/052A1,5 mm kalınlıkta, PVC esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su yalıtımı
yapılması
35,63
15.260.1004Y.18.461/052B2 mm kalınlıkta, PVC esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su yalıtımı
yapılması
43,38
15.260.1005Y.18.461/053A1,5 mm kalınlıkta, HDPE esaslı, (düz tip yada sinyal tabakalı) jeomembran ile su
yalıtımı yapılması
29,59
15.260.1006Y.18.461/053B2 mm kalınlıkta, HDPE esaslı, (düz tip yada sinyal tabakalı) jeomembran ile su
yalıtımı yapılması
35,24
15.260.1007Y.18.461/054A1,5 mm kalınlıkta, HDPE esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su
yalıtımı yapılması
31,83
15.260.1008Y.18.461/054B2 mm kalınlıkta, HDPE esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su yalıtımı
yapılması
38,13
15.260.1009Y.18.461/055A1,5 mm kalınlıkta, LDPE esaslı, (düz tip yada sinyal tabakalı) jeomembran ile su
yalıtımı yapılması
29,59
  2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI   
Poz NoEski Poz NoTanımÖlçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.260.1010Y.18.461/055B2 mm kalınlıkta, LDPE esaslı, (düz tip yada sinyal tabakalı) jeomembran ile su
yalıtımı yapılması
35,24
15.260.1011Y.18.461/057A1,5 mm kalınlıkta, EPDM esaslı, (düz tip yada sinyal tabakalı) jeomembran ile su
yalıtımı yapılması
57,15
15.260.1012Y.18.461/057B2 mm kalınlıkta, EPDM esaslı, (düz tip yada sinyal tabakalı) jeomembran ile su
yalıtımı yapılması
72,38
15.260.1013Y.18.461/059A1,5 mm kalınlıkta, TPO esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su yalıtımı
yapılması
42,98
15.260.1014Y.18.461/059B2 mm kalınlıkta, TPO esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su yalıtımı
yapılması
52,95

HDPE ve PP LEVHALAR İLE SU YALITIMI YAPILMASI

15.265.1001Y.18.462/0013 mm kalınlıkta, HDPE levhalarla, su yalıtımı yapılması58,28
15.265.1002Y.18.462/0024 mm kalınlıkta, HDPE levhalarla, su yalıtımı yapılması73,55
15.265.1003Y.18.462/0035 mm kalınlıkta, HDPE levhalarla, su yalıtımı yapılması88,83
15.265.1004Y.18.462/0113 mm kalınlıkta, PP levhalarla, su yalıtımı yapılması55,24
15.265.1005Y.18.462/0124 mm kalınlıkta, PP levhalarla, su yalıtımı yapılması70,50
15.265.1006Y.18.462/0135 mm kalınlıkta, PP levhalarla, su yalıtımı yapılması85,78

SÜRME VE PÜSKÜRTME ESASLI MALZEMELER İLE SU YALITIMI YAPILMASI

15.270.1001Y.19.085/021Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile 2 kat halinde toplam 1
mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması
41,34
15.270.1002Y.19.085/022Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile file takviyeli olarak, 2
kat halinde toplam 1 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması
44,41
15.270.1003Y.19.085/023Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile 3 kat halinde toplam
1,5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması
54,08
15.270.1004Y.19.085/024Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile file takviyeli olarak, 3
kat halinde toplam 1,5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması
57,15
15.270.1005Y.19.085/025Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile 2
kat halinde toplam 1.5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması
36,18
15.270.1006Y.19.085/026Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bilesenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile file
takviyeli olarak, 2 kat halinde toplam 1.5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması
39,25
15.270.1007Y.19.085/027Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bilesenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile 3
kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması
44,00
15.270.1008Y.19.085/028Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bilesenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile file
takviyeli olarak, 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması
47,08
15.270.1009Y.19.085/029Çimento esaslı tek bilesenli kristalize su yalıtım harcı ile 2 kat halinde toplam 1.5
mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması
32,44
15.270.1010Y.19.085/030Çimento esaslı tek bilesenli kristalize su yalıtım harcı ile file takviyeli olarak, 2 kat
halinde toplam 1.5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması
35,51
15.270.1011Y.19.085/031Çimento esaslı tek bilesenli kristalize su yalıtım harcı ile 3 kat halinde toplam 2 mm
kalınlıkta su yalıtımı yapılması
39,03
15.270.1012Y.19.085/032Çimento esaslı tek bilesenli kristalize su yalıtım harcı ile file takviyeli olarak, 3 kat
halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması
42,10
15.270.1101 Hibrit Poliürea bazlı iki bileşenli su yalıtım malzemesi ile 2 mm kalınlıkta su
yalıtımı yapılması
118,50
15.270.1111 % 100 Saf Poliürea bazlı iki bileşenli su yalıtım malzemesi ile 2 mm kalınlıkta su
yalıtımı yapılması
187,25

DERZ YAPILMASI

15.275.1001Y.27.101/01Taş duvar yüzeylerine gömme oluklu derz yapılması17,31
15.275.1002Y.27.101/02Taş duvar yüzeylerine kabartma derz yapılması18,86

SIVA YAPILMASI

15.275.1101Y.27.501/01250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası)46,90
15.275.1102Y.27.501/02200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe
sıvası)
42,31
15.275.1103Y.27.501/03250/350 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (tavan sıvası)43,79
15.275.1104Y.27.501/04250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla serpme (çarpma) sıva yapılması33,64
  2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI   
Poz NoEski Poz NoTanımÖlçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.275.1105Y.27.501/08350 kg çimento dozlu harçla tek kat ince sıva yapılması30,80
15.275.1106 250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması28,23
15.275.1107 Çimento Kireç karşımı harç ile kaba sıva yapılması (iç cephe)29,31

METAL KAPI KASA ARKASI DOLGUSU

15.275.9991Y.27.504/01Metal kapı kasa arkalarının beton harcı ile doldurulması39,60

ALÇI SIVA VE KAPLAMA İŞLERİ

15.280.1009 Perlitli sıva alçısı ve saten alçı ile kaplama yapılması (Beton, tuğla duvar vb.
yüzeylere)
45,13
15.280.1010 Perlitli sıva alçısı ve saten alçı harçlarının karışımı ile ortalama 5 mm kalınlıkta
düzeltme sıvası yapılması (Kaba sıva, brüt beton yüzeyler, perlitli alçı yüzeyler vb.
yüzeylere)
15,83
15.280.1011 Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık)8,96
15.280.1012 Makina alçısı ile tavanlara 15 mm kalınlığında tek kat alçı sıva yapılması31,85
15.280.1013 Makina alçısı ile duvarlara 20 mm kalınlığında tek kat alçı sıva yapılması (Beton,
tuğla vb. yüzeylere)
35,24

YALITIM SIVALARI İLE SIVA YAPILMASI

15.285.1001Y.27.562/010Hazır (fabrikasyon) kaba/ince sıva harcı (TI, WI, CSI) ile iç veya dış yüzeylere 2
cm kalınlıkta sıva yapılması
54,51
15.285.1002Y.27.562/011Hazır (fabrikasyon) kaba/ince sıva harcı (TI, WI, CSI) ile iç veya dış yüzeylere 3
cm kalınlıkta sıva yapılması
75,48
15.285.1003Y.27.562/012Hazır (fabrikasyon) kaba/ince sıva harcı (TI, WI, CSI) ile iç veya dış yüzeylere 4
cm kalınlıkta sıva yapılması
96,43
15.285.1011Y.27.562/013Hazır (fabrikasyon) kaba/ince sıva harcı (TI, WI, CSII) ile iç veya dış yüzeylere 2
cm kalınlıkta sıva yapılması
56,00
15.285.1012Y.27.562/014Hazır (fabrikasyon) kaba/ince sıva harcı (TI, WI, CSII) ile iç veya dış yüzeylere 3
cm kalınlıkta sıva yapılması
77,70
15.285.1013Y.27.562/015Hazır (fabrikasyon) kaba/ince sıva harcı (TI, WI, CSII) ile iç veya dış yüzeylere 4
cm kalınlıkta sıva yapılması
99,40

AHŞAP ÇATI

15.300.1001Y.21.101/01Ahşaptan oturtma çatı yapılması
(çatı örtüsü altı tahta kaplamalı)
129,90
15.300.1002Y.21.101/02Ahşaptan oturtma çatı yapılması
(çatı örtüsünün altı OSB/3 kaplamalı)
129,78
15.300.1003Y.21.101/03Ahşaptan makaslı çatı yapılması2.698,26
15.300.1004Y.21.101/04Rendeli ahşaptan makaslı çatı yapılması2.793,25
15.300.1005Y.21.101/05Çatı üzerine tahta kaplama yapılması57,90
15.300.1006Y.21.101/06Çatı üzerine OSB/3 kaplama yapılması49,76
15.300.1007Y.21.101/07Rendeli ahşaptan saçak altı ve alın kaplaması yapılması96,89

KİL KİREMİT ÇATI İŞLERİ

15.305.1001Y.18.201/A101Üst ve alt kiremit (alaturka) ile çatı örtüsü yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1)
(150 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) (3 Latalı sistem)
137,94
15.305.1002Y.18.201/A102Üst ve alt kiremit (alaturka) ile çatı örtüsü yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1)
(90 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) (3 Latalı sistem)
132,03
15.305.1003Y.18.201/A105Yan ve üst kenarından kenetlenebilen kiremit ile çatı örtüsü yapılması
(Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (150 donma-çözülme çevrimine dayanıklı)
(2 Latalı sistem)
84,36
15.305.1004Y.18.201/A106Yan ve üst kenarından kenetlenebilen kiremit ile çatı örtüsü yapılması
(Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (90 donma-çözülme çevrimine dayanıklı)
(2 Latalı sistem)
81,09
15.305.1005Y.18.201/B101Mahya kiremitleri ile mahya yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (150 donma-
çözülme çevrimine dayanıklı)
m64,39
15.305.1006Y.18.201/B102Mahya kiremitleri ile mahya yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (90 donma-
çözülme çevrimine dayanıklı)
m61,18

BETON/PERLİTLİ BETON KİREMİT ÇATI İŞLERİ

15.305.1201Y.18.202/A01Renksiz beton kiremitler ile çatı örtüsü yapılması
(çift latalı sistem)
78,91
  2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI   
Poz NoEski Poz NoTanımÖlçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.305.1202Y.18.202/A02Demir oksit boyalı beton kiremitler ile çatı örtüsü yapılması (çift latalı sistem)84,69
15.305.1203Y.18.202/A03Demir oksit boyalı üzeri renkli sırla kaplanmış beton kiremitler ile çatı örtüsü
yapılması (çift latalı sistem)
90,66
15.305.1204Y.18.202/A10Renksiz beton mahya kiremitleri ile mahya yapılmasım68,75
15.305.1205Y.18.202/A11Demir oksit boyalı beton mahya kiremitleri ile mahya yapılmasım73,41
15.305.1206Y.18.202/A12Demir oksit boyalı üzeri renkli sırla kaplanmış beton mahya kiremitleri ile mahya
yapılması
m78,40
15.305.1207Y.18.202/B01Renksiz perlitli beton kiremitler ile çatı örtüsü yapılması (çift latalı sistem)74,13
15.305.1208Y.18.202/B02Demir oksit boyalı perlitli beton kiremitler ile çatı örtüsü yapılması (çift latalı
sistem)
78,91
15.305.1209Y.18.202/B03Demir oksit boyalı üzeri renkli sırla kaplanmış perlitli beton kiremitler ile çatı
örtüsü yapılması (çift latalı sistem)
84,43
15.305.1210Y.18.202/B10Renksiz perlitli beton mahya kiremitleri ile mahya yapılmasım66,65
15.305.1211Y.18.202/B11Demir oksit boyalı perlitli beton mahya kiremitleri ile mahya yapılmasım69,15
15.305.1212Y.18.202/B12Demir oksit boyalı üzeri renkli sırla kaplanmış beton mahya kiremitleri ile mahya
yapılması
m76,04
15.305.1213Y.18.202/C01Alüminyum ile güçlendirilmiş polibitülen/vulkanize termoplastik (tpv) kaplı,
kendinden yapışkanlı, UV dayanımlı duvar baca dibi bandı ile duvar, baca dibi vb.
yerlerde su yalıtımı yapılması (Toplam 25-40 cm genişlikte)
m63,66
15.305.1214Y.18.202/C02Alüminyum baskı çıtası ve poliüretan mastik ile yalıtım bitişlerinde sızdırmazlık
sağlanması
m24,80
15.305.1215Y.18.202/C03PVC esaslı, kendinden kanallı, UV dayanımlı, kanatlı oluk/vadidere su yalıtımı
(min.50 cm genişlikte) ile çatı deresi yapılması
m53,33

TENEKECİLİK İŞLERİ

Düşey yağmur borusu yapılması ve yerine tespiti
15.310.100124.00112 no’lu çinko levhadan 150 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine
tespiti.
m93,11
15.310.100224.00212 no’lu çinko levhadan 120 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine
tespiti.
m81,39
15.310.100324.00312 no’lu çinko levhadan 100 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine
tespiti.
m73,61
15.310.100424.00410 no’lu çinko levhadan 100 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine
tespiti.
m65,09
15.310.100524.00510 no’lu çinko levhadan 80 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine
tespiti.
m60,55
15.310.100624.00612 no’lu çinko levhadan 80 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine
tespiti.
m67,84
15.310.100724.00710 no’lu çinko levhadan 75 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine
tespiti.
m57,53
15.310.100824.00810 no’lu çinko levhadan 70 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine
tespiti.
m53,31
Yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti
15.310.110124.01014 no’lu çinko levhadan 240 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti.m188,09
15.310.110224.01112 no’lu çinko levhadan 185 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti.m147,96
15.310.110324.01212 no’lu çinko levhadan 155 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti.m135,00
15.310.110424.01312 no’lu çinko levhadan 130 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti.m122,19
15.310.110524.01412 no’lu çinko levhadan 110 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti.m114,90
15.310.110624.01512 no’lu çinko levhadan 90 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti.m105,23
Diğer tenekecilik işleri
15.310.120124.01614 no.lu çinko levhadan eğimli çatı deresi yapılması ve yerine konulmasım123,38
15.310.120224.01714 no.lu çinko levhadan oluk halinde yatay çatı deresi yapılması ve yerine
konulması
m233,18
15.310.120324.01812 no.lu çinko levhadan 30x40x30 cm ebadında yağmur suyu haznesi yapılması ve
yerine konulması
Ad221,29
  2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI   
Poz NoEski Poz NoTanımÖlçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.310.120424.01914 no.lu çinko levhadan atika duvar arkası için çatı deresi yapılması ve yerine
konulması
m255,71
15.310.120524.02012 No.lu çinko levhadan sıva eteği, baca kenarı, çatı muayene pencereleri ve çatı
fenerleri dipleri yapılması ve yerine konulması
m90,96
15.310.120624.02112 No.lu çinko levhadan atika duvarları üst ve yanlarına kaplama yapılması ve
yerine konulması
175,93
15.310.120724.02312 no.lu çinko levhadan pencere denizliği yapılması ve yerine konulmasım81,90
15.310.120824.02512 no.lu çinko levhadan baca temizleme kutusu yapılması ve yerine konulmasıAd48,43
15.310.120924.02612 no.lu çinko levhadan soba deliği ağızlığı ve kapağı yapılması ve yerine
konulması
Ad34,60
Bakır boru, oluk vb. imalat
15.310.130124.0510.50 mm bakır levhadan 125 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine
tespiti
m142,46
15.310.130224.0520,50 mm bakır levhadan 155 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti
(yuvarlak veya köşeli kesitte)
m221,21
15.310.130324.0530,50 mm bakır levhadan çatı deresi yapılması ve yerine tesbitim230,85
15.310.130424.0540,50 mm bakır levhadan oluk halinde çatı deresi yapılması ve yerine tespitim399,29
15.310.130524.0550,50 mm bakır levhadan 30x40x30 cm ebadında yağmur suyu haznesi yapılması ve
yerine tespiti
Ad338,45
15.310.130624.0560,50 mm bakır levhadan atika duvarı arkasına çatı deresi yapılması ve yerine
konulması
m421,29
15.310.130724.0570,50 mm bakır levhadan sıva eteği, baca kenarı, çatı muayene pencereleri ve çatı
feneri dipleri yapılması ve yerine konulması.
m161,90
15.310.130824.0580,50 mm bakır levhadan atika duvarları üst ve yanlarına kaplama yapılması ve
yerine konulması
336,26
15.310.130924.0590,50 mm bakır levhadan pencere denizliği yapılması ve yerine konulmasım142,29
PVC Yağmursuyu Borusu, Oluğu vb.
15.315.100124.060Ø 70 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbitim17,88
15.315.100224.061Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbitim25,93
15.315.100324.062Ø 125 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbitim29,68
15.315.100424.063Ø 100 mm çapında sert PVC yağmur oluğu temini ve yerine tesbitim32,80
15.315.100524.064Ø 150 mm çapında sert PVC yağmur oluğu temini ve yerine tesbitim41,29
Eksiz Yağmur Oluğu
15.315.1101Y.24.0650.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan eksiz oluk
yapılması ve yerine montajı (Sac genişiliği toplam 30 cm)
m27,18

YALITIMLI ÇATI CEPHE PANELİ İŞLERİ

15.320.1001Y.18.210/100BMevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 50 mm poliüretan yalıtımlı
(üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac ve altı 0.40 mm kalınlıkta boyalı
galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması.
139,26
15.320.1002Y.18.210/102BMevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 50 mm poliüretan yalıtımlı
(üstü 1.20 mm kalınlıkta PVC membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli
sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması.
197,64
15.320.1003Y.18.210/103BMevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 50 mm poliüretan yalıtımlı
(üstü 1.20 mm kalınlıkta TPO membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli
sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması.
203,64
15.320.1004Y.18.210/200BMevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 50 mm poliizosiyanurat
yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac ve altı 0.40 mm kalınlıkta
boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması.
149,76
15.320.1005Y.18.210/202BMevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 50 mm poliizosiyanurat
yalıtımlı (üstü 1.20 mm kalınlıkta PVC membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı
galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması.
212,64
15.320.1006Y.18.210/203BMevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 50 mm poliizosiyanurat
yalıtımlı (üstü 1.20 mm kalınlıkta TPO membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı
galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması.
217,14
15.320.1007Y.18.210/300CMevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 60 mm polistren yalıtımlı (üstü
0.70 mm kalınlıkta, altı 0.50 mm kalınlıkta naturel, gofrajlı alüminyum) çatı paneli
ile çatı örtüsü yapılması.
173,76
  2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI   
Poz NoEski Poz NoTanımÖlçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.320.1008Y.18.210/302CMevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 60 mm polistren yalıtımlı (üstü
0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac, altı 0.40 mm kalınlıkta boyalı galvanizli
sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması.
143,76
15.320.1009Y.18.210/303CMevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 60 mm polistren yalıtımlı (üstü
0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac, altı 0.40 mm kalınlıkta, naturel, gofrajlı
alüminyum) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması.
155,76
15.320.1010Y.18.210/400BMevcut çelik aşıklar üzerine, 60 mm taşyünü yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta
boyalı galvanizli sac ve altı 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile
çatı örtüsü yapılması.
177,45
15.320.1011Y.18.210/402BMevcut çelik aşıklar üzerine, 60 mm taşyünü yalıtımlı (üstü 1.20 mm kalınlıkta
PVC membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı
örtüsü yapılması.
233,98
15.320.1012Y.18.210/403BMevcut çelik aşıklar üzerine, 60 mm taşyünü yalıtımlı (üstü 1.20 mm kalınlıkta
TPO membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı
örtüsü yapılması.
239,98
15.320.1013Y.18.210/404BMevcut çelik aşıklar üzerine, 60 mm taşyünü yalıtımlı (üstü 1.50 mm kalınlıkta
TPO membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı
örtüsü yapılması.
242,98
15.320.1014Y.18.210/420AMevcut çelik aşıklar üzerine, 50 mm taşyünü + 25 mm poliüretan yalıtımlı (üstü
1.20 mm kalınlıkta PVC membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac)
çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması.
253,48
15.320.1015Y.18.210/430AMevcut çelik aşıklar üzerine, 50 mm taşyünü + 25 mm poliüretan yalıtımlı (üstü
1.20 mm kalınlıkta TPO membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac)
çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması.
257,98

ÇİNKO, BAKIR, ALÜMİNYUM VE SAC ÇATI ÖRTÜSÜ İŞLERİ

15.325.100118.232Ahşap çatı üzerine 0,50 mm kalınlıkta 10 nolu çinkodan çatı örtüsü yapılması195,44
15.325.100218.233Ahşap çatı üzerine 0,50 mm kalınlıkta bakır levhadan çatı örtüsü yapılması400,45
15.325.100318.233/AAhşap çatı üzerine 0,66 mm bakır levhadan çatı örtüsü yapılması499,43
15.325.100418.233/1Ahşap çatı üzerine 0,70 mm kalınlıkta düz alüminyum levha (EN AW 3003 Al-
Mn1 Cu) ile çatı örtüsü yapılması
158,26
15.325.100518.233/5AMevcut ahşap, çelik ,betonarme kiriş veya aşıklı çatı üzerinde 0.70 mm kalınlığında
trapezoidal alüminyum levhalar (EN AW 3003 Al-Mn1 Cu) ile çatı örtüsü
yapılması.
92,94
15.325.100618.233/5BMevcut ahşap, çelik ,betonarme kiriş veya aşıklı çatı üzerinde 0.70 mm kalınlığında
trapezoidal alüminyum levhalar (EN AW 1050A, Al 99,5) ile çatı örtüsü yapılması.
90,54
15.325.100718.233/7Mevcut betonarme, ön yapımlı hazır beton plak veya kaplama tahtalı ahşap çatı
döşemesi üzerine 0.70 mm kalınlığında trapezoidal alüminyum levhalar (EN AW
3003 Al-Mn1 Cu) ile çatı örtüsü yapılması
108,68
15.325.100818.234Ahsap çatı üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli düz sac ile çatı
örtüsü yapılması.
105,21
15.325.100918.241Ahşap çatı üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac
ile çatı örtüsü yapılması.
55,69

DİĞER ÇATI ÖRTÜSÜ İŞLERİ

15.325.110118.247Ahşap çatı üzerine elyaf takviyeli çimentodan yapılmış oluklu levhalarla çatı
örtüsü yapılması
50,76
15.325.110218.247/1AAhşap çatı üzerine her renkte oluklu bitümlü levhalarla çatı örtüsü yapılması
(KATEGORİ R≥1400 N/M2) (Yangın Sınıfı Broof)
47,70
15.325.110318.252Betonarme veya techizatlı hazır (hafif veya normal agrega ile) Beton plaklarla
yapılmış mevcut çatı döşemesi üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma
galvanizli, oluklu/trapez sac ile çatı örtüsü yapılması.
58,10
15.325.110418.253Betonarme veya teçhizatlı hazır (hafif veya normal agrega ile) beton plaklarla
yapılmış mevcut çatı döşemesi üzerine elyaflı çimentodan yapılmış oluklu
levhalarla çatı örtüsü yapılması
56,04
15.325.110518.253/1ABetonarme veya teçhizatlı hazır (hafif veya normal agrega ile) beton plaklarla
yapılmış mevcut çatı döşemesi üzerine her renkte oluklu bitümlü levhalarla çatı
örtüsü yapılması
(KATEGORİ R≥1400 N/M²) (Yangın Sınıfı Broof)
55,68
  2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI   
Poz NoEski Poz NoTanımÖlçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.325.110618.253/3AÇelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine her renkte oluklu bitümlü levhalarla
çatı örtüsü yapılması
(KATEGORİ R≥ 1400N/M²)(Yangın Sınıfı Broof)
53,70
15.325.110718.254Betonarme çatı üzerine kurşun levha ile çatı örtüsü yapılması.Kg21,43
15.325.110818.256Techizatlı hazır beton plakla yapılmış mevcut döşemesi üzerine 0.50 mm kalınlıkta
sıcak daldırma galvanizli düz sac ile çatı örtüsü yapılması.
68,11
15.325.110918.257Çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma
galvanizli oluklu/trapez sac ile çatı örtüsü yapılması.
53,10
15.325.111018.258Çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine elyaflı çimentolu oluklu levhalarla
çatı örtüsü yapılması
51,04

ÇATI ÖRTÜLERİ ALTINA SU YALITIMI YAPILMASI

15.330.1001Y.18.245/001Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, minimum 1 mm kalınlıkta iki yüzü polietilen
film kaplı cam tülü taşıyıcılı laminesiz polimer bitümlü örtü ile su yalıtımı
yapılması
19,36
15.330.1002Y.18.245/002Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, minimum 0,60 mm kalınlıkta iki yüzü polietilen
film kaplı polyester keçe taşıyıcılı laminesiz polimer bitümlü örtü ile su yalıtımı
yapılması
20,74
15.330.1003Y.18.245/003Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü ile su
yalıtımı yapılması
17,11
15.330.1004Y.18.245/004Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı, cam tülü
taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-10 °C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması
26,55
15.330.1005Y.18.245/005Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı, polyester keçe
taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-10 °C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması
29,03
15.330.1006Y.18.245/006Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı, cam tülü
taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-20 °C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması
28,34
15.330.1007Y.18.245/007Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı, polyester keçe
taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-20 °C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması
32,05
15.330.1008Y.18.245/008Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı, cam tülü
taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-5 °C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması
25,86
15.330.1009Y.18.245/009Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı, polyester keçe
taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-5 °C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması
28,06
15.330.1010Y.18.245/010Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, organik lifli bitüm emdirilmiş kiremit altı su
yalıtım levhası ile su yalıtımı yapılması (Mevcut ahşap kaplama üzerine)
36,05
15.330.1011Y.18.245/011Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, organik lifli bitüm emdirilmiş kiremit altı su
yalıtım levhası ile su yalıtımı yapılması (Betonarme çatılarda)
44,90

XPS ve EPS KÖPÜK MALZEMELER İLE ISI YALITIMI YAPILMASI

XPS ile Mantolama
15.335.1001Y.19.055/0013 cm kalınlıkta yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü kanallı extrüde polistren levhalar
(XPS – 200 kPa basınç dayanımlı) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı
yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)
71,36
15.335.1002Y.19.055/0024 cm kalınlıkta yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü kanallı extrüde polistren levhalar
(XPS – 200 kPa basınç dayanımlı) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı
yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)
75,50
15.335.1003Y.19.055/0035 cm kalınlıkta yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü kanallı extrüde polistren levhalar
(XPS – 200 kPa basınç dayanımlı) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı
yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)
79,64
15.335.1004Y.19.055/0046 cm kalınlıkta yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü kanallı extrüde polistren levhalar
(XPS – 200 kPa basınç dayanımlı) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı
yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)
83,78
15.335.1005Y.19.055/0057 cm kalınlıkta yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü kanallı extrüde polistren levhalar
(XPS – 200 kPa basınç dayanımlı) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı
yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)
87,90
15.335.1006Y.19.055/0068 cm kalınlıkta yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü kanallı extrüde polistren levhalar
(XPS – 200 kPa basınç dayanımlı) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı
yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)
92,04
EPS ile Mantolama
15.335.1101Y.19.055/0213 cm kalınlıkta expande polistren levhalar (EPS – 16 kg/m³ yoğunlukta) ile dış
duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)
65,85
  2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI   
Poz NoEski Poz NoTanımÖlçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.335.1102Y.19.055/0224 cm kalınlıkta expande polistren levhalar (EPS – 16 kg/m³ yoğunlukta) ile dış
duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)
68,15
15.335.1103Y.19.055/0235 cm kalınlıkta expande polistren levhalar (EPS – 16 kg/m³ yoğunlukta) ile dış
duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)
70,45
15.335.1104Y.19.055/0246 cm kalınlıkta expande polistren levhalar (EPS – 16 kg/m³ yoğunlukta) ile dış
duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)
72,75
15.335.1105Y.19.055/0257 cm kalınlıkta expande polistren levhalar (EPS – 16 kg/m³ yoğunlukta) ile dış
duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)
75,04
15.335.1106Y.19.055/0268 cm kalınlıkta expande polistren levhalar (EPS – 16 kg/m³ yoğunlukta) ile dış
duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)
77,34
Karbonlu EPS ile Mantolama
15.335.1201Y.19.055/0413 cm kalınlıkta karbon siyahı – grafit esaslı expande polistren levhalar (EPS – 16
kg/m³ yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası
yapılması (Mantolama)
66,84
15.335.1202Y.19.055/0424 cm kalınlıkta karbon siyahı – grafit esaslı expande polistren levhalar (EPS – 16
kg/m³ yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası
yapılması (Mantolama)
69,46
15.335.1203Y.19.055/0435 cm kalınlıkta karbon siyahı – grafit esaslı expande polistren levhalar (EPS – 16
kg/m³ yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası
yapılması (Mantolama)
72,09
15.335.1204Y.19.055/0446 cm kalınlıkta karbon siyahı – grafit esaslı expande polistren levhalar (EPS – 16
kg/m³ yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası
yapılması (Mantolama)
74,71
15.335.1205Y.19.055/0457 cm kalınlıkta karbon siyahı – grafit esaslı expande polistren levhalar (EPS – 16
kg/m³ yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası
yapılması (Mantolama)
77,34
15.335.1206Y.19.055/0468 cm kalınlıkta karbon siyahı – grafit esaslı expande polistren levhalar (EPS – 16
kg/m³ yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası
yapılması (Mantolama)
79,96
XPS ile Bodrum Perdelerinde Isı Yalıtımı
15.335.1301Y.19.056/0013 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS – 300 Kpa basınç dayanımlı) ile
bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılması
19,91
15.335.1302Y.19.056/0024 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS – 300 Kpa basınç dayanımlı) ile
bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılması
24,48
15.335.1303Y.19.056/0035 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS – 300 Kpa basınç dayanımlı) ile
bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılması
28,74
EPS ile Bodrum Perdelerinde Isı Yalıtımı
15.335.1401Y.19.056/0113 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS – 30 kg/m³ yoğunluğunda) ile
bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılması
19,33
15.335.1402Y.19.056/0124 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS – 30 kg/m³ yoğunluğunda) ile
bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılması
23,69
15.335.1403Y.19.056/0135 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS – 30 kg/m³ yoğunluğunda) ile
bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılması
27,76
XPS ile Zemine Oturan (toprak temaslı) Döşemelerde veya Ters Teras
Çatılarda Isı Yalıtımı
15.335.1501Y.19.057/0013 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS – 300 Kpa basınç dayanımlı) ile
yatayda (zemine oturan (toprak temaslı) döşemelerde veya ters teras çatılarda) ısı
yalıtımı yapılması
15,38
15.335.1502Y.19.057/0024 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS – 300 Kpa basınç dayanımlı) ile
yatayda (zemine oturan (toprak temaslı) döşemelerde veya ters teras çatılarda vb.)
ısı yalıtımı yapılması
19,64
15.335.1503Y.19.057/0035 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS – 300 Kpa basınç dayanımlı) ile
yatayda (zemine oturan (toprak temaslı) döşemelerde veya ters teras çatılarda) ısı
yalıtımı yapılması
23,90
15.335.1504Y.19.057/0046 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS – 300 Kpa basınç dayanımlı) ile
yatayda (zemine oturan (toprak temaslı) döşemelerde veya ters teras çatılarda) ısı
yalıtımı yapılması
28,18
  2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI   
Poz NoEski Poz NoTanımÖlçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.335.1505Y.19.057/0057 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS – 300 Kpa basınç dayanımlı) ile
yatayda (zemine oturan (toprak temaslı) döşemelerde veya ters teras çatılarda) ısı
yalıtımı yapılması
32,44
15.335.1506Y.19.057/0068 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS – 300 Kpa basınç dayanımlı) ile
yatayda (zemine oturan (toprak temaslı) döşemelerde veya ters teras çatılarda) ısı
yalıtımı yapılması
36,70
15.335.1507Y.19.057/00710 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS – 300 Kpa basınç dayanımlı) ile
yatayda (zemine oturan (toprak temaslı) döşemelerde veya ters teras çatılarda) ısı
yalıtımı yapılması
45,24
XPS ile Zemin yada Arakat Döşeme Betonu Üzerinde Isı Yalıtımı
15.335.1601Y.19.058/0013 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS – 200 Kpa basınç dayanımlı) ile
yatayda (zemin yada arakat döşeme betonu üzerinde vb.) ısı yalıtımı yapılması
14,79
15.335.1602Y.19.058/0024 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS – 200 Kpa basınç dayanımlı) ile
yatayda (zemin yada arakat döşeme betonu üzerinde vb.) ısı yalıtımı yapılması
18,85
15.335.1603Y.19.058/0035 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS – 200 Kpa basınç dayanımlı) ile
yatayda (zemin yada arakat döşeme betonu üzerinde vb.) ısı yalıtımı yapılması
22,93
EPS ile Zemin yada Arakat Döşeme Betonu Üzerinde Isı Yalıtımı
15.335.1701Y.19.058/0113 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS – 30 kg/m³ yoğunlukta) ile yatayda
(zemin yada arakat döşeme betonu üzerinde vb.) ısı yalıtımı yapılması
14,79
15.335.1702Y.19.058/0124 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS – 30 kg/m³ yoğunlukta) ile yatayda
(zemin yada arakat döşeme betonu üzerinde vb.) ısı yalıtımı yapılması
18,85
15.335.1703Y.19.058/0135 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS – 30 kg/m³ yoğunlukta) ile yatayda
(zemin yada arakat döşeme betonu üzerinde vb.) ısı yalıtımı yapılması
22,93
EPS ile Geleneksel Gezilebilir Teras Çatılarda Isı Yalıtımı
15.335.1801Y.19.059/0013 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS – 30 kg/m³ yoğunlukta) ile yatayda
(geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması
14,39
15.335.1802Y.19.059/0024 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS – 30 kg/m³ yoğunlukta) ile yatayda
(geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması
18,33
15.335.1803Y.19.059/0035 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS – 30 kg/m³ yoğunlukta) ile yatayda
(geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması
22,26
15.335.1804Y.19.059/0046 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS – 30 kg/m³ yoğunlukta) ile yatayda
(geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması
26,20
15.335.1805Y.19.059/0057 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS – 30 kg/m³ yoğunlukta) ile yatayda
(geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması
30,14
15.335.1806Y.19.059/0068 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS – 30 kg/m³ yoğunlukta) ile yatayda
(geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması
34,08
15.335.1807Y.19.059/00710 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS – 30 kg/m³ yoğunlukta) ile
yatayda (geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması
41,95
EPS ile İki Duvar Arasında (sandviç sistem) Isı Yalıtımı
15.335.1901Y.19.060/0012,5 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS – 15 kg/m³ yoğunlukta) ile iki
duvar arasında ısı yalıtımı yapılması (sandviç sistem)
7,15
15.335.1902Y.19.060/0023 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS – 15 kg/m³ yoğunlukta) ile iki
duvar arasında ısı yalıtımı yapılması (sandviç sistem)
8,23
15.335.1903Y.19.060/0034 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS – 15 kg/m³ yoğunlukta) ile iki
duvar arasında ısı yalıtımı yapılması (sandviç sistem)
10,39
15.335.1904Y.19.060/0045 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS – 15 kg/m³ yoğunlukta) ile iki
duvar arasında ısı yalıtımı yapılması (sandviç sistem)
12,55
15.335.1905Y.19.060/0056 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS – 15 kg/m³ yoğunlukta) ile iki
duvar arasında ısı yalıtımı yapılması (sandviç sistem)
14,73
15.335.1906Y.19.060/0067 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS – 15 kg/m³ yoğunlukta) ile iki
duvar arasında ısı yalıtımı yapılması (sandviç sistem)
16,89
15.335.1907Y.19.060/0078 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS – 15 kg/m³ yoğunlukta) ile iki
duvar arasında ısı yalıtımı yapılması (sandviç sistem)
19,05
15.335.1908Y.19.060/00810 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS – 15 kg/m³ yoğunlukta) ile iki
duvar arasında ısı yalıtımı yapılması (sandviç sistem)
23,39

TAŞYÜNÜ VE CAMYÜNÜ MALZEMELER İLE ISI VE SES YALITIMI YAPILMASI

  2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI   
Poz NoEski Poz NoTanımÖlçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
Taşyünü ile Mantolama
15.340.1001Y.19.055/0513 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (min. 120 kg/m³ yoğunlukta) ile dış duvarlarda
dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)
81,35
15.340.1002Y.19.055/0524 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (min. 120 kg/m³ yoğunlukta) ile dış duvarlarda
dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)
85,81
15.340.1003Y.19.055/0535 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (min. 120 kg/m³ yoğunlukta) ile dış duvarlarda
dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)
90,14
15.340.1004Y.19.055/0546 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (min. 120 kg/m³ yoğunlukta) ile dış duvarlarda
dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)
94,60
15.340.1005Y.19.055/0557 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (min. 120 kg/m³ yoğunlukta) ile dış duvarlarda
dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)
100,38
15.340.1006Y.19.055/0568 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (min. 120 kg/m³ yoğunlukta) ile dış duvarlarda
dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)
103,40
Taşyünü ile zemin yada arakat döşeme betonu üzerine ısı ve ses yalıtımı
15.340.1101Y.19.058/0512,5 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (Taşyünü – 110 kg/m³ yoğunlukta – yüklenebilen)
ile yatayda (zemin yada arakat döşeme betonu üzerinde vb.) ısı ve ses yalıtımı
yapılması
13,21
15.340.1102Y.19.058/0523 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (Taşyünü – 110 kg/m³ yoğunlukta – yüklenebilen)
ile yatayda (zemin yada arakat döşeme betonu üzerinde vb.) ısı ve ses yalıtımı
yapılması
15,44
15.340.1103Y.19.058/0533,5 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (Taşyünü – 110 kg/m³ yoğunlukta – yüklenebilen)
ile yatayda (zemin yada arakat döşeme betonu üzerinde vb.) ısı ve ses yalıtımı
yapılması
17,54
Taşyünü ile Geleneksel Gezilebilir Teras Çatılarda Isı Yalıtımı
15.340.1201Y.19.059/0513 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (Taşyünü – 150 kg/m³ yoğunlukta-yüklenebilen) ile
yatayda (geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması
17,94
15.340.1202Y.19.059/0524 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (Taşyünü – 150 kg/m³ yoğunlukta-yüklenebilen) ile
yatayda (geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması
22,40
15.340.1203Y.19.059/0535 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (Taşyünü – 150 kg/m³ yoğunlukta-yüklenebilen) ile
yatayda (geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması
26,73
15.340.1204Y.19.059/0546 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (Taşyünü – 150 kg/m³ yoğunlukta-yüklenebilen) ile
yatayda (geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması
31,71
15.340.1205Y.19.059/0558 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (Taşyünü – 150 kg/m³ yoğunlukta-yüklenebilen) ile
yatayda (geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması
39,99
15.340.1206Y.19.059/05610 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (Taşyünü – 150 kg/m³ yoğunlukta-yüklenebilen)
ile yatayda (geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması
48,71
Camyünü ile İki Duvar Arasında (sandviç sistem) Isı ve Ses Yalıtımı
15.340.1301Y.19.060/0513 cm kalınlıkta camyünü levhalar (Camyünü levha, 20-22 kg/m³ yoğunlukta –
yüklenemeyen – slikonlu) ile iki duvar arasında ısı ve ses yalıtımı yapılması
(sandviç sistem)
7,04
15.340.1302Y.19.060/0524 cm kalınlıkta camyünü levhalar (Camyünü levha, 20-22 kg/m³ yoğunlukta –
yüklenemeyen – slikonlu) ile iki duvar arasında ısı ve ses yalıtımı yapılması
(sandviç sistem)
8,41
15.340.1303Y.19.060/0535 cm kalınlıkta camyünü levhalar (Camyünü levha, 20-22 kg/m³ yoğunlukta –
yüklenemeyen – slikonlu) ile iki duvar arasında ısı ve ses yalıtımı yapılması
(sandviç sistem)
9,86
15.340.1304Y.19.060/0546 cm kalınlıkta camyünü levhalar (Camyünü levha, 20-22 kg/m³ yoğunlukta –
yüklenemeyen – slikonlu) ile iki duvar arasında ısı ve ses yalıtımı yapılması
(sandviç sistem)
11,38
15.340.1305Y.19.060/0558 cm kalınlıkta camyünü levhalar (Camyünü levha, 20-22 kg/m³ yoğunlukta –
yüklenemeyen – slikonlu) ile iki duvar arasında ısı ve ses yalıtımı yapılması
(sandviç sistem)
14,06
15.340.1306Y.19.060/05610 cm kalınlıkta camyünü levhalar (Camyünü levha, 20-22 kg/m³ yoğunlukta –
yüklenemeyen – slikonlu) ile iki duvar arasında ısı ve ses yalıtımı yapılması
(sandviç sistem)
18,26
Çatı Arası Döşeme Betonu Üzerine Camyünü/Taşyünü Serilmesi
15.340.1401Y.19.061/001Çatı arasına döşeme üzerine, 6 cm kalınlıkta camyünü şilte (Camyünü şilte – 18
kg/m³ yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi
17,59
  2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI   
Poz NoEski Poz NoTanımÖlçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.340.1402Y.19.061/002Çatı arasına döşeme üzerine, 8 cm kalınlıkta camyünü şilte (Camyünü şilte – 18
kg/m³ yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi
20,41
15.340.1403Y.19.061/003Çatı arasına döşeme üzerine, 10 cm kalınlıkta camyünü şilte (Camyünü şilte – 18
kg/m³ yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi
22,45
15.340.1404Y.19.061/004Çatı arasına döşeme üzerine, 12 cm kalınlıkta camyünü şilte (Camyünü şilte – 18
kg/m³ yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi
24,41
15.340.1405Y.19.061/005Çatı arasına döşeme üzerine, 14 cm kalınlıkta camyünü şilte (Camyünü şilte – 18
kg/m³ yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi
26,45
15.340.1406Y.19.061/006Çatı arasına döşeme üzerine, 6 cm kalınlıkta taşyünü şilte (Taşyünü şilte – 50 kg/m³
yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi
22,31
15.340.1407Y.19.061/007Çatı arasına döşeme üzerine, 8 cm kalınlıkta taşyünü şilte (Taşyünü şilte – 50 kg/m³
yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi
24,94
15.340.1408Y.19.061/008Çatı arasına döşeme üzerine, 10 cm kalınlıkta taşyünü şilte (Taşyünü şilte – 50
kg/m³ yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi
27,50
15.340.1409Y.19.061/009Çatı arasına döşeme üzerine, 12 cm kalınlıkta taşyünü şilte (Taşyünü şilte – 50
kg/m³ yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi
30,06
15.340.1410Y.19.061/010Çatı arasına döşeme üzerine, 14 cm kalınlıkta taşyünü şilte (Taşyünü şilte – 50
kg/m³ yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi
32,55

POLİETİLEN KÖPÜK ŞİLTELERLE YATAYDA ISI VE SES YALITIMI YAPILMASI

15.340.9951 2 mm kalınlıkta, polietilen köpüğünden mamul düz şilte (min.90 kg/m³ yoğunlukta)
ile yatayda (zemin yada ara kat döşeme betonu üzerinde vb.) ısı ve ses yalıtımı
yapılması
6,51
15.340.9952 5 mm kalınlıkta, polietilen köpüğünden mamul düz şilte (min.90 kg/m³ yoğunlukta)
ile yatayda (zemin yada ara kat döşeme betonu üzerinde vb.) ısı ve ses yalıtımı
yapılması
12,43
15.340.9953 8 mm kalınlıkta, polietilen köpüğünden mamul düz şilte (min.90 kg/m³ yoğunlukta)
ile yatayda (zemin yada ara kat döşeme betonu üzerinde vb.) ısı ve ses yalıtımı
yapılması
18,33
15.340.9961 2 mm kalınlıkta, polietilen köpüğünden mamul delikli şilte (min.90 kg/m³
yoğunlukta) ile yatayda (şap betonu üzerine vb.) ısı ve ses yalıtımı yapılması
10,45
15.340.9962 2,5 mm kalınlıkta, polietilen köpüğünden mamul delikli şilte (min.90 kg/m³
yoğunlukta) ile yatayda (şap betonu üzerine vb.) ısı ve ses yalıtımı yapılması
12,81
15.340.9963 5 mm kalınlıkta, polietilen köpüğünden mamul delikli şilte (min.90 kg/m³
yoğunlukta) ile yatayda (şap betonu üzerine vb.) ısı ve ses yalıtımı yapılması
18,33

GAZBETON ISI YALITIM LEVHALARI İLE MANTOLAMA YAPILMASI İŞLERİ

Gazbeton Isı Yalıtım Levhaları İle Mantolama
15.345.1001Y.18.110/19A015 cm kalınlıkta gazbeton ısı yalıtım levhası ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve
üzerine gazbeton ısı yalıtım levha sıvası yapılması (Mantolama)
88,90
15.345.1002Y.18.110/19A026 cm kalınlıkta gazbeton ısı yalıtım levhası ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve
üzerine gazbeton ısı yalıtım levha sıvası yapılması (Mantolama)
93,23
15.345.1003Y.18.110/19A037 cm kalınlıkta gazbeton ısı yalıtım levhası ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve
üzerine gazbeton ısı yalıtım levha sıvası yapılması (Mantolama)
97,56
15.345.1004Y.18.110/19A048 cm kalınlıkta gazbeton ısı yalıtım levhası ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve
üzerine gazbeton ısı yalıtım levha sıvası yapılması (Mantolama)
101,89
15.345.1005Y.18.110/19A059 cm kalınlıkta gazbeton ısı yalıtım levhası ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve
üzerine gazbeton ısı yalıtım levha sıvası yapılması (Mantolama)
106,23
15.345.1006Y.18.110/19A0610 cm kalınlıkta gazbeton ısı yalıtım levhası ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve
üzerine gazbeton ısı yalıtım levha sıvası yapılması (Mantolama)
110,55
Gazbeton Isı Yalıtım Levhaları Tavanlarda Isı Yalıtımı
15.345.1101Y.18.110/19B015 cm kalınlıkta gazbeton ısı yalıtım levhaları ile betonarme tavanlarda ısı yalıtımı
yapılması (Sıvasız uygulama)
49,49
15.345.1102Y.18.110/19B026 cm kalınlıkta gazbeton ısı yalıtım levhaları ile betonarme tavanlarda ısı yalıtımı
yapılması (Sıvasız uygulama)
53,81
15.345.1103Y.18.110/19B037 cm kalınlıkta gazbeton ısı yalıtım levhaları ile betonarme tavanlarda ısı yalıtımı
yapılması (Sıvasız uygulama)
58,15
  2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI   
Poz NoEski Poz NoTanımÖlçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.345.1104Y.18.110/19B048 cm kalınlıkta gazbeton ısı yalıtım levhaları ile betonarme tavanlarda ısı yalıtımı
yapılması (Sıvasız uygulama)
62,48
15.345.1105Y.18.110/19B059 cm kalınlıkta gazbeton ısı yalıtım levhaları ile betonarme tavanlarda ısı yalıtımı
yapılması (Sıvasız uygulama)
66,81
15.345.1106Y.18.110/19B0610 cm kalınlıkta gazbeton ısı yalıtım levhaları ile betonarme tavanlarda ısı yalıtımı
yapılması (Sıvasız uygulama)
71,14

MANTOLAMA YARDIMCI PROFİLLERİ

15.360.1001Y.23.242/03Alüminyum köse profilinin (fileli) temini ve yerine tesbitim4,30
15.360.1002Y.23.242/04PVC köse profilinin (fileli) temini ve yerine tespitim3,58
15.360.1003Y.23.242/07Alüminyum damlalıklı köşe profilinin (fileli) temini ve yerine tespitim6,60
15.360.1004Y.23.242/08PVC damlalıklı köşe profilinin (fileli) temini ve yerine tespitim4,43
15.360.1005Y.23.242/093 cm ile 5 cm arası mantolama kalınlıkları için alüminyum su basman profilinin
temini ve yerine tespit edilmesi
m9,98
15.360.1006Y.23.242/133 cm ile 5 cm (5 cm dahil) arası dilatasyon açıklıkları için kauçuk nem bariyerli pvc
esaslı dilatasyon profilinin (fileli) temini ve yerine tespit edilmesi
m25,63
15.360.1007Y.23.242/16Kendinden yapışkanlı fileli PVC Pencere ve Kapı Bağlantı (doğrama bitiş profili)
Profilinin temini ve yerine tespit edilmesi
m7,78

PVC ESASLI YER DÖŞEME KAPLAMALARI

15.365.1001Y.25.116/A03Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm
kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2 mm kalınlıkta PVC esaslı yer
döseme malzemeleri ile döseme kaplaması yapılması
homojen – Grup P)
94,94
15.365.1002Y.25.116/A04Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm
kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2mm kalınlıkta PVC esaslı yer
döseme kaplaması yapılması
(heterojen – Grup T)
84,44
15.365.1003Y.25.116/A05Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm
kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2 mm kalınlıkta Pvc esaslı yer
döseme malzemeleri ile döseme kaplaması yapılması
(heterojen – Grup T)
93,63
15.365.1004Y.25.116/A06Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm
kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2 mm kalınlıkta PVC esaslı karo yer
döseme malzemeleri ile döseme kaplaması yapılması
(homojen – Grup P)
121,28
15.365.1005Y.25.116/A07Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm
kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2 mm kalınlıkta Pvc esaslı yer
döseme malzemeleri ile döseme kaplaması yapılması
(heterojen – Grup T)
97,56
15.365.1006Y.25.116/A08Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm
kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2 mm kalınlıkta Pvc esaslı yer
döseme malzemeleri ile döseme kaplaması yapılması
(heterojen – Grup T)
113,31
15.365.1007Y.25.116/A09Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm
kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 3 mm kalınlıkta Pvc esaslı yer
döseme malzemeleri ile döseme kaplamas yapılması
(heterojen – Grup T)
105,44
15.365.1008Y.25.116/A10Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm
kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2mm kalınlıkda PVC esaslı yer
döseme kaplaması yapılması
(homojen – Grup T)
110,69
15.365.1009Y.25.116/A11Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm
kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2mm kalınlıkda PVC esaslı karo yer
döseme kaplaması yapılması
(homojen – Grup T)
136,36

PVC ESASLI KAPALI SPOR ZEMİN KAPLAMALARI

15.365.1101Y.25.116/S11Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm
kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine PVC esaslı spor zemin malzemeleri
ile kapalı spor zeminlerde döşeme kaplaması yapılması (P1)
198,80
  2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI   
Poz NoEski Poz NoTanımÖlçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.365.1102Y.25.116/S12Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm
kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine PVC esaslı spor zemin malzemeleri
ile kapalı spor zeminlerde döşeme kaplaması yapılması (P2)
243,43
15.365.1103Y.25.116/S13Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm
kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine PVC esaslı spor zemin malzemeleri
ile kapalı spor zeminlerde döşeme kaplaması yapılması (P3)
315,61

LİNOLYUM ZEMİN DÖŞEME KAPLAMALARI

15.365.1501Y.25.126/01Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm
kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2 mm kalınlıkta Linolyum zemin
kaplaması yapılması (Sınıf 32-41)
116,59
15.365.1502Y.25.126/02Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm
kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2,5 mm kalınlıkta Linolyum zemin
kaplaması yapılması (Sınıf 34-43)
127,09
15.365.1503Y.25.126/03Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm
kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 3,2 mm kalınlıkta Linolyum zemin
kaplaması yapılması (Sınıf 34-43)
159,90

PVC SÜPÜRGELİK

15.365.1701Y.25.117PVC esaslı esnek süpürgelik temini ve yerine tespit edilmesi.m7,24
15.365.1702Y.25.117/1PVC esaslı kendinden dönüşlü kepli süpürgelik temini ve yerine tespit edilmesi.m10,13

GEÇİŞ PROFİLLERİ

15.365.1751Y.25.118/01PVC esaslı geçiş profili (4 cm genişliğinde) temini ve yerine monte edilmesi.m12,03
15.365.1752Y.25.118/02Alüminyum esaslı geçiş profili (4 cm genişliğinde) temini ve yerine monte
edilmesi.
m19,18

SERAMİK KAROLAR İLE DÖŞEME VE DUVAR KAPLAMALARI

Seramik Yer Karoları İle Döşeme Kaplaması Yapılması İşleri
15.375.1002Y.26.005/302(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey
özelliğinde, I.kalite, beyaz seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme
kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
52,69
15.375.1003Y.26.005/30340 x 40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz
seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo
yapıştırıcısı ile)
57,35
15.375.1004Y.26.005/304(42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey
özelliğinde, I.kalite, beyaz seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme
kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
58,01
15.375.1052Y.26.005/402(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey
özelliğinde, I.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme
kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
54,00
15.375.1053Y.26.005/40340 x 40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli
seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo
yapıştırıcısı ile)
59,34
15.375.1054Y.26.005/404(42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey
özelliğinde, I.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme
kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
60,00
Seramik Duvar Karoları ile Duvar Kaplaması Yapılması İşleri
15.380.1003Y.26.006/303(20 x 25 cm) veya (20 x 30 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey
özelliğinde, I.kalite, beyaz seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar
kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
60,90
15.380.1005Y.26.006/305(25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey
özelliğinde, I.kalite, beyaz seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar
kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
57,63
15.380.1006Y.26.006/306(20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında, her türlü
desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz seramik duvar karoları ile 3 mm derz
aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
70,93
15.380.1007Y.26.006/307(20 x 50 cm) veya (25 x 50 cm) veya (30 x 45 cm) veya (33 x 45 cm) anma
ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz seramik duvar
karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
60,06
15.380.1053Y.26.006/403(20 x 25 cm) veya (20 x 30 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey
özelliğinde, I.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar
kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
63,53
  2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI   
Poz NoEski Poz NoTanımÖlçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.380.1055Y.26.006/405(25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey
özelliğinde, I.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar
kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
59,59
15.380.1056Y.26.006/406(20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında, her türlü
desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz
aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
72,91
15.380.1057Y.26.006/407(20 x 50 cm) veya (25 x 50 cm) veya (30 x 45 cm) veya (33 x 45 cm) anma
ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik duvar
karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
62,03
Sırlı Porselen Karolar ile Döşeme ve Duvar Kaplaması Yapılması İşleri
15.385.1004Y.26.007/304A(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey
özelliğinde, I.kalite, beyaz, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme
kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
69,76
15.385.1005Y.26.007/305A40 x 40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz,
sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo
yapıştırıcısı ile)
72,13
15.385.1006Y.26.007/306A(42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey
özelliğinde, I.kalite, beyaz, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme
kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
72,13
15.385.1008Y.26.007/308A60 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz,
sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo
yapıştırıcısı ile)
81,40
15.385.1009 15 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz,
sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo
yapıştırıcısı ile)
89,35
15.385.1010Y.26.007/310A30 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz,
sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo
yapıştırıcısı ile)
82,73
15.385.1024Y.26.007/404A(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey
özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme
kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
71,73
15.385.1025Y.26.007/405A40 x 40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli,
sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo
yapıştırıcısı ile)
74,11
15.385.1026Y.26.007/406A(42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey
özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme
kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
74,11
15.385.1028Y.26.007/408A60 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli,
sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo
yapıştırıcısı ile)
82,73
15.385.1029 15 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli,
sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo
yapıştırıcısı ile)
92,00
15.385.1030Y.26.007/410A30 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli,
sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo
yapıştırıcısı ile)
85,38
15.385.1043Y.26.007/303B20 x 20 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz,
sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo
yapıştırıcısı ile)
76,01
15.385.1044Y.26.007/304B(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey
özelliğinde, I.kalite, beyaz, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe
kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
72,08
15.385.1045Y.26.007/305B40 x 40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz,
sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo
yapıştırıcısı ile)
74,44
15.385.1046Y.26.007/306B(42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey
özelliğinde, I.kalite, beyaz, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe
kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
74,44
  2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI   
Poz NoEski Poz NoTanımÖlçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.385.1049 15 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz,
sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo
yapıştırıcısı ile)
91,66
15.385.1050Y.26.007/310B30 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz,
sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo
yapıştırıcısı ile)
85,04
15.385.1063Y.26.007/403B20 x 20 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli,
sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo
yapıştırıcısı ile)
79,95
15.385.1064Y.26.007/404B(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey
özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe
kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
74,04
15.385.1065Y.26.007/405B40 x 40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli,
sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo
yapıştırıcısı ile)
76,43
15.385.1066Y.26.007/406B(42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey
özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe
kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
76,43
15.385.1069 15 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli,
sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo
yapıştırıcısı ile)
94,31
15.385.1070Y.26.007/410B30 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli,
sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo
yapıştırıcısı ile)
87,69
Sırsız Porselen Karolar ile Döşeme ve Duvar Kaplaması Yapılması İşleri
15.390.1004Y.26.008/304A(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü renk, desen ve yüzey
özelliğinde, I.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme
kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
75,01
15.390.1005Y.26.008/305A40 x 40 cm anma ebatlarında, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite,
mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo
yapıştırıcısı ile)
79,41
15.390.1006Y.26.008/306A(42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk,
desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı
döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
89,35
15.390.1008Y.26.008/308A60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde,
I.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması
(karo yapıştırıcısı ile)
99,29
15.390.1009 15 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey
özelliğinde, I.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme
kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
99,95
15.390.1010Y.26.008/310A30 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey
özelliğinde, I.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme
kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
100,61
15.390.1024Y.26.008/404A(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen
ve yüzey özelliğinde, I.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı
döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
88,79
15.390.1025Y.26.008/405A40 x 40 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde,
I.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması
yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
93,99
15.390.1026Y.26.008/406A(42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk,
desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz
aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
108,56
15.390.1028Y.26.008/408A60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde,
I.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması
yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
117,84
15.390.1029 15 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey
özelliğinde, I.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme
kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
118,50
  2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI   
Poz NoEski Poz NoTanımÖlçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.390.1030Y.26.008/410A30 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey
özelliğinde, I.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme
kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
123,80
15.390.1043Y.26.008/303B20 x 20 cm anma ebatlarında, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite,
mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması
(karo yapıştırıcısı ile)
83,23
15.390.1044Y.26.008/304B(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü renk, desen ve yüzey
özelliğinde, I.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe
kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
77,33
15.390.1045Y.26.008/305B40 x 40 cm anma ebatlarında, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite,
mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması
(karo yapıştırıcısı ile)
81,73
15.390.1046Y.26.008/306B(42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk,
desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı
duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
91,66
15.390.1049 15 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde,
I.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması
yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
102,26
15.390.1050Y.26.008/310B30 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde,
I.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması
yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
102,93
15.390.1063Y.26.008/403B20 x 20 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde,
I.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması
yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
98,33
15.390.1064Y.26.008/404B(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen
ve yüzey özelliğinde, I.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı
duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
91,10
15.390.1065Y.26.008/405B40 x 40 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde,
I.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması
yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
96,30
15.390.1066Y.26.008/406B(42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk,
desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz
aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
110,88
15.390.1069 15 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde,
I.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması
yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
120,81
15.390.1070Y.26.008/410B30 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde,
I.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması
yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
126,11

TERRAZO DÖŞEME KAPLAMALARI (İÇ MEKAN)

Mermer Agregalı (İç Mekan)
15.400.1001Y.26.015/001Mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı ≤ 1100cm² ebatlarda, honlu veya cilalı)
110,81
15.400.1002Y.26.015/002Mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı > 1100cm² ebatlarda, honlu veya cilalı)
115,40
15.400.1003Y.26.015/003Mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Yükü Şartları (Sınıf 2) Yüzey alanı ≤ 1100cm² ebatlarda ve kırılma dayanımı >
2,5kN, honlu veya cilalı)
114,09
15.400.1004Y.26.015/004Mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Yükü Şartları (Sınıf 3) 1100 < Yüzey alanı < 1800 cm² ebatlarda ve kırılma
dayanımı > 3 kN, honlu veya cilalı)
117,38
15.400.1005Y.26.015/005Mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Yükü Şartları (Sınıf 3) Yüzey alanı ≥ 1800cm² ebatlarda ve kırılma dayanımı > 3
kN, honlu veya cilalı)
131,81
Granit Agregalı (İç Mekan)
15.400.1101Y.26.015/011Granit agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı ≤ 1100cm² ebatlarda, honlu veya cilalı)
125,90
15.400.1102Y.26.015/012Granit agregalı terrazo karo ile iç mekan döseme kaplaması yapılması (Kırılma
Yükü Sartları (Sınıf 1) Yüzey alanı > 1100cm² ebatlarda, honlu veya cilalı)
129,19
  2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI   
Poz NoEski Poz NoTanımÖlçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.400.1103Y.26.015/013Granit agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Yükü Şartları (Sınıf 2) Yüzey alanı ≤ 1100cm² ebatlarda ve kırılma dayanımı > 2,5
kN, honlu veya cilalı)
128,53
15.400.1104Y.26.015/014Granit agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Yükü Şartları (Sınıf 3) 1100 < Yüzey alanı < 1800 cm² ebatlarda ve kırılma
dayanımı > 3 kN, honlu veya cilalı)
131,81
15.400.1105Y.26.015/015Granit agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Yükü Şartları (Sınıf 3) Yüzey alanı ≥ 1800cm² ebatlarda ve kırılma dayanımı > 3
kN, honlu veya cilalı)
141,65
Kuvars-Silis + Mermer Agregalı (İç Mekan)
15.400.1201Y.26.015/021Kuvars-silis + mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması
yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı ≤ 1100cm² ebatlarda, honlu
veya cilalı)
125,90
15.400.1202Y.26.015/022Kuvars-silis + mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması
yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı > 1100cm² ebatlarda, honlu
veya cilalı)
129,19
15.400.1203Y.26.015/023Kuvars-silis + mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması
yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 2) Yüzey alanı ≤ 1100cm² ebatlarda ve
kırılma dayanımı > 2,5 kN, honlu veya cilalı)
128,53
15.400.1204Y.26.015/024Kuvars-silis + mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması
yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 3) 1100 < Yüzey alanı < 1800 cm²
ebatlarda ve kırılma dayanımı > 3 kN, honlu veya cilalı)
131,81
15.400.1205Y.26.015/025Kuvars-silis + mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması
yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 3) Yüzey alanı ≥ 1800cm² ebatlarda ve
kırılma dayanımı > 3 kN, honlu veya cilalı)
141,65
Kuvars-Silis Agregalı (İç Mekan)
15.400.1301Y.26.015/031Kuvars-silis agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması
(Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı ≤ 1100cm² ebatlarda, honlu veya
cilalı)
177,09
15.400.1302Y.26.015/032Kuvars-silis agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması
(Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı > 1100cm² ebatlarda, honlu veya
cilalı)
183,00
15.400.1303Y.26.015/033Kuvars-silis agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması
(Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 2) Yüzey alanı ≤ 1100cm² ebatlarda ve kırılma
dayanımı > 2,5 kN, honlu veya cilalı)
183,00
15.400.1304Y.26.015/034Kuvars-silis agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması
(Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 3) 1100 < Yüzey alanı < 1800 cm² ebatlarda ve
kırılma dayanımı > 3 kN, honlu veya cilalı)
188,90
15.400.1305Y.26.015/035Kuvars-silis agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması
(Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 3) Yüzey alanı ≥ 1800cm² ebatlarda ve kırılma
dayanımı > 3 kN, honlu veya cilalı)
200,71

TERRAZO DÖŞEME KAPLAMALARI (DIŞ MEKAN)

Karosiman (Dış Mekan)
15.405.1001Y.26.015/051Karosiman terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa, Aşınma direnç
sınıfı (2-G), Yüzey alanı ≤ 1600 cm² , yivli-yivsiz, her renkte)
108,84
15.405.1002Y.26.015/052Karosiman terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç
sınıfı (2-G), 1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm², yivli-yivsiz, her renkte)
115,40
15.405.1003Y.26.015/053Karosiman terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç
sınıfı (3-H), Yüzey alanı ≤ 1600 cm², yivli-yivsiz, her renkte)
114,09
15.405.1004Y.26.015/054Karosiman terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç
sınıfı (3-H),1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm², yivli-yivsiz, her renkte)
123,28
15.405.1005Y.26.015/055Karosiman terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç
sınıfı (4-I), Yüzey alanı ≤ 1600 cm², yivli-yivsiz, her renkte)
121,96
  2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI   
Poz NoEski Poz NoTanımÖlçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.405.1006Y.26.015/056Karosiman terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç
sınıfı (4-I), 1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm², yivli-yivsiz, her renkte)
131,15
Mermer Agregalı (Dış mekan)
15.405.1101Y.26.015/061Mermer agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç
sınıfı (2-G), Yüzey alanı ≤ 1600 cm², her türlü yüzey işlemli)
114,09
15.405.1102Y.26.015/062Mermer agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç
sınıfı (2-G), 1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm², her türlü yüzey işlemli)
120,65
15.405.1103Y.26.015/063Mermer agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç
sınıfı (3-H), Yüzey alanı ≤ 1600 cm², her türlü yüzey işlemli)
120,65
15.405.1104Y.26.015/064Mermer agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç
sınıfı (3-H),1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm², her türlü yüzey işlemli)
129,84
15.405.1105Y.26.015/065Mermer agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç
sınıfı (4-I), Yüzey alanı ≤ 1600 cm², her türlü yüzey işlemli)
128,53
15.405.1106Y.26.015/066Mermer agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç
sınıfı (4-I), 1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm², her türlü yüzey işlemli)
137,71
Granit Agregalı (Dış mekan)
15.405.1201Y.26.015/071Granit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç
sınıfı (2-G), Yüzey alanı ≤ 1600 cm², her türlü yüzey işlemli)
123,28
15.405.1202Y.26.015/072Granit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç
sınıfı (2-G), 1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm², her türlü yüzey işlemli)
129,84
15.405.1203Y.26.015/073Granit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç
sınıfı (3-H), Yüzey alanı ≤ 1600 cm², her türlü yüzey işlemli)
129,84
15.405.1204Y.26.015/074Granit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç
sınıfı (3-H),1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm², her türlü yüzey işlemli)
139,03
15.405.1205Y.26.015/075Granit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç
sınıfı (4-I), Yüzey alanı ≤ 1600 cm², her türlü yüzey işlemli)
137,71
15.405.1206Y.26.015/076Granit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç
sınıfı (4-I), 1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm², her türlü yüzey işlemli)
146,90
Andezit Agregalı (Dış mekan)
15.405.1301Y.26.015/081Andezit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç
sınıfı (2-G), Yüzey alanı ≤ 1600 cm², her türlü yüzey işlemli)
120,65
15.405.1302Y.26.015/082Andezit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç
sınıfı (2-G), 1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm², her türlü yüzey işlemli)
128,53
15.405.1303Y.26.015/083Andezit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç
sınıfı (3-H), Yüzey alanı ≤ 1600 cm², her türlü yüzey işlemli)
124,59
15.405.1304Y.26.015/084Andezit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç
sınıfı (3-H),1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm², her türlü yüzey işlemli)
133,78
15.405.1305Y.26.015/085Andezit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç
sınıfı (4-I), Yüzey alanı ≤ 1600 cm², her türlü yüzey işlemli)
132,46
15.405.1306Y.26.015/086Andezit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç
sınıfı (4-I), 1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm², her türlü yüzey işlemli)
141,65
  2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI   
Poz NoEski Poz NoTanımÖlçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
Bazalt Agregalı (Dış mekan)
15.405.1401Y.26.015/091Bazalt agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç
sınıfı (2-G), Yüzey alanı ≤ 1600 cm², her türlü yüzey işlemli)
116,71
15.405.1402Y.26.015/092Bazalt agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç
sınıfı (2-G), 1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm², her türlü yüzey işlemli)
123,28
15.405.1403Y.26.015/093Bazalt agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç
sınıfı (3-H), Yüzey alanı ≤ 1600 cm², her türlü yüzey işlemli)
124,59
15.405.1404Y.26.015/094Bazalt agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç
sınıfı (3-H),1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm², her türlü yüzey işlemli)
133,78
15.405.1405Y.26.015/095Bazalt agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç
sınıfı (4-I), Yüzey alanı ≤ 1600 cm², her türlü yüzey işlemli)
131,15
15.405.1406Y.26.015/096Bazalt agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma
Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç
sınıfı (4-I), 1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm², her türlü yüzey işlemli)
140,34
Kuvars – Silis Agregalı (Dış mekan)
15.405.1501Y.26.015/101Kuvars-silis agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması
(Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma
direnç sınıfı (2-G), Yüzey alanı ≤ 1600 cm², her türlü yüzey işlemli)
135,09
15.405.1502Y.26.015/102Kuvars-silis agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması
(Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma
direnç sınıfı (2-G), 1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm², her türlü yüzey işlemli)
141,65
15.405.1503Y.26.015/103Kuvars-silis agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması
(Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma
direnç sınıfı (3-H), Yüzey alanı ≤ 1600 cm², her türlü yüzey işlemli)
141,65
15.405.1504Y.26.015/104Kuvars-silis agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması
(Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma
direnç sınıfı (3-H),1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm², her türlü yüzey işlemli)
148,21
15.405.1505Y.26.015/105Kuvars-silis agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması
(Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma
direnç sınıfı (4-I), Yüzey alanı ≤ 1600 cm², her türlü yüzey işlemli)
148,21
15.405.1506Y.26.015/106Kuvars-silis agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması
(Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma
direnç sınıfı (4-I), 1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm², her türlü yüzey işlemli)
154,78
Washbeton (Dış mekan)
15.405.1601Y.26.015/111Washbeton yüzey işlemli terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması
(Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma
direnç sınıfı (2-G), Yüzey alanı ≤ 1600 cm²)
112,78
15.405.1602Y.26.015/112Washbeton yüzey islemli terrazo karo ile dıs mekan döseme kaplaması yapılması
(Kırılma Dayanımı Sartları (Sınıf 1) Egilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Asınma
direnç sınıfı (2-G), 1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm²)
120,65
15.405.1603Y.26.015/113Washbeton yüzey işlemli terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması
(Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma
direnç sınıfı (3-H), Yüzey alanı ≤ 1600 cm²)
128,53
15.405.1604Y.26.015/114Washbeton yüzey işlemli terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması
(Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma
direnç sınıfı (3-H),1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm²)
133,13
15.405.1605Y.26.015/115Washbeton yüzey işlemli terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması
(Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma
direnç sınıfı (4-I), Yüzey alanı ≤ 1600 cm²)
131,15
15.405.1606Y.26.015/116Washbeton yüzey işlemli terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması
(Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma
direnç sınıfı (4-I), 1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm²)
139,03
Terrazo Süpürgelik
  2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI   
Poz NoEski Poz NoTanımÖlçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.405.1701Y.26.015/150Terrazo karodan süpürgelik yapılması yerine konulması, 6-10cm yüksekliğinde, her
kalınlıkta, (Her türlü yüzey işlemli)
m19,64

MERMER KAPLAMA İŞLERİ

Beyaz mermer levha ile döşeme kaplaması
15.410.1001Y.26.020/001A2 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (2cmx30-
40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
162,59
15.410.1002Y.26.020/001B2 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (2cmx30-
40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
182,94
15.410.1003Y.26.020/002A3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-
40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
176,06
15.410.1004Y.26.020/002B3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-
40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
196,41
15.410.1005Y.26.020/003A4 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (4cmx30-
40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
185,86
15.410.1006Y.26.020/003B4 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (4cmx30-
40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
206,21
15.410.1007Y.26.020/004A5 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (5cmx30-
40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
193,83
15.410.1008Y.26.020/004B5 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (5cmx30-
40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
214,18
Renkli mermer levha ile döşeme kaplaması
15.410.1101Y.26.020/011A2 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (2cmx30-
40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
175,71
15.410.1102Y.26.020/011B2 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (2cmx30-
40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
196,06
15.410.1103Y.26.020/012A3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-
40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
191,94
15.410.1104Y.26.020/012B3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-
40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
212,29
15.410.1105Y.26.020/013A4 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (4cmx30-
40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
203,74
15.410.1106Y.26.020/013B4 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (4cmx30-
40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
224,09
15.410.1107Y.26.020/014A5 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (5cmx30-
40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
213,33
15.410.1108Y.26.020/014B5 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (5cmx30-
40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
233,68
Mermer levha ile duvar kaplaması
15.410.1201Y.26.020/021A2 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile duvar kaplaması yapılması (2cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
181,59
15.410.1202Y.26.020/021B2 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile duvar kaplaması yapılması (2cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
201,94
15.410.1203Y.26.020/022A2 cm kalınlığında renkli mermer levha ile duvar kaplaması yapılması (2cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
194,71
15.410.1204Y.26.020/022B2 cm kalınlığında renkli mermer levha ile duvar kaplaması yapılması (2cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
215,06
Mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması
15.410.1301Y.26.020/031ABeyaz mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm,
rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı)
m100,51
15.410.1302Y.26.020/031BBeyaz mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm,
rıht 2 cm kalınlığında) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
m110,79
15.410.1303Y.26.020/032ARenkli mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm,
rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı)
m108,18
15.410.1304Y.26.020/032BRenkli mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm,
rıht 2 cm kalınlığında) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
m118,45
Mermer levha ile dış denizlik yapılması
  2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI   
Poz NoEski Poz NoTanımÖlçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.410.1401Y.26.020/041A3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
260,35
15.410.1402Y.26.020/041B3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
280,70
15.410.1403Y.26.020/042A3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
276,23
15.410.1404Y.26.020/042B3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
296,58
Mermer levha ile parapet yapılması
15.410.1501Y.26.020/051A3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
271,88
15.410.1502Y.26.020/051B3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
292,23
15.410.1503Y.26.020/052A3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
287,75
15.410.1504Y.26.020/052B3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
308,10
Mermer levha ile harpuşta yapılması
15.410.1601Y.26.020/061A3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile harpuşta yapılması (3cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
284,33
15.410.1602Y.26.020/061B3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile harpuşta yapılması (3cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
304,68
15.410.1603Y.26.020/062A3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile harpuşta yapılması (3cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
300,20
15.410.1604Y.26.020/062B3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile harpuşta yapılması (3cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
309,01
Mermer levha ile söve yapılması
15.410.1701Y.26.020/071A2 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile söve yapılması (2cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
236,15
15.410.1702Y.26.020/071B2 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile söve yapılması (2cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
256,50
15.410.1703Y.26.020/072A2 cm kalınlığında renkli mermer levha ile söve yapılması (2cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
249,28
15.410.1704Y.26.020/072B2 cm kalınlığında renkli mermer levha ile söve yapılması (2cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
269,63

TRAVERTEN KAPLAMA İŞLERİ

Açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması
15.415.1001Y.26.020/101A2 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması
(2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
183,59
15.415.1002Y.26.020/101B2 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması
(2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
203,94
15.415.1003Y.26.020/102A3 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması
(3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
201,46
15.415.1004Y.26.020/102B3 cm kalınlığında açık renkli traverten levhalar ile döşeme kaplaması yapılması
(3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
221,81
15.415.1005Y.26.020/103A4 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması
(4cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
214,46
15.415.1006Y.26.020/103B4 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması
(4cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
234,81
15.415.1007Y.26.020/104A5 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması
(5cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
225,03
15.415.1008Y.26.020/104B5 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması
(5cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
245,38
Koyu renkli traverten levha ile döşeme kaplaması
15.415.1101Y.26.020/111A2 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması
(2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
169,15
  2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI   
Poz NoEski Poz NoTanımÖlçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.415.1102Y.26.020/111B2 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması
(2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
189,50
15.415.1103Y.26.020/112A3 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması
(3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
184,00
15.415.1104Y.26.020/112B3 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması
(3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
204,35
15.415.1105Y.26.020/113A4 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması
(4cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
194,80
15.415.1106Y.26.020/113B4 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması
(4cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
215,15
15.415.1107Y.26.020/114A5 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması
(5cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
203,58
15.415.1108Y.26.020/114B5 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması
(5cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
223,93
Traverten levha ile duvar kaplaması
15.415.1201Y.26.020/121A2 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile duvar kaplaması yapılması
(2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
202,59
15.415.1202Y.26.020/121B2 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile duvar kaplaması yapılması
(2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
222,94
15.415.1203Y.26.020/122A2 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile duvar kaplaması yapılması
(2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
188,15
15.415.1204Y.26.020/122B2 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile duvar kaplaması yapılması
(2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
208,50
Traverten levha ile merdiven basamağı kaplaması
15.415.1301Y.26.020/131AAçık renkli traverten levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3
cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı)
m112,78
15.415.1302Y.26.020/131BAçık renkli traverten levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3
cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
m123,05
15.415.1303Y.26.020/132AKoyu renkli traverten levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3
cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı)
m104,34
15.415.1304Y.26.020/132BKoyu renkli traverten levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3
cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
m114,61
Traverten levha ile dış denizlik yapılması
15.415.1401Y.26.020/141A3 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
285,75
15.415.1402Y.26.020/141B3 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
306,10
15.415.1403Y.26.020/142A3 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-
40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
268,29
15.415.1404Y.26.020/142B3 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-
40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
288,64
Traverten levha ile parapet yapılması
15.415.1501Y.26.020/151A3 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
297,28
15.415.1502Y.26.020/151B3 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
317,63
15.415.1503Y.26.020/152A3 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
279,81
15.415.1504Y.26.020/152B3 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
300,16
Traverten levha ile harpuşta yapılması
15.415.1601Y.26.020/161A3 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile harpuşta yapılması (3cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
309,73
15.415.1602Y.26.020/161B3 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile harpuşta yapılması (3cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
330,08
15.415.1603Y.26.020/162A3 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile harpuşta yapılması (3cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
292,26
  2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI   
Poz NoEski Poz NoTanımÖlçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.415.1604Y.26.020/162B3 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile harpuşta yapılması (3cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
301,08
Traverten levha ile söve yapılması
15.415.1701Y.26.020/171A2 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile söve yapılması (2cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
257,15
15.415.1702Y.26.020/171B2 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile söve yapılması (2cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
277,50
15.415.1703Y.26.020/172A2 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile söve yapılması (2cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
242,71
15.415.1704Y.26.020/172B2 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile söve yapılması (2cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
263,06

ANDEZİT KAPLAMA

Andezit Döşeme Kaplaması
15.420.1001Y.26.020/305A4 cm kalınlığında andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30cmxserbest
boy)
167,15
15.420.1002Y.26.020/311A4 cm kalınlığında mucartalı andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması
(30cmxserbest boy)
201,75
Andezit duvar kaplaması
15.420.1101Y.26.020/3253 cm kalınlığında andezit levha ile duvar kaplaması yapılması (30cmxserbest boy)176,34
Andezit söve yapılması
15.420.1201Y.26.020/3453 cm kalınlığında andezit levha ile söve yapılması179,08

BETONDAN YAPILMIŞ HAZIR TEÇHİZATLI/TEÇHİZATSIZ

MERDİVEN BASAMAKLARI, SÜPÜRGELİK, LİMONLUK, DENİZLİK,

PARAPET, HARPUŞTA VB. İŞLER

Düz basamaklar (basamak+rıht ayrı iki parça)
15.430.1001Y.26.015/201Mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, düz merdiven basamağı temini
ve yerine montajı (her türlü yüzey işlemli)
m154,05
15.430.1002Y.26.015/202Granit agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, düz merdiven basamağı temini
ve yerine montajı (her türlü yüzey işlemli)
m162,00
15.430.1003Y.26.015/203Andezit veya bazalt agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, düz merdiven
basamağı temini ve yerine montajı (her türlü yüzey işlemli)
m162,00
15.430.1004Y.26.015/204Kuvars-silis + mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, düz merdiven
basamağı temini ve yerine montajı (her türlü yüzey işlemli)
m170,61
15.430.1005Y.26.015/205Kuvars-silis agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, düz merdiven basamağı
temini ve yerine montajı (her türlü yüzey işlemli)
m201,09
Gönye şeklinde (L) basamaklar (tek parça)
15.430.1101Y.26.015/221Mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (L) merdiven basamağı temini
ve yerine montajı (her türlü yüzey işlemli)
m165,98
15.430.1102Y.26.015/222Granit agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (L) merdiven basamağı temini
ve yerine montajı (her türlü yüzey işlemli)
m175,91
15.430.1103Y.26.015/223Andezit veya bazalt agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (L) merdiven
basamağı temini ve yerine montajı (her türlü yüzey işlemli)
m175,91
15.430.1104Y.26.015/224Kuvars-silis + mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (L) merdiven
basamağı temini ve yerine montajı (her türlü yüzey işlemli)
m181,88
15.430.1105Y.26.015/225Kuvars-silis agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (L) merdiven basamağı
temini ve yerine montajı (her türlü yüzey işlemli)
m215,66
Süpürgelik ve Limonluk
15.430.1201Y.26.015/241Betondan yapılmış hazır (L) merdiven süpürgeliği temini ve yerine montajı (her
ebat ve kalınlıkta) (her türlü yüzey işlemli)
m27,51
15.430.1202Y.26.015/245Betondan yapılmış hazır (L) merdiven limonluğu temini ve yerine montajı (her ebat
ve kalınlıkta) (her türlü yüzey işlemli)
m29,49
Düz denizlik, parapet veya harpuşta
15.430.1301Y.26.015/251Mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, düz levha ile denizlik, parapet
veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli)
248,19
15.430.1302Y.26.015/252Granit agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, düz levha ile denizlik, parapet
veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli)
267,88
  2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI   
Poz NoEski Poz NoTanımÖlçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.430.1303Y.26.015/253Kuvars-silis + mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, düz levha ile
denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli)
275,75
15.430.1304Y.26.015/254Kuvars-silis agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, düz levha ile denizlik,
parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli)
317,75
(L) şeklinde denizlik, parapet veya harpuşta
15.430.1401Y.26.015/261Mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (L) şeklinde levha ile denizlik,
parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli)
261,31
15.430.1402Y.26.015/262Granit agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (L) şeklinde levha ile denizlik,
parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli)
267,88
15.430.1403Y.26.015/263Kuvars-silis + mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (L) şeklinde
levha ile denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli)
296,75
15.430.1404Y.26.015/264Kuvars-silis agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (L) şeklinde levha ile
denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli)
317,75
(U) şeklinde denizlik, parapet veya harpuşta
15.430.1501Y.26.015/271Mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (U) şeklinde levha ile denizlik,
parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli)
296,75
15.430.1502Y.26.015/272Granit agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (U) şeklinde levha ile denizlik,
parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli)
312,50
15.430.1503Y.26.015/273Kuvars-silis + mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (U) şeklinde
levha ile denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli)
334,81
15.430.1504Y.26.015/274Kuvars-silis agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (U) şeklinde levha ile
denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli)
353,19

DOĞAL/BETON PARKE TAŞI, ÇİM TAŞI, OLUK TAŞI, BORDÜR İŞLERİ

Beton parke taşı temini ve yerine döşenmesi
15.435.1001Y.26.017/0216 cm yüksekliğinde beyaz çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme
kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)
59,29
15.435.1002Y.26.017/0228 cm yüksekliğinde beyaz çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme
kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)
61,51
15.435.1003Y.26.017/02310 cm yüksekliğinde beyaz çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme
kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)
63,61
15.435.1004Y.26.017/0316 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme
kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)
57,19
15.435.1005Y.26.017/0328 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme
kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)
59,29
15.435.1006Y.26.017/03310 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme
kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)
61,51
Beton çim taşı temini ve yerine döşenmesi
15.435.1101Y.26.017/0418 cm yüksekliğinde beyaz çimentolu buhar kürlü beton çim taşı ile döşeme
kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)
67,95
15.435.1102Y.26.017/04210 cm yüksekliğinde beyaz çimentolu buhar kürlü beton çim taşı ile döşeme
kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)
71,63
15.435.1103Y.26.017/0458 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton çim taşı ile döşeme
kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)
65,85
15.435.1104Y.26.017/04610 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton çim taşı ile döşeme
kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)
69,39
Bordür temini ve yerine döşenmesi
15.435.1201Y.26.017/06150 x 20 x 10 cm boyutlarında beyaz çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi
(pahlı, her renk)
m26,63
15.435.1202Y.26.017/06375 x 30 x 15 cm boyutlarında beyaz çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi
(pahlı, her renk)
m28,59
15.435.1203Y.26.017/06550 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür
döşenmesi (pahlı, her renk)
m24,39
15.435.1204Y.26.017/06775 x 30 x 15 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür
döşenmesi (pahlı, her renk)
m26,63
15.435.1205Y.26.017/10110x15x50 cm boyutlarında andezit bordür temini ve yerine döşenmesim56,68
15.435.1206Y.26.017/10210x20x50 cm boyutlarında andezit bordür temini ve yerine döşenmesim62,19
  2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI   
Poz NoEski Poz NoTanımÖlçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.435.1207Y.26.017/10510x20x70 cm boyutlarında andezit bordür temini ve yerine döşenmesim61,96
Oluk taşı temini ve yerine döşenmesi
15.435.1301Y.26.017/12530 x 10 x serbestboy cm boyutlarında beyaz çimentolu buhar kürlü beton oluk taşı
döşenmesi ( her renk)
m32,93
15.435.1302Y.26.017/12830 x 10 x serbestboy cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton oluk taşı
döşenmesi ( her renk)
m30,83
15.435.1303Y.26.017/13550 x 20 cm boyutlarında andezit oluk tası döşenmesim71,90
Doğal parke taşı temini ve yerine döşenmesi
15.435.7001Y.26.017/200BDoğal andezit parke taşı (10 x 10 cm) ile döşeme kaplaması yapılması
(yol, meydan, park, kaldırım ve benzeri yerlerde)
75,06
15.435.7002Y.26.017/300BDoğal granit parke taşı (10 x 10 cm) ile döşeme kaplaması yapılması
(yol, meydan, park, kaldırım ve benzeri yerlerde)
81,19
15.435.7003Y.26.017/400BDoğal bazalt parke taşı (10 x 10 cm) ile döşeme kaplaması yapılması
(yol, meydan, park, kaldırım ve benzeri yerlerde)
99,06

DÖŞEME, DUVAR VE CEPHELERDE DİLATASYON İŞLERİ

15.440.1001Y.18.350/001120 mm genislikte, min. 1,3 mm et kalınlıgında eloksallı alüminyum kapak
profilleri ile duvar, tavan ve cephelerde kaplama üstü dilatasyon fugası yapılması
(50 mm genislikte dilatasyonlar için)
m36,09
15.440.1002Y.18.350/002Kaplama üstü dilatasyon profili ile (kauçuk fitilli, alüminyum et kalınlıgı min.1,5
mm, +/- 4 mm hareket kapasiteli, profil yüksekligi min. 13mm, kanat genisligi
min.45 mm) duvar ve tavanlarda dilatasyon fugası yapılması (50 mm genislikte
dilatasyonlar için)
m47,95
15.440.1003Y.18.350/003120 mm genislikte, min. 2,2 mm et kalınlıgında eloksallı alüminyum kapak
profilleri ile zeminlerde kaplama üstü dilatasyon fugası yapılması (50 mm
genislikte dilatasyonlar için) (yaya yüküne dayanıklı)
m45,61
15.440.1004Y.18.350/004Kaplama altı dilatasyon profili ile (kauçuk fitilli, alüminyum et kalınlıgı min.2 mm,
+/- 4 mm hareket kapasiteli, profil yüksekligi min. 35 mm, kanat genisligi min.
45mm) zeminde dilatasyon fugası yapılması (50 mm genislikte dilatasyonlar için)
(yaya yüküne dayanıklı)
m79,31
15.440.1005Y.18.350/005Kaplama altı dilatasyon profili ile (kauçuk ve alüminyumdan mamul seritli fitilli,
alüminyum et kalınlıgı min.2,5 mm, +/- 4 mm hareket kapasiteli, profil yüksekligi
min. 40 mm, kanat genisligi min. 45mm, fitilin yerlestirildigi mesnetler arası ilave
elemanlarla güçlendirilmis) zeminde dilatasyon fugası yapılması (50 mm genislikte
dilatasyonlar için) (yaya yüküne dayanıklı)
m124,91
15.440.1006Y.18.350/006Kaplama üstü dilatasyon profili ile (kauçuk fitilli, alüminyum et kalınlıgı min.1,5
mm, +/- 4 mm hareket kapasiteli, profil yüksekligi min. 15 mm, kanat genisligi
min. 45mm) zeminde dilatasyon fugası yapılması (50 mm genislikte dilatasyonlar
için) (yaya yüküne dayanıklı)
m69,31
15.440.1007Y.18.350/007Kaplama üstü dilatasyon profili ile (kauçuk ve alüminyumdan mamul seritli fitilli,
alüminyum et kalınlıgı min.2 mm, +/- 4 mm hareket kapasiteli, profil yüksekligi
min. 20 mm, kanat genisligi min. 45mm, fitilin yerlestirildigi mesnetler arası ilave
elemanlarla güçlendirilmis) zeminde dilatasyon fugası yapılması (50 mm genislikte
dilatasyonlar için) (yaya yüküne dayanıklı)
m79,61
15.440.1008Y.18.350/02030 cm genislikte, min. 1 mm kalınlıkta dilatasyon yalıtım bantları ile
dilatasyonlarda su yalıtımı yapılması.
m64,83

CAM, SERAMİK, DOĞALTAŞ MOZAİK KAPLAMALARI

15.445.1001Y.26.800/01Her renk, boyut, şekil ve desende, fileli (file üzerine dizilmiş) cam mozaikler ile
duvar ve cephe kaplaması yapılması.
106,04
15.445.1002Y.26.800/02Her renk, boyut, şekil ve desende fileli (file üzerine dizilmiş) seramik mozaikler
(sırlı/sırsız porselen) ile duvar ve cephe kaplaması yapılması.
128,58
15.445.1003Y.26.800/03Her renk, boyut, şekil ve desende fileli (file üzerine dizilmiş) doğal taş mozaikler
(derzsiz – patlatma yüzeyli) ile derzsiz duvar ve cephe kaplaması yapılması.
176,66
15.445.1004Y.26.800/04Her renk, boyut, şekil ve desende fileli (file üzerine dizilmiş) doğal taş mozaikler
(derzli – düz yüzeyli) ile derzli duvar ve cephe kaplaması yapılması.
189,73

MOZAYİK DENİZLİK, PARAPET VE HARPUŞTA İŞLERİ

15.450.1001Y.27.571Mozayik denizlik yapılması (normal çimentolu)351,70
15.450.1002Y.27.572/AMozayik denizlik yapılması (beyaz çimentolu)356,11
15.450.1003Y.27.576Mozayik parapet yapılması (normal çimentolu)349,15
  2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI   
Poz NoEski Poz NoTanımÖlçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.450.1004Y.27.577/AMozaik parapet yapılması (beyaz çimentolu)352,84
15.450.1005Y.27.578Her genişlikte kargir duvar üzerine mozayik kaplı beton harpuşta yapılması (normal
çimentolu)
257,68
15.450.1006Y.27.579/AHer genişlikte kargir duvar üzerine mozayik kaplı beton harpuşta yapılması (beyaz
çimentolu)
261,36

PVC DOĞRAMA

15.455.1001Y.23.241Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC doğrama
profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat)
Not: Tüm ana profiller ile ilave profiller, pencere kapalı iken görülmeyen ve dikkat
çekmeyen
bir yerde, en az 1 m aralıklarla okunaklı ve görünür şekilde profil uzunluğu
boyunca işaretlenmelidir.
Ana profiller ile ilave profillerin işaretlenmesi en az aşağıdaki bilgileri içermelidir.
– İmalatçının adı veya ticari markası,
– Bu standardın işaret ve numarası (TS EN 12608-1 şeklinde),
– Et kalınlığı sınıfı,
– İzlenebilirliği sağlamak için yeterli olabilecek imalat kodu (örneğin; tarih vb.)
Kg17,78

ALÜMİNYUM DOĞRAMA

15.460.1001Y.23.244/ANaturel-mat eloksallı profillerle ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı
yapılması ve yerine konulması
Kg40,94
15.460.1002Y.23.244/BNaturel-parlak veya kumlanmış veya satinajlı ve eloksallı ısı yalıtımsız alüminyum
doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması
Kg41,55
15.460.1003Y.23.244/CRenkli-mat eloksallı ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine
konulması
Kg41,81
15.460.1004Y.23.244/DRenkli-parlak veya kumlanmış veya satinajlı ve eloksallı ısı yalıtımsız alüminyum
doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması
Kg42,28
15.460.1005Y.23.244/EElektrostatik toz boyalı ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve
yerine konulması
Kg42,41
15.460.1006Y.23.244/FNaturel-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve
yerine konulması
Kg43,29
15.460.1007Y.23.244/GNaturel-parlak veya kumlanmış ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama
imalatı yapılması ve yerine konulması
Kg44,03
15.460.1008Y.23.244/HRenkli-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve
yerine konulması
Kg44,35
15.460.1009Y.23.244/KRenkli-parlak kumlanmış ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı
yapılması ve yerine konulması
Kg44,49
15.460.1010Y.23.244/LElektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve
yerine konulması
Kg45,09

DOĞRAMA MADENİ AKSAMLARI

Kapı Doğramaları Madeni Aksam Birim Fiyatı
(Ahşap, Metal, Plastik)
15.465.1001A01Gömme iç kapı kilidinin yerine takılması
(Geniş Tip)
Ad19,88
15.465.1002A02Gömme iç kapı kilidinin yerine takılması
(Dar Tip)
Ad19,88
15.465.1003A03Gömme makaralı iç kapı kilidinin yerine
takılması (Geniş ve dar tip)
Ad31,75
15.465.1004A04Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine
takılması (Geniş ve dar tip)
Ad52,38
15.465.1005A05Gömme makaralı silindirli iç ve dış kapı kilidinin
yerine takılması (Geniş ve dar tip)
Ad52,38
15.465.1006A06Gömme makaralı silindirli iç ve dış kapı kilidinin
yerine takılması (Dar tip)
Ad52,38
15.465.1007A07Silindirli traşlı dış kapı kilidinin yerine takılmasıAd58,00
15.465.1008A08Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (Kromajlı)Ad20,63
15.465.1009A09Lastik başlı tamponun yerine takılmasıAd3,50
15.465.1010A10Menteşenin yerine takılmasıAd3,38
  2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI   
Poz NoEski Poz NoTanımÖlçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.465.1011A11Yaylı menteşenin yerine takılmasıAd32,75
15.465.1012A12Sürgünün yerine takılması (Düşey tespit takımı)Ad4,38
15.465.1013A13Stopun yerine takılması (Nikelajlı)Ad16,13
Pencere Doğramaları Madeni Aksam Birim Fiyatı(Ahşap, Metal, Plastik)
15.465.1101B01İspanyolet takımının yerine takılması
(Kol, demir ve teferruatlı)
Ad17,50
15.465.1102B02Vasistas takımının yerine takılması (Basit Makas)Ad5,00
15.465.1103B03Vasistas takımının yerine takılması
(Çelik makas, kromaj kol tutanak)
Ad13,75
15.465.1104B04Mandalın yerine takılması (İspanyolet kolu ve damak)
Sarı pirinç montevet vidası
Ad11,25
15.465.1105B05Sürgünün yerine takılmasıAd3,75
15.465.1106B06Lastik başlı tamponun yerine takılmasıAd4,13
15.465.1107B07Yaylı tespit mandalının yerine takılmasıAd5,25
15.465.1108B08Kontrpua takımının yerine takılması
(Pik, tel, sarıdan makara, örme, tel yuvaları ile komple)
Kg5,25
15.465.1109B09Sürme kanat tutamağının yerine takılmasıAd15,88
15.465.1110B10Kavramalı ispanyolet takımının yerine takılması
(Kol dahil 80 cm.lik) (2 kavramalı) (Ahşap için)
Ad15,88
15.465.1111B11Kavramalı ispanyolet takımının yerine takılması
(Kol dahil 100 cm.lik) (3 kavramalı) (Ahşap için)
Ad18,75
15.465.1112B12Kavramalı ispanyolet takımının yerine takılması
(Kol dahil 120 cm.lik) (3 kavramalı) (Ahşap için)
Ad22,38
15.465.1113B13Kavramalı ispanyolet takımının yerine takılması
(Kol dahil 140 cm.lik) (3 kavramalı) (Ahşap için)
Ad22,38
15.465.1114B14Kavramalı ispanyolet takımının yerine takılması
(Kol dahil 160 cm.lik) (3 kavramalı) (Ahşap için)
Ad24,25
15.465.1115B15Kavramalı ispanyolet takımının yerine takılması
(Kol dahil 180 cm.lik) (4 kavramalı) (Ahşap için)
Ad26,13
15.465.1116B16Menteşenin yerine takılmasıAd4,13
15.465.1117B17Boy menteşenin yerine takılmasım6,38
15.465.1118B18Ayarlı menteşe (çift) plastik kaplamalının yerine takılmasıAd15,88
Pencere Doğramaları Madeni Aksam Birim Fiyatı
(Ahşap, Metal ve Plastik)
(İdarenin yazılı izni ile uygulanır.)
15.465.1201C01İspanyolet takımının yerine takılması (kol dahil)
100 cm’e kadar, 2 kavramalı
Ad56,13
15.465.1202C02İspanyolet takımının yerine takılması (kol dahil)
180 cm’e kadar, 3 kavramalı
Ad69,00
15.465.1203C03İspanyolet takımının yerine takılması (kol dahil)
180 cm’den büyük, 4 kavramalı
Ad69,00
15.465.1204C04Vasistas ispanyolet takımının yerine takılması
(Kol, makas dahil)
Ad56,13

AHŞAP, PVC ve ALÜMİNYUM DOĞRAMAYA ÇİFT CAMLI PENCERE

ÜNİTESİ TAKILMASI

15.470.1001Y.28.645/A01Ahşap doğramaya çıta ile 3+3 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere
ünitesi takılması
140,48
15.470.1002Y.28.645/A02Ahşap doğramaya çıta ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere
ünitesi takılması
154,91
15.470.1003Y.28.645/A03Ahşap doğramaya çıta ile 5+5 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere
ünitesi takılması
177,23
15.470.1004Y.28.645/A04Ahşap doğramaya çıta ile 6+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere
ünitesi takılması
190,35
15.470.1005Y.28.645/A05Ahşap doğramaya çıta ile 3+3 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu çift camlı pencere
ünitesi takılması
157,54
  2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI   
Poz NoEski Poz NoTanımÖlçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.470.1006Y.28.645/A06Ahşap doğramaya çıta ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu çift camlı pencere
ünitesi takılması
171,98
15.470.1007Y.28.645/A07Ahşap doğramaya çıta ile 5+5 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu çift camlı pencere
ünitesi takılması
192,98
15.470.1008Y.28.645/A08Ahşap doğramaya çıta ile 6+6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu çift camlı pencere
ünitesi takılması
207,41
15.470.1009Y.28.645/C01PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 3+3 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu
çift camlı pencere ünitesi takılması
115,14
15.470.1010Y.28.645/C02PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu
çift camlı pencere ünitesi takılması
129,58
15.470.1011Y.28.645/C03PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 5+5 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu
çift camlı pencere ünitesi takılması
151,89
15.470.1012Y.28.645/C04PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 6+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu
çift camlı pencere ünitesi takılması
165,01
15.470.1013Y.28.645/C05PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 3+3 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu
çift camlı pencere ünitesi takılması
132,20
15.470.1014Y.28.645/C06PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu
çift camlı pencere ünitesi takılması
146,64
15.470.1015Y.28.645/C07PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 5+5 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu
çift camlı pencere ünitesi takılması
167,64
15.470.1016Y.28.645/C08PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 6+6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu
çift camlı pencere ünitesi takılması
182,08

AHŞAP, PVC ve ALÜMİNYUM DOĞRAMAYA ÇİFT CAMLI PENCERE

ÜNİTESİ TAKILMASI (ISI KONTROL KAPLAMALI)

15.470.1201Y.28.645/A21Ahşap doğramaya çıta ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı ısı
kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
173,29
15.470.1202Y.28.645/A22Ahşap doğramaya çıta ile 4+5 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı ısı
kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
186,41
15.470.1203Y.28.645/A23Ahşap doğramaya çıta ile 4+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı ısı
kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
189,04
15.470.1204Y.28.645/A24Ahşap doğramaya çıta ile 6+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı ısı
kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
211,35
15.470.1205Y.28.645/A25Ahşap doğramaya çıta ile 6+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı ısı
kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
189,04
15.470.1206Y.28.645/A26Ahşap doğramaya çıta ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı ısı
kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
175,91
15.470.1207Y.28.645/A27Ahşap doğramaya çıta ile 4+5 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı ısı
kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
186,41
15.470.1208Y.28.645/A28Ahşap doğramaya çıta ile 4+6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı ısı
kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
196,91
15.470.1209Y.28.645/A29Ahşap doğramaya çıta ile 6+6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı ısı
kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
215,29
15.470.1210Y.28.645/A30Ahşap doğramaya çıta ile 6+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı ısı
kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
196,91
15.470.1211Y.28.645/C21PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk
camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
147,95
15.470.1212Y.28.645/C22PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+5 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk
camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
161,08
15.470.1213Y.28.645/C23PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk
camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
163,70
15.470.1214Y.28.645/C24PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 6+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk
camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
186,01
15.470.1215Y.28.645/C25PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 6+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk
camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
163,70
15.470.1216Y.28.645/C26PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk
camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
150,58
  2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI   
Poz NoEski Poz NoTanımÖlçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.470.1217Y.28.645/C27PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+5 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk
camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
161,08
15.470.1218Y.28.645/C28PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk
camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
171,58
15.470.1219Y.28.645/C29PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 6+6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk
camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
189,95
15.470.1220Y.28.645/C30PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 6+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk
camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
171,58

AHŞAP, PVC ve ALÜMİNYUM DOĞRAMAYA ÇİFT CAMLI PENCERE

ÜNİTESİ TAKILMASI (GÜNEŞ VE ISI KONTROL KAPLAMALI)

15.470.1401Y.28.645/A41Ahşap doğramaya çıta ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve
ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
194,29
15.470.1402Y.28.645/A42Ahşap doğramaya çıta ile 4+5 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve
ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
204,79
15.470.1403Y.28.645/A43Ahşap doğramaya çıta ile 4+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve
ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
207,41
15.470.1404Y.28.645/A44Ahşap doğramaya çıta ile 6+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve
ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
207,41
15.470.1405Y.28.645/A45Ahşap doğramaya çıta ile 6+5 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve
ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
219,23
15.470.1406Y.28.645/A46Ahşap doğramaya çıta ile 6+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve
ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
229,73
15.470.1407Y.28.645/A47Ahşap doğramaya çıta ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve
ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
199,54
15.470.1408Y.28.645/A48Ahşap doğramaya çıta ile 4+5 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve
ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
223,16
15.470.1409Y.28.645/A49Ahşap doğramaya çıta ile 4+6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve
ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
216,60
15.470.1410Y.28.645/A50Ahşap doğramaya çıta ile 6+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve
ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
216,60
15.470.1411Y.28.645/A51Ahşap doğramaya çıta ile 6+5 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve
ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
229,73
15.470.1412Y.28.645/A52Ahşap doğramaya çıta ile 6+6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve
ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
237,60
15.470.1413Y.28.645/C41PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk
camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
168,95
15.470.1414Y.28.645/C42PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+5 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk
camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
179,45
15.470.1415Y.28.645/C43PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk
camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
182,08
15.470.1416Y.28.645/C44PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 6+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk
camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
182,08
15.470.1417Y.28.645/C45PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 6+5 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk
camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
193,89
15.470.1418Y.28.645/C46PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 6+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk
camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
204,39
15.470.1419Y.28.645/C47PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk
camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
174,20
15.470.1420Y.28.645/C48PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+5 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk
camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
197,83
15.470.1421Y.28.645/C49PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk
camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
191,26
15.470.1422Y.28.645/C50PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 6+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk
camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
191,26
15.470.1423Y.28.645/C51PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 6+5 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk
camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
204,39
  2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI   
Poz NoEski Poz NoTanımÖlçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
15.470.1424Y.28.645/C52PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 6+6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk
camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
212,26

AHŞAP DÖŞEME

15.475.1001Y.21.261/01Kadronlu ahşap döşeme yapılması136,61
15.475.1002Y.21.261/02Mevcut kadronlar üzerine ahşap döşeme yapılması114,95
AHŞAP PARKE
15.480.1001Y.21.270/01Beton zemin üzerine kadronlu 15-16 mm kalınlıkta I.sınıf meşe parke kaplama
yapılması
237,21
15.480.1002Y.21.270/02Beton zemin üzerine yapıştırma suretiyle 15-16 mm kalınlığında I.sınıf meşe parke
kaplama yapılması
191,56

LAMİNE PARKE

15.485.1001Y.21.275/01Lamine parke döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik dahil)157,64

LAMİNAT PARKE

15.490.1001Y.21.280/01Laminat parke döşeme kaplaması yapılması (AC1 Sınıf 21) (süpürgelik dahil)43,13
15.490.1002Y.21.280/02Laminat parke döşeme kaplaması yapılması (AC3 Sınıf 23-31) (süpürgelik dahil)49,98
15.490.1003Y.21.280/03Laminat parke döşeme kaplaması yapılması (AC4 Sınıf 32) (süpürgelik dahil)55,50

AHŞAP SÜPÜRGELİK

15.495.1001<